نسخه شماره 4004 - 1394/01/15 -

بررسي اختيارات فرمانداري در لغو مصوبه افزايش نرخ کرايه تاکسي‌ها
مسئوليت افزايش کرايه تاکسي‌ها بر عهده شوراي شهر است

معاون مطالعاتي سازمان حمل و نقل وترافيک اعلام کرد:
بررسي وضعيت حمل و نقل و ترافيک تهران با انجام 300 پژوهش

مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران خبر داد:
انتقال 33بنگاه باربري به خارج از شهر تهران


بهره‌برداري از بزرگترين پارکينگ زيرزميني پايتخت تا 2سال آينده


دريچه خبر


گذري برمناطق


 بررسي اختيارات فرمانداري در لغو مصوبه افزايش نرخ کرايه تاکسي‌ها
 مسئوليت افزايش کرايه تاکسي‌ها بر عهده شوراي شهر است 

گروه شهري: طبق قانون مسئوليت افزايش کرايه تاکسي‌ها بر عهده شوراي شهر است و فرمانداري تهران تنها مي تواند مغايرتهاي مصوبه افزايش کرايه‌ها با قانون را بررسي کند. هر ساله افزايش کرايه تاکسي‌ها محل مناقشه شهرداري و فرمانداري تهران مي‌شود، اختلافي که عموما بر سر درصد افزايش نرخ تاکسي‌ها رخ مي‌دهد امسال سبب شد تا افزايش 15 درصدي نرخ کرايه تاکسي‌ها که در اسفند ماه در شوراي شهر تصويب شده بود پس از تعطيلات نوروز اجرايي نشود.پيشتر و در 24 اسفند سال 94 شوراي اسلامي‌شهر تهران مصوب کرده بود که نرخ کرايه تاکسي‌هاي درون شهري تهران در تمامي‌خطوط و سرويس‌ها براي سال جاري 15 درصد نسبت به نرخ مصوب سال 94افزايش يابد.آنچه که عامل اين افزايش کرايه خوانده شد شرايط حاکم بر جامعه از جمله قطع مقطعي بيمه تاکسيرانان و تک‌نرخي شدن قيمت سوخت بود.

همچنين هزينه‌هاي تاکسي براي تاکسيرانان، نرخ تورم و افزايش قيمت‌ها، موضوع افزايش کرايه تاکسي در کميسيون عمران شورا بود که در نهايت به تصويب افزايش 15 درصدي نرخ کرايه تاکسي‌ها انجاميد.بر‌اساس قانون، اين مصوبه شورا براي اجرا به فرمانداري تهران ارائه شد تا آنها اين مصوبه را بررسي کرده و سپس براي قانوني شدن به استانداري تهران ارسال کنند.اما اين مصوبه از سوي فرمانداري رد شده و دليل آن مغايرت با سياست‌هاي عمومي دولت در بحث حمل و نقل عممي عنوان شده است همچنين گفته شده که افزايش در نظر گرفته شده در برخي از آيتم‌ها، غيرقابل قبول است.حالا اين افزايش نرخ کرايه تاکسي که قرار بوده از 15 فروردين اجرا شود به دليل مخالفت فرمانداري، بار ديگر مورد بررسي اعضاي شوراي شهر قرار خواهد گرفت.

به همين جهت بنا است در نخستين جلسه اعضاي شوراي اسلامي‌شهر تهران در سال 95 که روز يکشنبه، 15 فروردين برگزار مي‌شود، اعضا در نشستي غير علني اعتراض فرمانداري به ميزان افزايش کرايه تاکسي و بليت اتوبوس و مترو را مورد بررسي قرار دهند.اجراي مصوبه افزايش نرخ کرايه تاکسي‌ها در شرايطي متوقف شده که به گفته معاون فني عمراني فرمانداري تهران مصوبه افزايش نرخ کرايه‌ها ناوگان حمل و نقل عمومي در حوزه مترو، اتوبوس و تاکسي‌ در موعد مقرر از طرف شوراي اسلامي شهر تهران به فرمانداري ارسال نشده است و در حقيقت مصوبه افزايش نرخ کرايه‌ها 24 اسفند ماه به فرمانداري تهران ابلاغ شد که با توجه به بررسي‌ها اين مصوبه 26 اسفندماه مورد اعتراض قرار گرفت و همان روز لغو اين مصوبه به اطلاع رئيس شوراي اسلامي شهر تهران رسيده و همچنين در رونوشتي به شهردار تهران هم اطلاع داده شد.

