نسخه شماره 3346 - 1392/09/03 -

ذخاير سوخت ايران 12 ميليارد ليتر شد
افزايـش ذخـاير اسـتراتژيک بنـزين


نيروگاه‌ها با محدوديت گاز مواجه شدند


درآمدهاي معدني قابليت جايگزيني در آمدهاي نفتي را دارد


کاهش 700 هزار تا 3 ميليون توماني هر متر آپارتمان در پايتخت


رشد شاخص بورس در سايه مذاکرات ژنو


نگاه دولتمردان دهه 50 و 80 شمسي به دلارهاي نفتي


اخبار کوتاه


 ذخاير سوخت ايران 12 ميليارد ليتر شد
 افزايـش ذخـاير اسـتراتژيک بنـزين 

 با بهره‌برداري از دو انبار و مخازن جديد نفتي، ظرفيت ذخيره‌سازي فرآورده‌هاي استراتژيک نفتي کشور همچون بنزين و گازوئيل کشور با رشدي نزديک 400 ميليون ليتري به بيش از 12 ميليارد ليتر افزايش يافت. به گزارش مهر، با بهره برداري از دو انبار و مخازن جديد ذخيره سازي فرآورده‌هاي نفتي در مجموع ظرفيت ذخيره‌سازي سوخت‌هاي استراتژيک ايران به بيش از 12 ميليارد ليتر افزايش يافت.بر اين اساس از ابتداي سالجاري دو انبار جديد نفتي ملاير با ظرفيت ذخيره‌سازي 665 ميليون ليتر و انبار جديد نفتي ماهشهر با ظرفيت ذخيره‌سازي 300 ميليون ليتر در مدار بهره‌برداري قرار گرفته است که ظرفيت اين دو انبار در مجموع حدود 360 ميليون ليتر است.

همزمان با آغاز بهره برداري از اين دو انبار نفتي، مخازن جديد ذخيره‌سازي بنزين هم با ظرفيت 30 ميليون ليتر در استان‌هاي شمالشرق کشور راه اندازي شد تا امسال در مجموع حدود 400 ميليون ليتر به ظرفيت ذخاير استراتژيک سوخت مايع کشور افزوده شود.علاوه بر اين مطابق با برنامه زمان بندي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي قرار است تا پايان سالجاري با بهره‌برداري از چند مخزن جديد ذخيره سازي سوخت مايع کشور حدود 570 ميليون ليتر ديگر افزايش يابد تا ظرفيت ذخاير استراتژيک سوخت کشور به 12.5 ميليارد ليتر افزايش يابد.

در شرايط فعلي در کنار طرح‌هاي جديد افزايش ذخيره سازي سوخت، ساخت انبارهاي جديد نفتي اروميه، شيراز، بيرجند و طرح توسعه انبار نفت گرگان هم در دستور کار قرار دارد، ضمن آنکه طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي مخازن جديد ذخيره سازي فرآورده نفتي در اراک، قم، بجنورد و سمنان مراحل نهايي اجرايي خود را پشت سر مي‌گذارد.از اين رو پيش بيني مي‌شود با بهره برداري از انبار شيراز 166 ميليون ليتر، انبار اروميه 120 ميليون ليتر،‌ انبار بيرجند 100 ميليون ليتر به ظرفيت ذخيره‌سازي سوخت کشور افزوده شود.

از سوي ديگر با راه‌اندازي 7 طرح جديد توسعه‌اي در انبارهاي موجود نفت شامل طرح توسعه انبار نفت گرگان با 20 ميليون ليتر افزايش ظرفيت، انبار نفت زاهدان با 40 ميليون ليتر افزايش ظرفيت، انبار نفت اراک با 150 ميليون ليتر افزايش ظرفيت و توسعه انبارهاي نفت قم، بجنورد، سمنان در مجموع با 30 ميليون ليتر ظرفيت جديد براي ذخيره‌سازي فرآورده‌هاي نفتي کشور در مدار بهره‌برداري قرار خواهد گرفت.به گزارش مهر، هم اکنون ظرفيت ذخيره سازي 50 روزه‌اي براي بنزين کشور فراهم شده اين در حالي است که براي نفت کوره تا 50 روز، سوخت مايع نيروگاه‌ها تا 34 روز، نفت سفيد و گازوئيل تا 60 ظرفيت ذخيره سازي در سطح کشور ايجاد شده است.بر اساس اهداف چشم انداز بايد ظرفيت ذخيره سازي سوخت مايع کشور تا پايان برنامه پنجم توسعه به 15 ميليارد ليتر افزايش يابد و از اين رو ساخت و راه‌اندازي انبارهاي جديد نفتي با مشارکت بخش خصوصي در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.

