نسخه شماره 3469 - 1393/02/18 -

براي رفع کم آبي در تابستان امسال انجام مي‌شود
تامين آب مصرفي پايتخت نشينان با حفر 500حلقه چاه


ورود ساليانه 20ميليارد دلار کالاي قاچاق به کشور


تصويب 215 ميليون دلار طرح جديد ‌سرمايه‌گذاري خارجي

قائم مقام بانک مرکزي مطرح کرد:
دولت سالانه 425 هزار ميليارد ريال يارانه مي‌پردازد

معاون وزير نفت خبر داد:
آمادگي صادرات گاز ايران به اروپا


واحدهاي ناتمام پروژه مهر


برگزاري گردهمايي بزرگ سفيران سرمايه‌گذاري کشور در استان البرز


اخبار کوتاه


 براي رفع کم آبي در تابستان امسال انجام مي‌شود
 تامين آب مصرفي پايتخت نشينان با حفر 500حلقه چاه 

گروه اقتصادي: امسال با توجه به کاهش شديد بارندگي‌ها، موضوع بحران آبي در کلان شهرهاي کشور به يک مسئله حاد و ضروري در بدنه وزارت نيرو تبديل شده است. بنابراين گزارش، تشکيل کميته تامين در شرکت آب‌و‌فاضلاب کشور وظيفه مديريت مصرف و عبور از مقطع بحراني تابستان سال‌جاري را دارد. پيش‌از اين مدير عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تاکيد کرده بود که براي تامين يک ميليارد و 35 ميليون مترمکعب آب مورد نياز براي سال 93، روي صرفه‌جويي 50 ميليون مترمکعبي مردم حساب کرده‌ايم. پرورش با تاکيد بر اين‌که از هفته گذشته روزانه 220 هزار مترمکعب بر مصرف آب افزوده شده است، گفت: مصرف آب از دو ميليون و 600 هزار مترمکعب به دو ميليون و 820 هزار مترمکعب رسيده است.مدير عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به اين‌که در حال حاضر 400 حلقه چاه براي تامين آب در تهران وجود دارند گفت: تعداد چاه‌هاي استان تهران به 500 حلقه چاه افزايش پيدا مي‌کند.محمد پرورش در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اين‌که يکسري از چاه‌ها از سال گذشته وارد مدار شده و آماده بهره برداري هستند گفت: 24 حلقه چاه نيز ظرف شش ماه آينده حفر مي‌شود.وي تصريح کرد: 50 حلقه چاه نيز در غرب تهران در پروژه قمربني هاشم برنامه‌ريزي کرديم که حفر شود.پرورش با تاکيد بر اين‌که برنامه ريزي کرديم مردم دچار مشکل نشوند گفت: اميدواريم در هنگام پيک مصرف آب مشترکين نيز به ما کمک کنند تا بتوانيم تابستان و پاييز را با سهولت پشت سر بگذاريم.وي در مورد پيش‌بيني شرايط آبي سال آينده نيز گفت: بايد نگاه به بارندگي‌ها کنيم و ببينيم چه پيش مي‌آيد. وي افزود: در سال‌جاري هم چنين حجم بارندگي‌ها نسبت به سال گذشته 20 درصد و نسبت به دراز‌مدت 30 درصد کاهش پيدا کرده است و با توجه به اين‌که سال گذشته از حجم بارش‌ها نسبت به سال گذشته کاهش پيدا کرده بود، در بخش مخازن سدها شاهد کاهش بيش‌از 30 درصد هستيم به گونه‌اي که ذخيره سد‌هاي شرق تهران 50 درصد کاهش منابع آبي دارند و اين در حالي است که ميزان مصرف طبق روال سال‌هاي گذشته است و از سوي ديگر مشترکين جديد نيز افزوده مي‌شوند. مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به اين‌که براساس پيش‌بيني‌ها در شهر تهران به يک ميليارد و 35 ميليون مترمکعب و در استان تهران به يک ميليارد و 350 ميليون مترمکعب آب نياز است، گفت: در سال گذشته از سامانه شرق 230 ميليون مترمکعب آب برداشت کرديم در حالي که در سال‌جاري مي‌توان 200 ميليون مترمکعب از سامانه شرق آب تامين کنيم.