نسخه شماره 3707 - 1393/12/13 -

معاون درمان وزير بهداشت تشريح کرد:
تيغ «تحول» بر پيکر «درمان»


اخبار کوتاه


 معاون درمان وزير بهداشت تشريح کرد:
 تيغ «تحول» بر پيکر «درمان»  

همزمان با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال 93، معاون درمان وزير بهداشت دستاوردهاي طرح تحول سلامت در حوزه درمان را که بسته‌هاي مختلف آن به تدريج از 15 ارديبهشت ماه در سطح حدود 570 بيمارستان دانشگاهي اجرايي شده را تشريح کرد.

دکتر محمد آقاجاني در گفت‌وگو با ايسنا در تشريح دستاوردهاي طرح تحول نظام سلامت در حوزه درمان به تهيه فهرست دارو و تجهيزات مورد استفاده بيماران در بيمارستان‌ها، کاهش قيمت تجهيزات و دارو و همچنين تکميل خدمات قابل ارائه در مراکز دولتي اشاره کرد و گفت: به دنبال اقدامات انجام شده در حوزه درمان رضايتمندي بيش از 80 درصدي مردم را شاهد هستيم. البته هنوز رضايتمندي مردم کامل نشده است.

وي با بيان اينکه پيش از اين درصد از بيماران به دليل هزينه‌هاي کمرشکن سلامت زير خط فقر مي‌رفتند، گفت: در حال حاضر به دنبال کاهش هزينه‌هاي مردم در درمان بستري از فقير شدن آنها جلوگيري مي‌شود. از آنجا که هزينه‌هاي تشخيصي پيش از اين زياد بود، اغلب بيماران از مراجعه به بيمارستان خودداري و اکثرا در مراحل آخر بيماري مراجعه مي‌کردند که اين امر علاوه بر آنکه افزايش هزينه‌ها را به دنبال داشت، در عين حال مرگ و مير بيماران را نيز به دليل اقدام ديرهنگام در پي داشت.

معاون درمان وزير بهداشت با اشاره به کاهش 25 درصدي هزينه خدمات تشخيصي پاراکلينيکي و آزمايشگاهي گفت: اين امر سبب شده بيماران در مرحله اول بيماري مراجعه کرده و با تشخيص بهنگام درمان بهتري براي آنها صورت گيرد.

آقاجاني در عين حال پوشش بيمه‌اي بيش از 8 ميليون ايراني را مورد اشاره قرارداد و گفت: از طرف ديگر دفترچه‌هاي بيمه پيش از اين ارزشي نداشت، اما اکنون با دفترچه بيمه سلامت ايرانيان بيماران بستري در شهرها و همچنين روستاها به ترتيب 6 و 3 درصد فرانشيز خدمات بستري را پرداخت مي‌کنند که اين امر نشان‌دهنده ارزشمندتر شدن دفترچه‌هاي بيمه است.

وي همچنين با اشاره به کاهش سهم مردم در هزينه‌هاي بستري در بيمارستان‌هاي دانشگاهي از 37 درصد قبل از طرح تحول به 5/4 درصد کنوني، گفت: پيش از اين حدود 54 درصد بيماران جهت تهيه دارو و و تجهيزات و ملزومات پزشکي به بيرون از بيمارستان ارجاع مي‌شدند، اما اکنون به دنبال اقدامات انجام شده، اين رقم به کمتر از 4 درصد کاهش يافته است.

حتي اکنون روند ارائه خدمات طوري شده که اگر خدمتي را در بيمارستاني نداشته باشيم، خود بيمارستان آن خدمت را براي بيمار خريداري مي‌کند. در مجموع تاکنون بيش از 3 ميليون و 800 هزار نفر از خدمات بستري استفاده کرده‌اند.

آقاجاني در تشريح اقدامات انجام شده در هفت بسته طرح تحول در حوزه درمان، به بسته ترويج زايمان طبيعي و رايگان شدن آن اشاره کرد و گفت: اقدامات بسيار خوبي در اين زمينه انجام شده است. به دنبال مجموعه اقدامات صورت گرفته، تاکنون بيش از 300 هزار زايمان طبيعي داشته‌ايم. همچنين 6500 زايمان بدون درد رايگان انجام شده، اما متاسفانه به دليل عدم آگاهي مردم، از اين امر استقبال چنداني نشده است.

