نسخه شماره 3352 - 1392/09/10 -

رييس نظام پرستاري خبر داد:
اقدام فوري براي رفع بحران کمبود پرستار


دولت، شرايط معافيت تحصيلي مشمولان را ابلاغ کرد


10 تا 13 ميليون ايراني هيچ بيمه‌اي ندارند


تعيين سقف در تعداد ويزيت پزشکان تامين اجتماعي


هزينه اعزام نخستين فضانورد ايراني به فضا


سـلامـت


اخبار کوتاه


 رييس نظام پرستاري خبر داد:
 اقدام فوري براي رفع بحران کمبود پرستار 

 رييس سازمان نظام پرستاري از اقدام فوري وزارت بهداشت براي اجراي طرحي با هدف ساماندهي و به کارگيري دانشجويان پرستاري در بخش بالين تا پايان امسال خبر داد و گفت: در حال حاضر اين طرح بهترين روش براي رفع کمبود نيروي پرستاري و عبور از بحران است. محمد ميرزابيگي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به برنامه‌هاي وزارت بهداشت براي حل مشکلات حوزه پرستاري و تصميمات گرفته شده در اين خصوص توضيحاتي ارائه و اظهار کرد: بنا شده است اقدامات فوري در حوزه پرستاري انجام شود.

وي افزود: اولويت نخست جبران کمبود نيرو است. وزارت بهداشت به دنبال آن است که با استفاده از روش‌هاي جايگزين چون بهره‌برداري از توان و پتانسيل قشر دانشجو اين کمبود را تا حدودي جبران کند.

رييس سازمان نظام پرستاري با اشاره به فعاليت 160 دانشکده پرستاري (با ميانگين 400 دانشجو براي هر دانشکده) در کشور گفت: طرحي توسط دانشکده‌هاي پرستاري تهران آماده شده است که بر اساس آن مي‌توان نيروي انساني را تا حد زيادي نوسازي و بازسازي کرد. وي در پاسخ به اينکه آيا بکارگيري دانشجويان در پست‌هاي پرستاري بيمارستان‌ها باعث افت کيفيت خدمات درماني و آسيب به بيماران نخواهد شد، گفت: دانشجويان اکنون هم به بخش بالين مي‌روند و کار مي‌کنند. البته بنا نيست کار را در قالب اين طرح صددرصد به دانشجويان بسپاريم. ميرزابيگي ادامه داد: در واقع تلاش مي‌شود تا دانشجويان پرستاري همانند دوران انترني پزشکان، با برنامه ريزي و مسئوليت پذيري بيشتري در بخش بالين حاضر شوند. اکنون انترن‌ها خدمات خوبي را ارائه مي‌دهند و علت آن هم اين است که جايگاه آنها در بخش بالين تعريف شده است، اما در پرستاري اين جايگاه مشخص نيست. رييس سازمان نظام پرستاري با اشاره به اينکه لازم است مربي به اندازه کافي وجود داشته باشد و در بيمارستان مستقر شده و پست سازماني و محل خدمتش بيمارستان باشد، گفت: در اين صورت دانشجو زير نظر مربي و با مسئوليت بيشتر کار بيمار را انجام دهد. اکنون دانشکده جداگانه کار خود را پيش مي‌برد و بالين هم جداگانه. مربي دانشجو را از دانشکده به بخش بالين مي‌برد و وي را بازمي‌گرداند. وي ادامه داد: تا زماني که بتوانيم کمبود پرستار را برطرف کنيم، استفاده از پتانسيل دانشجويان و بکارگيري آنها در مراکز درماني، بهترين روش موجود براي رفع اين کمبود است و علاوه بر اينکه منجر به ارتقاي مهارت دانشجويان مي‌شود، افزايش رضايت مردم را در پي دارد و باعث نوسازي نيروي انساني در بخش پرستاري مي‌شود. ميرزابيگي با بيان اينکه پيشنهاد ما استفاده از دانشجويان ترم چهار به بعد در اين طرح است، اظهار کرد: اين طرح در موقعيت بحراني مشکل را حل مي‌کند و مورد توجه وزارت بهداشت هم قرار گرفته و بناست که طي هفته‌هاي آينده کارگروهي روي طرح کار کند و احتمالا آن را تا پايان سال اجرايي کنند.


 دولت، شرايط معافيت تحصيلي مشمولان را ابلاغ کرد 

 هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تاييد ستادکل نيروهاي مسلح و به استناد ماده(27) قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي – مصوب 1390- آيين‌نامه اجرايي معافيت تحصيلي را تصويب کرد.

