نسخه شماره 3999 - 1394/12/24 -

معاون رئيس‌جمهوري در امور زنان و خانواده:
اولويت اصلي ما رفع آسيب‌هاي اجتماعي زنان است

مدير کل حوزه رياست ديوان عدالت اداري:
اجراي نرخ جديد جرايم رانندگي از نظر ديوان عدالت اداري مانعي ندارد

معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي:
قانون همسان‌سازي در کشور اجرا نشده است

وزير علوم، تحقيقات و فناوري خبر داد:
طرح ورود دانشجويان از کارشناسي به دکترا

مديرکل درمان تامين اجتماعي استان تهران خبر داد:
آمادگي تأمين اجتماعي و بيمارستان‌هاي تابعه در چهارشنبه‌سوري

معاون فرهنگي دانشگاه تهران :
دلايل صنفي علت احضار 5 دانشجوي دانشگاه تهران به کميته انضباطي نبوده است


خبر


چند راه ساده براي بالا بردن خلاقيت کودکان


اخبار کوتاه


 معاون رئيس‌جمهوري در امور زنان و خانواده:
 اولويت اصلي ما رفع آسيب‌هاي اجتماعي زنان است  

معاون رئيس‌جمهوري در امور زنان و خانواده با بيان اينکه بسته عملياتي براي رفع مشکلات و آسيب‌هاي اجتماعي ميان دختران و زنان جامعه است، گفت: اولويت اصلي اجرايي ما رفع آسيب‌هاي اجتماعي از زنان است.

به گزارش ايرنا، شهيندخت مولاوردي بيان کرد: از آنجا که زنان و دختران آسيب‌پذيرتر از مردان هستند به همين منظور اقدامات و برنامه ريزي‌هاي جدي براي رفع مشکلات آنها با همکاري دستگاه‌هاي متولي امر در حال انجام است و در اين بسته عملياتي تمامي‌آسيب‌هاي اجتماعي ميان زنان مورد ارزيابي و پيگيري قرار مي‌گيرد.

وي با بيان اينکه تمام تلاش ما جلوگيري از بروز آسيب‌هاي اجتماعي بيشتر ميان دختران و زنان ايراني است، تصريح کرد: از حدود دو سال گذشته و با آغاز فعاليت در معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، يکي از دغدغه‌هاي جدي ما کاهش آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه به ويژه در ميان زنان و دختران است.

مولاوردي ادامه داد: امضاي تفاهم نامه با دانشگاهها، وزارتخانه‌ها و سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و ديگر نهادهاي متولي کاهش آسيب، از برنامه‌هاي جدي اين سازمان است تا زنان را از آسيب‌هاي اجتماعي مصون بداريم.

معاون رئيس‌جمهوري در امور زنان و خانواده گفت: اغلب امضاي تفاهم نامه‌ها براي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي داريم تا با همکاري دستگاههاي ذيربط بتوانيم با هماهنگي و مديريت ظرفيت‌ها در اين زمينه برنامه‌هايي را انجام دهيم.

وي با بيان اينکه دو سال است کارهاي جدي جهت کاهش آسيب‌هاي اجتماعي زنان شروع شده است، افزود: تفاهم نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات با معاونت زنان از سال 95 آغاز مي‌شود و به واسطه اين موضوع، اقدامات پيشگيرانه براي دانشجويان انجام شد تا بتوانيم آنها را از آسيب‌ها دور کنيم.

مولاوردي خاطرنشان کرد: همچنين با دانشگاه تهران از حدود يک ماه گذشته نيز تفاهم نامه همکاري منعقد شده است که براساس آن تدوين بسته عملياتي براي رفع مشکلات و آسيب‌هاي اجتماعي در برنامه کاري ما قرار گرفته و قرار است بسته اي براي کاهش آسيب به ما پيشنهاد دهند تا پس از ارزيابي اين بسته، برنامه‌هاي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و ارتقاي سلامت رواني دانشجويان دختر دانشگاه تهران اجرا شود.

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: معاونت زنان در 14 محور با همکاري سازمان‌هاي ذيربط، برنامه‌هاي خود را در دو و نيم سال گذشته دولت يازدهم با سه محور شامل بهبود وضعيت کنوني سلامت روان، ارتقاي سطح دانش و ثبات سلامت و کاهش عوامل خطر ناشي از آسيب‌هاي اجتماعي در حال اجرا دارد.

