نسخه شماره 3655 - 1393/10/10 -

آسمان کرمان ابر هم ندارد
وضعيت قرمز منابع آبي ادامه دارد


اصفهان جزء10 شهر آلوده دنيا و پنجمين استان صنعتي خاورميانه است


تهديد امنيت شغلي450 کارگر شهيد قندي يزد


خبر


 آسمان کرمان ابر هم ندارد
 وضعيت قرمز منابع آبي ادامه دارد 

در حالي طبق آخرين آمار کرمان همچنان در وضعيت قرمز بي‌آبي قرار دارد، در سال جاري وضعيت بارش‌ها به شدت نسبت به سال گذشته کاهش يافته و يکي از خشکترين تابستان‌هاي کويري در انتظار کرمان است.

به گزارش مهر، استان کرمان بر روي کمربند بياباني قرار گرفته و پهنه شمالي اين استان به شدت متاثر از کوير است، اين شرايط نرم بارندگي در کرمان را در وضعيت نا مناسبي قرار داده اما متاسفانه سال‌هاست همين ميزان بارندگي نيز در کرمان روي نمي‌دهد.

در حالي سال گذشته مردم کرمان شاهد افزايش ميزان بارندگي در چندين نوبت مختلف در طول سال بودند که در سال جاري مردم استان نظاره‌گر بارندگي مناسب نبوده‌اند و تنها در چند نوبت رگبار پراکنده در کرمان روي داده است.

خشکسالي در 18 سال گذشته به صورت متوالي در کرمان ادامه داشته است و خسارات جبران ناپذيري به منابع آبي و کشاورزي استان کرمان وارد کرده است. اين در حالي است که خشکسالي در 18 سال گذشته به صورت متوالي در کرمان ادامه داشته است و خسارات جبران ناپذيري به منابع آبي و کشاورزي استان کرمان وارد کرده است وضعيت خسارات خشکسالي که از آن به عنوان سونامي‌خشک ياد مي‌شود به گونه‌اي است که موجب افزايش موج مهاجرت‌ها از روستاها و خالي شدن برخي از روستاها از سکنه و افزايش حاشيه نشيني در شهرها نيز شده است اين درحالي است که در کرمان بيش از هزار روستا با تانکر آبرساني مي‌شوند و کشاورزي و دامپروري در اکثر روستاها با مشکل مواجه شده است. طبق آخرين آمار سالانه 1.1 ميليارد مترمکعب برداشت منفي از چاه‌هاي آب زير‌زميني کرمان انجام مي‌شود و اين روند موجب افت سطح دشت‌ها و تخريب ذخيره‌گاه‌هاي آب زير‌زميني استان کرمان شده است.

با اين وجود آب‌هاي زير زميني همچنان مهمترين منبع آب در کرمان محسوب مي‌شوند و هزاران چاه غير‌مجاز در طول روز کار برداشت آب را انجام مي‌دهند که صدمات جبران ناپذيري به سفره‌هاي آب زير‌زميني کرمان وارد کرده‌اند.

کاهش شديد سطح آب‌هاي زير‌زميني و شور شدن آب‌هاي در دسترس موجب شده است کيفيت آب آنچنان کاهش يابد که امکان کشاورزي نيز با اين آب وجود نداشته باشد.

اين روند در حالي در کرمان ادامه دارد که تابستان سال گذشته کرمان در کنار اصفهان در منطقه قرمز تامين آب قرار گرفتند و هر چند گمان مي‌رفت با آغاز فصل پاييز و زمستان و آغاز بارش‌ها از شدت بي‌آبي در کرمان کاشته شود اما عملا بارندگي در سرشاخه‌هاي رودخانه‌ها و دشت‌هاي کرمان روي نداده است و ميزان بارندگي از متوسط دراز مدت نيز کاهش داشته است.