ذخيره 5/4 ميليارد ليتر سوخت در نيروگاه‌هاي کشور

مصطفي کشکولي مديرعامل شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به وضعيت مناسب ذخاير سوخت کشور گفت: در حال‌حاضر کشور به لحاظ ذخاير سوخت در شرايط ايده‌آل قرار دارد و مشکلي هم بابت ارايه سوخت کافي به مردم وجود ندارد. او افزود:ميزان ذخاير سوخت کشور در شرايط مطلوبي است و براي ايام نوروز نيز به ميزان کافي ذخيره سازي شده است.وي افزود: در حال حاضر در نيروگاه‌هاي کشور ميزان 4.5 ميليارد ليتر بنزين ذخيره داريم که رقم مناسبي در بخش نيروگاهي و پخش است. کشکولي در خصوص واردات بنزين نيز اظهار داشت: جهت تامين ميزان بنزين براي مصرف در ايام نوروز و همچنين تقويت موجودي ذخاير، بنزين وارد مي‌کنيم که طبق گفته وزير نفت ضمن اينکه اين واردات موقتي خواهد بود پيش‌بيني مي‌شود ظرفيت توليد اين فرآورده نفتي در سال جاري به 6 تا 7 ميليون ليتر در روز برسد.


 نيروگاه‌ها با محدوديت گاز مواجه شدند 

همزمان با ورود جبهه هواي سرد به اکثر استان‌هاي کشور، متوسط مصرف روزانه گاز ايران به مرز نيم ميليارد مترمکعب در روز افزايش يافت و براي تامين گاز مشترکان خانگي، گازرساني به اکثر نيروگاه‌هاي کشور محدود و بعضا متوقف شد. به گزارش مهر، با ورود جبهه‌هاي هواي سرد به اکثر استان‌هاي شمال و شمال غرب کشور، متوسط مصرف گاز در مجموع بخش‌هاي خانگي، تجاري و صنايع غير عمده با افزايش قابل توجه اي روبرو شد.از‌اين‌رو متوسط مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي، تجاري و صنايع غير عمده به 500 ميليون مترمکعب در روز رسيده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدي 9 تا 10 درصدي را تجربه مي کند.همسو با افزايش مصرف گاز خانگي، شرکت ملي گاز براي تامين گاز زمستاني مشترکان گازرساني به نيروگاه هاي کشور را محدود و در برخي از واحدها به طور کامل متوقف کرده است.آمارهاي رسمي نشان مي دهد هم اکنون متوسط نياز نيروگاه ها به گاز طبيعي معادل 140 تا 150 ميليون مترمکعب در روز بوده که با توقف گازرساني به نيروگاه‌هاي برق، سوخت مايع شامل نفت کوره و يا گازوئيل جايگزين گاز طبيعي شده است.در حال حاضر متوسط مصرف گاز در بخش خانگي و تجاري به 340 تا 345 ميليون مترمکعب در روز افزايش يافته است که با توجه به افزايش تعداد مشترکان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 15 تا 20 ميليون مترمکعب افزايش يافته است.هم اکنون 70 نيروگاه برق به شبکه ملي گاز متصل هستند که آمارهاي شرکت گاز حاکي از آن است که در هفت ماهه نخست سالجاري 30 ميليارد مترمکعب گعدل گاز طبيعي سوخت مايع در اين واحدها مصرف شده است.به گزارش مهر، برآوردهاي وزارت نفت حاکي از آن است که براي زمستان سالجاري به منظور تامين مطمئن و پايدار گاز مشترکان خانگي، تجاري، صادرات، صنايع و نيروگاه‌ها به بيش از 700 ميليون مترمکعب در روز گاز نياز است.از اين رو با توجه به تاخيرهاي توسعه فازهاي پارس جنوبي، قرار است بخش عمده اين کسري گاز از محل توزيع فرآورده هاي نفتي همچون گازوئيل و واردات گاز از ترکمنستان جبران شود.


