نسخه شماره 3272 - 1392/05/31 -

ايازي در همايش توسعه ورزش همگاني در محلات تهران خبر داد:
ايجاد 7 کانون ورزش خدماتي در خانه‌هاي ورزش پايتخت
دبير:راه‌اندازي فراکسيون ورزش در شوراي چهارم شهر تهران
رييس کميته محيط زيست شوراي شهر تهران:
شوراي چهارم پيگير توسعه فضاهاي زيرسطحي شود

معاون حقوقي‌، شورا و امور مجلس شهرداري تهران:
انتخاب متوالي شهردار‌، حق شوراست و مغايرت قانوني ندارد

مدير‌عامل سازمان رفاه‌، خدمات و مشارکت‌هاي اجتماعي شهرداري تهران :
بايد با ابزارهاي توانمندسازي به دنبال کاهش شکاف فقر در تهران باشيم

مديرعامل سازمان پارک‌ها و فضاي‌سبز شهرداري تهران خبر داد:
برخورد شديد شهرداري با عاملان قطع درختان شهر


تکذيب ادعاي يک سايت در مورد ملاقات شهردار و رييس‌جمهور


مدير امور حوزه مديريت و روابط‌عمومي بانک شهر منصوب شد


مسجد جامعي و چمران گزينه هاي نهايي رياست شورا


دريچه خبر


گذري در شهر


 ايازي در همايش توسعه ورزش همگاني در محلات تهران خبر داد:
 ايجاد 7 کانون ورزش خدماتي در خانه‌هاي ورزش پايتخت 
 دبير:راه‌اندازي فراکسيون ورزش در شوراي چهارم شهر تهران

همايش توسعه ورزش همگاني در محلات پايتخت صبح ديروز در مجموعه ورزشي قمر بني‌هاشم با حضور مديران شهري و اعضاي شوراي سوم و چهارم شهر تهران برگزار شد.دکتر سيد‌محمد‌هادي ايازي درهمايش توسعه ورزش همگاني در محلات پايتخت که در مجموعه قمر بني‌هاشم منطقه 20 با حضور مهدي چمران رئيس شوراي شهر، عليرضا دبير و معصومه آباد اعضاي شوراي شهر، عباس جديدي و حسين‌ رضازاده اعضاي شوراي شهر چهارم، مهندس صفوي شهردار منطقه 15 و مهندس بابايي شهردار منطقه 20، برگزار شد. ضمن تقدير و تشکر از اعضاي شوراي سوم شهر تهران، گفت: اعضا شوراي سوم شهر تهران قريب شش سال است که منشا خدمات بسيار زيادي در تهران بودند خصوصا ورزشکاران المپيک.ايازي با اشاره به راه‌اندازي 7 کانون ورزش خدماتي در خانه‌هاي ورزش‌، گفت: اميدوارم با راه‌اندازي اين کانون‌ها بستر‌سازي لازم براي توسعه ورزش همگاني به انجام رسد. در ادامه عليرضا دبير عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران با اشاره به بحث تملک و مديريت سوله‌هاي ورزشي در جلسه اخير شوراي شهر اظهار کرد: حدود 105 سوله بحران در تهران ايجاد شده و 10 سوله در دست احداث است که 75 درصد پيشرفت فيزيکي داشته و در حال حاضر نيز 55 سوله کارکرد ورزشي داشته و بانوان از آنها براي فعاليت‌هاي ورزشي استفاده مي کنند.وي ادامه داد: در شوراي شهر اينگونه تصميم‌گيري شد که مديريت اين سوله‌ها به عهده سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري تهران قرار گيرد اما در ساعاتي بانوان بتوانند از آن براي انجام فعاليت‌هاي ورزشي‌شان بهره جويند.دبير تصريح کرد: بر‌اساس قانون شورا مقرر شد هيچ نهاد و ارگاني همچون صدا‌و‌‌سيما و يا بسيج مديريت اين سوله‌ها را به عهده نگيرند و آقايان نيز نمي توانند از اين مکان براي انجام فعاليت‌هاي ورزشي استفاده کنند.وي در ادامه با بيان اينکه انشاء‌الله در شوراي چهارم شهر تهران با حضور عباس جديدي‌، حسين رضازاده و ‌هادي ساعي بتوانيم همچنان مدافع ورزش در شوراي شهر باشيم از راه‌اندازي فراکسيون ورزش خبر داد.


