نسخه شماره 3948 - 1394/10/21 -

در همايش بررسي موانع فعاليت سازمان‌هاي مدني در ايران:
موانع مدنيت بزرگ نيست، چندجانبه است

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم اعلام کرد:
آغاز رسيدگي به شکايات دانشگاهيان از 22 دي

عضو هيات علمي‌مرکز تحقيقات زن و خانواده عنوان کرد:
آموزش متوازن به مردان و زنان درباره خشونت خانگي

رييس دانشگاه آزاد عنوان کرد:
تدوين بودجه مبتني بر برنامه ريزي در دانشگاه آزاد اسلامي‌


مدارس هوشمند در نظام آموزشي بيهوش


اخبار کوتاه


 در همايش بررسي موانع فعاليت سازمان‌هاي مدني در ايران:
 موانع مدنيت بزرگ نيست، چندجانبه است 

پنجمين نشست از سري نشست‌هاي شوراي سازمان‌هاي جامعه مدني ايران با عنوان «بررسي موانع فعاليت سازمان‌هاي مدني در ايران» با نگاهي به پيش‌نويس لايحه قانون سازمان‌هاي مردم نهاد روز شنبه مورخ 19 دي ماه برگزار شد.

محمد عطارديان رئيس شوراي مرکزي سازمان‌هاي جامعه مدني گفت: مهمترين مسئله نهادهاي مدني اين است که در مملکت ما نمادي از جامعه مدني موجود است. البته تلاش بسيار شده و عده اي هم تمام سعي خود را کرده اند تا «سمن»‌هاي تعيين‌کننده‌اي به وجود بيايد.

وي در ادامه افزود: اگر هر مساله‌اي که مربوط به سمن‌هاست با متخصصان همان سمن گفتگو شود، بسياري از مشکلات حل خواهد شد. از نظرمن تمامي‌سازمان‌هاي مدني مقدس هستند و کساني هم که پايه‌گذار اين سازمان‌ها هستند افراد قابل احترام و مقدسي هستند. وظيفه ما گفتن و پرداختن به اين سازمان‌هاست و بايد اين تلاش ادامه داشته باشد. اميدواريم که مانند بسياري از کشورها، سازمان‌هاي مدني هم در کشور ما نهادينه شود و اين ديوان‌سالاري سه هزار ساله شکسته شده و حکومتي مردم نهاد به وجود آيد. در ادامه، بهمن کشاورز رئيس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران ضمن اشاره به اهميت سازمان‌هاي مردم نهاد در کشور گفت: سازمان‌هاي مدني پلي هستند بين دولت و مردم که بدون اين پل هريک از آنها در حيطه خاص خود به طور جداگانه عمل مي‌کنند. عملکرد اين سازمان‌ها موجب تسهيل عملکرد دولت در جامعه مي‌شود و شرط توسعه و تعميق اين توسعه نيز همين است که سازمان‌هاي مردم نهاد با دولت همکاري و همراهي داشته باشند. اين وکيل دادگستري افزود: به نظر بنده ما به طور کلي علاقه مند به اين گونه فعاليت‌هاي جمعي نيستيم و نمونه آن هم، فقدان يک حزب جدي و فراگير و بزرگ در جامعه ايران است و اگر هم نمونه‌اي بوده، ملي و ايراني نبوده است.

سخنران بعدي اين نشست، محمد کيانوش راد نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي‌در دوره ششم بود که ضمن اشاره به اين نکته که تحولي در مفهموم سازمان‌هاي مدني شکل گرفته و اين سازمان‌ها از موضوع انسان خارج شده و به طبيعت و محيط هم توجه مي‌کنند، گفت: هميشه در کشور ما نهادهاي مدني وجود داشته اند اما نه با اين مفهوم جديد. در مفهوم جديد ضمن توجه به انسان، به محيط و طبيعت هم توجه بسيار شده است که اين موضوع ناخودآگاه باعث تقابل بين اين سازمان‌ها با دولت خواهد شد. مثل زماني که به مسئله بنزين‌هاي آلوده و يا خشکسالي درياچه‌ها مي‌پردازند.