حالا به نظر مي‌رسد چنانچه اختلاف فرمانداري و شوراي شهر به قوت خود باقي بماند اين موضوع در شوراي حل اختلاف بررسي شود.هر چند که طبق قانون مسئوليت افزايش کرايه تاکسي‌ها بر عهده شوراي شهر است و فرمانداري تهران تنها مي تواند مغايرتهاي مصوبه افزايش کرايه‌ها با قانون را بررسي کند.

در عين حال بايد در نظر داشت که سهميه سوخت رانندگان تاكسي حذف شده و دولت هيچگونه تسهيلات ويژه‌ جايگزيني براي رانندگان تاكسي تخصيص نداده است، همچنين دولت رانندگان تاكسي را از قدرالسهم 50 درصدي خود محروم كرده و بيمه رانندگان تاكسي جديد را نيز قطع کرده است به همين جهت افزايش 15 درصدي نرخ کرايه تاکسي که با نرخ تورم هم برابري مي‌کند معقول به نظر مي‌رسد.

واكنش قناعتي به رد مصوبه نرخ كرايه تاكسي

عضو هيأت رييسه شوراي اسلامي شهر تهران در واکنش به رد مصوبه نرخ کرايه تاکسي تأکيد کرد: دولت ابتدا سهم خود در حمل و نقل عمومي را بپردازد و سپس اين اجازه و اين حق را به خود بدهد كه در مورد نرخ كرايه‌ها دخالت كند.

ابوالفضل قناعتي افزود: بر اساس قانون، فرمانداري 15 روز فرصت دارد، مصوبات شوراي شهر را تأييد يا رد کند و مصوبه افزايش کرايه‌‌هاي حمل و نقل عمومي‌در سال 95 در روزهاي پاياني سال 94 از شورا ارسال شده و فرمانداري برابر قانون بايد اين مصوبه را مانند ديگر مصوبات در فرصت قانوني تأييد يا رد كند.

سخنگوي كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسلامي شهر تهران در پايان خاطرنشان کرد: دولت سال‌هاست سهم خود از حمل و نقل عمومي پايتخت را پرداخت نكرده و در آغاز سال جديد به دولت توصيه مي كنيم در نگاه خود به تهران و نگرش خود به شهروندان تهراني تجديد نظر كند و در گام نخست، تا زماني كه سهم خود را از حمل و نقل عمومي‌نپرداخته، در خصوص موضوعات حمل و نقلي از جمله موضوع نرخ كرايه‌ها نيز مداخله نكند.

تعيين تکليف افزايش کرايه تاکسي

در جلسه امروز شورا

ميثم مظفرمديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري تهران نيز در گفت‌وگو با ايسنابا بيان اينکه اعضاي شوراي شهر در جلسه يکشنبه خود موضوع افزايش نرخ کرايه وسايل حمل و نقل عمومي‌را به صورت ويژه بررسي خواهند کرد، گفت: اگر اعضاي شوراي شهر بر افزايش 12 الي 15 درصدي نرخ کرايه وسايل حمل و نقل عمومي‌اصرار داشته و مجددا اين موضوع را مورد تصويب قرار دهند، موضوع به شوراي حل اختلاف ارجاع داده خواهد شد و اين شورا بين شوراي شهر و دولت تصميم‌گيري خواهد کرد و مديريت شهري تابع نظرنهايي شوراي حل اختلاف خواهد بود.وي با بيان اينکه دولت هر ساله نسبت به افزايش حقوق کارمندان وکارگران اقدام مي‌کند، گفت: اين در حالي است که تمام درآمد رانندگان تاکسي از محل خودروي خود است. سوخت و يارانه آنها نيز در سال 94 از سوي دولت حذف شده است و انتظار داريم حداقل دولت با توجه به نرخ تورم ساليانه اجازه افزايش نرخ کرايه تاکسي را بدهد.مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري تهران با بيان اينکه طي 10 سال گذشته همواره يک عقب‌ماندگي در بخش افزايش نرخ کرايه‌هاي تاکسي داشته‌ايم گفت: سال 94 با قطع يارانه دولت و محاسبه سوخت به صورت آزاد براي رانندگان تاکسي، فشار مضاعفي به تاکسيرانان وارد شد و رشد کرايه تاکسي مي‌توانست به رانندگان کمک کند. با تمام اين تفاسير پرواضح است که تعلل بر سر ابلاغ اين مصوبه باعث افزايش خودسرانه و دلبخواهي نرخ کرايه تاکسي‌ها شده بنابراين بايد افزايش نرخ کرايه تاکسي‌ها از مبادي قانوني اعلام و اعمال شود.