 رييس کميته محيط زيست شوراي شهر تهران:
 شوراي چهارم پيگير توسعه فضاهاي زيرسطحي شود 

رييس کميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينکه شهرداري تهران با ساخت چند تونل شهري تا حدي به فضاهاي زيرسطحي توجه داشته است، در عين حال گفت: هنوز فاصله زيادي تا استفاده بهينه و کامل از ظرفيت‌هاي زيرسطحي وجود دارد و بايد در دوره پيش روي مديريت شهري، از اين ظرفيت بالقوه شهر بيش از گذشته استفاده شود.دکتر معصومه ابتکار مصوبه استفاده از فضاهاي زيرسطحي را جزو مصوبات مهم سومين دوره شوراي شهر برشمرد و تاکيد کرد: شوراي شهر چهارم بايد توسعه فضاهاي زيرسطحي پايتخت را پيگيري کند. وي خاطرنشان کرد: علاوه بر حمل‌و‌نقل، بسياري ديگر از فعاليت‌هاي شهري امکان انتقال به زير زمين را دارند که گستره وسيعي از استقرار تاسيسات گرفته تا ايجاد فضاهاي تجاري و تفريحي را در بر مي‌گيرد. به گفته اين عضو کميسيون عمران شوراي شهر تهران، با انتقال بخشي از فعاليت‌ها به فضاهاي زيرسطحي، تراکم در سطح کاهش يافته و اين امر تبعات مثبتي در حوزه محيط زيست براي شهروندان به دنبال خواهد داشت. ابتکار اعتقاد دارد که در صورت پياده‌سازي صحيح ايده توسعه فضاهاي زيرسطحي، کنترل آلودگي‌هاي زيست‌محيطي و به ويژه آلودگي هوا نيز مي‌تواند جزو پيامدهاي مثبت اين اقدام باشد.


 معاون حقوقي‌، شورا و امور مجلس شهرداري تهران:
 انتخاب متوالي شهردار‌، حق شوراست و مغايرت قانوني ندارد 

 معاون حقوقي‌، شورا و امور مجلس شهرداري با تاکيد بر اين که شوراي شهر منع قانوني در انتخاب متوالي شهردار ندارد‌، به قانوني بودن اين مساله استناد کرد و گفت‌: در سال 1375 و با تصويب قانون تشکيلات‌، وظايف و انتخابات شوراها‌، کليه قوانين و مقررات مغاير قبلي‌، نسخ و قانون جديد جايگزين آن شد که يکي از اين موارد ملغي شده‌، همان انتخاب شهردار به صورت متوالي است.

محمد تقوي ‌با بيان اين مطلب به قانوني که پيش از اين انتخاب متوالي شهردار را با محدوديت همراه کرده بود اشاره و اظهار کرد‌: قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشور در سال 61 تصويب شد و در سال 69 پاره‌اي از اين قانون طي اصلاحيه‌اي مجددا به تصويب رسيد که بر‌اساس بخشي از اين اصلاحيه‌، انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالي تنها براي يک دوره در آن شهر بلامانع اعلام شد‌. بنابراين مطابق قانون حاکم در سال 69‌، اختيارات شوراهاي اسلامي شهر براي انتخاب متوالي شهردار با محدوديت
(استثنا) مواجه بوده است.

وي به بندي از قانون تصويب شده در سال 75 اشاره کرد و افزود‌: بند يک ماده 71 اين قانون‌، مقرر مي‌دارد که انتخاب شهردار براي مدت 4 سال از وظايف شوراهاست‌.

بر اين اساس مطابق قانون حاکم در سال 75 به بعد‌، اراده قانونگذار بر لغو محدوديت اختيارات شوراها در انتخاب متوالي شهردار براي بيش از دوبار قرار گرفته است.

معاون حقوقي‌، شورا و امور مجلس شهرداري تهران تصريح کرد‌: با حذف تبصره يک مذکور در قانون موخر‌، قانونگذار درصدد نسخ قانون مقدم سال 69 بوده است و از آن جايي که قانونگذار هيچگاه بدون دليل حکمي صادر نمي‌کند‌، بديهي است قصد و نيت قانونگذار بر ايجاد اختيارات براي تعيين متوالي شهردار بوده است.

