نسخه شماره 3380 - 1392/10/17 -

17 دي‌؛ سالروز درگذشت غلامرضا تختي
زمهرير دي و جهان پهلوان


درباره لباس گرم و کلاه کودکان


چگونه کمتر کالري بخوريم؟


بازخواني تاريخي


معرفي کتاب - فارماکولوژي براي پرستاران


 17 دي‌؛ سالروز درگذشت غلامرضا تختي
 زمهرير دي و جهان پهلوان 

هلا رستم از راه باز آمدي

شکوفا جوان سرافراز آمدي

طلوع تو را خلق آيين گرفت

ز مهر تو اين شهر آذين گرفت

که خورشيد در شب درخشنده‌اي

دل گرم بر سنگ بخشيده‌اي

به ياد تو بس عشق مي‌باختند

همه قص? درد مي‌ساختند

سرود? «سياوش کسرايي» در زماني که تختي در قيد حيات بود.

«اشخاص بزرگ و نامي ‌به کوه مانند، هرچه به ايشان نزديک شوي عظمت و اهميت آنان بيشتر بر تو آشکار گردد، و مردم پست و دون همّت، سراب را مانند که چون کمي به آنان نزديکتر گردي به زودي پستي و ناچيزي خود را بر تو آشکار سازند». «گوته»

باز هفدهم دي ماه از راه رسيد. بيداد سرما در اين ماه سرد در سال 1346 در زير کرسي‌ها و کنار بخاري‌ها مردم تن خود را به گرما نزديک کرده، به همه چيز فکر مي‌کردند الا فاجعه‌اي که شب پيش رخ داده و خبرش به سان انفجار بمبي همه چيز را بهم ريخت: آري مرگ بر قامت رعناي جهان پهلوان بوسه زد! زن و مرد، پير و جوان در عزاي محبوب خود خون گريستند. ايران يکپارچه به سوگ پورياي ولي زمان زانوي ماتم در بغل گرفت. مردم پهلوانان زيادي ديده بودند اما اين يکي مردانگي و پاک سرشتي و نجابت او سر به آسمان مي‌ساييد. بدون اينکه تحصيلات عاليه را گذرانده باشد به قول خود: «زندگي در ميان مردم و براي مردم، درس‌هايي به من آموخت که فکر مي‌کنم هرگز نمي‌توانستم در معتبرترين دانشگاه‌ها کسب کنم. همچنين زندگي به من آموخت که مردم را دوست بدارم و تا آنجا که در حد توانايي من است، به آنان کمک کنم».

چهل و اندي سال است که دربار? تختي مي‌نويسند و لزومي به تکرار برخي مطالب نيست. اما در راستاي گراميداشت ياد و خاطر? آن پهلوان راستين ايران زمين به نمونه‌هايي از جوانمردي، عزت نفس و خصلت‌هايي که در عالم ورزش فقط در انحصار او بود نظري افکنده تا مصداق سخن گوته درمورد تختي تعبير شود.

باري، در زمينه‌هاي مختلف شخصيت‌هايي در جامعه رشد کرده و در بين همگنان چنان ممتاز مي‌شوند که شايد قرن‌ها بگذرد تا بديلي براي آنها پا به عرص? وجود بگذارد. تختي يکي از همان افراد شاخص است که تاکنون کسي به گرد پايش نرسيده و نخواهد رسيد، زيرا اين موضوعي نيست که همه بدان متصف باشند. خميرمايه اي مخصوص مي‌خواهد، استخوان‌بندي انديشه لازم دارد. درسي که از وقايع و حوادث دور و بر خود گرفته بود او را در قالبي قرار داده بود که ديگران قادر نبودند چنان پوسته اي را شکافته و به ژرفاي آن داخل شوند؛ سخن از «پورياي ولي زمان» بسيار سخت و دشوار است، زيرا هر کسي را ياراي آن نيست که آن توان بي زوال، آن شرم و حيا و آزرم؟، آن اميد به پيروزي و آن پاکي و معصوميت و آن جوشندگي و خروشاني و سرانجام آن افتاده حالي و تواضع بي بديل را به قلم آورد. در زلزل? بوئين زهرا مردم داري و انسانيت او را در آن واقعه تلخ ديديم و شنيديم که پهلوان بدون بوق و کرنا و تبليغ در چهارراه پهلوي سابق اعلام کرد که مي‌خواهد براي زلزله زدگان هديه جمع کند. غوغايي برپا شد، خبر دهان به دهان تهران را دربر گرفت و هرکس تلاش مي‌کرد خود را به آنجا رسانده و پهلوان را ياري دهد. چند دانشجو کت‌هاي خود را در آن سرما درآورده و روي تل بزرگ لباس‌ها انداخته بودند. دوست عزيز و پيشکسوت بوکس ايران استاد رستم لطيفي که سابق? دوستي با پهلوان داشت خاطره اي از آن روز چنين نقل کرد:

انبوه جمعيت که گرداگرد تختي حلقه زده بودند کارگري که با همان لباس کار و آغشته به گچ و سيمان به زبان ترکي فرياد مي‌زد: «تختي کيم دِ؟» يعني تختي کيست؟ جمعيت تحت تأثير فريادهاي او راه باز کرده و هفت تومان که در دستش مچاله شده بود رو به تختي کرد و گفت مزد امروزم هفت تومان بوده که به عشق شما مي‌خواهم هديه اش کنم. اما به يک شرط؟ تختي گفت بگو برادر به چه شرطي. کارگر ترک زبان عاشقانه گفت: به اين شرط آقاي تختي اجازه بدهد گردنش را ببوسم! بلافاصله تختي خيلي خم شد تا کارگر کوتاه قد بتواند او را ببوسد و تختي نيز او را در آغوش گرفته و بوسيد. صحنه‌اي از عشق و انسانيت خلق شده بود که هيچ قلمي قادر به توصيف آن نيست. صورت تختي از هيجان و فداکاري مردم همچون شاتوت گل انداخته بود. محبوبيت جهان پهلوان رژيم را به تکاپو واداشت از نصيحت شروع و به تطميع و وکالت و خانه و ثروت سخن به ميان آوردند اما دست رد پهلوان بر سين? مزدوران آنها را نااميد و دو ماه از حادث? بوئين زهرا نگذشت که رژيم شاه تختي را دستگير و روان? زندان کرد. نصايح، پيشنهاد شغل و ماشين و خانه و زندگي در قبال اينکه تختي مثل بقيه فقط يک کشتي گير باشد و با مردم ارتباط نداشته باشد، کارگر نيفتاد و عاقبت تيمسار خسرواني با خط و نشان کشيدن براي تختي و محروميت از کشتي نتوانست ذره‌اي از محبوبيت جهان پهلوان را بزدايد. خسرواني از بيت المال ورزشي مال فراواني به جيب زد و نامش جزو خارج کنندگان ارز به مبلغ 750 ميليون ريال که در حدود پنجاه و اندي سال پيش سرمايه کلاني بود که فقط سهم غارت يک فرد در نظام بود.

باري جوانمردي محض اين بچ? خاني آباد جنوب تهران همين بس که در برگشت از المپيک و گرفتن مدال طلا به اتفاق يک قهرمان ديگر مورد لطف رژيم قرار گرفتند و قرار شد به هر يک چند هکتار از زمين‌هاي گرگان به صورت رايگان داده شود. حکم رسيد و سند زمين به دست هردو داده شد. دو پهلوان عازم گرگان شدند و مهمان دوستي شدند که نقش راهنما هم داشت به گرمي پذيرفته شدند. راهنما گفت اما اين زمين‌هاي عنايتي تا به دست شما برسد نيازمند «خلع يد» مي‌باشد. تختي پرسيد «خلع يد از چه کسي؟» پاسخ مي‌شنود که خلع يد از صاحبان اصلي که مال باخته اند. معلوم شد که ده هکتار زمين مرحمتي نه يک صاحب بلکه چندين صاحب اصلي دارد و تختي ميل مي‌کند که اين صاحبان را پيدا کند. چهار پنج نفر زارع رنجور و فقرزده حاضر مي‌شوند و شرح حال مي‌کنند. آنکه همراه تختي رفته و قهرماني نامدار بود چون ترديد تختي را مي‌بيند به راه افتاده خود به ژاندارمري رفته و همراه مأمور مراسم خلع يد را انجام داده و زمين آزاد شده به زور را به قيمت 200هزار تومان فروخته به تهران باز مي‌گردد. ولي تختي در ترديد باقي مي‌ماند و سرانجام در ميان اصرار ديگران لب گشوده چنين مي‌گويد: «اين پول‌ها از اين گلو پايين نمي‌رود!» دويست هزار تومان در آن روز يک سرمايه بود بويژه براي کسي که براي دوسه هزار تومان استفاده که کمک هزين? زندگي باشد با شش شبانه روز بي‌خوابي يک اتومبيل از آلمان به ايران آورد. با اين توضيح در هر کشتي تختي و در هر مدال تختي درخششي مي‌يابيم که در آن نگاه مظلومانه آن زارعان مال باخت? گرگاني موج مي‌زد و سرانجام به عمر خود با ناباوري تمام يک جوانمرد را ديده بودند. جوانمردي که به قدرت مطلق? زمانه «نه» گفت و شرافت و نجابت و صلابت خود را با هيچ متاع گرانبهايي عوض نکرد. او براي خود مصالحي نمي‌شناخت که براي تأمين آن هر نقشي بزند، هر راهي برود و براي همين غلامرضا تختي شد... .


