نسخه شماره 1734 - 1386/11/20 -

عضو کميسيون اجتماعي مجلس مطرح کرد:
راه اندازي صندوق بيمه بيکاري براي حل مشکلات خانواده هاي فقير

عماد افروغ:
بايد در برابر عواملي که انبساط انقلاب را برنمي تابند ايستادگي کنيم

سخنگوي فراکسيون حزب الله مجلس:
گرايش هاي محفلي در فهرست جبهه متحد رجحان داشته است

نماينده تهران:
مردم بايد با يقين به افراد راي دهند

نايب رييس کميسيون فرهنگي:
بودجه ميراث فرهنگي نسبت به سال گذشته 118 درصد رشد کرده است

عضو کميسيون برنامه و بودجه:
قطع گاز بر بحران کارخانجات افزوده است

سعيد ابوطالب:
هدف اصلي انقلا ب رسيدن به عدالت است


کوتاه از بهارستان


 عضو کميسيون اجتماعي مجلس مطرح کرد:
 راه اندازي صندوق بيمه بيکاري براي حل مشکلات خانواده هاي فقير  

نماينده تهران در مجلس گفت: بر اساس آخرين آمارگيري ها 17 درصد از مردم کشور زير خط فقر هستند.
عليرضا محجوب - دبيرکل خانه کارگر - در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين که فقر دو مفهوم «رواني» و «کمي و اقتصادي» دارد، افزود: مطالعه فقر در ايران به طور جدي از سال 71 شروع شد.
به گفته محجوب در دولت هاشمي رفسنجاني دستور داده شد تا سازمان برنامه و بودجه وقت مطالعاتي در مورد فقر در استان هاي مختلف انجام گيرد که در اين مطالعات سيري و برخورداري از امکانات معيشتي اندازه گيري شد.
اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اين که از آن زمان بررسي و مطالعات امکانات معيشتي که حداقل پروتيين لازم را براي يک خانوار يا افراد تعيين مي کند، «خط فقر» قلمداد شد، گفت: با اندازه گيري حداقل ها، افرادي که کم تر امکان مصرف کردن داشتند، فقير تلقي شدند که به عنوان مثال در سال 74 اين رقمي کم تر از 25 هزار تومان بود.
نماينده تهران در مجلس يادآور شد: به طور رسمي معياري به نام «خط فقر» تعريف نشده است و صرفا گفته مي شود که هرکس کم تر از استانداردهايي که در سبد کالري گنجانده مي شود توان مالي داشت، فقير است و توانايي مالي افراد را بر اساس حداقل انرژي که براي حيات خود مي تواند تامين کند اندازه گيري کرده و با متوسط مصرف مرسوم و حداقل مصرف ارزيابي مي کنند.
به گفته محجوب شاخص هاي فقر از طرف سازمان خواروبار جهاني (فائو) و سازمان بهداشت جهاني مشخص شده و کسي نمي تواند بگويد که فقر نداريم و فقر رويا و افسانه است.
اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اين که نيازمند يک نظام بيمه بيکاري فراگير هستيم، افزود: از سويي بايد اشتغال افراد فقير مدنظر قرار گيرد و از سوي ديگر نيز حمايت موقت وجود داشته باشد; به طوري که بايد براي آماده کردن بازار و راندن افراد به بازار کار، به آن ها آموزش داده شود.
او با اشاره به نقش سازمان هاي حمايتي تصريح کرد: نمي توان منابع خاص را فقط براي سازمان هاي خيريه در نظر گرفت و همه مسائل را در اين سازمان ها متمرکز کرد، چراکه در اين شرايط براي شناخت افراد فقير با مشکل روبرو مي شويم و سند آن نيز ميزان حمايتي است که کميته امداد امام خميني (ره) دارد و تقاضاهاي بسياري که نمي تواند اجابت کند.
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اين که تا 40 درصد جمعيت برخي استان هاي کشور تحت پوشش کميته امداد هستند، اظهار کرد: به هر ميزان به دوره تحت پوشش افراد فقير به سازمان هاي امدادي افزوده مي شود، چسبندگي آن ها بيش تر شده و همين موضوع مانع جذب اين افراد به بازار کار مي شود.
محجوب با يادآوري اين که کميته امداد امام خميني (ره) طرح هاي قابل توجهي براي اشتغال آماده کرده است، افزود: با توجه به افزايش تقاضاي تحت پوشش قرار گرفتن، اين اقدامات در ازاي شدت ورودي افراد بسيار کوچک است; بنابراين به نظر مي رسد که راه اندازي يک صندوق فراگير بيمه بيکاري حلال اين مشکلات خواهد بود.
اين نماينده مجلس با بيان اين که فقر از لحاظ کمي و کيفي واقعيت دارد، گفت: از نظر رواني تلقين فقير بودن و فقير داشتن و هم چنين حضور افرادي که کشور را به بازار اميالشان تبديل کرده و با هر ميل و اراده اي در خيابان تکدي گري مي کنند، احساس فقر و احساس حقارت را تشديد مي کند که اين امر توهيني به اکثريت مردم است.
اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس تصريح کرد: ما مکلف هستيم که با قوانين و مقررات اجرايي مانع از به وجود آمدن اين پديده شويم و اگر دولت مي خواهد منابعي را هزينه کند مي توان فارغ از اصل 75 (لايحه هايي که بار مالي براي دولت ايجاد مي کند)، پيشنهاد به مجلس آورده و منابعش را پيش بيني کند.
او در ادامه به مشکلات سازمان بهزيستي براي تحت پوشش قرار دادن معلولان نيز اشاره کرد و گفت: متقاضيان زياد است ولي اين سازمان توانايي پوشش همه آنان را ندارد.


