نسخه شماره 3741 - 1394/02/07 -

قصه پر‌غصه زباله در رشت
اجراي طرح تفکيک از مبدا در مسير شکست

حاشيه‌هاي 19ساله يک پروژه‌ در قم
تخريب بيمارستان قبل از بهره‌برداري‌


700 روستاي نيشابور در محاصره خشکسالي قرار دارد


خبر


اخبار اصفهان


 قصه پر‌غصه زباله در رشت
 اجراي طرح تفکيک از مبدا در مسير شکست 

بعد از گذشت شش ماه از اجراي طرح تفکيک زباله از مبدا در رشت، پيمانکارن از وضعيت جمع‌آوري زباله‌ها ناراضي بوده و ارزيابي مثبتي از اجراي اين طرح ارائه نمي‌دهند.

به گزارش مهر، گيلان بيش از دو ميليون و 400 هزار نفر جمعيت دارد که بيش از 700 هزار نفر آن در رشت زندگي مي‌کنند. شهري که چند سالي است عنوان کلانشهر را به خود گرفته اما به نظر مي‌رسد که هنوز با برخي رفتارهاي کلان بيگانه است و هنوز نتوانسته مساله‌اي به نام پسماند را حل کند.

تفکيک زباله از مبدا به معني آنکه که در هر خانه‌اي دو جايگاه براي زباله وجود داشته باشد هنوز به فرهنگ غالب تبديل نشده و شهروندان رشتي همچنان فرقي ميان زباله تر و خشک قائل نمي‌شوند. اين ادعا نه از روي حدس که براساس بررسي نتيجه اجراي طرح تفکيک زباله از مبدا بعد از گذشت 6 ماه بيان مي‌شود.

روزانه 1800 تا 2000 تن زباله در گيلان توليد مي‌شود که بين 500 تا 700 تن آن سهم شهر رشت است. اين حجم زباله علاوه بر نابودي بخش بزرگي از جنگل‌هاي سراوان باعث توليد4 تا 18 ليتر شيرابه شده که در نهايت به تالاب انزلي سرازير مي‌شود.

دربند الف ماده 193 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «شهرداري شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و شهرهاي ساحلي و شهرهاي حاشيه تالاب‌هاي داخلي در راستاي مديريت پسماند شهري موظف اند تا پايان سال چهارم برنامه، پسماندهاي خود را با روش‌هاي نوين و فناوري‌هاي جديد با اولويت روش‌هاي آلي (ارگانيک) از قبيل کرم پوسال (ورمي کمپوست) بازيافت کنند. بديهي است از سال پاياني برنامه، هرگونه دفن پسماند‌ها در اينگونه شهر‌ها مطلقاً ممنوع است.

اين قانون، بر‌اساس ‌زمان اعلام شده، تا پايان سال 93 فرصت اجرايي شدن داشته است اما با گذشت 1 ماه از سال 94، هنوز ماشين‌هاي حمل زباله شهرداري مناطق مختلف رشت، همچون رويه قبلي که از سال 63 آغاز شده بود، زباله‌هاي خود را در جنگل‌هاي سراوان رشت تخليه مي‌کند.

طبق آمار، روزانه هزار و 800 تا دو هزار تن زباله در گيلان توليد مي‌شود که بين 500 تا 700 تن آن سهم شهر رشت است. اين حجم زباله علاوه بر نابودي بخش بزرگي از جنگل‌هاي سراوان باعث توليد4 تا 18 ليتر شيرابه شده که در نهايت به تالاب انزلي سرازير مي‌شود.

از اين رو به دليل حفاظت از محيط زيست و ساماندهي وضعيت زباله در شهر رشت، تفکيک زباله در رشت از آبان ماه 93 به طور جدي در مناطق 5 گانه با پيمانکاراني که در مزايده شهرداري انتخاب شده بودند آغاز شده است.

مديرعامل سازمان پسماند شهرداري رشت در گفت‌وگو با مهر مي‌گويد: در سال 93 حدود 100 هزار خانوار شهروندي در کل سطح شهر رشت و در مناطق 5 گانه شهرداري، تحت آموزش چهره به چهره قرار گرفتند و بعد از آموزش، تيم اجرايي براي جمع‌آوري پسماند خشک از اين خانوار‌ها آغاز به کار کرد. مرتضي شريفي ميزان مشارکت شهروندان در اين طرح را بسيار پايين عنوان مي‌کند و ادامه مي‌دهد: از اين تعداد خانواري که تحت آموزش قرار گرفتند و هزينه قابل توجهي نيز براي آموزش آنها صرف شد، در حال حاضر تنها 20 تا 22 هزار خانوار در اين طرح مشارکت مي‌کنند که تقريبا 22درصد جمعيت مورد نظر را شامل مي‌شود.