مولاوردي راه‌اندازي کلينيک سلامت خانواده، تدوين برنامه‌هاي آموزشي با هدف ارتقاي سلامت زنان و مردان، حمايت از برگزاري دوره‌هاي آموزشي و مشاوره براي تقويت سلامت زنان، راه‌اندازي کارگروه سلامت و بهداشت در معاونت زنان، تدوين گزارش ملي وضعيت سلامت زنان در برنامه ششم و پيگيري تصويب سند ملي امنيت زنان و کودکان در روابط اجتماعي را از برنامه‌هاي اين معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده عنوان کرد. وي گفت: يکي از شاخص‌هاي ما ارتقاي سطح سلامت روان دختران دانشجو است، به همين منظور در برنامه ششم توسعه به اين موضوع نيز پرداخته شده است.


 مدير کل حوزه رياست ديوان عدالت اداري:
 اجراي نرخ جديد جرايم رانندگي از نظر ديوان عدالت اداري مانعي ندارد  

مدير کل حوزه رياست ديوان عدالت اداري مي‌گويد مصوبه جديد دولت در خصوص افزايش نرخ جرايم رانندگي از اين حيث که مصوبه جديدي است، فعلاً مانعي براي اجرا ندارد تا ديوان عدالت نظر خود را در خصوص شکايت مطرح شده اعلام کند.

به گزارش تسنيم، علي‌اکبر بختياري در خصوص مصوبه جديد دولت مبني بر افزايش نرخ جرايم رانندگي اظهار کرد: پيشتر دولت مصوبه‌اي را در خصوص افزايش نرخ جرايم رانندگي صادر کرده بود که نسبت به اين مصوبه، شکايتي در ديوان عدالت اداري طرح شد. مدير کل حوزه رياست ديوان عدالت اداري افزود: هيئت عمومي‌ديوان بر اساس شکايت صورت گرفته، مصوبه دولت را بررسي کرد و در نهايت آن را مغاير ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي دانست و رأي به ابطال آن مصوبه داد. بختياري با اشاره به مصوبه جديد دولت گفت: طبيعتاً مصوبه‌اي که الان صادر کردند، مصوبه سابق نيست و اين مصوبه نيز مانند هر مصوبه ديگري قابل شکايت است ضمن اينکه از سوي شاکي خصوصي نسبت به مصوبه جديد دولت به ديوان عدالت اداري دادخواست ارائه شده است. اين مقام مسئول در ديوان عدالت اداري در پاسخ به اين سوال که آيا مصوبه جديد دولت مانند قوانين 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي‌ قابليت اجرا مي‌يابد يا خير افزود:‌مصوبات حکم قانون را ندارند و الزامي‌به اجراي آنها پس از گذشت 15 روز از انتشار در روزنامه رسمي‌نيست.

بختياري با بيان اينکه فعلا مانعي براي اجراي مصوبه جديد دولت وجود ندارد گفت: با توجه به اينکه شکايت نسبت به مصوبه جديد دولت به تازگي مطرح شده، هنوز شعبه ديوان ورود نکرده است.

در دادخواستي که اين وکيل دادگستري به ديوان عدالت اداري تقديم و درخواست صدور دستور موقت براي جلوگيري از اجراي مصوبه ياد شده را کرده، آمده است: پيرو شکايت قبلي نسبت به مصوبه دولت مبني بر افزايش جرايم رانندگي، ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1295-1294 مورخ 11 اسفند 94 هيات عمومي، مصوبه مذکور را به دليل عدم رعايت ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 باطل کرد.

در پايان اين دادخواست آمده است: همچنين از آنجايي که اجراي مصوبه 25 اسفند 94 تعيين شده و اجراي آن، عمل خلاف قانون است و موجبات تضييع حقوق مرم را فراهم مي‌آورد و تا 25 اسفند نيز مهلتي باقي نمانده و به نظر مي‌رسد وفق قانون تشکيلات ديوان عدالت اداري، فوريت آن محرز است، بدواً تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي مصوبه و سپس ابطال آن مورد استدعاست.


 معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي:
 قانون همسان‌سازي در کشور اجرا نشده است 

معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي با اشاره به اينکه 55 درصد بازنشستگان حداقل حقوق را دريافت مي‌‌کنند، گفت: براي پرداخت مطالبات دولت طرح‌هاي جايگزين ارائه کرده‌ايم.