 عماد افروغ:
 بايد در برابر عواملي که انبساط انقلاب را برنمي تابند ايستادگي کنيم  

دکتر عماد افروغ، عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه «اميدوارم ميثاق مستحکم و پايداري را با امام منعقد کنيم و اين ميثاق فراموش نشود»، گفت: «مي خواهم تبييني از انقلاب ارايه دهم تا بتوانيم ارزيابي کنيم که چقدر از اين معيارها فاصله گرفته ايم.»
به گزارش ايسنا، وي که در اولين نشست رسمي ائتلاف فراگير اصولگريان سخن  مي گفت، افزود: «امام(ره) مي فرمايند انقلاب اسلامي ايران از همه انقلاب ها جدا است. هم از بدو پيدايش و هم در انگيزه آن و طبيعي است که اين يک تحفه الهي و پديده غيبي است که بر ملت مظلوم و غارت زده عنايت شده است. به نظر من نيز به حد کافي اين صحبت حضرت امام (ره) رسا است. يعني انقلاب هايي که در سده بيستم اتفاق افتاد يعني انقلاب فرانسه و انقلاب روسيه هيچيک قدرت تبيين انقلاب اسلامي را ندارد چه از سبقه مادي و چه از سبقه معنوي. حتي اگر حضرت امام خميني (ره) هم اين عبارت را نمي فرمودند کساني که اين انقلاب را از نزديک درک کرده اند و آن را لمس کرده اند متوجه اين معنا مي شدند که اين انقلاب هم از نظر شعارها و هم از نظر رهبري يک انقلاب کاملا الهي است.»
افروغ ادامه داد: «ما وقتي مي خواستيم انقلاب را تبيين کنيم قبل از هر چيز متوجه اين معنا شديم که مراکز علمي ما تبيين درستي از انقلاب به دست نمي دهند و متمسک به اين تئوري هاي موجود مي شوند و به هيچ وجه قادر نيستند عوامل ريشه اي و مبنايي آن را تحليل کنند. بنابراين تحليل هايشان ناقص است. اين انقلاب از بن و اساس با ساير انقلاب ها و حتي با ويژگي هاي يک انقلاب از جمله انقلاب فرانسه متفاوت است چرا که با حضور قاطبه ملت با گرايشات سياسي، اجتماعي و فرهنگي مختلف از جمله ملي  مذهبي ها، ليبرال ها و چپ ها رخ داد و همه در يک محدوده زماني به فرمان هاي امام(ره) پايبند بودند.»
عضو کميسيون فرهنگي مجلس، افزود: «در انقلاب ما شهري و روستايي، دانشجو و بازاري و همچنان که گفتم ساير گرايشات سياسي مختلف حضور داشتند و همه خواهان سرنگوني رژيم شاه بودند بنابراين اين انقلاب نسبتي با سبقه فرهنگي، تاريخي، تمدني و فلسفي ما دارد. حضرت امام خميني (ره) مرجع تقليد بودن و مبارز بودن شان دو عنصر بسيار اساسي در پيروزي انقلاب محسوب مي شد و به نظر مي رسد که ايشان حضور به صورت مرجعيت تقليد را به عنوان درسي از حادثه تنباکو گرفتند که حتما بايد به عنوان يک مرجعيت تقليد وارد مبارزات سياسي شوند. در حالي که تمام کساني که در مبارزات سياسي وارد شده بودند پشتوانه حوزوي نداشتند. حتي مرحوم کاشاني و مرحوم نواب صفوي درست است که شخصا مبارز بودند، اما حوزه آنها را حمايت نمي کرد.»
عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، در پايان تاکيد کرد: «ما همواره بايد مراقبت کنيم اين جمهوري اسلامي اين فلسفه سياسي جديد تمايلي با نگاه سنت گرايانه فلسفي ما ندارد. بيشتر ميل به سنت دارد اما ظرفيت توجه به نيروهاي اجتماعي سنت گرا و نوگرا هر دو را دارد و خطري را که جمهوري اسلامي را تهديد مي کند اين است که با سبقه سنتي و نوگرايانه او سنت گرايان قدرت را به دست بگيرند و نوگرايان و جمهوريت گرايان را حذف کنند و خداي ناکرده اگر اين اتفاق رخ دهد يکبار ديگر مشروطه به صورت معکوس در اين کشور اتفاق خواهد افتاد. دقت کنيد اين مسئله حساسي است. امروز در شرايط حساسي هستيم و خدا را شکر مي کنيم که جريانات نوظهور سوم در برابر جريانات سنت گراي نو و کهنه شکل مي گيرد يعني در حال پوست اندازي است و انقلاب منبسط مي شود و بايد در برابر عواملي که اين انبساط جديد را برنمي تابند ايستادگي کنيم و با تمسک به شيوه هاي قابل قبول اجازه ظهور به اين پديده نوظهور را بدهيم.»


