نسخه شماره 3464 - 1393/02/13 -

دوک نساج‌هاي مازندراني رو به توقف
حال قديمي‌ترين کارخانه نساجي کشور ناخوش است


محور دماوند - فيروزکوه بوي مرگ مي‌دهد


نگاهي به برنامه‌هاي شبکه تلويزيوني طبرستان


دستگيري متخلف مرجان‌هاي جزيره قشم در فرودگاه


خبر


 دوک نساج‌هاي مازندراني رو به توقف
 حال قديمي‌ترين کارخانه نساجي کشور ناخوش است 

حدود 90 سال از فعاليت قديمي‌ترين کارخانه نساجي کشور در قائمشهر مي‌گذرد و نساج‌هاي مازندراني در دهه اخير با انبوهي از مشکلات، چرخ نيمه جان توليد را چرخش درآورده‌اند و دوک هاي ريسندگي اين کارخانه‌ رو به ايست است. به گزارش مهر، تا قبل از آنکه پارچه‌ها و منسوجات بي‌کيفيت وارداتي و چيني بازارهاي کشور را قبضه کنند، نام نساجي مازندران و محصولاتش در مناطق مختلف کشور بر سر زبانها بود و توليداتش همچنان در خاطره قديمي‌ها مانده است.

به تاکيد کارشناسان، بزرگترين واحد توليدي نساجي کشور در 20 سال اخير با چالش هاي اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌کند که اين امر بر اقتصاد خانوارها و کارگران تحت پوشش آن نيز آسيب وارد کرده است.

سوء مديريت، معوقات بانکي، بدهي به تامين اجتماعي، خالي ماندن بخشي از ظرفيت‌ها سبب شده تا کارخانه نساجي مازندران در سال‌هاي اخير با چالش‌هايي روبرو شود که رفع آن مستلزم حمايت و برنامه ريزي متوليان امر براي حمايت از توليد است. نماينده مردم قائمشهر، سوادکوه و جويبار، با بيان اينکه صنعت مازندران صنعت بيماري است و نساجي مازندران به عنوان بزرگترين کارخانه توليدي در حدود 20سال وارد چالش اقتصادي شد گفت: حقوق و مطالبات حق سنوات و حقوق عقب مانده بازنشستگان کارخانه نساجي مازندران 11ميليارد تومان است.

سيد هادي حسيني در گفت‌وگو با مهر در خصوص وضعيت کارخانه نساجي مازندران و اينکه تا چه زماني بايد در نشست ها و جلسات از مشکلات آن گفته شود اظهار داشت: کارخانه نساجي مازندران به عنوان بزرگترين کارخانه توليدي در هر موقعيتي از آن سخن به ميان مي‌آيد ولي اين واحد بزرگ توليدي در حدود 20سال وارد چالش اقتصادي شده است.

وي افزود: دليل ورود به چالش در اين واحد توليدي، سوء مديريت، عدم توجه صاحبان صنعت نساجي به موضوع نوسازي و بازسازي ناوگان نساجي و عدم توجه به موضوع نساجي بوده است. نماينده مردم قائمشهر، سوادکوه و جويبار در مجلس شوراي اسلامي گفت: مازندران با توجه به داشته هائي خود در حوزه کشاورزي مي‌تواند با تغيير رويکرد در مواد اوليه در کنار استفاده از پنبه، از مواد پتروشيمي در تکميل چرخه نساجي در جبران کمبود استان در اين حوزه عمل نمايد.

حسيني در ادامه با بيان اينکه با گذشت زمان نساجي مازندران به جائي رسيد که بخشي از آن به صنعت ديگر فروخته شد خاطرنشان کرد: ايجاد صنعت خودرو با واگذاري بخشي به سايپا هيچ وقت محقق نشد.

وي يادآورشد: در طي 2سال گذشته تلاش کرديم مشکلات حوزه کارگري، تعطيلي کارخانه توسط مديران نساجي و نوسازي و بازسازي دستگاه‌ها را دنبال کنيم.

نماينده مردم قائمشهر، سوادکوه و جويبار در ادامه با بيان اينکه با پيگيري‌هاي انجام شده حقوق کارگران بازنشسته کارخانه نساجي مازندران برقرار شد تصريح کرد: حقوق و مطالبات حق سنوات و حقوق عقب مانده اين افراد مبلغ 11ميليارد تومان است. حسيني، افزود: تلاش مي‌کنيم با رايزني، راه هائي براي حل اين مشکل کارگران بررسي کنيم.