بر اين اساس، مشمولان داراي مدرک ديپلم و پيش‌دانشگاهي و مشمولان فارغ التحصيل مقاطع دانشگاهي يا معادل آن در حوزه‌هاي علميه، چنانچه در مهلت يکسال پس از فراغت از تحصيل در هر مقطع بر اساس مقررات وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در يکي از دانشگاه‌ها پذيرفته شوند، تا زماني که وفق مواد(33) و (35) قانون خدمت وظيفه عمومي- مصوب 1363- به تحصيل اشتغال دارند، مي‌توانند از معافيت تحصيلي استفاده کنند. همچنين دانشجوياني که دانشگاه محل تحصيل آنها منحل شود، به شرطي که غايب شناخته نشوند، در صورت پذيرش در ساير دانشگاه‌ها (بر اساس مقررات وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) مدت تحصيل انجام شده، جزو سنوات مجاز معافيت تحصيلي آنها محسوب نخواهد شد. انتقال يا تغيير رشته دانشجو در مواردي که نياز به انصراف و آزمون مجدد نيست، در صورتي مشمول معافيت تحصيلي خواهد بود که از حداکثر سنوات مجاز تحصيلي تجاوز نکند.

براساس اين مصوبه، معافيت تحصيلي دانش‌آموزان، دانشجويان و طلابي که اخراج مي‌شوند يا از تحصيل انصراف داده يا ترک تحصيل مي‌کنند، چنانچه ظرف يکسال از تاريخ اخراج، انصراف يا ترک تحصيل در همان رشته و مقطع بازگشت به تحصيل کنند، حسب مورد با درخواست مدرسه، دانشگاه يا مراکز مديريت حوزه‌هاي علميه و تصويب کميسيون موارد خاص مناطق و نواحي آموزش و پرورش در خصوص دانش‌آموزان، کميسيون موارد خاص مرکزي يا استاني مربوط در خصوص دانشجويان و کميسيون موارد خاص مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه در خصوص طلاب، مشروط به رعايت سقف سنوات تحصيلي موضوع مواد (32) و (33) قانون خدمت وظيفه عمومي- مصوب 1363- استمرار مي‌يابد.

همچنين معافيت تحصيلي براي مشمولان در مقطع تحصيلي متوسطه، هر يک از مقاطع دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه داخل يا خارج کشور، فقط يک بار صادر مي‌شود. معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي در صورتي که تا يکسال پس از تاريخ انصراف، در مقطع يا رشته دانشگاه جديد يا يک حوزه علميه پذيرفته شوند، در طول مدت تحصيل در مقاطع دانشگاهي (از ديپلم تا دکتري تخصصي) مشروط به اينکه انصراف، در مدت سنوات مجاز صورت گرفته باشد، فقط يک بار قابل تمديد است که در اين صورت، مدت تحصيل قبلي جزو سنوات تحصيلي جديد محسوب نخواهد شد. براين اساس، ترخيص کارکنان وظيفه بدون غيبت‌اوليه در حين خدمت که بيش از يکسال از تاريخ فراغت آنان از مقطع قبلي سپري شده باشد نيز جهت ادامه تحصيل در مقاطع کارشناسي و بالاتر به جز در زمان‌هاي اضطراري و جنگ بلامانع است.

مشمولاني که مطابق قانون براي تحصيل در حوزه‌هاي علميه پذيرفته مي‌شوند، تا زماني که به تحصيل اشتغال دارند، مشرط به نداشتن غيبت مي‌توانند از معافيت تحصيلي استفاده کنند. اجراي اين ماده توسط سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و رده‌هاي هم نام در استان‌ها، طبق تدابير ابلاغي ستاد کل نيروهاي مسلح است. همچنين ادارات آموزش و پرورش موظفند اسامي دانش‌آموزاني را که به سن مشموليت (18 سال تمام بر اساس ماده تولد) مي‌رسند و طبق قانون و اين آيين‌نامه به تحصيل اشتغال دارند، به ترتيبي که سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و رده‌هاي هم نام در استان‌ها اعلام مي‌کند براي صدور معافيت تحصيلي به سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و رده‌هاي هم نام در استان‌ها اعلام کنند. براساس مصوبه دولت، دانشگاه‌ها موظفند اسامي دانشجوياني را که مورد پذيرش قرار داده‌اند، بر اساس ضوابطي که سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و رده‌هاي هم نام در استان‌ها مشخص مي‌کند، براي صدور معافيت تحصيلي اعلام کنند. صدور معافيت تحصيلي براي طلاب منوط به ارائه گواهينامه اشتغال به تحصيل آنان از طريق مرکز مربوط و براساس ضوابطي است که از سوي سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و رده‌هاي هم نام در استان‌ها تعيين مي‌شود و مدت اعتبار آن، تا يکسال پس از تاريخ فراغت از تحصيل در هر دوره است. همچنين معافيت تحصيلي طلاب، دانش‌آموزان و دانشجويان، حسب مورد تا پايان مهلت‌هاي مقرر در مواد (32) و (33) قانون خدمت وظيفه عمومي- مصوب 1363- است و افراد ياد شده موظفند حتي در صورتي که فارغ‌التحصيل نشده باشند، ظرف يکسال از اين تاريخ خود را براي رسيدگي به وضعيت مشموليت معرفي کنند و فارغ‌التحصيل شدن در اين مهلت يکساله، مجوزي براي صدور معافيت تحصيلي در مقطع بالاتر نخواهد بود. در صورتي که طلبه اي بيش از شش ماه متوالي در يکسال تحصيلي به طور غيرموجه در محل تحصيل حاضر نشده و ترک تحصيل کند يا از تحصيل انصراف داده يا اخراج شود، مرکز مربوط موظف است مراتب را ظرف سه ماه براي لغو معافيت تحصيلي به وي و سازمان وظيفه‌عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و رده‌هاي هم نام در استان‌ها اعلام کند. براين اساس، مقامات مسئول در ادارات آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه يا نمايندگان رسمي آن در استان‌ها موظفند بر پيوستگي تحصيلي دانش‌آموزان، دانشجويان و طلاب مشمول در مدت مجاز تحصيل، نظارت کنند و در صورت فراغت يا ترک تحصيل، انصراف و اخراج، صورت اسامي آنان را ظرف سه ماه، با ذکر مشخصات کامل و نشاني و رشته و مقطع تحصيلي، به طور انفرادي و بر اساس ضوابطي که سازمان وظيفه‌عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و رده‌هاي هم نام در استان‌ها مشخص مي‌کند، اعلام کنند.