 سخنگوي فراکسيون حزب الله مجلس:
 گرايش هاي محفلي در فهرست جبهه متحد رجحان داشته است  

به نظر مي رسد که مسايل بيش از حد سياسي شده است و فهرستي که جبهه متحد اصولگرايان براي تهران ارايه کرده اند فراگيري لازم را ندارد.
حجت الاسلام و المسلمين علي عسگري - سخنگوي فراکسيون حزب الله مجلس - در گفت وگو با ايسنا، افزود: برداشت ما اين است که کارآمدي مجلس که درحقيقت از اصول ارزشمند نظام است و مقام معظم رهبري به آن سفارش کرده اند در نظر گرفته نشده و گرايش هاي محفلي و رفاقتي در تصميم سازي ها بيش تر از اصول مطلوب و مدنظر در فهرست جبهه متحد اصولگرايي رجحان داشته است.
نماينده مردم مشهد در مجلس گفت: البته ما سعي خواهيم کرد تا به عنوان جبهه اتحاد، اصولگرايان مستقل، حزب الله، اصولگرايان اصلاح طلب، تلاش مجدانه اي بکنيم که چهره هاي متخصص، کارآمد و با تجربه و در عين حال آزاد و شجاع را در فهرستي در قالب ائتلاف فراگير مردمي ارايه کنيم.
وي اضافه کرد: البته ترجيح مي دهيم که اقدام ما قبل از نهايي شدن فهرست جبهه متحد اصولگرايان باشد.
نايب رييس کميسيون اصل 90 مجلس با بيان اين که ما در فراگير بودن فهرست جبهه متحد اصولگرايي ترديد داريم، گفت: در بيش تر استان ها و بعضي از کلان شهرها اخباري به ما رسيده است که نوع تصميم سازي ها بيش تر دولت گرايانه بوده است; يعني به گونه اي عمل شده است که بعضي فکر مي کنند بعد از رد صلاحيت اصلاح طلبان از سوي هيات نظارت، حالا نوبت اصولگرايان منتقد به دولت است که به نوعي حذف شوند; اما ما تاکيد مي کنيم که نقد ناصحانه و منصفانه يک ضرورت در نظام به خصوص در خانه ملت است.
سخنگوي فراکسيون حزب الله مجلس با بيان اين که مسايل انتخابات بيش از حد سياسي شده است، افزود: وظيفه مهم مجلس اين است که دولت را پاسخ گوي مطالبات مردم کند; يعني در بحث گراني، اشتغال و تورم و مسکن و بسياري از مشکلات و معضلاتي که سر راه مردم قرار گرفته او را پاسخ گو بداند; اما فضا به گونه اي سياسي شده که ممکن است خدايي ناکرده مردم احساس کنند که نمايندگان و دولت بيش تر به دنبال مسايل خودشان و کسب قدرت و موقعيت سياسي هستند تا اين که بخواهند پاسخ گوي مردم باشند.
وي ابراز عقيده کرد که دولت به جاي دخالت در بحث انتخابات از طريق بعضي از مجريان و استانداران در مراکز استان ها، بايد به ميان مردم بيايد و از نزديک درباره مشکلات آن ها که در حال حاضر قطعي گاز، کمبود بنزين و موضوع گراني هاست چاره انديشي کند. زيرا مردم مجريان را براي همين چيزها مي خواهند و نمايندگان را براي آن مي خواهند تا بودجه لازم را در اختيار دولت قرار داده و پس از آن بر عملکردش نظارت کنند.
البته برخلاف نظر عسگري، محمدرضا باهنر معتقد است که ليست جبهه متحد نتيجه جمع بندي سه ضلع 6+5 است.