 معاون مطالعاتي سازمان حمل و نقل وترافيک اعلام کرد:
 بررسي وضعيت حمل و نقل و ترافيک تهران با انجام 300 پژوهش  

معاون مطالعاتي سازمان حمل ونقل ترافيک با اعلام اينکه در سال گذشته 300 طرح مطالعاتي و پژوهشي انجام شده است، تاکيد کرد:‌روند پژوهش‌هاي ترافيکي در سال95 در حالي دنبال مي‌شود که مانعي براي اجرايي شدن پروژه‌هاي مطالعاتي وجود ندارد .

مرتضي خشايي پور گفت: در سال گذشته مطالعات ترافيکي در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران انجام شد که اين مطالعات بر دو محور پروژه‌هاي حمل ونقلي وساماندهي ترافيکي متمرکز شده است.وي افزود‌: براي هر منطقه مشاور ترافيکي انتخاب شده است، بنابراين تمامي‌اقدامات اجرايي در حوزه ترافيک توسط کارشناسان تاييد وارزيابي مي‌شوند. معاون مطالعاتي سازمان حمل ونقل ترافيک تصريح کرد: اگر طرحي مطالعاتي بعد از ارزيابي‌هاي کارشناسانه تاييد شد،به مرحله اجرا خواهد رسيد. به گفته خشايي‌پور در سال گذشته بالغ بر300 پروژه ترافيکي تحليل و بررسي شد که بسياري از آن‌ها به مرحله اجرا رسيدند. بررسي خط ويژه و فرامنطقه‌اي اتوبوس راني در محور بهشتي -مطهري، صدها طرح اصلاح هندسي در مناطق 22گانه نمونه کوچکي از انبوه پژوهش‌هاي ترافيکي سازمان است. معاون مطالعاتي سازمان حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران تاکيد کرد:هدف سازمان از انجام پروژه‌هاي مطالعاتي پرهيز از آزمون وخطا واجراي طرح‌هاي تاثيرگذار وقابل قبول ترافيکي است. وي با تاکيد بر تعامل شهرداري تهران با دستگاه‌هاي مرتبط براي اجراي طرح‌هاي ترافيکي گفت: طبق قانون تهيه ساماندهي ترافيک شهري به عهده شهرداري تهران است که برخي از اين طرح‌ها با مسئوليت شهرداري تهران اجرا شده وبرخي نيازمند تاييد و همراهي ارگان‌هاي ديگر هستند. وي افزود:برخي از پروژه‌ها مانند طرح «ال اي زد» به دليل وسعت و تاثيرگذاري در شوراي عالي ترافيک شهرهاي کشور با حضور مسئولان پليس راهور و وزارت کشور مطرح مي‌شوند که در اين جلسات ابعاد وجوانب پروژه‌هاي مطالعاتي با مسئولان مربوط مطرح خواهد شد. خشايي پور خاطر نشان کرد:شهرداري تهران در اجراي طرح‌هاي ترافيکي مشابه نيز با پليس راهور و شوراي عالي ترافيک کشور همکاري لازم را خواهد داشت، بنابراين در اجراي طرح‌هاي پژوهشي ترافيک با مشکل اجرا و هماهنگي رو به رو نيستيم.


 مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران خبر داد:
 انتقال 33بنگاه باربري به خارج از شهر تهران  

مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل تهران با بيان اينکه نسبت به انتقال 33بنگاه باربري به خارج از شهر تهران اعتقاد راسخ داريم، گفت: در اينباره 33راي صادر شده اما اين صنف به آرا اعتراض کردند.به گزارش ‌مهر، بابيان اين مطلب تاکيد کرد: اين صنف از سال‌هاي گذشته در آرادکوه زمين دارند که زمين متعلق به اين صنف تاکنون 30 تا 40 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است، اما متاسفانه صاحبان مشاغل مذکور براي تکميل زمين‌هاي خود به آرادکوه نمي‌روند و همچنان مي‌خواهند در خيابان مصطفي خميني، پامنار، خيابان‌هاي اطراف بازار تهران و در مرکز شهر بمانند.

مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران با اشاره به اينکه اگر اين صنف تا زمان معين از مرکز شهر تهران خارج نشوند، به طور قطع اين صنف را تعطيل خواهيم کرد، خاطرنشان کرد: باربري با تردد خودروهاي سنگين در مرکز شهر تهران باعث بروز آلودگي شديد هوا، آلودگي صدا، ترافيک و ايجاد مزاحمت‌هاي زياد مي‌شود.

وي با اشاره به اينکه باربري‌ها عمدتا بارهاي حجيم را جابجا مي‌کنند، ادامه داد: پوشاک و لوازم خانگي از عمده کالاهاي اين صنف است که براي شهرستان‌ها توزيع مي‌شود.

قديمي‌با بيان اينکه شهرداري تهران تاکيد دارد نياز نيست باربري‌ها با خودروهاي سنگين وارد پايتخت شوند، گفت: باربري‌ها مي‌توانند در مبادي ورودي و خروجي شهر تهران تحت عنوان بنگاه‌هاي باربري حضور داشته باشند و با سفارش تجار و بازاريان کالاهاي مورد نظر خود را از همان نقطه به شهرستان‌ها انتقال دهند.

مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران ادامه داد: با انتقال باربري‌ها به خارج از شهر لزومي‌نيست که خودروهاي سنگين به مرکز شهر و منطقه 12 وارد شوند؛ چراکه عمده بارها و کالاها به شهرستان‌ها انتقال مي‌يابند. در تمامي ‌کلانشهرهاي دنيا پايانه باربري‌ها خارج از شهر و در مبادي ورودي و خروجي شهر است و حداکثر 15 کيلومتر مانده به شهر مستقر هستند.


 بهره‌برداري از بزرگترين پارکينگ زيرزميني پايتخت تا 2سال آينده 

معاون فني و عمراني شهردار تهران درباره نگهداشت سازه‌هاي تونلي گفت: مشکلي در نگهداشت سازه‌هاي تونلي از نظر فني و بهره‌برداري وجود ندارد.عليرضا جاويد با بيان اين مطلب افزود: براي نگهداشت تونل‌هاي شهري 2 موضوع مهم فني و نگهداري در هنگام بهره‌برداري اهميت ويژه اي دارد.

وي ادامه داد: در بحث فني مربوط به نگهداشت تونل‌هاي شهري مسائل مربوط به بهسازي و ساماندهي خود سازه‌ها تونل مورد توجه قرار مي‌گيرد که طبيعتا معاونت فني و عمران شهرداري، سازمان عمران شهري و مناطق مربوطه شهر تهران موضوع پايش سازه‌اي اين تونل‌ها را برعهده دارند و هرجا که لازم باشد اقدامات موضوعي انجام مي‌شود.

جاويد تاکيد کرد: در بحث نگهداشت تونل‌هاي شهري به جز مساله نشت آب در تونل توحيد -که اقدامات لازم در خصوص رفع اين مشکل نيز انجام شده است- مشکل خاصي در حوزه نگهداري سازه‌هاي تونلي نداشتيم.