تقوي در ادامه با اشاره به ماده 92 قانون سال 75 که در آن ذکر شده «کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون‌، لغو مي‌گردد» گفت‌: در موضوع دادن حق انتخاب شهردار به شوراي شهر به صورت متوالي، دو حکم متفاوت وجود دارد. قانونگذار سال 69 محدوديتي براي انتخاب متوالي شهردار بيان داشته و قانونگذار سال 75‌، اين محدوديت را برداشته است بنابراين بديهي است در صورت تعارض و مغايرت در دو قانون‌، قانون موخر حاکم است.

وي در توضيح اين مساله به نص‌صريح ماده 92 مصوب سال 75 نيز اشاره کرد و گفت‌: اين ماده اعلام داشته است که چنانچه در قوانين قبلي مغايرتي با قانون لاحق موجود باشد‌، قانون قبلي ملغي است‌.

بنابراين بديهي است در صورت وجود مغايرت‌، قانون سال 69 قابل اجرا نبوده و مي‌بايست به نص‌صريح قانون لاحق مراجعه کرد.معاون حقوقي‌، شورا و امور مجلس شهرداري با بيان اينکه مطابق قانون اساسي و قوانين عادي ديگر‌، محدوديت انتخاب بيش از 2 بار متوالي براي برخي سمت‌ها يک استثنا است افزود‌: سکوت قانون گذار سال 75 در بند يک‌، اراده وي بر اصل اختيار شوراها در تعيين شهردار بوده و چنانچه محدوديت انتخاب شهردار به طور متوالي را به عنوان يکي از استثنائات ( استثنا بر اصل کلي اختيار شوراها براي تعيين شهردار ) بدانيم‌، مي‌بايست نص آن در قانون حکم‌، قانون سال 75‌، تصريح مي‌شد و در غير اين صورت نمي‌توان براي تفسير بند يک ماده 71 قانون سال 75 در انتخاب شهردار‌، به قانون منسوخ شده سال 69 رجوع کرد.

تقوي خاطرنشان کرد‌: بديهي است عمل به استثنا فقط در موارد مصرحه است و در غير موارد تصريح شده بايد به اصل عمل کرد.


 مدير‌عامل سازمان رفاه‌، خدمات و مشارکت‌هاي اجتماعي شهرداري تهران :
 بايد با ابزارهاي توانمندسازي به دنبال کاهش شکاف فقر در تهران باشيم 

 مدير‌عامل سازمان رفاه‌، خدمات و مشارکت‌هاي اجتماعي شهرداري تهران بر ضرورت توسعه رفاه اجتماعي در پايتخت تأکيد کرد. حسين زارع‌صفت در هشتمين نشست شوراي راهبردي رفاه اجتماعي با بيان اين مطلب تصريح کرد: عامل اصلي در توسعه ناهنجاري‌ها‌، زمينه‌هاي فقر در جامعه است که ضروري است با کمک ابزارهاي توانمندسازي و تقويت بنيه و ساختار اقتصادي محلات به دنبال کاهش شکاف فقر در تهران باشيم.وي با تاکيد مجدد بر اين موضوع که فقر از عوامل اصلي ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي است عنوان کرد: بايد با کلان‌نگري و تقويت ساختارهاي اقتصادي، اين آسيب‌ها برطرف شود. زارع‌صفت در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به برگزاري جشنواره «حامي» در نيمه دوم سال 92 اظهارکرد: به تبع حمايت و مسووليت اجتماعي‌، سرمايه اجتماعي افزايش مي‌يابد بنابراين بايد با کمک گرفتن از اين جشنواره نگاه مشارکتي همشهريان را در حمايت‌هاي اجتماعي مردم يار گسترش دهيم.

وي با تاکيد براين موضوع که محور اين جشنواره مشارکتي در محلات است يادآورشد: اساس اين جشنواره کانون‌هاي محلات است تا با کمک اين مهم، نهضت اجتماعي در چارچوب ماموريت‌هاي سازمان رفاه بيش از پيش شکل بگيرد.