 درباره لباس گرم و کلاه کودکان 

پوست کودکان نسبت به بزرگسالان حساس‌تر است‌. به همين دليل استفاده از کلاه و شال گردن از جنس نخي و لطيف‌تر برايشان مناسب‌تر است.

برخي کودکان به بيماري پوستي زمينه‌اي (معروف به اگزماي سرشتي) مبتلا هستند‌. اين کودکان در اثرتماس با مواد حساسيت‌زا دچار اگزما و حساسيت‌هاي پوستي مي‌شوند. به همين دليل واکنش‌هاي التهابي به پوشش‌هاي پشمي دارند و توصيه مي‌شود لباسي که با پوستشان در تماس است از جنس نخي باشد و سپس روي آن از لباس‌هاي ضخيم‌تري استفاده کنيد.

در کودکاني که پوست خشکي دارند و به سرما حساس هستند استفاده از پوشش پشمي ممکن است باعث تحريک پوستي و خارش شود.


 چگونه کمتر کالري بخوريم؟ 

پزشکان به افرادي که به دنبال شيوه‌اي جديد و البته موثر براي کاهش حجم کالري مصرفي در طول روز هستند توصيه مي‌کنند که آرام غذا بخورند و از غذا خوردن سريع و باعجله بپرهيزند.

در اين مطالعه دو گروه کوچک از افراد با وزن طبيعي و همچنين افراد مبتلا به چاقي يا اضافه وزن تشکيل شد و براي تمامي آنان شرايطي فراهم شد تا در محيطي آرام و با سرعت پايين مواد خوراکي را مصرف کنند و در مرحله بعد تمامي آنان مجبور بودند در محدوديت زماني و با سرعت بالا غذا بخورند.

«مينا شاه»، محقق اين مطالعه از دانشگاه تگزاس گفت: نتايج آزمايش‌ها تاييد کرد تمام شرکت‌کنندگان هنگامي که با سرعت پايين‌تر غذا مي‌خورند احساس گرسنگي کمتري داشتند اما با اين حال در افرادي که وزن طبيعي داشتند ميزان کالري دريافتي به طور چشمگير کاهش يافت.

اين محقق اظهار داشت: يکي از دلايل احتمالي در کاهش ميزان کالري دريافتي اين مي‌تواند باشد که خوردن مواد غذايي با سرعت پايين به افراد اجازه مي‌دهد تا احساس گرسنگي و سيري را بهتر درک کنند.

همچنين به نظر مي‌آيد که آرام غذا خوردن ميزان آب دريافتي و ورم معده را افزايش مي‌دهد و در عين حال بر نوعي فرآيند بيولوژيک که تعيين‌کننده حجم غذاي مصرفي است، تاثير مي‌گذارد.

به گزارش ايسنا به نقل از هلث دي نيوز، محققان معتقدند در حالي که کمتر از 15 درصد مردم آمريکا در اوايل دهه 1970 ميلادي چاق بودند اين رقم تا سال 2010 ميلادي تقريبا 36 درصد افزايش يافته است.


 بازخواني تاريخي 

1386: جايگاه روحانيت به عنوان پناهگاه مردم بايد حفظ و تقويت شود

هفدهم دي 1386 رييس وقت مجلس خبرگان با ارائه تحليلي از روند شکل‌گيري روحانيت و اسلام و ايران گفت: صراحت، انصاف و بيان حق از ويژگي‌هايي است که موجب شده روحانيت همواره پناهگاه مردم باشد و اين جايگاه همچنان بايد حفظ و تقويت شود.

هاشمي رفسنجاني درآن زمان در ديدار جمعي از علما و ائمه جماعات شرق تهران و استادان معارف و علوم قرآني در دانشگاه‌ها با بيان گوشه‌اي از مقاطع مختلف تاريخي حضور روحانيت در صحنه افزود: در عصري که تحليل‌گران سياسي، اديان، به خصوص اسلام را در عرصه‌هاي اجتماعي منزوي و صرفا براي ارتباط فردي انسان با خدا فرض مي کردند، امام(ره) با پيشتازي روحانيت و پشتيباني مردم انقلاب اسلامي را به پيروزي رساند و براي اولين بار حکومت ولايي در ايران شکل گرفت. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، خطاب به ائمه جماعت، مسجد را با توجه به قداست ويژه آن، محل ارتباط نزديک مردم با روحانيت دانست و گفت: روحانيت بايد در تعميم و تعميق اين قداست بکوشند.

