نسخه شماره 3784 - 1394/03/30 -

انتقاد ابتکار از نمايندگان مجلس:
سفره‌هاي زيرزميني400 متر افت مي‌کنداما مجلس ورود نمي‌کند

معاون برنامه‌ريزي دانشگاه آزاد اسلامي‌خبر داد:
اصلاح آيين‌نامه شوراي دانشگاه آزاد

معاون دفتر امور آسيب‌ديدگان بهزيستي:
بيش از 60 درصد کودکان خياباني با والدين خود زندگي مي‌کنند

مدير‌کل ارتقاي سلامت وزارت بهداشت خبر داد:
اولين تجربه مصرف سيگار در سن 11 سالگي

سازمان محيط‌زيست:
کارفرماي سد گتوند اطلاعات ناقصي ارايه کرده بود

کردواني در همايش بحران آب:
سه اختراع انسان که باعث غارت آب شد


خبر


اخبار کوتاه


 انتقاد ابتکار از نمايندگان مجلس:
 سفره‌هاي زيرزميني400 متر افت مي‌کنداما مجلس ورود نمي‌کند 

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با تاکيد بر اينکه نمايندگان مجلس به‌ويژه زنان بايد در همه موارد مصالح ملي را در نظر بگيرند، گفت: يکي از مسائل عمده توجه به محيط‌زيست است که متاسفانه در يک دوره‌اي هم دولت و هم مجلس نسبت به مسائل محيط زيست بي‌توجهي داشتند، به خصوص اينکه مجلس در دوران بحران محيط زيست به طور جد ورود پيدا نکرد. معصومه ابتکار در گفت‌وگو با ايسنا، با تاکيد بر توجه و اهميت دولت يازدهم بر مباحث محيط‌زيستي تصريح کرد: مشکلات محيط‌زيستي و بحران‌هاي اين بخش در حال تشديد است و نياز است مجلس که ورود کمرنگي در اين زمينه داشته است در اين راستا قدم بردارد. وي با طرح اين سوال که «چرا مجلس در برخي از مسائل مهم زيست‌محيطي ورود پيدا نمي‌کند؟»، افزود: سفره‌هاي زيرزميني 400 متر افت مي‌کند اما مجلس ورود نمي‌کند. در مورد ميزان بنزن در شهرها نيز مجلس ورود موثر، کارآمد و جدي نداشته است.

ابتکار با ابراز اميدواري نسبت به تعامل بيشتر مجلس در حوزه محيط زيست تاکيد کرد: رويکرد دولت توجه به مسائل محيط زيست است و البته مجلس هم همکاري خوبي دارد اما متاسفانه در بسياري از موارد عملا حمايت لازم از طبيعت صورت نگرفته يا با ديد رقابتي و سياسي به اين موضوع مهم نگاه شده است. وي افزود: اميدواريم مجلس بعدي با کارآمدي و توان بيشتري رويکرد وسيع‌تر و ملي نسبت به مسائل محيط زيست داشته باشد. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست همچنين در ادامه به آخرين وضعيت درياچه اروميه و اقدامات سازمان جنگل‌ها براي احياي اين درياچه اشاره کرد و گفت: کارگروه نجات درياچه اروميه به طور مستمر با دستگاه‌ها ارتباط داشته و اخيرا هم در جلسه‌اي با حضور آقاي جهانگيري از وضعيت پيشرفت طرح‌ها و مشکلات دستگاه‌ها گزارشي ارائه کرده است. ابتکار در مورد اختصاص اعتبار 30 ميليارد توماني به سازمان جنگل‌ها و مراتع براي احياي درياچه اروميه و پرداخت تنها 15 ميليارد تومان از اين اعتبار به سازمان مذکور خاطرنشان کرد: برخي دستگاه‌ها نتوانستند اعتبارات کافي دريافت کنند و برخي هم دير دريافت کردند اما در مجموع همه دستگاه‌ها مصمم هستند تا موضوع به طور جدي پيگيري شود. وي گفت: سازمان محيط‌زيست هم به نوبه خود اين امر را پيگيري مي‌کند.


