نسخه شماره 3340 - 1392/08/26 -

رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي مطرح کرد:
سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي در بازارهاي خارجي


تحريم دوباره شرکت‌ها و بانک‌هاي ايراني توسط اروپا


مکاتبه دولت براي برقراري پرواز مستقيم به آمريکا

شرکت ملي نفت ايران اعلام کرد:
آغاز توليد گاز از بزرگترين فاز پارس جنوبي

سياست‌ جديد دولت براي عرضه سوخت جديد
توزيع گازوئيل به‌جاي بنزين در جايگاه‌ها

بورس
بازگشت بورس به کانال 77 هزار واحدي

يادداشت
مصوبه 14 هزار ميليارد توماني


اخبار کوتاه


 رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي مطرح کرد:
 سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي در بازارهاي خارجي  

 رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: ايجاد صندوق هاي مشترک سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي مي‌تواند مقدمه ورود ايران به بازارهاي خارجي باشد. به گزارش خبرگزاري مهر، سيدصفدر حسيني در ديدار با سفير نروژ با اشاره به ضرورت بهره‌گيري صندوق توسعه ملي از تجربه‌هاي ساير صندوق‌هاي ثروت ملي، صندوق بازنشستگي دولتي نروژ را نهادي موفق ارزيابي کرد و خواستار انتقال تجارب و دانش و ارائه کمک‌هاي فني به صندوق توسعه ملي شد.رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي با تاکيد بر ماهيت غيردولتي صندوق توسعه ملي، تمايل اين صندوق به سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي را يادآور شد و گفت: ايجاد صندوق‌هاي مشترک يا سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک مي‌تواند به عنوان مقدمه ورود جمهوري اسلامي ايران به بازارهاي بين‌المللي باشد که براي هر دو طرف نيز سودآوري خواهد داشت.وي با ابراز اميدواري نسبت به لغو تدريجي تحريم‌هاي اعمالي عليه جمهوري اسلامي ايران و بهبود فضاي همکاري ميان دو کشور افزود: اقداماتي که صندوق توسعه ملي جمهوري اسلامي ايران و صندوق بازنشستگي دولتي نروژ براي افزايش همکاري با يکديگر انجام مي‌دهند، مي‌تواند آغازگر بهبود روابط دو کشور نيز باشد.حسيني همچنين با اشاره به ساختار و نوع سرمايه‌گذاري‌ها و مديريت دارايي صندوق بازنشستگي دولتي نروژ و با يادآوري طبقات گوناگون سرمايه‌گذاري از جمله اوراق قرضه، سهام و مستغلات اظهار داشت: صندوق توسعه ملي نيز از لحاظ قانوني امکان ورود به بازارهاي پولي و مالي دنيا را دارد و علاقمند است نقش خود را در اين زمينه ايفا نمايد.وي افزود: صندوق توسعه ملي و صندوق بازنشستگي دولتي نروژ مي‌توانند با ترتيباتي که اتخاذ مي‌کنند امکان همکاري‌هاي دوجانبه و نيز چندجانبه صندوق توسعه ملي را تسهيل کنند که به نفع هر دو طرف خواهد بود.رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي ضمن تشريح ماهيت غيردولتي صندوق توسعه ملي، تمايل اين صندوق به سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي را يادآور شد و گفت: رفع تحريم‌هاي ظالمانه موجب جهش در ورود کشورمان به بازارهاي بين‌المللي خواهد بود ولي حصول به آن نيازمند اتخاذ تدابيري در زمان کنوني است و ايجاد صندوق‌هاي مشترک يا سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک مي‌تواند به عنوان مقدمه ورود جمهوري اسلامي ايران به بازارهاي بين‌المللي باشد که براي هر دو طرف نيز سودآوري خواهد داشت.وي همچنين سرمايه‌گذاري‌ با حضور اشخاص ثالث را نيز جزء گزينه‌‌هاي احتمالي دانست و اظهار داشت: براي اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها، محدوديتي از سوي صندوق توسعه ملي وجود ندارد.حسيني با اشاره به قانون جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در ايران و مشوقاتي که ارائه مي‌دهد، گفت: فضاي کنوني فرصت مناسبي براي حضور شرکت‌هاي نروژي و اروپايي در ايران و برخورداري از تسهيلات صندوق توسعه ملي است.