نماينده مردم قائمشهر، سوادکوه و جويبار با اشاره به اينکه در انتخابات دوره قبل از طرف مديران نساجي، کارخانه را تعطيل اعلام کردند و عده‌اي بيکار شدند بيان داشت: با اقداماتي که صورت گرفت اين افراد با برگشت بيمه بيکاري به سر کار خود برگشتند تا با کار کردن در کارخانه و با حقوقي که در مي‌آورند زندگي خود را اداره کنند.

وي در بحث اقدامات انجام شده در حوزه نوسازي و بازسازي دستگاه‌ها، گفت: دستگاه هائي که قبلا در گمرک آورده شده بود بدهي مالياتي آن با گرفتن تنفس يکساله به صورت اقساطي پرداخت مي‌شود که اکنون اين دستگاه‌ها در حال ترخيص است. به گفته حسيني، کارخانه نساجي مازندران اندکي پا برجاست که با تلاشي که انجام شد تا بازسازي منابع توسط دولت و واگذاري مديريت پيش رفتيم.

نماينده مردم قائمشهر، سوادکوه و جويبار، با بيان اينکه به سبب اهميت موضوع ،اين مشکل توسط ما در سطح مجلس شوراي اسلامي نيز مطرح شد ابراز داشت: کميسيون صنعت مجلس و رياست مجلس شوراي اسلامي نيز در اين حوزه کمک‌هاي زيادي کردند. حسيني، با ابراز اميدواري از اينکه مشکلات نساجي مازندران حل شود اظهار داشت: راه‌اندازي خط رنگ در اين کارخانه در دستور کار قرار دارد که با راه‌اندازي آن ماهيانه يک ميليون متر پارچه در قائمشهر رنگ مي‌شود.

وي با بيان اينکه در روز گذشته از سوي سازمان خصوصي سازي کشور يک ميليارد و 800ميليون تومان اعتبار به نساجي شماره يک ، کارخانه نساجي مازندران تزريق شد تصريح کرد: اين مبلغ به بازسازي حوزه منابع نيروي انساني اين کارخانه کمک شاياني مي‌کند.

در عين حال علي بابايي کارنامي مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي مازندران، با مروري بر مشکلات نساجي مازندران اظهار داشت: مشکلات اين حوزه مربوط به 30-15سال قبل است که بايد اين مشکلات را ريشه اي حل کرد.

بابائي کارنامي، در ادامه با بيان اينکه نمي‌خواهم کسي را زير سوال ببرم اظهار نمود: وقتي پاي صحبت نساج‌هاي استان مي‌نشينيم مي‌گويند بعد از تحريم اوضاع فروش ما خيلي بهتر شده است.

وي به بدهکاري 50 ميليارد توماني نساجي مازندران به بانک ملي، دارائي، تامين اجتماعي و به دستگاه هاي خدماتي اشاره کرد و گفت: اين بدهکاري‌ها در بازه زماني 20تا 30سال به وجود آمده است که بايد براي حل مشکلات اين حوزه برنامه ريزي‌هاي کارشناسانه صورت گيرد.

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي مازندران با بيان اينکه نساجي مازندران از بهترين ماشين آلات در ايران و جهان برخوردار است اين واحد بزرگ توليدي استان در زمينه نيروي انساني، ماشين آلات، مواد اوليه و... مشکل ندارد بلکه بايد براي رفع بدهکاري اين واحد بزرگ توليدي، تنفس داده شود. بابائي کارنامي ادامه داد: با تنفسي که از تامين اجتماعي گرفته شد به معوقات کمتر از 15ميليارد تومان يکسال تنفس و به بالاتر از اين مقدار تنفس بيشتر داده شد بطوريکه معوقات نساجي مازندران به تامين اجتماعي استان بسيار کم شده است.

وي در ادامه با تاکيد بر اينکه بانک ملي نيز تدبيري اتخاذ نمايد تا مشکل معوقات نساجي مازنداران پرداخت شود تصريح کرد: حل مشکل نساجي مازندران نياز به کار کارشناسي دارد.

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي مازندران با بيان اينکه مشکلاتي که کارگران دارند ديگر صنف‌ها ندارند عنوان داشت: بايد گفتمان‌هاي چند نفره و فضاي کارشناسي و منطقي را حفظ کرد و نبايد همه حرف ها را به اين هفته اختصاص دهيم و دوباره فراموش کنيم.

توليدات نساجي مازندران هنوز در خاطره ايراني‌ها و فروشندگان منسوجوات باقي مانده است تا جاييکه يک يک فروشنده منسوجات در اين زمينه مي‌گويد: اين کارخانه در نوع خود بي نظير بود ولي در اثر سوء مديريت و اينکه مديريت را بايست به فرد کاربلد و متخصص اين رشته مي‌سپردند به اين وضع رسيده است.

