نسخه شماره 4004 - 1394/01/15 -

در سال نود وپنج در جاده‌ها چه گذشت؟
جاي خالي روانياران در جاده‌ها

دوستي گروگان پير با مرد گروگان گير
درخواست 300 ميليوني براي پرداخت بدهي


خبر


اخبار خارجي


 در سال نود وپنج در جاده‌ها چه گذشت؟
 جاي خالي روانياران در جاده‌ها 
نويسنده : مهدي مال مير

هر سال در روزهاي طولاني وکشدار تعطيلات عيد نوروز، خبر‌هاي تصادفات جاده اي پايِ ثابت رسانه‌ها وخبرگزاري‌هاست. به تعبير قدما«سالي که نکوست از بهارش پيدا است» اما براي بسياري از خانواده‌هايي که در ايام نوروز جگرگوشه اي را در سانحه رانندگي از دست مي‌دهند نه تنها بهار نويد نيکويي نمي‌دهد که سال تازه با کامي تلخ آغاز مي‌شود که شايد تلخي هولناک آن تا آخر عمر از روح وروانشان زدوده نشود.اين که چرا آمار تلفات رانندگي در کشور ما بالاست البته پرسشي است که تاکنون پاسخ‌هاي فراواني گرفته است. از بي مبالاتي وبي احتياطي رانندگان گرفته تا خرابي جاده‌ها و سطح نازل استاندارد خودروها جملگي علت‌هايي است که کارشناسان براي تلفات جاده اي برشمرده‌اند.

در سال 95 در جاده‌ها چه گذشت؟

به رسم ساليان گذشته، نوروز نود وپنج نيز با حوادث غمبار جاده اي همراه بود و شماري از هموطنان مان لباس‌هاي رنگينِ نوروز را با رخت سياه عزا عوض کردند وبا دلي داغدار به استقبال سال نو رفتند.اما با اين همه،در سال نود وپنج به شهادت آمار وارقام در قياس با سال‌هاي قبل، با کاهش 11درصدي تلفات جاده اي رو به رو بوده ايم که روندي است که از سه سال گذشته ادامه يافته است. در اين باره سردار سرتيپ حسين اشتري در روز شنبه 7 فروردين در بازديد از قرارگاه نوروزي مازندران بااميد بخش خواندن طرح نوروزي نيروي پليس وکاهش تلفات يازده درصدي جاده‌اي در نوروز امسال، از فعاليت 500هزار نيروي پليس تا پانزده فروردين خبر داد که براي برقراري نظم وانتظام جاده‌ها در قرارگاه‌هاي نوروزي آماده خدمت رساني به مسافران هستند.

سهم بالاي بي مبالاتي رانندگان

در سوانح رانندگي

واژگوني خودرو، بي توجهي راننده به جلو و گردش به چپ وتجاوز از سرعت مطمئنه به ترتيب بالاترين دلايل تصادمات جاده اي امسال، از سوي سردار اشتري عنوان شدند. وي همچنين عامل اصلي واژگوني خودروها را خواب آلودگي وخستگي رانندگان دانست امري که ازسهم بالاي بي ملاحظگي برخي رانندگان حکايت دارد! اين که سهم جاده‌هاي غير استاندارد وخودروهاي فرسوده وناايمن در تصادفات دلخراش جاده اي تا چه ميزان بوده است هنوز روشن نيست و مي‌بايد در انتظار بررسي‌هاي بيشتر نيروي انتظامي ونهادهاي مسوول در روزهاي آينده نشست.