وي با مفيد ارزيابي نمودن کسب تجربه از صندوق نروژ، بازديد از صندوق نروژ و تبادل تجربيات و نظرات و بررسي شيوه‌هاي همکاري را به عنوان گام نخست همکاري‌ها دانست و گفت: چنين اقدامي باعث ايجاد روابط مستقيم بين تيم‌هاي کارشناسي صندوق توسعه ملي و صندوق بازنشستگي دولتي نروژ خواهد شد.حسيني به برگزاري مجمع بين‌المللي صندوق‌هاي ثروت حاکميتي در سال 2015 در جمهوري اسلامي ايران اشاره کرد و گفت: به دليل اهميتي که صندوق توسعه ملي براي صندوق بازنشستگي نروژ قائل است؛ در سفر به نروژ، به طور رسمي از مقامات صندوق نروژ، بانک مرکزي، وزارت امور مالي و ساير دست اندرکاران براي حضور در اين مجمع بين المللي دعوت به عمل خواهد آمد. همچنين «ژنس پيتر کمپرود» سفير نروژ در ايران نيز با اعلام آمادگي جهت هر نوع همکاري با صندوق توسعه ملي، موفقيت شايان صندوق توسعه ملي در افزايش منابع خود در شرايط دشوار تحريم را دستاورد مهمي براي کشورمان دانست و توسعه روابط بين صندوق توسعه ملي و صندوق بازنشستگي نروژ را موجب بهبود همکاري بين شرکت‌ها و دولت‌هاي دو کشور دانست.سفير نروژ در تهران با ذکر مثالي از انتخابات اخير نروژ، فشارهاي سياسي وارد بر صندوق‌هاي ثروت ملي و امکان سوء استفاده سياستمداران مبني بر وعده هزينه‌کرد مقدار بيشتري از منابع صندوق‌ها در داخل کشور براي کسب راي را متذکر شد و مديريت صندوق هاي ثروت ملي را امري دشوار دانست.ژنس پيتر کمپرود تاکيد کرد: مديريت مناسب و علمي منابع صندوق‌ها بويژه براي آينده کشور نروژ بسيار مهم است. سفير نروژ همچنين مديريت انتظارات را بسيار مهم دانست و تاکيد کرد: با رفع تحريم‌ها مشکلات يک‌ شبه حل نخواهد شد. در سراسر دنيا فعالان اقتصادي بسياري، مذاکرات ايران با گروه 1+5 را پيگيري مي‌کنند تا به محض حصول توافق، از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري استفاده نمايند. در اين ميان شرکت‌هاي نروژي نيز مراوداتي با طرفين ايراني خود را آغاز کرده‌اند و در طي سال جاري ميلادي و يا اوايل سال آتي، نمايندگان برخي شرکت‌هاي نروژي، سفرهايي به ايران خواهند داشت. در هر حال براي کسب بهترين نتايج بايد هم‌اکنون اقدامات لازم آغاز شود و همکاري صندوق توسعه ملي و صندوق بازنشستگي نروژ از آن جمله است.وي با بيان اينکه صندوق نروژ پرتفوي متنوعي دارد و در سهام، اوراق بهادار و قرضه، مستغلات و يا ساير موارد سرمايه‌گذاري نموده است خاطرنشان کرد: اين صندوق از بعد جغرافيايي نيز محدوديتي قائل نشده و کوشيده تا در بازارهاي با بازده مناسب سرمايه‌گذاري کند. صندوق توسعه ملي نيز بايد با ورود به بازارهاي بين‌المللي و تنوع‌بخشي سبد سرمايه‌گذاري و جغرافيايي خود همت بگمارد.همچنين محمد مزرعتي، معاون سرمايه‌گذاري خارجي و امور بين‌الملل صندوق توسعه ملي به فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران و برخورداري از منابع صندوق توسعه ملي تا 70 درصد کل سرمايه‌گذاري اشاره کرد و گفت: با سفر هيئت صندوق توسعه ملي به نروژ و ديدار با مقامات صندوق بازنشستگي دولتي نروژ و بانک مرکزي آن کشور و نيز شرکت‌هايي که سابقه همکاري با ايران را داشته‌اند، مي‌توان امکان بهره‌گيري شرکت‌هاي دو کشور از فرصت‌ها را فراهم کرد. در اين ميان صندوق توسعه ملي مي‌تواند بخش عمده‌اي از سرمايه‌هاي اين شرکت‌ها را براي سرمايه‌گذاري در ايران تامين کند.