وي در اين باره افزود: در راستاي احياي بلوک‌هاي زايماني، 366 بلوک زايماني بهسازي و استانداردسازي مي‌شوند. به طوري که اتاق مادر به تمام امکانات زايمان طبيعي مجهز است. مادر نيز مي‌تواند يک همراه داشته باشد.

در مجموع علاوه بر حفظ حريم خصوصي مادر، سعي شده که تمام امکانات جهت آرامش وي برقرار باشد. همچنين آموزش‌هاي بهداشت باروري رايگان براي 60 هزار نفر ارائه شده است.

وي افزود: آمارها حاکي از آن است که قبل از اجراي طرح تحول نظام سلامت، زايمان به روش سزارين از آمار 54 درصدي برخوردار بود و 46 درصد زايمان‌ها نيز به روش طبيعي انجام مي‌شد. اما اکنون زايمان طبيعي پنج درصد افزايش داشته است که به اين ترتيب زايمان‌هاي طبيعي و سزارين هرکدام به ترتيب 50 درصد زايمان‌ها را تشکيل مي‌دهند.

معاون درمان وزير بهداشت در ادامه در توضيح طرح ماندگاري پزشکان در مناطق محروم نيز گفت: هدف از اجراي اين طرح توسعه جذب و ماندگاري پزشکان در مناطق کمتر توسعه يافته و ارتقاي عدالت در دسترسي به خدمات سلامت در مناطق محروم است.

کاهش پرداخت از جيب مردم، حذف پرداخت‌هاي غيررسمي و ساماندهي نظام ارجاع در سطوح تخصصي و فوق‌ تخصصي از ديگر اهدافي است که در راستاي اجراي اين طرح دنبال مي‌شود. در قالب اين طرح تمام پزشکان متخصص، فوق‌تخصص و عمومي به صورت تمام وقت جغرافيايي مشغول کار هستند. ارائه خدمات به صورت 24 ساعته است و در ايام تعطيل به صورت آن‌کال، مقيمي و کلينيک عصر فعاليت مي‌شود. به گفته آقاجاني، قبل از اجراي طرح تحول 1400 متخصص در مناطق محروم فعال بودند که اين رقم اکنون به 3900 متخصص رسيده است. در مجموع در حال حاضر در 331 بيمارستان و 291 شهر محروم پنج‌ هزار و 290 پزشک ماندگار عمومي، متخصص و فوق ‌تخصص داريم. اين امر سبب شده است که از ارجاع بيماران به مراکز استان‌ها و تهران تا حد قابل ملاحظه‌اي جلوگيري شود و کاهش هزينه‌هاي بيماران و همراهان آنها را به دنبال داشته است. وي همچنين درباره کلينيک‌هاي ويژه نيز گفت: به دنبال اجراي طرح تحول در حوزه درمان، 585 کلينيک ويژه در کل کشور تجهيز و راه‌اندازي شده است. پزشکان و متخصصان در اين کلينيک‌ها مي‌نشينند و با تعرفه دولتي به مسائل تشخيصي و درماني مي‌پردازند. از ابتداي برنامه تحول تاکنون بيش از 30 ميليون ويزيت در اين بخش انجام شده است.

معاون درمان وزير بهداشت در ادامه در توضيح بسته مقيمي پزشکان نيز گفت: به دنبال اجراي اين بسته، پزشکان متخصص، فوق‌تخصص و فلوشيپ از ساعت 14 تا 8 صبح روز بعد (روزهاي غيرتعطيل) و به صورت 24 ساعته در روزهاي تعطيل در مراکز درماني مشغول فعاليت هستند.

