نسخه شماره 1677 - 1386/09/08 -

نمايندگان معلولان در ديداربا وزير رفاه:
بگوييد رفاه شامل حال چه کساني مي شود

معاون عمراني وزير کشور:
سال آينده نيمي از بودجه عمراني کشور به حمل و نقل اختصاص مي يابد

آخرين پيشنهاد در مورد طرح ازدواج مجدد مردان
وکالت مطلق طلاق و مسکن جداگانه براي همسر اول


ايران عضو هيات رئيسه اجلا س مجمع جهاني جهانگردي شد


هشدار سازمان حج در مورد جذب در کاروان هاي غيرمجاز عتبات عاليات


دوران طلايي اسباب بازي هاي قديمي احيا مي شود؟


جامعه سالم


اخبار کوتاه


مدرسه


 نمايندگان معلولان در ديداربا وزير رفاه:
 بگوييد رفاه شامل حال چه کساني مي شود 

مديران انجمن هاي حمايت از حقوق معلولان روز سه شنبه  در ديداري با وزير رفاه به طرح و ارائه مشکلات و ديدگاه هاي خود و همچنين اجراي کمرنگ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و نپيوستن ايران به کنوانسيون بين المللي حمايت از حقوق معلولان به عنوان لايحه اي که هنوز در دولت بررسي نشده، پرداختند.
به گزارش  ايسنا، اين ديدار که روز سه شنبه  در محل وزارت رفاه برگزار شد، يکي از مديرانNGO هاي معلولان در مورد کنوانسيون بين المللي حمايت از حقوق معلولان، گفتند: اين کنوانسيون هيچ حق جديدي براي معلولان به رسميت نمي شناسد و تنها به رفع تبعيض بين آن ها و شهروندان عادي تاکيد دارد. همچنين وزير رفاه به عنوان عضوي از قوه مجريه مي تواند در الحاق ايران به کنوانسيون نقش جدي داشته باشد، تا بدين ترتيب پس از تصويب، وزارت رفاه و تامين اجتماعي بتواند، قانون حمايتي يعني تامين اجتماعي معلولان را اجرايي کند.
يکي ديگر از مديرانNGO ها نيز با بيان اين که نگاه و کمک هاي دولت به اين قشر مقطعي و مسکن وار است، اظهار کرد: قوانين داخلي بايد به گونه اي تدوين شود که معلولان جزئي از جامعه محسوب و بدين ترتيب بتوانند از تسهيلات ارائه شده دولت به شهروندان عادي همچون حمل ونقل استفاده کنند.
وي ادامه داد: در اين راستا مناسب سازي به عنوان يکي از اصولي ترين ارکان حقوق معلولان محسوب  شده که به آن  پرداخته نمي شود و به دليل رعايت نکردن اين اصل معلولان از حاضر شدن در دانشگاه ها، اماکن عمومي و حتي مساجد معذور هستند و اين امر منجر به خانه نشيني آن ها شده است.
اين مدير با بيان اين که سال گذشته کميته مناسب سازي فضاهاي شهري فعاليت لازم و مفيدي نداشته است، اذعان کرد: اين کميته بايد بيشتر از ساير کميته ها فعال شود.
در ادامه اين نشست محرميان- مديرعامل انجمن معلولان ضايعات نخاعي - نيز با بيان اين که معلولان بزرگ ترين اقليت اجتماعي دنيا هستند، گفت: 10 درصد از جمعيت دنيا و پنج درصد از جمعيت کشور را معلولان سخت تشکيل مي دهند.
وي افزود: مستمري معلولان هميشه دير پرداخت و در اين مورد دولت هميشه بدهکار معلولان است. همچنين معلولان کساني هستند که محکوم به فقير ماندن در جامعه هستند. بنابراين از وزير رفاه مي خواهيم بگويد رفاه و بهتر زيستن شامل حال چه کساني مي شود؟
نمايندگان معلولان در ادامه به کمرنگ بودن اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و مشکلات اشتغال اين قشر نيز اشاره کردند.
