نسخه شماره 3008 - 1391/06/20 -

تورق پرونده پرداخت خسارت بيمه ايران به مترو تهران
آيا دولت با مترو آشتي مي‌کند؟

رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران:
روش‌هاي انحرافي در کاهش آلودگي هوا موثر نيست

مديرعامل سازمان پايانه‌ها و پارك‌سوارهاي شهرداري تهران خبر داد:
آمادگي سازمان پايانه‌ها براي استقبال از مسافران در آخرين دور سفرهاي تابستاني

مديرعامل سازمان تاکسيراني خبر داد:
خدمات رساني 16هزار تاکسي به عنوان سرويس مدرسه به دانش آموزان تهراني
بيمه کامل دانش آموزان در سرويس مدارس

در شهر


گذري بر مناطق


 تورق پرونده پرداخت خسارت بيمه ايران به مترو تهران
 آيا دولت با مترو آشتي مي‌کند؟ 

 بعد از گذشت 4 ماه از طغيان رودخانه ميان رود و ورود سيلاب به ايستگاه‌هاي مترو و نيز امتناع شرکت بيمه ايران مبني بر پرداخت خسارت به متروي تهران، دستگاه قضايي 28 ميلياردتومان از اموال بيمه ايران را توقيف کرد.

بيست و هفتم فروردين ماه سال جاري بود که طغيان روخانه ميانرود سبب اختلال در حرکت قطارهاي خط 4 و آبگرفتگي ايستگاه‌هاي بخش غربي اين خط شد.سيلابي که بي شک اگر ايستگاه‌هاي مترو را برابر خود نمي‌ديد مي‌توانست فاجعه اي بزرگ بيافريند.سيلاب در کمتر از يک شبانه روز مهار شد و ايستگاه‌هاي آب گرفته مترو در عرض مدت کوتاهي آماده مسافرگيري شدند.اين در حالي بود که اکثر جامعه مهندسين کشور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و همچنين اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران بر اين امر صحه گذاشتند. اين را اظهارنظرات متعددي که در اين باره انجام شد، تاييد مي‌کند.در زير به برخي از آن اشاره مي‌کنيم: آيت الله جنتي، امام جمعه موقت تهران: من از شهرداري و همه کساني براي جلوگيري از سيلاب زحمت کشيدند تشکر مي‌کنم.

حجت الاسلام کاظم صديقي، امام جمعه موقت تهران: اقدامات شهرداري تهران در حادثه سيلاب و آبگرفتگي مترو يک مدال افتخار براي شهرداري است. با اين وجود از همان آغاز حادثه کارشکني‌ها و اظهارات مسئولان دولتي مبني بر عدم مهار به موقع سيلاب در رسانه‌ها مطرح شد که از آن به عنوان سيلاب سياسي ياد شد که تبعات متعددي از جمله ممانعت شرکت بيمه از پرداخت خسارت به مترو را به دنبال داشت.

تخمين خسارات مترو

در همان ساعات ابتدايي وقوع سيلاب، مقامات دولتي اظهار کردند خسارتي که به مترو تهران وارد شده چندهزار ميليارد برآورد مي‌شود.البته در چند مرحله اين برآورد تعديل شد اما بازهم با مقدار واقعي آن فاصله بسياري داشت.درحقيقت خسارت برآورد شده از سوي شهرداري تهران 21ميليارد تومان اعلام شده بود که بنابر گزارش ارائه شده از سوي تيم کارشناسي دولتي متشکل از اقايان نيکزاد، شکيب و محرابيان اين ميزان خسارت اعلام شده از سوي شهرداري تاييد شد تا اظهارات مسئولان استانداري به نوعي تکذيب شود.اين در شرايطي بود که عمدتاً علت حادثه عدم بهسازي جداره شمالي يا جايگزيني پانل‌هاي بتني با ديوار بتني، عدم پي سازي يا پشت بند يا پر کردن درزهاي بين پانل‌هاي بتني در جداره شمالي کانال، عدم توجه به لايروبي کانال، عدم تقويت ديواره کانال اعلام شده که با توجه به قانون مقررات توزيع عادلانه آب و مالکيت دولت و وزارت نيرو بر مجموعه آن‌ها و کانال‌هاي عمومي‌به تبع مالکيت دفع خطر از هرگونه حادثه از جمله سيل نيز متوجه وزارت نيرو است که در هيچ کجاي گزارش ارائه شده از تيم دولتي به ابعاد حقوقي موضوع و متولي دفع خطر توجه نشده بود.