 معاون برنامه‌ريزي دانشگاه آزاد اسلامي‌خبر داد:
 اصلاح آيين‌نامه شوراي دانشگاه آزاد  

ساختار تشکيلاتي مرکز هماهنگي امور استان‌ها و هيات‌هاي امناي استاني به تصويب اعضاي کميسيون دائمي‌هيات امناي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي ‌رسيد. به گزارش ايسنا، شانزدهمين جلسه کميسيون دائمي‌هيات امناي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي‌به رياست دکتر ميرزاده و با حضور اعضا برگزار شد. دکتر ميرزاده در اين جلسه تاکيد کرد: حضور اعضا و مصوبات کميسيون دائمي‌هيات امنا در پيشبرد برنامه‌هاي دانشگاه موثر است و آثار مثبت اين مصوبات به وضوح در دانشگاه آزاد اسلامي‌ديده مي‌شود. دکتر رهنماي رودپشتي ‌نيز در رابطه با موضوعات مطرح شده در جلسه کميسيون دائمي‌ هيات امناي مرکزي، گفت: موضوع اصلاح آيين‌نامه تشکيل شوراي دانشگاه و تصويب تشکيلات تفصيلي دانشگاه در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. وي با اشاره به اصلاح آيين نامه شوراي دانشگاه، خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه شوراي دانشگاه طبق اساسنامه از ارکان دانشگاه است و به علت تغيير تشکيلاتي که در دانشگاه رخ داده است، ضرورت داشت که آيين نامه شوراي دانشگاه نيز اصلاح شود. معاون برنامه‌ريزي دانشگاه آزاد اسلامي‌افزود: با توجه به تغييرات بوجود آمده در ساختار تشکيلاتي جديد دانشگاه و از آنجايي که نمايندگان تام‌الاختيار از اعضاي شوراي دانشگاه بودند بر همين اساس مقرر شد تعداد اشخاص حقيقي در اين شورا از 5 نفر به 10 نفر افزايش يابد. وي با بيان اينکه بحث بعدي مطرح شده در اين جلسه مربوط به تشکيلات تفصيلي دانشگاه بود، گفت: در اين جلسه تشکيلات مرکز هماهنگي امور استان‌ها و هيات‌هاي امناي استاني مورد بررسي قرار گرفت و به تصويب اعضاي کميسيون دائمي‌هيات امناي مرکزي دانشگاه رسيد.


 معاون دفتر امور آسيب‌ديدگان بهزيستي:
 بيش از 60 درصد کودکان خياباني با والدين خود زندگي مي‌کنند 

معاون دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي کشور گفت: بالاي 60درصد از کودکان خياباني در خانواده‌هايي زندگي مي‌کنند که در آن پدر و مادر حضور دارند. ولي‌الله نصر در گفت‌وگو با ايرنا افزود: برخي از اولياي اين کودکان فقير، بيکار و يا معتاد هستند که همين امر موجب اجباري شدن کار کودکان در خيابان‌ها مي‌شود.وي تصريح کرد: دختران اين خانواده‌ها در شرايط بحراني به جاي کار در خيابان اغلب در مشاغل خانگي بکارگمارده مي‌شوند و يا درگير ازدواج زودهنگام مي‌شوند. نصر خاطرنشان کرد: سالانه نزديک به هفت هزار کودک و نوجوان خياباني و خانواده در سطح کشور توسط دولت مورد حمايت قرار مي‌گيرد.حمايت از کودکان نيازمند مسوليت اجتماعي همه شهروندان است مردم مي‌توانند با حمايت از برنامه‌هاي بازتواني دولت براي کنترل و کاهش پديده کمک موثري باشند. وي ادامه داد: هم اکنون ظرفيت بسيار خوبي در حوزه مداخلات اجتماعي تحت عنوان فوريت‌هاي اجتماعي در سازمان بهزيستي ترسيم شده است و چنانچه ساير دستگاه‌ها با سازمان بهزيستي همکاري کنند شاهد اقدامات خوبي در اين زمينه خواهيم بود.معاون دفتر امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي کشور گفت: تجربه جهاني نشان داده است که اجبار به محو کودکان از خيابان ممکن است منجر به آسيب‌هاي پنهان درآنها شود در عوض برنامه‌هاي کاهش آسيب توام با نظارت مددکاران بر خانواده‌ها مي‌تواند منجر به رشد سالم و شکوفايي کودکان شود.نصر افزود: با پرداخت پول به کودکان خياباني از استمرار حضور درخيابان و صدمه ديدن بيشتر آنها حمايت مي‌کنيم که بهتر است بجاي آن از مددکاران حامي‌اين کودکان حمايت کنيم.