خشکسالي در تابستان سال گذشته بسياري از شهرها در معرض جيره بندي آب قرار داد و حتي شهر کرمان سايه سنگين بي آبي را بر بالاي سرخود احساس کرد اين در حالي بود که 16 دي ماه سال گذشته برفي در کرمان باريد که در 40 سال گذشته بي‌سابقه بود و همه گمان مي‌کردند اين برف پايان خشکسالي است اما در سال جاري بارش‌ها ادامه نيافت و در نهايت کرمان در ابتداي زمستان سال جاري همچنان در وضعيت قرمز بي آبي قرار دارد.

حميده حبيبي، مسئول مرکز پيش‌بيني هواشناسي استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: متاسفانه در سال جاري شاهد افت ميزان بارندگي در مقايسه با سال گذشته در استان کرمان بوده ايم و اين روند همچنان ادامه دارد.

وي تصريح کرد: آنچه که نمودار‌ها نشان مي‌دهند کاهش بارندگي در مقايسه با سال گذشته است و اين روند بارندگي‌هاي سال گذشته متاسفانه ادامه پيدا نکرده است و حتي شاهد افت بارندگي در اکثر مناطق استان کرمان هستيم حتي در برخي مناطق از جمله شهداد، ريگان و رودبار جنوب بارندگي گزارش نشده است.

وي گفت: در برخي مناطق نيز مثل بافت و سيرجان ميزان بارش کمي‌افزايش يافته است مثلا در بافت 43.7 ميليمتر و در سيرجان 5/36 ميليمتر بوده که شاهد کمي‌افزايش در اين شهرستانها هستيم اما در اکثر شهرستانها بارش کاهش يافته و به خصوص اوضاع در جنوب استان کرمان به هيچ عنوان مناسب نيست و پيش‌بيني‌هاي بلند مدت ما نيز نشان مي‌دهد در جنوب کرمان وضعيت بارندگي در سال جاري مناسب نخواهد بود و از هم اکنون بايد پيش بيني‌هاي لازم براي رفع اين مشکل انجام شود.

اينکه گمان کنيم بارندگي‌هاي سال گذشته به خصوص در زمينه بارش برف بار ديگر تکرار شود تقريبا غير‌ممکن است زيرا اين پديده طي 40 سال گذشته روي نداده بود

حبيبي ادامه داد: اينکه گمان کنيم بارندگي‌هاي سال گذشته به خصوص در زمينه بارش برف در سال جاري بار ديگر تکرار شود تقريبا غير‌ممکن است زيرا اين پديده طي 40 سال گذشته روي نداده بود حتي پيش‌بيني بارش باران در سال‌جاري نيز در مجموع استان شرايط مطلوبي ندارد.

وي افزود: با اين حال فصل بارش در کرمان بهمن، اسفند و فروردين ماه است و اميدواريم طي اين ماه‌ها بارندگي در کرمان افزايش يابد.

حبيبي خاطرنشان کرد: به نظر مي‌رسد غرب استان در سال جاري شاهد بارندگي‌هاي مطلوب‌تري نسبت به ساير مناطق باشد.

وي در خصوص اجراي طرح باروري ابرها نيز گفت: براي باروري ابر در کرمان به ابر مناسب نياز است اما در کرمان در سال‌جاري ابري براي باروري نيز وجود نداشته است و تنها چند مورد بارندگي پراکنده و مقطعي گزارش شده است در صورتي که براي باروري ابر بايد شرايط خاص ابر مناسب و رطوبت وجود داشته باشد که اين شرايط نيز مهيا نيست. وي از ادامه خشکسالي در کرمان خبر داد و افزود: خشکسالي امسال به خصوص در جنوب کرمان نمود بيشتري خواهد داشت.