 نماينده تهران:
 مردم بايد با يقين به افراد راي دهند  

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: مردم بايد با تحقيق از پيشينه افراد، عملکرد و شعارها افراد را در نظر بگيرند و با يقين به افراد راي دهند.
به گزارش ايسنا، لاله افتخاري در جمع خبرنگاران در حاشيه همايش نقش زنان در عرصه اطلاع رساني در مشهد با بيان اين مطلب افزود: مشارکت حداکثري مردم در انتخابات طوري است که هر يک راي مشت محکمي بر دهان دشمناني است که تلاش شان بر اين است که به نحوي بگويند مردم ما از انقلاب خسته و دل زده شده اند و اينها پيام هاي غلط دشمن است. وي اظهار داشت: مردم ما با مشارکت و انسجام بيشتر رو در روي دشمنان همچنان ايستاده اند و در اين انتخابات نيز با مشارکت حداکثري حضور خواهند داشت. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: قدم اول در انتخابات اين است که مشارکت مردم جدي و حداکثري باشد و قدم دوم اين است که اين انتخاب، حسن انتخاب باشد. وي تاکيد کرد: مجلس جايگاه بسيار مهمي است و طبق فرمايشات امام خميني(ره) مقدرات مملکت در آن رقم مي خورد.
افتخاري ادامه داد: قوانين در مجلس بسته مي شود و اگر قانون خوب نداشته باشيم هر چقدر اجرا خوب باشد، به نتيجه نخواهيم رسيد; بنابراين قانون بايد خوب باشد تا اجراي خوب هم به آن کمک کند تا به نتيجه برسد.
وي اذعان داشت: مردم بايد با تحقيق از پيشينه افراد، عملکرد و شعارها افراد را در نظر بگيرند و با يقين به کانديداها راي دهند که مفيد ملت باشند، و مجلس را يک صحنه خدمت گذاري به ملت و نظام بدانند نه اين که آن را وسيله براي رسيدن به اهداف خود تصور کنند.


 نايب رييس کميسيون فرهنگي:
 بودجه ميراث فرهنگي نسبت به سال گذشته 118 درصد رشد کرده است 

نايب رييس کميسيون فرهنگي گفت: اعتبارات سال 87 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در مجموع نسبت به سال 86، 118 درصد رشد کرده و اعتبارات بخش عمراني اين سازمان رشدي حدود 200 درصد داشته است.
حجت الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج الديني - عضو کميسيون تلفيق بودجه مجلس - در گفت وگو با ايسنا، در خصوص اعتبارات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در سال 87 مصوب کميسيون تلفيق، گفت: اعتبارات هزينه اي اين سازمان 15 درصد کاهش داشته، بدين معنا که در اين سازمان در بخش هزينه اي سال 86، 53 ميليارد تومان اعتبار داشته و اعتبارات هزينه اي آن در سال 87، تقريبا 45 ميليارد تومان است و اعتبارات عمراني سازمان ميراث فرهنگي در سال گذشته 82 ميليارد تومان بوده و در سال 87 به 246 ميليارد رسيده است.
به گفته وي، کل بودجه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در سال 86، 135 ميليارد و در سال 87، 295 ميليارد مي باشد.
وي با بيان اين که اين ارقام پيشنهاد دولت بوده که در کميسيون تلفيق عينا به تصويب رسيده است، افزود: به طرح هاي افزايش اعتباريافته مربوط به برنامه تامين حفاظت و مرمت ميراث غيرمنقول با ارزش فرهنگي و تاريخي تقريبا 100 ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافته و اعتبار برنامه توسعه  زيرساخت هاي مورد نياز گردشگري 68 ميليارد تومان است که 269 درصد رشد داشته است.
ميرتاج الديني با اشاره به رشد اعتبارات گسترش خدمات موزه اي، گفت: اعتبارات اين بخش به 64 ميليارد تومان رسيده که در واقع 35 درصد رشد داشته است.