 تحريم دوباره شرکت‌ها و بانک‌هاي ايراني توسط اروپا 

اتحاديه اروپا در نظر دارد تحريم‌هاي جديدي را عليه چند شرکت و بانک ايراني که پيشتر از فهرست تحريم‌هاي بروکسل خارج شده بودند، اعمال کند.به گزارش خبرگزاري مهر، در حالي که اغلب کشورها مخالف اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران بوده و معتقدند که وارد کردن فشارهاي جديد سبب از بين رفتن تلاش‌هاي آغاز شده براي حل پرونده هسته‌اي ايران مي‌شود، رويترز از تصميم اتحاديه اروپا براي اعمال تحريم‌هاي جديد عليه چند شرکت و بانک ايراني خبر داد.به نوشته رويترز، اين تحريم‌ها بايد به تصويب کشورهاي اروپايي برسد. از جمله شرکت‌ها و بانک‌هاي ايراني که بار ديگر دارايي‌هاي آنها در اروپا مسدود مي‌شود به بانک بين‌المللي ايران (پرشيا اينترنشنال بانک)، بانک توسعه صادرات ايران و بانک رفاه کارگران اشاره شده است.دادگاه عمومي اتحاديه اروپا در شهريورماه گذشته به لغو تحريم‌هاي اين اتحاديه عليه چند شرکت ايراني از جمله پست بانک ايران، بيمه ايران، کشتيراني گودلاک، بانک توسعه صادرات، بانک بين‌المللي پرشيا، بانک رفاه کارگران و شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي حکم داده بود.دادگاه عمومي اتحاديه اروپا پيش از اين نيز حکم به لغو تحريم‌هاي دو بانک ملت و صادرات داده بود. ديپلمات‌هاي اروپايي به خبرگزاري رويترز گفته اند که اتحاديه اروپا در پي آن است که تحريم‌ها را بار ديگر بر اين شرکت‌ها تحميل کند.


 مکاتبه دولت براي برقراري پرواز مستقيم به آمريکا  

مديرعامل شرکت هواپيمايي هما از برقراري پرواز ايران-بحرين قبل از اربعين خبر داد و گفت: با ارسال نامه‌اي از سوي ترکان مشاور رئيس جمهور به شرکت‌هاي هواپيمايي و شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي (هما) ازاين شرکت‌ها درخواست شد تا براي برقراري پرواز مستقيم ايران و آمريکا اعلام آمادگي کنند. فرهاد پرورش در گفت‌و‌گو با خبرگزاري خانه ملت، گفت: با ارسال نامه اي از سوي ترکان مشاور رئيس‌جمهور به شرکت‌هاي هواپيمايي و شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي (هما) از شرکت‌ها در خواست شد تا براي برقراري پرواز مستقيم ايران و آمريکا اعلام آمادگي کنند.مديرعامل شرکت هواپيمايي(هما) با اشاره به اينکه ما آمادگي خود را براي برقراري اين پرواز اعلام کرده ايم، افزود: در اين نامه عنوان شده شرکت‌هايي که آمادگي دارند اعلام کنند که شرکت ما اين آمادگي را دارد.وي گفت: ما در گذشته پرواز مستقيم به آمريکا را انجام مي‌داديم و مجدد آمادگي خود را براي اين پرواز اعلام کرديم.پرورش تاکيد کرد: به سازمان هواپيمايي کشور نيز اعلام کرديم که اگر مجوز پرواز به آمريکا داده شود شرکت هواپيمايي هما آمادگي برقراري اين پرواز را دارد.مديرعامل شرکت هواپيمايي(هما) در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به اينکه پرواز عتبات عاليات شرکت هما افزايش يافته است، از برقراري مجدد پرواز ايران – بحرين قبل از اربعين با دو پرواز به مشهد مقدس خبر داد.