همچنين مشمولاني که با داشتن شرايط معافيت تحصلي در خارج از کشور تحصيل مي‌کنند، موظفند ظرف يکسال از فراغت از تحصيل، اخراج، انصراف يا ترک تحصيل، خود را براي رسيدگي وضع مشموليت به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور يا مراکز تعيين شده از سوي سازمان وظيفه‌عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و رده‌هاي هم نام در استان‌ها در داخل کشور معرفي کنند.

براساس مصوبه دولت، دانش‌آموزاني که با استفاده از معافيت تحصيلي در خارج به تحصيل اشتغال دارند، چنانچه در حين تحصيل به کشور مراجعه کنند و ظرف سه ماه به محل تحصيل خود بر نگردند، معافيت تحصيلي شان لغو خواهد شد.

مشمولان براي استفاده از معافيت تحصيلي خارج از کشور بايد تضمين‌هاي لازم را قبل از خروج از کشور، به سازمان وظيفه‌عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و رده‌هاي هم نام در استان‌ها بسپارند و متعهد شوند در مهلت‌هاي مقرر مربوط، به کشور مراجعت کنند و شرط سازمان وظيفه‌عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و رده‌هاي هم نام در استان‌ها مبني بر ضبط تضمين به نفع دولت، در صورت عدم مراجعت به موقع را بپذيرند.

همچنين مشمولاني که معافيت تحصيلي خارج از کشور اخذ مي‌کنند بايد ظرف شش ماه از تاريخ صدور معافيت، به تحصيل در خارج اشتغال يابند و عدم اشتغال به تحصيل تا پايان اين مدت، انصراف از تحصيل تلقي شده و معافيت تحصيلي آنان لغو مي‌شود.

براين اساس، دانشجوياني که با استفاده از معافيت تحصيلي در خارج از کشور تحصيل مي‌کنند، چنانچه در حين تحصيل به کشور مراجعت کنند و ظرف شش ماه به محل تحصيل خود برنگردند، از حيث معافيت تحصيلي در شمول احکام دانشجوي انصرافي خواهند بود. مدت تحصيل دانشجويان خارج از لحاظ معافيت، همانند دانشجويان داخل کشور است و افزايش مدت آن حسب مورد با تاييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خواهد بود. انتقال معافيت تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از کشور به داخل، تا يکسال پس از قطع رابطه تحصيلي و با رعايت ضوابط و مقررات مورد عمل وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بلامانع است، اما اين مدت جزو سنوات مجاز معافيت تحصيلي آنان لحاظ خواهد شد.

براساس مصوبه دولت، طلاب داراي مدرک کارشناسي و بالاتر يا حس مقررات مربوط معادل آن در حوزه، مي‌توانند براي تحصيل به خارج از کشور مسافرت کنند.

همچنين معافيت تحصيلي براي دانشجويان خارج از کشور حسب مورد به درخواست وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي و توسط سازمان وظيفه‌عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و رده‌هاي هم نام در استان‌ها صادر مي‌شود.

طلابي که بر اساس مقررات مربوط، در خارج از کشور مشغول به تحصيل حوزوي مي‌شوند، بايد مدارک اشتغال به تحصيل خود را به مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه ارسال کنند تا در صورت تاييد، از طريق اين مرکز براي آنان درخواست معافيت تحصيلي شود.

براساس مصوبه دولت، مشمولاني که خارج از ضوابط قانون خدمت وظيفه عمومي- مصوب 1363- و اين آيين‌نامه از کشور خارج شده باشند، نمي‌توانند از معافيت تحصيلي استفاده کنند.