امتناع بيمه ايران از پرداخت خسارت

بعد از مهار سيلاب، از سوي مترو تهران اسنادي مبني بر اينکه تمام امکانات و تجهيزات مترو برابر بلاياي طبيعي از جمله سيلاب بيمه بوده است، ارائه شد و جالب آنکه شرکت بيمه ايران در همان روزهاي نخست پرداخت تمام خسارت را پذيرفته بود ما خيلي سريع نظر اين شرکت تغيير کرد.

بنابراين در تاريخ سوم تير ماه سال جاري از سوي مدير عامل شرکت بهره برداري مترو اسنادي شد که نشان مي‌داد تجهيزات ثابت ايستگاه حبيب ا...به ميزان 117 ميليارد و 600 ميليون ريال، تجهيزات مستقر در مسير ميدان آزادي تا ميدان انقلاب به ميزان 150 ميليارد ريال، تجهيزات ثابت ايستگاه استاد معين به ميزان 117 ميليارد و 600 ميليون ريال و تجهيزات ثابت ايستگاه شيخ الرييس به ميزان 117 ميليارد و 600 ميليون ريال شامل بيمه مي‌شده اند در اين ميان يکي از مواردي که شرکت مترو به آن استناد کرده بود تا حق مترو که درواقع حق مردم تهران بود را نپردازد، زمان پرداخت حق بيمه به شرکت مذکور از سوي شرکت بهره برداري بود که در اين اسناد منتشر شده از سوي مديرعامل شرکت بهره برداري مترو مشخص شد که پرداخت‌هاي قرارداد جاري بيمه از تاريخ 30 بهمن سال 90 تا يک روز قبل از حادثه انجام گرفته که درمجموع بيش از يک ميليارد و 300 ميليون تومان به شرکت مترو پرداخت شده است.به طوري که آخرين چک در تاريخ 26 فروردين ماه به مبلغ 80 ميليون تومان به بيمه پرداخت شده است يعني يک روز قبل از حادثه که اين ادعا توسط کارشناسان راستي آزمايي دادگستري هم تاييد شد.با اين وجود شرکت بيمه ايران تا به امروز از پرداخت خسارت به متروي تهران امتناع ورزيده است.

شکايت مترو از بيمه ايران

شرکت بهره برداري مترو تهران در راستاي خدمت رساني مترو در خط 4 با صرف هزينه‌هاي زيادي از سوي شهرداري اين امر را سامان داد و با عنايت به عدم تخصيص اعتبارات مصوب از سوي دولت به مترو تهران پرداخت خسارات سيلاب از سوي بيمه ايران مي‌توانست بخش زيادي از اين هزينه‌ها را جبران کند.با اين حال پيرو مدارک ارائه شده از سوي شرکت متروي تهران مبني بر اينکه مترو شامل بيمه مي‌شده است و به دنبال امتناع بيمه ايران از پرداخت خسارت و به رغم انتشار اين اسناد، شرکت مترو در تاريخ 31 مرداد ماه سال 91 شکايتي را به شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تسليم کرد.

بر طبق اين شکايت نيز نامه اي از سوي شعبه 19 دادگاه عمومي مجتمع قضايي بهشتي به رياست بانک تجارت شعبه بيمه ايران کد 316 نسبت به توقيف حساب شرکت بيمه ايران به مبلغ 28ميليارد تومان صادر شد. اين نامه در تاريخ 6 شهريور سال جاري تسليم بانک تجارت شد که در تاريخ 12 شهريورماه سال جاري از سوي بانک تجارت اعلام گرديد: «در خصوص ميزان توقيفي حساب‌هاي بيمه ايران مبلغ 54 ميليارد ريال در حساب‌هاي جاري و کوتاه مدت و مبلغ 000/000/000/290/1 ميليارد ريال در حساب‌هاي بلند مدت شرکت موجود است که نزد شعبه مسدود گرديده است.»

اين در حالي بود که پس از انتشار خبر توقيف 28ميلياردي حساب‌هاي بانکي بيمه ايران به دليل مقاومت در پرداخت خسارت ايستگاه‌هاي آبگرفته خط 4 مترو، سخنگوي قوه قضاييه با اظهار بي اطلاعي از اين توقيف گفت: اين موضوع از سوي قوه قضاييه انجام نشده است.حال آنکه اسناد و مدارک منتشره از سوي متروي تهران چيز ديگري مي‌گويد.

