نسخه شماره 3340 - 1392/08/26 -

سدهايي که به‌خاطر پول خرد نيمه‌تمام مانده‌اند
پروژه‌هاي دو هزار ميلياردي معطل 80 ميليون تومان اعتبار


تاريکي خيابان هاي ايلام در خاموشي چراغ هاي برق


بي‌رمقي مسکن مهر همدان


مناظره‌اي که به ضرر واقعيت لغو شد!


خبر


خبر


 سدهايي که به‌خاطر پول خرد نيمه‌تمام مانده‌اند
  پروژه‌هاي دو هزار ميلياردي معطل 80 ميليون تومان اعتبار 

 سدهاي نيمه تمام خراسان رضوي براي تکميل، نيازمند اعتباري ناچيز هستند و انتظار مي‌رود با پيگيري‌ دست‌اندرکاران استاني و ياري‌رساني مسئولان کشوري، چشم اهالي خراسان به تکميل سدهاي نيمه تمام روشن شود. به گزارش مهر، در حال حاضر 5 سد نيمه‌تمام خراسان رضوي براي تکميل نيازمند اعتبار بوده و به گفته متوليان امر اتمام و بهره‌برداري از اين سدها نيازمند 800 ميليون ريال اعتبار است و بي‌ترديد تامين اين مبلغ براي مسوولان حوزه تامين آب استان، کارآساني نيست. اين 5 سد در شهرستان‌هاي مشهد، نيشابور، درگز و کلات قرار دارد و با بهره برداري از اين سدها 90 ميليون متر مکعب آب استان ذخيره مي شود.

کوري اجاق اعتبارات

طي سال‌هاي اخير اجاق کور اعتبارات روند تکميل و بهره‌برداري از سدهاي استان را به درازا کشانده و اين امر در حالي است که خراسان رضوي به عنوان استاني زائر پذير براي تامين آب نيازمند تسريع در بهره برداري سدها است. مدير عامل شرکت آب منطقه‌اي خراسان رضوي در اين رابطه به خبرنگار مهر گفت: پنج سد ارداک در شمال شرق مشهد، چهچهه و سررود در شهرستان کلات، سد بار در نيشابور و ابيورد در شهرستان درگز به دليل نبود اعتبارات لازم همچنان بلاتکليف و نيمه تمام باقي مانده‌اند.

محمد حسين جعفري با بيان اينکه تکميل اين سدها نيازمند 800 ميليون ريال اعتبار است، ادامه داد: کار عمليات احداث سد ارداک در سال 1381 کليد خورد و در حال حاضر با گذشت بيش از 10 سال به دليل مسائل اعتباري به بهره برداري نرسيده و اين موضوع در گرو حمايت و کمکهاي ويژه دولت است.

وي افزود: سد سر رود در سال 1385، سدهاي بار و چهچهه در سال 1383 و سد ابيورد نيز در سال 1389 آغاز شده و بي ترديد بدون کمک‌هاي لازم از سوي دولت نمي‌توان به اتمام اين طرح‌ها اميدوار بود.

پروژه‌هايي با پيشرفت فيزيکي 90 درصد چشم‌ انتظار افتتاح

وي با اعلام اين مطلب که اين 5 سد با پيشرفت فيزيکي 90 درصد چشم انتظار افتتاح است، بيان کرد: اين 5 سد در حال حاضر با پيشرفت فيزيکي 90 درصد در مراحل پاياني اجرا قرار گرفته اند و با تخصيص اعتبارات مي توان اين پروژه ها را از حالت توقف خارج ساخت و در آينده اي نزديک شاهد بهره برداري اين طرح ها بود. مدير عامل شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي يادآور مي شود: تاکنون براي اجراي اين سدها دو هزار ميليارد ريال هزينه شده است و در صورت اختصاص 800 ميليون ريال اعتبار، کمتر از يک سال مي توان اين طرح هاي آبي را به بهره‌برداري رساند.

افزايش روزافزون نياز آبي استان

مدير دفتر مطالعات پايه منابع آب شرکت آب منطقه‌اي خراسان رضوي نيز در زمينه سدهاي نيمه تمام به خبرنگار مهر گفت: تسريع در عمليات اجرايي 5 سد ارداک، چهچهه و سررود، سد بار و ابيورد ضروري است زيرا حضور سالانه 30 ميليون زائر در کنار رشد جمعيت و افزايش روزافزون نياز آبي استان ايجاب مي‌کند که همگام با طرح توسعه استان به تکميل سدهايي که مي‌تواند آب مورد نياز را تامين کند روي آورد. احمد قندهاري تصريح کرد: بي‌ترديد با بهره‌برداري از اين سدها مي‌توان به ذخيره آب نيز پرداخت بنابراين پروژه‌هايي اين چنيني جدايي از مصارف روزانه حکم صندوق ذخيره براي تامين نيازهاي آبي استان را دارند.

پيشرفت فيزيکي 99 درصدي سد ارداک

وي با اشاره به پيشرفت فيزيکي اين 5 سد، اظهار کرد: سد ارداک از پيشرفت فيزيکي 99 درصدي، سد بار نيشابور با پيشرفت فيزيکي 90 درصدي، سد چهچهه و سر رود از پيشرفت 89 درصدي و سد ابيورد داراي پيشرفت 80 درصدي است.

وي در خصوص سد ارداک عنوان کرد: اين سد در صورت بهره برداري مي تواند بخش اعظمي از آب شرب شهر مشهد را تأمين کند و قرار است در صورتي که تامين اعتبار لازم صورت پذيرد آب مشهد در تابستان سال 1393 از اين طريق تامين شود.