 10 تا 13 ميليون ايراني هيچ بيمه‌اي ندارند 

مديرعامل سازمان بيمه سلامت گفت: 16 درصد افراد جامعه و به عبارتي 10 تا 13 ميليون نفر در کشور تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند. به گزارش مهر، دکتر انوشيروان محسني بندپي در ميزگرد برنامه نبض که به بررسي چالشهاي بيمه سلامت اختصاص داشت، افزود: 23 صندوق بيمه درماني در کشور وجود دارد که از منابع عمومي تامين مي‌شوند. وي از بيمه تامين اجتماعي با 36 ميليون جمعيت و همچنين بيمه خدمات درماني با 34 ميليون بيمه شده، به عنوان بزرگترين صندوقهاي بيمه اي در کشور نام برد و گفت: ساير صندوقهاي بيمه اي که سهمي در حدود 10 درصد افراد جامعه را تحت پوشش دارند، شامل کميته امدا، بانکها، شهرداري و... است. محسني بندپي در پاسخ به اين سوال که آيا با تشکيل سازمان بيمه سلامت در کشور، تجميع بيمه‌ها اتفاق افتاده است، افزود: مقدمات تجميع را انجام داده ايم اما هنوز اين اتفاق نيفتاده است. مديرعامل سازمان بيمه سلامت در ادامه به لزامات شکل گيري تجميع بيمه‌ها در کشور اشاره کرد و گفت: ابتدا بايد منابع مالي عمومي صندوق‌هاي بيمه‌اي يکسان شود. ضمن اينکه بايد بدانيم چه بسته پايه اي خدمات بيمه‌اي به مردم ارائه شود. همچنين رقابت بين صندوقهاي بيمه اي عمومي را بايد از بين ببريم. وي با اعلام اينکه قانون بيمه همگاني از سال 74 در کشور اجرايي شده است، افزود: بر اساس اين قانون، همه مردم کشور مي‌بايست تا امروز تحت پوشش بيمه قرار مي‌گرفتند اما بررسيها نشان مي‌دهد که 16 درصد افراد جامعه و به عبارتي 10 تا 13 ميليون نفر هنوز تحت پوشش هيچ بيمه اي قرار ندارند.


 تعيين سقف در تعداد ويزيت پزشکان تامين اجتماعي 

 معاون درمان سازمان تامين اجتماعي در مورد تعيين سقف براي ويزيت پزشکان در هر ساعت در مراکز ملکي اين سازمان، اظهار کرد: اين سقف در مراکز ملکي سازمان تامين براي پزشکان عمومي و متخصص متفاوت است؛ در مورد پزشکان عمومي 12 ويزيت در ساعت در نظر گرفته شده است که در شرايط استثنا همانند فصول سرد سال به 15 ويزيت مي‌رسد.

دکتر محمدعلي همتي در گفت‌و‌گو با ايسنا، ‌ گفت: در مراکز ملکي ايجاد سقف ويزيت به آن معنا نيست که سقفي براي ارائه خدمات درماني تعريف شده است، بلکه اين موضوع تنها براي بالا بردن بهتر کيفيت خدمات درمان است و تنها در بعضي از موارد براي پزشکان عمومي سقف خاصي تعيين شده است تا بيماران در فواصل زماني مشخص و با کيفيت مطلوبتر ويزيت شوند.

وي با بيان اينکه تعيين سقف ويزيت براي پزشکان عمومي و متخصص متفاوت است، عنوان کرد: در برخي تخصص‌ها همچون روانپزشکي نيز به دليل اينکه بيماران مدت زمان بيشتري براي درمان نياز دارند محدوديت ويژه‌اي در اين زمينه ايجاد شده است. معاون درمان سازمان تامين اجتماعي در مورد علت افزايش سقف ويزيت پزشکان عمومي فصول سرد سال نيز خاطرنشان کرد: استثناهايي نيز در اين زمينه وجود دارد که مربوط به فصول سرد سال است چراکه بار مراجعات بيماران افزايش يافته و بيماران مشابه و تکراري براي پزشک افزايش مي‌يابند، بنابراين سقف ويزيت پزشکان عمومي در مراکز ملکي به 15 ويزيت در ساعت افزايش مي‌يابد.


 هزينه اعزام نخستين فضانورد ايراني به فضا 
نويسنده : عباس خاراباف

 اعزام نخستين فضانورد ايراني به فضا بالاخره چقدر هزينه خواهد داشت؟ اين سوالي است که شايد ذهن شما را هم مشغول کرده باشد. مخصوصا بعد از اين که در چند روز اخير اعداد و ارقام متفاوتي در اين زمينه از طرف افراد مختلف اعلام شده است. 14 ميليارد دلار، 10 ميليارد دلار و تازه‌ترين رقم 800 ميليارد تومان (معادل 270 ميليون دلار)!

نکته اصلي اينجاست که دو دانشگاه معتبر ايراني درست پس از مطرح شدن وعده ارسال «نخستين فضانورد ايراني» در دولت پيشين، دست به کار شدند و هزينه انجام اين طرح را برآورد کردند. هردوي اين دانشگاه‌ها به اين نتيجه رسيدند که با توجه به وعده‌اي که داده شده، براي انجام چنين پروژه‌اي (در پرواز‌مداري) بايد زيرساخت‌هاي لازم در کشور در حداقل مدت زمان 10 سال و با هزينه حدودا 10 ميليارد دلار ايجاد شود. اين دانشگاه‌ها برآورد کردند علاوه بر ايجاد اين زيرساخت‌ها هزينه انجام خود پروژه نيز 4 ميليارد دلار خواهد بود.