پرورش با تاکيد بر اين‌که در سال‌هاي 80 و 87 که مشکل تامين آب داشته‌ايم ميزان مصرف به ترتيب 870 ميليون مترمکعب و يک ميليارد و 18 ميليون مترمکعب بوده است، گفت: بنابراين مشاهده مي‌شود مقدار مصرف مشابه آن زمان است.وي با اشاره به اين‌که در شرق تهران يکسري مخازن به صورت مستقيم از لار و لتيان آب مي‌گيرند و با چاه ارتباط ندارند، گفت: برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت گرفته تا از تابستان عبور کنيم و بحث جيره‌بندي مطرح نيست.مدير عامل شرکت آب‌و‌فاضلاب استان تهران با تاکيد بر اين‌که در صورت عدم جدي‌گرفتن صرفه‌جويي مديريت فشار اعمال مي‌شود، گفت: در سال جاري روي 70 ميليون مترمکعب صرفه‌جويي آب حساب کرديم به گونه‌اي که 20 ميليون مترمکعب مربوط به چاه‌هاي جديد و 50 ميليون مترمکعب مربوط به مصرف مردم است.پرورش با اشاره به اين‌که انشعابات ويژه پله‌به‌پله مديريت مي‌شوند، گفت: در صورتي که نتوانيم مخازن را حفظ کنيم مديريت فشار را اعمال مي‌کنيم اما در حال حاضر بحث فرهنگ‌سازي مطرح است. پس از اين مرحله به سراغ مشترکين خاص مي‌رويم و در صورتي که باز هم مشکل وجود داشته باشد تعديل فشار آب خواهيم داشت.وي با اشاره به اقدامات انجام شده بر مديريت مصرف شناسايي مشترکين پرمصرف تاکيد کرد و گفت: براي اين مشترکين دو مرحله اخطار داديم و دنبال اخذ مجوز از دولت هستيم تا بتوانيم انشعاب‌هاي پرمصرف را قطع کنيم.مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به اين‌که اين شرکت براي آموزش‌و‌پرورش، دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها، نيروي انتظامي، فضاي سبز و ادارات برنامه‌ريزي کرده است، گفت: در سال‌جري سه کميته تامين، توزيع و مصرف ايجاد شدند. پرورش ادامه داد: با بررسي کميته تامين قرار است که در سال‌جاري 20 ميليون مترمکعب آب با حفاري جديد از طريق چاه‌ها تامين شود. از سوي ديگر مقرر است با تاکيد وزير نيرو در خرداد‌ماه آب ماملو منتقل شود.وي تاکيد کرد: اگر تابستان مصرف بالا رفت و مردم مصرف و مديريت نکردند تلاش مي‌کنيم که طوري شبکه را مديريت کنيم که قطعي نداشته باشيم. مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به اين‌که در تمامي ميادين تهران در زمينه لزوم مديريت مصرف آب اطلاع‌رساني مي‌شود، گفت: براي فضاي پيرامون شهر با کمک شهرداري نيز برنامه‌ريزي شد تا با کمک يکديگر و مردم 50 ميليون مترمکعب در سال‌جاري صرفه‌جويي داشته باشيم.پرورش با تاکيد بر اين‌که نگراني براي گذر از زمستان بيش‌از تابستان است، گفت: مخازن سد‌ها تا پايان سال آورده ندارند بنابراين تا پايان سال بايد مديريت کنيم تا مصرف دو ميليون و 600 هزار مترمکعبي شهر تهران که هميشه وجود دارد تامين شود.وي تاکيد کرد:5/8 ميليون نفر جمعيت در تهران بايد يکديگر را درک کنيم تا در تابستان که دماي هوا بالا است، مشکلي نداشته باشيم. پرورش با اشاره به اين‌که به دولت پيشنهاد داديم مجوز دهد تا توليد‌کنندگان لوازم کاهنده آب جنس با کيفيت را درب خانه‌ها توزيع و پول آن را ما به صورت اقساط دريافت کنيم، گفت: لوازم کاهنده، مصرف را بين 30 تا 35 درصد کاهش مي‌دهد. وي ادامه داد: به سمتي مي‌رويم که لوازم کاهنده در منازل نصب شود تا مصرف آب کاهش پيدا کند.