شريفي يکي از دلايل اين آمار پايين را نامناسب بودن بستر فرهنگي موضوع مي‌داند و معتقد است که اجراي موفق اين طرح در گرو آموزش و فرهنگسازي بيشتر است.

مديرعامل مديريت پسماند شهرداري رشت همچنين مهم‌ترين معضل در اجراي صحيح اين طرح را فعاليت غيرمجاز اماکن جمع‌آوري پسماند خشک مي‌داند.

وي در اين باره به مهر مي‌گويد: اجراي شيوه اصولي اين طرح که شامل توزيع پلاستيک بين خانوارهاي آموزش ديده درهرهفته و جمع‌آوري آنها است، براي پيمانکارهزينه قابل توجهي به دنبال دارد و اين هزينه‌ها بايد با جمع‌آوري پسماند خشک جواب داده شود.

اگر طرح تفکيک زباله از مبدا در شهر رشت به همين شکل پيش برود همانطور که پيمانکار منطقه 2و5 انصراف خود را اعلام کرده اند، با انصراف ساير پيمانکارن، اين طرح به شکست خواهد انجاميد.

شريفي با ارزيابي اثر منفي حضور اماکن غير‌مجاز در کنار پيمانکاران قانوني کار توضيح مي‌دهد: با ورود اين عوامل غير مجاز به يکي از اصلي‌ترين مبادي پسماند خشک که‌‌ همان صنوف هستند، عملا پيمانکارهاي قانوني اين کار که طبق قانون امتياز بهره‌برداري در اختيار آن‌ها قرار گرفته است از قسمت قابل توجهي از پسماند با کيفيت و سود‌آور محروم مي‌شوند.

وي با بيان اينکه اکنون پيمانکاران هر ماه بين 30 تا 40 ميليون تومان ضرر مي‌دهند مي‌افزايد: اگر اين طرح به همين شکل پيش برود همانطور که پيمانکار منطقه 2و5 رشت انصراف خود را اعلام کرده اند، با انصراف ساير پيمانکارن، اين طرح به شکست خواهد انجاميد.

اما در مورد شيوه آموزشي پيمانکاران نيز حرف و حديث‌هايي وجود دارد. برخي از کار‌شناسان با بيان اينکه زمان کافي براي هر خانوار در نظر گرفته نشده بود، پيمانکاران را فقط به دادن کيسه زباله بدون ارائه هيچ توضيحي مورد انتقاد قرار داده‌اند.

مديرعامل مديريت پسماند شهرداري رشت در اين باره معتقد است: آموزش به کار گرفته شده‌‌ همان شيوه‌اي است که در ديگر کلانشهرهاي موفق نيز به کار گرفته شده است. شريفي کار فرهنگي را زمان بر مي‌داند و مي‌گويد: نبايد انتظار داشت تا در عرض چند ماه به نتيجه مورد نظر برسيم.

وي با اشاره به نتيجه کار ديگر کلانشهرهاي کشور بيان مي‌کند: در ديگر کلانشهر‌ها بعد از 17 تا 18 سال کار مستمر به نتايج قابل قبولي در اين موضوع دست پيدا کرده‌اند. شريفي معتقد است: در بخش آموزش بايد به سمت فعاليت بيشتر در آموزش و پرورش، مهدکودک، صدا و سيما و کسب حمايت‌هاي بيشتر از استانداري پيش برويم.

با اين حال با وجود گذشت 6 ماه از آغاز به کار پيمانکاران در سطح شهر مي‌شود همچنان دوره گردهاي گاري به دست را مي‌توان ديد که با طي کوچه پس کوچه‌هاي شهر به دنبال زباله‌هاي خشک قابل بازيافت هستند.

مديرعامل مديريت پسماند شهرداري رشت دوره گرد‌ها را انسان‌هاي شريفي مي‌داند که با‌اسفناک‌‌ترين شرايط بهداشتي در شهر فرستاده مي‌شوند و به بد‌ترين شکل به جمع آوري مخازن و مبادي توليد صنوف که عملا باکيفيت‌‌ترين پسماند خشک را دارند مي‌پردازند.

وي با غير‌اخلاقي و غير‌منطقي خواندن محروم کردن جمعيت 800 تا هزار نفري دوره گرد‌ها از رزق و روزي به مهر مي‌گويد: اين افراد از سوي 100 تا 150 نفري که از تمکن مالي برخوردار هستند و به هيچ وجه حاضر نيستند با شهرداري همکاري کنند، مديريت مي‌شوند.