با اين حال طي آخرين اظهار نظرات، مسئولان سازمان فضايي اعلام کرده‌اند که اصلا قصد ندارند نخستين فضاپيماي سرنشين‌دار را به مدار بفرستند. آنها مي‌گويند تنها قرار است يک ايراني با يک فضاپيماي بومي پرواز زيرمداري انجام دهد. اين مسئولان ادعا مي‌کنند براي انجام چنين پروژه‌اي زيرساخت‌هاي لازم در کشور وجود دارد و هزينه خود طرح نيز 800 ميليارد تومان برآورده شده است. کارشناسان اما در پاسخ به سازمان فضايي مي‌گويند با ارسال يک انسان به فضا در پرواز زيرمداري ديگر نمي‌توان گفت ايران «فضانورد» به فضا فرستاده است. به همين دليل بهتر است نخست با تعاريف آشنا شويم. يکي از مهم‌ترين تعاريف در فناوري فضايي پرواز فضايي است. پرواز فضايي فعاليتي است که طي آن يک وسيله نقليه (فضاپيما) وارد فضا شود. پرواز فضايي در دوحالت مداري و زيرمداري انجام مي‌شود. در پرواز زير مداري اين وسيله نقليه بالا رفته، مرز 100 کيلومتري از سطح زمين را رد کرده و در يک مسير کماني شکل به زمين باز مي‌گردد. در پرواز مداري اما فضاپيما بايد به اصطلاح دست کم وارد پايين‌ترين مدار زمين شود و حداقل بايد يک دور، دور زمين گردش را تجربه کند.

طبق بعضي از تعاريفي که سازمان‌هاي بين‌المللي ارائه داده‌اند، فضا از حدود 100 کيلومتري از سطح زمين آغاز مي‌شود. در بيشتر کشورهاي دنيا هم تقريبا اين تعريف جا افتاده و کارشناسان و پژوهشگران زيادي روي آن اتفاق نظر دارند. با اين وجود براي تعريف واژه «فضانورد» اختلاف نظرها اساسي‌تر است. مثلا در آمريکا کسي که بتواند طي يک پرواز از ارتفاع 80 کيلومتري بالاتر رود، لقب فضانورد را به خود اختصاص مي‌دهد. اما در روسيه فضانورد (کيهان نورد) به کسي گفته مي‌شود که براي انجام يک ماموريت فضايي تربيت ديده باشد و با يک فضاپيما پرواز مداري را تجربه کند.

به طور خلاصه مي‌توان گفت مسافر فضايي کسي است که روي يکي از صندلي‌هاي يک فضاپيماي تجاري در يک پرواز فضايي زمان‌بندي شده، سفر به فضا را تجربه کند. يعني چيزي شبيه همان مسافر هوايي که با هوانورد (کسي که براي انجام پرواز هوايي آموزش ديده) تفاوت دارد. توريست فضايي هم کسي است که شغلش فضانوردي نيست اما براي انجام پرواز فضايي همراه با فضانوردان حرفه‌اي آموزش مي‌بيند و هزينه سفر به فضا را خودش پرداخت مي‌کند. براي مثال، خانم انوشه انصاري نخستين زن فضانورد ايراني نبود بلکه نخستين توريست فضايي ايراني بود.

کشور چين در سال 2003/1382 يعني 10 سال پيش نخستين فضانورد خود را به فضا فرستاد. اين کشور تقريبا از اوايل دهه 1950/1330 فعاليت‌هاي فضايي خود را شروع کرده بود. آنها حدود 10 سال بعد نخستين راکت کاوشي خود (مثل کاوشگر پيشگام) را پرتاب کردند. از سال 1987/1366 هم آنها نخستين تحقيقات را براي اعزام انسان به فضا (در پرواز مداري) آغاز کردند و 16 سال بعد توانستند نخستين فضانورد را به مدار بفرستند. کشور چين براي ايجاد زيرساخت‌هاي ارسال انسان به فضا بيش از 15 ميليارد دلار، براي انجام پروژه سرنشين‌دار خود در سال 2003/1382، حدود 3 ميليارد دلار و براي ادامه پروژه تا سال 2013/1392 نيز بيش از 4 ميليارد دلار هزينه کرده است.

مسوولان جمهوري اسلامي ايران نيز در زمان دولت دهم تصميم گرفتند نخستين فضانورد کشور را با يک فضاپيماي بومي به مدار بفرستند. طبق اظهار نظر کارشناسان حاضر در ميزگرد فضانورد ايراني (که در نخستين روز از چهارمين نمايشگاه ملي توانمندي‌هاي صنايع هوايي و فضايي ايران برگزار شد)، در مصوبه شوراي عالي فضايي به رياست رييس‌جمهور سابق، در سال 1386 قرار شده بود ايران در سال 1403 نخستين فضانورد خود را به مدار 500 کيلومتري زمين (يعني پرواز مداري) بفرستد. البته ظاهرا در آن مصوبه پرتاب ماهواره به مدار ژئو (ارتفاع 36هزار کيلومتري از زمين که محل استقرار ماهواره‌هاي مخابراتي و تلويزيوني است) و اعزام انسان به ماه هم در دستور کار قرار گرفته بود.