اين در شرايطي است که قلي‌ها، مديرعامل شرکت بهره برداري مترو تهران و حومه اظهار داشت: در پي شکايت قضايي مترو از شرکت بيمه و براساس حکم قضايي، اموال بيمه ايران در بانک تجارت توقيف شد.21 ميليارد خسارت تعيين شده از سوي شرکت بيمه بود و 7 ميليارد ديگر بابت خسارت ديرکرد تعيين شد.خسارات وارده به مترو تهران در حادثه سيلاب و آبگرفتگي بخش غربي خط 4 مترو، شامل خسارات به تونل، تجهيزات و واگن‌هاي مترو تهران بوده است. کنار هم گزاردن اخبار منتشر شده پيرامون حادثه طبيعي که براي بخشي از خط4 مترو تهران رخ داد، از همان لحظات ابتدايي وقوع حادثه تا حالا که حدود 5ماه از آن مي‌گذرد و اظهارنظرات متفاوتي که در اين رابطه از سوي مقامات مختلف دولتي حتي شرکت بيمه دولتي مطرح شده اين تفکر را ايجاد مي‌کند که گويا دولت تنها به عدم پرداخت سهم مترو براي بسط و گسترش خطوط اين سامانه حمل ونقلي بسنده نمي‌کند و درمجموع با حمل ونقل سريع، ايمن و پاک شهروندان مخالف است.


 رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران:
 روش‌هاي انحرافي در کاهش آلودگي هوا موثر نيست 

 رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران با اشاره به پيشنهاد روش مه پاشي براي کاهش ذرات 2.5 ميکرون در هواي پايتخت گفت:ارائه چنين طرح‌هايي باعث انحراف از طرح جامع کاهش آلودگي هوا مي‌شود.

محمد‌هادي حيدرزاده درگفتگو با مهر با اشاره به پيشنهاد مه پاشي براي کاهش ذرات 2.5 ميکرون از هواي پايتخت گفت: پيشنهاد روش‌هايي مانند آبپاشي و مه پاشي بسيار عجيب است و اين روش‌ها جامعه محيط زيست کشور را زير سوال مي‌برد .

وي ادامه داد: طرح جامع کاهش آلودگي هوا قانون اساسي آلودگي هوا است که متاسفانه کساني که آن را مصوب کرده اند نيز به آن پايبند نيستند و ارائه طرح‌هاي اين چنيني نيز که پشتوانه علمي‌نيز ندارند متوليان را از اجراي برنامه‌هاي اصلي منحرف مي‌کنند . حيدرزاده با تاکيد بر اين که کاهش آلودگي هوا بايد برنامه محور باشد گفت: تمرکزي بر روي برنامه‌هاي طرح جامع وجود ندارد و محورهاي مشخص شده در آن به خوبي اجرايي نمي‌شود .

به گفته اين مقام مسئول، آب پاشي و مه پاشي عجيب ترين روش‌هاي مقابله با آلودگي هوا هستند و بهتر است برخي مسئولان آب درماني را در کاهش آلودگي هوا فراموش کرده به دنبال اجراي برنامه‌هاي طرح جامع باشند.


 مديرعامل سازمان پايانه‌ها و پارك‌سوارهاي شهرداري تهران خبر داد:
 آمادگي سازمان پايانه‌ها براي استقبال از مسافران در آخرين دور سفرهاي تابستاني 

 سازمان پايانه‌ها و پارك‌سوارهاي شهرداري تهران براي ارائه خدمات موردنياز شهروندان مسافر در آخرين دور سفرهاي تابستاني از آمادگي كامل برخوردار است.

محمدرضا حاجي‌بيگي، مديرعامل سازمان پايانه‌ها و پارك‌سوارهاي شهرداري تهران، با بيان‌ اين‌كه در فاصله زماني اندكي كه تا بازگشايي مدارس باقي مانده است، پيش‌بيني مي‌شود در روزهاي پاياني فصل تابستان، شمار مسافران در پايانه‌هاي مسافري تهران به‌نحو چشمگيري افزايش يابد، ‌افزود: «سازمان پايانه‌ها براي اين منظور برنامه‌هاي خاصي را به اجرا در آورده و هماهنگي لازم براي خدمات‌رساني بيشتر به مسافران با وزارت راه، شركت‌ها و تعاوني‌هاي مسافربري فعال و ارگان‌هاي مربوط به سفر انجام شده است.»