 عضو کميسيون برنامه و بودجه:
 قطع گاز بر بحران کارخانجات افزوده است  
نويسنده : کورش شرفشاهي

نماينده بندرانزلي در مجلس هفتم با تاکيد بر مشکلا ت واحدهاي توليدي و صنعتي گفت: در شرايطي که  واحدهاي صنعتي و توليدي به دلا يل مختلف دچار بحران هستند قطع گاز و تعطيلي ناشي از آن باعث بروز مشکلا ت جدي تر و بيشتري شده است. 
هادي حق شناس با يادآوري اين موضوع که در گذشته نيز بارش برف باعث بحران هاي جدي در عرصه صنعت و اشتغال شده بود گفت: هيچ گاه بحران تابدين حد نبود که باعث قطع گاز شود.
وي با اشاره به برف چند سال قبل در استان گيلا ن که باعث ويراني بسياري از واحدهاي توليدي شده بود گفت: بارش برف به حدي سنگين بود که سقف بسياري از کارخانجات فروريخت و در اثر آن، خط توليد تعطيل شد که هنوز هم بسياري از اين واحدها راه اندازي نشده است.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به بارش برف سنگين در هفته هاي گذشته گفت: اين برف که با سرماي مدت دار همراه بود باعث شد تا گاز کارخانجات قطع شود و بسياري از واحدها که در ارتباط مستقيم با حرارت بودند، به ناچار واحد را تعطيل کردند.
وي قطع گاز مصرفي خانواده ها را يادآور شد و گفت: البته در شرايطي که خانواده ها در چندين استان در منازل خود آسايش نداشتند و با سرما دست و پنجه نرم مي کردند، نمي توان انتظار داشت که خط توليد کارخانجات گاز داشته باشند و عاقلا نه ترين کار همان بود که جان انسان ها در اولويت قرار داشته باشد.
نماينده بندرانزلي در مجلس هفتم با تاکيد بر اين مهم که صنعت و توليد با مشکلا ت متعددي روبه رو است، افزود: در اثر واردات بي رويه و قاچاق کالا ، بازار فروش بسياري از کارخانجات از دست رفته و ناتواني در فروش باعث تعديل در توليد و در نتيجه تعديل نيرو شده است.
حق شناس با تاکيد بر اينکه در چنين شرايط بحراني، درست نيست که قطع گاز واحدها را نيز شاهد باشيم گفت: البته مي بايست دراين موقعيت به ياري توليد کنندگان شتافت.
وي در پاسخ به اينکه چرا يک بنگاه اقتصادي که در اثر قطع گاز فعاليت خود را قطع کرده است بايد ماليات، حقوق کارگر و ساير هزينه هاي توليد را بپردازد و گفت: اگرچه اين معضل مقطعي است و به زودي مشکل حل خواهد شد اما لازم است دولت در اين زمينه وارد عمل شده و زيان هاي ناشي از قطع گاز را در قالب تعديل برخي حقوق دولتي از قبيل عوارض و ماليات جبران کند.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم با تاکيد بر اينکه براي حوادث غيرمترقبه بودجه اي در نظر گرفته مي شود افزود: اين بودجه به حدي نيست که بتواند هزينه هاي ناشي از خسارت سرما و بارش برف را براي همه مشاغل جبران کند.
وي از نابودي باغ هاي مرکبات و بحران جدي کشاورزان و باغداران خبر داد و گفت: بسياري از کشاورزان محصول امسال خود را از 60 تا 100 درصد نابود شده مي بينند و به دليل سرمازدگي بسياري از درختان خشک شده و براي سال آينده نيز محصول نخواهد داد. بنابراين ملاحظه مي کنيد که بحران در کشاورزي بسيار جدي تر از بحران در واحدهاي صنعتي و بنگاه هاي اقتصادي است.
نماينده بندر انزلي در مجلس هفتم با تاکيد بر اينکه در قالب واردات مرکبات مي توان جبران کمبود ميوه در ايام سال نو را برنامه ريزي کرد گفت: اگرچه مصرف کنندگان در قالب واردات ميوه مي توانند شب عيد خوبي داشته باشند اما بايد فکري براي توليد کننده ميوه و مرکبات کرد که آنان نيز بتوانند شب عيد خوبي داشته باشند نه آنکه از همين امسال باغدار نگران شب عيد 2 سال آينده خود باشد و نداند که آيا باز هم کشاورز خواهد ماند يا اينکه بايد به مشاغل ديگري همچون کارگري ساده بينديشد.


