نسخه شماره 3741 - 1394/02/07 -


استاني شدن انتخابات مانعي براي پول‌هاي کثيف


 استاني شدن انتخابات مانعي براي پول‌هاي کثيف 
نويسنده : علي محمد غريباني*

وزير کشور چندي پيش درباره ورود پول‌هاي کثيف در انتخابات هشدار داده بود و ديروز براي اظهارت خود به مجلس شوراي اسلامي رفت تا به نمايندگان مجلس دراين باره توضيح دهد.وزير کشور گفت که برخورد مناسب با پول‌هاي کثيف مي‌تواند ما را در رسيدن به اهداف رفيع انقلاب کمک کند.

‌پول‌شويي و پول‌هاي کثيف يکي از مشکلات اقتصاد کشور بوده که موجب ايجاد بدبيني در ميان مردم و همچنين تخريب اقتصاد کشور شده است. متاسفانه در زمان دولت قبلي اين پديده بسيار مشهود بود و تلاشي هم براي جلوگيري از آن نمي‌شد. اکنون نيز با اينکه دولت تدبير و اميد در راس امور قرار گرفته اما بعضا با پديده ‌پول‌شويي در برخي دستگاه‌ها و همچنين به وسيله بعضي افراد صاحب نفوذ روبرو هستيم. اين دستگاه‌ها و افراد با ‌پول‌شويي و درآمدهاي غيرقانوني بيشترين ضربه را به پيکره اقتصاد کشور مي‌زنند و به کشور ظلم مي‌کنند.

اکنون برخي کارهاي خيريه انجام مي‌گيرد ولي پشت اين اقدامات پول‌هاي کثيف و درآمدهاي غيرقانوني وجود دارد . جدا از افراد وبعضي دستگاه‌ها حتي برخيNGO‌ها به پول‌شويي روي آورده‌اند.

مسئله ورود پول‌هاي کثيف به مسئله انتخابات يکي از چالش‌هاي موجود در کشور است که بايد اجازه نداد پديد بيايد‌. ما همواره در دوره انتخابات مشاهده مي‌کنيم که عده‌اي دايه دلسوز‌تر از مادر شده و سرمايه‌گذاري‌هاي کلاني در انتخابات انجام مي‌دهند‌. اين افراد با حمايت از برخي از نامزدهاي انتخاباتي به دنبال منافع خود هستند و تا چندين برابر هزينه‌هاي خود را جبران نکنند دست‌بردار نيستند. اين افراد حتي هزينه‌هاي زيادي بابت خريد راي کنار مي‌گذارند تا بدين‌گونه در روند انتخابات سالم اختلال ايجاد ‌کنند.

دولت و مسئولان سه قوا بايد دست به دست هم بدهند تا از پول‌شويي و ورود پول‌هاي کثيف‌، جلوگيري شود و مانع درآمدزايي عده‌اي شوند.

اگر بخواهيم تحليلي واقع‌گرايانه‌تر داشته باشيم‌، انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در شيوع اين پديده هم موثر بوده است که احياي اين سازمان قابل تقدير است. لذا اکنون انتظار مي‌رود که دولت، مجلس و قوه قضاييه با همکاري هم تمهيداتي را فراهم کنند تا مانع ورود پول‌هاي کثيف به عرصه‌هاي مختلف و به خصوص انتخابات شوند. نامزدهاي انتخاباتي نيز نبايد خود را وامدار کسي بکنند. به نظر من بايد قانوني مصوب شود که مانع ورود پول‌هاي کثيف به عرصه انتخابات شود. مجلس در اين زمينه بايد به صورت جدي وارد عمل شود. من معتقدم استاني شدن انتخابات مجلس که مدتي است به صورت جدي در مجلس شوراي اسلامي‌مطرح شده است مي‌تواندتا حدودي مانع ورود اين پول‌ها به انتخابات شود. اين طرح مزاياي مختلفي دارد که يکي از آن مزايا اين است که نامزدهاي انتخاباتي بايد در سطح استان با يکديگر رقابت کرده بنابراين اين فرصت براي افراد سودجو کمتر فراهم مي‌شود که راي انتخاب‌کنندگان را بخرند.

* دبير کل انجمن اسلامي‌مهندسان ايران