نسخه شماره 3106 - 1391/10/20 -

مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هواي تهران نتايج بررسي بنزين‌هاي داخلي را اعلام کرد:
ترکيبات سرطان‌زاي بنزين‌هاي داخلي 2 تا 3 برابر استاندارد
بنزين‌هاي داخلي3.5برابر استاندارد گوگرد دارند
معاون حمل ‌و ‌نقل و ترافيک شهرداري تهران خبر داد‌:
پوشش بيمه تکميلي درمان، عمر و حوادث براي تمامي رانندگان تاکسي 50 سال به بالا

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران مطرح کرد:
موفقيت برگزاري دوره آموزشي «مديريت شهري محله محور»

انتقاد رئيس كميسيون بهداشت مجلس از دولت
دولت فوق تخصص قانون‌گريزي دارد


حـکم شهـردار شهـر ري بـا راي ديـوان عدالـت اداري متـوقف شـد

اعتبار اختصاص يافته به تهران کمتر از ري است
آمار شكيب در مقابل آمار معاونان شهردار با يكي دو صفر جابه‌جا

مديرعامل سازمان پارک‌ها و فضاي سبز شهر تهران خبر داد:
ساخت مسجد و نمازخانه در 852 پارک پايتخت


در شهر


گذري بر مناطق


 مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هواي تهران نتايج بررسي بنزين‌هاي داخلي را اعلام کرد:
 ترکيبات سرطان‌زاي بنزين‌هاي داخلي 2 تا 3 برابر استاندارد 
 بنزين‌هاي داخلي3.5برابر استاندارد گوگرد دارند

 مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هواي تهران با تأکيد بر اينکه بدون ترديد کيفيت نامناسب بنزين مي‌تواند بر تشديد آلودگي هوا موثر باشد، گفت: نمونه‌هايي از بنزين توليد داخل به منظور بررسي به يک مرکز پژوهشي در کشور آلمان فرستاده شده است.

دکتر يوسف رشيدي افزود: نخستين نکته‌اي که در اين بررسي مورد توجه قرار گرفت، عدد اکتان بنزين‌هاي معمولي و سوپر توليد داخل است که به ترتيب 83 و 95 است در صورتي که استاندارد جهاني حداقل 95 است. وي با اشاره به اين که عدد اکتان بنزين سوپر داخلي نيز کمتر از استاندارد جهاني است، اظهار کرد: البته عدد اکتان بنزين معمولي فاصله زيادي با استاندارد جهاني دارد و اين در شرايطي است که هر چه عدد اکتان يک سوخت بيشتر باشد، آن سوخت در مقابل پديده احتراق مخرب فشار و گرما مقاوم‌تر است. رشيدي دومين نکته اين بررسي را ميزان ترکيبات آروماتيک موجود در بنزين شامل بنزن، تولوئن و زايلين اعلام و تصريح کرد: اين مواد سرطان‌زا که بسيار خطرناکند، بر اساس استاندارد يورو 4 بايد زير يک درصد باشند که بر مبناي نتايج اين آزمايش‌ها، در بنزين‌هاي داخلي دو تا سه درصد است. مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هواي تهران سومين نکته‌اي که در اين بررسي مورد توجه قرار گرفته را ميزان گوگرد و ساير ناخالصي‌هاي موجود در بنزين را بر اساس استاندارد يورو 4 زير 50 ppm(قسمت در ميليون) عنوان و اضافه کرد: اين رقم در بنزين‌هاي داخلي حدود 180 ppm (قسمت در ميليون) است. وي با بيان اين که ميزان ترکيبات سرطان‌زاي آروماتيک بنزين داخلي دو تا سه برابر ميزان استاندارد است، اعلام کرد: ميزان گوگرد و ساير ناخالصي‌هاي موجود در بنزين داخلي نيز حدود 5/3 برابر ميزان استاندارد است.

رشيدي با تأکيد بر اين که خودروهاي نسل جديد حتما بايد از بنزين سوپر استفاده کنند و اين در حالي است که اغلب رانندگان اين گونه خودروها اين اصل مهم را رعايت نمي‌کنند، عنوان کرد: از سوي ديگر خودروسازان داخلي ضريب تراکم باک خودروهاي توليدي خود را دست‌کاري مي‌کنند و اين فرآيند آلودگي هوا را تا40 درصد افزايش مي‌دهد.

مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هواي تهران در پايان خاطرنشان کرد: هر چند مي‌گويند اقدامات خوبي در زمينه ارتقاي کيفيت بنزين‌هاي توليد داخل انجام شده اما آزمايش‌هاي به عمل آمده هنوز از ادامه روند فعلي خبر مي‌دهد.