وي با بيان اينکه چگونه جنس هاي بي کيفيت چيني بازار ما را اشغال کرده است اظهار داشت: کشور ترکيه با انواع پارچه خي، مصنوعي، پرده اي و...توانسته بازار هاي هدف زيادي براي خود در ايران و کشورهاي ديگر جذب کند.

اين فروشنده منسوجات نخي به واردات توليدات چيني اشاره کرد و مي‌گويد : مردم به خاطر ارزاني جنس چيني آن را مي‌خرند در صورتي که بيشتر اجناس چيني بي کيفيت است.

وي با تاکيد بر حمايت از توليدات داخلي ابراز اميدواري کرد: کارخانه نساجي مازندران به مانند گذشته توليدات متنوع و با کيفيت خود را وارد بازار کند و افراد زيادي نيز در اين فرآيند رزق و روزي حلال کسب کنند.

کلنگ احداث اين کارخانه در سال 1307 به زمين خورد و در سال 1309 در زميني به مساحت شش هزار و 633 متر مربع به مدت يکسال احداث شد و در سال 1313 يکصد ماشين بادامکي و شش دوک ريسندگي و روزانه در دو شيفت کاري و هر شيفت به مدت 10 ساعت کاري تاسيس شد و مورد بهره برداري قرار گرفت.

اين کارخانه بيشتر به منظور تهيه پارچه هاي لباس سربازان شروع به کار کرده و به مرور زمان توليدات آن متنوع شد و در سال 1315 اقدام به توسعه کارخانه شد و قسمت تهيه پنبه بهداشتي (هيدروفيل) احداث شد و سپس 150 ماشين بافندگي ، ريسندگي و مقدمات بافندگي خريداري شد و به خط توليد اضافه شد.

در سال 1336 از سوي سازمان برنامه و بودجه که اداره کارخانه را بر عهده داشت قراردادي با شرکت «تيم وينکلو «(Team Vinklo) منعقد شدکه به مدت 6 سال ، مديريت کارخانجات نساجي قائم شهر تحت نظارت اين شرکت قرار گرفت. شرکت سهامي عام نساجي قائمشهر در تاريخ 1 مردادماه 44 تحت شماره 153 در اداره ثبت شرکت‌هاي داخلي به ثبت رسيد.


 محور دماوند - فيروزکوه بوي مرگ مي‌دهد 

اين روزها شهرستان دماوند در کام حوادث قرار گرفته است و سوانح رانندگي رخ داده در اين منطقه، مي‌طلبد تا مسوولان تدبيري عاجل بينديشند.

به گزارش فارس از شرق استان تهران، متاسفانه چند روزي است که در محور دماوند به فيروزکوه و برعکس، به خصوص در منطقه دليچاي تصادفات زيادي رخ مي‌دهد.

از مهمترين اين سوانح رانندگي، مي‌توان به تصادف رخ داده در نزديکي پل شلمبه اشاره کرد که به علت عدم رعايت قوانين توسط خودروي نيسان، دو نفر جان خود را از دست دادند؛ اين حادثه مقابل دوربين پليس راه به وقوع پيوست و اين موضوع را تأييد کرد.

همچنين واژگوني خودروي پژو در منطقه ساران به آجان که متاسفانه به علت عدم کنترل خودرو در پيچ و سرعت غيرمجاز رخ داد و خودرو از جاده منحرف شد، را نيز در اين روزها شاهد بوديم.

در اين سانحه، استفاده نکردن از کمربند ايمني موجب شد تا سرنشينان به بيرون از خودرو پرت شوند و راننده نيز بر اثر واژگوني خودرو جان خود را از دست داد.

با اين حال، در پنج روز، هفت نفر از هموطنان‌مان بر اثر سوانح رانندگي در محور دماوند - فيروزکوه جان خود را از دست دادند.

مردم از مسوولان مربوطه درخواست دارند تا اين دست تصادفات را قبل از اينکه در روزهاي آينده بار ديگر شاهد رويداد آن باشيم، پيگيري کنند.

مسوولان نيز از رانندگان درخواست دارند تا حتما به دلايل تصادفات رخ داده در روزهاي گذشته و به قوانين راهنمايي و رانندگي توجه کنند تا شاهد کشته شدن افراد ديگري در اثر سوانح رانندگي نباشيم.

فرماندار شهرستان دماوند نيز در اين زمينه با اشاره به ورودي راه مهرآباد که از راه‌هاي پرخطر شهرستان است، گفت: تصادفات سنگيني در اين محدوده اتفاق مي‌افتد. ناصر محمودي‌فرد اظهار داشت: مطالعاتي در اين زمينه در سطح شهرستان دماوند بايد انجام گيرد و اين راه در دستور کار قرار گيرد.