پس از آن بود که دانشگاه‌هاي معتبر کشور دست به کار شدند و هزينه انجام چنين پروژه‌اي را در 14 سال، 14 ميليارد دلار برآورد کردند. همين برآوردها موجب شد تا کارشناسان به چرايي اين برنامه نقد شديد داشته باشند. سازمان فضايي هم احتمالا مي‌دانست انجام چنين پروژه‌اي با اين هزينه بالا و بدون نتيجه و دستاورد تجاري خاص، خيلي به سود کشور نيست؛ اما وعده‌اي داده شده بود و نمي‌شد کار ادامه پيدا نکند.

براساس همين وعده اتفاقاتي هم در سازمان فضايي رخ داد. پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها ايجاد شدند، پست‌هاي مختلف به افراد داده شد و نيروهاي زيادي استخدام شدند. به جاي اينکه از دانشگاه‌ها در زمينه تربيت نيروي کارشناس مورد نياز در صنعت يا انجام پژوهش‌هاي ملزوم حمايت شود، با دانشگاه‌ها قرارداد ساخت سامانه‌هاي فضايي بسته شد و علاوه بر پرتاب چند ماهواره به مدار کم‌ارتفاع، نخستين موجود زنده نيز به فضا رفت و برگشت. اکنون که دولت جديد بر سر کار آمده، برنامه جديدي در قالب اعزام انسان به فضا در پرواز زيرمداري در دستور کار قرار گرفته است که هزينه آن 800 ميليارد تومان (کمتر از 270 ميليون دلار) خواهد بود. با توجه به وضعيت کشور و هزينه اين پروژه، به نظر مي‌رسد انجام اين پروژه منطقي است و در آينده نه چندان دور شاهد پرواز زيرمداري نخسين فضانورد ايراني خواهيم بود.


 سـلامـت 

 سرماخوردگي از شايع‌ترين علل ابتلا به عفونت‌هاي چشمي

يک متخصص چشم با بيان اين که عفونت‌هاي چشمي از شايع‌ترين بيماري‌هاي چشمي در کشوراست، در خصوص علل بروز عفونت‌هاي چشمي، گفت: سرماخوردگي مي‌تواند از شايع‌ترين علل ابتلاي افراد به عفونت‌هاي چشمي باشد. دکتر عبدالوحيد عبدالرحيمي در گفت و گو با ايسنا اظهار داشت: عفونت‌هاي چشمي از جمله بيماري‌هايي است که افراد در برخي از مکان‌ها بيشتر در معرض بروز آن قرار مي‌گيرند. اين متخصص چشم در خصوص علل بروز عفونت‌هاي چشمي، گفت: سرماخوردگي مي‌تواند از شايع‌ترين علل ابتلاي افراد به عفونت‌هاي چشمي باشد. قرار گرفتن افراد در مکان‌هاي با تجمع زياد همچون سربازخانه‌ها، مهدکودک‌ها و مدارس بيشتر در معرض ابتلا به اين بيماري قرار دارند. وي به شايع‌ترين علايم بروز عفونت‌هاي چشمي اشاره و تصريح کرد: قرمز شدن چشم‌ها، ريزش مداوم اشک، ورم کردن ناحيه پلک و تجمع ترشحات در گوشه چشم از علايم شايع عفونت‌هاي چشمي است. دکتر عبدالرحيمي با بيان اينکه ابتلاي افراد به سرماخوردگي در همان مراحل اوليه بايد درمان شود تا از ظهور عفونت‌هاي چشمي و انتقال آن به ديگران با توجه به مسري بودن اين بيماري جلوگيري به عمل آيد، افزود: رعايت نکات بهداشتي همچون شستن مداوم دست‌ها و استفاده از حوله جداگانه به هنگام سرماخوردگي مهم ترين راهکار براي پيشگيري از عفونت‌هاي چشمي است. اين متخصص چشم در پايان به راه‌هاي دارويي براي درمان عفونت‌هاي چشمي پرداخت و اظهار داشت: افراد مي‌توانند از قطره و پمادهاي آنتي بيوتيک موضعي تحت نظر پزشک متخصص چشم استفاده کنند.

رابطه سولاريوم و سرطان پوست

مديرگروه پوست دانشگاه علوم پزشکي مشهد گفت: استفاده از سولاريوم در کوتاه‌مدت مي‌تواند باعث قرمزي، سوزش و خارش مشابه آفتاب سوختگي شود.دکتر مسعود ملکي در گفت‌وگو با ايسنا تصريح کرد: سولاريوم دستگاهي براي برنزه ‌کردن پوست است که استفاده از اين دستگاه در درازمدت مي‌تواند سبب پيري، کدر شدن، کک و مک، افزايش چين و چروک، شلي، افتادگي و ضخيم شدن پوست شود. وي با اشاره به اينکه افزايش خطر سرطان پوست از عوارض استفاده از سولاريوم است، اظهار کرد: برنزه کردن با آفتاب در تابستان بيشتر صورت مي‌گيرد اما استفاده از سولاريوم که در آن اشعه مصنوعي استفاده مي‌شود در هر فصلي ممکن است. ملکي عنوان کرد: اشعه ماوراء بنفش باعث تکثير ملانوسيت‌ها (سلول‌هايي که در پوست رنگدانه‌سازي مي‌کنند) و افزايش مهاجرت و رنگدانه‌سازي آنها مي‌شود و بدين طريق باعث افزايش رنگدانه در پوست و برنزه شدن آن مي‌شود. اين متخصص پوست و مو تصريح کرد: استفاده از سولاريوم يکي از دلايل افزايش سرطان پوست در آمريکا و استراليا طي چند دهه گذشته است و مردم بايد از نتايج اين اشتباه در ساير نقاط دنيا استفاده و از انجام اين کار مضر خودداري کنند. ملکي بيان کرد: پوست ايراني‌ها، پوستي متوسط از نظر رنگ است و به همين دليل نيازي به برنزه کردن ندارد.