 معاون حمل ‌و ‌نقل و ترافيک شهرداري تهران خبر داد‌:
 پوشش بيمه تکميلي درمان، عمر و حوادث براي تمامي رانندگان تاکسي 50 سال به بالا 

معاون حمل ‌و ‌نقل و ترافيک شهرداري تهران با اشاره به عدم همکاري سازمان تامين اجتماعي براي بيمه رانندگان تاکسي 50 سال به بالا گفت‌: براي حل مشکلات اين رانندگان تمامي آن‌ها تحت پوشش بيمه تکميلي درمان، عمر و حوادث قرار گرفتند . سيد‌جعفر‌هاشمي تشکري در جلسه علني شوراي شهر تهران که به بررسي لايحه اصلاح تبصره سي و هفتم بودجه سال 91 شهرداري تهران پيرامون معيشت رانندگان تاکسي برگزار شد، اظهار کرد: تامين اجتماعي براي اجراي بيمه اجتماعي رانندگان تاکسي 50 سال به بالا درخواست رقمي 32 ميليارد توماني کرده که بسيار بالاست.همچنين رسول خادم رييس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران ، گفت: به موجب تبصره 37 قانون بودجه شهرداري مبلغ 7 ميليارد تومان براي بيمه اجتماعي رانندگان تاکسي 50 و 70 سال به بالا در نظر گرفته شد که اجراي آن غير‌ممکن است.خادم ادامه داد: با توجه به اين موضوع درخواست مي‌شود تا اين مبلغ براي اعطاي وام قرض‌الحسنه، اعطاي وام جهت خودروهاي فرسوده، پرداخت کمک هزينه معاينه فني خودرو و تامين پوشش بيمه تکميلي و هزينه‌هاي رفاهي رانندگان اختصاص يابد.وي در ادامه تاکيد کرد: از آنجايي که بيمه اجتماعي اين افراد غير‌ممکن است ضروري است پوشش و ارتقاي بيمه‌هاي درماني آنها مدنظر قرار گيرد.در ادامه بيادي نايب رييس شوراي اسلامي شهر تهران تاکيد کرد: رانندگان تاکسي کارمندان شهرداري هستند با اين تفاوت که هيچ پناهي ندارند و حمايتي از آن‌ها نمي‌شود و بهتر است يک بار براي هميشه با اجراي بيمه‌هاي اجتماعي اين معضل را حل کنيم.معصومه ابتکار ديگر عضو شوراي اسلامي شهر تهران با تاکيد بر لزوم بيمه‌هاي اجتماعي براي رانندگان 70 سال به بالا گفت: تقاضا مي‌کنيم با پرداخت هزينه اضافي با توجه به مشکلات معيشتي عديده و وضعيت ناپايدار رانندگان 70 سال به بالا مشکلات معيشتي آنها حل شود.وي همچنين از لزوم اختصاص بخشي از اين هزينه براي تعويض مبدل کاتاليستي 40 هزار تاکسي تهران تاکيد کرد.ابتکار با اشاره به وضعيت آلودگي پايدار شهر تهران گفت: اکثر کاتاليست‌هاي تاکسي‌هاي تهران فرسوده است و هيچ نقشي در جذب آلاينده‌ها ندارد و بنابراين ضروري است شهرداري نسبت به تعويض کاتاليست‌ها اقدام کند.


 معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران مطرح کرد:
 موفقيت برگزاري دوره آموزشي «مديريت شهري محله محور» 