عبدالرضا مصري  وزير رفاه  نيز در پاسخ به خواسته ها و رفع مشکلات معلولان به نمايندگان آن ها، گفت: زماني که سازمان بهزيستي زيرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بود، به دليل مشغله هاي کاري و گسترده بودن اين وزارتخانه، سازمان بهزيستي در کنج تصميم گيري ها قرار داشت. به همين دليل وزارت رفاهي تشکيل شد که سازمان بهزيستي اولويت کاري آن را تشکيل مي دهد.
سو» استفاده شخصي صاحبان برخي انجمن هاي غيردولتي حمايت  از معلولان يکي از نگراني هاي مسوولان است
وي با بيان اين که يکي از نگراني هاي مسوولان رفاه و بهزيستي، منفعت خواهي شخصي صاحبان برخي سازمان ها  و انجمن هاي غيردولتي حمايت  از حقوق معلولان در بهره گيري از جامعه هدف (معلولان) و سو» استفاده از آن هاست و در ادامه تصريح کرد: با شنيدن مشکلات اين قشر، امروز مهم ترين فرصت براي جمع آوري اين مشکلات و انتقال آن ها به دولت و مجلس براي پيگيري و رفع مشکلات است.
وي با اشاره به افزايش بيش از يک هزار درصدي اعتبارات معلولان براي رفع مشکلات اين قشر، اظهار کرد: سال گذشته به اندازه 226 سال، اعتبار مسکن به معلولان واگذار شده است.
وي ادامه داد: اعتبارات پيشگيري از معلوليت ها، آزمايش هاي ژنتيک قبل از ازدواج، بيمه مکمل معلولان، کمک به ازدواج و هزينه تحصيلي آن ها، تامين هزينه هاي توانبخشي، کاشت حلزون براي يک هزار نفر، تجهيز مراکز سازمان بهزيستي، گسترش مراکز غيردولتي و پرداخت يارانه به آن ها در سال جاري براي اولين بار انجام شده است.
وي با بيان اين که در طول 2500 سال گذشته به قدري در امور معلولان کوتاهي شده که هنوز به نقطه شروع نرسيده ايم، عنوان کرد: براي رسيدن به اين نقطه بايد نرمش کنيم.
وي با اشاره به قانون جامع حمايت از حقوق معلولان با لبخندي، گفت: قانون جامع حمايت از حقوق معلولان 15سال طول کشيد تا تصويب شود، پس وقتي تصويب قانوني 15 سال طول مي کشد، طبيعتا اجرايي شدن آن 1500 سال به طول خواهد انجاميد!
وزير رفاه در رابطه با مناسب سازي اماکن عمومي براي معلولان نيز گفت: اين مسووليت از سازمان بهزيستي حذف نشده و فقيه  - رييس سازمان بهزيستي - به عنوان دبير کميته مناسب سازي هر طرحي را به وزارت رفاه و تامين اجتماعي ارائه کند، بدون بررسي مجدد مصوب تلقي مي شود، تا سيکل اجرايي آن طولاني نشود.
مصري در ادامه به توجه دولت در رفع مشکلات معلولان اشاره و اذعان کرد: تاکنون نشده موضوعي راجع به گشايش مشکلات معلولان به رييس جمهور ارائه کنيم و 100 درصد تصويب نشود.
ابوالحسن فقيه - رييس سازمان بهزيستي - نيز با حضور در اين ديدار گفت: بسياري از قوانين ايران با آن که مصوب شده اند، اما تاکنون اجرايي نشده اند و دليل اجرايي شدن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، به همين اندازه هم، به دليل پيگيري هاي معلولان بوده و اگر اين پيگيري ها وجود نداشت، همين اندازه هم اجرايي نمي شد.
وي با اشاره به فعاليت هاي دو سال اخير سازمان بهزيستي براي جامعه هدف، خاطر نشان کرد: فعاليت هاي سازمان در دو سال اخير بيشتر از عمر سازمان بهزيستي بوده، اما هنوز طرح هاي بسياري براي اجرايي شدن وجود دارد.
وي در پايان خواستار افزايش اعتبارات سازمان در زمينه معلولان در قانون بودجه سال آينده شد.
لازم به ذکر است در اين ديدار پيشنهاد «نواخته شدن زنگ مدارس» در روز دوشنبه توسط دانش آموزان معلول ارائه شد که مصري گفت: اين پيشنهاد را به دولت ارائه مي کنم.