 درآمدهاي معدني قابليت جايگزيني در آمدهاي نفتي را دارد 

دبير اتحاديه توليد کنندگان وصادر کنندگان مواد معدني گفت: درآمد حاصل از معدن توانايي جايگزيني درآمدهاي حاصل از نفت، كشاورزي و توريست را دارد. کامران وکيل دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدني ايران، در گفت‌گو با ايلنا با بيان اينكه ارز حاصل از نفت نبايد تنها شاخص براي اقتصاد کشور باشد اظهار داشت: در حال حاضر مصرف حاملهاي انرژي در ايران به شدت بالاست به طوريكه مصرف گاز در ايران به مانند كشور چين با سه برابر جمعيت و مصرف ديگر حامل‌هاي انرژي نيز به ميزان کل اتحاديه اروپا است، فلذا بايد اين آمار به طور كلي اصلاح شود.وي افزود: صادرات صنعتي عربستان سعودي در سال گذشته بالغ بر 70 ميليارد دلار بوده است، در حاليكه صادرات ما در محصولات صنعتي تنها 600 ميليون دلار بوده است.وكيل خاطر نشان كرد: اگر ما در صنايع معدني سرمايه‌گذاري درست داشته باشيم،‌نه تنها مي‌توان جايگزين خوبي براي نفت داشته باشيم بلکه تا 2 برابر درآمد نفتي هم عايد کشور خواهد شد، ضمن اين‌كه دولت بايد تا حد امکان دخالت خود را در اين حوزه كاهش دهد. وي تصريح كرد: ما در آينده با توجه به مسائل خشکسالي كشور اقبالي درکشاورزي نخواهيم داشت.وكيل افزود: در حوزه صنعت نيز احداث کارخانه فولاد در منطقه کويري نظير کرمان جهل مرکب است چرا که باغات پسته ما در کرمان هم‌اکنون به‌دليل بي آبي در حال خشک شدن است و اين منطقه با کمبود شديد آب همراه است و جاي کارخانه سيمان و فولاد كه نياز اصلي شان آب است در مناطق كويري نيست بلكه بايد در نوار جنوبي کشور ودر کنار ساحل دريا احداث شوند.وي افزود: اگر کار کارشناسي و با درايتي در بخش معدن صورت گيرد درآمد اين بخش براي کل مملکت کفايت مي‌کند و ديگر نيازي به درآمدهاي نفتي؛ کشاورزي؛ و توريستي نيست به عنوان مثال يک شرکت معدني استراليايي در سال گذشته تنها 80 ميليارد دلار سود داشته كه اين رقم تقريباً سه برابر درآمد نفتي کشور ما در سال گذشته بوده است.


 کاهش 700 هزار تا 3 ميليون توماني هر متر آپارتمان در پايتخت 

 تعداد زيادي از آپارتمان‌ها به دليل پول لازم بودن مالکان با قيمت‌هايي پايين تر از عرف کنوني بازار به فروش مي‌رسند و فروشندگان تنها به دنبال دريافت پول نقد حتي به پايين‌ترين قيمت هستند.

گشتي در بازار مسکن نشان مي‌دهد که اغلب فروشندگان آپارتمان، قيمت‌ها را حتي از عرف منطقه هم پايين تر آورده اند و تنها به دنبال خريدار هستند، در غيراين صورت اگر فروشنده اي با قيمت‌هاي بالاتر قصد فروش داشته باشد، مشتري براي آن پيدا نمي‌شود.

براين اساس قيمت آپارتمان‌هاي نوساز در برخي از مناطق شمال تهران تا بيش از 3 ميليون تومان در هرمتر مربع پايين آمده و در مناطق مرکزي و جنوبي تهران تا بيش از يک ميليون تومان کاهش داشته است اما بازهم رکود بازار موجب شده که خريدار چنداني براي اين واحدها وجود نداشته باشد.

به همين جهت، بساز بفروش‌ها که نياز مبرمي به بازگشت سرمايه خود دارند، حتي حاضرند پايين‌تر از عرف بازار و با قيمت‌هاي بسيار کمتري آپارتمان‌هاي خود را به فروش برسانند، البته به شرط اينکه خريدار پول نقد داشته باشد.

در واقع بازار مسکن مناسب خريداران واقعي است که پول کافي و نقد براي خريد دارند، زيرا به دليل کاهش سود حاشيه‌اي در اين بازار، دلالان و بسازبفروش‌ها وارد نمي‌شوند، بنابراين خريداران واقعي مي‌توانند با نرخ‌هاي بهتري به دنبال مسکن مناسب باشند.

به گزارش مهر، يکي از فروشندگان آپارتمان‌هاي نوساز در اين باره گفت: از چند ماه پيش چند دستگاه آپارتمان را براي فروش به بنگاه سپرده بودم اما خريداري پيدا نشد به ناچار قيمت‌ها را حدود 700 هزار تومان در هرمترمربع پايين آوردم تا بتوانم واحدها را بفروشم.

وي افزود: البته به دنبال مشتري هستم که پول نقد داشته باشد اما وضعيت بازار طوري است که چنين مشتري کم پيدا مي‌شود، بنابراين با هر شرايطي مجبور به فروش هستم.