وي گفت: «نمايندگان سازمان در اين مدت به‌منظور حفظ تندرستي، آسايش و رفاه مسافران، بر عملكرد شركت‌هاي مسافربري از لحاظ تأمين ناوگان کمکي، اطلاع‌رساني درخصوص مسافرت با وسيله نقليه عمومي، پيش‌فروش بليت و درصورت لزوم افزايش ساعت كار پايانه‌هاي مسافري بليت‌فروشي و خدمت‌رساني به مسافران نظارت كامل و دقيق‌تري خواهد داشت.» مديرعامل سازمان پايانه‌ها و پارك‌سوارهاي شهرداري تهران، با تاكيد بر اهميت رعايت مسائل ايمني و فني اتوبوس‌ها خاطرنشان كرد: «مركز معاينه فني اتوبوس‌ها در پايانه مسافري غرب، آماده ارائه خدمت و رفع نواقص فني خودروهاست و از رفت‌وآمد اتوبوس‌هايي كه داراي نقص فني باشد، جلوگيري مي‌شود.» مهندس حاجي‌بيگي گفت: «در حال حاضر 6هزار دستگاه اتوبوس ويژه، درجه يك و عادي در پايانه‌هاي مسافري غرب، جنوب، شرق و بيهقي با آمادگي كامل مشغول جابه‌جايي مسافران هستند.» وي تاكيد كرد: «همه واحدهاي خدماتي سازمان پايانه‌ها از جمله اتاق مادروكودك، سالن انتظار، اتاق مطالعه و كتابخانه، همچنين امكانات ورزشي در پايانه‌هاي چهارگانه تهران در خدمت شهروندان مسافر هستند.» مديرعامل سازمان پايانه‌ها و پارک‏سوارهاي شهرداري تهران با اشاره به تعطيلات هفته گذشته اظهار كرد: «اين سازمان در روزهاي گذشته يکي از پررفت وآمدترين تعطيلات تابستاني را بدون هيچ مشكلي با رضايت مسافران پشت سر گذاشت؛ به‌طوري كه بيش از نيم‌ميليون نفر در مدت يك هفته از طريق پايانه‌هاي مسافري تهران به مسافرت رفتند.»

وي تصريح كرد: «شهرونداني كه در اين ايام قصد سفر دارند بايد از سوار شدن به اتوبوس‌هاي مسافري در خارج از پايانه‌هاي مسافري خودداري كنند؛ چراكه در صورت رخداد هر حادثه احتمالي، از خدمات بيمه بهره‌مند نخواهند شد.» حاجي‌بيگي از شهروندان خواست انتقادها، پيشنهادها و نظرات خود را با شماره تلفن 88739050 به‌صورت مستقيم با وي در ميان بگذارند. وي در پايان يادآور شد: «سازمان پايانه‌ها همچنين از طريق سامانه پيام كوتاه30007302 آماده پاسخگويي به هرگونه پيشنهاد، انتقاد و پرسش‌هاي هموطنان درباره پايانه‌هاي تهران است.»


 مديرعامل سازمان تاکسيراني خبر داد:
 خدمات رساني 16هزار تاکسي به عنوان سرويس مدرسه به دانش آموزان تهراني 
 بيمه کامل دانش آموزان در سرويس مدارس

 مديرعامل سازمان تاکسيراني شهر تهران با بيان اينکه امسال 16 هزار تاکسي به عنوان سرويس مدارس خدمات‌رساني مي‌کنند گفت: تمامي اين تاکسي‌ها داراي معاينه فني و بيمه کامل سرنشين هستند.

محمد احمدي بافنده با بيان اين مطلب اظهار کرد: در راستاي ارتقاي خدمات‌رساني سرويس مدارس به دانش آموزان، در سال تحصيلي جديد براي هر منطقه آموزشي يک شرکت خصوصي تاکسيراني خدمات رساني مي‌کند. وي افزود: همچنين برچسب‌هاي مخصوص سرويس مدارس طراحي شده است که به روي تمامي تاکسي‌هايي که مقرر است به دانش آموزان خدمات رساني کنند، نصب خواهد شد.