 


 معاون عمراني وزير کشور:
 سال آينده نيمي از بودجه عمراني کشور به حمل و نقل اختصاص مي يابد 

معاون عمراني وزير کشور و رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور گفت: سال آينده نيمي از بودجه عمراني کشور به حمل و نقل اختصاص مي يابد که نياز به برنامه ريزي و عمليات اجرايي قوي دارد.
به گزارش ايسنا، سيد مهدي هاشمي در همايش معاونان امور عمراني استانداري هاي سراسر کشور در بندرعباس تصريح کرد: در هر فصل، يک همايش برگزار مي شود که در آن وضعيت عملکرد گذشته مورد بررسي، ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار داده مي شود.
سيد مهدي هاشمي اظهار کرد: بيش از  80 هزار پروژه عمراني در دست اجراست که اعتبار آن ها بالغ بر  950 هزار ميليارد تومان است.
معاون هماهنگي امور عمراني کشور خاطرنشان کرد: عمر متوسط پروژه هاي عمراني کشور در چهار سال گذشته  14 سال بوده که خوشبختانه به  7/5 سال کاهش يافته و در پروژه هاي استاني نيز به  2/5 سال رسيده است.
هاشمي با بيان اصلي ترين اولويت هاي مورد بررسي در اين همايش گفت: با تصويب لايحه مديريت حمل و نقل در مجلس، سال آينده  10 هزار ميليارد تومان بودجه براي توسعه حمل و نقل عمومي خواهيم داشت که در واقع چهار هزار ميليارد تومان آن براي بخش شهري و شش ميليارد تومان آن نيز براي بخش برون شهري و بين شهري هزينه مي شود که تلاش ما تمرکز بر روي حمل و نقل ريلي است.
وي در پايان هدف از برگزاري اين همايش را توجيه برنامه ها و انتقال تجربيات، بررسي وضعيت پيشرفت پروژه هاي عمراني کشور و ارزيابي پروژه هاي کشور عنوان کرد.

 


  آخرين پيشنهاد در مورد طرح ازدواج مجدد مردان
 وکالت مطلق طلاق و مسکن جداگانه براي همسر اول 

همزمان با تصويب کليات لايحه پيشنهادي حمايت از خانواده در کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و درحالي که ماده 23 پيشنهادي اين لايحه جنجال هاي زيادي آفريده و محل انتقادات بسياري واقع شده است، نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، در پيشنهاد جديدي «الزام دادن وکالت مطلق طلاق و فراهم کردن مسکن جداگانه براي زوجه اي که همسر او قصد ازدواج مجدد دارد» را مطرح کرد.
فاطمه بداغي، عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در گفت وگو با  ايسنا درباره وضعيت ازدواج مجدد در کشور با اعتقاد به اين که درصد ازدواج مجدد مردها در حال حاضر بسيار محدود است، عنوان کرد که بر اساس آخرين آمار رسمي موجود از سال 83، تنها 33 صدم درصد مردان متاهل اقدام به ازدواج مجدد کرده اند که اين ميزان کمتر از يک درصد است.
بداغي در مواجهه با اين پرسش «ايسنا» که «اين آمار چگونه به دست آمده، درحالي که بسياري از ازدواجهاي مجدد ثبت نمي شود»، با بيان اين که در جريان اين آمارگيري مشخص شد تعداد زنان متاهل در کشور بيش از مردان متاهل است، در توضيح مبناي آمار ياد شده پاسخ داد: آمار ازدواج مجدد مردان از اختلاف تعداد مردان متاهل با زنان متاهل به دست آمده است و حکايت از آن دارد که ازدواج مجدد، مشکل جامعه ما نيست; چرا که گروه معدودي از افراد جامعه درگير آن هستند.
وي در بررسي ماده 23 لايحه پيشنهادي حمايت از خانواده که به عنوان بحث برانگيزترين ماده اين لايحه مطرح بوده و جنجال هاي زيادي را به راه انداخت، اظهار کرد: قبول دارم که اين ماده مي تواند تکميل شود و به نظر مي رسد اگر به آن موادي اضافه شود به طور حتم براي رعايت حقوق زنان مستحکم تر تنظيم خواهد شد.
لذا نماينده قوه قضاييه در امور بانوان، مهمترين عنواني را که بايد به ماده 23 اضافه شود، فراهم کردن مسکن جداگانه براي زوجه اي که همسر او قصد ازدواج مجدد دارد، مطابق با شوون زوجين عنوان کرد و گفت: بر اساس ماده 23 اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است و اين در حالي است که بر اساس تبصره اين ماده در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه، حال باشد و همسر اول آن را مطالبه کند،  اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است; اما با وجود اعمال محدوديت قانون از طريق پرداخت مهريه، باز هم بايد به وضعيت زناني توجه کرد که مهريه آنها از لحاظ مالي به قدري ناچيز است که مرد به راحتي قابليت پرداخت را طبق اين ماده قانوني و حق ازدواج مجدد پيدا مي کند، از اين رو اگر تهيه مسکن جداگانه براي زن اول در نظر گرفته شود، آن گاه محدوديت عادلانه تري در مقابل خواسته هاي اين مردان در نظر گرفته شده است.
وي اضافه کرد: در صورت اضافه کردن اين ماده، اگر مرد توانايي فراهم کردن مسکن جداگانه را نداشته باشد، اجازه ازدواج مجدد نيز از او سلب مي شود و اين موضوع هم براي شرايط اقتصادي خانواده و هم وضعيت اجتماعي خانواده هايي که با چنين خواسته هايي مواجه اند، مناسب است.
عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان پيشنهاد ديگر خود را ارائه وکالت طلاق به زناني عنوان کرد که شوهرشان قصد ازدواج مجدد دارد و در اين باره گفت: از آنجايي در ماده 23، تعهد به اجراي عدالت بين همسران مطرح شده است، بايد در مورد زن نيز عادلانه رفتار کرد; چرا که اين زن در معرض بي سرپرست شدن است و فرزندان اين خانواده نيز بايد شرايطي خاص را متحمل شوند و حتي امکان ابتلا» به هزاران مشکل براي اين افراد وجود دارد; از اين رو مي توان با ارائه حق وکالت مطلق طلاق، به اين دسته از زنان،  ميزان آسيبهاي احتمالي براي اين افراد و اعضاي خانواده اشان به حداقل رساند.