قيمت برخي از آپارتمان‌ها در تهران

براساس گزارش ميداني خبرنگار مهر، آپارتماني 62 متري و دو خوابه در مسعوديه با پارکينگ و انباري 145 ميليون تومان به فروش مي‌رسد و در افسريه خيابان هشتم، واحدي 65 متري و نوساز با پارکينگ 195 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است.

در جنت آباد مخبري هم واحدي 65 متري و دوخوابه با پارکينگ و انباري و عمر 10 ساله 255 ميليون تومان به فروش مي‌رسد و واحدي ديگري با همين متراژ در جلفا 325 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است. در جيحون تيموري آپارتماني 64 متري و يکخوابه با پارکينگ و انباري و عمر 12 ساله متري 2 ميليون و 200 هزار تومان فروخته مي‌شود و در زمزم خيابان جهاد واحدي 65 متري و نوساز با پارکينگ متري 2 ميليون و 300 هزار تومان قيمت‌گذاري شده است.

در عباس آباد سهروردي شمالي هم واحدي 60 متري با عمر 9 ساله و پارکينگ و انباري 324 ميليون تومان به فروش مي‌رسد و در مهرآباد جنوبي واحدي 56 متري با عمر 6 ساله با شرايط 15 ميليون تومان وام، 25 ميليون تومان رهن و متري 2 ميليون و 250 هزار تومان قيمت‌گذاري مي‌شود.

همچنين در تهران نو ايستگاه پل هم واحدي 64 متري و يکخوابه با پارکينگ 167 ميليون تومان به فروش مي‌رسد و در فردوس غرب آپارتمان 62 متري و دوخوابه ، نوساز با پارکينگ و انباري 315 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است.


 رشد شاخص بورس در سايه مذاکرات ژنو 
نويسنده : مريم نجفيان

 روزگذشته بازار با افزايش اميدها به حصول نتيجه مثبت و کسب توافق اوليه ميان ايران و گروه 1+5 بر سر پرونده هسته‌اي کشورمان، فعالان بازار روي خوش به بسياري از گروه‌هاي پيشرو همچون بانک و سرمايه‌گذاري، خودرو، سيمان، کاني غير فلزي و بسياري از نمادهاي فلزي، شيميايي و دارويي نشان داده و شاخص‌هاي بازار را در مسير صعود قرار دادند. ديروز شاخص کل توانست با ثبت افزايشي 450 واحدي به 78847 واحد برسد. دو نماد «کخاک» و «غالبر» بيشترين افزايش قيمت را تجربه کردند و «لخزر» و «غاذر» نيز بالاترين افت قيمت را پشت سرگذاشتند. همچنين «پارسان» بيشترين تاثير مثبت و «فارس» بالاترين اثر منفي را بر شاخص گذاشتند.

در معاملات ديروز جو مثبتي بر بسياري از صنايع بورسي حاکم بود. درگروه معدني 5 نماد افت ارزش سهام را تجربه کرده‌اند. در اين گروه «کبافق» با صف خريد روبرو بوده است. در گروه محصولات شيميايي تنها 9 نماد افت سهام را پشت سرگذاشته و سه نماد نيز در معاملات پاياني منفي شده است. در اين گروه «شلرد» صف خريد ملموسي دارد. درگروه فلزات اساسي 17 نماد رشد کرده‌اند. در اين گروه در نماد «فباهنر» صف خريد ملموسي به چشم مي‌خورد. در گروه مخابرات هر دو نماد مثبت بوده و «اخابر» صف خريد سنگيني دارد. در بخش خودرو تمام نمادها افزايش قيمت را تجربه کرده‌اند. در اين گروه «خبهمن» صف خريد ملموس‌تري نسبت به ساير نمادها داشته است. در بخش شرکت‌هاي چند رشته‌اي تنها «واميد» افت کرده است. در گروه بانکي تمام نمادها رشد کرده‌اند. دراين گروه تمام نمادها به جز «وپست» صف خريد دارند. در گروه سرمايه‌گذاري تنها «وگستر» افت ارزش سهام را پشت سرگذاشته است. در اين گروه «وخارزم» ملموس‌ترين صف خريد را پيش روي خود مي‌بينند و صف فروش ديده نمي‌شود. در بخش محصولات نفتي 6 نماد افت کرده‌اند. در اين گروه «ونفت» صف خريد ملموسي دارد و «شبندر» سنگين‌ترين صف فروش اين گروه است. همچنين در گروه دارويي 2 نماد با افت ارزش سهام روبرو شده‌اند که اين نمادها نيز در معاملات پاياني وارد محدوده مثبت گشته‌اند. در پايان گفتني است روزگذشته بيش از 867 ميليون سهم در بورس مورد معامله قرار گرفت که دو نماد «وتجارت» و «وپاسار» بيشترين حجم معاملاتي را به خود اختصاص دادند .همچنين در فرابورس نيز بيش از 72 ميليون سهم مورد معامله قرار گرفت که دو نماد «ثشرق» و «کرمان» بيشترين حجم معاملاتي را تجربه کردند.