تمام کلانشهرهايي که در زمينه طرح تفکيک از مبدا موفق عمل کرده‌اند، يکبار براي هميشه تمام اماکن غيرمجازشان تعطيل شده است.

شريفي يادآوري مي‌کند: قبل از اينکه فرايند مزايده برگزار شود با تعدادي از صاحبان اماکن غير مجاز مذاکره کرده تا آن‌ها کار را دست بگيرند اما آن‌ها حاضر نبودند تا طرح را به شيوه اصولي اجرا کنند.

با اين وجود مديرعامل مديريت پسماند شهرداري رشت خبر از سازماندهي تمام گاري دارهاي سطح شهر مي‌دهد و مي‌گويد: شهرداري رشت حاضر است به شيوه‌اي عمل کند که بحران بيکاري براي آن‌ها ايجاد نشود.

وي ادامه مي‌دهد: با اجراي طرح ساماندهي گاري‌دارها، تمام آن‌ها کد‌دار شده و برايشان شناسنامه سلامت صادر مي‌شود. لباس متحدالشکل خواهند پوشيد وبه شيوه اي اصولي آن‌ها را به پيمانکاران قانوني وصل مي‌کنيم تا پسماند را به آنها تحويل دهند.

شريفي معتقد است تمام کلانشهرهايي که در زمينه طرح تفکيک از مبدا عمل کردند يکبار براي هميشه تمام اماکن غير مجاز را تعطيل کرده اند ودر شهرهاي اصفهان، مشهد، تبريز در اين زمينه بدون تعارف عمل کرده‌اند تا اينکه طرح تفکيک در حال حاضر به صورت قوي در اين شهر‌ها اجرا مي‌شود.

وي با اطمينان مي‌گويد: با اين اوضاع، اگر اين افراد آزادانه در شهر عمل کنند مطمئن باشيد که پيمانکاران نمي‌توانند بيشتر از دو ماه ديگر دوام بياورند و قطعا طرح تفکيک زباله شکست خواهد خورد.

علي جعفري پيمانکار منطقه 4 رشت که از استان اصفهان به گيلان آمده در گفت‌وگو با مهر اظهار مي‌کند: منطقه 4 رشت حدود 70 هزار خانوار دارد که 40 هزار خانوار تحت آموزش براي اجراي طرح تفکيک زباله قرار گرفته‌اند.


 حاشيه‌هاي 19ساله يک پروژه‌ در قم
 تخريب بيمارستان قبل از بهره‌برداري‌ 

بيمارستان فرقاني قم در حالي به پروژه‌اي 19 ساله تبديل شده که وراث مرحوم فرقاني معتقدند اين بيمارستان سال 86 در آستانه بهره‌برداري کاملا تخريب و دوباره احداث شده است.

به گزارش مهر، بيمارستان فرقاني قم در 24 هزار متر مربع در حال ساخت است که تاکنون نزديک به 85 درصد در زمينه ساختمان و تأسيسات پيشرفت داشته و البته تا امروز حاشيه‌هاي فراواني را نيز براي بخش بهداشت و درمان قم ايجاد کرده است.

بنا بر آنچه که در اخبار آمده اين بيمارستان در سال 1375 توسط مرحوم فرقاني يکي از خيرين استان قم کلنگ زني شد و روند ساخت آن تا زمان فوت اين مرحوم در سال 1380 ادامه داشت و از اين تاريخ بود که با فوت مرحوم فرقاني حاشيه‌هاي اين بيمارستان نيز آغاز شد تا جايي که اين مطلب به مصاحبه‌هاي رئيس دانشگاه علوم پزشکي قم نيز کشيده شد. ابوالفضل ايراني‌خواه در آخرين نشست خبري خود که 30 فروردين سالجاري برگزار شد از عدم همکاري وراث فرقاني در ساخت اين بيمارستان خبر داد.گفته‌هاي رئيس دانشگاه علوم پزشکي قم و همچنين تاريخ کلنگ زني اين پروژه همه حاکي از اين است که حاشيه‌هاي ايجاد شده براي اين پروژه 19 سال است که مردم قم را از داشتن يک بيمارستان 400 تختخوابي محروم کرده است.

گفته‌هاي رئيس دانشگاه علوم پزشکي قم و زمان طولاني راه‌اندازي اين پروژه منجر شد تا شنيدن سخنان وراث فرقاني که يکي از حلقه‌هاي گمشده پازل بيمارستان فرقاني هستند ضرورت يابد و حسين فرقاني نماينده وراث و وصي فرقاني در اولين گفت‌وگوي رسانه‌اي خود در گفت‌وگو با مهر به صراحت اعلام کند که عدم حضور وراث در تکميل بيمارستان فرقاني به هيچ وجه صحت ندارد.