 مديرعامل سازمان پارک‌ها و فضاي‌سبز شهرداري تهران خبر داد:
 برخورد شديد شهرداري با عاملان قطع درختان شهر 

 مدير‌عامل سازمان پارک‌ها و فضاي‌سبز شهر تهران از برخورد شديد اين سازمان با افرادي که اقدام به قطع درخت در مناطق تهران مي‌کنند، خبر داد و گفت: قطع درخت در شهر تهران به هر دليلي ممنوع است و شهرداري با قاطعيت با عاملان قطع درخت برخورد مي‌کند. علي‌محمد مختاري‌ با اشاره به برخي خبرها از قطع موردي درختان در نقاط مختلف شهر تاکيد کرد: شهرداري تهران مجوزي براي قطع درختان نداده است و تخلفات را از طريق مراجع قانوني پيگيري مي‌کند. وي با بيان‌اينکه قطع درخت به منظور جلوگيري از بروز خطر و خسارت به شهروندان نيز نيازمند اخذ مجوز از کميسيون‌هاي قانوني است، تصريح کرد: به تمامي ‌مناطق شهرداري تاکيد شده است که صيانت از فضاي ‌سبز و درختان در شهر را در اولويت برنامه‌ها قرار دهند. مديرعامل سازمان پارک‌ها و فضاي‌سبز شهر تهران کميسيون ماده 7 شهرداري را تنها مرجع صدور مجوز قطع درخت اعلام و تاکيد کرد: اين کميسيون نيز بر اساس مفاد قانوني و الزاماتي که در آن ذکر شده است، به بررسي وضعيت درختان مي‌پردازد.

وي خاطرنشان کرد: برخي موارد مطرح شده در قطع درختان به طور موردي و در اصله‌هاي محدود براي جلوگيري از بروز خطر در ايام سال نيز صورت گرفته که تاکيد شده است اين موارد نيز مجوز لازم را داشته باشد.

مختاري در ادامه با بيان‌اينکه شهرداري ‌تهران از ابتداي امسال احکام متعدد و سفت و سختي را براي جلوگيري از قطع درختان به بهانه‌هاي مختلف صادر کرده است، خاطرنشان کرد: صيانت از درختان شهر جزو ارکان اصلي تصميمات محيط زيستي شهرداري تهران است و در سال‌هاي اخير، کمترين مورد قطع درخت و بيشترين توسعه غرس نهال در پايتخت صورت گرفته و توانسته سرانه فضاي ‌سبز شهر را به دو برابر افزايش دهيم.

وي گفت: به طور قطع اگر اقدامات شهرداري‌تهران در سال‌هاي اخير در برخورد با قطع درختان و توسعه چشمگير درختکاري نبود، اکنون کسي از پايتخت به عنوان شهري سبز ياد نمي‌کرد.


 تکذيب ادعاي يک سايت در مورد ملاقات شهردار و رييس‌جمهور 

مديرکل روابط عمومي شهرداري تهران با تکذيب گفت‌وگوي منتشر شده از وي در يک سايت خبري عنوان کرد‌: اين مصاحبه ساختگي است و من در خصوص ملاقات و يا عدم ملاقات آقاي دکتر قاليباف و رييس‌جمهور محترم مصاحبه‌اي انجام نداده‌ام .
نامدار صداقت بار ديگر تصريح کرد‌: من در خصوص ملاقات يا عدم ملاقات شهردار محترم تهران با آقاي دکتر روحاني با هيچ رسانه‌اي گفت‌وگو نکرده‌ام‌. وي در پايان افزود‌: اينگونه مصاحبه‌سازي‌ها با اخلاق حرفه‌اي در تضاد است .


 مدير امور حوزه مديريت و روابط‌عمومي بانک شهر منصوب شد 

 گروه شهري: طي حکمي از سوي مهندس مظفري سرپرست بانک، مدير امور حوزه مديريت و روابط‌عمومي منصوب شد.

مهندس مظفري ضمن انتخاب «سيد‌محمدرضا مداح» به سمت مذکور، در اين حکم آورده است: با توجه به تجربيات و سوابق ارزشمند، بدينوسيله جنابعالي را به عنوان «مدير امور حوزه مديريت و روابط‌عمومي» انتخاب مي‌نمايم. اميدوارم با اتکال به خداوند متعال و تعامل مثبت با مديران و همکاران محترم بانک و برقراري ارتباط سازنده و مثبت با مجموعه‌هاي مرتبط خارج از بانک در انجام وظايف محوله، موفق و مويد باشيد.


