نسخه شماره 3461 - 1393/02/09 -


هراس از افراطيون


 هراس از افراطيون 
نويسنده : محمدرضا تابش

دولت يازدهم در شرايطي شروع به کار کرد که کشور به دليل سوء مديريت در سال‌هاي اخير، با انواع و اقسام بحران‌ها روبرو بود و دقيقا به همين دليل مردم در پاي صندوق‌هاي راي، تصميمي متفاوت گرفتند و نتيجه‌اش ورود اعتداليون به سيستم اجرايي بود تا بلکه شرايط تغيير کند و دغدغه‌هاي جامعه کمتر شود.

با شرح شرايطي که بر کشور و البته مردم در اين چند سال متحمل شدند، مي‌توان اينطور گفت که قوه مجريه براي اجراي برنامه‌هاي تعيين شده قبل از هر چيز ديگري به اين نياز دارد که دستگاه‌هاي مختلف را به عنوان حامي ببيند و همچنين فضاي آرام و عاري از چالش و تنشي براي کار فراهم شود تا از اين طريق، تصميم‌گيران بتوانند براي کاهش مشکلات و در راستاي تعالي و توسعه، تصميم‌هايي منطبق با منطق و براساس واقعيت‌هاي موجود اتخاذ کنند و پس از آن بتوانند بر اجراي تصميمات اهتمام بورزند. با وجود شرايط موجود و تاکيد موکد، براي پشتيباني از دولتي که به معناي واقعي کلمه وظيفه‌اي دشوار و مهم را به دوش مي‌کشد، شاهد اين هستيم که گروهي که عادت به افراط دارند، همچنان اصرار به انجام رفتارهاي افراطي‌گري را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند و در تلاشند تا از کم اهميت‌ترين مسايل، سوء استفاده کرده و به زعم خود دولت را تخريب کنند، آن هم دولتي که تعداد ماه‌هاي حياتش دو‌رقمي نشده است و طبيعي است به مانند دولت‌هاي ديگر به وقت کافي احتياج دارد تا بتواند دستاورد‌هايش را براي جامعه ملموس کند. در اين وضعيت سوالي با اين مضمون که هجمه به دولت با چه هدفي صورت مي‌گيرد، ذهن دلسوزان به کشور را به خود مشغول کرده است و جامعه اينطور مي‌گويد که گروه منتقد يا بهتر است گفته شود مخالف، چرا با وجود علم بر هزينه‌هاي تحرکات اينچنيني همچنان زير سئوال بردن دولت را هدفي مهم براي خود مي‌پندارند. بايد گفت، آنهايي که در انتخابات سال 92 از مردم «نه» شنيدند و از متن امور اجرايي به واسطه آسيب‌هايي که سوء مديريتشان وارد کرده بود، به حاشيه رانده شدند اين روز‌ها آگاهي و اشراف کاملي به توفيق دولت روحاني دارند و به اين نتيجه رسيده‌اند که تداوم شرايط به وجود آمدهِ پس از انتخابات 24 خرداد 92، آن‌ها را در ‌‌نهايت با وضعيتي دچار خواهد کرد که چاره‌اي به غير از حاشيه نشيني نداشته باشند و دقيقا به همين دليل است که اين روز‌ها زمام رفتارشان از دستشان خارج شده است و خودشان هم نمي‌دانند که چرا دست به اقدامات اينچينيني مي‌زنند. در واقع بايد گفت که «هراس از حاشيه نشيني» گروه تندرو و افراطي را با شرايط سختي مواجه کرده است و به همين خاطر آن‌ها از هيچ کوششي دريغ نمي‌کنند تا بلکه بتوانند به زعم خود، خود را اصلح‌تر از دولت معرفي کنند پس برايشان چاره‌اي جز سياه نمايي نمي‌ماند. البته بايد گفت که مردم هوشيار هستند و درستي سره را از ناسره تشخيص خواهند داد و به همين دليل تاکيد مي‌شود که نبايد نگراني زيادي از افراطي گري‌هاي افراطيون داشت.

*نماينده اصلاح‌طلب اردکان در مجلس نهم