چاقي و تغيير واکنش زبان در طعم غذاها

دانشمندان اعلام کردند که چاقي ممکن است در نقاطي از مغز که سيستم طعم را از طريق سلول‌ها بر روي زبان کنترل مي‌کند،‌ تغيير ايجاد کند. باتوجه به نشريه «پلاس وان»، زيست‌شناسان دانشگاه «بوفالو» دريافتند که داشتن اضافه وزن واکنش زبان را در غذاهاي مختلف تغيير مي‌دهد. آنها، 25 موش طبيعي را با 25 تا از هم‌نوع‌هاي اين موش‌ها که غذاهاي بسيار چرب مي‌خوردند و چاقي مفرط داشتند مقايسه کردند. محققان دريافتند که موش‌هاي چاق، سلول‌هاي گيرنده طعم و مزه کمتري داشتند در مقايسه با آنهايي که لاغرتر بودند به محرک‌هاي شيرين پاسخ دادند، علاوه بر اين، سلول‌هاي پاسخ در حيوانات چاق حتي واکنش ضعيف‌تري را نشان داد . دکتر مدلر استاديار علوم زيستي گفت: اين تحقيقات نشان داده است که چاقي مي‌تواند به تغييرات در مغز، و همچنين بهمان اندازه عصب‌هايي که سيستم طعم محيطي را کنترل مي‌کنند، منجر شود، اما هيچ کس تا بحال به سلول‌هاي روي زبان که با غذا تماس دارند توجه نکرده بود. محققان سرنخي در ارتباط با ناتواني در تشخيص شيريني و افزايش وزن پيدا نکردند. در حالي که طعم و مزه نقش مهمي را در تنظيم اشتها ايفا مي‌کند،‌ محققان بر دانش بيشتري در مورد ارتباط بين طعم‌، اشتها و چاقي تاکيد دارند.


 اخبار کوتاه 

 پايان چهارمين كنفرانس گردشگري سلامت كشورهاي اسلامي

چهارمين كنفرانس گردشگري سلامت كشورهاي اسلامي كه 5 و 6 آذرماه در بيمارستان فوق تخصصي رضوي مشهد برگزار شد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني آستان قدس رضوي در اين كنفرانس كه براي چهارمين سال متوالي به ميزباني بيمارستان رضوي برگزار شد، نمايندگان وزارتخانه ها، سازمان‌ها و نهادهاي 50 كشور اسلامي حضور داشتند. مباحثي هم‌چون اعتبار بخشي مراكز درماني جهان اسلام از جمله بيمارستان رضوي، برقراري تفاهم نامه‌ بيمه‌اي مشترك ميان كشورهاي اسلامي و بررسي راهكارهاي جديد براي توسعه گردشگري سلامت از مهمترين اهداف برگزاري اين كنفرانس بود. در اين كنفرانس بالاترين گواهينامه اعتبار بخشي خدمات درماني تحت عنوان (ACI) از سوي سازمان اعتبار بخشي كانادا به بيمارستان رضوي اعطا شد. دكتر نجفي معاون رييس جمهور، گري لوييس نماينده سازمان ملل در ايران، دكتر علوي قائم مقام توليت آستان قدس رضوي، دكتر زالي رييس سازمان نظام پزشكي كشور و دكتر نيكنام مشاور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور از جمله مهمانان ويژه اين دوره از كنفرانس بودند.

آغاز توزيع شير در مدارس

مراسم نمادين توزيع شير روز شنبه در دبستان شهريار منطقه 19 آموزش و پرورش تهران برگزار شد. اسفنديار چهاربند مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران در اين مراسم اظهار داشت: يکي از اهداف نظام تعليم و تربيت در ساحت‌هاي 6 گانه، سلامت جسمي و روحي دانش‌آموزان است. وي با بيان اينکه شير به عنوان يک ماده غذايي کامل محسوب مي‌شود، افزود: ارزيابي‌ها حاکي از اثربخشي مثبت طرح توزيع شير در مدارس است و اميدواريم بتوانيم اين طرح را با مشارکت خانواده‌ها پيگيري و نهادينه کنيم. چهاربند با بيان اينکه توزيع شير در مدارس تهران بين 730 هزار دانش‌آموز دوره پيش دبستان، ابتدايي و دوره متوسطه اول اجرا مي‌شود، گفت: دانش‌آموزان در هفته حداقل دو نوبت شير دريافت مي‌کنند، به عبارتي 1460 نفر نوبت در هفته شير توزيع مي‌شود. وي اظهار اميدواري کرد که با همکاري کارخانه‌هاي توليد کننده شير تا سقف 30 نوبت و در صورت تامين اعتبارات تا 40 نوبت، شير بين دانش‌آموزان توزيع مي‌شود.