همچنين نماينده مردم شهرستان‌هاي فيروزکوه و دماوند در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصادفات اخير اتفاق افتاده در محدوده شرق استان تهران، خواستار توجه ويژه به اين گفته فرماندار دماوند شد.

حميدرضا مشهدي‌عباسي ادامه داد: خواسته ديگر مسئولان نيز توجه به جاده ايوانکي به کيلان است که البته در قالب پروژه آبسرد به ساران اجرايي مي‌شود.

فرمانده پليس ‌راه دماوند - فيروزکوه نيز با اشاره به آماده‌باش 24 ساعته نيروهاي پليس راه محور دماوند - فيروزکوه گفت: بعد از اتمام تعطيلات نوروزي، متاسفانه رانندگان در رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي بي‌توجي مي‌کنند.

حميد رنجبرگل‌افشاني با بيان اينکه سه تصادف سنگين را در روزهاي گذشته در محور دماوند - فيروزکوه داشتيم، خاطرنشان کرد: نيروهاي پليس در حال آماده‌باش کامل هستند و درصدد کاهش تصادفات جاده‌اي برآمده‌ايم.

فرمانده پليس ‌راه دماوند - فيروزکوه سرعت غيرمجاز و رعايت نکردن قوانين را بيشترين علت تصادفات برشمرد.

رنجبر‌گل‌افشاني گفت: از شهروندان درخواست مي‌کنيم تا با صبر و حوصله بيشتري رانندگي کنند؛ از سرعت غيرمجاز بپرهيزند و حتما به تابلوهاي راهنمايي و رانندگي توجه داشته باشند.


 نگاهي به برنامه‌هاي شبکه تلويزيوني طبرستان 

در طي دو سال اخير شبکه استاني مازندران که از آن به طبرستان ياد مي‌شود تغييرات کيفي فراواني داشته‌ از جمله قرار گرفتن بين سه مرکز پربيننده شبکه استاني، دريافت صدها جايزه جشنواره‌هاي مختلف راديو و تلويزيون و افزايش مخاطبان او به گونه‌اي که براساس پژوهش صورت گرفته در معاونت شهرستانها بيش از 65 درصد بينندگان استاني شبکه طبرستان را مي‌بينند.

يکي از برنامه‌هايي که در طي دو ماه اخير از اقبال عمومي خوبي برخوردار بوده برنامه عطر نارنج است که صبح‌هاي جمعه ساعت 5/12-9 پخش مي‌شود در ادامه به برخي از نقاط قوت و ضعف اين برنامه اشاره مي‌شود.

1- توجه به سوژه‌ها و موضوعات اخلاقي: تشکيل کمپين جلوگيري از اعدام و توجه به خانواده‌هايي که بخشش را به جاي اعدام براي خود انتخاب مي‌کنند يکي از رويکردهاي برنامه مذکور است پس از گفت‌وگو با پدر و مادر جوان مقتول روياني که در برنامه نود مطرح شد در هفته اخير 2 اعدام نافرجام به بخشش شيرين تبديل شد توجه به تقويت اخلاق و روحيه گذشت و ايثار تاثير مثبتي برافراد و کاهش تنش‌هاي بين‌المللي در زمينه اعدام دارد که عطر نارنج به آن بپردازد مجريان اين برنامه پدرام کريمي (مجري برنامه امروز هنوز تمام نشد) و يزدان فتوحي (بازيگر مجموعه طنز خنده‌بازار) در اين باره گفتند عطر نارنج رويکرد بخشش را به شکل جدي پيگيري کرده و هر خانواده‌اي که به جاي اعدام، بخشش قاتل پرونده خود را طلب کنند مورد تقدير برنامه عطر نارنج قرار گرفته و به مردم معرفي مي‌شود.

2- جذب خوانندگان جوان و ماهواره‌اي: در حالي که شبکه‌هاي ما‌هواره‌اي تلاش مي‌کنند خوانندگان جوان و خوش ذوق ايراني را در دام خود گرفتار کرده و با پخش کليپ‌هاي موسيقي ايشان، امکان ادامه فعاليت هنري را از آنها بگيرند، عطر نارنج با دعوت از ايمان فلاح خواننده‌اي که يک ترانه محلي مازندراني وي مورد استقبال مخاطب محلي و فارسي زبان در سراسر کشور قرار گرفته بود با اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذي ربط، امکان فعاليت رسمي را براي اين خواننده جوان فراهم نمود.