وي در اين باره به تشريح اتفاقات رخ داده درباره اين بيمارستان پرداخت و گفت: پس از فوت مرحوم فرقاني در اسفندماه سال 80 کليه وراث به اتفاق به تکميل و راه‌اندازي بيمارستان بنا به وصيت مرحوم فرقاني صحه گذاشتند و ساخت بيمارستان پس از وقفه 2 الي 3 ماهه به علت حل مشکلات وراث آغاز شد. اواسط سال 1386 و زماني که بيش از 95 درصد از ساخت بيمارستان انجام گرفته بود مديريت وقت دانشگاه علوم پزشکي خواستار تحويل بيمارستان به دانشگاه علوم پزشکي شد فرقاني افزود: ارزيابي‌هاي صورت گرفته به هنگام فوت آن مرحوم نشان از ساخت 50 درصد از بيمارستان و پس از فوت آن مرحوم و 50 درصد ديگر توسط وراث و وصي آن مرحوم از جمله تکميل نماي بيمارستان، خريد و نصب تمامي پنجره‌هاي دوجداره، نازک کاري و سنگ کف اتاق‌ها و راهروها و حتي لوله‌کشي گاز طبي و ... صورت پذيرفت.

وي بيان کرد: در اواسط سال 1386 و زماني که بيش از 95 درصد از ساخت بيمارستان انجام گرفته بود (که اسناد و مدارک آن نيز موجود است) مديريت وقت دانشگاه علوم پزشکي با همکاري و مساعدت استاندار وقت خواستار تحويل بيمارستان به دانشگاه علوم پزشکي شد که ابتدا با مخالفت شديد وراث همراه بود اما با قبول اينکه بيمارستان ظرف مدت کمتر از 18 ماه به طور کامل راه‌اندازي خواهد شد و با قبول شرايط وراث بيمارستان فرقاني در قبال يک جلد کلام ‌الله مجيد و طي مراسم رسمي به دانشگاه علوم پزشکي هبه و صلح شد. نماينده وراث فرقاني ادامه داد: متأسفانه با وجود اينکه بيمارستان فرقاني در زمان ساخت با استانداردهاي وزارت بهداشت ساخته شده بود، دانشگاه علوم پزشکي در کمال ناباوري به بهانه مشکلات ايمني و... اقدام به تخريب بيمارستان کرد و فقط پوسته بيروني بيمارستان از تخريب مصون ماند و به اعتراض‌هاي وراث نيز ترتيب اثر داده نشد. فرقاني در ادامه ضمن توضيح درباره خواسته‌هاي وراث براي ساخت اين بيمارستان بيان کرد: تکميل، تجهيز و راه‌اندازي بيمارستان فرقاني از آرزوهاي خانواده فرقاني است و بارها براي اين منظور موافقت خود را اعلام کرده‌ايم اما چون يکبار استاندار و مديريت اسبق دانشگاه به تعهدات خود عمل نکردند اين بار شرط وراث و وصي مرحوم فرقاني رعايت کامل ضوابط قانوني است.

فرقاني با صراحت تأکيد کرد: به رغم اعلام موافقت کتبي در همکاري براي ساخت و تکميل بيمارستان تاکنون پاسخي از مسوولان ذيربط دريافت نشده است. وي ادامه داد: بايد به اين نکته توجه شود که بيمارستان به نام مرحوم فرقاني هبه شده و اگر مسوولان وقت بيمارستان را تخريب کردند و انتظار دارند بدون رعايت ضوابط قانوني بيمارستان مجددا توسط وراث ساخته و تحويل شود مسلما وراث حاضر به چنين کاري نيستند و اين به معناي آن نيست که مسوولان بتوانند نام بيمارستان را تغيير دهند زيرا در اين صورت اصل هبه که به نام بيمارستان فرقاني بوده زير سئوال مي‌رود.

گفته‌هاي حسين فرقاني در حالي است كه ابوالفضل ايراني خواه رئيس دانشگاه علوم پزشكي قم همانگونه كه در ابتداي گزارش آمد در نشست مطبوعاتي 30 فرودين ماه سال جاري گفته بود: مرحوم فرقاني در زمان حيات قول ساخت و تجهيز کامل بيمارستان فرقاني با 400 تخت را داده بود که متأسفانه در حال حاضر وراث وي همکاري لازم را در اين زمينه ندارند. همچنين علي اصغر اکرمي معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکي قم نيز در حاشيه بازديد رئيس دانشگاه علوم پزشكي قم و نماينده مردم اين شهر در مجلس شوراي اسلامي طي گفت‌وگو با مهر درباره روند احداث بيمارستان فرقاني گفت: با توجه به مشکلات پيش آمده براي اين بيمارستان روند ساخت آن چند سالي متوقف شده بود که با تأمين اعتبارات لازم ادامه پروژه از سال 93 سرعت گرفت.

