نسخه شماره 3655 - 1393/10/10 -

معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده مطرح کرد:
انتقاد صريح از عدم توجه به نقش زنان در دولت
احساس مي‌کنم مانند فردي هستم که دست و پاي او به شکل صليبي بسته شده است

نگاه


اخبار کوتاه


 معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده مطرح کرد:
 انتقاد صريح از عدم توجه به نقش زنان در دولت 
 احساس مي‌کنم مانند فردي هستم که دست و پاي او به شکل صليبي بسته شده است

معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده در نشستي با انتقاد صريح از عدم توجه به نقش زنان در دولت گفت: من احساس مي‌کنم مانند فردي هستم که دست و پاي او به شکل صليبي بسته شده است ولي از او مي‌خواهند با کسي که ايستاده مسابقه دو بگذارد.

به گزارش ايسنا، شهيندخت مولاوردي در هشتمين نشست معاون رييس جمهور در امور بانوان با مشاوران امور بانوان دستگاه‌هاي اجرايي که ديروز در هتل ارم برگزار شد، با اشاره به وقف اظهارکرد: ما برنامه مشترکي داشته‌ايم که هنوز به نتيجه نرسيده است و اميدواريم بتوانيم با همکاري سازمان اوقاف و امور خيريه خوابگاه همراهان زن بيماران بيمارستان مسيح دانشوري را احداث کنيم.

معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: وقف ريشه در نوع‌دوستي دارد و نوع‌دوستي امري فطري محسوب مي‌شود. در فرهنگ اسلامي و شيعي، فرهنگ وقف جايگاه خاصي دارد و اين موضوع از ظرفيت بسيار وسيعي برخوردار است که هنوز بسياري از ابعاد آن شناخته نشده است.

وي با اشاره به ضرورت فرهنگسازي در زمينه وقف گفت: به منظور فرهنگسازي و نهادينه کردن اين موضوع نياز به تلاش رسانه‌ها داريم، علاوه بر آن بايد به منظور آموزش وقف به کودکان اين موضوع مورد توجه نظام آموزشي نيز قرار گيرد.

معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به نقش محوري زنان در وقف گفت: زنان نقش محوري در ترويج، تقويت و احياي فرهنگ وقف دارند و آنان معمولا در انجام امور خير سبقت مي‌جويند.

مولاوردي افزود: وقف مي‌تواند بسياري از محروميت‌ها و نبود توازن‌هاي اقتصادي، فرهنگي و... را کاهش دهد. اميدواريم با ترويج اين فرهنگ بتوانيم از وقف براي دستيابي به توسعه متوازن بهره ببريم و فرهنگ وقف را در جامعه نهادينه کنيم.

وي با بيان اينکه مشکل معاونت امور زنان و خانواده ساختاري است، اظهارکرد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز در اين زمينه نقش دارد.

از همان روزهاي اول آغاز به کار معاونت امور زنان و خانواده با بخشنامه اين سازمان مواجه شديم که در آن الزام برخورداري دستگاه‌ها از پست مشاور امور بانوان را حذف کرده بود.

اين موضوع بسيار به فعاليت ما لطمه زد. چند ماه طول کشيد تا اين موضوع را تبيين کنيم که بخشنامه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به معناي حذف کامل جايگاه مشاوران امور بانوان نيست و لازم است بخش‌هاي دولتي اين جايگاه را در چارچوب ساختار خود پيش‌بيني کنند.

مولاوردي افزود: البته هنوز در اين زمينه با مشکلاتي مواجه هستيم و وزارت بهداشت مشاور امور بانوان خود را منصوب نکرده است، اين در حالي است که در جلسات هيات دولت بارها در اين زمينه با وزير بهداشت صحبت کرده‌ام. اخيرا وزارت بهداشت در نامه‌اي به ما اعلام کرده که طبق بخشنامه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مشاور امور بانوان منصوب نمي‌کند و ما از آنها درخواست کرده‌ايم که «قسمت اخير بخشنامه مديريت و برنامه ريزي را مطالعه کند».

معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: من به عنوان عضوي از کابينه دولت نمي‌دانم چه سياست‌هاي کلي را سازمان برنامه‌ريزي در زمينه برنامه ششم توسعه به مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد داده است. در 29 شوراي تشکيل شده به منظور تدوين سياست‌هاي برنامه ششم توسعه اثري از زنان نيست.

وي اضافه کرد: با توجه به اين شرايط من مکاتباتي را با محمدباقر نوبخت رييس معاونت نظارت راهبردي انجام داده‌ام و از او دستور کتبي مبني بر ضرورت گنجانده شدن موضوع زنان در سياست‌هاي برنامه ششم توسعه را گرفتم. اما به دستور آقاي نوبخت نيز توجهي نشده است.