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در شوراي سياست‌گذاري مرکز علمي ـ کاربردي آموزش‌هاي شهروندي با اشاره به موفقيت برگزاري دوره آموزشي «مديريت شهري محله محور» گفت: گسترش ارايه آموزش‌ موضوع‌هاي مرتبط با وظايف مديريت شهري مهمترين پيش شرط تحقق کارآمدي طرح مديريت محله محسوب مي‌شود. دکتر سيد محمدهادي ايازي معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در شوراي سياست‌گذاري مرکز علمي ـ کاربردي آموزش‌هاي شهروندي که ديروز 18 دي با حضور حجت الاسلام و المسلمين امرودي قائم مقام معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران تشکيل شد، ضمن بيان اين مطلب افزود: طرح مديريت محله با هدف ايجاد زمينه مشارکت آگاهانه و معنادار شهروندان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، رفاهي و محلي در سطح شهر اجرا شد.وي گفت: اين ساختار زمينه مشارکت 4 هزار نفر تحت عنوان اعضاي هيات امنا، شوراياران، مديران محله، مديران خانه‌هاي 14 گانه سراي محله و کانون‌هاي زير مجموعه آنها را با مديريت شهري ايجاد مي‌کند.ايازي ادامه داد: چشم‌انداز طرح مديريت محله و ظرفيت‌هايي که اجراي موفق اين طرح براي شهر و شهروندان به همراه خواهد داشت همچنين لزوم تحقق اهداف طرح، ضرورت برنامه‌ريزي براي آموزش موضوع‌هاي مرتبط با وظايف مديريت شهري به اين افراد و ساير شهروندان را يادآوري مي‌کند.معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران تصريح کرد: مديريت فرهنگي شهر با درک اين مهم نسبت به راه‌اندازي مرکز جامع علمي ـ کاربردي آموزش‌هاي شهروندي شهرداري تهران با هدف ارتقا آگاهي‌هاي همگاني در خصوص وظايف مديريت شهري و فعاليت‌هاي آن، اقدام کرد.وي ادامه داد: اين مرکز براي نيل به اهدافي نظير ارتقا ظرفيت و توانمندي‌هاي دانشي، مهارتي و نگرشي مجموعه مديريت محله از اواسط آبان‌ سال جاري دوره پودماني «مديريت شهري محله محور» را براي گروه مخاطب خود يعني کارکنان، مديران و هيات امناي محله‌ها برگزار کرد. معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران تصريح کرد:‌ اجراي اين دوره در 13 منطقه شهرداري تهران شروع شده و خوشبختانه با استقبال بسيار خوبي از سوي گروه مذکور همراه شده است.ايازي گفت:‌ اجراي طرح مديريت محله فضايي براي برقراري تعامل ساده، صادقانه و صريح بين تمام بخش‌هاي مديريت شهري را فراهم کرده‌است و اين فرصت را ايجاد کرده است که شهروندان در يک ارتباط دوسويه موثر خواسته‌ها و مطالبه‌هاي خود را مطرح کنند.


 انتقاد رئيس كميسيون بهداشت مجلس از دولت
 دولت فوق تخصص قانون‌گريزي دارد 

 رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس نهم شوراي اسلامي گفت: علت اصلي آلودگي هواي پايتخت خودروهاي غير استاندارد و سوخت نامناسب است.

حسين علي شهرياري در گفت‌و‌گو با شهرنوشت با بيان اينكه عوامل آلودگي هواي تهران شناخته شده اند اما اهتمامي براي رفع آنها نيست اذعان کرد: قرار بود برنامه 5 ساله چهارم به موضوع آلودگي هواي تهران بپردازد اما تازه در سال اخر آئين‌نامه‌ها را نوشتند.وي در ادامه خاطر نشان كرد: تكاليف زيادي در اين قانون تعريف شده بود كه اجرايي نشد چون در سال آخر برنامه آئين‌نامه‌ها را نوشتند و به همين خاطر 5 سال را از دست داديم يك سال هم اضافه شد كه از آن هم استفاده اي نكردند.شهرياري گفت: قرار بود تا پايان برنامه هواي كلانشهرها آلودگي نداشته باشد، الان دوباره يك برنامه 5 ساله ديگر نوشتند كه آن هم امسال به انتخابات مي‌خورد و معلوم نيست در دولت بعدي چه افرادي باشند و چه تصميمي بگيرند.اين نماينده مجلس در ادامه اظهار کرد: چند سال پيش هم 75 درصد آلودگي هوا را به دليل خودروها مي‌دانستند الان هم همين را مي‌گويند. اين در حالي است كه دولت اعلام مي‌كند خودروها و بنزين استاندارد شده اند، اما خودشان هم مي‌گويند علت آلايندگي خودروها هستند و طرح زوج و فرد را پياده مي‌كنند.رئيس كميسيون بهداشت تاكيد كرد: واقعيت را به مردم بگوييم مي‌پذيرند. امروز نمي‌توان چيزي را از مردم پنهان كرد. اينكه بهترين راهكار حل مشكل آلودگي هوا كاهش خودروهاي تك‌سرنشين است، اينكه مترو بهترين وسيله حمل‌‌‌و‌نقل عمومي و وسيله پاك است، اينكه مجلس 2 ميليارد دلار تسهيلات براي مترو تصويب كرد و دولت نداد، اينكه دولت نمي‌خواهد اعتبارات حمل‌و‌نقل عمومي را به شهرداري تهران بدهد و ... شهرياري در پايان اذعان داشت: متاسفانه دولت ما فوق تخصص در قانون‌گريزي دارد. هر اعتباري هم كه مجلس براي حل اين مشكل تصويب مي‌كند‌، نمي‌پردازد.