وي با اشاره به اينکه احداث ساختمان و تأسيسات اين بيمارستان نيازمند 54 ميليارد تومان اعتبار است، گفت: با توجه به تأمين بخشي از اين اعتبارات احداث ساختمان و تأسيسات، اين بيمارستان در شهريورماه به پايان مي‌رسد.


 700 روستاي نيشابور در محاصره خشکسالي قرار دارد 

مدير امور منابع آب و دبير اجرايي همايش سازگاري، پايداري و مديريت منابع آب نيشابور گفت: با روند فعلي و برداشت از منابع آبي تعداد 700 روستا در اين شهرستان در محاصره خشکسالي قرار گرفته است.

به گزارش مهر، اكبر علي پور روز يکشنبه در تشريح ابعاد خشکسالي و اهداف برگزاري همايش مديريت آب در اين شهرستان در جمع خبرنگاران گفت: روند فعلي برداشت اب از منابع زير زميني تعداد 700 روستاي اين شهرستان را در محاصره خشکسالي قرار داده و به طور حتم توليدات بخش کشاورزي و دامداري و توليدات وابسته به آن از گزند خشکسالي و آسيب‌هاي وارده مصون نخواهد ماند. وي با بيان اينکه خشکسالي، کمبود آب و افت سطح سفره‌هاي زير زميني و چاه‌ها در اين شهرستان به بحراني جدي تبديل شده است ادامه داد: بحران آب در نيشابور يك بحران جدي است و متاسفانه تاکنون 80 درصد قنوات و چشمه‌ها در اين شهرستان خشک و يا از شدت آبدهي آنها کاسته شده است.

علي‌پور با اشاره به اينکه سطح آب زير زميني دشت نيشابوراز سال 1345 تاکنون به ميزان 40 الي 160 متر در بعضي مناطق دشت افت داشته است افزود: روند فعلي افت سطح آب در اين شهرستان به طور متوسط 86 سانتي متر در سال است.

وي گفت: آب تمامي چاه‌ها به شدت از لحاظ کمي و کيفي روند نزولي و بحراني به خود گرفته است و لذا در صورت عدم برنامه‌ريزي، آب شرب نيز طي چند سال آينده براي روستاها و شهرها با معيار‌هاي استاندارد قابل تامين نخواهد بود.

دبيراجرايي همايش ملي بحران آب نيشابور افزود: نشست زمين در اين دشت طي چند سال اخير افزايش داشته و رو به رشد است و موجب شکاف‌هاي عظيمي به عمق 40 تا50 متر و به طول 17 تا 45 کيلومتر در برخي از نقاط دشت نيشابور از جمله «کاريزک» کنار کال و «نيرآباد» شده است.

وي ادامه داد: متاسفانه شکاف‌هاي ناشي از نشست سطح آب روند رو به رشدي دارد و درصورت ادامه تاسيسات زيربنايي، خطوط انتقال گاز و نفت و جاده‌ها را دچار حوادث ناگوار خواهد کرد.

وي ادامه داد: صنعت در نيشابور که بعد از مشهد در جايگاه دوم استاني قرار دارد نيز در صورت ادامه روند مصرف فعلي آب صدمات جبران ناپذيري در پيش رو خواهد داشت. دبير اجرايي همايش ملي بحران آب نيشابور تصريح كرد: به دليل شرايط بحراني درهمين راستا نسبت به برپايي همايش مديريت آب به منظور تكميل مطالعات و تحقيقات در حوضه‌هاي آبريز الگويي در كشورو سازگاري با شرايط محيطي و ارائه راهكارهاي مديريت جامع منابع آب در هفته جاري اقدام مي‌شود.