مولاوردي با بيان اينکه در حال حاضر تنها حدود 30 درصد از برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان محقق شده است، اظهار کرد: نوبخت معتقد بود در برنامه ششم توسعه نوآوري‌هايي صورت خواهد گرفت ولي ما هنوز شاهد هيچ نوآوري نبوديم و اشتباهات تکرار مي‌شود.

معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در نامه خود به نوبخت به اين نکته پرداختم که قيد واژه خانواده در برنامه‌هاي پيشنهادي و حذف زنان، پيام خاصي را براي مردم دارد.

در واقع ما از سازمان مديريت برنامه‌ريزي طلبکاريم و حتي با مقاومت‌هايي در زمينه ساختار معاونت امور زنان و خانواده مواجه هستيم. اين در حالي است که ما به عنوان نخستين دستگاه در جهت چابک‌سازي مجموعه خود تلاش کرديم ولي براي کوچکترين فعاليت ما مشکل ايجاد مي‌شود.

وي افزود: هنوز نتوانسته‌ايم سه مديرکل جذب کنيم و مديربرنامه‌ريزي و مدير روابط عمومي و... نداريم. ساير مديران معاونت نيز با پست سرپرستي فعاليت مي‌کنند و اين وضعيت به کار ما خدشه وارد مي‌کند.

مولاوردي در ادامه گفت: به غير از يکي، دو دستگاه هيچ‌کدام از مشاوران امور بانوان در شوراي معاونان دستگاه خود حضور ندارند و حتي يکي از اين مشاوران امور بانوان با گذشت يک سال هنوز نتوانسته با وزير ملاقات کند.

معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: بايد درباره علت غيبت زنان در ستاد برنامه‌ريزي برنامه ششم توسعه به ما توضيح داده و گفته شود که چند زن در اين ستاد حضور دارند. آن هم در شرايطي که نگاه توسعه‌اي به امور زنان وجود ندارد و ما نگران تکرار اشتباهات گذشته هستيم.

وي با بيان اينکه سازمان مديريت برنامه ريزي متهم رديف اول است، اظهار کرد: تاکنون بايد سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت تدوين مي‌شده است، اما اين سند کجاست و در آن چه جايگاهي براي زنان در نظر گرفته شده است.

مولاوردي افزود: مگر مي‌شود در شعارهاي دولت توسعه متوازن مطرح شود ولي در آن به نقش زنان توجهي نشود. بدون توجه به حوزه زنان همچنان عدم توازن وجود خواهد داشت.

معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: من احساس مي‌کنم مانند فردي هستم که دست و پاي او به شکل صليبي بسته شده است ولي از او مي‌خواهند با کسي که ايستاده مسابقه دو بگذارد.

وي با بيان اينکه از آغاز روزهاي اول مسئوليتم در امور زنان و خانواده يکي از دغدغه‌هاي ما برنامه ششم توسعه بود، گفت: از آن زمان اين موضوع حتي يک روز از دستور کار ما خارج نشده است. در اين جهت وضعيت زنان و خانواده را آسيب‌شناسي کرديم و از 31 استان گزارش گرفتيم و چالش‌هاي زنان را جمع‌بندي کرديم. علاوه بر آن اطلس اجتماعي وضعيت زنان و خانواده را استخراج کرديم و نقشه آسيب‌هاي زنان در هر منطقه را به دست آورديم.

مولاوردي با بيان اينکه سند راهبردي امور زنان و خانواده را در دستور کار داريم، اظهارکرد: براي هر بند سند چشم‌انداز برنامه داريم و پيش‌نويس اين موضوع آماده است و قصد داريم تا پايان سند چشم‌انداز از آن بهره ببريم. 12 گروه تخصصي تشکيل مي‌دهيم.

معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: يکي از فعاليت‌هاي ما ارزيابي و مرور اسناد و مدارک مربوط به زنان بود. در ابتدا گزارشي در اين زمينه نداشتيم.

پس از مدتي مشخص شد که تدوين اين اسناد برون‌سپاري شده و تقسيم کار خوبي بين دستگاه‌ها به وجود آمده است.

وي درباره ساير اقدامات معاونت امور زنان و خانواده گفت: ما برنامه‌هاي وزرا در حوزه زنان و خانواده را هنگام اخذ راي اعتماد و وظايف دستگاه‌ها را احصاء و به دستگاه‌ها ابلاغ کرديم و از آنها خواستيم متناسب با اين وظايف اعتبارات را در لايحه بودجه پيش‌بيني وبه ما ابلاغ کنند تا ما آن را پيگيري کنيم. اخيرا نيز به وزرا نامه زديم تا زمينه عضويت مشاور امور بانوان را در شوراهاي وزارتخانه فراهم کنند و به مشاوران نيز نامه زديم تا محورهاي پيشنهادي خود را آماده کنند.