 سعيد ابوطالب:
 هدف اصلي انقلا ب رسيدن به عدالت است 

در مراسمي که به مناسبت دهه فجر از سوي شاخه دانشجويي و جوانان اصولگرايان مستقل برگزار شد، سعيد ابوطالب و محمد خوش چهره، اعضاي شوراي مرکزي اين جريان به ارايه ديدگا ه هاي شان در رابطه با آرمان هاي انقلاب پرداختند.
به گزارش ايسنا، سعيد ابوطالب، نايب رييس جريان اصولگرايان مستقل با بيان اين که آنچه در انقلاب به دست آورديم بيش از آنکه ارزش هاي اقتصادي و اجتماعي باشد، فرهنگي و اخلاقي است، تصريح کرد: هدف اصلي انقلاب رسيدن به عدالت است.
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، اوضاع ديروز کشور از نظر اقتصاد و سطح رفاه و توسعه يافتگي نسبت به 20 يا 30 سال گذشته را غير قابل مقايسه دانست و افزود: در سال 56 در حالي که نفت را بسيار با ارزش مي فروختيم يک طبقه بسيار کوچک مرفه داشتيم و يک طبقه بسيار بزرگ کوخ نشين و مستضعف و پابرهنه.
وي افزود: کشوري کاملا ويران داشتيم و قاطبه مردم در وضعيت اسفباري زندگي مي کردند ولي در اين 30 سال علي رغم همه دشمني ها و فشارهاي اقتصادي و نظامي که بر کشور ما اعمال مي شد به سطحي از توسعه يافتگي رسيده ايم. اگر چه اين سطح با آرمان هاي انقلاب فاصله زيادي دارد.
ابوطالب با بيان اينکه آنچه از نظر فرهنگي به دست آورديم در برابر دستاوردهاي اقتصادي بسيار بزرگ تر است، اظهار کرد: آنچه ما به دست آورديم آزادي، آزادي فکر و انديشه و آزادي بيان بوده است.
نماينده تهران در مجلس، ادامه داد: وقتي مي گوييم انقلاب ما فرهنگي است يعني يک انقلاب ارزشي و اخلاقي است. ما انقلاب نکرديم که ثروت بيشتري در کشور توليد شود. اگر چه اين هم از اهداف جمهوري اسلامي است.
وي با بيان اينکه انقلاب کرديم که عدالت شکل بگيرد، در تشريح مفهوم عدالت گفت: عدالت به معني توزيع ثروت نيست; اگر چه توزيع عادلانه ي ثروت هم يکي از اهداف حکومت عدل است ولي هدف اصلي حکومت عدل اين نيست.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس، خاطرنشان کرد: در اين 30 سال ثروت در کشور توليد شده ولي اين ثروت عادلانه توزيع نشده است و اين امر به دليل بي عدالتي ساختاري نيست; بلکه به دليل بي برنامگي است. اگر عدالت اقتصادي هم جزو اهداف انقلاب بوده، ذيل عدالت بزرگ تري يعني عدالت فرهنگي قرار داشته است.
ابوطالب با تاکيد بر اينکه انقلاب نکرديم که حکومت کنيم بلکه انقلاب کرديم که عدالت برقرار شود، تصريح کرد: اگر رفتار ما به عدالت ختم نشود از اهداف انقلاب اسلامي فاصله گرفته ايم.
وي در ادامه با طرح اين سوال که آيا فرهنگ به معني اين است که ما چگونه لباس مي پوشيم يا چگونه صحبت مي کنيم؟ اظهار کرد: فرهنگ از جنس ايمان و اخلاق و مجموعه باورها، هنجارها و ارزش هاست. بدين ترتيب فرهنگ به معني ايمان و توسعه فرهنگي به معني توسعه و تعميق ايمان مردم است.
در ادامه اين مراسم محمد خوش چهره رييس جريان اصولگرايان مستقل نيز در صحبت هاي کوتاهي بر لزوم يادآوري روزهايي نظير روزهاي دهه فجر تاکيد کرد و گفت: اتفاقي که در دهه فجر افتاد اين بود که يک رژيم 2500 ساله و با نگرش طاغوتي تغيير کرد و اين تغيير مصداق دعاي تحويل سال و حول حالنا الي احسن الحال بود.
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه نگرش هايي که در يک فضاي فسق، فجور، ظلم و ستم بود، تبديل به خودباوري، شجاعت، ظلم ستيزي و عدالت محوري شد، افزود: امام خميني فرمودند که انقلاب ما انفجار نور بود و اين يعني تجلي خداوند متعال که در قلوب، ابصار و کارکردها خود را نشان داد.
وي ادامه داد: کشور به گونه اي شد که مردم، حتي آنهايي که نگاه مادي داشتند به خاطر اهداف برجسته اي نظير عدالت خواهي و ظلم ستيزي و بازگشت به فطرت پاک از بسياري از مصالح و فرهنگ هايي که برآنها حاکم بود کناره گرفتند و اين موجب شد که با دست خالي در برابر رژيم آن زمان به پيروزي برسند.
خوش چهره در پايان با بيان اينکه يکي از دغدغه هاي اساسي ما بايد حفظ هويت اسلامي و هويت عدالت خواهي باشد، تصريح کرد: مردم بايد نسبت به اشکال مختلف تبعيض و ناعدالتي حساس باشند و به نسبت رفتار و موقعيت شان مقابلاتي در قالب تذکر و انتقاد داشته باشند.
در اين مراسم سيد محمد ميرمحمدي رييس فراکسيون وفاق و کارآمدي مجلس نيز حضور داشت.