به گفته آقاجاني، پزشکان مقيم در بيمارستان‌هاي 64 تخته به بالاتر فعال مي‌شوند، به طوري که در بيمارستان‌هاي 64 تا 96 تخته يک پزشک مقيم، از 97 تا 256 تخت 2 تا 4 پزشک مقيم و از 256 تخت به بالاتر 4 تا 6 پزشک مقيم فعال هستند. در مجموع به دنبال اجراي اين بسته خدمتي نيز حدود هفت هزار و 242 پزشک متخصص مقيم در 17 رشته تخصصي و در 400 بيمارستان دانشگاهي فعال هستند.

وي به اقدامات انجام شده در حوزه هتلينگ بيمارستان‌ها اشاره کرد و گفت: محور اصلي در اين بسته خدمتي مباحثي مربوط به ساختمان، خدمات رفاهي، بهداشت، تغذيه بيماران و خدماتي اين‌چنيني است. به عنوان مثال هميشه بيماران از غذاي بيمارستان‌ها گله‌مند بودند.

هرچند هنوز هم در اين زمينه به رضايت صد درصدي نرسيده‌ايم، اما کيفيت غذاها بسيار بهتر شده و براساس نيازهاي بيماران، غذاي مربوطه سرو مي‌شود.

معاون درمان وزير بهداشت همچنين گفت: اقلام 11 گانه هتلينگ بيمارستان‌ها شامل تخت، کمد، تشک، پايه سرم، ميز و... به ميزان 10 هزار بسته تهيه شده و با اولويت شهرهاي کمتر برخوردار و از نواحي سردسير توزيع آن آغاز شده است. در مجموع تاکنون 78 درصد عمليات نوسازي هتلينگ بيمارستان‌ها انجام شده است. براساس ارزيابي‌ها بايد دو ميليون و 100 هزار مترمربع فضاي بيمارستاني در مجموعه وزارت بهداشت در کل کشور بازسازي شود که تاکنون بالغ بر 800 هزار متر مربع آن بازسازي و نوسازي شده است.

آقاجاني در توضيح بسته «ارتقاي ويزيت» نيز گفت: پزشکان و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها در ساعت‌هاي مختلف به خصوص در کلينيک‌هاي عصر بيمار مي‌بينند. براساس اين برنامه 9500 پزشک مستقر شده‌اند که پزشکان عمومي متخصص و فوق‌تخصص را شامل مي‌شود. ويزيت پزشک عمومي 2500، تخصص 3200 و فوق تخصص 3600 تومان لحاظ شده است. تاکنون بيش از 3 ميليون ويزيت در اين راستا انجام شده است.

وي همچنين فعاليت آمبولانس هوايي را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: تاکنون 15 پايگاه آمبولانس هوايي در کشور راه‌اندازي شده که به طور متوسط روزانه 5 ماموريت انجام مي‌دهند. از مردادماه امسال تا پايان دي‌ماه 351 سوت پروازي داشته‌اند و 611 بيمار و مصدوم را منتقل کرده‌اند.

معاون درمان وزير بهداشت در پايان صحبت‌هايش اقدامات انجام شده در راستاي نظارت بر طرح تحول را تشريح کرد و گفت: برنامه نظارت بر طرح تحول سلامت از 25 بهمن ماه آغاز شده و هر چند که از ابتداي برنامه، نظارت‌ها در حال انجام بوده اما در حال حاضر حدود 9 ماه از اجراي طرح تحول سپري شده و يک برنامه فشرده و جامع براي نظارت در حال اجراست که تا 25 اسفند ماه به مدت 30 روز ادامه خواهد داشت.

به گفته وي، 150 ارزياب طي يک ماه به همه نقاط کشور سفر کرده و در تمام 560 بيمارستان کشور هفت برنامه طرح تحول سلامت را بر اساس 71 شاخص مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. قرار بر اين است که اگر نقاط قابل بهبود يا نارسايي‌هايي در اين طرح، در هر نقطه از کشور وجود داشته باشد، آنها را شناسايي و براي حل آن اقدام کنيم. وي ضمن اعلام ادامه جدي‌تر طرح تحول سلامت در سال 94 گفت: نمونه‌هاي موفق‌تر و چشمگيرتري که در بيمارستان‌ها در طول اجراي طرح تحول اتفاق افتاده، شناسايي و به عنوان تجارب برتر به ساير بيمارستان‌ها ارائه مي‌کنيم تا مجموعا شور و نشاط و انگيزه بيشتري را براي مجريان طرح در سراسر کشور ايجاد کنيم. طرح تحول نظام سلامت در سال 94 با شور و جديت بيشتر و فراگيرتر پيگيري خواهد شد.