 شرکت ملي نفت ايران اعلام کرد:
 آغاز توليد گاز از بزرگترين فاز پارس جنوبي 

شرکت ملي نفت ايران از آغاز راه اندازي و توليد زودهنگام گاز از نخستين سکوي دريايي فاز 12 به عنوان بزرگترين فاز در دست اجراي پارس جنوبي تا 35 روز آينده خبر داد و پيش بيني مي‌شود با توسعه اين فاز مشترک گازي براي زمستان سالجاري 10 تا 12 ميليون مترمکعب در روز به ظرفيت توليد گاز ايران افزوده شود. به گزارش مهر، همزمان با کمبود 35 تا 40 ميليارد مترمکعبي توليد گاز براي زمستان سالجاري، توليد زودهنگام گاز از فاز 12 به عنوان بزرگترين فاز پارس جنوبي تا زمستان سالجاري (35 روز آينده) آغاز خواهد شد.شرکت ملي نفت ايران با انتشار گزارشي، اعلام کرد: نخستين سكوي فاز 12 پارس جنوبي آبان ماه سال گذشته در آب هاي خليج فارس بارگيري و نصب شد و پيش بيني مي‌شود اين سکو تا زمستان سالجاري آماده توليد گاز شود.در حال حاضر مراحل نهايي راه‌اندازي اولين سکوي دريايي فاز 12 پارس جنوبي در حال انجام بوده و در صورت تکميل مراحل راه‌اندازي واحدهاي فرآيندي اين غول 3260 تني مي‌تواند براي زمستان سالجاري روزانه 10 تا 12 ميليون مترمکعب گاز توليد و به پالايشگاه ساحلي منتقل کند. از سوي ديگر ارسال گاز شيرين از پالايشگاه نيز توسط خط لوله به اين سكو براي تميز كاري و آماده سازي انتقال گاز ترش از سكو به پالايشگاه خشكي اخيرا با موفقيت انجام شده است.با راه‌اندازي اولين خط لوله 32 اينچي دريايي فاز 12 پارس جنوبي انتقال گاز شيرين به سامانه مشعل اولين سکوي فراساحلي بزرگترين فاز پارس جنوبي فراهم مي‌شود.از اين رو پيش بيني مي شود تا زمستان سالجاري امکان توليد روزانه 500 ميليون فوت مکعب گاز از اولين سکوي دريايي فاز 12 پارس جنوبي فراهم شود. براساس برنامه هاي قبلي شرکت ملي نفت ايران، تا پائيز سالجاري بايد ظرفيت توليد گاز از اولين سکوي دريايي فاز 12 پارس جنوبي تا سقف يکهزار ميليون فوت مکعب افزايش مي‌يافت. به گزارش مهر، هدف‌ از طرح توسعه‌ اين مگا پروژه گازي، توليد روزانه‌ 81 ميليون‌ متر مكعب‌ گاز ترش و غني، 120 هزار بشکه ميعانات گازي، 750 تن گوگرد و مايعات گازي است.در بخش فراساحلي اين طرح مشترک گازي در مجموع طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي 4 سكوي دريايي شامل سه‌ سكوي‌ مستقل‌ سرچاهي (هريك داراي 12 حلقه چاه) و يك سكوي اقماري (9 حلقه چاه) هر كدام‌ مجهز به‌ تفكيك‌كننده‌ سه‌ فازه‌ (گاز مايعات‌ آب‌) جهت‌ آزمايش‌ چاهها، دو واحد تفكيك‌كننده‌ سه‌ فازه‌ (گاز مايعات‌ آب‌) جهت‌ جداسازي‌ آب‌، تصفيه ‌كننده‌ آبهاي‌ آلوده‌ به‌ مواد نفتي‌ قبل‌ از تخليه‌ به‌ دريا، سكوي‌ مشعل‌ سه‌ پايه‌ در فاصله‌ 160 متري‌ از سكوي‌ اصلي‌ جهت‌ تخليه‌ اضطراري‌ است.از سوي ديگر ساخت سه رشته خط‌ لوله‌ دريايي‌ 32 اينچي‌ به‌ طول‌ تقريبي 150 كيلومتر جهت‌ انتقال‌ گاز توليدي‌ به‌ پالايشگاه و يك رشته خط لوله 20 اينچ به طول 20 كيلومتر جهت اتصال سكوي اقماري هم در دستور کار قرار دارد.