بافنده گفت: از فروردين ماه جلسات هماهنگي ميان آموزش و پرورش، سازمان تاکسيراني و پليس راهور برگزار شده تا بتوانيم ضمن بررسي و رفع مشکلات و نقاط ضعف، نسبت به ارتقاي سطح خدمات رساني اقدام کنيم. مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر تهران در ادامه تاکيد کرد: تمامي تاکسي‌هايي که به عنوان سرويس مدرسه به دانش‌آموزان خدمات‌رساني خواهند کرد تحت معاينه فني قرار مي‌گيرند تا از ايمني آن‌ها اطمينان حاصل شود.اگر سرويسي فاقد معاينه فني باشد امکان ارائه خدمات و نصب برچسب براي آن وجود ندارد. وي با اشاره برگزاري دوره‌هاي آموزشي ويژه براي رانندگان سرويس‌هاي مدارس گفت: رانندگان سرويس مدارس در جلسات آموزشي که با همکاري راهنمايي و رانندگي برگزار مي‌شود، شرکت مي‌کنند تا امکان استفاده آنها به عنوان سرويس مدارس وجود داشته باشد.

احمدي بافنده تصريح کرد: براي آنکه دانش آموزان خودروهايي که به آنها خدمات ارائه مي‌کنند بهتر بشناسند و آدرس محل سکونت دانش آموزان نيز شناسايي و کوتاه‌ترين مسير براي ترافيک کمتر و زمان مناسب‌تر براي تردد دانش آموزان در ايام مهرماه شناسايي شود قبل از آغاز مدارس آدرس دانش آموزان شناسايي تا از اول مهر خدمات رساني مناسب به آنها صورت گيرد و شاهد کاهش بار ترافيکي باشيم.

مدير عامل سازمان تاکسيراني از بيمه کامل سرنشينان سرويس مدارس خبر داد و گفت:علي رغم اينکه خودروهاي مورد استفاده در سرويس مدارس داراي معاينه فني هستند و احتمال وقوع حادثه در آنها پايين است، براي اطمينان و امنيت بيشتر تمام سرنشينان بيمه شده‌ اند. وي با تاکيد براينکه اين در سال گذشته هيچ اتفاق و حادثه اي در سرويس مدارس نداشته ايم گفت: والديني که از سرويس مدارس استفاده نکنند شامل حال اين توافقنامه نيستند و وقوع هر حادثه اي در مسئوليت خودشان است.

احمدي بافنده با تاکيد براينکه اعتماد والدين به سازمان تاکسيراني براي استفاده از سرويس مدارس بيشتر شده است چنانچه در سال تحصيلي 86-87 تنها 6 درصد سرويس مدارس را تاکسي‌ها تشکيل مي‌دادند که اين ميزان در سال 90 – 91 به 57 درصد رسيده است گفت: امسال نيز پيش بيني مي‌شود حدود 16 هزار خودرو در سرويس مدارس استفاده شود که 3 الي 4 هزار تاکسي ون و باقي سواري باشند. وي با اشاره به اينکه با استفاده از تاکسي اشتراکي «share taxi» که در تمام دنيا مرسوم است مي‌توان آلودگي هوا و ترافيک را کاهش داد گفت: سازمان تاکسيراني اين آمادگي را دارد که براي تمامي کادر مدارس که در نزديکي هم زندگي مي‌کنند يا در يک مسير هستند اين سيستم را تعريف کند تا کادر مدارس کم تر از خودروي شخصي خود استفاده کنند.


 در شهر 

 محصولات ميادين ميوه و تره بار شناسنامه دار مي‌شوند

مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران گفت : طرح پايلوت شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزي و مواد پروتئيني مورد عرضه در ميادين و بازارهاي ميوه و تره بار شهرداري پايان ماه جاري آغاز مي‌شود. مهندس حسين صفايي با بيان اين مطلب اظهار کرد : اين طرح در دو بخش شناسنامه دار کردن محصولات باغي و زراعي و محصولات پروتئيني و دام و طيور به اجرا در مي‌آيد و در گام اول ، محل بارگيري محصولات ، در اين شناسنامه ثبت مي‌شود. وي ثبت مشخصات تمامي‌بخش‌هاي مختلف درگير در فرايند توليد تا انتقال محصول به بازارها و ميادين را، گام تکميلي اين طرح خواند و افزود: اين طرح طي مراحل مختلف تکميل خواهد شد و تمامي‌اين بخش‌ها را به مرور تحت پوشش قرار خواهد داد. مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار خاطرنشان ساخت : با اجراي اين طرح ، به مرور شاهد ارتقاء کيفيت محصولات خواهيم بود. صفايي همچنين با اشاره به سال توليد ملي و حمايت از سرمايه ايراني تصريح کرد : حمايت از توليد محصولات داخلي و همچنين ايجاد حق انتخاب براي مشتري با توجه به مشخصات کالا از اهداف اصلي طرح شناسنامه دار کردن محصولات است.