به گفته وي سدهاي چهچهه و سررود نيز با ظرفيت 10 ميليون متر مکعبي مي‌توانند به آبياري هزار و 500 هکتار از اراضي کشاورزي کمک کنند. مدير دفتر مطالعات پايه منابع آب شرکت آب منطقه‌اي خراسان رضوي بيان کرد: خراسان رضوي به دليل موقعيت اقليمي خود طي ساليان اخير با مشکلات آبي فراواني دست به گريبان بوده و در اين ميان استفاده بي رويه از منابع آبي، برنامه ريزي ناصحيح در مديريت منابع موجب بخش اعظمي از هدر رفت آب شده است.

سد صندوق ذخيره و تامين آب

وي ادامه داد: با توجه به شرايط موجود به منظور تامين منابع آب کشور احداث سد يکي از برنامه‌هاي محوري براي تامين منابع آب مورد نياز و صندوق ذخيره اي است که قسمت اعظمي از جريان‌هاي آبي را مهار مي‌کند. قندهاري يادآور شد: اين سدها براي تامين منابع آب با هدف کمک به بخش کشاورزي، صنعت و شرب تنظيم شده‌اند و کمک‌هايي به رفع کمبود برق، کنترل سيلاب و اشتغال زايي کرده اند بنابراين ضرورت دارد دولت با اولويت تکميل سدهاي نيمه تمام مانع بروز مشکل در اين زمينه شود.

اجراي پروژه‌هايي با اهميت بيشتر و توقف ساير طرح‌ها

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌اي خراسان رضوي نيز به مهر گفت: به منظور تکميل طرح‌هاي آبي در استان به اعتبار نياز است و در اين راستا گروهي متشکل از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و استانداري خراسان رضوي بايد با تشخيص خود پروژه‌هاي مهمتر را به صورت کامل اجرايي کرده و اجراي کامل ساير پروژه‌ها را به زمان ديگري موکول کنند.

طاهري تصريح کرد: براي سال جاري شرکت آب منطقه اي استان به هزار و 300 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد که از اين ميزان 600 ميليارد ريال به تصويب رسيده است. تامين آب شهروندان و اجراي کامل طرح‌هاي آبي يکي از نيازهاي حياتي استان خراسان رضوي است و به نظر مي‌رسد غفلت از اين حوزه حساس خطه خراسان را با مشکلات عديده اي مواجه مي سازد بنابراين ضرورت دارد دولتمردان و مسئولان کشوري با نگاهي ويژه نسبت به اين استان زائر پذير و تخصيص اعتبارات لازم، متوليان حوزه تامين آب را از بلاتکليفي و دو راهي رها سازند.


 تاريکي خيابان هاي ايلام در خاموشي چراغ هاي برق 

 رانندگان ايلامي از تاريکي برخي نقاط شهر و نداشتن ديد کافي گلايه‌مند هستند.

به گزارش ايسنا، چراغ‌هاي کم نور نصب شده در معابر شهري ايلام چند سالي است ديد شبانه در رانندگي را دشوارتر کرده است، رانندگان ايلامي حتي در خيابان‌هاي اصلي شهر نظير آيت‌الله حيدري، اشرفي اصفهاني، فردوسي، بلوار شهيد بهشتي، بلوار آزادي و بلوار سيد الشهداء هم با اين مشکل مواجهند، اگر ضعف نور چراغ‌هاي برق در مرکز استان را ناديده بگيريم، به هيچ وجه نمي‌توانيم مسيرهاي پرترددي را ناديده بگيريم که هيچ نوري ندارند و رانندگان در تاريکي مطلق در اين خيابان‌هاي شهري تردد مي‌کنند.

برخي از اين مسيرها از نظر مهندسي و تاريکي بسيار خطرناک بوده چون داراي پيچ‌هاي زياد و خطرناک هستند و از طرف ديگر فاقد علائم رانندگي شهري بوده و نبود روشنايي کافي خطر تصادف و انحراف را در آنها افزايش داده است. از جمله اين خيابان‌ها مي‌توان به مسير موازي خيابان خرمشهر که از جنب تالار صادرات مي‌گذرد اشاره کرد که بر روي سيل‌ بندقديمي شهر بنا شده و شکل هندسي تعريف شده‌اي ندارند و شب‌ها در تاريکي مطلق به سر مي‌برد.

بلوار مدرس ايلام، حد فاصل ميدان ميلاد تا اواسط بلوار مدرس است که به‌تازگي توسط شهرداري مقدار کمي تعريض شده و فاقد نور است و علائم هشداردهنده نيز ندارد، جالب‌تر اين‌که اين مسير کاملاً تاريک دقيقاً در مقابل ساختمان اداره توزيع برق استان قرار دارد! «اميررضا برزگرزاده» از رانندگان تاکسي ايلامي در اين زمينه به خبرنگار ايسنا، گفت: در اين شب‌هاي باراني نور کم معابر براي رانندگان مشکل‌ساز شده و اداره برق استان بر روي چراغ‌هاي برق لامپ‌هاي زرد رنگ ضعيف نصب کرده که به‌نظرم نور آنها کافي نيست.

«حسين ميرحامدي» رانندگان ديگري نيز در اين‌باره به ايسنا، گفت: برخي مسيرها که بر روي سيل‌بندهاي قديمي بنا شده‌اند هيچ نوري ندارند و تردد در آنها چون مهندسي نشده‌اند بسيار مشکل‌ساز است و اميد مي‌رود اداره برق استان در اين راستا اقدام جدي کند.