 مدير‌کل ارتقاي سلامت وزارت بهداشت خبر داد:
 اولين تجربه مصرف سيگار در سن 11 سالگي  

مدير کل دفتر آموزش و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت با تاکيد بر اينکه مصرف دخانيات توسط معلمان و کارکنان مدارس بايد به کمترين حد خودش برسد يا اينکه از ديد دانش‌آموزان به دور باشد گفت: اتخاذ سياست‌هاي کنترل دخانيات براي مدرسه زماني موثرند که با پيشگيري و آموزش همراه باشند. دکتر شهرام رفيعي فر در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به نقش مدارس در مقابله با استعمال دخانيات توسط دانش‌آموزان گفت: مدارس با استفاده از موقعيت و پتانسيل‌هاي موجود مي‌توانند نقش مهمي‌ در پيشگيري از استعمال دخانيات توسط دانش‌آموزان داشته باشند. وي گفت: دانش‌‌آموزان يک سوم از زمان بيداري‌شان را در مدرسه سپري مي‌کنند و در بسياري از آنان شروع مصرف سيگار به ‌دليل الگوپذيري از دوستان و همسالان سطح خود رخ مي‌دهد. اولين تجربه سيگار کشيدن در افراد سيگاري قبل از پايان دوره دبيرستان رخ مي‌دهد. رفيعي فر اضافه کرد: مطالعات در امريکا نشان داده است که به طور معمول 6/5 درصد از دانش‌آموزان 14 ساله، 13/1 درصد از دانش‌آموزان 16 ساله و 20/1درصد از دانش‌آموزان 18 ساله در مقاطع راهنمايي و دبيرستان در 3 ماه گذشته مصرف دخانيات داشته‌‌اند. مدير کل دفتر آموزش و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت اضافه کرد: اطلاعات اندکي در مورد مصرف سيگار در دانش‌آموزان زير 12 سال وجود دارد ولي اولين تجربه مصرف سيگار بيشتر در سنين 11 و 12 سالگي رخ مي‌دهد. به عنوان مثال يک بررسي سراسري در آمريکا روي دانش‌آموزان 14 ساله نشان داد که 13 درصد اين افراد، اولين تجربه مصرف سيگار را در سنين 10 تا 11 سالگي داشته‌اند و 28 درصد آنها همچنان به مصرف سيگار ادامه داده‌اند. وي خاطرنشان کرد: اگر اين روند به اين شکل ادامه يابد بيش‌از 5 ميليون از افراد زير 18 سال سرانجام در اثر مصرف سيگار دچار مرگ زود رس مي‌شوند. خطراتي که سلامت جوانان و نوجوانان را در اين سنين تهديد مي‌‌کند گاهي غيرقابل جبران است. اين در حالتي است که علائم اعتياد که همان وابستگي به استعمال دخانيات است بعد از چند هفته سيگار کشيدن ظاهر مي‌‌شود. سيگار همچنين مي‌تواند دروازه مصرف مواد مخدر غيرقانوني باشد.

نوجوانان سيگاري نسبت به افراد ديگر، چه دختر و چه پسر، مستعد روي آوردن به اين مواد هستند. رفيعي فر يادآور شد: براي اينکه مدارس تاثير مثبتي در جلوگيري و کاهش مصرف سيگار در بين جوانان دانش‌آموز داشته باشند، بايد محيطي ايجاد کنند که دانش‌آموزان را تشويق به تقويت اعتقادات و رفتارهاي ضد‌سيگار کشيدن بکنند. دانش‌آموزان الگو مي‌‌توانند با عنوان هميار کنترل دخانيات در اجراي سياست‌هاي کنترل و پيشگيري از سيگار کشيدن ساير جوانان در مدارس به کمک گرفته شوند. وي گفت: مدرسه بدون دود، سياستي پايدار است که به کاهش مصرف سيگار در بين دانش‌آموزان کمک مي‌کند. البته اين برنامه زماني مفيد است که مطمئن شوند هيچ بچه سيگاري در مدرسه نيست و اين يک پيام قوي و سازنده کنترل دخانيات براي مدارس ديگر است. مدير کل دفتر آموزش و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت تاکيد کرد: مصرف دخانيات توسط معلمان و کارکنان مدارس بايد به کمترين حد خودش برسد يا اينکه از ديد دانش‌آموزان به دور باشد. اتخاذ سياست‌هاي کنترل دخانيات براي مدرسه زماني موثرند که با پيشگيري و آموزش همراه باشند. در تعداد زيادي از کشورها قوانين منع استعمال دخانيات در مدرسه وضع شده است.