 حـکم شهـردار شهـر ري بـا راي ديـوان عدالـت اداري متـوقف شـد 

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران از لغو حکم شهردار ري خبر داد و گفت‌: ساعت 2 نيمه شب توسط ديوان عدالت اداري‌، حکم شهردار ري متوقف شد . مهندس مهدي چمران در جلسه علني شوراي شهر تهران که ديروز در منطقه 20 تشکيل شد با بيان اين مطلب اظهار کرد‌: به گفته استانداري قرار بود مراسم معارفه شهرداري جديد ري برگزار شود که نيمه شب سه‌شنبه توسط ديوان عدالت اداري اين حکم لغو شد .وي با بيان اينکه تهران ام القراي کشورهاي اسلامي است گفت‌: از ري تا دامنه کوه البرز و از شميرانات تا ورد آورد و مرزهاي کرج همچنين در سرخ حصار تماما مرزهاي تهران بزرگ هستند . شهر تهران شهري پر افتخار و پر از مشکلات است که از محلات مختلفي از جمله ري و شميرانات، دولاب، چاله ميدان و بازار تهران تشکيل شده است که همه اين‌ها ستون فقرات شهر تهران را تشکيل مي‌دهند .چمران با اشاره به اينکه در طرح جامع تهران، ري نيز جزو شهر محسوب مي‌شود گفت: طرح جامع حاصل مطالعات 28 شرکت مهندسي و مشاوره است که تنها 32 جلسه کارشناسي در شوراي شهر تهرا ن براي بررسي آن انجام شده و به تاييد شوراي عالي معماري و شهرسازي رسيد است. همچنين 3 جلسه با حضور رئيس جمهور طرح جامع تهران بررسي شده است.وي با تاکيد بر اينکه اگر قرار بود ري از تهران جدا شود بايد از همان سال 81 که روي طرح جامع تهران کار مي‌کرديم اين قانون که غلط هم هست اجرايي مي‌شد، گفت: نبايد بعد از اين همه زحمات طاقت‌فرسا حال که طرح تفصيلي جا افتاده بياييم بخشي از تهران را جدا کنيم.رئيس شوراي شهر تهران با بيان اينکه برخلاف پيش‌بيني‌ها، اجرايي شدن طرح جامع سبب رونق ساخت و ساز به خصوص در بافتهاي فرسوده پايتخت شده است افزود: بخش‌هاي تهران در هم تنيده است و نمي‌توان آنرا جدا کرد مگر آنکه ديوار برلين ميان آن بکشيم که مسجد جامعي در اين ميان تذکر داد که سرانجام کشيدن ديوار برلين سقوط است.وي در ادامه با بيان اينکه مگر مي‌شود خدمات شهري ري را از تهران جدا کنيم، گفت: وقتي دم از وحدت و يکپارچگي مي‌زنيم و به فکر اتحاد ملي هستيم چنين کارهايي درست نيست بايد از اصفهان ياد بگيريم که مردمي باهوش هستند و تمام شهرهاي کوچک را به اصفهان تلفيق کرده‌اند.چمران با اشاره به حکم قضايي توقف انتصاب شهردار جديد ري در پي شکايت آقايان دبير‌، طلايي و بيادي گفت‌: اعضاي شورا ساعت 2 نيمه شب در مقابل قاضي قرار گرفته و اين حکم را لغو کردند و در نهايت جلسه دادگاه با کمال دوستي ميان شورا و استانداري به پايان رسيد و آنها بدون هيچ گونه ناراحتي حکم دادگاه را پذيرفتند .


 اعتبار اختصاص يافته به تهران کمتر از ري است
 آمار شكيب در مقابل آمار معاونان شهردار با يكي دو صفر جابه‌جا 

معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران گفت‌: از ميان مناطق پهنه جنوب‌، منطقه 20 داراي بالاترين تخصيص بودجه است و حداکثر تفاوت بودجه اختصاص داده شده بين مناطق 22 گانه تهران از 2 برابر بيشتر نمي‌شود. به گزارش شهر‌، سيد مناف‌هاشمي با حضور در جلسه ديروز شوراي شهر که در منطقه 20 برگزار شد با اشاره به اظهارات حمزه شکيب که گفت10 تا 20 برابر اعتبارات صرف شده در منطقه 20 در شمال تهران هزينه مي‌شود اظهارداشت: اختلاف بودجه مناطق 22گانه از 60 تا 120 ميليارد تومان است که به تناسب بزرگي وکوچکي منطقه و شاخصه‌هاي آنها اختصاص داده شده است . 10 تا 20 برابر بودن اعتبار يعني در يکي از مناطق در تهران 1500 ميليارد تومان هزينه شده است که اين گونه نيست.وي همچنين با اشاره به اظهارات شکيب در خصوص صرف اعتبار 130 ميليارد توماني براي احداث زيرگذر قيطريه و منطقه‌اي خواندن اين پروژه تشريح کرد‌: زير‌گذر قيطريه از اجزاي پروژه صدر- نيايش است . نمي‌توان اين پروژه را بدون احداث رمپ و لوپ اجرا کرد . بيشترين طول مسير بزرگراه امام علي (ع) نيز که 3 هزار ميليارد بابت عمليات عمراني و تملک آن هزينه شده است از مناطق کم برخوردار مي‌گذرد .براساس اين گزارش‌، مهدي چمران‌، رئيس شوراي شهر نيز در ادامه اظهار داشت‌: بزرگراه امام‌علي (ع) نيز فرامنطقه‌اي است که داراي تعدادي رمپ و لوپ است . زيرگذر قيطريه نيز جزو پروژه صدر - نيايش محسوب شده و پروژه‌اي منطقه‌اي نيست .معاون حمل‌و‌نقل و ترافيک شهرداري تهران نيز در تاييد اظهارت مناف‌هاشمي گفت‌: فکر مي‌کنم در عنوان کردن 20 برابري جاي يکي دو صفر جا‌به‌جا شده باشد .تشکري‌هاشمي با اشاره به برخي پروژه‌هاي شهرداري در مناطق جنوبي تهران گفت‌: بزرگراه‌هاي آزادگان، امام علي(ع)‌، صياد شيرازي و خط 3 مترو تهران همه در مناطق جنوبي است . بيشترين ايستگاه‌هاي مترو نيز در مناطق جنوب و مرکز در حال رشد است و شهر تهران به سمت عدالت حرکت مي‌کند.وي همچنين افزود: مجموعه دفع زباله کهريزک که از سال‌هاي دور به زباله دان تهران تبديل شده بود با اقدامات شهرداري تهران به سمت آباداني حرکت مي‌کند و اين گونه اظهارات درخصوص فعاليت‌هاي شهرداري کم لطفي است . همچنين احمد مسجد جامعي نيز در خصوص اعتبار اختصاص يافته به منطقه 20 گفت: اعتبار اختصاص يافته به تهران کمتر از ري است.


 مديرعامل سازمان پارک‌ها و فضاي سبز شهر تهران خبر داد:
 ساخت مسجد و نمازخانه در 852 پارک پايتخت 

 مديرعامل سازمان پارک‌ها و فضاي سبز شهر تهران گفت: در 52 پارک فرامنطقه‌اي مسجد احداث و در 800 پارک محلي و منطقه‌اي نمازخانه ساخته شده‌است. همچنين در حال حاضر 550 بوستان پايتخت به سيستم پخش اذان مجهز هستند.

محمد علي مختاري مديرعامل سازمان پارک‌ها و فضاي سبز شهر تهران در گردهمايي«توسعه و ترويج فرهنگ نماز، قرآن و مسجد» که پيش از ظهر ديروز 19 دي با حضور حجت‌الاسلام و‌المسلمين قرائتي رييس ستاد اقامه نماز و دکتر سيد محمدهادي ايازي معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران برگزار شد، ضمن بيان اين مطلب افزود: ايجاد 750 پارک محلي، منطقه اي و فرامنطقه‌اي همچنين 14 هزار هکتار جنگل در دوره اخير مديريت شهري نشان از اهتمام جدي اين مجموعه براي توسعه فضاي سبز شهر تهران و بهره‌گيري از آن در افزايش نشاط اجتماعي، مديريت اوقات فراغت و فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي دارد.وي گفت:‌برگزاري سامانه‌هاي نشاط، جشنواره‌هاي ورزشي و فرهنگي، ايجاد بوستان‌هاي بدون دخانيات، برگزاري برنامه‌هاي فرهنگي در بوستان‌هاي محلي و منطقه‌اي عزم راسخ مديريت فرهنگي شهر براي نقش دادن به بوستان‌ها و پارک‌ها در مديريت اوقات فراغت شهروندان و جوانان را نشان مي‌دهد.

مختاري ادامه داد: توجه به معماري اسلامي و ايراني، توسعه فرهنگ ديني و بهره‌گيري از شعائر مذهبي براي فضاسازي پارک‌ها و ايجاد باغ‌هاي ايراني مهمترين اصولي هستند که در توسعه فضاي سبز پايتخت به آن توجه شده است.مديرعامل سازمان پارک‌ها و فضاي سبز شهر تهران تصريح کرد: به منظور فراهم کردن زمينه ورزش بانوان و حضور اين قشر در فضاي مفرح پارک و بوستان‌ها، 4 بوستان ويژه بانوان طراحي و احداث شد. اين بوستان‌هاي در مناطق 3، 19، 15 و 18 راه‌اندازي و به زودي در شمال غربي و شرقي پايتخت نيز ساخته خواهد شد.وي با اشاره به ديگر اقدامات فرهنگي و مذهبي مجموعه تحت نظارتش افزود: در 52 پارک فرامنطقه‌اي مسجد احداث و در 800 پارک محلي و منطقه‌اي نمازخانه ساخته شده‌است. همچنين در حال حاضر 550 بوستان پايتخت به سيستم پخش اذان مجهز هستند.