به گزارش مهر،‌ محمدحسن زدا گفت: مستمري بازنشستگان در طي سه سال گذشته 65 درصد افزايش يافته است در حالي که در هشت سال قبل از آن حقوق بازنشستگان فقط 43 درصد افزايش يافته بود. وي درمورد همسان‌سازي حقوق بازنشستگان گفت: متاسفانه در سال 88 يک بار برنامه‌اي با عنوان همسان‌سازي حقوق بازنشستگان اجرا شد و قرار بود دولت براي اجراي آن دو هزار و 500 ميليارد تومان به تأمين اجتماعي پرداخت کندامافقط 900 ميليارد تومان پرداخت شد. زدا با اشاره به اينکه اجراي اين برنامه براي تأمين اجتماعي حدود هشت هزار ميليارد تومان بار مالي داشت، گفت: موضوعي به نام قانون همسان سازي وجود ندارد و مابقي اعتبار همچنان جزو مطالبات تأمين اجتماعي است.

معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي تاکيد کرد: پرداختهاي ما در ماه از محل درآمدهاي سازمان انجام مي‌شود بطوريکه در سال 94 ، 31 هزار ميليارد تومان با عنوان مستمري به بازنشستگان پرداخت کرده است. وي با اشاره به اينکه 55 درصد مستمري بگيران حداقل حقوق را دريافت مي‌کنند ، گفت: مبناي پرداخت مستمري به بازنشستگان دو سال آخر خدمت آنان است و بدليل اينکه در اين دو سال پرداخت آنان زياد نبوده حقوق زيادي را دريافت نمي‌کنند. وي خاطر‌نشان کرد: سازمان‌هاي بيمه گر مانند تأمين اجتماعي نمي‌توانند با افزايش نرخ تورم مسابقه دهند.


 وزير علوم، تحقيقات و فناوري خبر داد:
 طرح ورود دانشجويان از کارشناسي به دکترا 

وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: در برنامه ششم توسعه به ازاي هر 22 دانشجو يک استاد براي تدريس در دانشگاه پيش‌بيني شده است.

به گزارش ايرنا، محمد فرهادي در شوراي دانشگاه شهيد چمران که با حضور تعدادي از اساتيد و اعضاي هيات علمي‌اين دانشگاه برگزار شد، افزود: در حال حاضر به ازاي هر 27 دانشجو يک استاد تدريس مي‌کند. وي گفت: وزارت علوم به دنبال طرحي است تا دانشجويان از کارشناسي به مقطع دکترا وارد شوند. وزير علوم، تحقيقات و فناوري همچنين با اشاره به بحث رتبه بندي دانشگاه‌ها افزود: تاکنون عنواني به نام رتبه‌بندي دانشگاه‌ها به طور رسمي‌اعلام نشده است و تنها طرح سطح‌بندي دانشگاه‌ها در کشور اجرا شده است. فرهادي بيان کرد: طبق سند چشم انداز تا سال 1404 تعداد دانش‌آموختگان دکترا بايد سه درصد افزايش يابند.

رئيس دانشگاه شهيد چمران اهواز نيز گفت: هشت سال جنگ تحميلي عامل عقب ماندن دانشگاه چمران از دانشگاه‌هاي هم‌تراز خود شده است.

غلامحسين خواجه گفت: خوزستان در گذشته يک استان مهاجر پذير بود اما امروزه اين استان تبديل به استاني مهاجر فرست شده است.

وي بيان کرد: دانشگاه شهيد چمران در حال حاضر 570 نفر هيات علمي ‌دارد و 16 هزار دانشجو در اين دانشگاه مشغول تحصيل هستند.

وزير علوم، تحقيقات و فناوري شامگاه جمعه وارد منطقه آزاد اروند خوزستان شد.

حضور در دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر و بازديد از يادمان شهداي هويزه از برنامه‌هاي سفر وزير علوم، تحقيقات و فناوري به خوزستان بود.


 مديرکل درمان تامين اجتماعي استان تهران خبر داد:
 آمادگي تأمين اجتماعي و بيمارستان‌هاي تابعه در چهارشنبه‌سوري 

مديرکل درمان تأمين اجتماعي استان تهران گفت: تمامي‌بيمارستان‌هاي تابعه اداره‌ کل درمان استان تهران در دو مقطع زماني چهارشنبه آخر سال و تعطيلات نوروز به صورت آماده‌باش هستند.