 سازمان محيط‌زيست:
 کارفرماي سد گتوند اطلاعات ناقصي ارايه کرده بود  

در پي ادعاي صدور مجوز ارزيابي زيست‌محيطي سد گتوند از سوي شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران، سازمان حفاظت محيط‌زيست اعلام کرد: «شرکت آب نيرو به عنوان بدنه کارفرمايي احداث سد گتوند اطلاعات ناقص براي گزارش ارزيابي زيست‌محيطي اين پروژه در زمان تهيه گزارش ارزيابي ارايه کرده است.

به گزارش ايسنا، سازمان حفاظت محيط‌زيست در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: تهيه گزارش ارزيابي زيست‌محيطي هر پروژه و تصميم‌گيري براي صدور مجوز آن بر اساس اطلاعات ارايه شده از سوي کارفرما بوده است که در اين رابطه شرکت آب نيرو به عنوان کارفرما اطلاعات مکفي از وجود گنبد نمکي ارائه نکرده لذا مشاور ارزياب براساس اطلاعات ارائه شده از کارفرما، اثرات را پيش‌بيني و ارزيابي کرده است. براساس فرايند ارزيابي، نظارت بر روند اثرات پيش‌بيني شده نيز از وظايف کارفرما بوده و لازم است در دوره هاي زماني مشخص و مندرج در گزارش نتايج پايش اثرات و روند آنها را جهت تاييد به سازمان ارسال نمايند که در اين رابطه کارفرما با علم به وجود گنبد نمکي حتي در نظارتهاي بعدي بر حسن اجراي گزارش اين موضوع را ناديده گرفته است.

علاوه بر اين گزارش ارزيابي مجوزي براي شروع عمليات بوده و کارفرما متعهد است بر‌اساس وظيفه قانوني خود نسبت به رعايت و اجراي قوانين و مقررات کشور که تاکيد بر عدم تخريب محيط‌زيست و حفاظت آن که وظيفه تمام آحاد جامعه است اقدام نموده و بر پايه گزارش ارزيابي که راهنمايي براي تقليل اثرات احتمالي است اقدام نماييد.

پر واضح است که اگر گزارشي تاييد شود به اين معني نيست که سازمان محيط زيست بايستي تمام قصور و کوتاهي بخش‌هاي ديگر را برعهده بگيرد و اين رافع مسئوليت‌هاي ديگران نمي باشد بلکه به اين معناست که کارفرما بايستي بر‌اساس اصول کلي و مندرج در گزارش به گونه‌اي عمليات را هدايت نمايد تا کمترين اثر سوء بر محيط‌زيست وارد شود.