 در شهر 

 انتقاد عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس از عملکرد دولت :

دولت به وظيفه خود در قبال حمايت ازحمل‌و‌نقل عمومي عمل نکرد

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اين که دولت به وظيفه خود در قبال حمايت از حمل‌و‌نقل عمومي عمل نکرده، گفت: دولت موظف به گسترش حمل‌و‌نقل عمومي به عنوان يکي از مهمترين مباحث طرح هدفمندي يارانه‌ها بود که به آن عمل نکرده است.

شهباز حسن پور افزود: آن چه که در حوزه توسعه حمل‌و‌نقل عمومي به مردم وعده داده شده بود، محقق نشده که اين امر سبب بي‌اعتمادي و نارضايتي مردم شده است.

وي با اعلام اين که حمايت از حمل‌و‌نقل عمومي ضعيف است، اظهار کرد: بايد در جهت توسعه حمل‌و‌نقل عمومي تلاش شود، به نحوي که مردم به وسايل نقليه عمومي دسترسي آسان و سريع داشته باشند.

حسن پور با تاکيد بر نبود وسايل حمل‌و‌نقل عمومي به ميزان کافي تصريح کرد: به همين دليل مردم به ناچار از خودروهاي شخصي خود و عموماً به صورت تک سرنشين استفاده مي‌کنند که تبعات ناخوشايندي از جمله آلودگي هوا را به دنبال دارد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در پايان خاطرنشان کرد: حمايت از حمل‌و‌نقل عمومي قطعاً هم به نفع مردم و هم به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

نقش برجسته شهيد مدرس به تصوير در مي‌آيد

نقش برجسته شهيد مدرس در بزرگراه شهيد مدرس به تصوير در مي‌آيد. تصوير نقش برجسته شهيد مدرس توسط ناصريان، نقاش، مجسمه‌ساز و استاد دانشگاه در حاشيه اين اتوبان به تصوير درمي‌آيد.بنابر اين گزارش، با توجه به اينکه اتوبان مدرس يکي از اتوبان‌هاي پر تردد و کليدي پايتخت است، تصوير نقش برجسته شهيد مدرس به همراه جمله «سياست ما، عين ديانت ماست»در حاشيه آن نصب خواهد شد.باتوجه به اينکه اين تصوير در يکي از محل‌هاي پرتردد به نمايش در مي‌آيد تلاش شده ازموادي در ساخت آن استفاده شود که در مقابل آلودگي هوا و شرايط جوي از پايداري بيشتري برخوردار باشد.اين گزارش مي‌افزايد، تصوير برجسته شهيد مدرس از جنس بتن و جمله‌اي که در کنار آن نوشته شده از جنس کاشي شکسته است.اين تنديس در رمپ مدرس جنوب، تقاطع اتوبان مدرس با بزرگراه حقاني نصب مي‌شود.بخش عمده‌اي از قالبکاري اين اثر در کارگاه انجام شده است و تصوير شهيدمدرس به ارتفاع 5 متر مربع در حاشيه اين اتوبان نقش خواهد بست. اين کار در دو بخش تصويرشهيد مدرس و جمله«سياست ما عين ديانت ماست» طراحي شده است که مساحت کاردر مجموع 200 متر مربع خواهد بود.

به منظور رفاه شهروندان و افزايش جايگاه‌هاي سوختCNG در تهران

شهرداري حاضر است زمين مورد نياز را به شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي اهدا کند

با توسعه زندگي شهرنشيني و افزايش تعداد خودروها در کلان شهري همچون تهران که روزانه 1500خودرو در آن شماره‌گذاري مي‌شود، آلودگي هوا با زندگي شهري عجين شده است. اين درحالي است که علت 70تا 80درصد آلودگي هواي تهران 3.5 ميليون خودروي در حال تردد در اين شهر است که در اين بين نبايد سوخت بنزين را بي تقصير دانست. به گفته مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل با افزايش تعداد جايگاه‌هاي گاز CNG مي‌توان گام موثري در جهت کاهش آلودگي هواي پايتخت برداشت.

رضا قديمي‌با بيان اينکه تعداد جايگاه‌هاي CNG که در اختيار شرکت ساماندهي است، 34باب است، گفت: 24باب جايگاه سوخت‌گيري براي خودروهاي سواري و 12باب جايگاه براي اتوبوسراني در اختيار شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل قرار دارد که اين آمار نشان مي‌دهد شهر تهران در اين زمينه با کمبود جايگاه‌ رو به رو است. مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل افزايش تعداد جايگاه‌هاي گاز CNG را راه‌حلي براي کاهش آلودگي هواي شهر تهران دانست و افزود: استفاده از اين نوع گاز براي تردد خودروهاي شهر تهران و افزايش تعداد جايگاه‌هاي اين سوخت به نسبت سالم، شايد بتواند در جهت کم‌کردن آلودگي هواي پايتخت نتيجه‌بخش باشد. وي با اشاره به افزايش تعداد نازل‌هاي جايگاه‌هاي سوخت گاز در شهر تهران خاطرنشان ‌کرد: حتي شهرداري تهران مي‌تواند زمين مورد نياز را براي افزايش تعداد جايگاه‌هاي گاز CNG در اختيار شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي قرار دهد.