 کوتاه از بهارستان 

آغاز رسيدگي به بودجه 87 از 23 بهمن
در صحن علني مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از سه شنبه آينده 23 بهمن رسيدگي به گزارش کميسيون تلفيق درباره لايحه بودجه 1387 کل کشور در صحن علني را آغاز مي کنند.
به گزارش مهر، مجلس شوراي اسلامي هفته جاري روزهاي سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه جلسه علني خواهد داشت.
مخبر کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1387 کل کشور چهارشنبه گذشته از پايان کار بررسي اين لايحه در کميسيون تلفيق خبر داد و اعلام کرد که کار بررسي و تصويب لايحه بودجه 1387 در صحن علني مجلس، منطبق با گزارش کميسيون تلفيق از روز سه شنبه 23 بهمن در سه نوبت کاري آغاز مي شود.
بنا بر اين گزارش، علاوه بر رسيدگي به لايحه بودجه 87، موارد زير نيز در دستور کار مجلس در هفته جاري قرار دارد:
- بررسي طرح دو فوريتي استفساريه ماده 61 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1386.
- بررسي طرح دو فوريتي تعيين وضعيت، اصلاح و ادغام شوراهاي عالي.
- بررسي طرح دو فوريتي اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن.
- رسيدگي به لايحه دو فوريتي استفساريه ماده 26 قانون مدني.
- گزارش کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفريغ بودجه سال 1384 کل کشور.
- گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات در مورد تحقيق و تفحص از امتحانات تخصصي آموزش پزشکي.

پرداخت هزينه توسط همگان، ازعوامل وحدت است

يک عضو فراکسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي، جنبش هدفدار مردمي با رهبري شناخته شده، ايمان، وحدت و پرداخت هزينه براي رسيدن به اهداف و موفقيت ها را از اصلي ترين تجربه هاي انقلاب دانست و گفت: در لواي ايمان، وحدت و رهبري، هر انقلاب و يا تحول و حرکتي پيروز خواهد شد.
ايرج نديمي انقلاب اسلامي را جنبش هدفدار مردمي با رهبري شناخته شده و موثر دانست و به ايسنا، گفت: انقلاب براي کساني که در عرصه  انقلاب فعال بودند و کساني که شاهد آن هستند و خواهند بود، درس هاي متفاوتي دارد.
وي از جمله مولفه هاي پيروزي انقلاب را پايبند بودن به شعار سه گانه ايمان، وحدت و رهبري عنوان کرد و گفت: هر کشوري که براي تغيير، اراده اي نشان دهد و مردم و مسوولين نيز براي رسيدن به آن هدف، جمع شوند; موفقيت آن انقلاب و يا حرکت، جنبش و تحول قطعي خواهد بود.
نماينده  لاهيجان و سياهکل در خانه  ملت، به قابليت شکست استعمار و استبداد در هر انقلابي نيز اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به اين که امنيت شاه و حمايت هاي خارجي از او در مقابل شرايط آن زمان حفظ شده نبود، بنابراين اين نتيجه حاصل شد که استبداد و استعمار نيز رفتني است.
وي با تاکيد بر اين که يک انقلاب و حرکت زماني مي تواند آينده داشته باشد که داراي برنامه باشد، تصريح کرد: قانون اساسي و قوانين ديگري که در آن زمان به نتيجه رسيد، اين نتيجه را داد که اگر توزيع قدرت و وظايف و مسووليت ها تعريف شوند، ماندن و موفق بودن بخشي از ثمره  اين نوع فعاليت و تحول خواهد بود، چرا که داشتن برنامه عزت بقاست.
عضو فراکسيون خط امام(ره)، رسيدن به اهداف و موفقيت ها را بدون پرداخت هزينه ممکن ندانست و گفت: براي دريافت درآمدهاي بزرگ، هزينه هايي همانند جان و مال و ناامني و مشکلات و کمبودها بايد پرداخت شود. بنابراين مردم در زمان انقلاب پذيرفتند که بدون رسيدن به خواسته هاي خود، در مقابل استعمار بايستند و صبوري کنند. زيرا مطمئن بودند که هدف بلند، نوعي درآمد هزينه است که گاهي با خون و شهادت و تحمل تنگناها همراه است.
وي ديگر دستاورد انقلاب را هم در اين عقيده خلاصه کرد که انقلاب بايد در راستاي نوآوري ها، طراحي ها و ابتکارات اداره شود. به گونه اي بخشي از آنها در رابطه با تشکيل نهادهاي انقلاب و يا پيامدهاي جديدي باشد که انقلاب در عرصه هاي متفاوت مطرح کرده است.
نديمي حفظ ارزش ها و آرمان ها را نيز به عنوان دستاورد ديگر انقلاب برشمرد و اظهار کرد: مبارزه حرکتي است که مبدا» و مقصد دارد، اما بين مبدا» و مقصد بايد همرنگي و هماهنگي وجود داشته باشد.
وي حفظ وحدت را در راستاي رسيدن به اهداف مشترک دانست و گفت: شفاف بودن اهداف و پرداخت هزينه توسط تمامي آحاد جامعه و مسوولان از عوامل مهم وحدت است; زيرا نمي شود که يک عده يک سر طناب را بکشند و عده اي ديگر، سر ديگر را.