وي افزود: مسيرهاي شهر ايلام شب‌ها نور کافي ندارند و هيچکس در اين زمينه پاسخگو نيست و وقتي به دستگا‌ه‌هاي مربوطه مراجعه مي‌کنيد مي‌گويند در دست اقدام است و ما نفهميديم کي اين اقدام عملي مي‌شود. «علي کرمي‌بينا» راننده تاکسي ديگر با ابراز نگراني از سطح پايين نور در اکثر خيابان‌هاي شهر ايلام به ايسنا، گفت: کمربندي ميدان ميلاد – چهار راه شهرک چاليمار شهر ايلام با وجود دوطرفه بودن فاقد نور است و هيچ چراغ برقي در اين قسمت نصب نشده است. اين راننده ايلامي ادامه داد: به علت حفاري که شهرداري در اين قسمت انجام داده علاوه بر اذيت شدن وسيله نقليه، به علت عدم ديد به نبود نور سبب درگيري رانندگان هم مي‌شود. «جوانمرد نورمحمدي» مسوول روابط عمومي شرکت برق استان نيز در اين‌باره به ايسنا، گفت: ما در حال نهادينه کردن فرهنگ مديريت مصرف درست برق در سطح استان هستيم.

وي علت استفاده از نور کم در معابر شهري را ارتقاء رفاه حال شهروندان و عدم قطعي برق در ساعت‌هاي پر مصرف شهروندان برشمرد. نورمحمدي در خصوص عدم روشنايي مطلق بلوار مدرس(شروع درب اداره برق) تا ميدان ميلاد گفت: به علت تعريض اين بلوار توسط شهرداري، برق اين قسمت فعلاً قطع شده است. مسوول روابط عمومي شرکت برق استان ادامه داد: در اين زمينه با يک پيمانکار قراردادي منعقد شده اما به علت نوسانات قيمت از عهده عملي کردن توافق انجام شده برنيامد و هم‌اکنون با پيمانکار جديد قرارداد لازم بسته شده و با همکاري شهرداري اول ماه آينده اين قسمت از روشنايي کافي برخوردار مي‌شود.


 بي‌رمقي مسکن مهر همدان 

 مسکن مهر که روزي قرار بود مرهمي بر آلام خانه به دوشان باشد حال با گذشت بيش از شش سال از آغاز آن، اين طرح همانند زخمي کهنه متقاضيان اين واحدها را آزار مي‌دهد. به گزارش ايرنا،آنان هر روز با گذر از کنار سايت‌هاي مساکن مهر ، طرح‌هاي نيمه کاره و ستون‌هاي به فلک کشيده را به نظاره مي‌نشينند و آرزوي پايان خانه به دوشي را در سر مي‌پرورانند.

يکي از شهروندان همداني با گلايه از روند کند طرح مسکن مهر مي‌گويد: پايبند نبودن پيمانکاران و تعاوني‌ها به تعهدات خود همواره متقاضيان مسکن مهر را با مشکلات روبرو کرده است گويا اين روند غير معقول براي آنها ماحصل مطلوبي از جمله افزايش قيمت تمام شده مسکن را به همراه دارد که آنان رغبتي به اتمام به موقع مسکن مهر ندارند. نورالدين حسيني معتقد است : علت واگذاري ساخت مسکن مهر به شرکت‌هاي تعاوني اتمام زود هنگام اين طرح بود ولي مشاهدات بيانگر هدر رفت زمان و پيشرفت لاک پشتي يک طرح بعد از گذشت سه سال است. وي اضافه کرد: بيش از سه سال است که براي داشتن سرپناهي کوچک و رهايي از دست صاحب خانه ، پول مورد نياز مسکن مهر را به تعاوني پرداخت کرده ولي تاکنون مسکن خود را دريافت نکرده است. ديگر متقاضي مسکن مهر در شهر همدان مي‌گويد که برخي از هزينه‌هاي اضافي در حين اجراي طرح از سوي تعاوني‌ها به متقاضي تحميل مي‌شود در حاليکه در قرار داد اين موارد قيد نشده است. حسين اکبري افزود: در نظر گرفتن جريمه براي پيمانکاراني که واحدها را با تاخير تحويل متقاضي مي‌دهند به طور حتم در سرعت و شتاب دهي به روند اجراي آنها موثر است.وي هزينه دريافتي از متقاضيان را غير کارشناسي دانست و گفت: به نظر مي‌رسد هر يک از پيمانکاران به طور سليقه اي قيمت واحدها را تعيين مي‌کنند به گونه‌اي که قيمت مساکن مهر همدان بيشتر از تهران است. محمد ملکي يکي از ساکنان مسکن مهر در همدان از کيفيت پايين ساخت و سازها و مصالح به کار رفته در آنها انتقاد دارد و مي‌گويد : تاسيسات به کار رفته در واحد مسکوني در کمتر از يکسال از اجراي طرح نياز به تعمير دارد که اين امر بيانگر استفاده از لوازم دست چندم در ساخت و سازها است.وي افزود: در حاليکه بايد در کنار سايت‌هاي مسکن مهر امکانات خدماتي رفاهي پيش بيني مي‌شد ولي نبود مراکز فروش اقلام مورد نياز مردم، مدرسه و مسجد و ديگر امکانات روبنايي شهروندان را با مشکل مواجه کرده است. در حاليکه بيشتر متقاضيان مسکن مهر به اميد خانه دار شدن و پايان اجاره نشيني تمامي داشته‌هاي خود را به پول نقد تبديل کرده و در اختيار تعاوني‌ها قرار داده اند ولي همچنان چوب ضعف و ناتواني تعاوني‌ها را مي‌خورند. يک کارشناسان حوزه مسکن در همدان نيز گفت: در اجراي طرح مسکن مهر بايد ذائقه اقشار مختلف در نظر گرفته مي‌شد در حاليکه اين طرح‌ها بيشتر در نقاط حاشيه اي براي متقاضيان خاص پيش بيني شد.رضا نيازي اضافه کرد: عمده متقاضيان مسکن مهر از اقشار آسيب پذير و محروم جامعه هستند که بيشتر آنها به علت ناتواني در پرداخت هزينه مسکن اجراي اين طرح را با مشکل مواجه مي‌کنند. وي تاکيد کرد: برخي از افراد از نحوه واگذاري مساکن مهر گلايه دارند به گونه اي که افراد پير و سالخورده که توانايي بالا رفتن از پله را ندارند در طبق‌هاي فوقاني به آنها واحد واگذار شده است. وي نصب سيستم گرمايشي در واحدهاي مسکن مهر را از ديگر مشکلات بين پيمانکاران و متقاضيان دانست و توضيح داد: متقاضيان زير بار هزينه هنگفت نصب پکيج نمي‌روند و از طرف ديگر سازمان نظام مهندسي هم نصب بخاري گازي را تاييد نمي‌کند و اين مشکل همچنان با وجود برگزاري نشست‌هاي مختلف به قوت خود باقي مانده است. اين درحاليست که طرح مسکن مهر از سال 86 کليد خورد و با گذر زمان روند اجراي آن تغيير کرد به گونه اي که ابتدا مقرر بود که دولت تنها اقدام به تامين زمين غير آماده از محل زمين‌هاي دولتي کند و در صورت نبود زمين دولتي از روستاهاي مجاور و نزديک شهرها زمين‌هاي مورد نياز اين طرح را تامين کند و آن را در اختيار اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها قرار دهد و اتحاديه‌ها که مجموعه اي متشکل از تعاوني‌ها بودند با تحويل گرفتن زمين از دولت اقدام به آماده سازي و تحويل آن به تعاوني‌هاي کوچک براي احداث مسکن مهر کنند.