 کردواني در همايش بحران آب:
 سه اختراع انسان که باعث غارت آب شد  

کويرشناس و چهره ماندگار جغرافيا گفت: در حال حاضر بايد به سمت مراتع حرکت کنيم و زراعت ديمي را در کشور توسعه دهيم؛ چرا که حائز اهميت است. به گزارش ايسنا، پروفسور پرويز کردواني در همايش بحران آب که به ميزباني دانشگاه زنجان برگزار شد، با اشاره به تفاوت کوير و بيابان اظهار کرد: کوير به نمک‌زار گفته مي‌شود که قابل استفاده نيست، لذا براي اينکه مورد استفاده قرار گيرد بايد نمک اين زمين‌ها از بين برود، اين در حالي است که بيابان به محلي وسيع گفته مي‌شود که ميزان بارندگي در آن کمتر از 55 ميلي‌متر باشد. وي افزود: مسئله بحران آب يک مسئله جدي است؛ چرا که من 31 سال پيش در کتاب خود به اين موضوع اشاره کردم، ولي مورد توجه قرار نگرفت. در حال حاضر در کشور سعي بر تغيير وضعيت آب و هوايي دارند، اين در حالي است که در مناطقي که تحت آب و هواي پرفشار هستند حتي وجود دريا و درياچه نيز موجب تغيير آب و هوا نمي‌شود، ولي در مناطق کم‌فشار حتي کاشت يک درخت مي‌تواند در اين زمينه موثر باشد که کشور ما در مرکز هواي پرفشار قرار دارد، لذا بايد نکات مربوط به اين نوع آب و هوا را مورد توجه قرار دهيم. در حقيقت در مناطق پرفشار تبخير بالقوه بسيار بالا است و بعد از مدت کوتاهي شرايط آب و هوايي در اين مناطق به وضعيت سابق خود برمي‌گردد.

پروفسور کردواني با اشاره به وضعيت ميزان بارندگي در کشور تصريح کرد: ميزان بارندگي در کشور کمتر از دو سوم کل دنيا است و با گرم‌تر شدن کره زمين، بارندگي در مناطقي که بيشتر بود، بيشتر شده و در مناطقي که کمتر بود کمتر شده است. در اين مناطق به دليل پرفشار بودن آب و هوا ميزان بارندگي کم شده است. اين هواي پرفشار از عرض 30 درجه خط استوا مي‌وزد، اما آنچه اهميت دارد و مسئله مورد بحث است مقوله آب‌هاي زيرزميني است که تقريباً در کشور در حال تمام شدن است، زيرا 70 درصد آب‌شرب روستايي و 60 درصد آب‌شرب شهري را تشکيل مي‌دهد. پدر علم کويرشناسي عنوان کرد: انسان سه چيز را اختراع کرد که در غارت آب اثرگذار بوده که اولي اختراع شير و شيلنگ، دوم حفر چاه‌هاي عميق و نيمه‌عميق که موجب خشک شدن قنات‌ها شد و سوم سدسازي و انتقال آب بود؛ البته سدسازي کار قابل توجه و خوبي است، ولي وقتي سدي ساخته مي‌شود بايد مصارف آن نيز مشخص شود، زيرا سدسازي موجب رونق گرفتن کشاورزي آبي شده و زماني که کشاورزي آبي شکل گرفت، بستر کشاورزي ديم و در نهايت منابع‌طبيعي که موجب نفوذ آب به سفره‌هاي زيرزميني بودند، از بين رفت و اين حوزه آب بيشتري را براي توليد محصولات خود مصرف کرد. وي ادامه داد: با اين حال اگر مصرف آب به همين شکل باشد تا 60 سال آينده حتي در سدها نيز آب وجود نخواهد داشت، زيرا در سدها پديده رسوب ايجاد مي‌شود که سد ديگر امکان ذخيره آب را ندارد. در واقع انسان با توليد علم قصد داشت شرايط بهتري براي زندگي کردن ايجاد کند که مشکلاتي را سبب شده است. همچنن حفر چاه از زمان قبل از انقلاب وجود داشت، ولي از دهه 50 به بعد به ويژه از سال 55 تا سال 65 حفر چاه به دو برابر مي‌رسد، لذا بايد تمهيدات بهتري در اين خصوص انديشيده شود. چهره ماندگار جغرافيا يادآور شد: آب تنها در بخش کشاورزي به هدر نمي‌رود، به همين منظور اگر قرار باشد آب مورد نياز کشاورزي به نصف کاهش يابد، بايد به تبع آن دولت آب ساير حوزه‌ها را نيز به نصف کاهش دهد، لذا لازم است برنامه‌ريزي دقيق‌تري در اين زمينه داشته باشيم. همچنين ايرانيان بايد سعي کنند خود روش‌ها و شيوه‌هاي مناسب با موقعيت جغرافيايي کشور و استفاده از تکنولوژي در اين حيطه را به کار گيرند و براي مصرف و تامين آب در آينده فکري کنند.