وي گفت: متوسط بارندگي در کل استان کرمان در سال جاري 6/15 ميليمتر در استان بوده است که اين آمار در سال گذشته در همين زمان 2/17 ميليمتر بوده است. حبيبي گفت: اما در خصوص وضعيت دماي هوا در پاييز سال‌جاري پاييز سردتري نسبت به سال گذشته داشتيم و پيش‌بيني مي‌کنيم زمستان نيز سردتر خواهد شد. وي ميانگين بارندگي نرمال در استان کرمان را 135 ميليمتر و در شهر کرمان 130 ميليمتر دانست و گفت: از اين مقدار با گذشت چندين ماه از سال آبي تنها 6/15 ميليمتر بارش روي داده است. وي در خصوص پيش بيني بارندگي طي روزهاي آينده در کرمان نيز گفت: هم اکنون ابرناکي پراکنده در کرمان وجود دارد اما شاهد بارندگي نخواهيم بود و تنها امکان بارش‌هاي پراکنده وجود دارد.


 اصفهان جزء10 شهر آلوده دنيا و پنجمين استان صنعتي خاورميانه است 

رئيس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان گفت: اصفهان جزو ده شهر آلوده در دنيا و پنجمين استان صنعتي خاورميانه است.

محمد مهدي امين در گفتگو با مهر اظهار داشت: استان اصفهان از بزرگترين قطب‌هاي صنعتي کشور است که در برگيرنده برخي از صنايع بنيادي است.

وي بيان داشت: آلودگي هوا و صدا معضل اساسي زندگي در کلان شهرهاي ماست. جامعه علمي‌هر کشوري علاوه بر توليدات علمي‌در زمينه‌هاي پيشرو دنيا، مي‌بايست بر اساس نيازهاي واقعي و روزمره کشور جهت‌گيري کرده و به توليد محتواي علمي‌در اين زمينه بپردازد.

رئيس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان افزود: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان تاکنون با انجام تحقيقات و پژوهش‌هاي کاربردي به دنبال ارايه راهکارها در برطرف کردن چالش‌هاي موجود بر سر راه آلودگي هوا است.

رئيس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان خاطرنشان کرد: اين دانشکده در سه حيطه آموزش، تحقيقات و خدمات بهداشتي، ماموريت خود را در حوزه آلودگي هوا ايفا مي‌کنند.

امين در خصوص هزينه سلامت (Health Coast) ناشي از آلاينده‌هاي محيط کار، محيط زيست و غيره گفت: بر اساس برآورد سازمان جهاني بهداشت (WHO) سهم بار جهاني بيماري‌هاي مرتبط با آلاينده‌هاي محيط زيستي بين 23 تا 30 درصد است که با نگرش‌هاي مورد استفاده در ارزيابي مواجه، پرسشنامه، پايش محيط زيستي (هوا، آب، غذا و خاک)، پايش زيستي و ترکيب اين سه نگرش فوق با روش‌هاي کالبراسيون و اعتبار بخشي درک ميزان و مواجه مي‌توانيم اين هزينه‌ها را کاهش دهيم.

وي افزود: مرکز تحقيقات محيط زيست دانشکده بهداشت نيز با انجام پژوهش‌هاي محيط زيستي، وظيفه برقراري ارتباط فعال بين صنعت و دانشگاه را برعهده دارد، همچنين با تاسيس آزمايشگاه معتمد محيط زيست، آزمايش‌هاي متعددي در خصوص پارامترهاي آلاينده‌هاي هوا، محيط‌زيست، بهداشت محيط کارگاه‌ها و کارخانه‌هاي صنعتي صورت مي‌پذيرد. رئيس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با اعلام اينکه در مرکز تحقيقات اين دانشکده روي محورهاي مختلف آلودگي کار کرديم، ادامه داد: پايش و اندازه‌گيري آلودگي هوا، پايش آلاينده‌هاي محيطي به صورت فعال و غير فعال، پايش زيستي، پايش با فن‌آوري نانو، سنجش از راه دور و ماهواره‌اي، اندازه گيري آلايندگي از منابع از جمله محورهاي مورد بررسي در اين مرکز تحقيقاتي است.

وي بيان داشت: بررسي آلودگي هواي محيط‌هاي بسته شهري منظور آلودگي‌هاي ناشي از منشا بيروني بوده و شامل آلودگي‌هايي که منشا داخلي دارند نمي‌شود، مدل سازي و پيش بيني آلودگي هوا، مطالعات انتشار و منابع ساکن و متحرک از ديگر موضوعات مورد بررسي است.