وي ادامه داد: مسئله سازمان‌هاي مردم نهاد و مدني در جامعه ايران، مسئل? نوع تلقي‌اي است که دولت و حاکميت نسبت به اين سازمان‌ها دارد. به طور کل دولت‌هاي توتاليتر يا ايدئولوژيک سازمان‌هاي مدني را به نوعي حامي‌و يا حداکثر مشاور خود مي‌بينند.

کيانوش راد تصريح کرد: اصلي‌ترين نقد من به لايحه فعلي دولت اين است که قانون بايد ظرفيت‌هاي لازم را براي کارکرد سازمان‌هاي مردم نهاد بوجود آورد. يعني سازمان بتواند به اهداف خود دست پيدا کند که در اين قانون اين اصل لحاظ نشده است. اين قانون، قانون خوبي است اما قانوني نيست که ظرفيت‌سازي کند. سازمان‌هاي مردم نهاد بايد بتوانند دسترسي سهل و آساني به اطلاعات غير‌طبقه‌بندي شده داشته باشند که اکنون چنين امکاني فراهم نيست. در قانون فعلي، الزام دولت به برخي بندها وجود ندارد و مشروط است و در صورت توان ذکر شده و از دولت خواسته مي‌شود.

در ادامه نشست، مقصود فراستخواه جامعه‌شناس و نويسنده کتاب «ما ايرانيان» ضمن مطرح کردن اين سوال که چرا به سازمان‌هاي مدني درکشور نياز داريم، گفت: بدون نهادهاي مدني جامعه اداره نمي‌شود و انتظام اجتماعي شکل نمي‌گيرد. بدون سازمان‌هاي مدني نمي‌توان براي جامعه مدني خط مشي تعريف کرد و سياست‌گذاري براي جامعه ناممکن خواهد شد.

وي افزود: طبق اعلام مرکز آمار ايران در سال 83 تعداد 7953 سازمان مدني در کشور وجود داشت که حدود 291هزار نفر درا آنها مشغول به کار بودند که از اين تعداد نزديک به نيمي ‌از آنها را بانوان تشکيل مي‌دادند. يکي از راه‌هاي ارزش‌گذاري نهادهاي مدني تعداد اعضاي نهادهاي مدني است که نشاندهنده سرمايه اجتماعي آن جامعه است. سال 94 جمعيت ايران حدود 78 ميليون نفر است که تعداد 291 هزار نفر از آنها با نهادهاي مدني ارتباط دارند که اين تعداد کمتر از نيم درصد جمعيت ما را تشکيل ميدهد.

کمال اطهاري اقتصاددان هم در ادامه نشست به ايراد سخنراني پرداخت و مشکل اصلي سازمان‌هاي مدني را نبود نقشه راه دانست و گفت: مانع اصلي اين است که روشنفکران هنوز نقشه راه مشخصي براي سازمان‌هاي مردم نهاد و جامعه مدني تعريف نکرده‌اند و جامعه مدني خود به خود نمي‌تواند بدون نقشه راه رشد کند. با يک ساماندهي حداقلي مي‌توان در کارهاي گروهي موفق شد و همچنين دولت در جامعه نبايد فکر کند وکيل تسخيري مردم است، زيرا اين تصور يک تصور اشتباه است.

رئيس هيات مديره انجمن باور با اشاره به عدم مشارکت برخي سازمان‌هاي مدني در نوشتن پيش نويس اين لايحه گفت: برخي سازمان‌ها توقع داشتند که از آنها دعوت به عمل آيد و چون اين دعوت انجام نشد قهر کردند که جنس اين قهر جنس سياسي بود. ما از اين قانون نبايد انتظار داشته باشيم که تمام مشکلات جامعه مدني را رفع کند زيرا بسياري از مشکلات جامعه مدني جنس شان حقوقي نيست که قانون بخواهد حل شان کند.

معيني با اشاره به نکات مثبت اين قانون تصريح کرد: اين که يک مرجع فقط در صدور مجوز براي سازمان‌هاي مدني فعاليت کند امر بسيار خوبي است و همچنين اين بند که انحلال اين سازمان‌ها را در به دادگاه صالحه سپرده است هم يک گام به جلو مي‌باشد. در پايان اين نشست، سعيد دهقان وکيل دادگستري و نويسنده کتاب «ما و ما» در مقام آسيب‌شناسي مساله موانع فعاليت سازمان‌هاي مدني در ايران، مباحث را در سه سطح فردي، سازماني و ساختاري بررسي کرد و گفت: در سطح فردي، يا بسياري از مهارت‌هاي لازم را نداريم يا اغلب خودمحور و فايده مداريم. سطح سازماني را بايد در دو بُعد داخلي و بين‌المللي ديد؛ در بُعد داخلي، اغلب درک درستي از فعاليت‌هاي جمعي نداريم و خيلي بسته و جداگانه عمل مي‌کنيم.


 معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم اعلام کرد:
 آغاز رسيدگي به شکايات دانشگاهيان از 22 دي 

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم اعلام کرد: کار رسيدگي به شکايت‌هاي واصله دانشگاهي در صورت تصويب اعضاي معرفي شده سه کارگروه آموزشي،دانشجويي،پژوهشي از 22 دي ماه آغاز مي‌شود.

به گزارش ايسنا، دکتر محمد روشن با اشاره به زمان تشکيل دومين هيات عالي تجديدنظر وزارت علوم گفت: اين جلسه روز سه‌شنبه 22 دي ماه به منظور تعيين اعضاي کارگروه‌هاي تخصصي آموزشي، پژوهشي و دانشجويي برگزار مي‌شود.

وي افزود: براساس مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي بويژه مصوبه 630 آن شورا، هيات عالي تجديد نظر در وزارت علوم مستقر شد تا به تصميمات و آراي نهايي و قطعي صادره در ‌هيات‌ها و کميته‌هاي تخصصي که در وزارت خانه‌هاي بهداشت و علوم صادر مي‌شود، رسيدگي کند.

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: چنانچه کسي نسبت به تصميمات و آراي نهايي ‌هيات‌هاي امنا، مميزه، انتظامي‌اساتيد، انضباطي دانشجويان، بازنشستگي‌هاي ناشي ازرکود علمي، ارتقا، ارزيابي و پذيرش علمي، بورسيه و فرصت مطالعاتي که ارتباط مستقيم با امور و شئون تخصصي، علمي، پژوهشي وآموزشي اعتراضي داشته باشد دراين ‌هيات عالي رسيدگي مي‌شود.

وي‌يادآورشد: پس از اين مصوبه، وزارت علوم نسبت به تشکيل اولين جلسه ‌هيات عالي تجديدنظر با نظر نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دبير آن شورا اقدام کرد و تشکيل جلسه داد و در اولين جلسه ،شيوه‌نامه رسيدگي و تجديد نظر‌خواهي از آرا و تصميات مذکور را به تصويب رساند.


 عضو هيات علمي‌مرکز تحقيقات زن و خانواده عنوان کرد:
 آموزش متوازن به مردان و زنان درباره خشونت خانگي 

عضو هيات علمي‌مرکز تحقيقات زن و خانواده گفت: رفتار دولت‌ها در موضوع خشونت خانگي عليه زنان نبايد سبب مساله‌سازي و برساخت موضوع خشونت شود.

به گزارش مهر، فاطمه قاسمپور با اشاره به اشکال متفاوت خشونت عليه زنان در جامعه گفت: خشونت فيزيکي عليه زنان در خانواده عيان و مشخص است اما برداشت شخص از ديگر انواع خشونت بستگي زيادي به موقعيت اجتماعي و فرهنگي وي دارد.

عضو هيات علمي‌مرکز تحقيقات زن و خانواده اضافه کرد: وقتي موضوعي را زياد در موردش صحبت مي‌کنيم، «برساخت اجتماعي» پيرامون آن موضوع ايجاد مي‌شود. مثلا در موضوع آگاهي‌رساني در زمينه خشونت، وقتي تک بعدي و نامتوازن برخورد مي‌شود و فقط زنان هدف آگاهي رساني قرار مي‌گيرند و مردان هيچ آموزشي نمي‌بينند، ممکن است برداشت زن از قرار گرفتن تحت شرايط خشونت تقويت شود و نظام خانوادگي وي دچار تزلزل شود.

