نسخه شماره 3772 - 1394/03/16 -


پيشرفت مذاکرات علي‌رغم بدخواهي دلواپسان


 پيشرفت مذاکرات علي‌رغم بدخواهي دلواپسان 
نويسنده : محمدعلي سبحاني*

مسير عمومي مذاکرات با اقتدار خوبي در حال پيشروي است و هرچه ما به پايان کار و امضاي تفاهم‌نامه نزديک‌تر مي‌شويم طبيعتا به دليل حساس‌تر بودن اين مرحله از مذاکرات، دشواري‌ها هم نمود بيشتري پيدا مي‌کند. اين بدان معناست که هرچه به لحظه آخر نزديک‌تر مي‌شويم وضعيت سخت‌تر مي‌شود چراکه مذاکرات بايد به مرحله‌اي برسد که در متن آن سياست برد- برد رعايت شده و هر دو طرف از نتيجه آن راضي باشند و خواسته‌هاي هر دو طرف در آن لحاظ شده باشد. در حال حاضر روند مذاکرات مثبت است و کار با جديت توسط تيم مذاکره‌کننده دنبال مي‌شود و ما اميدواريم که در موعد مقرر توافقنامه به امضا برسد و شرايط کشور به نقطه‌اي برسد که اميدواري‌ها بيشتر شود.

رئيس‌جمهور قول‌هايي به مردم داده که از جمله مهمترين آنها حل مساله پرونده هسته‌اي است و چنانچه اين قول مهم عملي نشود طبيعتا براي بعضي ديگر از قول‌هاي ايشان هم امکان عملي شدن وجود ندارد و لاينحل باقي خواهد ماند. طي دو سال گذشته متاسفانه در مقابل دولتي که با راي بالاي مردم بر سر کار آمده گروهي قرار گرفته‌اند و قصد دارند با استفاده از نفوذ و سرو صداهايشان مانع تحقق قول‌ها و وعده‌هاي رئيس‌جمهور شوند و سعي دارند فضا را به سمتي ببرند که اميدواري‌هايي که به دولت، انقلاب و اين فضا به وجود آمده را از بين ببرند. در واقع اين افراد منافع باندي و جناحي را چنان معتبر مي‌دانند که حاضرند مصالح کشور و مردم را در پاي آن قرباني کنند.

البته دکتر ظريف و تيم مذاکره‌کننده با حمايت‌هايي که در سطح مردم و حاکميت از آنها وجود دارد با جديت به فعاليت خود ادامه و مذاکرات را پيش خواهند برد. علي‌رغم آنکه برخي از تندروها و افراد دلواپس قصد دارند عليه وزير امور خارجه و تيم مذاکره‌کننده فضاسازي کنند و در حالي که دولت به دليل قولي که به مردم داده است مساله هسته‌اي را با جديت دنبال مي‌کند و قصد دارد کشور را از گرفتاري که توسط اين افراد دلواپس به وجود آمده بود رها کرده و به مسير عادي خود برگرداند مذاکرات مسير خود را طي مي‌کند. کوتاه سخن اينکه در حال حاضر ما گرفتار جماعتي هستيم که به جاي آنکه در مورد اقدامات گذشته‌شان پاسخگو باشند ايجاد جنجال و مزاحمت مي‌کنند و همواره با رفتار و گفتار زشت و ناپسندشان فضاي منفي را ايجاد مي‌کنند. اما با اين وجود دکتر ظريف و تيم مذاکره‌کننده با اقتدار مسير خود را طي مي‌کنند و بايد گفت نگراني چنداني از بابت اقدامات دلواپسان وجود ندارد!

*مشاور وزير امور خارجه