اما مشکلات موجود در اتحاديه همچون ضعف مديريتي موجب اخلال در روند اجراي اين طرح شد به گونه‌اي که دو سال بعد از حضور علي نيکزاد در راس وزارت مسکن و شهرسازي و سفر وي به همدان مقرر شد مسکن و شهر سازي ، متولي مسکن مهرهايي که تعاوني‌ها در اجراي آن ناموفق بودند از جمله سايت تپه حاج شمسعلي و سايت اميد اکباتات شهر همدان شود.

با اين وجود متقاضيان طرح‌هاي مسکن مهري که از سوي تعاوني‌ها نا تمام مانده بودند در صدد برآمدند که چرا با توجه به اينکه مسوولان تعاوني براي آماده سازي اين طرح پيشتر پول دريافت کرده اند اما مجدد بايد براي اجراي اين طرح پول پرداخت کرد؟

موضوعي که به گفته مدير مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهر سازي همدان،مسوولان اتحاديه بايد در اين خصوص پاسخگو باشند که پول دريافتي را کجا و به چه نحوي هزينه کرده اند.

برخي از کارشناسان بخش مسکن بر اين باورند که وزارت مسکن و تعاون سابق توانايي و آمادگي لازم براي انجام طرح عظيم و نوپاي مسکن مهر را نداشت وموقع ابلاغ اين طرح اداره کل تعاون استان به نحو شتابان و عجولانه عمل کرده و يک تعاوني با عضويت 500 نفر که هيچکدام شناختي از يکديگر نداشتند را تشکيل داد و در اين بين مديران عامل و اعضاي هيات مديره تعاوني‌ها نيز به علت ناتواني در مديريت در اجراي اين طرح بسيار ضعيف عمل کردند .

حسين جلاليان مدير مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهر سازي همدان در گفت و گويي تفصيلي با ايرنا به بيان گره‌ها و مشکلات پيش روي مساکن مهر همدان در بخش‌هاي مختلف پرداخت و بيان کرد: در احداث مسکن مهر همدان از سازه‌هاي مناسبي استفاده شده است ولي بيشترين مشکل کيفيت مساکن مهر مربوط به نازک کاري است چون در طرح‌هايي که در قالب تفاهم نامه سه جانبه منعقد شده به علت ثابت بودن رقم آن احتمال سو استفاده از سوي پيمانکار و استفاده از مصالح درجه پايين مي‌رود.

وي تاکيد کرد: بايد قبول کرد که طرح مسکن مهر يکي از طرح‌هاي عظيم ملي است و در زمان ابلاغ به پتانسيل‌هاي موجود در استان‌ها چه از حيث مصالح ساختماني و شمار نيروي کاري ماهر و ناظران ساختمان، متناسب با اين طرح عظيم توجهي نشد.

جلاليان اضافه کرد: با توجه به اينکه در استان همدان 39 هزار واحد مسکن مهر طرح ريزي شد به اين تعداد کارگر ماهر و مصالح فروش استاندارد در استان نبود و مشکل ديگر اينکه با توجه به اجرايي شدن چنين طرحي استعداد و نيروي اين اداره کل تغييري نکرد و با کمبود ناظر و حجم بالاي طرح‌ها توان بازرسي از تمامي واحدها بسيار کم بود.

وي گفت: اگر يک ناظر که قصد نظارت بر سايت 500 واحدي را دارد در صورتي که تنها اقدام به باز و بسته کردن درب تک تک واحدها را کند بيش از يک هفته طول مي‌کشد.