راهکارهاي پليس براي کاهش تلفات نوروزي

هر سال نيروي انتظامي براي پايين آوردن آمار کشته شدگان حوادث رانندگي قوانين سفت وسختي را به اجرا مي‌گذارد. از جريمه‌هاي سنگين براي نبستن کمربند گرفته تا ممنوع کردن تردد در جاده‌ها ويک طرفه کردن آنها از جمله راهکارهايي است که پليس راهنمايي ورانندگي در ايام تعطيلات عيد امسال به اجرا گذاشته است. سرهنگ قاسميان در گفتگويي با سايت« راهور» در اين زمينه گفت:« بررسي‌هاي پليس نشان مي‌دهد مهمترين علت مرگ در نوروز امسال نبستن کمربند ايمني توسط رانندگان وسرنشينان خودروها بوده است.» جانشين رييس پليس راهور با اشاره به اين که نبستن کمربند ايمني براي سرنشينان جلو وعقب خودروها الزامي است اعلام کرد:« برابر با قانون جديد اخذ جرايم رانندگي نبستن کمربند ايمني توسط راننده وسرنشينان خودرو 600 هزار ريال جريمه به همراه خواهد داشت.» جريمه سنگيني که به نظر مي‌رسد در صورت اجراي قاطع آن نرم نرمک از سوي رانندگان، در جاده‌ها نيز رعايت شود وبه عادتي مفيد وجانبخش بدل شود!

آيا در روند صدور گواهينامه دگرگوني پديد خواهد آمد؟

چنانکه از گفته‌ها واظهار نظرهاي مسوولين امر پيداست، خام دستي برخي رانندگان وناآشنا بودن آنها با ظرايف رانندگي در جاده‌ها سهم بالايي در بالا رفتن آمار تلفات داشته است. امري که تجديد نظر در روند صدور گواهينامه رانندگي از سوي پليس راهنمايي وراننگي را ضروري مي‌سازد. در اين چند ساله باتوجه به بالا رفتن آمار تصادفات، سختگيري‌هايي در روند صدور گواهينامه صورت گرفته است اما با اين همه به نظر مي‌رسد با خبرهاي بدي که هرساله در موسم تعطيلات عيد نوروز بر صدر رسانه‌ها مي‌نشيند، به هيچ رو کافي نبوده است. به ويژه آنکه با توجه به خرابي بعضي جاده‌ها و فاصله کهکشاني برخي از راه‌هاي مواصلاتي ما با استانداردهاي جهاني ، آنچه در نهايت نجات دهنده جان سرنشينان خودرو است،مهارت و زُبدگي راننده در هنگام خطر است.هم از اين رو، سختگيري ومحک جدي درخواست کنندگان گواهينامه رانندگي از سوي اداره راهنمايي ورانندگي امري ناگذشتني مي‌نمايد. بيشتر امتحانات صدور گواهينامه پايه دو رانندگي در فضاي شهري صورت مي‌گيرد اما باتوجه به اينکه رانندگي تنها به راندن خودرو در شهرهاي پر ترافيک خلاصه نمي‌شود، مي‌بايد آزموني نيز براي سنجش ميزان تسلط بر اعصاب راننده در شرايط دشوار وجاده‌ها نيز برگزار شود.آزمون‌هاي کنوني در بهترين حالت ميزان توانايي راننده را در شهرهاي پرترافيک ومهارت‌هايي مثل پارک کردن ودور برگردان مي‌سنجند!

جاي خالي روانياران در جاده‌ها

اسفند سال نود و چهار خبر عجيبي بر روي تلکس خبري خبرگزاري‌هاي جهان ، چند روزي افکار عمومي جهان را در بهت وحيرت فرو برد. خبر از اين قرار بود: خلبان جوان آلماني از روي عمد هواپيماي مسافر بري را به کوه کوبيد! اين حادثه جانخراش سبب شد تا همه مسافران وخلبان هواپيماي آلماني جان خود را در دم از دست بدهند . اين ماجرا بهانه اي شد تا گروه‌هاي تحقيقاتي کاربلد به جستجوي علل ياعوامل اين حادثه بپردازند. با تحقيقاتي که به عمل آمد معلوم شد که خلبان هواپيما از بيماري افسردگي شديد در رنج وعذاب بوده است. اين مسئله افزون بر اينکه سيل سرزنش‌ها را به سوي مسوولين هواپيمايي و بي خبري آن‌ها از حال و روز خلبان جوان سرازير کرد، ضرورت حضور روانياران و روانشناسان در کنترل افرادي که طبيعت شغلشان با جانِ مردم سر وکار دارد را نيز برجسته کرد. ازاين گذشته، چند ساعت پس از حادثه، تيم‌هاي روانيار به کمک بستگان وخانواده‌هاي داغداري شتافتند که در فرودگاه مستاصل وشوک زده به دنبال خبري از عزيزان شان آمده بودند. تاثير وحشتناک حوادث ناگهاني واز دست دادن فردي از اعضاي خانواده به اندازه اي است که فرد داغديده به زحمت به تنهايي از عهده کنار آمدن با مصيبت بر مي‌آيد. از اين رو آلماني‌ها براي گشودن گره اين مشکل با تجهيز گروه‌هاي روانيار که براي التيام دادن فرد داغديده آموزش ديده اند، سعي داشته اند تا در لحظات اوليه بروز مصيبت اندکي از بار سنگين رواني افراد داغديده بکاهند.