قديمي ادامه داد: شهرداري تهران و دولت مي‌توانند در يک طرح مشترک جايگاه‌هاي اين سوخت طبيعي را افزايش دهند تا شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي با نصب تجهيزات لازم و نازل‌هاي سوخت‌گيري رفاه شهروندان را از هر حيث مهيا کنند زيرا صف‌هاي طولاني اين نوع سوخت مصرفي باعث آزردگي خاطر مردم شده است. مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل با بيان اينکه ايران يكي از بزرگترين دارندگان منابع عظيم گاز طبيعي است، اظهار کرد: از اين نعمت عظيم مي‌توان بيشترين و بهترين بهره را در جهت كاهش آلودگي هوا و حفظ محيط زيست برد ولي به دلايل گوناگوني تاکنون در زمينه تعداد اين جايگاه‌ها به حد استاندارد نرسيده‌ايم.

وي درباره آلايندگي بنزين و ضرر و زيان آن به محيط‌زيست تصريح ‌کرد: گاز طبيعي را مي‌توان ازجمله سوخت‌هاي سالمي دانست که نقش موثري در کاهش وجود آلاينده‌هايي همچون بنزين دارد زيرا گاز از سوخت‌هاي فسيلي است که درصد آلايندگي و زيان آن به هوا و محيط زيست بسيار کم است.

قديمي در پايان با اشاره به مقرون به صرفه‌بودن اين سوخت فسيلي گفت: از نظر اقتصادي، گاز در دنيا از نظر ارزان بودن بسيار مقرون به صرفه است. از سوي ديگر نسبت به بنزين و گازوئيل يك سوخت پاك محسوب مي‌شود، ضمن آنكه تكنولوژي توليد گاز را در ايران داريم.


 گذري بر مناطق 

 تخصيص بيش از يک هزار ميليارد اعتبار در ري

منطقه 20: شهردار منطقه 20 از تحقق کاهش فاصله شمال و جنوب شهر تهران با بهره برداري صدها پروژه عمران شهري و ده‌ها طرح ملي طي هفت سال گذشته، با اعتبار يک هزار ميليارد تومان در اين منطقه خبر داد و خواستار تداوم و استمرار اين نگاه ويژه شوراي اسلامي و مديريت شهري تهران شد. عظيم بابايي در جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران که صبح ديروز در ساختمان مرکزي شهرداري منطقه 20 برگزار شد گفت: طي هفت سال گذشته زيرساخت‌هاي فاخري در اين منطقه به عنوان جنوبي ترين منطقه شهر تهران شکل گرفته که موجب ملموس شدن مهمترين رويکرد مديريت شهري مبني بر کاهش فاصله شمال و جنوب شهر تهران شده است. وي احداث بزرگ‌ترين مجموعه فرهنگي ورزشي قمربني‌هاشم(ع) در اين منطقه را مصداقي ديگر از عينيت يافتن رويکرد مورد اشاره عنوان کرد و افزود: امتداد بزرگراه امام علي(ع) با طول مسير 6 کيلومتر با سرعت و دقت در حال اجراست که 3 کيلومتر آن زير آسفالت رفته و مابقي نيز تا پايان بهمن ماه آماده مي‌شود و اين درحالي است که بيشترين مسير اين بزرگراه در منطقه 20 ساخته مي‌شود.

اجراي طرح هوشمندسازي بزرگراه نواب در جنوب غرب پايتخت

منطقه 17: به منظور هوشمند سازي و ايمن‌سازي معابر فرامنطقه اي جنوب غرب تهران، طرح نصب و ساماندهي علائم و اقدامات ترافيکي در بزرگراه شهيد نواب صفوي اجرا مي‌شود. اين طرح در راستاي ايمن‌سازي معابر، تسهيل در الگوي عبور و مرور وروان‌سازي ترافيک در اين محدوده از ابتداي دي ماه آغاز شده است که تا پايان ماه جاري نيز ادامه خواهد داشت. بهروز محمدزاده، شهردار منطقه 17 در اين باره گفت: «بزرگراه شهيد نواب صفوي به عنوان يکي از شريان‌هاي اصلي ارتباطي جنوب غرب تهران به شمار مي‌رود که روزانه تعداد بسياري از شهروندان از آن براي رسيدن به مقصد خود استفاده مي‌کنند. در همين راستا اقدامات لازم براي نصب تابلو خطرنما، علائم هشداردهنده، گاردريل، تابلو راهنماي مسير، خط کشي ارتعاشي و دوربين‌هاي نامحسوس و کنترل ترافيک در مسيرهاي شامل به جنوب و جنوب به شمال اين بزرگراه انجام شده است.»