بهره‌گيري از فن‌آوري بازيافت آسفالت در پروژه‌هاي بهسازي معابر

بهره‌گيري از آسفالت‌هاي بازيافتي در دستورکار سازمان مهندسي و عمران شهر تهران قرارگرفت. مجري طرح‌هاي نگهداري و آسفالت سازمان مهندسي و عمران شهر تهران که در نشست‌تخصصي «نقش روش تحليل هزينه‌ چرخه‌عمر در انتخاب روش روسازي معابر»سخن‌مي‌گفت، ضمن اعلام خبرفوق افزود: ضخامت روکش‌آسفالت ‌برخي‌از خيابان‌هاي شهر تهران به اندازه قابل‌توجهي رسيده و با بهره‌گيري از فن‌آوري بازيافت مي‌توان به‌اين ميزان آسفالت به‌عنوان يک سرمايه و پتانسيل ارزشمند نگاه کرد. مهندس محمدرضا معماريان بابيان اينکه دير يا زود بايد به سمت بهره‌گيري از فن‌آوري بازيافت آسفالت حرکت کنيم، گفت: بازيافت آسفالت، مزاياي زيست‌محيطي و اقتصادي فوق‌العاده‌اي دارد که نمي‌توان درمقوله بهسازي سطح‌معابر از آن چشم‌پوشي کرد. وي بهترين روش بازيافت آسفالت را روش گرم دانست و افزود: با ارزيابي تمام روش‌هاي رايج بازيافت آسفالت و همچنين پروژه‌هاي جاري در کشورهاي پيشرفته دنيا، به‌اين نتيجه رسيده‌ايم که براي حصول کيفيت بالاتر، صرفه‌جويي در زمان و همچنين کاهش انسدادهاي‌ترافيکي، از روش بازيافت گرم استفاده‌ کنيم. مجري طرح‌هاي نگهداري و آسفالت سازمان مهندسي و عمران شهر تهران، همچنين با تأکيد بر اينکه مجموعه اقدامات‌مطالعاتي و پژوهشي اين سازمان در زمينه بهره‌گيري از آسفالت‌هاي بازيافتي روبه‌اتمام ‌مي‌باشد، از آغاز اجراي چنين روشي درآينده نزديک خبرداد. مهندس معماريان، دربخش ديگري از سخنان خود به تازه‌ترين تلاش‌هاي مديريت‌شهري جهت افزايش کيفيت آسفالت اشاره‌کرد و گفت: اخيراً تمام کارخانجات توليد آسفالت سازمان مهندسي و عمران شهرتهران به تجهيزات استفاده از مواد ضد عريان‌شدگي مجهزشده و اين امر سبب افزايش قابل‌توجه کيفيت مخلوط‌هاي آسفالتي در پروژه‌هاي روسازي معابر شده است. گفتني‌است نشست تخصصي نقش روش تحليل هزينه چرخه‌عمر (LCCA) درانتخاب روش روسازي معابر، چهارشنبه هفته گذشته توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران در فرهنگسراي نياوران برگزارشد. بسياري از کارشناسان معتقدند با به‌کارگيري روش‌تحليل هزينه چرخه‌عمر، بسياري از روش‌هاي نگهداري و بهسازي‌معابر تحت‌تأثير نتايج اين‌گونه تحليل‌ها اصلاح خواهند شد.

احداث خانه‌هاي دوچرخه در بزرگراه يادگار امام (ره)

شهردار منطقه 9 از احداث خانه‌هاي دوچرخه در بزرگراه يادگار امام (ره) خبر داد و گفت: خانه‌هاي دوچرخه در ابتدا و انتهاي حاشيه غربي بزرگراه در محدوده منطقه احداث مي‌شود. حسين سلطاني با اعلام اين خبر افزود: پس از جانمايي مسير دوچرخه سواري به عرض 2 متر مابين محدوده تردد عابران پياده و فضاي سبز در بزرگراه يادگار امام (ره) ، احداث خانه‌هاي دوچرخه در اين مسير در دستور کار معاونت حمل ونقل و ترافيک منطقه قرار گرفت. وي تصريح کرد: مسير جديد دوچرخه سواري در محدوده منطقه در 3 فاز طراحي شده که طبق زمان بندي معين و به تدريج اجرايي مي‌شود. سلطاني ادامه داد: فاز اول در 3 نقطه و فاز دوم در 5 نقطه و همچنين فاز سوم اين عمليات تکميل همه نقشه‌هاي طراحي شده از ابتدا تا انتهاي مسير است. شهردار منطقه 9 ضمن اشاره به طرحهاي حاشيه اي بزرگراه يادگار امام (ره) خاطرنشان کرد: با تکميل مسير دوچرخه سواري در بزرگراه يادگار امام (ره) شهروندان منطقه شکل جديدي از تردد در اين مسير بزرگراهي را تجربه مي‌کنند.