 خبر 

تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله است

فرمانده نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي‌گفت: ايران بالاترين مرتبه را در سطح جهان به جهت فرهنگ‌، امنيت‌، دين‌مداري و مردم‌داري دارد. به گزارش ايرنا، سرتيپ حسين اشتري در مراسم صبحگاه نيروي انتظامي‌شيراز افزود: امروز نيروي انتطامي‌بالاترين سرمايه‌اش اعتماد مردم است و ما اين سرمايه را به واسطه مجاهدت‌هاي همکاران در بيشتر نقاط کشور درمرزهاي دريايي‌، زميني و شهرها داريم. وي با اشاره به اينکه امروزشان و منزلت مردم ما بايد در تمام عرصه‌ها رعايت شود گفت: مردم اين کشور مستحق بهترين امنيت و آسايش هستند و ترحم و رافت براي کساني که طبق قانون زندگي خود را مي‌گذرانند و به نيروي انتطامي ‌پناه مي‌آورند، مهيا شود.اين مقام مسوول گفت: نيروي انتظامي‌در مقابل کساني که حقوق مردم را ناديده مي‌گيرند و امنيت آنها را به مخاطره مي‌اندازند با اقتدار مي‌ايستد البته اقتداري که همراه با عدالت و ترحم و محبت باشد.وي با اشاره به اينکه فارس با توجه به گستردگي جغرافيايي و تعدد قوميت‌ها و شاخص‌هاي امنيتي در وضعيت مناسبي قرار دارد بيان داشت:در اين استان با اقدامات خوبي که در سال‌هاي گذشته انجام شده در اکثرشاخص‌هاي امنيتي وضعيت خوبي دارد و تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله است و به اقدامات و تلاش بيشتري نياز است.اشتري اظهار داشت: امروز به دليل انسجام خوب نيروهاي انتطامي‌و اطلاعاتي در استان اشرار ديگر نمي‌توانند عرض اندامي‌داشته باشند و اميدواريم بتوانيم در سايه همدلي‌ها و همزباني‌ها بيشتر از گذشته به مردم شهيد پرور و ولايتمدار فارس خدمت کنيم.

راه‌اندازي شبکه اجتماعي مادران

معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به طراحي طرح سبک زندگي در عصر رسانه‌ها، گفت: قصد داريم در قالب اين طرح شبکه اجتماعي مادران ايراني را راه‌اندازي کنيم. درون اين شبکه مباحث مربوط به مصرف رسانه‌ها مطرح و به دغدغه‌ها و پرسش‌هاي مادران پاسخ داده مي‌شود. محمدرضا رستمي‌در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: شبکه اجتماعي مادران به منظور انتقال تجربيات مختلف بسيار موثر است و تعدادي از مشاوران و مدرسان نيز در آن حضور دارند و مادران را راهنمايي مي‌کنند. مطالعات مربوط به اين شبکه به پايان رسيده و طرح آماده شده است. وي با بيان اينکه راه‌اندازي شبکه اجتماعي مادران بخشي از طرح سبک زندگي در عصر رسانه‌ها است، اظهار کرد: اين برنامه را از سال جاري آغاز کرده‌ايم، چرا که معتقديم سبد مصرفي شهروندان ايراني را عمدتاً رسانه‌ها شکل مي‌دهند و ما قصد داريم از طريق برگزاري دوره‌هاي آموزشي و انجام فعاليت‌هاي ترويجي و برنامه‌هاي تبليغي، آگاهي جوانان را براي انتخاب سبک زندگي درست افزايش دهيم. بدين منظور در اين طرح سه فاز را طراحي کرده‌ايم. رستمي‌اضافه کرد: فاز اول طرح مطالعاتي مصرف رسانه‌اي شهروندان ايراني، فاز دوم طرح مطالعاتي سواد رسانه‌اي شهروندان ايراني و فاز سوم سنجش ميزان اعتياد رسانه‌اي است.