به گزارش مهر، دکتر محمد تقي خسرواني مقدم، اظهارکرد: به منظور حفظ سلامتي و رفاه حال شهروندان و بيمه شدگان تهراني در چهارشنبه آخر سال و همچنين ايام تعطيلات نوروزي، اداره کل درمان استان تهران اقدامات ويژه‌اي را در نظر گرفته است که از آن جمله آماده باش کامل اورژانس بيمارستان‌ها و همچنين آمبولانس‌هاي مستقر در سطح بيمارستان‌ها و مراکز درماني تابعه به ويژه در مراکز درماني تخصصي و مناطق پرازدحام شهري براي به حداقل رساندن آسيب‌هاي احتمالي به خصوص در چهارشنبه آخر سال است.

وي با بيان اين که 11 اورژانس بيمارستان‌هاي تابعه اداره کل درمان استان تهران براي مراسم چهارشنبه آخر سال آماده باش هستند، افزود: همچنين دو اورژانس دي کلينيک ابوريحان و دي کلينيک شهيد سليماني از ديگر مراکز درماني تابعه اداره کل درمان استان تهران نيز در صورت مراجعه آسيب ديدگان احتمالي آماده خدمات رساني به بيماران احتمالي و نياز به اعمال جراحي سرپايي آماده خدمات رساني هستند و در اورژانس مراکز درماني شبانه‌روزي تابعه نيز مانند روزهاي عادي به بيماران و مراجعه کنندگان خدمات درماني مورد نياز ارائه خواهد شد.

خسرواني مقدم خاطر‌نشان کرد: تمامي‌بيمه شدگان و بازنشستگان بدون پرداخت هيچگونه وجهي در بيمارستان‌ها و مراکز درماني تابعه اداره کل درمان استان تهران، به رايگان پذيرش و مداوا مي‌شوند.

مدير کل درمان استان تهران همچنين از برقراري کشيک‌هاي نوروزي در سطح مراکز درماني تابعه اين اداره کل در ايام تعطيلات خبر داد و گفت: با برقراري کشيک‌هاي نوروزي مسئولان، پزشکان و کادر درماني در سطح بيمارستان‌ها و مراکز درماني شبانه روزي تابعه سعي داريم تمام خدمات درماني مورد نياز را به بهترين وجه ممکن به بيمه شدگان و همچنين مسافران نوروزي و بيماران نيازمند ارائه دهيم و به همين منظور بطور مستمر در ايام تعطيلات فروردين ازمراکز درماني و پايگاه‌ها بازديد به عمل مي‌آيد.


 معاون فرهنگي دانشگاه تهران :
 دلايل صنفي علت احضار 5 دانشجوي دانشگاه تهران به کميته انضباطي نبوده است 

معاون فرهنگي دانشگاه تهران در خصوص ماجراي احضار چند دانشجو به کميته انضباطي توضيحاتي ارائه کرد. به گزارش ايلنا، سرسنگي با اشاره به وظايف کميته انضباطي دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه تهران کميته انضباطي دارد و اين کميته وظيفه دارد؛ اگر کسي از دانشجويي شکايت کرد يا گزارشي مبني بر اينکه دانشجويي تخلف کرده، کميته؛ دانشجو را دعوت مي‌کند و دانشجو اظهارات خود را يادداشت مي‌کند، سپس در شورايي مطرح مي‌شود که آيا تخلفي صورت گرفته يا خير؟ معاون فرهنگي دانشگاه تهران با تاکيد بر اينکه دعوتنامه‌ها حتما کتبي است و به هيچ وجه افراد تلفني دعوت نمي‌شوند، گفت: البته ممکن است با فرد تماس بگيرند و بپرسند که آيا نامه به دستشان رسيده يا اينکه به فرد اطلاع دهند که نامه را بگيرد. فرد بعد که مي‌‌آيد؛ کل پرونده در اختيارش گذاشته مي‌شود، جوابيه را مي‌نويسد يا اگر هم خواست در شورا حضور مي‌يابد و به صورت حضوري پاسخ دهد. سرسنگي با اشاره به اينکه در نامه‌ها علت احضار دانشجو نوشته نمي‌شود، عنوان کرد: نامه‌ها ممکن است دست افراد مختلف بيفتد و به اين دليل که هنوز تخلف دانشجو ثابت نشده، ذکر کردن علت؛ حرمت نگذاشتن به آبروي افراد است.