280نفر از شهروندان منطقه 15 عازم سرزمين نور شدند

منطقه 15: 280 نفر از خانواده‌هاي معظم شهدا، ‌ايثارگران،‌ جانبازان،آزادگان،بسيجيان و جمعي از شهروندان منطقه 15 در قالب کاروان راهيان نور عازم مناطق عملياتي غرب کشور شدند . اين کاروان با هدف تجديد ميثاق با آرمان‌هاي شهدا، صبح روز يکشنبه مورخ نوزدهم شهريور ماه و با بدرقه رسمي جمعي از مسوولان شهرداري تهران و منطقه 15،‌ باغ موزه دفاع مقدس و ائمه جماعات سطح محلات منطقه و پس از اجراي مراسم معنوي نماز جماعت صبح و زيارت عاشورا عازم سرزمين نور شد .


 گذري بر مناطق 

 جمع آوري قليان از فضاهاي تفريحي شمال شرق تهران

منطقه 4: شهردار منطقه چهار از اجراي مرحله نخست جمع آوري قليان از فضاهاي عمومي شهر بويژه مکان‌هاي تفريحي و گردشگري خبر داد. دکتر حسن کريميان شهردار منطقه با اعلام اين خبر گفت: به منظور رفاه حال خانواده‌ها و جلوگيري از گسترش معضل قليان کشي در بين جوانان و نوجوانان، طرح جمع آوري فروشندگان قليان از بوستان‌ها و مکان‌هاي تفريحي و گردشگري شمال شرق تهران با همکاري اجرائيات اين منطقه به مرحله اجرا درآمد. وي افزود: در مرحله نخست از اجراي اين طرح ضربتي، فروشندگان اين معضل بزرگ اجتماعي و مخلان آسايش شهروندان از حاشيه جنگل لويزان جمع آوري شدند. وي ايجاد حاشيه امنيت براي خانواده‌ها را يکي از مهمترين اهداف اجراي اين طرح عنوان کرد و گفت: با توجه به درخواست بسياري از خانواده‌ها جهت جلوگيري از قرار گيري آسان قليان در دسترس جوانان و نوجوانان، اين طرح ضربتي پنجشنبه 16 شهريور در حاشيه جنگل لويزان اجرا شد. کريميان افزود: اين طرح ضربتي تا پاکسازي کامل جنگل لويزان و فضاهاي تفريحي منطقه که امکان حضور فروشندگان قليان وجود داشته باشد اجرا خواهد شد.

تمديد گواهينامه سيستم مديريت آموزش ISO10015 منطقه 12

منطقه 12: مميزي سيستم مديريت آموزش در منطقه 12 به عنوان يکي از مناطق پيشرو در استقرار و نگهداري و منطقه ي معين معرفي شده از سوي اداره کل تشکيلات و آموزش شهرداري تهران با هدف ارزيابي ميزان انطباق با الزامات استاندارد توسط شرکت IMQ ايتاليا صورت پذيرفت و اين منطقه موفق به تمديد گواهينامه سيستم مديريت آموزش ISO10015 شد. معاون‌هاهنگي و برنامه ريزي شهرداري منطقه 12 نيز در اين نشست با اشاره به اينکه توانمندسازي منابع انساني جهت تعالي و نيل به اهداف آتي سازمان جزء ملزومات لاينفک هر مجموعه مي‌باشد بر تلاش و نظارت مستمر در زمينه‌ي بهبود مداوم سيستم و حرکت در مسير تعالي سازمان جهت کسب رضايتمندي شهروندان تاکيد کرد.