نياز به تامين اعتبار

براي بيمه دانش‌آموزان شين‌آبادي

رئيس سازمان بيمه سلامت، گفت: پوشش بيمه تکميلي براي دانش‌آموزان شين آبادي نياز به تامين اعتبار دارد. محمدجواد کبير در گفت‌وگو با تسنيم، اظهار داشت: دانش‌آموزان شين آبادي به همراه خانواده‌هايشان از ابتداي سال 93 به صورت رايگان تحت پوشش بيمه سلامت قرار گرفته اند.وي با اشاره به اينکه تعداد دانش‌آموزان 26 نفر است که به همراه خانواده‌هايشان 110 نفر هستند، افزود: اين بيمه در مورد خدمات بيمه پايه است اما بيمه تکميلي آنها نياز به ابلاغ دستورات لازم و تامين اعتبار دارد.

وضعيت معدل دانش‌آموزان

در مقاطع مختلف

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌و‌پرورش با اشاره به بهبود ميانگين معدل دانش‌‌آموزان در مقاطع تحصيلي مختلف اظهار کرد: با تغيير رويکردهايي که به وجود آمده است ديگر تاکيد بر نمره، نياز امروز آموزش‌وپرورش نيست. علي زرافشان در گفت‌وگو با ايسنا، درباره وضعيت معدل دانش‌آموزان در مقاطع تحصيلي مختلف اظهار کرد: در مجموع ميانگين معدل دانش‌آموزان نسبت به سال‌هاي قبل رو به افزايش است. به عنوان مثال ميانگين نمرات امتحانات نهايي دانش‌آموزان در سال گذشته 5/12 بود که نسبت به سال قبل از آن 5/1 نمره رشد داشت. وي افزود: يک علت اين است که عوامل تسهيل‌کننده و حمايت‌کننده براي يادگيري دانش‌آموزان افزايش يافته است.

برخي دانشگاه‌هاي مادر در مناطق محروم بي‌کيفيت‌اند

معاون آموزشي وزارت علوم با اشاره به اينکه برخي دانشگاه‌هاي مادر در مناطق محروم از کيفيت لازم برخوردار نيستند، از توجه ويژه وزارت علوم به اين دانشگاه‌ها خبر داد. مجتبي شريعتي‌نياسر در گفت‌وگو با ايلنا، در خصوص برنامه‌هاي وزارت علوم براي توجه بيشتر به دانشگاه‌هاي پرجمعيت در مناطق محروم، اظهار داشت: يکي از سياست‌هاي مورد توجه معاونت آموزشي در سال‌جاري توجه به همين دانشگاه‌ها است.وي با بيان اينکه برخي از دانشگاه‌هاي مادر در مناطق محروم از کيفيت لازم برخوردار نيستند، خاطرنشان کرد: در راستاي سياست تفويض اختيار به دانشگاه‌ها بنا داريم؛ اين گروه از دانشگاه‌ها را در راس توجه وزارت علوم قرار دهيم تا کيفيت اين دانشگاه‌ها ارتقا يابد.معاون آموزشي وزارت علوم ادامه داد: ما در ارتباط با اعمال ضوابط در اين دانشگاه‌ها به منظور ارتقاي آنها مقداري مصالحه و همراهي خواهيم داشت؛ به اين صورت که هم در جذب هيات علمي، راه‌اندازي دوره‌هاي جديد و اعطاي تسهيلات و امکانات کمک خواهيم کرد.وي تصريح کرد: البته اين دانشگاه‌ها از نظر اختصاص بودجه و منابع مالي هم تامين خواهند شد و تسهيلات بيشتر دريافت خواهند کرد، اما جزييات آن مربوط به مديريت مالي وزارتخانه مربوط مي‌شود.شريعتي با بيان اينکه دانشگاه‌هاي پرجمعيت و مادر در برخي از استان‌ها مانند خراسان‌شمالي و کهگيلويه و بويراحمد شرايط خوبي به لحاظ دارابودن کيفيت ندارند، از ساماندهي موسسات آموزش عالي دولتي و غير‌دولتي خبر داد.