ضرورت سنجش تعادل رواني

در جاده‌هاي ما خبري از کارشناسان روانشناسي در کنار پليس وامدادگران نيست. عمده انرژي نيروهاي امداد ما بر روي به سرعت رساندن صدمه ديدگان به بيمارستان و يا انتقال پيکرهاي جان باخته گان متمرکز شده است. در حالي که همراهان فرد از دست رفته بي هيچ کمک تخصصي مي‌بايد مصيبت ناشي از مرگ عزيزان شان را تاب بياورند. نکته ظريف ماجرا اين جاست که فرد از دست رفته بيش از همراه بازمانده آن مورد توجه قرار مي‌گيرد! در حالي که همراهان فرد فوت شده که در حالت شوک شديد به سر مي‌برند نيازحياتي به خدمات باليني وپزشکي دارند که به نظر نمي‌آيد اين دست خدمات هنوز به صورت حرفه اي به آسيب ديدگان حوادث جاده اي والبته حوادث ديگر ارائه شود. سنجش ميزان تعادل رواني رانندگان وسايل نقليه عمومي نيز که هرساله ميليون‌ها مسافر را جابه جا مي‌کنند، نکته فراموش شده ايست و از نظر مسوولين از اهميت چنداني برخوردار نيست اما، با نظر به سهم بالاي ناشي گري رانندگان در حوادث رانندگي، امري بسيار حياتي وضروري است. سلامت سنجي متناوب روحي وجسمي رانندگان وسايل نقليه عمومي نقش بالايي در کاهش سوانح جاده اي خواهد داشت.

تصادفات جاده‌اي تک علتي نيستند

اينکه ما با داشتن يک درصد از جمعيت جهاني با نرخ دو درصدي تلفات جاده اي در جهان رو به رو هستيم به تنهايي نشان مي‌دهد که کارهاي ناکرده در اين زمينه فراوان است. از حق نمي‌بايد گذشت که در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي چندي براي کاهش تلفات صورت گرفته است اما هنوز هم کشور ما در اين زمينه انگشت نما است. همانند تمامي بغرنج‌هاي اجتماعي ماجراهاي تلخي که در جاده‌هاي ما مي‌گذرد نيز تک علتي نيستند و اسباب گوناگوني در رقم خوردن آن‌ها دخيل هستند. از فرهنگ نازل رانندگي بگيريد تا خودروهاي نامرغوب وجاده‌هاي ناامن و... اما بااين همه، تجربه موفق کشورهايي که باتوجه به جمعيت بالاي شان از اين مشکلات گذر کرده اند در برابر ما است و مي‌شود از تجربيات مفيد آنها در اين زمينه استفاده کرد. امري که البته با اراده معطوف به حل اين مشکل و هماهنگي تمامي نهادهاي فرهنگي، سياسي و قانونگذاري دست ياب خواهد بود.


 دوستي گروگان پير با مرد گروگان گير
 درخواست 300 ميليوني براي پرداخت بدهي 

پيرمرد گروگان وقتي متوجه شد گروگانگير نياز شديد مالي دارد حاضر نشد پس از آزادي از سوي مرد گروگانگير به خانه اش برود. متهم هنگام نقد کردن چک 200 ميليون توماني در بانک دستگير شد.