3- استفاده از سوژه‌هاي ارزشي مردم پسند براي سبک‌زندگي ايراني به طرح موضوعات و سوژه‌هايي نظير گفت‌وگو با روحاني جواني که يک کليه خود را به کودک 8 ساله اهدا کرده بود، تکريم از شهدا و خانواده‌هاي جانبازان با استفاده از ترانه‌هاي شاد و رويکرد کاملا جوان‌پسند از جمله اقدامات جديد و جالب عطر نارنجي‌ها در شبکه طبرستان است. اين در حالي است که برنامه‌هايي از اين دست نظير زنده رود در اصفهان و خوشا شيراز در مرکز فارس در طي سال‌هاي متمادي براي صبح‌هاي جمعه با رويکرد مهمان محوري عمل نموده و ساعت‌ها زمان رسانه ملي را به يک بازيگر سينما يا تلويزيون اختصاص داده بودند. توجه به ظرفيت‌هاي گردشگري مازندران، بررسي ضعف‌ها و نواقص ميزباني و مهماني بيش‌از بيست ميليون ايراني که در طول يکسال در شهرهاي مختلف مازندران حضور پيدا مي کنند و اصلاح رفتارهاي عادت شده نظير بداخلاقي رفتار و عدم توجه به توليد ملي از جمله مفاهيمي بوده است که تاکنون در آسيب‌شناسي عطرنارنجي‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

4- کمبود زمان و اشکالات فني: شايد در کنار نقاط مثبت محتوايي بسيار که به گفته مجريان اين برنامه موجب شده است در طي چهار برنامه بيش‌از پنجاه هزار پيامک به اين شبکه استاني از 30 استان کشور رسيده است بتوان به برخي از ضعف‌هاي ساختاري نظير کم بودن تعداد دوربين‌ها و فقدان ارتباط زنده مستمر که ظاهرا به علت نداشتن امکانات فني لازم نظير ست مونتاژ و دستگاه ميکس و يا فرستنده مدرن تلويزيوني است اشاره کرد. به گفته برخي از بينندگان شبکه مازندران در جريان پخش يک مسابقه فوتبال چندين بار ارتباط تصويري با شبکه قطع مي‌شود که مهمترين علت آن کمي امکانات فني شبکه طبرستان است.


 دستگيري متخلف مرجان‌هاي جزيره قشم در فرودگاه 

گروه شهرستانها: متخلف مرجان‌هاي جزيره قشم در فرودگاه اين جزيره دستگيرشد.

دست تخريب و تجاوزگري ديگري بر آب سنگ‌هاي زيبا در جزيره قشم مشاهده شد.

به گزارش اداره روابط عمومي حفاظت محيط زيست هرمزگان گنجينه‌هاي پنهان در آب ( صخره‌هاي مرجاني) هراز چند گاهي مورد تعرض و تخريب قرار مي‌گيرند.

معاونت فني اداره كل حفاظت محيط زيست هرمزگان بابيان اينكه: علي‌رغم اطلاع رساني‌هاي پي در پي از سوي سازمان حفاظت محيط زيست و گروه‌هاي مردم نهاد طرفدار مواهب طبيعي باز شاهد هستيم افرادي براي تخريب اين گنجينه‌هاي با ارزش و اين پرتوليدترين اکوسيستم کهنسال کره‌زمين از هم سبقت مي‌گيرند و يکي از اين تخريب کنندگان در تاريخ 8/2/93 در حالي که بيش از 38 کيلوگرم از انواع مرجان‌ها را از بستر دريا کنده و قصد داشت آنها را از طريق فرودگاه قشم به تهران حمل نمايد كه با همكاري مامورين فرودگاه قشم و يگان حفاظت محيط زيست جزيره قشم دستگير و تحويل مقامات قضايي گرديد.

وي ادامه داد: در سال جاري يک فقره تخلف ديگر برداشت مرجان به ميزان 75 کيلوگرم نيز در گمرک لافت جزيره قشم از يک نفر متخلف کشف و ضبط گرديد و پرونده آن جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شده است.

رياضي فر افزود: ميزان ضرر و زيان وارده به محيط زيست باستناد مصوبه شماره 242962/48313 مورخ 8/12/91 شورايعالي حفاظت محيط زيست به ازاي هر يک کيلوگرم مرجان مبلغ 10 ميليون ريال تعيين گرديده است.