وي در تبيين آثار منفي خشونت به عنوان يک برساخت اجتماعي، افزود: در برخي موارد منزلت‌هايي به افراد مي‌دهيم که ممکن است کاذب باشد. مثلا وقتي زن به درجه اي از رتبه‌هاي علمي‌رسيد، ممکن است تحت فشار جامعه يا رسانه‌ها ديگر خود را ملزم نداند که به مرد بگويد کجا نشست و برخاست مي‌کند يا در نوع پوشش، ممکن است خود را مستقل تصور کند. عضو هيات علمي ‌مرکز تحقيقات زن و خانواده ادامه داد: ارائه آموزش‌هاي نامتوازن و بي‌هدف ممکن است سبب شود تلقي افراد از خشونت متفاوت شود. رفتار دولت‌ها در بيشتر موارد به نوعي است که موجب ايجاد يک برساخت اجتماعي مي‌شود. به طوري که افراد هر برخوردي را خشونت تلقي مي‌کنند. عملکردها بايد متمرکز بر ايجاد دغدغه‌مندي در مردان باشد اما وقتي بيش از حد بر آگاهي رساني به زنان پافشاري کنيم، ممکن است زنان از موقعيت خانوادگي خود اظهار نارضايتي کاذب کنند. قاسمپور تاکيد کرد: در برخي موارد ما مساله‌اي را براي جامعه ايجاد مي‌کنيم که مساله واقعي جامعه نيست. ما مفهوم را دستکاري مي‌کنيم و مساله‌سازي مي‌کنيم. همين که يک زن فکر کند بايد خشونت مساله من باشد کنکاش مي‌کند و در نهايت مصداق‌هايي از آن در زندگي خود پيدا مي‌کند در حالي که پيش‌از آن زندگي وي بدون مشکلات جدي ادامه داشت.


 رييس دانشگاه آزاد عنوان کرد:
 تدوين بودجه مبتني بر برنامه ريزي در دانشگاه آزاد اسلامي‌ 

رييس دانشگاه آزاد تاکيد کرد: در جوامع پيشرفته بيش‌از 55 درصد از از جمعيت کشور داراي تحصيلات آموزش عالي هستند اين در حالي است که در ايران و پس از توسعه‌هايي که بعد از انقلاب اسلامي‌در حوزه آموزش عالي رخ داد تنها4/14 درصد از جمعيت کشور داراي تحصيلات آموزش عالي هستند.

به گزارش ايسنا، دکتر ميرزاده در ابتداي جلسه هيات امناي استان گيلان در ادامه برگزاري اجلاس هيات‌هاي امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي، گفت: در اين جلسه مقرر شده برنامه بودجه سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامي‌استان گيلان بررسي و گزارشي از عملکرد اين استان در بودجه سال 1393 و برنامه‌هاي در دست اجرا سال 1394 ارائه شود.

وي با تاکيد بر اينکه ما بايد بتوانيم در دانشگاه آزاد اسلامي‌بودجه‌هايي مبتني بر برنامه ريزي تدوين کنيم، از مسئولان واحدهاي استان گيلان خواست که در اين زمينه تلاش کنند و حتما رديفي در بودجه خود براي تکميل طرح‌هاي عمراني اختصاص دهند.

دکتر ميرزاده با بيان اينکه اساس کار در دانشگاه آزاد اسلامي‌ واقع‌گرايانه است، اظهار داشت: حرکت واقع‌گرايانه و با برنامه ريزي اصولي باعث افزايش اثر بخشي واحدها در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه مي‌شود.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي‌در ادامه خاطر نشان کرد: خوشبختانه بر خلاف تبليغات سوء رقباي دانشگاه بر عليه دانشگاه آزاد اسلامي‌امروز مي‌بينم که بيش از 103 هزار نفر براي کنکور دکتري و بيش‌از 406 هزار نفر براي کنکور کارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي‌ثبت نام کرده‌اند.

وي افزود: اين آمار نشان دهنده اين است که جامعه علمي‌کشور تفاوت بين جريان‌سازي و شعارهاي سياسي و واقعيت‌هاي رو به رشد دانشگاه آزاد اسلامي‌را به خوبي مي‌دانند.

دکتر ميرزاده در ادامه جلسه با اشاره به جذب بيش‌از 10 هزار عضو هيات علمي‌در دو سال گذشته در دانشگاه آزاد اسلامي، گفت: با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده تا دو سال آينده نيز بيش‌از 11 هزار عضو هيات علمي‌ به مجموعه اعضاي هيات علمي‌تمام وقت اين دانشگاه افزوده خواهد شد و به اين ترتيب دانشگاه آزاد اسلامي‌ به يک گنجينه بزرگ علمي‌ و مرجع و مأمن اشتغال‌زايي، براي فارغ‌التحصيلان کشور تبديل شده است.