 ورود ساليانه 20ميليارد دلار کالاي قاچاق به کشور 

رئيس کل گمرک ايران گفت: ساليانه 20 ميليارد دلار کالاي قاچاق وارد کشور مي‌شود و هر يک دلار واردات غيرقانوني از اين طريق يعني اينکه براي خارج از کشور اشتغال ايجاد مي‌شود. به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسيان با تاکيد بر به كارگيري فن‌آوري نوين به عنوان بهترين راه حل براي بهبود خدمات در گمرک گفت: راه حل ارتقاي سطح خدمات گمركي اين است كه بايد سيستم‌هاي گمركي را بهبود و سرعت كار را افزايش دهيم و مردم از قوانين مطلع شوند تا شفاف عمل كنيم و همه اينها در به كارگيري فن‌آوري روز در گمرک خلاصه مي شود.رئيس کل گمرک ايران تاکيد کرد: بايد صاحبان كالا و خدمت گيرندگان هر گمرک به سامانه اظهار از راه دور وصل شوند و به كارگيري سيستم جامع گمركي وظيفه تک‌تک كساني است كه در گمرک انجام وظيفه مي نمايند.کرباسيان بار ديگر بر حمايت قاطعانه مديريت گمرک از صادركنندگان و صادرات غيرنفتي كشورمان تأكيد و از كمبود امكانات در برخي از گمركات مهم صادراتي در مرزها انتقاد كرد و به عنوان نمونه اظهار داشت: امكانات و وضعيت معيشتي و رفاهي موجود در گمرک پرويز خان كه يكي از مهم‌ترين گمركات صادراتي كشور است، بسيار تأسف‌بار است. وي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع مهم تجارت قانونمند در كشور اشاره كرد و گفت: گمركات بايد از تجارت قانوني در كشور حمايت كنند و اجازه ندهند قيمت تمام شده كالاها افزايش يابد. كرباسيان اظهارداشت: شرايطي ايجاد نكنيم كه بعضي مقررات دست و پاگير زمينه‌هاي سوء استفاده برخي افراد را فراهم آورد.معاون وزير اقتصاد در ادامه از وجود برخي فسادها در گمركات طي سال‌هاي گذشته به شدت انتقاد كرد و گفت: ما نماينده دولت و مردم هستيم و نبايد اجازه دهيم چنين اتفاقاتي در گمرک بيفتد.كرباسيان گفت: ما چطور بپذيريم 20 ميليارد دلار كالاي قاچاق سالانه وارد كشور شود؟ هر يک دلار يعني يک اشتغال در بيرون از كشور. رئيس كل گمرک تأكيد كرد: بايد هر يک به سهم خود در گمركات براي بهبود رتبه فضاي كسب و كار كشورمان در دنيا بيشتر تلاش كنيم.


 تصويب 215 ميليون دلار طرح جديد ‌سرمايه‌گذاري خارجي 

رييس سازمان ‌سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي فني و اقتصادي ايران از تصويب 215 ميليون دلار طرح جديد ‌سرمايه‌گذاري خارجي در کشور خبر داد.به گزارش خبرگزاري مهر، يکصد و هشتاد و پنجمين جلسه هيات ‌سرمايه‌گذاري خارجي با حضور بهروز عليشيري معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و اعضاي هيات ‌سرمايه‌گذاري خارجي برگزار شد و طرح‌هاي جديد ‌سرمايه‌گذاري خارجي به تصويب رسيد.

عليشيري در حاشيه جلسه هيات سرمايه‌گذاري خارجي اظهارداشت: در اين جلسه هفت طرح جديد سرمايه‌گذاري خارجي به ارزش معادل 215 ميليون دلار، به همراه موارد ديگر مرتبط به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي مورد تصويب قرار گرفت.وي افزود: از جمله طرح‌هاي مصوب در اين هيات، ‌سرمايه‌گذاري خارجي در طرح ايجاد واحد گردشگري از نوع مجتمع اقامتي و پذيرايي، تفريحي، توريستي و ورزشي، طرح‌هاي توليد فراورده‌هاي گوشتي، توليد قطعات تراکتور، توليد سيب‌زميني نيمه آماده منجمد، توليد ريل آسانسور، توليد استيپل و طرح هتل آپارتمان مي‌باشد.

رييس کل سازمان ‌سرمايه‌گذاري خارجي افزود: ايجاد واحد گردشگري از نوع مجتمع بزرگ اقامتي و پذيرايي، تفريحي، توريستي و ورزشي توسط يک شرکت آسيايي در استان گلستان خواهد بود که اجراي اين طرح ضمن کمک به رشد صنعت گردشگري در کشور منجر به ايجاد 550 فرصت شغلي خواهد شد. عليشيري يکي از طرح‌هاي مصوب ‌سرمايه‌گذاري را ‌سرمايه‌گذاري يکي از ايرانيان مقيم خارج در طرح توليد فرآورده‌هاي گوشتي به مبلغ پنج ميليون يورو در استان همدان عنوان کرد و گفت: اين ‌سرمايه‌گذاري ضمن تشويق ساير ايرانيان مقيم خارج به ورود سرمايه‌هاي خود به کشور، با ورود ماشين آلات و توليد محصولات جديد مي‌تواند باعث برانگيختن رقابت در شرکت‌هاي داخلي مشابه از طريق افزايش کارايي و بهره وري گردد.


 قائم مقام بانک مرکزي مطرح کرد:
 دولت سالانه 425 هزار ميليارد ريال يارانه مي‌پردازد 

قائم مقام بانک مرکزي ضمن انتقاد از نحوه اجراي طرح مسکن مهر، افزايش حجم نقدينگي، فشارهاي تورمي‌ناشي از اجراي طرح، تشديد نوسان در بازار دارايي‌ها بويژه ارز، تخريب ترازنامه بانک مرکزي و کاهش منابع مالي در اختيار ساير بخش‌هاي اقتصادي را از پيامدهاي اقتصادي اجراي اين طرح اعلام کرد و گفت: دولت سالانه 425 هزار ميليارد ريال يارانه پرداخت مي‌کند.

به گزارش خبرگزاري مهر، اکبر کميجاني در نشست «تحليلي بر تحولات متغيرهاي اقتصادي و سياست‌هاي پولي کشور»، درباره اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها گفت: اجراي اين طرح قرار بود که سال به سال به مدت پنج سال انجام شود، به طوريکه فاز دوم طرح بايد سال گذشته انجام مي‌شد، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها الزام قانون است.

قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به مصرف بي‌رويه انرژي داخلي و ارزاني قيمت انرژي در کشورهاي همسايه و قاچاق سوخت از اين ناحيه تصريح کرد: دولت سالانه 425 هزار ميليارد ريال يارانه پرداخت مي‌کند. هر چقدر دولت و بانک مرکزي در کنترل تورم سرعت عمل داشته باشد، باز هم به دليل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در چند سال آينده با تورم‌هايي روبرو خواهيم بود.

عضو هيات علمي‌دانشگاه تهران با اعلام اين مطلب که از انتقادهاي سازنده استفاده مي‌کنيم، اما برخي از انتقادها بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي مطرح مي‌شود، افزود: استماع آرا و نظرات ديگران ارزشمند است و از خطاها مي‌کاهد و تلاش دولت استفاده از نظرات کارشناسان است.

کميجاني اجراي مرحله دوم طرح اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، رکود اقتصادي حاکم بر اقتصاد و نحوه فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز و بي‌نظمي‌هاي موجود در بازار پول را از جمله چالش‌هاي سياستگذاري پولي در سال‌جاري ذکر کرد. اين مقام مسئول در بانک مرکزي، حفظ انعطاف سياست پولي، رعايت حداکثر شفافيت در تدوين سياست‌هاي پولي، مهار تورم، کنترل نرخ رشد پايه پولي و سالم سازي ترکيب نقدينگي و جلوگيري از شکل گيري تلاطم‌هاي جديد در بازار ارز را از رويکردهاي کلي در بازبيني سياست‌هاي پولي کشور اعلام کرد.

وي در مورد طرح مسکن مهر نيز اظهارداشت: اين طرح طي سال‌هاي اخير از يک طرح حمايتي به يک طرح گسترده ملي براي افزايش عرضه مسکن با هدف احتمالي کاهش هزينه‌هاي سکونت تبديل شد اما با وجود گستردگي طرح، تمهيدات لازم براي تامين مالي طرح انديشيده نشده بود و در مراحل بعدي اجراي طرح، بار مالي به بانک مسکن بعنوان بانک تخصصي حوزه مسکن منتقل شد و ساير بانک‌ها از اين فرآيند کنار گذاشته شدند.

قائم مقام بانک مرکزي عدم تعبيه ساز و کار مناسب براي تامين مالي اين طرح را باعث واگذاري تامين مالي آن به بانک مرکزي و استفاده از پول پرقدرت براي اجراي اين طرح دانست و گفت: اين طرح يکي از تصميمات بزرگ در دولت گذشته بود که با نيت خيرخواهانه و با هدف اينکه مجموعه اي مسکن براي گروه‌هاي کم درآمد ايجاد کند انجام شد.

وي درباره آثار پولي طرح مسکن مهر اظهارداشت: اتکاي تامين منابع مالي طرح مسکن مهر به بانک مرکزي باعث شد تا سهم قابل توجهي از افزايش پايه پولي کشور در سال‌هاي 89 تا 91 به افزايش بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي و به اجراي اين طرح مربوط باشد؛ به طوري که حجم بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي در پايان سال 92 به 450 هزار ميليارد ريال رسيد که 43.8 درصد از پايه پولي کشور در پايان بهمن ماه 92 را به خود اختصاص داده است.

به گفته کميجاني بخش عمده اين بدهي به صورت اضافه برداشت بانک مسکن از منابع بانک مرکزي ايجاد شده و بانک مرکزي تنها به دليل عدم اختلال در شبکه بانکي کشور به آن تمکين کرده است. در عين حال افزايش حجم نقدينگي و فشارهاي تورمي‌ناشي از اجراي طرح، تشديد نوسان در بازار دارايي‌ها بويژه بازار ارز، تخريب ترازنامه بانک مرکزي و کاهش منابع مالي در اختيار ساير بخش‌هاي اقتصادي از پيامدهاي اقتصادي آن است.

وي با اشاره به اينکه براي اصلاح رويه ناسالم تامين مالي طرح مسکن مهر؛ موضوع تداوم و تکميل طرح در کارگروهي مورد بررسي قرار گرفت، افزود: ارتقاي انضباط پولي در کشور، ايجاد زمينه حمايت از ساير بخش‌ها و تداوم تامين مالي طرح مسکن مهر از نتايج حاصل از بازبيني رويه تامين مالي طرح مسکن مهر است.

قائم مقام بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: بانک مرکزي کمترين نظارت را بر روي موسسات اعتباري بدون مجوز دارد و علاوه بر اينکه هشدارهاي جدي به اين موسسات بدون مجوز داده مي‌شود، به صورت غيرمستقيم نيز به سپرده‌گذاران هشدار مي‌دهيم.