امکان دارد فردي نامه را در فضاي مجازي بگذارد و با آبروي افراد بازي کند. از همين رو فرد به کميته مي‌آيد در حضور خودش آنجا علت مطرح مي‌شود. معاون فرهنگي دانشگاه تهران در پاسخ به اين سوال که در دو هفته اخير دقيقا چه تعداد به کميته احضار شدند و به چه علت بوده است؟ افزود: در دو هفته اخير در مجموع 5 نفر احضار شدند و نامه‌هاي مستند موجود است. علت احضار هم هيچ ربطي به مسايل صنفي و حجاب نداشته است و البته معذور هستم و نمي‌توانم علت اصلي احضار را عنوان کنم. وي ادامه داد: متاسفانه دوستان از حسن نيت و احساس پاک دانشجويان سوءاستفاده کردند و عنوان کردند که علت احضار بخاطر مسايل صنفي بوده و نکات خلافي را به رسانه‌ها گفته‌اند. سرسنگي گفت: دانشگاه تهران 55 هزار دانشجو دارد و احضار گسترده صحت ندارد و اينکه اين‌ها با چه استنادي گفته‌اند احضار گسترده و گروهي جاي تعجب دارد. تعداد قليلي دارند با احساسات دانشجويان بازي مي‌کند.


 خبر 

رد لايحه ارزيابي محيط زيست بدليل نواقص در کليات آن بوده است

عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: بدليل نواقص موجود در کليات، لايحه ارزيابي محيط زيست از سوي مجلس شوراي اسلامي‌رد شده است.

عباس صلاحي عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ‌در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت: رد لايحه ارزيابي محيط زيست بدليل نواقص موجود در کليات اين طرح و عدم پيش‌بيني مناسب و کارآمد براي بهبود شرايط فعلي بوده است.

وي با بيان اين‌که مجلس شوراي اسلامي‌هيچ‌گونه مخالفت شخصي با نهاد مربوطه ندارد، افزود: مخالفت مجلس شوراي اسلامي ‌بدليل ضعف نهاد مربوطه در مديريت کنترل مشکلات موجود در کشور،عدم پيش بيني و عدم ارائه راهکار مناسب در کليات اين طرح بوده و قطعا با بيان عملکرد، بازنگري و رفع نواقص، اين لايحه، دوباره به صحن ارسال مي‌شود .


 چند راه ساده براي بالا بردن خلاقيت کودکان  
نويسنده : مرضيه آزادي

اشتباه کردن خوب است. پژوهشگر دانشگاه استنفورد، محقق روش‌هاي فکري و نويسنده کتاب «روانشناسي جديد براي موفقيت»، «کارول دويک» بر اين باور است که کودکاني که از شکست خوردن مي‌ترسند کمتر خلاقيت از خود نشان مي‌دهند. اگر کودک شما از اشتباه کردن مي‌ترسد، به او بگوييد: «باز هم سعي کن انجامش دهي.» کودکان با نگاه کردن به اشتباهات مي‌توانند فرصت‌هاي رشد را فراهم کنند.

از بهم ريختگي به هم نريزيد. بيشتر ما خواستار يک مکان پاکيزه و مرتب هستيم و از شلوغي و بهم ريختگي احساس پريشاني مي‌کنيم. با اين حال هنگامي‌که کودکان و حتي بزرگسالان در حالت خلاقيت خود بسر مي‌برند، همه چيز به سرعت بهم مي‌ريزد. دفعات بعد که کودکتان از شما درخواست آبرنگ کرد و يا خواست اسباب بازي‌هاي خود را روي کف اتاق بريزد، به او فضاي کافي دهيد و يا اگر هوا خوب و شرايط مناسب است او را به حياط و يا بيرون از خانه ببريد. احتمالا بايد آن بهم ريختگي را هم خودتان جمع کنيد ولي خلاقيت کودک شما بر آن ارجحيت دارد.