به گزارش ميزان، 25 اسفند سال گذشته مرد جواني با مراجعه به پليس در شرق تهران مدعي شد مرد آدم ربايي پدر پيرش را به گروگان گرفته و براي آزاديش درخواست 300 ميليون تومان پول نقد کرده است. پسر جوان در شکايتش به ماموران گفت: پدرم صاحب يک باشگاه ورزشي در شرق تهران است و در منطقه سرشناس است. ساعتي قبل مرد ناشناسي با تلفن همراه پدرم با ما تماس گرفت و مدعي شد او را ربوده و براي آزاديش درخواست 300 ميليون تومان پول نقد کرد.

با اعلام اين شکايت بلافاصله تحقيقات براي شناسايي مرد گروگان گير و آزادي پيرمرد گروگان آغاز شد.

درحالي که تحقيقات براي شناسايي محل نگهداري پيرمرد باشگاه دار ادامه داشت اين بار مرد گروگان گير با شماره جديدي تماس گرفت و مدعي شد پس از صحبت با گروگان خود حاضر است با دريافت 150 ميليون تومان او را آزاد کند. با اعلام اين موضوع به کارآگاهان پليس آگاهي بلافاصله صاحب خط و مخفيگاه او شناسايي شد. با حضور مأموران پليس در خانه شناسايي شده مشخص شد مرد گروگان گير چند ماهي است از آن خانه رفته است. در حاليکه هيچ سرنخي از مرد گروگان گير وجود نداشت ماموران متوجه شدند او با فرزندان صاحب باشگاه قرار گذاشته و چک 200 ميليون توماني دريافت کرده است با به دست آمدن اين سرنخ سرانجام روز ششم فروردين مرد گروگان گير هنگام نقد کردن چک در شعبه بانک شناسايي و دستگير شد و ساعتي بعد پيرمرد گروگان در شرق تهران آزاد شد.

صبح ديروز با انتقال متهم به دادسراي امور جنايي او در بازجويي‌ها با قبول اتهاماتش گفت: چند ماه قبل مجبور شدم براي اينکه کاري را انجام دهم پول نزولي بگيرم اما متأسفانه نتوانستم آن را پرداخت کنم به همين خاطر تصميم به آدم ربايي و اخاذي گرفتم بعد از مدتي متوجه شدم پيرمردي که در چند محله بالاتر باشگاه ورزشي دارد، پولدار است و هميشه در حسابش چند صد ميليون پول وجود دارد. يک روز به بهانه پرسيدن آدرس سوار خودروي او شدم و با تهديد پيرمرد را ربودم. متهم ميانسال به نام جاويد اضافه کرد: بعد از ربودن پيرمرد او را به مخفيگاهم در شرق تهران بردم در اين مدت با تلفن همراه گروگان با خانواده اش صحبت مي‌کردم تا اينکه شارژ گوشي تمام شد و مجبور شدم از خط تلفن خودم استفاده کنم . بعد از 24 ساعت متوجه شدم مأموران هويت من را شناسايي کرده و دنبالم هستند به همين خاطر از ترس پيرمرد را آزاد کردم و به او گفتم به خانه اش برود اما او درخواست من را قبول نکرد و مدعي شد در کنارم مي‌ماند سرانجام در يک قرار با فرزندان او در خيابان چک 200 ميليون توماني را دريافت کردم و هنگامي که مي‌خواستم آن را در بانک نقد کنم به دام افتادم.

متهم در مورد معرفي پسر جواني به عنوان همدست خود در زمان دستگيري و بازداشت پسر جوان به عنوان همدستش گفت: پسر 30 ساله هيچ نقشي در آدم ربايي نداشت و من به دروغ براي اينکه پليس را گمراه کنم او را طراح اين گروگان گيري معرفي کردم. با اظهارات مرد گروگان گير او با دستور قاضي سعيد احمد بيگي بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور جنايي بازداشت و براي تحقيقات بيشتر در اختيار کارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.