 خبر 

برگزاري نشست پيگيري برنامه توليد مناطق نفتخيز جنوب در سال 94

گروه شهرستانها: اولين نشست پيگيري ‌برنامه‌ توليد شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در سال ‌1394 با هدف پايش و ارزيابي برنامه‌هاي مصوب توليد در سال جاري با حضور مدير عامل اين شركت برگزار شد. به گزارش روابط عمومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب‌، مهندس بيژن عالي‌پور در اين ‌نشست كه با حضور مديران عامل شركت‌هاي تابع‌، مديران ستادي و اعضاي هيات مديره برگزار شد‌، با اشاره به اينكه در سال94 اجراي پروژه‌ها‌ي مرتبط با توليد نفت‌، گاز‌ و مايعات گازي در اولويت قرار دارد گفت: ‌در ارتباط با نگهداشت و افزايش توليد، واحد‌هاي جديد فرآورشي در حوزه عملياتي اين شركت ‌راه‌اندازي خواهد شد. وي افزود‌: به منظور حفظ و نگهداشت توان توليد، برنامه حفاري چاه‌ها تدوين و به اين منظور بكارگيري 47 دكل تعميري/‌توسعه‌اي‌‌ و نيز استفاده از 15 دستگاه لوله مغزي سيار در سال 94 در دستور كار قرار دارد.

اخراج تدريجي حدود 160 کارگر فولاد تاکستان

160 کارگر کارخانه توليد ميلگرد «فولاد تاکستان» طي شش ماه گذشته اخراج شده‌اند. کارگران اين کارخانه به ايلنا گفته‌اند، اين واحد توليد کننده ميلگرد پيش از اين حدود 170 کارگر قراردادي داشته است که کارفرما از پاييز سال گذشته به مرور تا پايان سال تعداد 160 کارگر را به دليل عدم نياز به مرور اخراج کرد اما اوج اخراج کارگران در سه ماهه زمستان 93 انجام شد که حدود 100 نفر اخراج شدند. بنا بر اين گزارش، کارفرما بعد از اخراج کارگران کارخانه را تعطيل اعلام کرد. در حال حاضر به جز چند نگهبان و کارمند اداري کارگر ديگري در کارخانه حاضر نمي‌شود. به گفته اين منابع خبري؛ کارگران بعد از اخراج براي بازگشت به کار و دريافت مطالبات معوقه به صورت مجزا به اداره کار تاکستان شکايت کرده‌اند و براي دريافت مقرري بيمه بيکاري به اداره کار معرفي شده‌اند. کارگران اخراجي فولاد تاکستان درباره مطالبات معوقه خود مي‌گويند؛ با وجود آنکه قانون طرح طبقه بندي مشاغل در اين کارخانه انجام شده اما حقوق کارگران هيچ تغييري نکرده و کارفرما بابت لحاظ نکردن مابه‌التفاوت اين طرح به کارگران بدهکار است. علاوه بر آن کارگران خواستار حق اضافه کاري‌هاي خود در پنجشنبه کاري‌ها هستند. طبق ادعاي کارگران فولاد تاکستان، اين کارخانه «به دليل داشتن سهميه شمش دولتي» از منابع مالي و توليد خوبي برخوردار است و کارفرما صرفا به دليل آنکه به دليل وضعيت نامناسب بازار نسبت به قبل از سود کمتري بهره مي‌برد، تصميم به تعطيلي کارخانه گرفته است. رئيس اداره کار شهرستان تاکستان قزوين در گفت‌وگو با ايلنا ضمن تاييد تعطيلي کارخانه فولاد تاکستان، تعداد کارگران تعديل شده اين کارخانه را 100 نفر ذکر کرد و گفت:تعدادي از کارگران براي انجام نوسازي در کارخانه حاضر هستند. سيد‌مجيد موسوي با بيان اينکه کارگران اخراجي براي دريافت مقرري بيمه بيکاري به اداره کار شکايت کرده‌اند در ادامه درباره دلايل تعطيلي فولاد تاکستان گفت: اين واحد به دليل مستهلک بودن نياز به تعمير داشت به همين دليل کارفرما با تعديل کارگران مشغول انجام تعميرات و نوسازي بخش‌هايي از کارخانه است. کارفرما وعده بازگشت به کار کارگران اخراجي را بعد از انجام کار تعميرات و نوسازي کارخانه داده است.