 


 ايران عضو هيات رئيسه اجلا س مجمع جهاني جهانگردي شد  

گروه جامعه: در هفدهمين دوره برگزاري مجمع جهاني جهانگردي، ايران عضو هيات رئيسه اين اجلا س شد.
در هفدهمين دوره اجلا س مجمع جهاني جهانگردي (UNWTO) که با  حضور 138 مقام عاليرتبه عضو  در شهر کاتاناهاي کلمبيا در حال برگزاري است ايران به عضويت هيات رئيسه اين اجلا س در آمد. اجلا س جهاني جهانگردي با سخنان رئيس جمهور کلمبيا افتتاح شد و رسما کار خود را آغاز کرد.
بنابراين گزارش، هيات ايراني در ملا قات هاي متعددي که با مقامات جهانگردي کشورهاي مختلف در حاشيه اين اجلا س انجام خواهد داد زمينه هاي همکاري هاي بيشتر در توسعه گردشگري ايران را فراهم خواهد آورد.
سرپرستي هيات ايراني هفدهمين دوره برگزاري اجلا س مجمع جهاني جهانگردي (UNWTO) را حميد بقايي قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشورمان برعهده دارد.

 


 هشدار سازمان حج در مورد جذب در کاروان هاي غيرمجاز عتبات عاليات 

 سازمان حج و زيارت به کليه مشتاقان زيارت عتبات عاليه عراق هشدار داد که از نام نويسي در کاروان هاي غيرمجاز خودداري کنند.
 به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي اين سازمان اخيرا اخباري دريافت شده که برخي اشخاص و آژانس هاي بدون مجوز از احساسات پاک مردم سو» استفاده کرده و با گرفتن مبلغي آن را روانه مرزها کرده و مسئوليت انتقال به عراق و بازگشت را متوجه سازمان حج و زيارت مي کنند.  سازمان حج از تمام علاقه مندان سفر به اعتبات مقدسه عراق خواست که حتما قبل از نام نويسي در کاروان يا آژانس از داشتن مجوز قانوني اطمينان پيدا کنند يا با سازمان تماس بگيرند. بر اساس اين گزارش در چند روز اخير مسوولان عراقي مرزهاي امنيتي را بر روي مسافران انفرادي بسته و تنها در قبال زائراني که از طريق دفاتر زيارتي داراي مجوز قانوني اعزام شده اند مسئوليت دارد. سازمان حج و زيارت نيز هيچ مسئوليتي در برابر زائران انفرادي ندارد و مسئولان ذيربط در سازمان و نمايندگي هاي کربلا و نجف امور مربوط به زائران داراي مجوز را پي مي گيرند.