 سياست‌ جديد دولت براي عرضه سوخت جديد
 توزيع گازوئيل به‌جاي بنزين در جايگاه‌ها 

معاون وزير نفت با تشريح جزئيات برنامه‌هاي دولت براي افزايش سهم گازوئيل در سبد سوخت خودروهاي شخصي از آغاز عرضه اين فرآورده نفتي از پايان سالجاري خبر داد و گفت: سهم گازوئيل تا سقف 24 درصد در سبد سوخت افزايش مي‌يابد.عباس کاظمي در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر درباره مهمترين برنامه‌هاي در دست اجراي دولت به منظور افزايش سهم گازوئيل در سبد سوخت خودروها، گفت: افزايش سهم گازوئيل کم گوگرد در سبد سوخت خودروها داراي سه مزيت افزايش امنيت انرژي، ارتقاي استانداردهاي زيست محيطي و احياي اقتصاد انرژي در کشور است.مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي با تاکيد بر اينکه مصرف گازوئيل در مقايسه با بنزين داراي راندمان بالاتري در ناوگان حمل‌ونقل کشور است، تصريح کرد: از اين رو مصرف گازوئيل در مقايسه با بنزين در يک محدوده پيمايش ثابت حدود 30 درصد مصرف و آلايندگي کمتري و ميزان پيمايش بالاتري دارد.معاون وزير نفت با اعلام اينکه گازوئيل در مقايسه با بنزين به دليل راندمان بالاتر از آلودگي زيست محيطي کمتري هم برخوردار است، اظهار داشت: از سوي ديگر افزايش سهم اين فرآورده نفتي منجر به متنوع سازي سبد سوخت خودروها و کاهش وابستگي به مصرف بنزين مي‌شود. اين مقام مسئول در پاسخ به اين سوال که سهم گازوئيل در سبد سوخت خودروها تا چند درصد قابل افزايش است؟ بيان کرد: بر اساس مصوبات دولت سهم گازوئيل در سبد سوخت تا 24 درصد قابل افزايش است. کاظمي همچنين در خصوص برنامه زمان بندي آغاز عرضه گتازوئيل کم گوگرد و مطابق با استانداردهاي يورو 4 و 5 اتحاديه اروپا هم توضيح داد: مطابق با ظرفيت فعلي توليد گازوئيل کم گوگرد در پالايشگاه‌هاي نفت امکان عرضه اين فرآورده نفتي براي خودروهاي شخصي در جايگاه‌ها در سالجاري وجود دارد.معاون وزير نفت با تاکيد بر اينکه پيش بيني مي‌کنيم از اواخر سالجاري امکان عرضه گازوئيل کم گوگرد به منظور تامين سوخت خودروهاي شخصي از پايان سالجاري آغاز شود، افزود: بر اين اساس در جايگاه‌هاي با اختصاص يک مخزن و چند نازل امکان عرضه و توزيع گازوئيل يورو پنج فراهم مي‌شود. مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي درباره نقاط عرضه گازوئيل به خودروهاي شخصي، گفت: با توجه به افزايش ظرفيت توليد گازوئيل کم گوگرد در پالايشگاه‌هاي نفت تهران و شازند، از اين رو اولويت عرضه با مسيرهاي پر رفت و آمد تهران با استان‌هاي حاشيه درياي خزر خواهد بود.اين عضو هيات مديره شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي با اشاره به رفت و آمد گسترده خودروهاي سواري نيمه سنگين ويژه حمل بار عرضه گازوئيل براي خودروهاي شخصي در اين مسيرها در اولويت قرار دارد، تاکيد کرد: همچنين اين مسيرها به مبادي توليد و ذخيره سازي گازوئيل هم نزديک هستند.کاظمي همچنين با اشاره به طراحي اولين موتور پايه گازوئيل سوز خودروهاي شخصي، بيان کرد: قطعا در اين نسل جديد خودروها مصرف گازوئيل از راندمان بالاتري برخوردار است.


 بورس
 بازگشت بورس به کانال 77 هزار واحدي 
نويسنده : مريم نجفيان

 روزگذشته بازار پس از سپري کردن تعطيلات رسمي پايان هفته گذشته، معاملات اين هفته را با اقبال سرمايه‌گذاران آغاز کرد و بدين ترتيب شاهد رشد ارزش سهام در بسياري از گروه‌ها و ادامه رکوردشکني شاخص‌ها بوديم. در معاملات ديروز بازار توانست به لطف رونق معاملات در بيشتر نمادهاي گروه‌هايي همچون شيميايي، خودرو، انفورماتيک، فلزي، سيماني، دارويي، کاشي و نفتي روز مثبت ديگري را به ثبت برساند و در مقابل گروه بانکي فشار منفي قابل ملاحظه‌اي را بر شاخص کل وارد ساخت. البته گفتني است که بسياري از نمادهاي پالايشي در گروه نفتي طي ساعت پاياني معاملات به محدوده منفي خزيدند اما معاملات صبح ديروز آنها تاثير مناسبي بر سير حرکتي شاخص کل گذاشت. روزگذشته شاخص کل توانست با ثبت افزايشي 740 واحدي به 77673 واحد برسد. دو نماد «دکيمي» و «کساوه» بيشترين افزايش قيمت را تجربه کردند و «حتوکا» و «رتکو» نيز بالاترين افت قيمت را پشت سر گذاشتند. همچنين «فارس» بيشترين تاثير مثبت و «وبملت» بالاترين اثر منفي را بر شاخص گذاشتند.از مهمترين اخبار تاثيرگذار بر بازار روزگذشته مي‌توان قرارگرفتن مجدد نام برخي از بانک‌ها وشرکت‌هاي ايراني در ليست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا اشاره کرد.شرکت‌هاي مشمول تحريم شامل شرکت کشتيراني گود لاک، بانک توسعه صادرات، شرکت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي، بانک رفاه، پست بانک، بيمه ايران و‌ بانک بين‌المللي پرشيا مي‌شوند که اين خبر تاثير منفي بر نماد شرکت کشتيراني و نمادهاي بانکي بورس داشت.