در هنگام تشويق کودک، هوشيار باشيد. همه ما درباره اين که چگونه ستايش و تشويق به تفکر مستقل کودک آسيب مي‌رساند، شنيده ايم. در کتاب «آلفي کوهن» به نام «تنبيه به وسيله تشويق»، در مورد مشکلات ستاره‌هاي طلايي، طرح‌هاي تشويي، نمرات عالي، تشويق‌هاي بي رويه و ديگر راه‌هاي رشوه دادن، نويسنده در مورد چگونگي تشويق و ايجاد انگيزه در مردم براي بدست آوردن پاداش بيشتر توضيح داده است. مشکلاتي به همراه تشويق وجود دارد که مي‌تواند کودک را از جستجو براي انگيزه‌هاي دروني خود بازدارد.

اين موضوع نشان دهنده اين نيست که هرگونه تشويقي نامناسب است ولي در آينده اگر مي‌خواهيد کودک خود را تشويق کنيد، سعي کنيد با جمله‌اي هدفمند مانند؛ «مي‌بينم کفشت را خودت پوشيدي!» يا «واقعاً براي حل اين مسئله رياضي زياد زحمت کشيدي و سخت کار کردي!» همراه باشد.

ذهن خود را باز نگه داريد. به کودک خود گزينه‌هاي را ارائه دهيد که براي تفکر مستقل وي مناسب باشد. شما ممکن است که خود عادت به شام يا صبحانه خوردن نداشته باشيد ولي اگر فرزند شما براي صبحانه و قبل از رفتن به مدرسه ماکاروني مي‌خواهد، به وي در آشپزخانه کمک کنيد که خودش غذاي مورد علاقه اش را آماده سازد. اگر کودک شما علاقمند به کمک در کارهاي آشپزخانه است، آنجا را به يک آزمايشگاه علمي‌براي وي تبديل کنيد و مواد و وسايل لازم را برايش مهيا سازيد.

مدل خلاقيت براي فرزند خود شويد. چه مقدار خلاق هستيد؟ در چه کاري مي‌توانيد از خلاقيت خود بهره و لذت ببريد؟ آشپزي، آواز خواني، باغباني، نقاشي، رقص؟ کودکاني که والدين خود را در حال خلاقيت ببينند بيشتر به سوي اين فعاليت‌ها جذب مي‌شوند. اگر مدت مديدي از آخرين خلاقيت شما مي‌گذرد، به وسيله کودک درون خود فکر و تلاش کنيد و آنچه شما را در آن هنگام خوشحال مي‌کرد بياد آوريد و زمان خود را، حتي براي نيم ساعت، صرف آن کار کنيد. سپس احساس خود را دريابيد و ببينيد آيا از انجام آن لذت برديد و مي‌خواهيد که روز ديگر هم اين کار را تکرار کنيد.

گامي ‌به عقب برداريد. اين مورد ممکن است اينطور به نظر بيايد که موارد قبل را کمي‌نقض کرده باشد ولي مهم اين است به ياد داشته باشيد که تعادل داشتن در همه موارد لازم است. اگر کودک احساس کند که همواره تحت نظارت است، ممکن است که کمتر ريسک کند که اين موضوع باعث کارش خلاقيت وي گردد.

اگر مشوق استقلال کودک خود باشيد، خواهيد ديد که قوه تخيل وي هم شکوفا مي‌شود. در آينده هنگامي‌که فرزند خود را در حال آرام بازي کردن، نقاشي يا نوشتن ديديد، از اظهار نظري مانند؛ «چه ميکشي؟!» خودداري کنيد.

چنين جملاتي او را از حالت خلاقيت خارج مي‌سازد، در عوض براي خود يک فنجان قهوه درست کنيد و از لحظاتتان لذت ببريد.

وقت خود را براي خلاقيت فرزندتان تنظيم کنيد. اين براي والدين شاغل مي‌تواند مشکل باشد ولي کودکان نياز به زمان از پيش تعيين نشده براي تصور، ساختن، تجربه اندوزي و کشف دارند. اين موضوع مي‌تواند نيم ساعت نقاشي پس از شام خوردن و کتاب خواندن قبل از رفتن به رختخواب باشد يا اينکه يک ساعت در آخر هفته خود را به او اختصاص دهيد. براي اين کار به طور حتم، زمان بگذاريد.