 


 دوران طلايي اسباب بازي هاي قديمي احيا مي شود؟ 

اسباب بازي هاي قديمي از مد افتاده اي مثل توپ هاي لاستيکي قرمز، قطعه هاي ساده خانه سازي و وسايل سفالي که قيمت چنداني نداشته و معمولا در قفسه هاي پشتي مغازه ها مخفي شده اند نسبت به اسباب بازي هاي آموزش الکتريکي که بسته بندي هاي زيباتر و قيمتي بالغ بر 90 دلار دارند براي کودکان سالم تر و مفيدتر هستند.
به گزارش ايسنا، براساس يک قاعده کلي کودکان در فرايند حل مساله بسيار خلاق هستند. آنها کاشف و فعال هستند.
يکي از استادان روانشناسي دانشگاه تمپل(Tempel)  مي گويد: کودک شما تخيل خود را با اسباب بازي هاي ساده تر مي سازد. اين اسباب بازي ها به کودک شما دستور نمي دهند که چه کاري انجام دهد بلکه کودک شما در مقابل عملکرد آن اسباب بازي فرمانده است.
رابرتا گولينکف، رييس پروژه زبان نوزاد در دانشگاه دلاور(Delaware)  مي گويد: اسباب بازي هاي آموزشي الکتريکي رشد مغز کودک شما را افزايش و به کودک شما يک فرصت برتري مي دهد.
اما روانشناسان توسعه گرا بر اين باور نيستند. سازندگان اسباب بازي بر مبناي ترس والدين از اينکه فرزندانشان ممکن است در اين بازار جهاني عقب بمانند عمل مي کنند.
گولينکف مي افزايد: کودکان مثل ظرف هاي تو خالي نيستند که بايد پر شوند. اگر آنها با اسباب بازيهايي کار کنند که امکان مکتشف (جستجوگر) شدن را برايشان فراهم کنند، احتمال اينکه آنها درس هايي را که آنها را در دنياي خودشان استاد مي کند بياموزند بسيار زياد است.
گولينکف و پاسک، دو تن از تهيه کنندگان فلش کارت هاي انيشتين که هرگز مورد استفاده قرار نگرفت به والدين پيشنهاد مي کنند که در هنگام انتخاب اسباب بازي براي فرزندانشان اين نکات را مد نظر قرار دهند:
دنبال اسباب بازي اي بگرديد که 10 درصد اسباب بازي و 90 درصد کودک باشد. بسياري از اين اسباب بازي ها از طريق صحبت با کودکان،  آوازخواني، درخواست آنها جهت فشار يک دکمه و ... آنها راهدايت مي کنند اما فرزندان ما مايلند خودشان بفهمند که چه اتفاقي مي افتد. من دنبال اسباب بازي اي مي گردم که به کودک دستور ندهد بلکه به کودک اجازه فرماندهي دهد.
اسباب بازي به عنوان سکوي بازي کودکان است و بايد قوه تخيل و يکتايي آنان را بيدار کند. اسباب بازي بايد باعث خلاقيت کودک شود. اسباب بازي هايي که قابليت بازسازي و جدا شدن را دارد به کودک اين امکان را مي دهد که دنياي خودش را بسازد.
اسباب بازي هايي که برخوردهاي متقابل اجتماعي را آموزش مي دهند نيز بسيار مفيد هستند.
در هنگام خريد بايد توجه کنيم که چند کودک مي توانند با آن اسباب بازي در يک زمان کار کنند. اين ويژگي  مهارت هاي مذاکره در يک زندگي اجتماعي موثق را به کودک مي آموزد.

 


 جامعه سالم  

استفاده نادرست از لپ تاپ
به توان بارورسازي مردان آسيب مي رساند

پژوهشگران هشدار دادند: استفاده کردن از رايانه هاي لپ تاپ به توان باروري و جنسي مردان آسيب مي رساند.
به گزارش ايسنا، پژوهشگران در آمريکا با انجام مطالعاتي در اين زمينه دريافتند که گرماي توليد شده توسط رايانه هاي لپ تاپ، خطر ناباروري را در مرداني که اين وسيله ارتباطاتي را به هنگام کار کردن با آن روي پاهايشان قرار مي دهند، تشديد مي کند.
پروفسور شينکين و دستياران وي در دانشگاه ايالتي نيويورک پس از بررسي 29 مرد سالم جوان بين سنين 21 تا 35 سال به مدت دو سال و در جلسات يک ساعته در يک اتاق تحت کنترل به لحاظ وضعيت آب وهوايي به اين نتايج دست يافته اند.
نتايج مطالعات نشان داد: دماي اندام هاي تناسلي مردانه در اثر مجاورات با رايانه ها در عين کار کردن با رايانه  يا حتي زماني که کاري با آن انجام نمي شود،  افزايش پيدا مي کند. اما وقتي فرد مشغول کار با رايانه است، دماي اندام هاي تناسلي (حدود 2/7 درجه سليسيوس ) بيشتر افزايش مي يابد که اين ميزان افزايش حرارت در اندام مزبور، براي آسيب رساندن به توان توليدمثلي و بارورسازي مردان کافي است.