امين گفت: حمل‌و‌نقل و ترافيک، صنعت، راهکارهاي کاهش آلودگي هوا ،راهکارهاي فني، راهکارهاي مديريتي، سياست‌گذاري، قوانين، ريزگردهاي (هواويز) آلاينده هوا، ارزيابي ريسک، مواجه و اثرات بهداشتي آلودگي هوا‌، اثرات آلودگي و هزينه‌هاي خارجي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست‌محيطي و تنوع زيستي از مسائل مورد بحث در مرکز تحقيقات دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان است.

رئيس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با بيان اينکه مطالعات منطقه اي و فرامرزي آلودگي هوا شامل تغييرات آب‌و‌هوا و لايه ازن نمي‌شود، اظهار داشت: آلودگي صوتي، راهکارهاي کاهش، الگوي توسعه شهري و آلودگي هوا، آلودگي در مقياس خرد شهري، آلودگي در مقياس کلان شهري، جزاير حرارتي، آمايش سرزمين و کاربري اراضي، پراکندگي و چگالي جمعيت، آموزش و فرهنگ سازي در مورد آلودگي هوا و صدا از ديگر موضوعات است.


 تهديد امنيت شغلي450 کارگر شهيد قندي يزد 

يک فعال کارگري در کارخانه شهيد قندي يزد با نامناسب و بحراني خواندن شرايط توليد اين کارخانه مهم مخابراتي، اين وضعيت را تهديدي براي امنيت شغلي 450 کارگري دانست که هم اکنون در اين واحد توليدي مشغول به کارند.

اين منبع آگاه با بيان اين مطلب که از زمان خصوصي‌سازي کارخانه شهيد قندي، تعداد کارگران رفته رفته کاهش پيدا کرده است، به ايلنا گفت: از زمان خصوصي‌سازي شرکت به خصوص در چند ساله اخير روند توليد کاهش محسوسي داشته به نحوي که کارگران دائما خطر توقف توليد و بيکاري را حس مي‌کنند و امنيت شغلي‌شان تهديد مي‌شود.