 خبر 

دومين همايش بزرگ قرآني از نور تا نور در کرج برگزار شد

گروه شهرستانها- فاطمه اميرآبادي: دومين همايش بزرگ قرآني استان البرز با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمين حسيني همداني، قاريان بين‌المللي، اساتيد برجسته قرآني، خانواده شهدا و ايثارگران، فرهيختگان و اقشار مختلف مردم همزمان با ماه رجب و ميلاد امام محمد باقر (ع)، در تالار شهيدان نژاد فلاح استان البرز برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين حسيني همداني نماينده ولي فقيه در استان البرز و امام جمعه کرج با اشاره به روايتي از امام محمد باقر (ع) که فرموده‌اند فهم احاديث ما مشکل ودرک آن سخت است اظهار داشت: کساني مي‌توانند به عمق معارف الهي پي‌ببرند و معارف اهل بيت (عليهم السلام) را در سطح عالي فراگيرند که قلبشان مملو از ايمان باشد و عمل به اين معارف براي کساني ميسر است که طهارت باطن و درون داشته باشند. وي با بيان اينکه قرآن کريم در برگيرنده هدايت و سعادت انسان در تمام مراحل زندگي است، تصريح کرد: آن چيزي که مايه نجات انسان‌ها مي‌باشد همان کتابي است که خالق انسان براي او تعيين کرده و سعادت او را در آن و عمل به آن قرار داده است و آن جز قرآن و وحي چيز ديگري نيست لذا تمسک به قرآن و اهل بيت تمسک به درگاه الهي است. حجت الاسلام حسيني همداني گفت: بعد از گذشت 35 سال از پيروزي انقلاب اسلامي قرآن در زندگي و جامعه ما مهجور واقع شده است و امروزبا کمرنگ شدن نقش قرآن و عدم توجه به تاثير آن بر زندگي فردي و اجتماعي، با گرفتاري‌ها و چالش‌هايي جدي روبه‌رو شديم.

توليد ريل UIC60 در ذوب آهن اصفهان

گروه شهرستانها: سعد محمدي مدير عامل ذوب آهن اصفهان در گفت‌وگويي خبر از نهايي شدن قرارداد توليد ريل ملي در کشور داد وگفت: با توجه به توانمندي‌هاي متخصصان وهمت تلاشگران ذوب‌آهن و پيگيري‌هاي به عمل آمده، قرارداد توليد ريلي ملي در اين شرکت نهايي وهم اکنون در مرحله اجرا قرار گرفته است.

وي اهميت توليد اين کالاي استراتژي فولادي را براي کشور و زيرساخت‌هاي موجود يادآور شد وگفت: باتوجه به توسعه زيربناهاي کشور وتوسعه صنعتي با توانمندي‌هاي موجود، ذوب آهن اصفهان مي‌تواند پاسخگوي نياز داخلي وحتي صادرات در اين زمينه باشد. وي اظهار اميدواري نمود که با توجه به اهميت توليد اين کالاي صنعتي مهم ونقش آن در صرفه‌جويي ارزي واشتغال زايي، مسوولين وزارت مسکن وشهرسازي حمايت جدي را در اين زمينه داشته باشند وذوب‌آهن اصفهان نيز تلاش خواهد کرد، اين محصول را مطابق با استاندارد‌هاي بين‌المللي عملياتي کند و سبد محصولاتي خود را با نگاه به توليد محصولات جديد متنوع نمايد.

وي با اشاره به توليد ريل u33 در ذوب آهن گفت: اين محصول که در سالهاي گذشته توليد شده است صرفا در مسيرهاي کوتاه قابل کاربرد است اما در مسيرهاي طولاني وحجم حمل ونقل ريلي سنگين، نياز به ريل UIC60 مي‌باشد که اميد است با راه‌اندازي خط جديد توليد ريل در سال 94 اولين محصول UIC60 در بازار عرضه مي‌شود.

محمدي مدت زمان اجراي خط جديد جهت توليد ريل را 14 ماه واز شهريور 94 ذکر نمود وگفت: در خط جديد برنامه‌هايي نيز در نظر گرفته شده است تا بتوان انواع ريل تا مقطع UIC85 را نيز توليد نمود. وي ظرفيت توليد اين نورد را 400 تا 600 هزار تن در سال ذکر نمود وگفت: براساس برنامه توسعه پنجم و چشم‌انداز 1404 کشور، هر سال بايد هزار کيلومتر خط ريل ايجاد شود که معادل 170 الي 180 هزار تن مي‌باشد. بنابراين ريل توليد شده در ذوب آهن مي‌تواند علاوه بر رفع نيازهاي داخلي، به کشورهاي منطقه نيز صادر شود. مدير عامل ذوب‌آهن اصفهان تصريح نمود : پس از راه اندازي وتوليد ريل UIC60 ، اين شركت مي‌تواند ريل‌هاي پرسرعت را نيز توليد نمايد وتوليدات خود را با نيازهاي جديد صنعت ريلي همگام سازد . وي در بخش ديگري از سخنانش عملکرد وسوددهي ذوب آهن در سال 92 را مثبت ارزيابي نمود وگفت: در سال گذشته علاوه بر افزايش توليد، قيمت سهام اين شرکت 49 درصد رشد داشته که در مقايسه با سايرصنايع بزرگ ديگر بالاترين رشد را به خود اختصاص داد .ضمن اينکه از نظر رشد توليد نيز به رقم قابل توجهي رسيد. وي افزود: در سال جاري نيز برنامه‌هايي براي توليد3 ميليون تن در حال اجرا است که خوشبختانه با کسب رکوردهاي پي درپي توليد در طي فروردين ماه در بخش‌هاي مختلف از جمله کوره بلند، فولادسازي، آگلومراسيون وکک سازي روند افزايش توليد براي رسيدن به هدف مورد نظر با جديت در حال پيگيري است.