در معاملات روزگذشته درگروه معدني 4 نماد افزايش ارزش سهام را تجربه کرده اند. در اين گروه «کمنگنز» با صف خريد مواجه است. در گروه محصولات شيميايي تنها 6 نماد افت ارزش سهام را پشت سر گذاشته و دو نماد نيز در معاملات پاياني منفي شده‌اند. در اين گروه روزگذشته نيز «وپترو» بالاترين صف خريد را دارد و «شلعاب» با صف فروش روبروست. در بخش خودرو تمام نمادها افزايش قيمت را تجربه کرده‌اند. در اين گروه «ورنا» صف خريد ملموس‌تري نسبت به ساير نمادها دارد. در بخش شرکت‌هاي چند رشته‌اي همه نمادها رشد کرده و معاملات متعادل گزارش مي‌گردد. در گروه بانکي تنها 2 نماد مثبت بوده‌اند. دراين گروه «وپارس» با صف خريد روبرو است و «وتجارت» نيز صف فروش دارد. در بخش محصولات نفتي 3 نماد افت کرده اما 4 نماد نيز در معاملات پاياني منفي شده‌اند. در اين گروه روزگذشته نيز «شنفت» صف خريد ملموسي دارد. همچنين باز هم در گروه دارويي تمام نمادها با افزايش ارزش سهام مواجه شده‌اند. در اين گروه بارديگر «والبر» ملموس‌ترين صف خريد را دارد. در اين ميان در گروه سيماني تنها 4 نماد افت کرده‌اند. در اين گروه «سفارس» بالاترين صف خريد را پشت سرگذاشته است. در پايان گفتني است روزگذشته بيش از 882 ميليون سهم در بورس مورد معامله قرار گرفت که دو نماد «وبصادر» و «وپاسار» بيشترين حجم معاملاتي را به خود اختصاص دادند .همچنين در فرابورس نيز بيش از 49 ميليون سهم مورد معامله قرار گرفت که دو نماد «دي» و «ذوب» بيشترين حجم معاملاتي را تجربه کردند.


 يادداشت
 مصوبه 14 هزار ميليارد توماني 
نويسنده : مهدي جاويدپور

 يک بند براي سه سال با ادبيات يکسان تکرار شد. بندي که روزنه‌اي کوچک براي توليد بود. سال 1389 در قانون بودجه 90، بندي گنجانده شد که با رويکردهاي تکليفي و آمرانه مغايرت داشت. اين بند با حمايت از توليد، بانک‌ها را مخير به اتخاذ يک تصميم کرد: تقسيط بدهي بنگاه‌هاي داراي بدهي معوق. در قانون، ‌بندي با اين مضمون گنجانده شد: به منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي داراي مجوز از بانک مرکزي موظفند با درخواست متقاضي و پس از تاييد هيات مديره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسيد تسهيلات ريالي يا ارزي سر رسيد شده و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي، صنعتي، معدني، کشاورزي و خدماتي را که در بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي به دلايل موجه دچار مشکل شده‌اند براي يکبار و تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج کنند.

همچنين با تاييد هيات مديره مذکور جريمه خسارت تاخير پس از تعيين تکليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب کامل مورد تاييد بانک يا موسسه مالي و اعتباري بخشيده شود به نحوي که در اين موارد تفاوتي ميان سود قبل و پس از سر رسيد وجود نداشته باشد، چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهي‌هاي معوق خود به بانک‌هاي عامل مراجعه نکنند به هيات مديره بانک‌ها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش‌از پنج ميليارد ريال خود از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانک‌ها با حکم مراجع قضايي اقدام کنند. اين بند در سال‌هاي 1390 و 1391 در بودجه تکرار شد. البته در سال 1391 تا پايان شهريور به دليل برخي ابهامات عملا از سوي بانک‌ها، جدي گرفته نشد اما پس از رفع ابهام گزارش‌هاي ابتدايي نشان مي‌داد بخشي از بدهي‌هاي بنگاه‌هاي توليدي تقسيط شده است. به گفته رئيس اتاق ايران از 70 هزار ميليارد تومان مطالبات غيرجاري بانک‌ها حدود 14 هزار ميليارد تومان متعلق به واحدهاي توليدي است.

اين آمار، يک خبر در بطن خود به همراه دارد. بخش زيادي از مطالبات غير جاري از آن بنگاه‌هاي دولتي است.

بنابراين بند گنجانده شده براي تعيين تکليف 20 درصد بدهي است. اما فارغ از حجم بدهي در سال 1392 دولت جديد نشانه‌هاي تازه‌اي را پيش روي توليد کنندگان قرار داده است. نشانه‌هايي که آغاز آن مي‌تواند نحوه تدوين دستورالعمل بند 16 قانون بودجه باشد.