1389: وقت وزرا را نگيريد !

هفدهم دي 1389 آيت‌الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان و امام جمعه موقت تهران نسبت به احضار وزراي دولت از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتقاد کرد.

وي در آن زمان در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران اظهار کرد: متاسفانه در شرايط فعلي، کاري در مجلس انجام مي شود مبني بر اين که احضار وزرا به مجلس زياد شده است.

وي خطاب به نمايندگان مجلس اظهار کرد: اين وزير مي‌خواهد کار کند‌... و يک سوال شما گاهي 10 ساعت و يا 20 ساعت از وقت او را مي گيرد و بايد از معاونين و مشاوران مختلف خود موضوع را جويا شود تا بتواند در مجلس از خود دفاع کند و بعد هم آن آقا بگويد ما قانع نشديم. آيا اين درست است؟ تعداد احضاريه‌هاي امسال براي وزرا نسبت به دوره مشابه مجالس هفتم و ششم بيشتر است و آيا بايد با دولت اين کار را کنيم؟ امروز سه سال از اين سخنان گذشته است اما نمي‌توان مشابه اين سخنان را امروز هم گفت؟!

1390: ونزوئلا به جاي مجلس شوراي اسلامي

دي ماه سال 1390 هوگو چاوز که تازه از بستر بيماري برخاسته، در گفت‌وگويي تلفني با شبکه تلويزيوني دولتي «ونزولانا دو تلويزيون (VTV)» خبر داد که محمود احمدي‌نژاد در آغاز سال ميلادي با ما ديدن مي‌کند اما چاوز خبر نداشت که زماني که اعلام کرده با زماني که کميسيون امنيت ملي مجلس احمدي‌نژاد را براي پاسخگويي به سوال نمايندگان دعوت مي‌کند، يکي است! 17 دي ماه 1390 بر‌اساس آنچه اعلام شده بود احمدي‌نژاد به عنوان اولين مقصد خود وارد کاراکاس پايتخت ونزوئلا شد و ضمن عيادت از «هوگو چاوز» رييس‌جمهوري اين کشور، با وي درخصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور گفت و گو کرد اما اين سفر در حالي صورت گرفت که محمود احمدي‌نژاد براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان، همان هفته به کميسيون امنيت ملي دعوت شده بود و با توجه به سفر احمدي‌نژاد، در آن روزها اين سوال مطرح بود که از بين عيادت از هوگو چاوز يا حضور در مجلس شوراي اسلامي کدام يک براي احمدي‌نژاد اولويت دارد؟! کميسيون امنيت ملي قرار بود دو سوال از مجموعه سوالات طرح شده توسط نمايندگان از احمدي‌نژاد را با حضور نمايندگان سوال‌کننده در اين جلسه طرح کند.


 معرفي کتاب - فارماکولوژي براي پرستاران 

کتاب «فارماکولوژي براي پرستاران» از به روزترين و کامل ترين کتب مرجع داروشناسي براي پرستاران است که در اروپا و آمريکا به شکل گسترده‌اي از سوي دانشجويان و کادر پرستاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

انتخاب بخش‌هاي عمده‌اي از اين کتاب براي ترجمه بر اين اساس بوده که دارو‌هاي داراي کاربرد در بيماري‌هاي مزمن که مددجويان درگير آنها نيازمند به دريافت مراقبت‌هاي تخصصي پرستاري و درمان‌هاي دارويي و توانبخشي طولاني مدت هستند به نحو مطلوب پوشش داده شوند.

از نقاط قوت کتاب مي‌توان اشاره کرد به رويکرد کامل در تشريح و توضيح عوامل دارويي با تاکيد بر جنبه‌هاي باليني با توجه به اينکه مخاطبين اصلي کتاب پرستاران و ديگر کارشناسان شاغل در حوزه توانبخشي هستند. همچنين استفاده به جا و کافي از تصاوير، جدول‌هاو نمودارها که در فهم و درک بهتر موضوعات بسيار کمک کننده است يکي ديگر ويژگي‌هاي اين کتاب است.

اين کتاب به ترجمه دکتر کيان نوروزي و دکتر سيد حبيب‌الله کواري است و توسط انتشارات تيمورزاده – نشر طبيب منتشر شده است.