 نگاه دولتمردان دهه 50 و 80 شمسي به دلارهاي نفتي 
نويسنده : مجيد سليمي بروجني

 جمله‌اي حکيمانه و قديمي است که مي‌گويد: «تاريخ طبيعت بشر را عوض نمي‌کند.» امروز در جامعه‌اي زندگي مي‌کنيم که بارها و بارها شاهد بوده‌ايم که بسياري از حوادث و اتفاقات تکرار شده و نتايج مشابهي نيز داشته‌اند. در اواخر مرداد ماه 1392 گفت‌وگوي کوتاهي از وزير اقتصاد منتشر شد با اين مضمون که «متاسفانه دولت نهم و دهم همان اشتباه دهه 50 توسط شاه يعني تزريق درآمدهاي نفتي به بطن بودجه را دوباره تکرار کرد.» در دولت نهم و دهم ترکيبي از رشد نقدينگي و افزايش واردات و سرکوب توليد ملي اتفاق افتاد که ظهور تومان رکود و تورم در اقتصاد ايران نتيجه آن بود. البته اين اولين باري نبود که اين پديده در ايران اتفاق مي‌افتاد، بلکه در دهه 50 نيز شاهد اين اتفاق بوده‌ايم. با نگاهي به تاريخ خواهيم ديد که عملکرد اقتصادي شاه در دهه 40 بسيار مطلوب‌تر از عملکرد وي در دهه 50 بوده است. تفاوت اين عملکرد بدون شک دلارهاي نفتي بوده است. هر چه اقتصاد ايران به پايان دهه 40 نزديک مي‌شد، تصميمات شاه بيشتر جنبه سياسي داشت تا اقتصادي. شاه در اين دوران به اوج قدرت خود رسيده بود و هر چه بيشتر مي‌گذشت علاقمندي او به تصميمات فردي بيشتر مي‌شد. در دهه 50 درآمدهاي نفتي ايران به طور چشمگيري رشد کرد. در نتيجه تمايل به خرج کردن دلارهاي نفتي هم بيشتر شد و اينگونه بود که سياست‌هاي انضباطي به محور سياست‌هاي مالي تبديل شد. شاه در اين سال‌ها يکه تاز ميدان سياست و اقتصاد کشور شد و با دخالت مستقيم در امور، صدور دستورات ضد و نقيض و شتاب بيش‌از حد سيستم اقتصادي کشور را از تصميمات کارشناسي دور کرد.

 در سال‌‌هاي آغازين دهه 50، قيمت هر بشکه نفت ايران با يک رشد بي‌سابقه، از 3 دلار به 20 دلار رسيد. در حالي که درآمد نفتي ايران در سال 1349، کلا يک ميليارد دلار بود اين عدد در سال 1351، به 6/5 ميليارد دلار افزايش پيدا کرد. پس از وقوع اين شوک نفتي، اين درآمد مجددا جهش بي‌سابقه‌اي پيدا کرد و به مرز 5/18 ميليارد دلار رسيد از اين دوران به بعد بود که فروش نفت به طور متوسط بيش‌از 54 درصد مخارج کشور را تامين کرد. رشد بي‌سابقه درآمدهاي نفتي، به جز آثار و عواقبي که در حوزه اقتصاد داشت، در حوزه مسايل اجتماعي نيز تاثيرگذار بود چه آنکه از همين سال‌ها، نفت به مجموعه مطالبات مردم اضافه شد و بسياري از انتقادات و مبارزات سياسي حول اين محور شکل گرفت. شاه در حالي که نسبت به افزايش نارضايتي عمومي نگران بود، قصد داشت به کمک دلارهاي نفتي آتش نارضايتي مردم را خاموش کند. بدين جهت طي اين سال‌ها، واردات رشد بي‌سابقه‌اي را تجربه کرد، نقدينگي به سرعت افزايش پيدا کرد و اقتصاد ايران به طرز نگران‌کننده‌اي به دلارهاي نفتي عادت پيدا کرد. چند برابر شدن درآمدهاي نفتي در سال 1352، امکانات مالي بي‌سابقه‌اي را در اختيار شاه گذاشت که حتي در مخيله خوشبين‌ترين افراد نيز جاي نمي‌گرفت. اين درآمد هنگفت، اعتماد به نفس و غرور شاه را دوچندان کرده و وي را دچار خودبزرگ‌بيني کرد. کارشناسان نهادهاي برنامه‌ريزي و اقتصادي بارها به شاه تذکر دادند که در هزينه کردن دلارهاي نفتي بايستي احتياط کند، چراکه اقتصاد آن روزهاي ايران کشش اين نقدينگي را نداشت، اما شاه براي بزرگ شدن و رسيدن به قدرت‌هاي جهان تعجيل بسيار داشت و توصيه‌هاي کارشناسان را به هيچ گرفت.