اين مقام مسوول در حوزه مسکن گفت: بيشتر ناظران بر مسکن‌هاي مهر از جمله بازرسان سازمان نظام مهندسي از ميزان حقوق و حق الزحمه پيش بيني شده ناراضي بودند که به طور حتم اين امر در انگيزه کاري و کيفيت کار اثر گذار است.

وي گفت: برخي ناظران ملزم به بازديد از سه هزار واحد هستند که اين امر کاري سخت و دشوار است و با توجه به نيروي محدود و پايين بودن پتانسيل اداري، روند نظارت با مشکل همراه شد.

وي پيشنهاد داد : چنانچه دولت جديد قصد ادامه اين طرح را دارد بايد علاوه بر تغيير نحوه نظارت بر اين طرح، حق الزحمه مهندسان را به خوبي لحاظ کرده و به تمامي جوانب و زواياي مغفول مانده آن توجه شود.


 مناظره‌اي که به ضرر واقعيت لغو شد! 

 مناظره‌ در خصوص خشکي زاينده‌رود که قرار بود روز جمعه از شبکه يک سيما پخش شود با وجودي که ساعت 16:30 بعداز ظهر جمعه بينندگان بيشماري را از استان‌هاي مختلف پاي تلويزيون نشانده بود که بي‌صبرانه منتظر بودند تا شايد بخشي از آنچه هميشه در ابهام مانده است را در اين مناظره بشنوند لغو شد.

به گزارش ايسنا، خبر برگزاري مناظره در خصوص دلايل خشکي زاينده رود از اوايل هفته گذشته منعکس و پيامکي ميان اصفهاني‌ها چرخيد تا پس از هشت سال شايد دليل قانع کننده‌اي براي خشکي زنده رود هميشه جاري پيدا شود، اما در ميان انتظار مردم، اين مناظره لغو شد! و در ميان جنجال خبر برگزاري و لغو آن دلايل مختلفي از فشار استاندار اصفهان تا فشارهاي سياسي براي لغو اين مناظره در شبکه‌هاي اجتماعي نقل شد!

اين در حالي است که مدير روابط عمومي استانداري اصفهان از حضور مديران استاني در اين مناظره اظهار بي‌اطلاعي کرد و گفت: نامه‌اي از طرف برگزارکنندگان مناظره روز جمعه در خصوص زاينده‌رود به دفتر استانداري اصفهان ارسال نشده بود. غلامرضا قائدي‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا در خصوص اين‌که آيا مسوولان استانداري اصفهان براي حضور در مناظره روز جمعه دعوت شده بودند يا خير؟ اظهار کرد: هيچ دعوت نامه‌اي به روابط عمومي استانداري اصفهان ارسال نشده بود. وي با بيان اين‌که مطمئنا براي دعوت از مسوولان استانداري بايد درخواست به اداره کل روابط عمومي استانداري ارسال شود، افزود: هيچ نامه‌اي به دست ما نرسيده است مگر اين‌که نامه‌اي از طرف اين برنامه مستقيم به دفتر استاندار ارسال شده باشد که بحث آن جداست. مديرکل روابط عمومي استانداري اصفهان ادامه داد: اگر رسانه‌اي نيز نامه‌اي به دفتر استاندار ارسال کرده باشد با روابط عمومي هماهنگ خواهد شد، پس مطمئنا نامه‌اي ارسال نشده است. قائدي‌ها تصريح کرد: هنگامي که من متوجه برگزاري چنين مناظره‌اي شدم خودم نيز متعجب شدم که مناظره‌اي در خصوص چنين بحث مهمي قرار است برگزار شود، اما از استانداري اصفهان کسي دعوت نشده است.

نمايندگان بي‌خبر از مناظره درباره حيات اصفهان

برخي فشارهاي سياسي و بيشتر شدن تنش ميان استان‌هاي درگير را دليل اصلي لغو اين برنامه عنوان مي‌کنند. اما حتي نمايندگان استان نيز از برگزاري اين مناظره بي‌خبر بودند. عباسعلي منصوري، رييس مجمع نمايندگان استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا - منطقه اصفهان، در خصوص لغو مناظره روز جمعه با موضوع بحران زاينده‌رود، اظهار کرد: از برگزاري چنين مناظره‌اي اصلا اطلاعي نداشته‌ام و امروز متوجه شدم که قرار بوده چنين مناظره‌اي برگزار شود. وي با بيان اين‌که اگر چنين مناظره‌اي برگزار شود به عنوان رييس مجمع نمايندگان حتما بايد حضور داشته باشم، افزود: اگر حتي نماينده‌اي از اصفهان قرار بوده در چنين مناظره‌اي شرکت کند حتما به عنوان رييس مجمع نمايندگان از آن مطلع مي‌شدم. رييس مجمع نمايندگان استان اصفهان ادامه داد: من هيچ اطلاعي در خصوص اصل موضوع نداشتم. مهدي بصيري، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان در اين خصوص گفت: برگزاري مناظره در خصوص زاينده‌رود شايعات را کاهش مي‌دهد، اما لغو چنين برنامه‌هايي به ضرر واقعيت و افرادي است که به دنبال واقعيت مي‌گردند. وي در خصوص تاثير برگزاري مناظره‌هايي در خصوص آب زاينده‌رود به صورت سراسري اظهار کرد: چنين مناظره‌هايي آگاهي مردم را بسيار بالا مي‌برد چرا که آمار صحيح و درست و با سند و مدرک ارايه مي‌شود و واقعيت‌ها براي مردم جامعه مشخص خواهد شد. اين عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان افزود: برگزاري چنين مناظره‌هايي از شايعات و صحبت‌هاي غيرمنطقي جلوگيري مي‌کند و مي‌تواند مقابل صحبت‌هاي منفي بايستد. بصيري با اشاره به اين‌که لغو چنين مناظراتي تاثيرات منفي بر افکار مردم مي‌گذارد، ادامه داد: لغو چنين برنامه‌هايي فقط صحبت‌هاي باطل را دامن مي‌زند و به ضرر واقعيت است. وي تصريح کرد: مردم استان‌هاي ديگر فکر مي‌کنند حق‌آبه براي خودشان است، اما برگزاري چنين مناظره‌هايي به دليل روشنگري باعث مي‌شود مردم صحبت‌هاي منطقي در اين خصوص را بشنوند.