 اخبار کوتاه 

ارسال لايحه جامع «حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت»

معاون وزير و رئيس سازمان بهزيستي کشور در شوراي معاونين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به سه رويکرد پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و معلوليت‌ها، استاندارسازي خدمات و توسعه خير جمعي از ارسال لايحه جامع حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت مصوب در مجلس شوراي اسلامي‌به شوراي نگهبان در 31 ماده و 12 فصل خبر داد. به گزارش ايلنا، انوشيروان محسني‌بندپي در شوراي معاونين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به سه رويکرد پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و معلوليت‌ها، استاندارسازي خدمات و توسعه خير جمعي، گفت: سال 94 به لحاظ مالي سال سختي محسوب شد با اين حال حضور پرشور و پرمعناي مردم در انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبري نويد دهنده سالي پراميد است. معاون وزير و رئيس سازمان بهزيستي کشور از ارسال لايحه جامع حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت مصوب در مجلس شوراي اسلامي‌به شوراي نگهبان خبر داد و افزود: با تاکيد وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تئوريسين خير جمعي در راستاي تحقق اين مهم از ظرفيت‌هاي جامعه استفاده خواهيم کرد.

چگونگي فعاليت مدارس

در آخرين هفته سال

مديرکل دفتر وزارتي آموزش‌وپرورش گفت:‌ مدارس کشور تا آخرين روز فعاليت کاري در اين هفته (چهارشنبه 26 اسفند) داير بوده و به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. محمد فاضل اظهار داشت: مدارس تا آخرين روز فعاليت کاري در اين هفته ( چهارشنبه 26 اسفند) داير بوده و به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و مديران مدارس موظفند به فعاليت مدرسه و کلاس‌هاي درس تا روز چهارشنبه 26 اسفند اقدام کنند. مديرکل دفتر وزارتي آموزش‌وپرورش ادامه داد:‌ اگر خانواده‌اي قصد مسافرت داشته و مي‌خواهد از مدرسه اجازه فرزندش را بگيرد، تشخيص اين موضوع که آيا غيبت دانش‌آموز موجه است يا خير بر عهده مديريت مدرسه است.

بارندگي دليل افزايش تراز

درياچه اروميه

عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ‌گفت: بالا آمدن چند سانتي‌متري آب درياچه اروميه تنها به دليل بارندگي، صورت گرفت و محيط زيست در خصوص نجات سطح آب، هيچ نقشي نداشته است به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد اسماعيل سعيدي عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: بالا آمدن چند سانتي متري آب درياچه اروميه در مقابل کاهش 3 متر و خرده‌اي عمق آب، بسيار ناچيز بوده و محيط زيست تاکنون هيچ اقدام موثري در جهت احياي درياچه انجام نداده است. وي تصريح کرد: در سال جاري بدليل افزايش بارندگي، سطح درياچه به طور طبيعي بالا آمده و هيچگونه ارتباطي به اقدامات ستاد احيا ندارد زيرا در اين سالها، طرحي که به نجات درياچه کمک کند تاکنون از سوي محيط زيست ارائه نشد.

پژوهش‌سراهاي دانش‌آموزي

در تمام مناطق کشور

وزير آموزش‌و‌پرورش گفت: همه مناطق کشور داراي پژوهش‌سراهاي دانش‌آموزي مي‌شوند. به گزارش ايسنا، علي‌اصغر فاني در حاشيه بازديد از هشتمين نمايشگاه دستاوردهاي دانش‌آموزي با بيان اينکه از راهبردهاي آموزش‌و‌پرورش در دولت يازدهم ارتقاي کيفيت آموزش‌و‌پرورش است، اظهارکرد: ما دوران کمي‌را پشت سر گذاشته‌ايم و آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، ارتقاي کيفيت است. وزير آموزش‌و‌پرورش با بيان اينکه اکنون در سطح کشور حدود 500 پژوهش‌سراي دانش‌آموزي فعال است که استعدادهاي اساسي دانش‌آموزان در اين مراکز شناسايي و رشد پيدا مي‌کند خاطرنشان کرد: طبق هدفگذاري دولت يازدهم براي پژوهش‌سراهاي دانش‌آموزي، قرار است هر منطقه آموزشي توسعه يافته و کمتر توسعه يافته حداقل داراي يک پژوهش‌سرا باشد. فاني افزود: حدود 720 منطقه آموزشي داريم که 520 منطقه آن پژوهش‌سرا دارد و اميدواريم در سالهاي 95 تا 96 همه مناطق داراي پژوهش‌سراهاي دانش‌آموزي بشوند و همگام براي توسعه ايران اسلامي‌ کار کنند.