 معاون وزير نفت خبر داد:
 آمادگي صادرات گاز ايران به اروپا 

گروه اقتصادي: روزگذشته در دومين روز نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللي نفت و انرژي تهران، معاون وزير نفت در امور بين‌الملل در نشست خبري خود از آمادگي ايران براي صادرات گاز به اروپا خبر داد.به گزارش مردم‌سالاري، ماجدي معاون وزير نفت همچنين در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صادرات محصولات پتروشيمي‌آزاد شده و آزادراه شمالي نيز با شدت در حال کار است.معاون وزير نفت گفت: صادرات محصولات پتروشيمي‌آزاد شده و در مذاکرات 1+5 در مورد آن بحث مي‌شود.ماجدي همچنين درباره تحريم‌هاي پتروشيمي‌افزود: در بيمه و پرداختي اين صادرات مشکلاتي نداشتيم و اين موضوع با وزارت خارجه نيز مطرح شده و شرايط نسبت به قبل بهتر شده است.

وي درباره آزادراه شمالي گفت: گرچه از فعاليت CNBC راضي نيستيم اما بخش عمده‌اي از کار صورت گرفته و قرارداد با آزادگان شمالي ادامه پيدا مي‌کند. همچنين فعاليت خود را دراين زمينه گسترده‌تر کرده‌ايم.معاون وزير نفت تاکيد کرد: کار اين آزادراه شمالي ادامه دارد و قرارداد با اين شرکت نيز ادامه‌دار است. مذاکراتي با روسيه صورت گرفته اما هنوز توافقي انجام نشده است. وي با اشاره به صادرات گاز ايران به اروپا اعلام کرد: صادرات گاز ايران به کشورهاي اروپايي امکانپذير است و زماني که ايران بخواهد مي‌تواند اين صادرات را انجام دهد.

در دوران اصلاحات مذاکراتي با انگلستان، فرانسه و آلمان صورت گرفت و مقدمات اين صادرات فراهم شد اما هنوز اين صادرات عملي نشده است. معاون وزير نفت در امور بين‌الملل و بازرگاني افزود: امکان صادرات گاز ايران به اروپا از سه مسير وجود دارد. مسير ابتدايي که از ترکيه خواهد بود بيشترين امکان فراهم شدن را دارد.

به گونه‌اي که بخشي از گاز روسيه نيز اين مسير تامين خواهد شد. ماجدي مسير دوم صادرات گاز ايران به اروپا را عراق، سوريه و لبنان و در ادامه به اروپا اعلام کرد و گفت: سومين مسير، مسير ارمنستان، گرجستان خواهد بود که از زير درياي سياه مي‌گذرد و مقدمات ارسال گاز به اروپا فراهم مي‌شود. وي در پاسخ به پرسشي مبني بر ميزان صادرات گاز ايران به اروپا اظهار کرد: با اجراي اين طرح که ايران عرضه‌کننده گاز است بايد ببينيم متقاضيان چه ميزان گاز مي‌خواهند تا ما که عرضه‌کننده اين گاز هستيم آن را به ديگر کشورهاي اروپايي عرضه کنيم.ماجدي با اشاره به اين‌که ممکن است ميزان صادرات گاز از چهار ميليون متر مکعب تا 50 ميليون متر مکعب مي‌رسد گفت:‌ نمي‌توان به صورت دقيق عدد مشخصي براي صادرات گاز اعلام کرد.معاون وزير نفت در امور بين‌الملل و بازرگاني درباره خط لوله پاکستان نيز اظهار کرد: در اين ميان پاکستان خط لوله خود را نساخته است اما ايران 1226 کيلومتر از خط لوله در قرارداد خود را ساخته و اين درحالي است که 80 درصد صادرات گاز فراهم شده است اما رفتار پاکستان اندکي با گذشته متناقض بوده است.

وي با بيان اين‌که پاکستان تحريم‌هاي ايران را بهانه‌اي براي ادامه ندادن فعاليت خود اعلام مي‌کند گفت: در زمان قرارداد اين تحريم‌ها براي کشور وجود داشت و حال بايد منتظر باشيم تا در سفر نخست‌وزير پاکستان (نواز شريف) به ايران چه مذاکراتي صورت مي‌گيرد. اما در مجموع پاکستان در اين باره تخلف کرده است.