ثبت بيش از 1800 اختراع

در هفت ماهه سال جاري يک هزار و 827 اختراع در اداره کل مالکيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسيده است. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در 7 ماهه سال جاري4 هزار و 547 علامت تجاري و 994 طرح صنعتي نيز در کشور ثبت شده است. براساس اين گزارش، همچنين 37 هزار و 780 شرکت در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسيده که از اين تعداد 32 هزار و 290 فقره شرکت تجاري و 5 هزار و 490 فقره شرکت تعاوني بوده است.

شرايط دريافت کمک هزينه کفن و دفن

شرايط دريافت کمک هزينه کفن و دفن افراد تحت پوشش تامين اجتماعي از سوي اين سازمان اعلام شد. به گزارش ايلنا به نقل از سازمان تأمين اجتماعي، کمک هزينه کفن و دفن، بابت فوت بيمه‌شدگان اجباري و اختياري، مقرري‌بگيران بيمه‌بيکاري، بازنشستگان و ازکارافتادگان کلي پرداخت مي‌شود. برقرار بودن ارتباط بيمه‌شده با کارفرماي کارگاه مشمول قانون تأمين‌اجتماعي، شرط اصلي پرداخت کمک هزينه کفن و دفن به بازماندگان بيمه‌شده متوفي است و به اين ترتيب افرادي که قبل از فوت فاقد ارتباط بيمه‌اي با سازمان تأمين‌اجتماعي باشند، مشمول دريافت اين کمک هزينه نيستند. براين اساس کمک هزينه کفن و دفن به همسر بيمه‌شده يا مستمري‌بگير متوفي، فرزند، پدر و يا مادر وي پرداخت مي‌شود همچنين باتوجه به تسهيلاتي که از سوي سازمان تأمين‌اجتماعي فراهم گرديده، کمک هزينه مذکور بابت فوت همسر بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران نيز درصورت احراز شرايط قانوني پرداخت مي‌شود. شايان ذکر است، ميزان کمک هزينه کفن و دفن، معادل حداقل دستمزد ماهيانه سال فوت است که پس از انجام مراحل کفن و دفن بيمه‌شده يا مستمري‌بگير و با ارائه گواهي فوت و دفترچه درماني متوفي از سوي شعبه مربوطه قابل پرداخت است.

توضيحاتي درباره حقوق و مزاياي مديران تأمين‌اجتماعي

پيرو اخبار منتشره در برخي از رسانه‌ها درباره پرداخت‌هاي چندين ميليوني حقوق و پاداش به مديران و معاونان سازمان، اميرعباس تقي‌پور مشاور مديرعامل و مديرکل روابط عمومي سازمان تأمين‌اجتماعي، ابراز داشت: در اين سازمان هرگونه پرداختي بايد براساس قانون انجام بگيرد و حقوق و مزاياي تمامي مديران و کارکنان اين سازمان نيز مشمول همين قانون است.

وي افزود: طبيعتاً نوع، ميزان مسئوليت، سابقه کار افراد، مدرک تحصيلي، تخصص و مهارت، از فاکتورهاي تعيين‌کننده حقوق قانوني مديران و کارکنان سازمان تأمين‌اجتماعي است. بر همين اساس به دليل اهميت مشاغل و مسئوليت‌هاي داخلي سازمان، برخي از معاونان و مديران ارشد سازمان براي انجام وظايف خود ناگزير مي‌شوند که تا 18 ساعت هم در سازمان حضور داشته باشند. تقي‌پور گفت: تمامي حقوق و مزايا و پاداش‌هاي کارکنان سازمان تأمين‌اجتماعي براساس مصوبات قانوني آن بوده و به تصويب مراجع ذي‌صلاح از جمله هيأت امنا و هيأت‌مديره سازمان مي‌رسد و سپس پرداخت مي‌شود. مديرکل روابط عمومي سازمان تأمين‌اجتماعي در ادامه از همه رسانه‌ها خواست تا پيش از دريافت اطلاعات کامل، از انتشار اخبار ناقص خودداري نمايند و تأکيد نمود که پاسخگويي، برنامه‌محوري، قانونمداري و پاکدستي چهار راهبرد اصلي مديرعامل سازمان تأمين‌اجتماعي است که ايشان همواره بر اين موضوع تأکيد داشته‌اند. تقي‌پور تأکيد کرد: اطلاع‌رساني ناقص و يک طرفه ممکن است اعتماد ميان شرکاي اجتماعي سازمان را خدشه‌دار کند که به منظور پيشگيري از اين امر اداره کل روابط عمومي سازمان تأمين‌اجتماعي آماده پاسخگويي به ابهامات رسانه‌ها قبل از انتشار اخبار ناقص است.