ورود سيل‌آساي انواع و اقسام کالاهاي وارداتي و عدم توجه به توليد داخلي و افزايش تقاضا براي خوراک و مسکن به يکباره اقتصاد ايران را تحت فشار گذاشت. اين روند تا آنجا ادامه داشت که تکنوکرات‌ها و کارشناسان اقتصادي خبره، روز به روز از شاه بيشتر فاصله گرفتند و کشور تنها با تصميمات يک نفر که همان شاه بود اداره مي‌شد تا بدانجا که انقلاب روي داد و همه چيز دگرگون شد. گذشت و گذشت تا به سال 1384 رسيديم و انتخابات رياست جمهوري نهم. چهره‌هاي سرشناس متعددي به عنوان کانديدا پاي به صحنه گذاشته بودند. اما به يکباره محمود احمدي‌نژاد که مردم ايران شناخت کمتري نسبت به وي داشتند با شعارهاي متفاوت پا به عرضه انتخابات گذاشت.

وي با حمله به دولت‌هاي قبلي و شعارهاي عوام‌پسند موفق به جلب اعتماد دهک‌هاي پايين جامعه شد. محمود احمدي‌نژاد با فتح ساختمان ميدان پاستور به سراغ حوزه اقتصاد رفت و با انتقاد از عملکرد اقتصادي دولت‌هاي هاشمي‌رفسنجاني و سيدمحمد خاتمي، شعار توزيع درآمدهاي نفتي و آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم را به صورت جدي سرلوحه کارش قرار داد. با روي کار‌آمدن محمود احمدي‌نژاد و چند برابر شدن درآمدهاي نفتي، بودجه‌هاي ساليانه به شکل بي‌سابقه‌اي انبساطي شد، واردات کالا چند برابر شد و نقدينگي به يکباره از مرز 80 هزار ميليارد تومان به بالاي 400 هزار ميليارد تومان جهش پيدا کرد.

همه عوامل باعث شد فرصت بي‌نظيري که به واسطه چند برابر شدن درآمدهاي نفتي پيش روي اقتصاد ايران قرار گرفته بود، از دست برود و توليد و صنعت آرام‌آرام به حاشيه رفت. محمود احمدي‌نژاد طي اين سالها نشان داد که هيچگونه تفکر و برنامه اقتصادي نداشته و به بيان ديگر آموزه‌هاي علم اقتصاد را قبول نداشت. شايد بتوان گفت احمدي‌نژاد سياستمداري بود که ترجيح داد به واسطه توزيع پول نفت از روش‌هايي همچون پرداخت يارانه در بين طبقات ضعيف جامعه محبوبيت پيدا کند، اما نکته مهم اينست که او واقعا در روزهايي که درآمدهاي نفتي کشور رشد چشمگيري داشت، هيچگونه فعاليت و حرکت مثبتي براي توليد ثروت در مملکت انجام نداد. بايد به ياد بياوريم که بروز نکبت منابع به دليل سوء مديريت در تخصيص و بهره‌برداري از منابع و مواهب خدادادي روي مي‌دهد. طي چند سال گذشته براي بسياري اين سوال بوده که چرا نبايد با يک شوک نفتي مثبت در قيمت‌هاي نفت، اين دلارهاي بدون زحمت را بي‌دغدغه در اقتصاد هزينه کرد؟ آيا مصرف درآمدهاي ارزي براي اقتصاد مفيد نيست؟ اقتصادي که از بيکاري رنج مي‌برد؟ توليد در آن پايين است و در آمد سرانه نسبت به کشورهاي پيشرفته ناچيز است چرا نمي‌تواند از افزايش درآمدهاي ارزي خويش بهره گيرد و رنگ و رخسار اقتصاد خود را دگرگون کند؟