وي در ادامه با اشاره به مساله نگهداري از سازه‌هاي تونلي در هنگام بهره‌برداري نيز يادآور شد: در کل بهره‌برداري از اين تونل‌ها برعهده شرکت کنترل ترافيک و مناطقي است که اين سازه‌ها در محدوده آنها قرار دارند. شرکت کنترل ترافيک شهر تهران بهره‌برداري ترافيکي، مانيتورينگ و سيستم ITS اين تونل‌ها را رصد مي‌کند و در صورت بروز مشکلاتي در اين زمينه ‌ها اقدامات لازم را انجام مي‌دهند.

معاون فني و عمراني شهردار تهران همچنين در خصوص سرنوشت ساخت پارکينگ زيرسطحي‌اي که در کنار پروژه تونل نيايش قرار داشت نيز توضيح داد: توسعه فضاهاي زيرسطحي در قالب مجتمع‌هاي خدماتي و پارکينگ يکي از برنامه‌هايي است که در دنيا تجربه شده و تهران نياز داشت تا از اين تجربه‌هاي بين ‌المللي استفاده کند. اولين تجربه شهر داري تهران در کنار بوستان ملت در حد فاصل تونل نيايش و پرديس ملت با ساخت پروژه طبقاتي‌اي تحت عنوان پارکينگ پرديس ملت تجربه شد.

جاويد با بيان اينکه اکنون طراحي اين پروژه به پايان رسيده و عمليات اجرايي آن نيز آغاز شده است؛ بيان کرد: اين پروژه اکنون پيشرفت 20 درصدي داشته و طبق پيش بيني‌هاي انجام شده تا 2 سال آينده به بهره‌برداري مي‌رسد.

به گفته وي اين مجتمع داراي 4000 واحد پارکينگي است و شهرونداني که با خودروهاي خود وارد تونل نيايش مي‌شوند نيز مي‌توانند وارد اين پارکينگ شده و يا از داخل اين پارکينگ از تونل نيايش خارج شوند.


 دريچه خبر 

قدرداني نماينده مردم رشت از خدمات بانک شهر در ايام نوروز

منتخب مردم رشت در مجلس دهم شوراي اسلامي‌از خدمات بانک شهر در ايام تعطيلات نوروز قدرداني کرد.مهندس غلامعلي‌جعفرزاده ايمن‌آبادي، منتخب مردم رشت در مجلس دهم شوراي اسلامي ‌با بيان اين مطلب گفت: خدمات بانک‌هاي خصوصي به ويژه بانک شهر در ايام نوروز مانع بروز هرگونه اشکال براي استفاده شهروندان از خدمات بانکي شد. جعفرزاده با قدرداني از گسترش خدمات الکترونيکي بانک شهر در ايام نوروز، اظهار کرد: در راستاي اقتصاد مقاومتي، دولت توان ارايه خدمات در همه حوزه‌ها از جمله خدمات پولي را ندارد و از اين رو بايد ناظر باشد و مي‌بايست بخش خصوصي با ورود به بخش‌هاي مختلف، مشکلات مردم را در تمام حوزه‌ها حل کند. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: يکي از حوزه‌هاي ارايه خدمات توسط بخش خصوصي، حوزه بانکداري و ارائه سرويس عمومي ‌به مردم بويژه در ايام نوروز است، چرا که بانک‌هاي دولتي معمولاً در اين ايام با مشکلاتي مواجه مي‌شوند.

مصدوميت 14 نيروي شهربان

در ايام نوروز

14 نفر از نيروهاي شهربان شهرداري تهران در راستاي برقراري نظم و انضباط شهري در ايام تعطيلات نوروز، به دست قانونشکنان مصدوم شدند.ابوالقاسم چيذري مديرعامل شهربان شهرداري تهران با اعلام اين خبر گفت: برقراري نظم و انضباط شهري و جلوگيري از تخلفات در حوزه ساخت و ساز و سدمعبر، تعطيلي بردار نيست و نيروهاي شهربان در تمام ايام سال به صورت شبانه روزي، مشغول خدمت رساني و عمل به وظايف قانوني خويش هستند.وي افزود: در ايام تعطيلات نوروز نيروهاي خدوم شهربان، ماموريت‌هاي متعددي را به سرانجام رساندند که در همين راستا، 14 نفر از نيروهاي شهربان در حين انجام وظيفه توسط قانون شکنان و سودجويان مصدوم شدند.چيذري تاکيد کرد: نيروهاي شهربان از شهروندان فهيم انتظاري جز همدلي و حمايت براي تقويت نظم و انضباط شهري ندارند و قطعا خشونت‌ها و بي‌اخلاقي‌هاي متخلفين و قانونشکنان، نمي‌تواند نيروهاي شهربان را از عمل به وظايفشان بازدارد.