 اخبار کوتاه 

سند «امنيت زنان وکودکان» آماده شد

مشاور وزير کشور در امور زنان و خانواده گفت: سند امنيت زنان و کودکان به‌زودي به امضاي وزير کشور مي‌رسد و به دولت ارائه مي‌شود. فهيمه فرهمندپور در گفت‌وگو ايسنا، در اين باره اظهار کرد: اظهار نظر امور حقوقي وزارت کشور، شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان و معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست‌جمهور‌ي را دريافت و بررسي کرديم. بخشي از آن‌ها را در سند اعمال مي‌کنيم و درباره بخشي از مطالب مطرح شده به دستگاه‌ها پاسخ مي‌دهيم چراکه قصد اعمال آن‌ها را نداريم. بر‌اساس ماده227 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده است در قالب همکاري بين دستگاهي، دستگاه‌هاي دولتي تا پايان برنامه پنجم نسبت به تدوين سند ملي امنيت زنان و کودکان در روابط اجتماعي اقدام کند و وزارت کشور مامور انجام اين کار است.

تصويب قوانين

در جهت ريشه‌کني فقر

پرويز فتاح، رئيس کميته امداد امام‌خميني‌(ره) در نشست با اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي و کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي بر تصويب قوانيني در جهت خشکاندن ريشه‌هاي فقر تاکيد کرد. به گزارش ايسنا، فتاح با بيان اينکه در تصويب قوانين در مجلس جهت‌گيري بايد به سمت حمايت از محرومان و مستضعفان باشد و در هر قانون بايد شرايط نيازمندان هم درآن لحاظ شود، بر ضرورت تصويب قوانين در جهت خشکاندن ريشه‌هاي فقر و اجبار کردن بيمه تامين اجتماعي تاکيد کرد. رئيس کميته امداد امام‌خميني(ره) با بيان اينکه برنامه‌هاي اين نهاد بايد با اساسنامه جديد ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب منطبق شود گفت: تحول در کميته امداد نفي عملکرد گذشته نيست و اين نهاد در سال‌هاي گذشته کارنامه موفقي داشته است.

صدور مجوز براي يک سوم از رشته بدون مجوز دانشگاه آزاد

دفتر گسترش آموزش عالي ، فهرست رشته محل‌هاي داراي مجوز مقطع کارشناسي ارشد و دکتراي دانشگاه آزاد اسلامي را اعلام کرد. به گزارش ايسنا، از مجموع 2220 پرونده مربوط به رشته محل‌هاي بدون مجوز دانشگاه آزاد اسلامي که شامل 767 پرونده دوره دکترا و 1453 پرونده دوره کارشناسي ارشد بوده است ؛ 243 رشته محل دوره دکترا و 579 رشته محل دوره کارشناسي ارشد مورد تصويب شوراي گسترش آموزش عالي قرار گرفت. به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، فهرست رشته محل‌هاي داراي مجوز دانشگاه آزاد اسلامي از طريق وبگاه دفتر معاونت آموزشي وزارت علوم به نشاني http://www.msrt.ir/fa/Edu/Pages/Home.aspx قابل دسترسي است.

خدمات آموزش‌وپرورش

به پناهندگان

معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور با بيان اينکه حدود 590 ميليارد تومان در سال گذشته از سوي آموزش‌وپرورش براي اتباع خارجي هزينه شده، گفت: اين وزارتخانه تا به امروز بالاترين خدمت را به پناهندگان ارايه کرده است.به گزارش ايرنا، حجت‌الاسلام محمدعلي صالحي در نشست هم‌انديشي عدالت اجتماعي و آموزش کودکان پناهنده در ايران افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان فني و حرفه‌اي، سازمان‌هاي بهزيستي و مردم نهاد و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از ديگر نهايي هستند که در حوزه‌هاي مختلف براي اتباع غيرايراني تلاش کرده‌اند. وي خدمات آموزشي انجام شده به اتباع غير‌ايراني را تلاش نهضت سواد‌آموزي عنوان کرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران با تلاش نهضت سواد‌آموزي توانست تعداد باسوادان اتباع غيرايراني را افزايش دهد و 656 هزار بي‌سواد را باسواد کند. صالحي با بيان اينکه 17 هزار دانشجو از وزارت علوم و همچنين وزارت بهداشت فارغ‌التحصيل شده‌اند، افزود: فارغ‌التحصيلاني هستند که پزشک متخصص و حتي فوق تخصص شده‌اند و اکنون نقش قابل توجهي در سازندگي افغانستان دارند.