 مسجد جامعي و چمران گزينه هاي نهايي رياست شورا 

 منتخب مردم در چهارمين دوره شوراي شهر گفت: گزينه‌هاي نهايي براي رياست شورا مشخص شده‌اند و همچنين خوب است راي‌گيري در زمان انتخاب شهردار و رئيس شوراي شهر علني باشد.

محسن پيرهادي در گفت‌وگو با فارس، در خصوص انتخاب شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر تهران گفت: بايد براي انتخاب اين دو فرد تمامي اعضا شورا اجماع کنند.وي با تاکيد بر اين موضوع که نبايد نگاه سياسي به اين موضوعات داشته باشيم، گفت: حتي کميسيون‌ها را هم بايد به صورت جمعي انتخاب کنيم.به گفته منتخب مردم در چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران بهترين گزينه براي رياست شوراي شهر مهدي چمران و مسجد‌جامعي است.

منتخب مردم در چهارمين دوره شوراي شهر گفت: که اعضا شورا 12 شهريور تکليف رياست شورا و شهردار تهران را مشخص مي‌کنند چرا که بايد در جلسات قبلي به جمع‌بندي برسيم و در اين روز فقط رأي‌گيري انجام شود.پيرهادي با بيان اينکه شورا نبايد دو‌قطبي شود، گفت: اگر اين اتفاق رخ دهد آينده خوبي ندارد و به سرنوشت شوراي اول دچار مي‌شويم.وي با تاکيد بر اين موضوع که جنس فعاليت در شهرداري تهران سياسي نيست گفت: مردم از شهرداري خدمات و مطالبات اجتماعي دارند بايد تمامي فعاليت‌ها را به اين سمت هدايت کنيم.وي به انتخابات دوره چهارم شوراي شهر اشاره کرد و گفت: در زماني که ليست‌ها بسته مي‌شد نطفه کار اشتباه بسته شد چرا که ليست‌ها را برمبناي برنامه نبسته‌اند و بر مبناي گروه‌ها و جناهاي سياسي بسته شد.


 دريچه خبر 

 30 ميدان تهران به پلازا تبديل مي‌شوند

معاون فني و طرح‌هاي شهري سازمان زيباسازي شهر تهران با بيان اينکه در تهران ميدان به معناي واقعي آن نداريم گفت‌: 30 ميدان تهران براي تبديل شدن به پلازا و غلبه عنصر پياده بر سواره انتخاب و طراحي شده‌اند که تعدادي از ميدان‌هاي تاريخي پايتخت نيز در شمار آنها قرار دارد. دکترشاپور ديوسالار با ضمن بيان اين مطلب اظهار کرد‌: ميادين تاريخي مي‌توانند به عنوان مقصد تعريف شوند و تردد عابران پياده بر خودروها غلبه داشته باشد.در ميدان‌، حرکت سواره بايد توزيع شده و به زير منتقل شود و حمل‌و‌نقل عمومي نيز تقويت شود تا شهروندان و عابران در بخش بالايي و در واقع در سطح ميدان به راحتي و با آرامش تردد داشته باشند. ميدان امام حسين (ع) از نمونه‌هاي پلازا يا ميدان شهري است که پيش از اين گره عظيم و نازيبايي ايجاد کرده بود. وي افزود‌: برخي از ميدان‌هاي تاريخي تهران همچون تجريش و ميدان قدس ظرفيت تبديل شدن به فضاهاي شهري را دارند که طرح ايجاد پياده را در اين مسير نيز يکي از اين موارد است. همچنين ميدان نبوت‌، ميدان امام خميني (ره)، ميدان انقلاب تا چهار‌راه ولي‌عصر (عج) از جمله ميدان‌هايي هستند که طراحي آنها براي تبديل شدن به پلازا آماده شده و به مرور اجرا خواهند شد.