طراحي فاز 2 برج ميلاد توسط «زاها حديد» کنار گذاشته شد

رئيس کميته عمران شوراي شهر از تغيير طراحي فاز 2 برج ميلاد خبر داد. اقبال شاکري در گفتگو با مهر با اشاره به احتمال آغاز فعاليت عمراني فاز 2 برج ميلاد گفت: پيش از سال، مجوزهاي لازم براي احداث فاز 2برج ميلاد با ارتفاع مشخص از کميسيون ماده 5 دريافت شد، بنابراين مشکل اوليه آن حل شده است. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا فاز 2 برج ميلاد هم بر اساس طراحي زاهاحديد انجام خواهد شد، گفت: 5 الي 6 طراحي جديد در خصوص فاز2 برج ميلاد انجام شده که طراحي زاهاحديد نيز يکي از طراحي‌هاي انجام شده بود که اين طرح رد شده و در حال انتخاب طرح‌هاي جديد هستيم. شاکري اضافه کرد: در طراحي جديد ارتفاع بناي فاز 2 کاهش پيدا کرده که اميدواريم هرچه زودتر تکليف گودبرداري انجام شده در اين محدوده مشخص شود. وي با اشاره به بازديدي که در هفته اول سال 95 از گود برج ميلاد انجام داده، تصريح کرد: مهندس مشاور طرح اعلام کرد که هنوز تضمين پايداري گود به اتمام نرسيده و اميدواريم تا زماني که اين گود همچنان پايدار است، تعيين تکليف شود. رئيس کميته عمران شوراي شهر تهران در خصوص اولويت‌هاي مديريت شهري در سال 95 افزود: پرداخت ديون شهرداري و پيگيري مطالبات مديريت شهري از دولت از برنامه‌هاي اساسي مديريت شهري بايد باشد. همچنين بهبود وضعيت حمل و نقل عمومي‌و بهبود اقتصاد شهري از ديگر برنامه‌هاي اولويت‌دار مديريت شهري خواهد بود.

تاثير شبکه‌هاي اجتماعي

و سمن‌ها در ياري به طبيعت

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران از نقش و تاثير شبکه‌هاي اجتماعي و سمن‌ها براي حفاظت از محيط زيست و تفکيک زباله در نوروز و روز طبيعت سخن گفت. حسين جعفري در گفتگو با مهر، در پاسخ به سوالي مبني بر فعاليت‌هاي گسترده سازمان مديريت پسماند و سمن‌هاي در فضاي مجازي و تاثير آن بر کاهش توليد زباله و رهاسازي آن در فضاي سبز گفت: ما ورود بسيار خوبي در فضاي مجازي داشتيم و بسياري از شهروندان تهران با ما همراه شده بودند. اتفاق‌هاي جديدي افتاد و بازتاب بسيار خوبي در شبکه‌هاي اجتماعي داشتيم.وي با اشاره به شعار «در روز طبيعت زباله‌ها را از طبيعت به در کنيم»، افزود: مردم در اين بخش به‌طور چشمگيري با ما همراه شده بودند. آمارهاي سال گذشته نشان مي‌داد رشد قابل توجهي در همراهي مردم در حفاظت از محيط زيست داشتيم و اميدواريم امسال هم اين آمار روبه رشد باشد. مديرعامل سازمان مديريت پسماند به همراهي انجمن‌هاي مردم نهاد به عنوان نکته قابل توجه اشاره کرد و گفت: مردم نسبت به مسئله محيط زيست حساس شده‌اند که اين اتفاق مبارکي است، ضمن اينکه ما امسال خوشبختانه از سمن‌هاي زيست محيطي و تشکل‌هاي دانشجويي در سطح بوستان‌هاي بزرگ منطقه و بوستان‌هاي فرامنطقه‌اي استفاده کرده‌ايم. حضور سمن‌ها بسيار شاخص بود و تمرکز بر آنها مي‌تواند دستاوردهاي بسيار ويژه‌اي داشته باشد.