 خبر  

 دستگيري 4 شکارچي متخلف در خراسان‌شمالي

مدير کل حفاظت محيط زيست خراسان‌شمالي گفت: مأموران يگان اداره‌کل حفاظت محيط زيست حين گشت و کنترل در مناطق آزاد موفق به دستگيري چهار شکارچي متخلف شدند. «حسين آبسالان» اظهار کرد: از متخلفان چهار قبضه اسلحه‌ي شکاري، چهار قطعه کبک و ديگر ادوات شکار کشف و ضبط و متهمان به‌همراه پرونده متشکله براي سير مراحل قانوني به مقامات قضايي تحويل شدند. وي از علاقه‌مندان به حفظ حيات وحش خواست در صورت مشاهده‌ي هر صيد و شکار غيرمجاز مراتب را به ادارات محيط زيست و يا با کد بين شهري 09695 اطلاع دهند.

گرانفروشي، بيشترين تخلف صنفي در آبادان ‌

دير اداره صنعت و تجارت شهرستان آبادان گفت: به دليل همکاي خوب اداره تعزيرات حکومتي، تخلفات صنفي در اين شهرستان به روز بررسي و رسيدگي مي‌شود. يعقوب ايزدپناه اظهار کرد: در حال حاضر 5 اکيپ بازرسي متشکل از اکيپ‌هاي اداره و مجمع امور صنفي، بر بازار آبادان نظارت مي‌کنند. به گزارش ايسنا، وي افزود: بيشترين نوع تخلف در شهرستان آبادان گرانفروشي است و ديگر تخلفات صنفي شامل عدم درجه قيمت، کم فروشي و احتکار است. ايزدپناه تصريح کرد: جهت تامين شکر براي نذورات مردمي، هيات‌ها و حسينيه‌ها، در ايام محرم و صفر، 11 تن شکر با قيمت هر کيلو 1550 تومان تهيه شده که در حال توزيع است. وي عنوان کرد: همچنين برنج هندي دانه کوتاه با نرخ کيلويي 1800 تومان و تايلندي با نرخ کيلويي 2300 تومان در حال توزيع است. البته سهميه مرغ منجمد و گوشت برزيلي منجمد به دليل قيمت بالا، براي شهرستان جذب نشد.

افزايش کشفيات قاچاق در قزوين

کارشناس اداره‌کل امنيتي و انتظامي استانداري قزوين با بيان اين‌که کشف کالاي قاچاق افزايش 331 درصدي داشته است? گفت: ارزش کالاهاي کشف شده در هفت ماهه‌ي نخست سال 114 ميليارد و 878 ميليون ريال بوده است. «مصطفي آقاعلي» ،اظهار کرد: با توجه به افزايش حجم پرونده‌هاي کالاي قاچاق در صورت راه‌اندازي شعب تخصصي مي‌توان ضمن کاهش اطاله‌ي دادرسي با شدت بيشتري با متخلفان برخورد کرد. به گزارش ايسنا، آقاعلي خاطر نشان کرد: با تشديد مبارزه با کالاهاي قاچاق در مدت هفت ماهه‌ي سال بالغ بر 114 ميليارد و 878 ميليون ريال انواع کالاي قاچاق در استان کشف شده است. به‌گفته‌ وي، اين کالاها شامل، ماهواره، سيگار، طلا، پارچه، فرآوردههاي نفتي، لوازم صوتي و تصويري، مواد خوراکي، گوشي تلفن همراه، دارو، تجهيزات پزشکي،مشروبات الکلي، دام و طيور، لوازم خانگي و کامپيوتر بوده است که افزايش 331 درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال را نشان مي‌دهد.

امداد رساني به سيل زدگان جنوب سيستان

مديرعامل جمعيت هلال احمر سيستان و بلوچستان گفت: تعداد 21 تخته چادر به منظور اسکان خانواده‌هاي سيل زده در مناطق جنوبي استان توزيع شد. رسول راشکي در گفتگو با مهر اظهار داشت: به دنبال بارش باران در طي دو روز گذشته و طغيان رودخانه‌هاي محلي تعدادي از خانواده‌هاي ساکن در حاشيه رودخانه‌ها و همچنين شهرستان‌هاي خاش و کنارک به محاصره سيل درآمدند که در اين راستا نسبت به امدادرساني به سيل‌زدگان اقدام شد. وي با اشاره به اينکه گروه‌هاي امداد و نجات تاکنون به 91 نفر آسيب ديده ناشي از سيل در اين مناطق خدمات لازم را ارائه داده‌اند افزود: در همين راستا تعداد 21 تخته چادر در بين خانواده‌هاي سيل‌زده در شهر هاي خاش و کنارک توزيع شده است. راشکي افزود: تعداد 4 گروه عملياتي امداد و نجات اين جمعيت طي دو روز گذشته نسبت به ارايه خدمات امدادي و همچين توزيع اقلام مورد نياز خانواده‌هاي سيل‌زده از جمله پتو و چادر وارد عمل شدند و در خاش و کنارک مستقر هستند.