تمديد مهلت ارسال آثار به مسابقه «دلنوشته دفاع مقدس»

مهلت ارسال آثار فراخوان دلنوشته با محوريت دفاع مقدس تا پانزدهم شهرور ماه تمديد شد.اصغر رضواني مدير روابط عمومي باغ موزه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت با اعلام اين خبر گفت: به دليل استقبال مردم از اين فراخوان و درخواست‌هاي تلفني براي تمديد زمان فراخوان، مهلت ارسال آثار به مدت 2 هفته تمديد شد و علاقمندان مي‌توانند با مراجعه به وب سايت باغ موزه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت آثار خود را تا نيمه شهريور‌ماه ارسال کنند. وي اظهار کرد: تاکنون بيش از دويست اثر ارسال شده است که عمده آثار ارسالي طي سه هفته اخير بوده است و کار بررسي آثار از هفته اول شهريور ماه آغاز مي‌شود و آثار ارسالي که در مدت زمان تمديد شده دريافت خواهند شد و در نوبت بررسي قرار مي‌گيرند. شايان ذکر است‌: طي مراسمي ‌در هفته دفاع مقدس به 30 اثر برتر کمک هزينه سفر زيارتي اهدا مي‌شود.

بيش از 7 کيلومتر به طول شبکه معابر پايتخت اضافه مي‌شود

با بهره‌برداري از تقاطع غيرهمسطح کاروانسراسنگي 1، بيش از 7 کيلومتر به طول شبکه معابر بزرگراهي پايتخت افزوده مي‌شود. مجري طرح‌هاي پل و ابنيه سازمان مهندسي و عمران شهر تهران ضمن اعلام اين خبر افزود: طرح احداث تقاطع غيرهمسطح ادامه بزرگراه حکيم با جاده مخصوص و جاده قديم کرج که به پروژه احداث تقاطع غيرهمسطح کاروانسراسنگي 1 موسوم شده است، شامل حدود 5 کيلومتر عمليات راهسازي و بيش از 2 کيلومتر عمليات پل‌سازي است و با بهره‌برداري از آن مجموعا بيش از 7 کيلومتر به طول شبکه معابر بزرگراهي شهر تهران افزوده مي‌شود.مهندس محمد‌حسن وساق با اعلام پيشرفت 80 درصدي عمليات اجرايي در اين طرح راهگشاي عمراني، يادآور شد: گشايش تقاطع غيرهمسطح کاروانسراسنگي 1 علاوه بر حذف يک نقطه حادثه خيز ترافيکي در سه راه کاروانسرا سنگي، سبب روان‌سازي و ساماندهي ترافيکي در محل تقاطع بزرگراه فتح و جاده مخصوص کرج خواهد شد.

تقدير شيخ‌حسين انصاريان از شهردار منطقه 12

شيخ‌حسين انصاريان عالم برجسته و واعظ بزرگ ايران با اهدا لوحي از فعاليت‌هاي شهرداري منطقه 12 تقدير کرد.

دراين لوح تقدير خطاب به مهندس علي محمدنژاد شهردار منطقه 12 آمده است‌: «توفيق حضرتعالي را در خدمات ديني و فرهنگي منطقه‌اي که مزين به عدد 12 که موافق با«لااله الا الله‌، محمدرسول‌الله‌، علي ولي‌الله» است و خدمت به مساجد و حسينيه‌ها را که به کرات از افواه عمومي شنيده‌ام و خود نيز در جريان اين خدمات قرار دارم‌، برخود لازم مي‌دانم که از جانب خود و همه دوستاني که از اين حقير خواسته‌اند تا از زحماتتان تشکر نمايم نسبت به همه امور مثبتي که از طريق حضرتعالي و مجموعه تحت اشراف منشا اثرات ديني و قرآني و گسترش فرهنگ ناب اهل بيت عليهم‌السلام شده است کمال تشکر و قدرداني را نموده‌، توفيق روزافزون در دوام اين توفيق ارزشمند را از ديدگاه ربوبي مسألت مي‌نمايم.»