افزايش کيفيت خدمت رساني ناوگان حمل و نقل عمومي

منطقه 22: با ايجاد سرويس‌هاي محلي منطقه اي در شمال غرب پايتخت در قالب شبکه يکپارچه حمل و نقل عمومي، کيفيت خدمت رساني ناوگان حمل و نقل عمومي در منطقه 22 بهبود خواهد يافت. در راستاي سياستهاي مديريت کلانشهر تهران با همکاري مشترک حوزه حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران، پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه اميرکبير همچنين حوزه حمل و نقل و ترافيک منطقه، ايجاد شبکه يکپارچه حمل و نقل عمومي با طراحي سرويسهاي محلي منطقه اي همگام با ديگر مناطق تهران آغاز شد. وي افزود: « با توجه به گستردگي منطقه ، وجود بافت‌هاي مسکوني، شهرک‌ها و تعاوني‌هاي مسکن در حال فعاليت، ضرورت سرويس دهي مطلوب به شهروندان افزايش يافته است. از اين رو شهرداري منطقه 22 با همکاري پژوهشکده حمل ونقل و معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران در کنار راه اندازي خطوط اتوبوس‌هاي تندرو و مترو که از سوي مرکز صورت مي‌پذيرد ، به طراحي خطوط پوشش دهنده (فيدر) اتوبوس، ميني بوس و تاکسي محلي و منطقه اي براي ايجاد سهولت درانجام سفرهاي درون شهري شهروندان اقدام مي‌کند. با اجرا شدن اين طرح در منطقه ، تعادل و يکنواختي بين سرويسهاي فرا منطقه اي به وجود آمده، مشکلات احتمالي موجود در خطوط اتوبوسراني و تاکسيراني نيز برطرف مي‌شود.

آموزش رعايت نکات ايمني براي راکبان موتورسيکلت

منطقه 11: کميته راهبري جامعه ايمن منطقه 11 با مشارکت و همکاري شهرداري ناحيه3 و پليس راهنمايي ورانندگي دوره ويژه آموزشي رعايت نکات ايمني براي راکبان موتور سيکلت سوار برگزار مي‌کند. با توجه به انتظار جامعه از رانندگان موتور سيکلت مبني بر رعايت قوانين ومقررات راهنمايي ورانندگي ومشارکت دربرقراري نظم وايمني در معابر ،کميته راهبري جامعه ايمن منطقه 11 با همکاري ناحيه 3 وپليس راهور اين منطقه ، اقدام به برگزاري کلاس ويژه آموزشي رعايت نکات ايمني ورانندگي بدون تخلف براي راکبان موتور سيکلت سوار کرده است. اين کلاس‌هاي آموزشي با شعار»ايمن برانيد تا سالم بمانيد» روزهاي سه شنبه هر هفته در سالن اجتماعات شهرداري ناحيه 3 ، براي موتور سيکلت سواراني که مرتکب يکي از انواع تخلفات شده وگواهينامه يا کارت موتور آنان توسط پليس راهنمايي ورانندگي ضبط شده، برگزار وپس از شرکت موتورسيکلت سواران در کلاس و استفاده از موارد آموزشي که از سوي کارشناسان راهور ارائه مي‌شود. همچنين مشاهده فيلم‌ها وتصاوير آموزشي که لزوم رعايت نکات ايمني وچگونگي رانندگي بدون تخلف با موتور سيکلت را آموزش مي‌دهد از ديگر برنامه‌هاست.

رشد 25 درصدي تفکيک زباله از مبدا در منطقه 16

منطقه 16: مهندس اسدي شهردار منطقه 16 با اشاره به اينکه محيط‌زيست و بحث‌هاي مرتبط با آن نسبت به موضوعات ديگر شهري، جديدتر است، گفت:انجام کارهاي فرهنگي مانند برگزاري جشنواره نقش مهمي در همه‌گير شدن آن دارد. سيد محسن اسدي که در ستاد 1888 جهت پاسخگويي به مشکلات شهروندان حضور داشت، گفت: در سطح سازماني مديريت شهري، مسائل زيست‌محيطي به‌ويژه مديريت پسماند يکي از مهم‌ترين محورهاي کاري ما است و به آن توجه داريم. در سطح شهروندان هم شاهد رشد چشمگيري در زمينه مطالبات آنها هستيم. اسدي ادامه داد:يکي از شاخص‌هاي اين موضوع بحث تفکيک زباله است که طي 6 ساله گذشته از صفر به 25 درصد تفکيک زباله‌ در مبدا رسيده‌ايم. طي 1-2 سال گذشته شاهد رشد 6-7 درصدي بوده‌ايم.