بندي که در ادامه بند 29 بودجه سال 1391 و 28 بودجه سال 1390 تدوين شده است. ادبيات بندگنجانده شده همانند دو سال قبل است اما تدوين دستورالعمل کاملا متفاوت از سال‌هاي قبل صورت گرفته است. بانک مرکزي در سال 1392 پيش‌نويس دستورالعمل را به شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و کانون بانک‌هاي خصوصي سپرده تا بانک‌ها متني را تهيه کنند که در عمل به آن پايبند باشند. اين اقدام مي‌تواند ضمانت اجرايي بند 16 باشد. اتفاقي که در دو سال قبل رخ نداد. در دستورالعمل سال 1391 بانک‌هاي دولتي ملزم به همکاري با بدهکاران بودند اما بانک‌هاي خصوصي مخير به چنين کاري بودند.

در سال جاري دستورالعمل تدوين شده تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري را در شمول دستورالعمل تعريف کرده است. در دو سال قبل تاکيد قانون بر بدهکاران معوق بود. در حالي که براساس طبقه‌بندي بانک مرکزي اگر از پرداخت اقساط يا بدهي، دو ماه گذشته باشد و پرداختي صورت نگرفته باشد، بدهي در طبقه‌بندي سررسيد گذشته قرار مي‌گيرد. مطالبات معوق نيز بدهي‌هايي است که بيش از شش ماه و کمتر از 18 ماه از تاريخ سررسيد آن گذشته باشد. مطالبات سوخت شده نيز آن نوع بدهي است که بيش از 18 ماه از تاريخ سررسيد آن گذشته باشد.

وقتي در قانون تاکيد بر معوق شود فقط طبقه‌ دوم مطالبات تعريف شده (شش تا 18 ماه را در برمي‌گيرد) و بدهي‌هاي سررسيد گذشته يا سوخت شده را مشمول نمي‌شود. در دستورالعمل جديد به جاي معوق از واژه غيرجاري استفاده شده تا تمام طبقه‌بندي شامل بند 16 شوند.

در سال جديد علاوه بر بدهکاران، حساب ذخيره ارزي مستثني شده‌اند. اجراي اين دستورالعمل مي‌تواند گامي باشد براي خروج از دايره رکود تورمي. زيرا با مراجعه بدهکاران به بانک‌ها و پرکردن فرم بند 16 از شمول بدهکاران داراي مطالبات غيرجاري خارج مي‌شوند. اين اقدام مي‌تواند منجر به تامين مجدد سرمايه در گردش براي آنها باشد. بانک‌ها نيز با وصول برخي مطالبات مي‌توانند نسبت به کفايت، سرمايه خود را بهبود بخشند.


 اخبار کوتاه 

 واردات خودرو با ارز بانکي ممنوع شد

گمرک ايران در ابلاغيه‌اي که طبق نامه سازمان توسعه تجارت خطاب به گمرکات کشور اعلام شده است، تاکيد کرد: از اين پس واردات خودروهاي خارجي صرفا با ارز متقاضي صورت مي گيرد و شبکه بانکي مجاز به اختصاص ارز بانکي به آنها نخواهد بود.بنابر اين گزارش،گمرک ايران در دستورالعملي به كليه گمركات كشور درباره واردات انواع خودروهاي سواري وارداتي اعلام کرد: طبق نامه سازمان توسعه تجارت، واردات انواع خودروهاي سواري خارجي تنها با ارز متقاضي امکانپذير خواهد بود.بر پايه اين گزارش، در دستورالعمل مديركل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرک آمده است: طبق اعلام سازمان توسعه تجارت مبني بر واردات انواع خودروهاي سواري خارجي، از اين پس واردات خودروهاي خارجي صرفا با ارز متقاضي صورت مي گيرد. همچنين آمده است: در صورت دريافت هرگونه ثبت سفارشات قبلي، شبکه بانکي کشور مجاز به اختصاص ارز بانکي به آنها نخواهد بود و فقط مي تواند با ارز متقاضي نسبت به کارسازي آن اقدام نمايد.

ايجاد سامانه نظارت بر تعاوني‌هاي مسکن مهر

به منظور فراهم شدن امکان تهيه و ارائه گزارش عملکرد تعاوني هاي مسکن مهر و تعيين سهم اين تعاوني ها از ساخت و ساز در کشور، سامانه تعاوني هاي مسکن متعارف ايجاد شد.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرد: به منظور امکان تهيه و ارائه گزارش عملکرد شرکت هاي تعاوني مسکن و تعيين سهم اينگونه تعاوني ها از سهم ساخت و ساز کل کشور؛ سامانه تعاوني هاي مسکن متعارف به عنوان زيرسامانه «سامانه نظارت بر تعاوني هاي مسکن مهر» ايجاد شد که دسترسي به آن با آدرس nezaratmehr.mcls.gov.ir امکانپذير خواهد بود.بر پايه اين گزارش، کاربران تعاوني مي توانند از همان نام کاربري و رمز عبور مربوط به سامانه نظارت بر تعاوني ها استفاده نمايند. همچنين کاربران مي توانند از لينک راهنما جهت استفاده آسانتر از سامانه که در صفحه اول نصب شده است، استفاده نمايند.