شهردار اروميه؛ توسعه زير ساخت‌ها جزو برنامه‌هاي اولويت‌دار شهرداري است

گروه شهرستانها: شهردار اروميه اعلام کرد: شهر اروميه در افق 1404 تبديل به يک شهر فرهنگي، سالم، مجهز به فناورين نوين با کيفيت فرهنگي و حمل‌و‌نقل ريلي خواهد شد. به گزارش روابط عمومي شهرداري اروميه، محمد حضرت پور در اولين نشست خبري با اصحاب رسانه در سال 94 با بيان اينکه افق 1404 شهر اروميه در 7 محور توسعه شهري شامل اقتصادي شهري، زير ساخت‌هاي شهري، محيط زيست‌، حمل نقل‌، فرهنگي، معماري و بافت شهري تدوين شده است، اظهار کرد: بخش عمده تحقق اين مهم هر سال با تدوين بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌شود و اين مهم با تخصيص بودجه‌هاي سالانه رو به حرکت براي رسيدن به يک شهر متعالي است. وي عمده درآمد شهرداري اروميه درسال 93 را از بابت صدور پروانه ساختماني عنوان کرد و گفت: در طي سال 93، يک هزارو 886 فقره پروانه ساختماني صادر شده که اين ميزان در سال گذشته آن 3 هزارو 890 فقره بود که با اين تفاسير تعداد پروانه ساختماني صادر شده در سال 93 نسبت به سال 92، 50 درصد کاهش رشد را نشان مي‌دهد. وي با اعلام اينکه توسعه زير ساخت‌ها و افزايش کيفيت خدمات جزو برنامه‌هاي اولويت‌دار شهرداري اروميه است، بيان کرد: در اين راستا در سال 93 در سطح شهر اروميه شاهد ساخت تقاطع‌هاي غيرهمسطح، توليد 300 هزار تن با کسب يک رکورد بي‌سابقه بعد از انقلاب توسط کارخانه شهرداري، احداث 82 هکتار فضاي سبز، پياده رو سازي به ميزان 100 هزار متر مربع، آسفالت 2 ميليون متر مربع معابر خاکي و اجراي 30 کيلومتر کانال‌کشي بوديم. شهردار اروميه با اشاره به مميزي املاک شهرداري اروميه، گفت: کل مساحت زمين‌هايي که تا الان مورد بررسي قرار گرفته 215 ميليون و 903 هزار متر مربع است که در قالب 557 هزارو پرونده تفکيک است. وي با اشاره به فضاي محوطه پادگان لشکر 64 اروميه، بيان کرد: بر‌اساس آخرين پيگيري‌هاي صورت گرفته، 36 هکتارسهم شهرداري از 76 هکتار مساحت پادگان به فضاي سبز و فرهنگي تبديل خواهد شد که با تبديل تمام سهم شهرداري اروميه به فضاي سبز و کاشت درخت‌، اکسيژن کافي براي تنفس شهروندان شهرتامين مي‌شود. شهردار اروميه با بيان اينکه بودجه سال 94 شهرداري اروميه به ميزان 1260 ميليارد تومان به تصويب رسيده است، اعلام کرد: اين ميزان بودجه با اولويت صرف اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام، اجرا و توسعه زير ساخت‌هاي فرهنگي و ورزشي خواهد شد که در راستاي توجه به زير ساخت‌هاي فرهنگي و ورزشي در سال 94، 12 فرهنگسرا‌، سالن‌ها و زمين‌هاي ورزشي فوتبال، واليبال و بسکتبال در 5 نقطه شهري اروميه ساخته مي‌شود. شهردار اروميه با بيان اينکه مطالعات اجراي تراموا در سطح شهر اروميه با مشارکت سرمايه‌گذار شرکت آلماني در دست اجرا است، اظهار کرد: بعد از اتمام مطالعات، تراموا در سه فاز انجام مي‌گيرد که فاز اول به طول 15 کيلومتر در هسته مرکزي شهر در طي دو سال، فاز دو در سه کيلومتر از سمت فلکه دريا تا مساکن مهر و فاز سوم از سمت فلکه بهداري تا دانشگاه اروميه اجرا مي‌شود.

وي به ميزان رضايتمندي ازعملکرد شهرداري اروميه اشاره کرد و گفت: اکنون ميزان رضايتمندي از عملکرد شهرداري اروميه 50 درصد است که اميدواريم در طول برنامه سه ساله به 70 درصد برسانيم.

شبکه برق‌ بازار آهنگران سنندج ايمن شد

گروه شهرستانها: مدير توزيع برق شهرستان سنندج از اصلاح، رفع حريم و ايمن‌سازي شبكه فشار ضعيف و نيز ساماندهي انشعابات برق بازار آهنگران خبر داد. محمد رسول ملكي گفت: شبكه برق بازار آهنگران سنندج به دليل قدمت زياد و عدم بهسازي آن در گذشته، فرسوده شده بود و با توجه به شروع فصل گرما و تحميل فشار مضاعف بر آن و احتمال بروز اتصالي و وقوع آتش‌سوزي، تصميم به بهينه‌سازي و ايمن‌سازي آن گرفته شد. وي افزود: ‌در جريان اجراي پروژه اصلاح و ساماندهي شبكه توزيع برق بازار آهنگران باتوجه به شاخصه‌هاي فرهنگي وتاريخي موجود، محدوديت‌هاي وجود داشت كه خوشبختانه با هماهنگي‌هاي انجام شده با دستگاه‌هاي ذيربط اين موانع مرتفع گرديد و توانستيم شبكه موجود را اصلاح كنيم. وي افزود: پروژه ياد شده شامل احداث 70 متركابل‌كشي فشارضعيف زميني، اصلاح 144 مترشبكه فشارضعيف هوايي( باتبديل شبكه مسي به كابل خودنگهدار) و همچنين اصلاح 123 فقره انشعاب تكفاز تجاري مي‌شود كه با هدف كاهش تلفات و اصلاح لوازم اندازه‌گيري نصب شده اجرا شده و درمجموع براي آنها 550 ميليون ريال از محل اعتبارات داخلي شركت هزينه شده است.