موفقيتي ديگر در كارنامه طرح ملي نجات آب استان مرکزي

گروه شهرستانها: ناجي آب استان مركزي، به عنوان نماينده ايران در اولين اجلاس جهاني سفيران آب در تركيه انتخاب شد. زهرا خدايي به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران در اولين اجلاس جهاني سفيران آب به ميزباني كشور تركيه در خرداد ماه سال جاري حضور پيدا خواهد كرد.

مسعود بهاري، مدير روابط عمومي شرکت آب منطقه‌اي استان مركزي و مسئول اجراي طرح ملي دانش‌آموزي نجات آب در استان، با اعلام اين خبر، گفت: در راستاي فرهنگ‌سازي در زمينه مصرف بهينه آب طرح ملي دانش‏ آموزي نجات آب که به اختصار از آن با عنوان داناب ياد مي‏شود به عنوان يك طرح ملي در كشور آغاز شد. اين طرح دانش‏‌آموزان را هدف قرار داده است ،تا مسائل و چالش‏هاي اصلي حوزه آب اعم از مسائل ارزشي پيرامون آب، مسائل کمي، مسائل کيفي، بحث آب مجازي، ارزش ذاتي و اقتصادي آب و... در روندي نظا‏مند به اين قشر آموزش داده شود.

وي ادامه داد:در طرح داناب، مخاطب اصلي طرح، دانش ‏آموزان مقطع راهنمايي مي‏باشند که از يک‏سو قدرت دريافت و تحليل مسائل گسترده و بعضاً انتزاعي حوزه آب (از قبيل کسري مخازن آب زيرزميني، آب مجازي و...) را دارا بوده و از سوي ديگر هنوز به شکلي جدي درگير مباحث مربوط به کنکور يا مسائل کاري و شغلي نشده‏اند.

40 روستاي ريگان فاقد آب آشاميدني سالم است

امام جمعه موقت ريگان گفت: بيش از 40 روستاي اين شهرستان فاقد آب آشاميدني سالم است و مردم از آب غيربهداشتي استفاده مي‌کنند.

به گزارش فارس از ريگان، حجت‌الاسلام محمد شهرآبادي ديروز در خطبه‌هاي نماز جمعه ريگان به مشکلات شهرستان از جمله کمبود آب آشاميدني سالم اشاره کرد و گفت: هنوز بيش از 40 روستاي اين شهرستان فاقد آب آشاميدني سالم است و مردم از آب غيربهداشتي استفاده مي‌کنند. شهرآبادي خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه بيمارستان 32 تختخوابي شهرستان ريگان از مصوبات دولت قبل است و اين شهرستان تا بيمارستان‌هاي مرکز استان و ديگر شهرستان‌ها فاصله زيادي دارد، مي‌طلبد نسبت به ساخت اين بيمارستان تسريع شود.

بوي تعفن رودخانه‌هاي زرجوب و گوهررود رشت آزاردهنده است

امام جمعه موقت رشت گفت: بوي تعفن رودخانه‌هاي زرجوب و گوهررود رشت آزاردهنده است و اين دو رودخانه متولي مشخصي ندارد.

به گزارش فارس از رشت، حجت‌الاسلام يوسف صديق‌عرباني ديروز در نماز جمعه به وضعيت رودخانه‌هاي زرجوب و گوهررود اشاره کرد و متذکر شد: بوي تعفن اجازه نمي‌دهد انسان از کنار اين دو رودخانه عبور کند و متولي اين رودخانه‌ها مشخص نيست. صديق‌عرباني خواستار توجه شورا و شهرداري رشت به رودخانه‌هاي زرجوب و گوهررود شد و يادآور شد: مجمع نمايندگان گيلان ساماندهي رودخانه‌هاي گوهررود و زرجوب را از طريق اعتبارات ملي پيگيري کنند.

وي محيط زيست را حق تمام مردم خواند و تصريح کرد: اغماض مسئولان موجب حق‌کشي مردم مي‌شود.