توليد دوگانه‌سوزها 59 درصد کاهش يافت

توليد انواع خودروهاي سواري دوگانه‌سوز در مهرماه امسال 59 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش يافته است. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، توليد سواري‌هاي دوگانه‌سوز در مهر ماه امسال با افت 59 درصدي از 12 هزار و 105 دستگاه در مهر 91 به 4981 دستگاه در مهر ماه 92 کاهش يافته است. در اين مدت توليد پژو 405 دوگانه‌سوز ايران خودرو مرکزي با افت 4/99 درصدي از 2939 دستگاه در مهر 91 به 17 دستگاه در مهر 92 کاهش يافته است.توليد سمند دوگانه‌سوز نيز با کاهش 7/52 درصدي از 3940 دستگاه در مهر 91 به 1862 در مهر 92 رسيده است.مهر ماه امسال توليد پژو 405 دوگانه‌سوز ايران خودرو خراسان با افت صد درصدي از 162 دستگاه در مهر 91 به صفر کاهش يافته است.توليد پژو پارس دوگانه‌سوز نيز با کاهش 45.3 درصدي از 1717 دستگاه به 940 دستگاه رسيده است.در اين مدت توليد نسيم و صبا دوگانه‌سوز با افت 35.4 درصدي از 3347 دستگاه در مهر ماه 91 به 2162 دستگاه در مهر 92 کاهش يافته است.

تغيير در اعضاي شوراي پول و اعتبار

با پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و تاييد رئيس جمهور، سيد صفدر حسيني و محمد نهاونديان جايگزين محمد رضا فرزين و کوروش پرويزيان در شوراي پول و اعتبار شدند.به گزارش خبرنگار مهر، با پيشنهاد ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي و تاييد رئيس جمهور، سيد صفدر حسيني و محمد نهاونديان جايگزين محمد رضا فرزين و کوروش پرويزيان در شوراي پول و اعتبار شدند. هفته گذشته ولي الله سيف در نامه اي به حسن روحاني رئيس جمهور، صفدر حسيني رئيس صندوق توسعه ملي و محمد نهاونديان رئيس دفتر رييس جمهور را به عنوان دو کارشناس و متخصص براي عضويت در شوراي پول واعتبار پيشنهاد کرد. رئيس جمهور نيز با اين پيشنهاد موافقت کرد تا دوره عضويت پرويزيان و فرزين در شورا پايان يابد. عضويت کارشناسان پولي در شورا عضويت حقيقي به حساب مي آيد.محمد نهاونديان قبلا نيز به دليل رياست اتاق بازرگاني، ضنايع و معادن و کشاورزي ايران عضو شوراي پول و اعتبار بود اما عضويتي که به نمايندگي از اين نهاد بر عهده داشت عضويت حقوقي به حساب مي آيد.

واردات نفت ترکيه از ايران کاهش نمي‌يابد

وزير انرژي ترکيه اعلام کرد که آنکارا واردات نفت از ايران را کاهش نخواهد داد.تانر ييلديز روز 24 آبان گفت که «ترکيه واردات نفت از ايران را از 140 هزار بشکه در روز (از آغاز سال 2013) به 105 هزار بشکه کاهش داده است. اما کاهش بيش از اين ديگر مقدور نيست.»به گزارش خبرگزاري فرانسه،وزير انرژي ترکيه همچنين تاکيد کرد که آنکارا مواضعش در اين زمينه را براي واشنگتن روشن کرده است.به گفته ييلديز، واردات نفت ترکيه از ايران اکنون در نقطه اي قرار دارد که کاهش بيش از آن امکان‌پذير نيست. آنکارا به غير از نفت، سالانه بيش از 8ميليارد متر مکعب گاز ايران را وارد مي‌کند.افزايش تحريم‌هاي بين‌المللي هم تاثيري در صادرات گاز ايران به ترکيه نداشته است و با وجود فشارهاي واشنگتن، دولت آنکارا کماکان مشتري گاز ايران باقي مانده است.از حدود دو سال گذشته تاکنون با افزايش محدوديت‌هاي بانکي و توقف ارائه خدمات سوئيفت به ايران، تهران و آنکارا بر روي تهاتر طلا و گاز طبيعي به توافق رسيده‌اند.