 اخبار اصفهان  

مديرکل راه و شهرسازي استان اصفهان:احداث و بهسازي 69 پروژه راهسازي در سال جاري در دست اجراست

گروه شهرستانها: محمود محمودزاده مديرکل راه و شهرسازي استان اصفهان با بيان اينکه استان اصفهان در چهارراه حمل‌و‌نقل کشور قرار دارد و کريدورهاي شمال به جنوب و شرق به غرب از اين استان عبور مي‌کند، توسعه شبکه راهي را در اين استان از اهميت بالايي ذکر کرد و گفت: در سال جاري احداث 69 پروژه به طول 615 کيلومتر که شامل 356 کيلومتر عمليات راهسازي، 207 کيلومتر روکش آسفالت گرم، 52 کيلومتر روکش آسفالت سطحي، تعدادي پل و تقاطع غيرهمسطح از مهمترين اقدامات اين اداره کل در حوزه ساخت و توسعه راه‌ها است. وي از مهمترين اين پروژه‌ها را 25 کيلومتر احداث باند دوم موته- گلپايگان، 18کيلومتر احداث باند دوم بادرود- کاشان، 14 کيلومتر احداث باند دوم پليس راه تهران به علويجه،30 کيلومتر احداث باند دوم نايين- انارک، تقاطع غيرهمسطح محور علويجه- اصفهان به طول 8 کيلومتر، 5 کيلومتر احداث کمربندي جنوب غرب اصفهان، 5 کيلومتر ايمن‌سازي کندروهاي اتوبان ذوب‌آهن، احداث20 کيلومتر از کمربندي خميني‌شهر- نجف‌آباد ذکر کرد. محمودزاده اعتبار مورد نياز احداث اين پروژه‌ها را بالغ بر 900 ميليارد ريال و پروژه‌هاي در دست احداث مربوط به سال گذشته را بالغ بر 750 ميليارد ريال عنوان کرد.

ظرفيت‌هاي غني فرهنگي

در اصفهان وجود دارد

گروه شهرستانها: شهردار اصفهان با تاکيد بر اين که نسل جوان بايد با ظرفيت‌هاي غني تمدن اصفهان و وجود بيش از 2000 رجال سياسي‌، علمي و ديني آشنا شود اظهار داشت:اجراي برنامه‌هاي فرهنگي در هفته اصفهان مي‌تواند نقش موثري در شناسايي آثار فرهنگي اصفهان به نسل جوان داشته باشد و اگر نسل جوان ما آن را شناخت قطعا مي‌توانند در برابر تهاجم فرهنگي ايستادگي كنند‌. سيد‌مرتضي سقاييان‌ن‍ژاد ضمن گراميداشت هفته اصفهان گفت‌: در شهر اصفهان بيش 2000 شخصيت علمي و ديني و سياسي در تخت فولاد اصفهان در خاك نهفته‌اند كه همين موضوع به تنها‌يي نشان مي‌دهد كه اصفهان داراي چه تمدن غني فرهنگي است. وي با بيان اينكه محور مكتب اصفهان شيخ بهايي است واين شخصيت به نوعي معمار اصفهان است تصريح کرد: آثاري كه شيخ بهايي در اصفهان بنا نهاده زبان زد خاص و عام است‌. شهردار اصفهان با اشاره به اين که در سال 84 اعضاي شوراي شهر و نخبگان به دليل فعاليت‌هاي شيخ بهايي در اصفهان تصميم گرفتند در راستاي شناساندن قابليت‌هاي علمي‌، فرهنگي‌، مذهبي و سياسي تمدن اصفهان به نسل جوان، روز تولد اين عالم برجسته را به نام روز اصفهان ثبت كنند، بيان کرد: شيخ بهايي علمايي همچون مير‌داماد مير‌فندرسكي‌، ابو‌الحسن اصفهاني و غيره در مكتب اصفهان پرورش يافته‌اند.