کجاي اين کار غلط است؟ از نظر اقتصادي بيماري هلندي به تاثير درآمد سرشار حاصل از فروش منابع طبيعي برروي ساير بخش‌هاي اقتصادي اشاره دارد. به عبارت ديگر، بيماري هلندي مفهومي است که بررسي رابطه معکوس افزايش بهره‌برداري از منابع طبيعي و افول بخش توليدي کشور مي‌پردازد. شايد به جرات بتوان گفت نفت خدادادي براي ما ايرانيان راه ميانه و تضمين شده‌اي را به تصوير کشيده است که اگر مديريت آن را ارج بنهيم، همين حالا هم قابليت تبديل شدن به کشتي نجات را دارد. آري نفت به رغم تمام مصيبت‌هايي که براي ما داشته است، در نهايت نعمتي بوده که بي‌مشقت بسيار، رفاه ما را در طول زمان در حد ميانه جهانيان نگه داشته است. در حقيقت تمام بحث کساني که سخن از مصيبت منابع مي‌رانند نه آن است که اين اثر مثبت درآمدهاي ارزي ناشي از نفت را انکار کنند، بلکه دغدغه ايشان آن است که چگونه مي‌توان اين اثر مثبت را گسترش داد و حداقل انتظارات را برآورده کرد و از آن در مسير توسعه بهره برد.

نبايد فراموش کنيم که غفلت از مضرات خرج کرد اين درآمدهاي باد آورده اقتصاد را به ناکجا رهنمون خواهد ساخت و دلخوش بودن به وجود چنين منبعي به عنوان يگانه راه توسعه ره‌آوردي جز افول ساير بخش هاي اقتصادي نخواهد داشت. بنابراين تنها راه علاج بيماري‌اي که حال به جرات مي‌توان آن را «بيماري ايراني» ناميد، مديريت صحيح منابع نفتي هم به لحاظ بهينه‌سازي توليد و صادرات فرآورده‌هاي نفتي و هم به لحاظ خرج کرد درآمدهاي حاصل از فروش نفت است.


 اخبار کوتاه 

 تعطيلي بيش از 40 درصد كارخانجات فولاد

عضو انجمن فولاد ايران گفت: بيش از 40 درصد كارخانجات فولاد تعطيل شده‌اند.جهانبخش شكري، عضو انجمن فولاد ايران در گفت‌وگو با ايلنا؛ با بيان اينكه ركود در بازار فولاد سايه افكنده است، اظهار داشت: متاسفانه امسال بازار داخلي هيچ حركت مثبتي نداشته و با وجود مباحث سياسي كه هم‌اكنون بسيار پررنگ‌تر شده و عدم اعلام بودجه عمراني و رسيدن فصل زمستان به نظر مي‌رسد اين ركود ادامه داشته باشد. اين عضو انجمن فولاد ايران تصريح كرد: هر چند توليدات فولاد افزايش يافته اما به‌دليل ركود در بازار اين توليدات در انبارها دپو شده است و بسياري از فعاليت‌ها خوابيده است و بايد به دنبال راهكار مناسبي براي آن بود. وي درخصوص اجراي ال سي 30 درصدي بانک‌‌ها افزود: با وجود شرايط كنوني حتي اگر بانك‌ها اين طرح را اجرايي كنند براي توليدكنندگان رقم سنگيني است، همچنين كه از سال گذشته تاكنون حدود 40 درصد از توليدكنندگان فولاد در بخش خصوصي تعطيل شده‌اند.

آژير بي‌آبي در 76 سد به صدا درآمد

حجم آب موجود در مخازن 76 سد کشور به کمتر از 30‌درصد رسيد و تنها 3 سد کشور داراي ذخيره اي بيش از 90 درصد حجم مخزن است. به گزارش مهر، تا پايان هفته گذشته 3 سد از جمله ماشكيد عليا، بافت و دولت آباد افزون بر 90 درصد حجم مخزن موجودي آب داشتند. با اين حال، حجم آب 76 سد کشور از جمله سدهاي سفيدرود، لار، ستارخان، وشمگير، گلستان 1 و 2، كرخه، سيمره، سيوند، زاينده رود، ساوه، جيرفت، 15 خرداد، ملاصدرا، كارده، مهاباد، علويان و استقلال تا پايان هفته گذشته به كمتر از 30 درصد ظرفيت مخزن اين سدها رسيد.همچنين 35 سد کشور در حال حاضر با کاهش 30 درصدي حجم آب خود در مقايسه با زمان مشابه پارسال مواجه هستند. براساس اعلام شركت مديريت منابع آب ايران، 23 سد کشور در زمان حاضر از افزايش بيش از 20 درصدي ورودي آب در مقايسه با زمان مشابه پارسال برخوردار هستند که سدهاي گاوشان، قشلاق و البرز از آن جمله هستند. از سويي، 52 سد کشور در حال حاضر با کاهش بيش از 30 درصدي ورودي آب خود در مقايسه با زمان مشابه پارسال مواجه هستند.