پنجشنبه بازار ميناب در آستانه تعطيلي

پنجشنبه بازار ميناب آخر هر هفته پذيراي محصولات خانگي، باغي، کشاورزي و صنايع دستي ميناب است. اما فروش و ذبح غيربهداشتي انواع دام که بسياري از اين دام‌ها به صورت قاچاق وارد اين شهرستان مي‌شود در بخشي از اين بازار، وضعيت بهداشتي مردم شهر ميناب را در خطر ابتلا به بيماري‌هاي مشترک انسان و دام قرار داده است. به گزارش مهر، پنجشنبه‌ بازار ميناب بازاري تاريخي در بخش مرکزي از توابع شهرستان ميناب در استان هرمزگان و يکي از نقاط ديدني استان هرمزگان در جنوب ايران است. اين بازار در مرکز شهر ميناب واقع شده، از يک سو به بازار و از سوي ديگر به ميدان اصلي شهر متصل مي‌شود. اين بازار از گذشته‌هاي دور با هدف عرضه صنايع دستي و توليدات سنتي و خانگي براه افتاد. در اين بازار انواع حصير، ظروف حصيري، سفال، لوازم دوخت لباس، پوشاک زنان، برقع، ماهي و انواع مواد غذايي عرضه مي‌شود. بازار فعلي پنجشنبه بازار در حاشيه رودخانه ميناب و در امتداد بلوار ساحلي تشکيل شده‌ است البته کالاهاي اين بازار ديگر مثل پنجشنبه بازار قديم کالاها و صنايع دستي حصيري و سفالي نيست و همه نوع کالايي در اين بازار جديد يافت مي‌شود. پنج شنبه بازار موتور سيکلت فروشان و پنج شنبه بازار دام (گاو گوسفند و بز) که به پا کنار مشهور است که در امتداد بلوار ساحلي شهر ميناب ايجاد شده‌اند از ديگر بازارهاي قابل ذکر در ميناب هستند که مشتري‌هاي خاص خودشان را از سراسر استان و نيز استان همجوار (کرمان) را دارد. دام و طيور در بخش ديگري از اين بازار مکاره فروخته مي‌شود. فروشندگان اين بازار، مردهايي هستند که اکثرا ميانسالي را پشت سر گذاشته اند و حالا به نظر مي‌رسد براي ايام سکون و آرامش خود، معامله مرغ و خروس و بزغاله را پيشه کرده اند. خروسهاي لاري بلند قامت، در بساط آنها خودنمايي مي‌کند. کبوتربازها هم قفسه‌هاي فنسي خود را چيده اند. از ديرباز رعايت مسائل بهداشتي در کانون توجه مسئولان بود اما عليرغم وجود اين دغدغه هيچگونه اقدام عملي براي رعايت و ساماندهي اين بازار از سوي مسئولان صورت نگرفته است. هر چند کلنگ احداث بازار سرپوشيده پنج شنبه بازار ميناب دو سال گذشته به زمين زده شد اما تاکنون اقدامي جدي براي احداث اين بازار صورت نگرفته است.


 خبر 

ورود پرنده هاي مهاجر به کرمانشاه

معاون محيط طبيعي و منابع زيستي اداره کل محيط زيست استان کرمانشاه، از ورود پرنده‌هاي مهاجر به تالاب‌ها و آبگيرهاي استان خبر داد و گفت: مردم هواي پرنده‌هاي مهمان را داشته باشند. کاظم علي‌زاده ، اظهار کرد: ورود پرنده‌هاي مهاجر از اوايل هفته جاري به استان آغاز شده و ظرف هفته‌هاي آينده تعداد پرنده‌هاي مهاجري که به استان وارد مي‌شوند، بيشتر خواهد شد.وي افزود: اردک سانان، غاز خاکستري، حواصيل ها و باکلان‌ها از جمله اين پرند‌ه‌ها هستند. به گفته اين مسئول، اردک سانان و غازهاي خاکستري در محدوده سد سليمان شاه، اردک سانان و حواصيل‌ها در سراب شيان و اردک‌ها و باکلان‌ها در تالاب هشيلان ساکن شده‌اند. علي‌زاده معتقد است: برخي از اين پرنده ها از مرز عراق و يا مناطق سردسير سيبري و شوروي که شرايط آب و هوايي و غذايي مناسبي در فصل سرد ندارند، وارد استان مي‌شوند و زمان ماندگاري آنها در استان کرمانشاه کاملا مشخص نيست.وي خاطرنشان کرد: برخي از اين پرنده‌ها ممکن است بنا به دلايلي از جمله ناتواني در پرواز ‌يا مناسب بودن شرايط زيستي در استان ماندگار و بومي شوند و اقدام به جوجه ريزي کنند. معاون محيط طبيعي و منابع زيستي اداره کل محيط زيست استان کرمانشاه اين پرنده‌هاي مهاجر را سرمايه‌هاي طبيعي و جهاني و متعلق به همه دانست و از مردم خواست با اين پرنده‌ها مهربان باشند. علي‌زاده تصريح کرد: از آنجايي‌که در فصل سرد سال اين پرنده‌ها ممکن است براي تهيه غذاي خود با مشکل مواجه باشند، انتظار مي رود مردم در خصوص تغذيه آنها را حمايت کنند.