مصرف انار ابتلا به سرماخوردگي را کاهش مي دهد

يک کارشناس تغذيه اظهار داشت: وجود ويتامينC  موجود در انار در کم خوني و فقرآهن و پيشگيري از ابتلا به سرماخوردگي که در فصل پاييز افزايش مي يابد، موثر است.
يوسف نقيايي کارشناس تغذيه در گفت وگو باايسنا، گفت:  ارزش غذايي در صد گرم ميوه انار، حاوي 60 کيلو کالري انرژي، 1 گرم پروتئين، 1گرم چربي،260ميلي گرم پتاسيم است که پتاسيم از عناصري است که براي پيشگيري از ناراحتي هاي قلبي عروقي توصيه مي شود.
وي با اشاره به 5 ميلي گرم آهن موجود در انار گفت: اين مقدار آهن در خون سازي و پيشگيري از فقر آهن و کم خوني موثر است.
اين کارشناس تغذيه يادآور شد: انار داراي ويتامين هاي گروهB  است که عمدتا اين ويتامين ها در واکنش شيميايي ضروري بدن نقش دارند، همچنين ويتامينB1  که در پيشگيري از ناراحتي عصبي موثر است.
نقيايي با بيان اين که خوردن انار با هسته براي افرادي که ناراحتي گوارشي ندارند، توصيه مي شود، گفت: از موادي که در انار حائز اهميت است، وجود مواد پلي فنوليک، آنتي سيامين، اسيدالاژيک که جزو رنگدانه هاي موجود در انار بوده و در جلوگيري از سرطان سينه و پروستات نقش به سزايي دارد. وي افزود: انار در بهبود تصلب شرايين،  پيشگيري از آلزايمر و کاهش فشار خون، کلسترول و درمان کم خوني نقش به سزايي دارد. وي گفت:  آنتي اکسيدان موجود در انار سه برابر چاي سبز است که نشان از اهميت انار در پيشگيري از بيماري هاي قلبي عروقي دارد.
نقيايي يادآور شد: انار در جلوگيري از پوکي استخوان در بعد از يائسگي نقش مهمي داشته و مصرف آن براي زنان سالمند توصيه مي شود.
وي در پايان خاطرنشان کرد:  اخيرا با تکنولوژي هاي جديد، از هسته انار روغني استخراج مي شود که اثرات بسيار مفيدي در بدن داشته و حاوي امگا 3 و اسيد چرب اشباع نشده بوده و مانع از ابتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي مي شود.

عوارض استفاده از عينک هاي آفتابي غيراستاندارد
بر روي چشم

رئيس جامعه اپتومتري (بينايي سنجي) ايران، از وجود عينک هاي آفتابي غير استاندارد و عوارضي که بر چشم هاي استفاده کنندگان از اين عينک ها مي گذارد، انتقاد کرد. 
افسانه هراتي زاده در گفت وگو با مهر، اظهار داشت : متاسفانه شاهد فراواني عينک هاي آفتابي غير استاندارد در کوچه و بازار هستيم و هيچ نظارتي هم بر آن ها صورت نمي گيرد.
وي افزود: وقتي اين قبيل عينک ها را با دستگاه هاي پزشکي بررسي مي کنيم، بر روي شيشه هاي آنها موج زيادي وجود دارد که بر عملکرد چشم تاثير منفي دارد اما به دليل آن که مارک هاي معروف تقلبي دارند، از سوي مردم مورد استقبال قرار مي گيرند.
رئيس جامعه اپتومتري ايران، به مواردي از عوارض استفاده از عينک هاي آفتابي غيراستاندارد از سوي مردم اشاره کرد و گفت: بيماري داشته ايم که اظهار کرده وقتي اين عينک ها را به چشم مي زند، دچار تهوع مي شود.
هراتي زاده با انتقاد از فرهنگ نادرست حاکم بر جامعه مبني بر استفاده از مارک هاي معروف اما تقلبي، افزود: چنين عينک هاي غيراستانداردي به وفور در بازار ايران يافت مي شود. وي با عنوان اينکه وزارت بهداشت هيچ وظيفه اي در قبال نظارت بر توزيع و فروش اين قبيل عينک هاي آفتابي ندارد، اظهار داشت : وزارت بازرگاني نيز مي بايست در اين خصوص از خود جديت نشان دهد اما معتقديم که وزارت بهداشت بايد وارد اين عرصه شود.

