نسخه شماره 4064 - 1395/03/29 -


شريعتي و درگيري دائمي با دو گروه به ظاهر متضاد


 شريعتي و درگيري دائمي با دو گروه به ظاهر متضاد 
نويسنده : مصطفي کواکبيان

 

در ماه شهادت مولاي متقيان امير مومنان حضرت علي(ع) قرار داريم که بر اين نکته تاکيد داشت: دو گروه کمر مرا شکستند؛ دانشمند متهتک بي‌تقوي و لاابالي و همچنين عبادت‌کننده ظاهرگرا و نادان که اولي به دليل پرده‌دري مردم را از دين بيزار مي‌سازد و دومي به دليل جمود فکري و قشري‌گري مانع دينداري مردم مي‌شود.

امروز 29 خرداد سالروز شهادت سمبل هميشه جاويد و پرفروغ جريان روشنفکري ديني يعني دکتر علي شريعتي مزيناني است. لذا با الهام از آن استاد متفکر و شمع درخشان نسل جوان دانشگاهي به چند نکته اشاره مي‌کنم؛

1- درگيري دکتر شريعتي در زمان خودش با دو گروه است؛ گروهي که از موضع «مدرنيسم» به شدت به تفکرات ايشان مي‌تاخت و گروهي ديگر که از موضع ارتجاع و تحجر با تمام وجود با ايشان مخالفت مي‌کرد؛ متاسفانه همان دو گروه به ظاهر متضاد امروزه نيز با جريان اصيل روشنفکري ديني و اسلام ناب محمدي(ص) مخالفت دارند؛ عده‌اي که با قرائت خاص خودشان اسلام را با دموکراسي غيرقابل جمع مي‌دانند از منظر اين که پشت سر اسلام سنگر مي‌گيرند و عده‌اي ديگر که دموکراسي غربي را اصل گرفته و به اسلام مي‌تازند و اين دو گروه با اين که 180 درجه مقابل يکديگر قرار دارند اما مي‌خواهند يک حقيقت را از بين ببرند.

2- عده‌اي از روشنفکران با توجه به عملکرد نامطلوب برخي از دستگاه‌هاي حکومتي، بلافاصله ايدئولوژي‌زدايي از حکومت را‌ تبليغ کرده و مدعي مي‌شوند دوران دکتر شريعتي به دليل آن که به دنبال ايدئولوژي بود به سر آمده است! در حالي که امروزه حتي حکومت‌هاي ليبرال دموکراسي غربي و حتي دولت‌هاي سکولار هم براي خودشان «بايدها» و «نبايدها»يي دارند که در واقع همان ايدئولوژي حکومت را شکل مي‌دهد؛ کما اين که عده‌اي از روحانيون ساده‌انديش‌ نيز بر طبل جدايي دين از سياست کوفته و با امام‌خميني(ره) در اين زمينه مخالفت مي‌کردند.

3- دکتر شريعتي علاوه بر همبستگي «دين و سياست» و علاوه بر تلائم «اسلام» با «دموکراسي» در انديشه سياسي اسلام، همواره بر پيوند «علم» با «دين» تاکيد داشت؛ در همين زمينه نيز متاسفانه عده‌اي از افراد به اصطلاح روشنفکر اسلام را مخالف هر گونه نوآوري و پيشرفت قلمداد نموده و مي‌نمايند و عده‌اي هم از افراد ناآگاه در جهان اسلام با تمسک به برخي اسرائيليات، چهره منور و زلال اسلام ناب محمدي (ص) را چنان مخدوش جلوه مي‌دهند که گويا هيچگونه سنخيتي بين شريعت اسلام و علم و پيشرفت وجود ندارد. آري اين چنين است برادر که امروزه نيز ما گرفتار همين دو گروه به ظاهر متضاد هستيم.