تاييد صلا حيت ها با سعه صدر بيشتري همراه باشد

سهيلا جلودارزاده معتقد است که اگر تاييد صلاحيت ها با سعه  صدر بيشتري همراه باشد، شاهد انتخابات پرشور و رقابتي خواهيم بود.
عضو فراکسيون اقليت مجلس در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: به طور قطع حضور کانديداها با سلايق مختلف سياسي و ديدگاه هاي گوناگون اجرايي مي تواند موجب شور و نشاط بيشتر در انتخابات شود.
وي در اين راستا به سطوح مختلف فکري در اقشار گوناگون جامعه اشاره و خاطرنشان کرد: اگر اين اقشار مختلف، در بين کانديداها افراد مدنظر خود را پيدا کنند، به طور قطع در انتخابات با نشاط بيشتري شرکت خواهند کرد; اما اگر نتوانند افرادي را پيدا کنند که سخنگوي افکار آن ها باشد، انگيزه کمتري براي حضور در پاي صندوق هاي راي خوهند داشت.
نماينده تهران در ارزيابي از وضعيت فعلي مبني بر اين که تا چه حد زمينه حضور سلايق مختلف فراهم است، آن را وابسته به مشخص شدن نتايج رسيدگي به شکايات توسط هيات هاي نظارت دانست و گفت: اگر مر قانون رعايت شود، مطمئنا تعداد زيادي از داوطلبان به دور رقابت انتخابات مجلس هشتم راه خواهند يافت.
وي با بيان اين که فرصت در حال از دست رفتن است، از شوراي نگهبان خواست که علاوه بر اعمال دقت، زمان را نيز در نظر گيرد تا کانديداها بتوانند از فرصت موجود استفاده لازم را ببرند و در عرصه  رقابت وارد شوند.

طلايي نيک:
حق انتخاب مردم بايد گسترده باشد

دبير کل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي گفت: بايد حق انتخاب مردم گسترده باشد و تمام کساني که معتقد به نظام، انقلاب و ولايت فقيه هستند حق انتخاب شدن داشته باشند.
به گزارش مهر، رضا طلايي نيک سخنگوي فراکسيون وفاق و کارآمدي مجلس هفتم در اولين همايش ائتلاف فراگير اصولگرايان مستقل که در حسينيه جماران برگزار شد، با اشاره به تهديدات خارجي و فشارهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران، گفت : در سال گذشته وزير امور خارجه آمريکا به طور متوسط هر 40 روز يک سفر به خاورميانه انجام داده است و اين سفرها به اضافه سفر اخير جورج بوش نشان مي دهد که خاورميانه در آستانه دگرگوني ساختاري و سياسي است.
وي تاکيد کرد: حضور پرشور مردم در راهپيمايي 22 بهمن همانند سال هاي گذشته مي تواند اين معادلات را بر هم بزند و اعتلاي جمهوري اسلامي ايران را به دشمنان ثابت کند.
طلايي نيک اظهار داشت : حضور ملت ايران بيعت مجددي با امام راحل (ره) و رهبري است، هر چند در اين برهه به يک ارزيابي و بازشناسي از عملکرد و رويکرد خودمان نيز بايد دست بزنيم.
اين نماينده مجلس هفتم گفت : در سال هاي اخير شاهد رشد شاخصه اي کمي در انتخابات بوده ايم اما از لحاظ کيفي متاسفانه رشد قابل قبولي نداشته ايم.
دبير کل حزب توسعه وعدالت افزود: بايد حق انتخاب مردم گسترده باشد و کساني که معقتد به نظام و انقلاب و ولايت فقيه باشند حق انتخاب شدن داشته باشند.
طلايي نيک در پايان گفت: در اين صورت است که مي توان فضا را براي مشارکت حداکثري و تشکيل يک مجلس کارآمد، شجاع، مردمي و ارزشي فراهم کرد.