مولاوردي با اشاره به شوراهاي تدوين سياست‌هاي برنامه ششم توسعه گفت: جاي سوال است که چرا در اين 29 شورا از کلمه زنان غفلت شده است و تمام تلاش‌ها و پيگيري‌هاي ما به در بسته خورده است البته قرار نيست در پنج سال آينده تمام مشکلات و مطالبات تاريخي زنان در کل کشور حل شود.

معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پايان گفت: تلاش مي‌کنيم با همکاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هرچه سريع‌تر اقدام کنيم و در زمينه تدوين سياست‌هاي برنامه ششم توسعه زمان را از دست ندهيم. از سوي ديگر دبيرخانه هفته زن فعال شده است و قرار است همايش بين‌المللي زنان انديشمند اسلامي نيز برگزار شود.

وي با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداري اظهار کرد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي برنامه‌اي براي اصلاح نظام اداري دارد و ما توانستيم در اين برنامه به اين موضوع بپردازيم که تعداد مديران زن نسبت به کل مديران افزايش پيدا کند اما نتوانستيم درصد مشخصي را براي اين افزايش در برنامه به تصويب برسانيم.


 نگاه 

فروپاشي خانواده‌ها پيامد ناآگاهي جنسي زوجين

در دهه‌هاي اخير به نياز جنسي و آموزش راه‌هاي درست برخورد با آن، همواره به عنوان يک تابو نگريسته شده؛ نيازي که موجب افزايش نسل، پويايي کشور و دوري از بسياري از آسيب‌ها مي‌شود؛ اما اين موضوع همواره به دلايلي يا از سوي رسانه‌ها و مردم انکار شده يا به درستي درباره آن صحبت نشده و نتيجه اين مي‌شود که براساس نتايج برخي تحقيقات، 75 درصد از طلاق‌ها به علت مشکلات جنسي است. به گزارش ايسنا دکتر «محمود گلزاري» - معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان- در تازه‌ترين اظهارنظر خود در اين ارتباط با اشاره به اهميت موضوع با صراحت از يک خطر بزرگ سخن مي‌گويد و توجه همگان را به آن جلب مي‌کند. دکتر گلزاري در تبيين اين مساله از منظري کاملا علمي با بيان اينکه «مهمترين تفاوت زن و مرد در حوزه مسائل جنسي است» مي‌افزايد: دو روان‌شناس معاصر آمريکايي روي تفاوت‌هاي دوجنس بررسي و 179 پژوهش علمي را در زمينه تفاوت‌هاي زن و مرد فراتحليل کردند. اين افراد نشان دادند که زنان و مردان تفاوت‌هاي زيادي در ابعاد روانشناختي، جز در حوزه جنسي با يکديگر ندارند. به گفته او يکي از مسائل مهم، بيان تفاوت‌هاي روانشناختي زن و مرد است؛ چنانکه زماني گمان مي‌شد ميان زنان و مردان تفاوت‌هاي بسيار زيادي وجود دارد؛ به عنوان نمونه استعداد رياضي مردان و استعداد ادبي - هنري زنان بيشتر است يا زنان جزئي‌نگر و مردان کلي‌نگر هستند؛ اما پژوهش‌هاي سالهاي اخير نشان مي‌دهد بسياري از تفاوت‌هايي که گمان مي‌شد بين زنان و مردان وجود دارد، درست نيستند و در زمينه‌هاي روانشناختي آنان تفاوت زيادي با يکديگر ندارند. گلزاري با اشاره به ديدگاه‌هاي برخي از روانشناسان نظريه تکاملي مي‌گويد: تفاوت در نگرش و رفتار زنان و مردان در حوزه جنسي، حتي در پيش از پديدآمدن آدم ريشه دارد و زمينه‌هاي آن را مي‌توان در حيوانات اوليه پيدا کرد و بر اين اساس از زمان قديم تاکنون و حتي آينده، نگرش، انگيزه و رفتار مردان بيش از زنان، حول و حوش روابط جنسي بوده است. مسائل جنسي يکي از ارکان اساسي و شايد از جهاتي مهم‌ترين وجه زندگي مشترک است و نقش مهمي در دوام خانواده دارد. با اين وجود به گفته دکتر «مجيد ابهري» - آسيب‌شناس- 75 درصد از طلاق‌ها در ايران به علت مشکلات جنسي است. وي مي‌گويد: «در کنار همسرگزيني نامناسب و مشکلات اقتصادي – محيطي، اصلي‌ترين دليل طلاق، نبود تفاهم جنسي ميان زن و شوهر است. در بررسي‌هاي انجام‌شده از سوي بنياد صيانت از تحکيم خانواده از اوايل سال 92 تا خردادماه سال 93 بين 3650 زوج که از همسر خود جدا شده بودند مشخص شدند که ضعف مهارت همسرداري، نشناختن نيازها و توانمندي‌هاي دو جنس از جمله مهمترين دلايل طلاق آنها بوده؛ اما اصلي‌ترين علت آن مشکلات جنسي بوده است.» دکتر «مهدي بياتي» - روانشناس- نيز معتقد است که بسياري از اختلافات خانوادگي و حتي طلاق‌ها به خاطر مسائل جنسي است؛ زيرا ناداني درباره اين مباحث موجب بروز اختلافات بسيار جدي بين زوجين مي‌شود؛ گرچه در ظاهر ممکن است خود را در شکل‌هاي ديگر نشان دهد؛ بنابراين به منظور بهبود اين روند بايد اطلاعات جنسي مناسبي به زوجين داد.