معاون درمان وزير بهداشت در پايان گفت: طرح نظارتي که در روزهاي پاياني سال در حال انجام است، مقدمه‌اي براي اجراي هر چه گسترده‌تر طرح با موانع و مشکلات کمتر در سال 1394 است.


 اخبار کوتاه 

ثبت نام 190 هزار متقاضي  خريد سربازي

جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح از ثبت نام 190 هزار نفر از سربازان غايب براي پرداخت جريمه و معافيت از سربازي خبر داد. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از واحد مرکزي خبر، سردار سرتيپ کمالي افزود: سربازان غايب تا 15 اسفند فرصت دارند براي پرداخت جريمه و معافيت ثبت نام کنند و تمديد زمان آن نيز بررسي خواهد شد. وي با بيان اينکه بين يک و نيم تا دو ميليون نفر از سربازي غيبت کرده‌اند و 300 هزار نفر آنان در خارج به سر مي‌برند، پيش بيني کرد:‌ حدود 20 درصد سربازان غايب باتوجه به شرايط و وسع اقتصادي و نياز به کارت پايان خدمت در اين طرح ثبت نام کنند. سردار کمالي همچنين با اشاره به برخي بازيکنان فوتبال ليگ برتري متخلف که با جعل ، دسيسه، تباني و تقلب کارت معافيت از خدمت گرفته‌اند، گفت: اين بازيکنان 118 نفر بودند که پس از بررسي‌ها جرم و تخلف 68 نفر آنان اثبات شد که بيشتر آنان هم اکنون در حال طي مراحل سربازي هستند و بخشي ديگر نيز در ماه‌هاي آينده به سربازي خواهند رفت. وي افزود: طبق قانون کساني که بيشتر از 8 سال غيبت دارند مي‌توانند در طرح پرداخت جريمه و گرفتن معافيت ثبت نام کنند. سردار کمالي گفت: از اين تعداد، غيبت 4 بازيکن بيش از 8 سال است و آنان نيز در صورتي مي‌توانند در طرح ثبت نام کنند که در مراجع قضايي پرونده آنان تعيين تکليف شود و در غير آن صورت اجازه ثبت نام نخواهند داشت چرا که طبق قانون مجرم محسوب مي‌شوند و بايد پرونده آنان نهايي شود.

سفر به عربستان براي حل  مشکل ويزاي عمره گزاران

رئيس سازمان حج و زيارت براي رفع مشکل ويزاي عمره گزاران ايراني راهي عربستان شد. به گزارش مهر، سعيد اوحدي رئيس سازمان حج و زيارت در اين باره گفت: براي رايزني به منظور حل مشکل ويزاي عمره گزاران، عازم عربستان مي‌شويم و اميدواريم هر چه سريعتر اين مشکل حل شود و اعزام‌ها به روال عادي بازگردد.

وي افزود: طي دو هفته گذشته صدور ويزاي عمره گزاران به ميزان 50 درصد کاهش يافته است که اگر اين روند ادامه داشته باشد تغييرات زيادي در برنامه اعزام‌ها و جدول پروازي و گروه‌هاي قيمتي ايجاد مي‌شود و به اين ترتيب براي رعايت عدالت بين زائران شايد مجبور شويم از طريق قرعه کشي اعزام‌هاي مرحله دوم را انجام دهيم. رئيس سازمان حج و زيارت، اظهار داشت: در اين مدت تلاش‌هاي جدي از سوي دستگاه ديپلماسي کشور و سازمان حج و زيارت در خصوص رفع اين مشکل صورت گرفته است و همچنين مذاکره تلفني با وزير حج کشور عربستان نيز براي رفع اين مشکل انجام گرفته است. وي ابراز اميدواري کرد: طي اين سفر هر چه سريعتر اين مشکل حل شود و اعزام‌ها به روال عادي بازگردد. شايان ذکر است طي دو هفته گذشته صدور ويزاي عمره گزاران به ميزان 50 درصد کاهش يافته است.