 واحدهاي ناتمام پروژه مهر 
نويسنده : مهدي جاويد‌پور

هر دولتي سياست‌هاي مربوط به خود را دارد و کاملا بديهي است که هر دولتي سياست‌هاي خود را دنبال کند. مثلا در دولت آقاي هاشمي سياست مبني بر توزيع زمين شهري بود. دولت آقاي خاتمي اجاره به شرط تمليک را دنبال کرد و سياست در دوره دولت‌هاي نهم و دهم هم سياست مسکن مهر بود. دولت يازدهم مسکن اجتماعي را مطرح کرده است اما هنوز ابعاد و جزئياتش شفاف و روشن نشده است. فعلا سياست در جهت تکميل واحدهاي ناتمام پروژه مهر است اما هنوز سياست جديدي را مشاهده نمي‌کنيم. ساليانه بين يک تا يک ميليون و 500 هزار مسکن در کشور نياز داريم و به همين منظور بايد داراي يک سياست شفاف در جهت تنظيم بازار عرضه و تقاضا در اين زمينه و تامين مسکن اقشار پايين جامعه باشيم. نگاه دولت يازدهم بيشتر معطوف به بخش خصوصي سازي است اما چگونگي سازماندهي آن هنوز در هاله‌اي از ابهام است. مسکن مهر با رفع نقاط ضعف آن مي‌تواند الگوي خوبي براي دولت فعلي باشد. شخصا اعتقادي به ايرادات وارده در مورد تسهيلات لازم در مسکن‌مهر ندارم و تسهيلات وارد شده در سرمايه‌گذاري براي مسکن‌مهر در مقايسه با نقدينگي ايجاد شده رقم ناچيزي است و نمي‌تواند همه تورم فعلي را ايجاد کند. طرح جامع مسکن متاسفانه در دولت پيشين تهيه نشده بود و الان يکي از اقدامات مناسب تهيه اين طرح است. اين طرح داراي اين نکته مثبت است که يک سياست مشخص را در بخش مسکن تدوين مي‌کند که دولت‌ها ملزم به اجراي آن هستند. حدود 40 درصد تدوين اين طرح به اتمام رسيده‌است. در خصوص مسکن مهر نقاط ضعفي وجود دارد اما به نظر من با برطرف کردن آن‌ها اين طرح مي‌توانست الگوي مناسبي براي تهيه مسکن اقشار پايين باشد. مسکن مهر نوعي مسکن اجتماعي است که به بيان آقاي آخوندي، طرحش از خود ايشان بوده است. من تقريبا تمام پروژه‌هاي مسکن مهر در تمام کشور را بازديد کرده ام. در حدود 6 ميليون واحد مسکوني در کشور توليد شد و در اين ابعاد وسيع قطعا نواقصي وجود دارد و جانمايي خوبي نشد اما به اين معنا نيست که کل اين پروژه را زير سوال ببريم چون ايرادات قابل رفع است. يکي از انتقادات به پروژه مسکن مهر، تورم‌زايي آن است در صورتي که در مدت 8 سال گذشته 40 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش مسکن تزريق شد و اين رقم در قبال 400 هزار ميليارد تومان نقدينگي رقم چنداني نيست و اين گونه نيست که ما همه تورم را متوجه اين طرح کنيم. در ارائه سياست مسکن دولت جديد بايد تسريع صورت بگيريد وگرنه با توجه به اينکه ساليانه يک تا يک ميليون و 500 هزار تومان مسکن نياز داريم اگر اين سياست خيلي دير تدوين شود در عرضه و تقاضاي مسکن دچار مشکل خواهيم شد. همچنين با توجه به اجراي قانون مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در کشور ما هر 4 يا 5 سال يکبار افزايش قيمت مسکن را شاهد هستيم و آخرين سال 86 و پس از آن در سال 91 افزايش قيمت صورت گرفت. در سال 91 افزايش قيمت غيرواقعي بود و پس از دو يا سه سال بعد اصلاح قيمت را داريم. الان حدود 22 درصد رقم سال 91 کاهش داشته و با توجه به اجراي مرحله دوم هدفمندي و از آن جايي که در سال 91 افزايش قيمت داشتيم در سال 93 افزايش قيمت مسکن نخواهيم داشت.