 


 اخبار کوتاه 

دانشگر ايراني با امواج صوتي
به جنگ خونريزي رفت

دکتر شهرام واعظي از دانشگاه واشنگتن با همکاري دستياران خود به روش جديدي براي کنترل خونريزي با استفاده از روش درماني فراصوتي دست يافته است.
به گزارش ايسنا، در اين روش انرژي صوتي مانند حرارت توسط بافت جذب مي شود که مي تواند زخم را بسوزاند و در نتيجه مانع از خونريزي شود.
وي با بيان اين که اين تکنيک هنوز در مرحله آزمايشي است، خاطرنشان کرد: استفاده از امواج فراصوت مي تواند روشي مفيد و بي خطر براي کنترل خونريزي هاي شديد باشد چرا که امواج صوتي مي توانند به عميق ترين نقاط بدن که خونريزي بروز مي کند، نفوذ کنند.
به گفته وي، در اين روش خون به دليل گرما و همچنين احتمالا به علت ايجاد اختلالات مکانيکي در بافت که به آزادسازي فاکتورهاي لختگي منجر مي شود، لخته مي شود.
دکتر واعظي در اين پژوهش پرتوهاي بسيار متراکم فراصوتي را براي کنترل خونريزي در بافت هاي عميق بدن شامل کبد، طحال، کليه ها و رگ هاي خوني مورد مطالعه و بررسي قرار داده است.
وي طيف گسترده اي از انرژي هاي فراصوتي را مورد آزمايش قرار داده و دريافته است که با اين روش مي توان سرعت لخته شدن خون را افزايش داد.

پخش برنامه راديويي سلا مت ايثارگران
از راديو سراسري

گروه جامعه: برنامه راديويي «سلا مت ايثارگران» به منظور اطلا ع رساني و آموزش در جهت ارتقاي سلا مت ايثارگران (خانواده هاي معظم شهدا، جانبازان و آزادگان) توسط شبکه راديويي سلا مت پخش مي شود.
اين برنامه که به پيشنهاد بنياد با همکاري پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان  تهيه شده است به مباحثي چون عوارض جانبي ناشي از مصدوميت هاي جنگي و مشکلا ت عمومي تهديد کننده اي براي سلا مت ايثارگران و ارائه آموزش هاي لا زم در خصوص راه هاي تامين سلا مت در خانواده هاي ايثارگر مي  پردازد.
همچنين اطلا ع رساني درخصوص خدمات سلا متي قابل دريافت در سراسر کشور و آخرين پيشرفت هاي پزشکي در خصوص سلا مت خانواده هاي شهدا و ايثارگران نيز از موارد ديگري است که در برنامه راديويي سلا مت ايثارگران بيان مي شود.
بنابراين گزارش، ايثارگران عزير مي توانند از طريق اين برنامه با متخصصين مربوطه در خصوص عوارض، راه هاي پيشگيري و درمان مشکلا ت و بيماري هاي خود ارتباط برقرار و پيشنهادات و سوالا ت خود را با شماره تلفن 22415932 مطرح نمايند.
گفتني است برنامه «سلا مت ايثارگران» هر هفته در روزهاي يکشنبه و سه شنبه از ساعت 13 الي 13/30 از شبکه راديويي سلا مت بر روي موج FM رديف 9/103 MHدر خدمت ايثارگران عزيز خواهد بود.

 


 مدرسه 

واگذاري70درصداعتبارات پيشگيري ازاعتياد
به آموزش وپرورش

جانشين دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر  اعلام کرد: موافقتنامه اي بين اين ستاد و با وزارت آموزش و پرورش در جهت اجراي يک برنامه جامع پيشگيري از اعتياد در مدارس چندي پيش امضا شد که واگذاري حدود 70 درصد اعتبارات اجراي اين برنامه روز گذشته به تصويب رسيد و اين اعتبار در هفته آينده به آموزش و پرورش پرداخت مي شود.
به گزارش  ايسنا، محمدرضا جهاني صبح روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از امضاي موافقتنامه هاي با بسيج و سازمان تربيت بدني براي اجراي برنامه جامع پيشگيري از اعتياد خبر داد و گفت: اعتبارات اجراي اين برنامه نيز در هفته آينده به بسيج و سازمان تربيت بدني واگذار مي شود.
وي همچنين از برگزاري جشنواره آثار مکتوب در زمينه اعتياد در اواسط دي ماه خبر داد و با اشاره به اين که تاکنون بيش از 400 اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال شده است، گفت: داوري آثار رسيده به دبيرخانه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
جانشين دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه به برگزاري نخستين جشنواره اعتياد و رسانه نيز در اسفند ماه اشاره کرد .
وي همچنين در پاسخ به اين که آيا بر اساس تحقيق ارائه شده در نشست پژوهشي امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر مبني بر اين که ترساندن افراد از آثار اعتياد ، گرايش آن ها به سو»مصرف مواد مخدر را کاهش مي دهد، گفت: در اين زمينه بايد حد ترسي که به مخاطبان القا مي شود، مشخص و القاي اين ترس مبتني بر برنامه هاي آموزشي باشد در غير اين صورت تاثيرات اين اقدام بر مخاطبان برعکس خواهد بود.