طرح جهادي آموزش به کليه واحدهاي صنفي پهنه جنوبي آزادي

معاون امور شهري و فضاي سبز شهرداري منطقه 9 تهران از اجراي طرح جهادي آموزش به کليه واحدهاي صنفي سطح منطقه خبر داد و گفت: تمامي واحدهاي صنفي علاوه بر اخطار‌، تحت آموزش قرار مي‌گيرند. علي‌اکبر کريمي‌پور با اعلام اين خبر اظهار داشت: طرح جهادي برخورد با عوامل سدمعبر به مدت يک ماه در اين بخش از پايتخت در حالي به اجرا درآمد که کارشناسان به 45 واحد صنفي اخطار دادند. وي افزود: اين طرح به منظور سهولت تردد براي عابران در معابر و جلوگيري از سدمعبر صنوف به صورت روزانه در دو نوبت و با حضور کارشناسان نواحي و اداره ساماندهي اين معاونت و همچنين نيروهاي سدمعبر شرکت ساماندهي ومشاغل شهر تهران اجرايي شد.کريمي‌پور با اشاره به اينکه 10 واحد صنفي به دليل بي‌توجهي اخطار کتبي هم دريافت کردند گفت: اين واحدها شامل ميوه‌فروشي، خدمات خودرويي، فروش لوازم برقي و... بودند که در صورت ادامه کار‌، مغازه‌هايشان را بر اساس بند 20 قانون شهرداري‌ها پلمپ مي‌شود.معاون شهردار منطقه 9 خاطرنشان کرد: با توجه به اتمام اين طرح ضربتي‌، نيروهاي سدمعبر در سطح محدوده به صورت منظم بازديد داشته و درصورت مشاهده موردي‌، اخطاريه کتبي نيز صادر مي‌شود.


 گذري در شهر 

 استاندارد‌سازي ترافيکي خيابان پاسداران

با هدف مديريت ترافيکي در معابر پر‌تردد و پيچيده شمال تهران‌،‌ پاسداران به عنوان محور نمونه ترافيکي در منطقه يک انتخاب و ضوابط کامل ترافيکي در آن اجرايي شد. پوريا محمديان معاون حمل‌و‌نقل‌ و ترافيک شهرداري اين منطقه با اعلام خبر فوق اظهار داشت: خيابان پاسداران به عنوان محور نمونه ترافيکي در منطقه يک انتخاب شده که تا پايان مرداد ماه به استانداردهاي ترافيکي مجهز و محور دوم نيز توسط معاونين و روساي پليس راهور پهنه شمال شرق انتخاب و تا پايان شهريور‌ با استانداردهاي ترافيکي تکميل مي‌شود. به گفته اين مقام مسوول دومين محور نمونه ترافيکي در اين منطقه بايد در محور‌هايي با پيچيدگي‌هاي ترافيکي بيشتر انتخاب شود تا جهت رفع مشکلات و مديريت ترافيکي آن طراحي و اجراي کاملتري در بازه زماني کوتاه عملياتي شود تا بدين‌ترتيب، معاونت ترافيک منطقه و پليس راهور با چالش‌هاي متفاوت و کلان روبرو شده و بتوانند راهکارهاي بهتر و دقيق‌تري را اجرايي نمايند.

ديدار عضو شوراي اسلامي شهر تهران با شهروندان منطقه 11

حبيب کاشاني عضو شوراي اسلامي شهر تهران در ديداري که صبح ديروز با شهروندان منطقه 11 برگزار شد، به درخواست‌ها و مشکلات آنان رسيدگي کرد.

در اين ديدار که شهردار‌،‌ قائم‌مقام و معاون شهرسازي و معماري منطقه نيز حضور داشتند‌؛ بيش از 50 نفر از شهروندان اين منطقه مسائل و درخواست‌هاي خود را با عضو شوراي اسلامي شهرتهران مطرح کرده و دستورات لازم براي تسريع در روند رسيدگي و رفع مشکلات صادر شد. مسعود کفايتمند شهردار منطقه 11‌،‌ عمده درخواست‌هاي شهروندان در ديدار با حبيب کاشاني عضو شوراي اسلامي شهر تهران را؛ مشکلات ملکي‌،‌ معضلات شهري، تخفيف و تقسيط‌،‌ اشتغال
و ... عنوان و خاطر‌نشان کرد: علاوه بر ديدارهاي مردمي که روزهاي دوشنبه هر هفته در منطقه برگزار مي‌شود‌؛ اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران نيز به صورت دوره‌اي با شهروندان ملاقات و به درخواست‌هايشان رسيدگي مي‌کنند.