معضل مهارنشدني آلودگي هواي اهواز

بارش اولين باران پاييزي امسال در شهر اهواز، در دو روز اول باعث شد بيش از 5000 نفر از شهروندان به دليل مشکلات تنفسي به مراکز درماني مراجعه کنند. در روزهاي بعد هم مراجعات همچنان ادامه داشت و اکنون آمار کاملي از تعداد اين افراد در دست نيست. در خصوص اين مسئله گمانه‌زني‌هاي مختلفي انجام شده است. مريم ابريشم‌کار؛ سخنگوي شوراي شهر اهواز در گفتگو با ايلنا در اهواز در خصوص علت اصلي اين حادثه گفت: بزرگترين معضلي که ما داريم وجود صنايع سنگين در شهر اهواز است. مخصوصا مکان‌هاي شلوغ و پرتردد مثل بلوار پاسداران که چندين چاه در آنجا وجود دارد. صنايع فولاد نيز سهم بزرگي در آلودگي شهر اهواز داشت که فولاد اکسين نيز به آن اضافه شده است. در واقع اين دو مرکز صنعتي آلوده کننده در کنار هم سهم بزرگي از آلودگي هواي شهر اهواز را به خود اختصاص مي‌دهند. وي در ادامه افزود: طبق تحقيقات انجام شده مشخص شد انواع و اقسام فلزات سنگين در هوا و آب و خاک اين مناطق وجود دارد. به نحوي که مقادير اکسيد‌هاي منگنز، اکسيد‌هاي نيکل، اکسيد آهن و اکسيد کلسيم عادي‌ترين آلاينده‌هايي‌ست که در اين مناطق پيدا شده است و ميزان جيوه، کادميم و سرب موجود در فضاي منطقه بسيار بالا‌تر از ميزان استانداردي است که سازمان بهداشت جهاني تعيين کرده است. استاد دانشگاه آزاد اهواز در ادامه افزود: در حادثه اخير وجود so2. co و NO2 شديد در هوا باعث شد اسيد سولفوريک و اسيدنيتريک با باران ترکيب شده و روي سر مردم ريخته شود. دليل اصلي اين امر‌‌ همان گازهايي است که از صنايع خارج شده و سطح شهر را پوشانده بود. اين گاز‌ها به علت نبود همرفتي و نبود باد در منطقه چنين فاجعه‌اي را براي مردم اهواز رقم زد.

سلامت مردم بالاتر از درآمدزايي

ابريشم کار تصريح کرد: ما بايد سريع‌تر تدابيري بيانديشيم که ورود اين گاز‌ها را به محيط کلانشهر اهواز کم کنيم. قرار دادن فيلترهاي قوي جلوي خروجي صنايع تا حدي از آلودگي هوا مي‌کاهد. مسئله ديگر اين است که هنگام وقوع چنين حوادثي با وجود ضرر و زياني که ممکن است متوجه صنايع شود، مي‌توانيم براي کاهش آلودگي به صورت موقت صنايع سنگين را تعطيل کنيم. اين امر در کوتاه مدت به صورت مسکن عمل مي‌کند و اين فرصت را به کار‌شناسان مي‌دهد تا تدابير جدي‌تري براي کنترل آلودگي بيانديشند. اين کار قطعا جلوي وقوع فاجعه‌هايي شبيه به آنچه که دو هفته قبل در اهواز به وقع پيوست را خواهد گرفت.

وي در پايان گفت: اگر منطقه ما نيروي انساني قوي خود را از دست بدهد يا صنايع سنگين توليداتشان را متوقف کنند، قطعا تمام درآمد کشور هم تحت تأثير قرار خواهد گرفت. بنابراين به خاطر جلوگيري از اين چالش عظيم ما از مسئولين خواهش مي‌کنيم در زمان‌هايي که ميزان آلودگي هوا بالاست به خاطر حفظ سلامت مردم صنايع را براي يکي دو روز يا يک هفته متوقف کنند و در دراز مدت نيز فکري اساسي براي مهار آلودگي شهر اهواز و استان خوزستان نمايند.

بارش شديد باران در گيلان

بارش باران که از عصر روز گذشته آغاز شده و از بامداد امروز شدت بيشتري يافت در اولين روز از هفته باعث آبگرفتگي معابر شهر رشت شد. ولي‌الله عظمتي، با بيان اين‌که در مدت زمان کوتاهي از بامداد امروز 60 ميلي‌متر باران در شهر رشت باريده است، اظهار کرد: تمام بخش‌هاي شهرستان رشت از جمله خمام کوچصفهان، لشت نشا و سنگر بارش باران شدت داشته اما خوشبختانه تاکنون آسيب جدي گزارش نشده است. به گزارش ايسنا،وي ادامه داد: با تمهيدات انديشيده شده همه مدارس شيفت صبح اين شهرستان تعطيل شده و ترافيک رواني در شهر رشت در جريان است.

عظمتي خاطرنشان کرد: بيشترين آبگرفتگي را در چهارراه قدس، منظريه، بلوار معلم به رشتيان، ديلمان و بخشي از حميديان شاهد بوده‌ايم که در حال حاضر در حال رفع آبگرفتگي‌ها هستيم. وي اظهار کرد: سرعت عمل شهرداري در ابتداي کار بايد بيشتر باشد تا شاهد بروز کمترين مشکل براي مردم باشيم، در حال حاضر نيروهاي شهرداري تمام تلاش خود را براي رفع آبگرفتگي شهر رشت به کار گرفته‌اند و انتظار آن مي‌رود تا قبل از ظهر شاهد رفع مشکلات باشيم.