 برگزاري گردهمايي بزرگ سفيران سرمايه‌گذاري کشور در استان البرز 

گروه اقتصادي- اميرآّبادي: همايش برد- برد براي جذب سرمايه گذار در استان البرز در بيستم ارديبهشت برگزار مي‌شود. استاندار البرز گفت:‌ البرز ميزبان سفيران سرمايه‌گذاري از سراسر کشور خواهد بود.سيد طاهر طاهري با اعلام اين خبر گفت:‌ در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري با اجرايي شدن راهبردهاي اقتصاد مقاومتي در دولت تدبير و اميد استانداري البرز پيشگام و پيشقراول در کشور شد.وي افزود: استان البرز جوانه‌هاي اميد را در جاي جاي اين خطه از ميهن مي‌روياند تا در ارديبهشت اقتصادي البرز شکوفه‌هاي تدبير را به بار بنشاند.طاهري گفت: طرح فراخوان برد‌- برد پل سرمايه‌گذاران و ايده‌هاي نو شده است تا بار ديگر چرخ‌هاي اقتصادي کشور جهشي شتابان به خود گيرد.وي خاطر نشان کرد: در اين ميان استقبال بيش از 2 هزار و 200 سرمايه‌گذار در بخش‌هاي گردشگري، صنعت، معدن، کشاورزي، دامپروري، عمراني ، آموزش و درمان با طرح‌ها و ايده‌هاي نو بستري شده است تا اين استان پيشتاز اقتصاد مقاومتي در کشور باشد. سيدطاهرطاهري در نخستين جلسه شوراي اداري استان ضمن توجيه مسئولان نسبت به فرايند برگزاري همايش برد برد، زمان دقيق همايش را اعلام کرد و گفت: همايش بزرگ برد برد روز شنبه بيستم ارديبهشت ماه ساعت 8:30 آغاز و پيش بيني مي‌شود تا ساعت 13 نيز ادامه داشته باشد. وي حضور تعدادي از معاونان وزرا و 2 استاندار را نيز تا اين لحظه قطعي اعلام کرد.طاهري همچنين ضمن يادآور شدن اينکه همايش برد – برد در سالن شهيدان نژاد فلاح برگزار مي‌شود، افزود: پيش بيني استقرار ميهمانان ويژه نيز در اين همايش ديده شده است.بنابر اين گزارش،استاندار البرز برضرورت فعال شدن مديران ارشد دستگاه‌هاي اجرايي در طرح فراخوان برد برد تأکيد کرد و گفت: طرح‌هاي ثبت شده برد برد بايد به وزارتخانه‌هاي مرتبط با هر طرح نيز اطلاع رساني شود. سيدطاهرطاهري در نخستين جلسه شوراي اداري استان بخش مهمي‌از سخنان خود را به برگزاري همايش برد برد اختصاص داد و گفت: در حالي که انتظار مي‌رفت مديران کل دستگاه‌هاي اجرايي استان نسبت به اين رويداد اقتصادي کشور وارد عرصه شوند و در قالب مصاحبه‌هاي مختلف به اين مهم بپردازند شاهد آن هستيم که تا به اکنون مديران خاموش و در سکوت خبري بوده‌اند. وي با تأکيد بر تغيير اين رويه تصريح کرد: به جهت اهميت موضوع و اينکه براي نخستين بار شاهد چنين رويداد مهم اقتصادي کشور در اين استان هستيم مديران نيز بايد در اين زمينه ورود پيدا کنند و مصاحبه‌هاي اختصاصي پيرامون موضوع ملي برد برد داشته باشند.طاهري با ا بيان اينکه کليه طرح‌هاي برد برد در بخش‌هاي گوناگون کشاورزي، صنعتي، گردشگري و... ثبت شده است، گفت: مديران ارشد هر دستگاه بايد پيگير ليست طرح‌هاي ثبت نام شده در فراخوان برد برد باشند و اطلاعات را به وزارتخانه متبوع نيز اطلاع رساني کنند.وي همچنين افزود: کليه مديران آمار تعداد معاونان و مديران کل وزارتخانه در هر دستگاه را نيز جهت حضور روز همايش به استانداري اعلام نمايند.


 اخبار کوتاه 

يارانه نقدي 22 ارديبهشت واريز مي‌شود

سخنگوي دولت با اعلام اينکه يارانه نقدي خانوارهاي متقاضي دريافت يارانه 22 ارديبهشت به حساب سرپرستان واريز مي‌شود، گفت: اين نخستين يارانه پس از اجراي مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها است.

به گزارش خبرگزاري مهر، محمدباقر نوبخت ضمن قدرداني از انصراف‌دهندگان از دريافت يارانه نقدي گفت: به تمام افرادي که اعلام کردند به يارانه نياز دارند، مبلغي را که تاکنون مي‌پرداختيم، خواهيم پرداخت و براي کساني که اطلاعات ما نشان مي‌دهد نياز به حمايت بيشتري به ويژه در جهت امنيت غذايي دارند، علاوه بر يارانه نقدي، يارانه غيرنقدي در نظر گرفتيم. معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام کرد: هيچ ريالي از افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را براي افزايش درآمد دولت به کار نمي‌گيريم و همه را در راه‌هاي مناسب‌تر که مردم نياز دارند هزينه خواهيم کرد. منابع حاصل از انصراف‌دهندگان از دريافت يارانه نقدي، به توليد و اشتغال، بهداشت و درمان و بهبود وضع محيط‌زيست اختصاص داده مي‌شود.

گفتني است: يارانه ارديبهشت ماه اولين يارانه نقدي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها است که به مبلغ 45 هزار و 500 تومان بدون تغيير نسبت به مرحله اول به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود.