 گذري برمناطق 

بازديد 38 هزار گردشگر از منطقه 6

شهردار منطقه شش از بازديد 38 هزار گردشگر از مکان‌هاي ديدني منطقه خبر داد و گفت: ضمن اسکان 550 مسافر در مدارس منطقه شش با برپايي دو پايگاه در ميدان انقلاب و ولي‌عصر (عج) پذيراي مسافران بوديم.

عظيم بابايي از توزيع 5 هزار و پانصد بسته مهمان طهران در پايگاه‌هاي منطقه خبر داد و گفت: در ايام نوروز با برپايي پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني گردشگري در ميدان‌هاي انقلاب و ولي‌عصر (عج) بيش از 5 هزار و پانصد بسته مهمان طهران بين مراجعه‌کنندگان توزيع شد. اين بسته شامل نقشه تهران، کارت مترو، بليت تخفيف سينما و بروشور مکان‌هاي ديدني بود.به گفته شهردار منطقه شش، بيش از 6 هزار مراجعه کننده به پايگاه‌هاي منطقه شش مراجعه کردند که بين آنها نقشه گردشگري مکان‌هاي ديدني منطقه و نقشه تهران توزيع شد.بابايي همچنين از اسکان 550 نفر در مدارس شهيد پندي 1 و 2 در ايام نوروز خبر داد و گفت: با هماهنگي آموزش و پرورش ما پذيراي مسافران بوديم، از ابتداي نوروز تاکنون به تعداد 550 نفر اسکان داده شد.

ايمن‌سازي ترافيکي در منطقه 2

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري منطقه دو تهران از اجراي طرح‌هاي ايمن‌سازي ترافيکي معابر اين منطقه خبر داد.حميدرضا رنجبر با اعلام اين مطلب اظهارداشت: نصب و مرمت نرده‌هاي بزرگراه‌هاي سطح منطقه 2 از جمله اقدامات ايمن‌سازي ترافيکي به شمار مي‌رود.

وي تاکيد کرد: باتوجه به لزوم ارتقاي ايمني تردد عابرين و خودروهاي عبوري، معاونت حمل و نقل و ترافيک منطقه 2 به منظور جلوگيري از عبور عرضي و ناايمن عابر پياده اقدام به مرمت و نصب نرده‌هاي ايمني در رفيوژ بزرگراه‌هاي شهيد چمران، شهيد حکيم، شهيد همت و يادگار امام (ره) کرده است.به گفته رنجبر، اين اقدامات کمک شاياني به کاهش چشمگير تصادفات و حوادث به وجود آمده براي عابرين نموده است.

پرديس شهرداري منطقه يک ميزبان گردشگران نوروزي

با هدف پر کردن اوقات فراغت شهروندان در ايام نوروز، پرديس فرهنگي، ورزشي شهرداري منطقه يک ميزبان گردشگران در بوستان بزرگ قيطريه بود.سعيد کارگران معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري اين منطقه با اعلام خبر فوق اظهار داشت: با توجه به ضرورت اجراي برنامه‌هاي ويژه نوروز طرح مهمان طهران با شعار «تهران ميزبان ايران» و اجراي طرح استقبال از بهار،پرديس فرهنگي، ورزشي شهرداري منطقه يک از روز سه شنبه 10 فروردين ماه لغايت 12 فروردين ماه با اجراي برنامه‌هاي متنوع فرهنگي، اجتماعي، تفريحي، ورزشي و... ميزبان شهروندان تهراني و ديگر گردشگران بود.

وي گفت: بيش از 10 غرفه در اين پرديس فعاليت کردند تا اوقات فراغت پرباري را براي شهروندان فراهم نمايند.کارگران تصريح کرد: غرفه سلامت با غربالگري قند و فشار خون، غرفه نسيم بهشت با ارائه مشاوره مذهبي توسط روحانيون، غرفه يوم ا... 12 فروردين، غرفه نقاشي کودک، گريم، اجراي موسيقي و.... از جمله برنامه‌هاي اجرايي در اين ايام در پرديس فرهنگي، ورزشي بود که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.