وي گفت: در اثر خصوصي سازي اين کارخانه طي 10 ساله اخير، تعداد کارگران 62/5 درصد کاهش پيدا کرده و از 1200 نفر به 450 نفر رسيده است. وي ضمن اشاره به مشکلات مديريتي اين شرکت، بدون مديرعامل بودن اين کارخانه را يکي ديگر از عوامل کاهش روند توليد ذکر کرد و گفت: نزديک به 40 روز است که اين شرکت مدير عامل ندارد. عدم معرفي مديرعامل پس از گذشت بيش از يک ماه از استعفاي مديرعامل سابق و نداشتن سه نفر از اعضاي هيات مديره باعث شده روند توليد به پايين‌ترين سطح خود در سال‌هاي اخير برسد. وي نتيجه اين روند را ايجاد استرس، بي‌انگيزگي و سردرگمي کارگران توصيف کرد. اين منبع آگاه در ارتباط با نحوه هزينه کرد کارخانه گفت: کارخانه با هزينه بسيار بالايي اداره مي‌شود که در بازار رقابت ما را با مشکل مواجه کرده است. او گفت: مشکل اينجاست که مسئولان هزينه توليد را فقط حقوق و مزاياي پرسنل مي‌بينند و انواع و اقسام هزينه‌هاي غيرضروري، ماموريت‌هاي غيرلازم در داخل و خارج کشور و هزينه‌هاي پنهان مانند ضايعات، انجام نشدن توليد، عدم برنامه‌ريزي و دوباره کاري را در نظر نمي‌گيرند. وي در ادامه به وجود دفتر ستادي اين شرکت در تهران اشاره کرد و در ارتباط با عدم توازن توزيع درآمد توليد ميان عوامل توليد‌کننده، مدعي شد: هزينه پرسنلي کارخانه واقع در يزد با 450 نفر کارگر تقريبا معادل دفتر تهران با 50 نفر کارمند است، که اين منصفانه نيست. اين منبع کارگري در پايان در ارتباط با بحث عدم وجود امنيت شغلي که بيش از 450 کارگر کارخانه شهيد قندي يزد را تهديد مي‌کند گفت: کاهش کارگران اين واحد توليدي در ده ساله اخير نشان مي‌دهد که نمي‌توان به آينده شغلي اميدوار بود. مشکلات بانکي و عدم اعتبار شرکت نزد بانک‌ها و عدم پرداخت مطالبات اين شرکت توسط شرکت‌هاي بزرگ و مقتدر مانند مخابرات ايران از مشکلات عمده اين شرکت است. در شرايطي که منابع کارگري شرايط کارخانه شهيد قندي را نامناسب توصيف مي‌کنند، گويا وزارت صنعت و معدن نظر متفاوتي دارد چرا که اين شرکت از سوي وزارتخانه به عنوان صادر‌کننده نمونه ملي در سال 93 انتخاب شده است. گفته مي‌شود اين شرکت به عنوان يک برند معتبر در صنايع مخابرات و اطلاع‌رساني با صادرات خدمات فني و مهندسي و کالا در بين 10 صادر کننده بر‌تر سال 93 قرار گرفته است. گفتني است کارخانجات توليدي شهيد قندي در سال 1363، تحت پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن در شهر يزد جهت تامين انواع کابل‌هاي مخابراتي و توسعه ارتباطات و ايجاد تحول در شبکه عظيم مخابراتي درکشور تاسيس شد و در سال 1383 در راستاي سياسيت‌هاي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شد.


 خبر 

زلزله 3/5 ريشتري شنبه تلفات جاني نداشت

مديرکل مديريت بحران استان بوشهر گفت: زمين لرزه صبح ديروز در شهر شنبه شهرستان دشتي تلفات جاني نداشته است.

کاظم مرادي ديروز در گفت‌وگو با فارس در بوشهر اظهار داشت: صبح ديروز زمين لرزه 5.3 ريشتري در حوالي شهر شنبه شهرستان دشتي در عمق 10 کيلومتري زمين به وقوع پيوست.

وي بيان کرد: پس از اطلاع از اين حادثه تيم‌هاي عملياتي و ارزيابي براي بررسي وضعيت منطقه عازم شنبه شدند تا بررسي‌هاي اوليه در مورد خسارات احتمالي مشخص شود.

مديرکل مديريت بحران استان بوشهر اضافه کرد: بر اساس آخرين گزارش‌هاي دريافتي، اين زمين لرزه خسارت جاني نداشته و تنها بخشي از ديوارهاي قديمي در روستاي سرمک شنبه ترک برداشته است.

مرادي با بيان اينکه ستاد مديريت بحران در دشتي در حال آماده‌باش است تا اقدامات لازم را در اين خصوص انجام دهد، بيان کرد: به منظور آمادگي همه‌جانبه براي مقابله با هرگونه اتفاق، دستورات لازم به تيم‌هاي امدادي دستگاه‌هاي اجرايي داده شد.

2 اثر تاريخي و فرهنگي کردستان در انتظار ثبت جهاني

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کردستان از انجام مراحل مقدماتي ثبت غار کرفتو و منطقه اورمان در زمره ميراث جهاني خبر داد.

به گزارش فارس از سنندج، رسول اشتودان ديروز در شوراي گردشگري استان کردستان در سنندج اظهار کرد: خوشبختانه هماهنگي و انسجام خوبي طي چند سال اخير در خصوص پذيرايي از مهمانان نوروزي در استان شکل گرفته است.