وي با اشاره به تدوين طرح آمايش سرزميني دانشگاه آزاد اسلامي ‌گفت: اين سند که شامل 31 برش استاني است براي تاييد به شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي ارسال شده است، در اين سند پيشنهاد شده که با توجه به پتانسيل‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي ‌اعم از اساتيد، آزمايشگاه‌ها، تجهيزات و فضاهاي آموزشي و پژوهشي اين دانشگاه آمادگي دارد 60 درصد از بار آموزش عالي کشور را تا افق 1404 به عهده بگيريم.

دکتر ميرزاده خاطر نشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامي‌با توانمندي‌هايي از جمله، طرح ساها، طرح شفا، طرح تجميع، داشتن فضاهاي آموزشي وسيع، دارا بودن بيش‌از 70 هزار عضو هيات علمي‌تمام وقت، نيمه وقت و مدعو مي‌تواند بار سنگيني را از دوش دولت بردارد.


 مدارس هوشمند در نظام آموزشي بيهوش 
نويسنده : مسعود پيوسته

چندسالي است که صفت «هوشمند» را بر سردر برخي مدارس مي‌بينيم. اين علامت ويژه، به رهگذران مخاطب اين تابلو که دلمشغولي‌هاي فرهنگي و آموزشي دارند، حس خوب اميدواري نسبت به آينده فرزندان اين مرز و بوم مي‌دهد و ناخودآگاه آدم مايل است به اين نام افتخار کند! اما کمي‌که به اين نوع مدارس نزديک مي‌شويد، تازه متوجه مفهوم «هوشمند» از منظر نظام آموزشي آموزش‌و‌پرورش بخصوص در مقطع دبستان مي‌شويد. نظام آموزشي اي که هوشمندي مدارسش، يک خط در ميان هست و نيست! آنجا که هست، نهايتاً سرگرم فرم و ابزار است. ارائه سرويس کامپيوتر به کلاس‌ها را برابر با هوشمندي مدارس دانسته‌اند. يعني با واسطه اين ابزار مدرن، محتويات مألوف را با با همان شيوه کلاسيک آموزش و پرورش به خورد دانش‌آموزان مي‌دهند. مدارسي هم که اساسا «هوشمند» نيستند، يعني در واقع کلاس‌هاي‌شان کامپيوتر ندارند. به تعبيري انگار که گويي با بود و نبود کامپيوتر در مدارس، هوشمندي يا ناهوشمندي‌شان معلوم مي‌شود!

اين يادداشت، درپي آن نيست که نظام مندرس و فسيل آموزش‌و‌پرورش ايران را حتي با يدک کشيدن نام «هوشمند» بر سر در برخي مدارسش با نظام آموزشي کشورهاي پيشرفته همچون فنلاند مقايسه کنيم که «آنجا» اهميت آموزش و تربيت؛ و خود دانش آموز چقدر است و کاربردي کردن تعاليم از همان مقطع پايه‌اي و دبستان چه ميزان براي‌شان پراهميت است و روح و روان کودک که در مسير متعادل تعليم و تربيت همراه با تفريح و شادي و انرژي است، چگونه به کسب مهارت‌ها‌ و فهم معاني و آموزش به شکل عملي مشغول اند و «اينجا» همچنان و به شکل تاريخي با رغبت نگاه از بالا به پايين درحال «آموزش و پرورش» فرزندان خود هستيم.