کاشت 700 هزار لاله در بدنه بزرگراه‌ها و بوستان‌ها

700 هزار پياز گل لاله که در بدنه بزرگراهها وبوستانهاي غرب تهران کاشته شده بود با آغاز فصل بهار به گل نشستند.

رضا مددي، معاون امورشهري ومحيط زيست منطقه 5 با بيان مطلب فوق گفت: با توجه به بازديد گردشگران منطقه اي و فرا منطقه اي از اماکن تفرجگاهي غرب تهران و زيباسازي مناظر شهري، گل‌هاي لاله در بدنه بزرگراه وبوستان هاي منطقه در طرح استقبال از نوروز کاشته شد و با روييدن آنها در رنگ‌هاي شاد بهاري فضاهاي سبز غرب تهران چهره‌اي ديدني و زيبا پيدا کرد.

وي با اشاره به کاشت 700هزار پيازگل لاله تصريح کرد: کاشت پيازهاي لاله در رنگ بندي‌هاي متفاوت و زيبا انتخاب و اجرا شده است تا شهروندان هم زمان با فرا رسيدن بهار شاهد شکفتن هزاران گل لاله باشند.

وي در ادامه از کاشت گل‌هاي شب بو در سطح منطقه خبرداد و افزود: گسترده شدن فرش گل هاي بهاري در بدنه ي بزرگراه ها از ديگر برنامه هاي طرح استقبال از بهار است.

قطب تفريحي پايتخت

ميزبان 500 هزار گردشگر‌

مولايي شهردار منطقه 22 در بازديد درياچه شهداي خليج فارس از حضور بيش از 500 هزار مهمان و گردشگر نوروزي در روز‌هاي 12 و 13 فروردين سال جاري در بوستان‌ها و اماکن تفريحي گردشگري منطقه خبر داد.

مولايي شهردار منطقه ضمن اعلام رضايت مسافران نوروزي از امکانات اسکان و برنامه‌هاي گردشگري اين منطقه در طي تعطيلات نوروزي و بخصوص روز طبيعت خاطرنشان کرد: امسال با توجه به وجود بوستان‌ها و اماکن تفريحي گردشگري بزرگ و شاخص در اين منطقه و همچنين با توجه به بهره‌برداري از پهنه شرقي درياچه شهداي خليج فارس توسط دکتر قاليباف بيش از دو برابر بر وسعت فضاهاي تفريحي گردشگري سطح منطقه افزوده شده بود و درياچه شهداي خليج فارس، بوستان جنگلي چيتگر، بوستان جوانمردان ايران، آبشار تهران، بوستان لتمان کن، بوستان وردآورد و ده‌ها بوستان محلي با امکانات مناسب در روزهاي 12 و 13 فروردين آماده پذيرايي از شهرونداني بودندکه منطقه 22 را به عنوان يکي از نقاط هدف خود براي گذراندن تعطيلات نوروزي خود انتخاب کرده بودند.

اجراي 95 فرش گل در منطقه 15

شهردارمنطقه 15 از اجراي 95 فرش گل در بوستانها و حاشيه معابر و بزرگراههاي منطقه همزمان با اجراي طرح استقبال از بهار خبر داد.دکتر انجمني با اعلام مطلب فوق افزود: با بهره برداري از 5 ميليون نشاء گل، تعداد 95 فرش گل زيبا به مساحت 80 هزار مترمربع با طرحهاي متنوع و همچنين اسماء متبرک ائمه اطهار(ع) در منطقه اجرا شد.به گفته وي در اين راستا 256 هزار پياز لاله هلندي در مجموعه فضاي سبز بوستانها و بزرگراههاي منطقه در ميدان بسيج، بزرگراههاي امام علي(ع)، امام رضا(ع)، بعثت، آزادگان و بوستانهاي آزادگان، خليج فارس و ساير بوستانها به تناسب مساحت در اواخر پاييز کاشته شد که همزمان با طرح استقبال از بهار، اين پيازهاي لاله به گل نشست.