وي افزود: 80 مجتمع بين راهي، 35 دفتر خدمات مسافرتي، 40 مرکز اقامت محلي در روستاهاي هدف گردشگري و 65 راهنماي بين راهي در کنار 12 مرکز اطلاع‌رساني و خانه‌هاي صنايع‌دستي، موزه‌ها و اماکن تاريخي و گردشگري استان پذيراي مهمانان خواهند بود.

اشتودان تصريح کرد: اکيپ ويژه بازرسي از تأسيسات اقامتي استان تشکيل شده و اين اکيپ در بازه‌هاي زماني مختلف قبل، حين و پس از تعطيلات به ايفاي نقش خواهد پرداخت.

کارخانجات مس ارمنستان رودخانه ارس را آلوده مي‌کنند

معاون سياسي امنيتي استاندار آذربايجان‌‌شرقي گفت: پسماندهايي که از کارخانجات مس کشور ارمنستان وارد رودخانه ارس مي‌شوند لطمات زيست محيطي قابل‌توجهي را براي آبزيان ارس و کشاورزي منطقه به بار آورده است.

به گزارش فارس از تبريز، سعيد شبستري ديروز در جلسه کارگروه سلامت و امنيت غذايي استان اظهار کرد: آلودگي آب ارس تبديل به يک مشکل جدي شده است که ناشي از بي‌مسئوليتي ارمنستان است و بايد چنين مسائلي به موقع پيگيري و اعلام شود تا اگر لازم باشد تذکرات لازم را با ارائه مستندات به دولت ارمنستان انتقال دهيم.

وي افزود: تامين آب‌و‌غذاي سالم از جمله مسائل اولويت‌داري هستند که تک تک اعضاي کارگروه سلامت و امنيت غذايي بايد در اين رابطه احساس مسئوليت کنند و از ظرفيت بين دستگاهي براي ارتقاء کيفيت خدمات ارائه شده مربوطه بهره ببرند.

از تمامي‌ظرفيت‌هاي استان خوزستان براي معرفي طرح تحول بيمه سلامت همگاني استقبال مي‌کنيم

گروه شهرستانها: دکتر جابرزاده گفت‌: طرح تحول بيمه سلامت همگاني بعنوان يکي از طرح‌هاي مهم و اساسي دولت براي بالا بردن سلامت و اميد به زندگي در مردم مي‌باشد‌.

بنا بر گزارش روابط عمومي‌بيمه سلامت استان خوزستان، وي گفت طبق فرمايشات مقام معظم رهبري که فرمودند‌: بيمار در بيمارستان فقط بايد دغدغه بيماري خود را داشته باشد‌. اين طرح کمک مي‌کند که بيمار از نظر مالي هيچ دغدغه‌اي نداشته باشد چون کارشناسان ما در بيمارستان‌ها مستقر هستند که حتي اگر کسي زير هيچ پوشش بيمه‌اي نباشد روي تخت بيمارستان بيمه شود.

اين مقام مسئول در ادامه افزود‌: استان خوزستان با جمعيتي بالغ بر 4 ميليون و هفتصد هزار نفر يکي از استانهاي مهم کشور در اجراي طرح ملي تحول نظام سلامت همگاني مي‌باشد که براي معرفي اين طرح عظيم از تمامي ‌ظرفيت‌هاي استان‌، بالاخص مطبوعات‌، رسانه‌هاي و سايتها دعوت به همکاري مي‌کنيم.

بازديد نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي از تأسيسات شرکت آبفاي ايلام

گروه شهرستانها-مريم نوري: دکتر شوهاني نماينده مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به همراه مدير عامل شرکت آب و فاضلاب شهري استان، از تصفيه خانه آب شرب و اضطراري آب و تصفيه خانه فاضلاب شهر ايلام بازديد کردند.در اين بازديد مهندس بيرنوندي مدير عامل شرکت آب و فاضلاب شهري استان ايلام، با ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي انجام شده خاطر نشان کرد؛ موضوع سلامت مردم از اولويت‌هاي کاري شرکت آب و فاضلاب بوده و بر اساس آزمايشات به عمل آمده خوشبختانه مطلوبيت آن طبق گزارشات و آمارهاي شبکه بهداشت استان حدود4/99 درصد است که جزء آبهاي بسيار خوب در سطح کشور محسوب مي‌گردد.