 خبر 

حادثه مرگبار شهربازي برازجان

جزئيات مرگ يک مادر و مجروح شدن کودک چهارساله اش پس از سقوط از چرخ و فلک شهربازي برازجان مشخص شد. به گزارش ميزان، ساعت 19:20 روز جمعه زن 35 ساله اهل برازجان به همراه فرزند چهارساله اش براي تفريح به شهربازي پارک آزادي اين شهر رفته و سوار چرخ و فلک اين شهربازي کوچک شدند. هنوز چند دقيقه اي از سوار شدن مادر و کودک نگذشته بود که واگن حامل آنها به يکباره واژگون و مادر و پسر 4 ساله از ارتفاع بالا به پائين سقوط کردند. افراد حاضر در پارک با ديدن اين صحنه به شدت شوکه شده بودند و سريع موضوع را به اورژانس اعلام کردند. با حضور عوامل اورژانس مرگ مادر 35 ساله تائيد و بلافاصله کودک چهارساله که از ناحيه سر به شدت مجروح شده بود به بيمارستان شهيد گنجي اين شهر منتقل و در بخش مراقبت‌هاي ويژه بستري شد. در همين حال يک منبع آگاه به ميزان گفت: اين شهربازي قبل از ايام نوروز پلمب شده بود و براي تعميرات مجوز فک پلمب گرفته و غير مجاز فعاليت مي‌کرد.

تصادف مرگبار پرايد

با پاترول در بجنورد

تصادف پرايد با پاترول در بجنورد سه فوتي بر جاي گذاشت. به گزارش ايسنا، سيدمصطفي مرتضوي، سخنگوي سازمان امداد و نجات در اين باره گفت: ساعت 19:45 روز جمعه به دنبال گزارش تصادف پرايد با پاترول در محور بجنورد به شيروان (کنارگذر بجنورد به گرگان)، تيم امدادي جهت ارايه خدمات لازم به منطقه مذکور اعزام شد. وي افزود: متاسفانه اين حادثه شش مصدوم و سه فوتي بر جاي گذاشت که سه تن از مصدومان توسط نيروهاي امدادي هلال احمر جهت دريافت خدمات لازم به مراکز درماني منتقل شدند.

نجات خانواده چهار نفره

از دست قاتل خاموش

سخنگوي سازمان آتش‌نشاني شهر تهران از نجات خانواده‌ 4 نفره از مرگ حتمي بر اثر گازگرفتگي خبر داد. جلال ملکي در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: در ساعت 3:36 بامداد ديروز حادثه گازگرفتگي در خيابان‌ کلهر به سامانه آتش‌نشاني شهر تهران اعلام و ماموران ايستگاه 52 به محل حادثه اعزام شدند. اين حادثه گازگرفتگي در يک ساختمان چهار طبقه 8 واحدي و در طبقه دوم آن رويداد. در اين واحد 60 متري خانواده اي چهار نفره زندگي مي‌کردند که همگي در اين حادثه دچار گازگرفتگي شدند. وي ادامه داد: با حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشاهده شد که پيش از رسيدن آتش‌نشانان بستگان اين خانواده در منزل را باز کرده و با وضعيت بي‌حال اين خانواده مواجه شدند. در اين حادثه يک آقاي 34 ساله، خانم 32 ساله و دو دختر بچه 3 ساله بر اثر انتشار گازهاي منوکسيد کربن دچار مسموميت شدند که بلافاصله به مراکز درماني منتقل شدند. وي روشن بودن آبگرمکن ديواري و استفاده از شومينه همراه با بسته بودن تمامي در و پنجره‌ها را علت اين حادثه خواند. ملکي بااشاره به وقوع تصادفي در جاده دماوند گفت: در ساعت 17:19 حادثه تصادف در مسير شرق جاده دماوند نرسيده به پل شهيد بابايي به سازمان آتش نشاني اعلام و ماموران ايستگاه 26 به محل حادثه اعزام شدند. وي ادامه داد: با حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشاهده شد يک دستگاه خودروي سواري پرايد با پنج سرنشين با يک دستگاه کاميون برخورد کرده که چهار نفر از سرنشينان خودروي پرايد دچار آسيب‌ديدگي‌هايي شده بودند که سه نفر از آنها وضعيت وخيمي داشتند که به مراکز درماني منتقل شدند.