اختلاس در کميته امداد

سرپرست کميته امداد امام خميني (ره) ضمن تاييد اختلاس 12 ميليارد ريالي در واحد تويسرکان اين نهاد گفت: رقم قطعي اين اختلاس مشخص نيست اما رقم‌هايي از قبيل 12 ميليارد ريال عنوان شده که در حال حاضر دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي در حال رسيدگي به اين موضوع هستند. به گزارش ايسنا، حسين انواري در نشست خبري خود در اين رابطه افزود: در فضاي خدماتي گسترده‌اي نظير کميته امداد که خدمات ريز و جزئي به مددجويان ارائه مي‌شود احتمال خطا وجود دارد اما دستگاه‌هاي نظارتي مثل سازمان بازرسي و اطلاعات استان پيگيري‌هاي لازم را در خصوص اين موارد انجام داده‌اند تا اين خطاها به حداقل برسند. وي همچنين ضمن تاکيد بر اينکه حساب‌هاي کميته امداد علاوه بر دستگاه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي توسط دفتر رهبري نيز حساب‌رسي مي‌شود نيز گفت: در اين صورت امکان خطا بسيار کاهش يافته و ما تاکنون حساب‌هاي مقبولي داشته‌ايم. انواري ادامه داد: ميزان اختلاس صورت گرفته تا آنجايي که مشخص شده است به خزانه امداد برگشته و شايان ذکر است که اين اختلاس به صورت قطره چکاني از دو سه سال گذشته صورت گرفته و در سطح کارشناسي بوده است. سرپرست کميته امداد اظهار کرد: با متخلفان شناسايي شده در واحد تويسرکان برخورد و زنداني شده‌اند.

انتشار سوالات آزمون  دکتري از روز دوشنبه

مشاور عالي سازمان سنجش آموزش کشور گفت:سوالات آزمون کليه رشته‌هاي امتحاني آزمون دکتري نيمه متمرکز 94روز دوشنبه 18اسفند ماه براي اطلاع داوطلبان روي سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.orgقرار داده مي‌شود. حسين توکلي افزود: کليد سوالات اين آزمون نيز روز دوشنبه،25اسفندماه روي سايت سازمان سنجش قرار داده مي‌شود و داوطلبان مي‌توانند هرگونه مطلبي در خصوص سوالات و کليد آن دارند از روز سه شنبه 26اسفندماه لغايت جمعه 29اسفندماه منحصرا از طريق سيستم پاسخگويي الکترونيکي به سازمان سنجش ارسال نمايند. مشاور عالي سازمان سنجش آموزش کشور تاکيد کرد:بديهي است انتشار هرگونه آگهي مبني بر تحليل سوالات و کليد آزمون به هر طريق ديگر مورد تاييد سازمان سنجش نيست.

جزئيات پرداخت کارانه پرستاران

وزير بهداشت، پرداخت مبتني بر عملکرد را نزديک به عدالت دانست و گفت: کارانه گروه‌هاي پزشکي از جمله پرستاران، متناسب با وقت و کارآيي آنها پرداخت مي‌شود. دکتر سيد حسن هاشمي در پاسخ به سئوال مهر مبني بر اينکه پرداخت مبتني بر عملکرد برچه اساسي اعمال خواهد دشد، افزود: براساس قانون جديد، هر کسي که خدمت بيشتري ارائه کند، دريافتي بيشتري خواهد داشت و ما معتقديم که پرداخت مبتني بر عملکرد در مراکز درماني، به عدالت نزديک است. وي گفت: اجراي آزمايشي پرداخت مبتني بر عملکرد در تعدادي از بيمارستان‌ها آغاز شده است.

وزير بهداشت تاکيد کرد: پرداخت کارانه‌ها به گروه‌هاي پزشکي، از محل درآمد بيمارستان و پزشکان انجام مي‌شود.

به گفته هاشمي، پرداخت مبتني بر عملکرد به گروه‌هاي پزشکي از جمله پرستاران، قطعي خواهد بود.