مدير عامل شرکت آب و فاضلاب استان ايلام اظهار داشت؛ در حال حاضر بيش آب شرب شهر ايلام سد و چشمه گل گل و تعدادي چاه تأمين ميگردد که تصفيه خانه آب براي بهداشتي نمودن بيش از 550 ليتر آب در ثانيه طراحي و اجرا شده است.

تنها 8 ميليارد تومان از سهم 52 ميلياردي دولت در حوزه حمل و نقل پرداخت شده است

گروه شهرستانها: معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهر اصفهان اظهار داشت: سهم دولت در زمينه حمل و نقل، 52 ميليارد تومان بوده كه تنها 8 ميليارد تومان آن پرداخت شده است.

عليرضا صلواتي با بيان اين مطلب گفت: دو موضوع ايمني و آلودگي و نيز فرسودگي و بازسازي ناوگان اتوبوسراني را در كنار يكديگر پيش مي بريم. وي با اشاره به اينكه از ابتداي سال تاكنون 198 ميليون مسافر در شهر اصفهان جابه جا شده اند، افزود: جابه جايي هر نفر با اتوبوس شهري 800 تومان هزينه در بر دارد. معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان تصريح كرد: سهم دولت در زمينه حمل و نقل، 52 ميليارد تومان بوده كه تنها 8 ميليارد تومان آن پرداخت شده است. صلواتي با ارائه اسنادي مبني بر اينكه وزيرنفت به شركت ملي گاز در تمامي استان‌ها ابلاغ كرده است كه گاز سي.ان.جي با قيمت 40 تومان در اختيار شركت‌هاي واحد اتوبوسراني قرار گيرد، خاطرنشان كرد: شركت گاز استان اصفهان گاز سي.ان.جي را با قيمت 600 تومان به شركت واحد اتوبوسراني اصفهان مي فروشد كه عملا مقرون به صرفه نيست.

وي با اشاره به انعقاد قرارداد خريد 170 دستگاه اتوبوس و تحويل تا پايان سال اظهار داشت: همچنين خريد 100 دستگاه اتوبوس دو كابين براي اضافه شدن در خطوط بي.آر.تي در سال آينده در دستور كار قرار دارد و در اين راستا سه خط جديد بي.آر.تي به ديگر خطوط اضافه مي شود.

9 هزار تن ذرت دانه‌اي در دهلران برداشت شد

گروه شهرستانها-مريم نوري: مدير جهاد کشاورزي دهلران از برداشت 9 هزار تن ذرت دانه‌اي در دهلران خبر داد.محمدرضا ميرزايي از برداشت ذرت دانه‌اي در شهرستان دهلران با استفاده از 32 دستگاه کمباين خبر داد و اظهار داشت: امسال 11 هزار هکتار از اراضي شهرستان زير کشت ذرت دانه‌اي رفته است. وي افزود: پيش‌بيني مي‌شود از اين سطح زير کشت بيش از 100 هزار تن ذرت دانه‌اي و علوفه‌اي برداشت شود.مدير جهاد کشاورزي دهلران تصريح کرد: قيمت هر کيلو ذرت خشک با رطوبت 14 درصد 8 هزار و 700 ريال است.ميرزايي از برداشت يک‌هزار و 500 هکتار ذرت علوفه‌اي از اين سطح زيرکشت خبر داد و گفت: عملکرد ذرت علوفه‌اي در هر هکتار بين 35 تا 40 تن است و قيمت هر کيلوي آن نيز بين 850 ريال تا يک‌هزار و 100 ريال است.وي ادامه داد: در شهرستان مرزي دهلران برداشت ذرت علوفه‌اي به جهت اقتصادي بودن و استفاده جهت دامداري‌هاي استان و استان‌هاي همجوار نيز انجام مي‌شود.