قيمت پيشنهادي نفت در بودجه 93 اعلام شد

معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري وزير نفت قيمت پيشنهادي نفت در بودجه سال 93 را 100 دلار در هر بشکه اعلام کرد.به گزارش ايلنا، منصور معظمي معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري وزير نفت، با اشاره به اين که تعيين قيمت 90 تا 95 دلاري براي نفت پايدارتر است، افزود: قيمت 100 دلاري نفت در بودجه فعلا در مرحله پيشنهاد است و پس از هماهنگي با مراجع تصميم‌گير دولت در قالب لايحه بودجه 93 لحاظ مي‌شود.وي با بيان اين که رابطه مالي ميان دولت و شرکت ملي نفت در بودجه سال 93 شفاف شده است، گفت: بر اساس رابطه تعريف شده کاملا مشخص است که چه بخشي از درآمدها مربوط به صنعت نفت و چه بخشي مربوط به يارانه‌ها و خزانه است.

ثبت پايين‌ترين نرخ سکه در 5/1 سال گذشته

رئيس اتحاديه کشوري فروشندگان طلا و جواهر با اشاره به قيمت جهاني هر اونس طلا - 1244 دلار گفت: نرخ سکه بهار آزادي طرح قديم و جديد روزگذشته يکسان و 900 هزار تومان است. محمد کشتي آراي در مصاحبه با راديو اقتصاد گفت : اين نرخ‌ها در بيش از يک سال و نيم اخير کمترين قيمت محسوب مي‌شود. کشتي آراي که رئيس اتحاديه کشوري فروشندگان طلا و جواهر تهران هم است، افزود: نيم سکه امروز 460 هزار تومان، ربع سکه 268 هزار تومان و سکه‌هاي يک گرمي 180 هزار تومان معامله مي‌شود.کشتي آراي گفت: قيمت هر گرم طلاي 18 عيار هم 91هزار و 900 تومان است.

تدوين برنامه‌هاي راهبردي جديد در بانک سپه

مديرعامل بانک سپه با بيان اينکه بايد فرهنگ مشتري مداري بيشتر از گذشته در بانک نهادينه شود گفت: برنامه بانک سپه حضور هوشمندانه در عرصه‌هاي مختلف و جديد اقتصادي است.به گزارش ايسنا، سيد کامل تقوي نژاد در جمع مديران ارشد بانک سپه ضمن تبيين برنامه‌هاي جديد اين بانک اظهار کرد:اولويت بانک ارائه محصولات جديد و متنوع است. بايد در تامين مالي پروژه‌ها و طرح‌هايي که بانک در آنها کمتر وارد شده مشارکت کنيم.مدير عامل بانک سپه تاکيد کرد: ما بايد بازارهايي مثل نفت و گاز را بازشناسي و به سراغ پروژه‌هاي زيربنايي که در اين زمينه وجود دارد برويم.وي با بيان اينکه بايد مراکز جديد پولي را بشناسيم، گفت: بايد متناسب با اقوام و گروه‌ها و اقليت‌ها، بازار جديد تعريف کنيم. تقوي‌نژاد با اشاره به اينکه بايد ابزارهايي مثل خريد دين، مرابحه و سکوک را مجددا بررسي و از آن استفاده کنيم تصريح کرد: نمي‌توانيم با همه مشتريان به يک گونه رفتار کنيم، بعضي از شرکت‌ها و اشخاص به توجه ويژه نياز دارند. بايد نيازها و سلايق متفاوت مشتريان مدنظر قرار گيرد.

اعطاي جايزه تعالي منابع انساني به بانک تجارت

بانک تجارت «تقديرنامه 3 ستاره» پنجمين دوره جايزه تعالي منابع انساني را به دليل مديريت منابع انساني آينده نگر با محور توسعه و تعالي به خود اختصاص داد. به گزارش روابط عمومي بانک تجارت، اين جايزه در نهمين کنفرانس توسعه منابع انساني به دليل توفيقات بانک تجارت در طراحي يک مدل سرآمد منابع انساني در جهت تعالي سازمان به بانک اعطا شده است.در مراسم پاياني اين کنفرانس دکترنوبخت، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تقديرنامه بانک تجارت رابه «سميع» معاون مديرعامل اين بانک اعطا کرد.