برگزاري ششمين جشنواره بهترين‌ها از دورريختني‌ها در منطقه 10

شهردار منطقه 10 از برگزاري ششمين جشنواره بهترين‌ها از دور‌ريختني‌ها در قالب برگزاري 16 کارگاه آموزشي با حضور 300 نفر از شهروندان خبر داد . فرامرز عظيمي شهردار منطقه با اعلام اين خبر گفت‌: ششمين جشنواره بهترين‌ها ازدور ريختني‌ها با هدف آموزش، ترويج و جذب مشارکت شهروندان براي صرفه جويي و ترويج آن با کمک ابزار هنر‌،‌ ارتقاي حس مسووليت‌پذيري نسبت به محيط زيست با محوريت حفظ ارزش‌هاي ديني و نهادينه‌سازي صرفه‌جويي در تمام ابعاد زندگي، شناخت پتانسيل و قابليت‌هاي هنرمندان با تاکيد بر به کارگيري تجربيات هنري، توسعه و ترويج استفاده بهينه از پسماندها و دورريختني‌ها برگزار شد. وي با بيان اين که کارگاه‌‌هاي آموزشي بهترين‌ها از دورريختني‌ها با مشارکت اساتيد و دانش‌آموختگان رشته هنر و شهروندان علاقمند در سطح محلات منطقه برگزار شد.

برپايي پايگاه‌هاي چکاپ سلامتي

سي مرداد ماه اعضاي کانون‌هاي پزشکان محلات منطقه 13 در حرکتي هماهنگ اقدام به برپايي پايگاه‌هاي چکاپ رايگان در سراهاي محلات اين منطقه کردند. غلامحسين ادب‌،‌مدير اداره سلامت شهرداري منطقه 13با اشاره به تلاش پزشکان مشارکت جو در جهت ارتقاء سطح سلامت شهروندان در ايام سال با برپايي کلاس‌هاي آموزشي و چکاپ‌هاي سلامت اظهار داشت: به مناسبت روز پزشک‌،‌ اعضاي کانون‌ها ي پزشکان محلات منطقه در اين روز در حرکتي نمادين و هماهنگ در سراهاي محله آشتياني‌،‌ حافظيه و نيروهوايي از ساعت 9 صبح لغايت 12 خدمات چکاپ سلامت رايگان به شهروندان ارايه مي‌کنند.

اجراي طرح آموزش رايگان شهروند الکترونيک

رئيس اداره آموزش‌هاي شهروندي منطقه21 از اجراي طرح سراسري آموزش رايگان شهروند الکترونيک در اين منطقه خبر داد .

منصور دويده رئيس اداره آموزش‌هاي شهروندي منطقه21 گفت : اين طرح در راستاي برنامه‌هاي آموزشي اداره کل آموزش‌هاي شهروندي در خصوص گسترش آموزش‌هاي شهروندي در شهر تهران و با هدف توسعه مشارکت‌هاي اجتماعي شهروندان از طريق ارائه مشوق‌هاي آموزشي در باشگاه شهروند الکترونيک‌،‌ ارتقاي سواد ديجيتال (IT ) شهروندان با ارائه دوره‌هاي رايگان شهروند الکترونيک و همچنين ارائه آموزش‌هاي شهروندي‌،‌ توسعه فرهنگ عمومي از طريق اجراي برنامه‌هاي آموزشي غيرحضوري ( مجازي ) در تمامي محلات اين منطقه انجام مي‌پذيرد .

بازپيرايي 40000 متر مربع از فضاي سبز شمال شرق تهران

معاون امور شهري و فضاي سبز شهرداري منطقه 4 گفت: به منظور استفاده بهينه شهروندان از فضاي تفريحي بوستان‌ها، 40 هزار متر مربع از فضاي سبز شهري بازپيرايي شد. حميد ناصحي با بيان اين مطلب گفت: در راستاي توسعه فضاي سبز بوستان‌ها و ايجاد بستر لازم براي استفاده بهينه خانواده‌ها از فضاهاي تفريحي، بازي و ورزشي بوستان‌ها، ضمن بازپيرايي 40 هزار متر‌مربع از فضاي سبز سطح منطقه، زمين‌هاي بازي و ست‌هاي ورزشي سطح منطقه نيز بهسازي و ايمن‌سازي شد. وي افزود: بوستان‌هاي گلواژه و بهارک در محدوده ناحيه 5، گذر سبز شاهد در محدوده ناحيه 6‌،‌ بوستان‌هاي ساحل، شکوفه و نرگس در ناحيه 8 و محله حکيميه و رمپ و لوپ استخر و شهيد باقري در محدوده ناحيه 9 از جمله اين اقدامات است.