 اخبار کوتاه 

آزمون دستياري بدون تغيير

معاون آموزشي وزير بهداشت با اعلام ادامه مهلت ثبت نام آزمون دستياري تا 22 دي ماه از طريق سايت سنجش آموزش پزشکي به نشاني http://sanjeshp.ir، گفت: آزمون دستياري سال 94 از نظر شرايط اجرا، سرفصل و منابع همانند سال گذشته و بدون تغيير است. دکتر سيد امير محسن ضيايي در گفت‌وگو با ايسنا تاکيد کرد: تغييرات مصوبه شوراي آموزش پزشکي تخصصي درباره آزمون دستياري از سال 95 اعمال مي‌شود. وي ادامه داد: آزمون دستياري از سال 95 با تغييراتي برگزار خواهد شد به گفته ضيايي، برگزاري آزمون دستياري در دو مرحله نيز از تغييرات مهم برگزاري اين آزمون است، در آزمون مرحله اول دو برابر ظرفيت دانشجو پذيرش مي‌شود و در آزمون مرحله دوم نيز دانشجويان به تعداد مورد نياز پذيرش مي‌شوند.

معاون آموزشي وزير بهداشت با تاکيد بر اينکه تغييرات بين سه تا پنج سال اعمال مي‌شود، تاکيد کرد: البته همه تغييرات در آزمون سال 95 اعمال نمي‌شود و اعمال آنها سه تا پنج سال صورت مي‌گيرد.دکتر ضيايي در پايان با بيان اينکه آزمون دستياري دهم ارديبهشت ماه سال 94 به طور همزمان در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي برگزار مي‌شود، ظرفيت پذيرش اين آزمون را 2700 نفر اعلام کرد.

نام‌هاي پرطرفدار ايراني

مديرکل اسناد هويتي سازمان ثبت احوال اسامي نامهاي پر طرفدار دختران و پسران را طي 9 ماهه امسال اعلام کرد و گفت: رويکرد والدين انتخاب اسامي ايراني و اسلامي براي فرزندان است. محسن اسماعيلي در گفت‌وگو با مهر به دو اسم برتر دختران و پسران اشاره کرد و افزود: براساس اطلاعات به ثبت رسيده در سازمان ثبت احوال طي 9 ماه گذشته، نام اميرعلي با 28 هزار و 57 مورد در ميان پسران و فاطمه با 37 هزار و 927 مورد درميان دختران جزء پر طرفدار ترين اسامي بوده است. وي گفت: اميرحسين، محمد طاها، ابوالفضل، محمد، علي، حسين، امير محمد ، امير عباس و محمد مهدي بيشترين اسامي پسران را به خود اختصاص داده‌اند. مديرکل اسناد هويتي سازمان ثبت احوال به اسامي دختران اشاره و تاکيد کرد: در ميان دختران نيز اسامي زهرا، نازنين زهرا، يسنا، زينب، ريحانه، فاطمه زهرا، رها، باران و ثنا اسامي پر طرفدار دختران بوده است.

محصولات غذايي فاقد مجوز

سخنگوي سازمان غذا و دارو از معرفي چند محصول غذايي فاقد مجوزهاي بهداشتي خبر داد.

به گزارش مهر، مهندس محمد هاشمي اظهار داشت: واحدهاي توليدي و محصولات نمک با نام تجاري شورباش، نمک شرکت نمک سمنان نغمه با نام تجاري شيرزاد، چاي پژوهشکده گياهان دارويي با نام تجاري دکتر سينا، لواشک وآلوچه فرآوري شده با نام تجاري رهک، چيپس با نام تجاري آقا بزرگ، نان قندي با نام تجاري شيرين تک و انواع محصولات غذايي آماده، ازقبيل انواع کتلت، انواع الويه، سبزيجات تازه و سرخ کردني، فلافل و سمبوسه با نام تجاري شرکت نويد کار کدبانو فاقد مجوزهاي بهداشتي بوده به همين دليل غير مجاز شناخته مي‌شوند.