آغاز مذاکرات نفتي ايران - انگليس در تهران

يک مقام مسوول در شرکت ملي نفت ايران با اشاره به مذاکره با يک شرکت انگليسي به منظور سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي اکتشاف و توليد نفت‌و‌گاز ايران از مذاکره نفتي با 5 شرکت اروپايي و آسيايي براي فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا اسدي از مذاکره مقدماتي با 10 شرکت نفتي آسيايي و اروپايي در حاشيه نمايشگاه نفت تهران خبر داد و گفت: در طول 2 روز گذشته تاکنون مذاکراتي با مسئولان شرکت‌هاي نفت و گاز کشورهاي مختلفي همچون نروژ، انگليس، عراق، ترکيه، لهستان، ايتاليا، قزاقستان و سوئد انجام شده است.معاون مديريت برنامه‌ريزي شرکت ملي نفت ايران با اعلام اينکه از ميان اين شرکت‌ها 5 شرکت پيشنهادهايي براي خريد نفت و فرآورده‌هاي نفتي همچون گوگرد و ال‌پي‌جي را ارائه کرده اند، تصريح کرد: همچنين 5 شرکت آسيايي و اروپايي هم براي سرمايه گذاري در طرح‌هاي بخش بالادستي صنايع نفت و گاز ايران مذاکراتي را با شرکت نفت انجام داده اند.

اين مقام مسئول در شرکت ملي نفت ايران همچنين با اشاره به مذاکره با يک شرکت انگليسي به منظور سرمايه گذاري در طرح‌هاي اکتشاف و توليد نفت و گاز ايران تاکيد کرد: تبيين و تشريح شرايط بين‌المللي صنعت نفت و رونمايي از نسل جديد قراردادهاي نفتي از جمله مسائلي بود که از سوي طرف مذاکره‌کننده خارجي مطرح مي‌شد.

ساخت 168سد جديد در کشور

وزير نيرو با دعوت از شرکت‌هاي آلماني براي همکاري و سرمايه‌گذاري در بخش آب ايران گفت: تاکنون 641 سد در کشور ساخته شده و 168 سد نيز در دست ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حميد چيت چيان در همايش فرصت‌هاي همکاري ايران و آلمان از شرکت‌هاي آلماني براي همکاري در بخش آب ايران دعوت کرد. وزير نيرو تاکيد کرد: نگاه دولت جديد براي همکاري‌‌ها و فرصت‌‌هاي ايجاد شده توسط دولت و امکان خريد زمين براي سرمايه‌گذاري در ايران راه را براي ورود شرکت‌‌هاي آلماني به ايران هموار کرده و اميدواريم ماحصل اين نشست، گسترش همکاري‌‌هاي ايران با آلمان در زمينه آب باشد.

وزير نيرو با بيان اينکه وزارت نيرو و موسسه‌‌هاي آلماني سابقه همکاري‌‌هاي خوبي در بخش آب داشته‌‌اند اظهارداشت: اين همکاري‌‌ها بايد در آينده گسترش يابد و زمينه‌‌هاي لازم براي کار شرکت‌‌هاي آلماني در ايران فراهم شود.چيت‌چيان تصريح کرد: تاکنون 641 سد در کشور ساخته شده که 44 ميليارد مترمکعب آب را تنظيم مي‌کنند و 168 سد در حال احداث نيز وجود دارد که حجم مخازن کشور را به 50 ميليارد مترمکعب خواهد رساند. وي افزود: از اين پس بايد به جاي عرضه آب، تقاضاي آب را مديريت کنيم.

وزير نيرو با بيان اينکه بيش از 99 درصد از جمعيت شهرهاي ايران و 78 درصد از جمعيت روستايي کشور زيرپوشش خدمات آب هستند گفت: 40 درصد از جمعيت شهرها و يک درصد از جمعيت روستاها نيز زيرپوشش خدمات جمع‌‌آوري بهداشتي فاضلاب قرار دارند.

نرخ سود سپرده‌هاي بانک مهر اقتصاد مطابق ابلاغيه بانک مرکزي

مدير عامل بانک مهر اقتصاد، نرخ سود سپرده‌هاي اين بانک را مطابق ابلاغيه اخير بانک مرکزي اعلام کرد.به گزارش روابط عمومي ‌بانک مهر اقتصاد، دکتر نتاج – مدير عامل بانک – در تشريح نرخ‌هاي جديد سود سپرده‌هاي اين بانک، گفت: طبق تصميم اتخاذ شده در خصوص ساماندهي نرخ سود سپرده‌هاي بانکي توسط بانک‌هاي دولتي و خصوصي از سوي بانک مرکزي، نرخ سود انواع سپرده‌هاي کوتاه مدت بانک مهر اقتصاد کمتر از 21 درصد و سپرده‌هاي بلند مدت به شرط ماندگاري پنج ساله، بالاتر از 21 درصد تعيين شده است.

دکتر نتاج با بيان اينکه نرخ سود سپرده‌ها در بانک مهر اقتصاد منطبق با ابلاغيه اخير بانک مرکزي است، افزود: اين بانک همواره تابع قوانين و ضوابط صادره از سوي بانک مرکزي بوده است.

مدير عامل بانک مهر اقتصاد خاطر نشان کرد: بر اين باورم که بايد بين نرخ سود سپرده بانک‌هاي خصوصي، موسسات اعتباري و بانک‌هاي دولتي يک تا دو درصد فاصله باشد چرا که ريسک بانک‌هاي دولتي نسبت به بانک‌هاي خصوصي پايين‌تر است.