اتفاقاً نگاهم به مدارس هوشمند نيست. به مدارس «غيرهوشمند» مستقر در نظام رخوتناک و فشل آموزش‌وپرورش ايران است که هنوز از آن مقدمات کيفيت مطلوب مواجهه با کودک دبستاني عبور نکرده است و همچنان درحال بازتکرار گاف‌ها‌ي تربيتي و پرورشي خود است. بحث اين نيست که فقط در يک گوشه آموزش‌و‌پرورش تهران، ممکن است خبط و خطاي تربيتي و آموزشي وجود داشته باشد و اولياي دانش آموزان هم دست شان به جايي بند نباشد که بتوانند از خودشان و فرزندان شان دفاع کنند. آن هم به دليل مناسبات عمودي موجود در جريان آموزش‌و‌پرورش رسمي‌کشور، بلکه نسبتا در تمامي‌مناطق شهر تهران و ديگر استان‌ها‌ هم، مي‌توان وضعيت مشابه را ديد. اينکه اگر رفتار يک معلم، در مقطع دبستان در منطقه 22 تهران از منظر دانش آموز و اوليايش به لحاظ آموزشي دافعه دارد و به لحاظ تربيتي هم خوفناک است، درچنين بستر خوف و نگراني و اضطراب، چگونه مي‌توان به فرداي سازنده کودک امروز اميدوار بود؟!

شايد يک مثال روشن، گواه کيفيت مناسبات مثلث ِ مدرسه، دانش آموز و اولياء در يکي از مدارس منطقه‌ يادشده باشد. چندي پيش (درماه آذر) مادران دانش آموزان براي گرفتن کارنامه ميان ترم کودکان دبستاني خود با معلمش مواجه مي‌شوند. معلم، نه از موضع مهرباني و فداکاري و صميميت با دانش آموزان و اوليايش، بلکه متفرعنانه خطاب به جمع اولياء مي‌کند و از کيفيت نامطلوب برخي دختران (دانش آموزان) گله مي‌کند که چرا رفتارهاي غيرمتعارف دارند؟

يکي از مادران حاضر در آن روز مي‌گويد: اين خانم معلم حتي اشراف به ضرب المثل‌هاي ايراني هم ندارد که دست کم، درست بگويد ضرب المثل را. واژه‌ها‌يش آشناباشد. براي آنکه بچه‌هاي مان لوس بارنيايند گفت: اين قدر ني ني به لالاي بچه‌ها نذاريد! (يعني دقيقا گفت ني ني!) بخصوص سر گفتنِ ديکته، بچه‌ها‌ي مان با ايشان مشکل دارند. مثلا در تکرار کلمه «قشنگ»، مرتب مي‌گفت «گشنگ»! و بالاخره موفق شد بچه‌هاي‌مان همان «گشنگ» را بنويسند در ديکته. اين خانم معلم به صراحت در برابر کتاب‌ها‌ي تربيتي موضع داشتند و مي‌گفتند: اين کتاب‌ها‌ي تربيتي را رها کنيد. يک مشت مزخرفات هستند. من با بچه‌اي که با دست‌ها‌يش شکل قلب درست مي‌کند و به دوست بغل دستي‌اش حواله مي‌کند مشکل دارم! شما مي‌گوييد چکار کنم؟ سرش داد نزنم؟ دعوايش نکنم؟ آن وقت پس فردا بايد اينها را از کوچه‌ها‌ با پسرها جمع شان کنيد! اگر روحاني رئيس جمهور هم بيايد من هميني هستم که هستم. و روشم تغيير نخواهد کرد. هيچ کس هم نمي‌تواند کاري کند.» اين خانم معلم در ادامه معرفي خود و سبک کاري‌اش به دوره بازنشستگي اش اشاره کرد که بي هيچ اضافه حقوقي به اينجا مي‌آيم. اما قادر به تلفظ درست واژه‌ها نبود. چون مي‌گفت «بانشسته»! حرف «ز» دربازنشسته پيدانبود»!

آنچه از ظاهر اين ديدار و منولوگِ آن خانم معلم پيداست، نشانگر اين واقعيت تلخ است که اتفاقي اين چنين تأسف زا صرفا در مدارس حاشيه اي شهرتهران نيست، بلکه دربرگيري‌اش مي‌تواند اعم از «مرکز – پيرامون» باشد. مانند عموم نشست‌هاي انجمن اوليا و مربيان در طي دهه‌هاي گذشته که براي اولياء، اغلب در سکوت و عصبيت و گاهي تحمل و سردرد برگزار مي‌شد. چون نشست‌ها متعامل نبود. از بالا به پايين بود. انگار فقط مدرسه مولد است؛ و خانه و خانواده، مصرف کننده! بنابراين عموماً فحواي اين جلسات و نشست‌ها به رغمِ ظاهرِ پَر، «منولوگ» بود. جلساتي که شايد اوج حضور اولياء در نخستين جلسه انجمن براي انتخابات و گزارش کار در آغاز سال تحصيلي باشد و بالاخره هم در طي اين سال‌ها فرجام آن، ره به درمان نرفت که نرفت. يعني به نظر مي‌آيد اتفاقاتي از همين جنس که در آذر 94 رخ نمود، ادامه‌ همان نگاه و کنش تربيتي و آموزشي دافعه زا از سالهاي دهه شصت تاکنون باشد و رفت و آمدهاي معاونت پرورشي آموزش و پرورش هم تأثيري بر اين روند نداشته است. اتفاقِ شرح داده شده، در مدرسه هوشمند رخ ننمود، بلکه يک مدرسه عادي بود مانند عموم مدارس ما در مقاطع مختلف که نيازمند يک نظام آموزشي و پرورشي هوشمند و آينده نگر است که نيست!