حضور آموزش و پرورش در صدا و سيما
پررنگ تر مي شود

گروه جامعه: براساس تفاهمنامه آموزش و پرورش و صدا و سيما حضور کارشناسان آموزش و پرورش در برنامه هاي کودک و نوجوان، اجتماعي و خانواده پررنگ تر مي شود.
به گزارش روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، هراتي مشاور وزير آموزش و پرورش ضمن بيان مطلب فوق با اشاره به مصوبه اخير شوراي عالي انقلا ب فرهنگي گفت: تاثيرگذارترين دستگاه صدا و سيماست ولي ماندگارترين آنها آموزش و پرورش و معلم است و به همين جهت گسترش همکاري هاي دو نهاد در راستاي ارتقاي جايگاه تعليم و تربيت بسيار مهم و ضروري است.
هراتي روابط عمومي ها را چشم بينا، گوش شنوا و زبان گوياي دستگاه ها و نهادها دانست و سرعت بخشي به فعاليت ها و بهره برداري از فرصت ها را ضرورت کار روابط عمومي ها برشمرد.
وي گفت: نمود آموزش و پرورش به همت روابط عمومي ها ميسر مي شود و روابط عمومي ها بايد در اين مسير از امکانات موجود  نهايت استفاده را داشته باشند. 

برگزاري دومين جشنواره دانش آموزي ما مي توانيم

گروه جامعه: دومين جشنواره دانش آموزي «ما مي توانيم» به منظور تقدير از دانش آموزان خلاق و پژوهشگر تهراني به همت فرهنگسراي تفکر و با همکاري اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان، سازمان ملي استعدادهاي درخشان، آموزش و پرورش شهر تهران، بنياد ملي نخبگان، سازمان بهزيستي، سازمان بسيج دانش آموزي و دانشجويي، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، باشگاه دانش پژوهان دانشگاه آزاد اسلامي، کميته امداد امام خميني(ره) و موسسه هاي علامه حلي وعلامه طباطبائي برگزار مي شود.
فخريان دبير کل  اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان در خصوص برپايي جشنواره «ما مي توانيم» گفت: ايفاي نقش دانش آموزان در نهضت علمي و تشويق به نوآوري و جنبش نرم افزاري و توليد علم همواره مورد تاکيد فراوان مقام معظم رهبري قرار گرفته است و تحقق جنبش نرم افزاري و توليد علم مستلزم شناسايي و ساماندهي استعدادهاي خلاق و ايده پرداز و مبتکر است که به انتخاب و تقدير از دانش آموزان در تمامي رشته ها در قالب برپايي چنين جشنواره هاي اثربخشي از مشارکت سازمان ها و نهادها مي توان گام بزرگي را در عرصه علم و پژوهش برداشت.
براساس اين گزارش، هدف ارزيابي از برپايي اين جشنواره ترويج فرهنگ تفکر، خودباوري و اعتماد به نفس، کوشش براي تحقق اهداف جنبش نرم افزاري، شناسايي و معرفي دانش آموزان و دانشجويان پرکار و ايده پرداز در حوزه هاي مختلف علمي و فرهنگي و جلب مشارکت مردم و نهادهاي مختلف براي حمايت از آنان و حمايت از ابداعات و اختراعات دانش آموزان  بيان شده است.
بنابر اين گزارش، جشنواره «ما مي توانيم» با نيت انس نسل نوجوان و جوان جامعه با فرهنگ خلاقيت و نوآوري در زندگي اجتماعي طراحي و نخستين دوره آن سال گذشته با مشارکت هاي سازمان مختلف از جمله: اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان با شرکت بيش از 700 نفر برگزار شد.