 اخبار خارجي 

24 کشته و زخمي

در آتش‌سوزي جنوب چين

در پي وقوع آتش سوزي در جنوب چين دست‌کم سه تن جان خود را از دست دادند و تعدادي ديگر نيز مجروح شدند. به گزارش ايسنا، در اين حادثه که اوايل بامداد ديروز در يک منطقه روستايي در «نان‌نينگ» اتفاق افتاد، سه تن به دليل سوختگي کشته و 21 تن مجروح شدند. در پي وقوع اين آتش سوزي بيش از 60 نيروي آتش‌نشان و 12 خودروي آتش‌نشاني به محل حادثه اعزام شدند.

انفجار گاز در آپارتماني در پاريس

صداي مهيب يک انفجار در يک مجتمع مسکوني در منطقه 6 پاريس باعث وحشت ساکنان خانه‌هاي اطراف شد. به گزارش ايسنا، پليس بلافاصله پس از اين اتفاق اعلام کرد که علت اين انفجار، نشت گاز بوده است. بنابر گزارش يورونيوز، دست کم پنج نفر بر اثر اين انفجار مجروح شده‌اند.

مادر رواني دو فرزند خردسالش را تکه تکه کرد

يک مادر بنبروکي به قتل دو فرزند خود محکوم شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،يک زن بنبروکي به جرم دو قتل بعد از پيدا شدن جنازه فرزندانش در هفته پيش محکوم شد. مادر با زخم‌هاي چاقو روي بدنش پيدا شد که نيروهاي پليس اعتقاد دارند که اين زخم‌ها توسط خود زن صورت گرفته است. فرمانده پليس بنبروک، ديويد ببکاک گفت: سوفيا تيگانکوا دو دختر يک و 5 ساله خود را به قتل رسانده است اما در همان لحظه دستگير نشده است چون تحت ارزيابي رواني در بيمارستان جان پيتر اسميت در فورت ورث مي‌باشد. فرمانده ديويد ببکاک افزود: ما دلايلي داريم که باور کنيم زخم‌هاي چاقوي روي بدن مادر کار خودش بوده و او به طور همزمان تحت ارزيابي و نظر نيروهاي پليس است. سوفيا تيگانکوا به جرم قتل دو کودک زير 10 سال يک مجرم درجه يک محسوب مي‌شود.

شوهر بد دل

همسرش را زير مشت و لگد کشت

روز جمعه نيروهاي پليس، مردي که همسرش را به قتل رسانده بود، دستگير کردند. به گزارش خبرنگار حوزه حوادث گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان،گرگون 25 ساله که به علت مشکوک بود به همسرش و توهم اينکه با کسي رابطه دارد مدام با همسرش جر و بحث داشتند و در نهايت در دعوايي همسر 22 ساله خود را به قتل رساند. به گزارش ديلي ميل، روز جمعه جنازه خانمي در پسماند يک کارخانه صنعتي خصوصي يافت شد که در ملحفه‌اي پيچيده شده بود. اين حادثه در «دانواپور» اتفاق افتاد و پليس پس از شناسايي جنازه «ديل‌بگ سينگ» را که در همان کارخانه مشغول به کار بود دستگير کرد. قاتل بيان کرد که وقتي در حال جر و بحث با همسرش بوده، کنترل خود را از دست داده که منجر به دعواي فيزيکي شده با مشت و لگد و به کشتن همسرش ختم شد. گفتني است پليس در حال تحقيق در مورد اين پرونده‌ است و جزئيات بيشتري را فاش نکرده و همچنين قاتل هم تا روز دادگاه در زندان خواهند ماند.