 

اجراي 30 برنامه زيست محيطي

منطقه 1: با هدف حفظ، نگهداري و بهبود مستمر نظام مديريت زيست محيطي، بيش از 30 برنامه زيست محيطي در شمال تهران در حال اجرا ست. مهندس آسيه اقدسي مدير واحد محيط زيست و انرژي شهرداري اين منطقه با بيان خبر فوق اظهار داشت: در سال جاري بر مبناي 5 هدف کلان زيست محيطي منطقه يک بيش از 30 برنامه زيست محيطي در حوزه‌هاي ترافيکي، عمراني، امور شهري‌، اجتماعي و... در حال اجراست .وي مديريت منابع انرژي‌، پسماند وکاهش مصرف سوخت، توسعه و نگهداري فضاهاي سبز‌، مديريت بحران، ارتقاي فرهنگ زيست محيطي شهروندان و کارکنان‌، پيشگيري‌،کنترل و کاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي‌، کاهش ترافيک و... را از جمله برنامه‌هاي اجرايي دانست.

سنجش ميزان آلودگي صوتي خودروهاي مکانيزه در شرق تهران

منطقه 8: شهردار منطقه 8، از سنجش ميزان آلايندگي صوتي خودروهاي مکانيزه توسط شرکت کنترل کيفيت هواي تهران در شرق پايتخت خبر داد.‌، محمدمهدي شادالوئي با بيان اين مطلب که آلودگي صوتي يکي از موارد زيست محيطي است اظهار داشت: به منظور رفاه حال شهروندان، سنجش صوت خودروهاي مکانيزه تخليه مخزن زباله، ميزان آلايندگي خروجي اگزوز دستگاه‌هاي جوش نصب بر خودروهاي 137 دراين منطقه انجام شد.وي با اشاره به اجراي طرح ساماندهي کارگاه‌هاي آلاينده در شرق تهران افزود: به منظور رفاه حال شهروندان، با توجه به فرصتي که به بعضي از مشاغل و صنايع داده شد، مشاغل مزاحم در شرق تهران نيز پاکسازي شدند.

 

تقدير از سامانه 137 و اجراي احکام

منطقه 7: دو اداره شهرداري منطقه هفت در ارزيابي عملکرد شهرداري تهران رتبه برتر را به خود اختصاص دادند . سامانه 137 شهرداري منطقه هفت در ارزيابي 8 ماهه بين مناطق 22 گانه شهرداري تهران رتبه نخست را به خود اختصاص داد .دکتر رمضان مير عباسي شهردار منطقه هفت دراين باره گفت‌: باتوجه به فعاليت شبانه‌روزي و مستمر اين واحد در رسيدگي به مشکلات شهروندان و پيگيري رفع آن‌ها و همچنين تلاش نواحي 5گانه منطقه هفت توانستيم از نظر رضايت مندي شهروندان و پاسخگويي به مشکلات و انتقادات آن‌ها موفق عمل کنيم .‌ميرعباسي افزود :‌سامانه ارتباط مردمي بازرسي 137 ناحيه 3 منطقه هفت با نمره عملکرد 9/94 رتبه نخست را بين 123 ناحيه شهرداري تهران کسب کرد همچنين ناحيه 2 با نمره عملکرد 7/94 در رتبه دوم قرار گرفت ازسوي ديگر نيز ناحيه 4 با نمره عملکرد 8/91 مقام هفتم و ناحيه 1 با /91 نمره عملکرد رتبه نهم را به خود اختصاص دادند .

 

آلودگي هوا مهمترين دغدغه زيست محيطي شوراي اسلامي شهر

منطقه 18:عضو شوراي اسلامي شهر تهران با انتقاد از گسترش آلودگي هوا در پايتخت اظهار داشت‌: متأسفانه اين پديده به مهمترين دغدغه زيست محيطي شورا مبدل شده که بروز بيماري‌هاي صعب‌العلاج ميان شهروندان از جمله عواقب عدم توجه به آن است. دکتر معصومه ابتکار در جريان بازديد و نشست بررسي مسائل زيست محيطي و شهري منطقه18تهران با بيان اين مطلب افزود‌: بخارات بنزين بدليل عدم استاندارد بودن اين فرآورده نفتي پر مصرف‌، وجود آزبست‌، ورود گرد و غبار به شهر‌، سوزاندن انواع ضايعات در حريم و وجود کارخانه‌هاي شن و ماسه از ديگر عوامل بروز معضلات زيست محيطي در پايتخت بوده که تهديدي جدي براي سلامت شهروندان به شمار مي‌رود.