وضعيت فرهنگي کاشان راضي‌کننده نيست

رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر کاشان از وضعيت فرهنگي اين شهرستان اظهار نارضايتي کرد.

علي هاشمي‌طاهري ديروز در گفت‌و‌گو با فارس در کاشان با اظهار نارضايتي از وضعيت فرهنگي اين شهرستان بر لزوم همکاري و مشارکت ساير ادارات براي حل مشکلات اين حوزه تأکيد کرد.

وي با اشاره به وجود نيازها و خلأهايي در بخش نرم‌افزاري شهر کاشان تصريح کرد: در بخش سخت‌افزاري نيز هنوز اين شهر از داشتن يک فرهنگسراي بزرگ و مجهز محروم بوده و نياز است تا شهردار کاشان در اين زمينه وارد شود و يک فرهنگسرا در حد نام و اعتبار اين شهر احداث کند.

وي از کمک يک ميليارد و 500 ميليون ريالي شوراي شهر کاشان به امور فرهنگي اين شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: اين مبالغ به تدريج براي کمک به مؤسسات و مراکز فرهنگي اختصاص مي‌يابد.

هاشمي با انتقاد از جايگاه شوراي شهر در نزد مسئولان يادآور شد: شوراي شهر تا 10 دوره ديگر هم نمي‌تواند به جايگاه اصلي خود دست يابد، زيرا هنوز دولت و بدنه آن شوراي شهر را نپذيرفته و نياز است تا براي پيشبرد اهداف، شوراها در جايگاه اصلي خود قرار گيرند و همه مسئولان حتي فرمانداران خود را پاسخگو به شورا بدانند.

سال 93 بحراني‌ترين سال آبي در سبزوار است

فرماندار سبزوار با بيان اينکه سال 93 بحراني‌ترين سال آبي در سبزوار است، گفت: کاهش ميزان بارندگي‌هاي اين شهرستان در 40 سال گذشته بي‌سابقه است.

قاسم شعباني‌عطار ديروز در گفت‌وگو با فارس در سبزوار با بيان اينکه سال 93 بحراني‌ترين سال آبي در اين شهر است، اظهار داشت: در سال زراعي جاري که از مهرماه سال گذشته محاسبه مي‌شود ميزان بارندگي‌ها 65 ميلي‌متر بوده است که اين ميزان در سال گذشته 135 ميلي‌متر است.

وي افزود: متوسط ميانگين بارش نيز در سال گذشته 190 ميلي‌متر بوده است که در حال حاضر يک سوم اين ميزان بارندگي محقق شده است.

نماينده عالي دولت در شهرستان سبزوار تصريح کرد: متأسفانه از نظر پراکندگي بارش نيز، شاهد نامناسب بودن ميزان پراکندگي در سطح منطقه هستيم. فرماندار سبزوار با بيان اينکه مردم بايد اصلاح الگوي مصرف را سرلوحه کار خود قرار دهند؛ يادآور شد: امسال براي کشاورزان و دامداران سال سختي به لحاظ کمبود آب پيش‌بيني مي‌شود و همه بايد نسبت به رعايت مصرف اين مايع حيات دقت بيشتري داشته باشند.

تصويب کليات طرح جامع مديريتي پسماند هرمزگان

گروه شهرستانها: کليات طرح جامع مديريت پسماند استان هرمزگان تصويب شد.

در اولين کارگروه پسماند1393 برنامه عمل طرح جامع مديريت پسماند استان هرمزگان و طرح مديريت پسماند شهر خمير تصويب گرديد.

به گزارش اداره روابط عمومي حفاظت محيط زيست هرمزگان اولين کارگروه مديريت پسماند استان هرمزگان با حضورمعاونت استانداري هرمزگان ، مديرکل حفاظت محيط زيست هرمزگان، معاونت نظارت پايش اين اداره کل وساير اعضاي کارگروه در سالن اجتماعات معاونت استانداري هرمزگان برگزار گرديد. معاونت عمراني استانداري هرمزگان دراين جلسه ضمن تبريک هفته زمين پاک با تاکيد براينکه: درسال 1393طبق برنامه‌هاي زمان بندي ارائه شده جلسات کارگروه با حضور مديران ارشد ارگان‌هاي دولتي اعضاي کارگروه برگزار خواهد شد.

مديرکل حفاظت محيط زيست هرمزگان ضمن تبريک هفته زمين پاک برلزوم رعايت کردن ضوابط محيط زيستي واجراي فرهنگ سازي در خصوص پسماندهاي شهري وهمچنين اختصاص اين کارگروه به ارائه برنامه‌هاي طرح جامع مديريت پسماند استان هرمزگان تاکيد کرد.