 اخبار کوتاه 

مجوز بهزيستي براي فعاليت دندانپزشکان معلولين

معلولين شديد، بيماران رواني مزمن، کودکان اوتيسم و... جزء گروه‌هايي بوده که همواره بعلت شرايط جسمي‌شان داراي مشکلات متعدد در حوزه دهان، دندان و بلع هستند اين درحاليست که متاسفانه خدمات ويژه‌اي براي اين قشر از سوي وزارت بهداشت در نظر گرفته نشده و حتي خدمات دهان و دندان اين افراد با وجود هزينه‌هاي بالا تحت پوشش هيچ بيمه درماني نيست. به گزارش ايسنا، زهرا نوع پرست، مديرکل مراکز توانبخشي روزانه سازمان بهزيستي کشور با بيان اينکه در حال حاضر بهداشت دهان و دندان معلولين در کشور با مشکلات عديده مواجه است عنوان کرد: متاسفانه معلولين به علت مصرف انواع داروها و همچنين محدوديت‌هاي حرکتي قادر به رعايت بهداشت دهان و دندان خود نيستند؛ اين در حاليست که هر دندان پزشکي قادر به برقراري ارتباط با اين گروه از بيماران نبوده و باتوجه به اينکه در بسياري از موارد اين افراد همکاري‌هاي لازم را با پزشک خود ندارند‌ و به علت مشکلات شناختي و ناتواني‌هاي جسمي، براي دريافت اين خدمات نياز به بيهوشي دارند.

بيمه حوادث دو ميليون مسکن کميته‌ امدادي

معاون بازسازي و بازتواني سازمان مديريت بحران کشور از قرارگرفتن دو ميليون واحد مسکوني مددجويان کميته امداد تحت پوشش بيمه حوادث خبر داد. به گزارش ايسنا، محمد فريد لطيفي از کمک 60 ميليارد ريالي مديريت بحران به کميته امداد امام‌خميني‌(ره) خبر داد و گفت: سازمان مديريت بحران اين مبلغ را براي بيمه کردن منازل مسکوني مدد جويان کميته امداد‌خميني (ره) در اختيار اين سازمان قرار داده و بر اين اساس دو ميليون واحد مسکوني اين افراد در سال جاري تحت پوشش بيمه حوادث درآمد.

افزايش سواد حرکتي دانش‌آموزان براي جلوگيري از چاقي

معاون تربيت بدني و سلامت وزارت آموزش‌و‌پرورش زمان طلايي پيشگيري از چاقي را دوره ابتدايي دانست و گفت: در دوره اول ابتدايي براي توسعه سواد حرکتي بايد دانش آموزان را به انجام بازي‌هاي بدون ساختار تشويق کنيم. به گزارش ايسنا، مهرزاد حميدي در گفت‌وگو به موضوع چاقي در کودکان اشاره و عنوان کرد: زمان طلايي پيشگيري از چاقي، دوره ابتدايي است.در سنين طفوليت سلول‌هاي چربي کودکان تکثير، اما با افزايش سن بر حجم اين سلول‌ها اضافه مي‌شود. به همين علت بايد مراقبت کنيم تا کودکان در دوران طفوليت چاق نشوند، زيرا در بزرگسالي کم کردن وزن براي آنها بسيار سخت خواهد شد. وي گفت: عدم تعادل در سنين بزرگسالي براي ما بسيار خطرناکتر از ديابت، بيماري‌هاي قلبي و ديگر تبعات چاقي است.