نسخه شماره 2840 - 1390/11/11 -

محمدرضا تابش:
راه نهادينه کردن مردم سالا ري تقويت احزاب است
تخصيص بودجه به خانه احزاب در کميسيون برنامه و بودجه مجلس بررسي مي شود

عملکرد ضعيف مديران موجبات دلسردي مردم را فراهم مي کند


بنگاههاي اقتصادي کيف پول جريان انحرافي در انتخابات

رئيس کميسيون اجتماعي:
وعده هاي اشتغال زايي دولت عملي نشده است


دشمن تلاش دارد سلامت انتخابات را زير سوال ببرد


تلاش جريان انحرافي براي کاهش مشارکت در انتخابات


حقوق بشر آمريکايي; آخرين گزينه براي بقاي ديکتاتور ها


تعهدات مالي سفرهاي استاني، خارج از چارچوب بودجه است


خبر


اخبار کوتاه


 محمدرضا تابش:
 راه نهادينه کردن مردم سالا ري تقويت احزاب است 
 تخصيص بودجه به خانه احزاب در کميسيون برنامه و بودجه مجلس بررسي مي شود

رئيس فراکسيون خط امام (ره)، با بيان اينکه تخصيص بودجه به احزاب به معناي تقويت پايه هاي مردم سالاري در کشور است، درباره درخواست احزاب براي تخصيص بودجه به خانه احزاب، گفت: مجلس اين درخواست را در کميسيون برنامه و بودجه پيگيري مي کند.
محمد رضا تابش در گفت و گو با خانه ملت، درباره نامه جمعي از احزاب، جمعيت ها و تشکل هاي رسمي به وزير کشور و رياست کميسيون برنامه و بودجه مجلس براي تخصيص بودجه به خانه احزاب، گفت: تخصيص بودجه به احزاب تقويت پايه هاي مردم سالاري در کشور را بهمراه خواهد داشت. نماينده اردکان و يزد درمجلس هشتم، افزود: اگر بخواهيم و قصد داشته باشيم که مردم سالاري در کشور نهادينه شود، يکي از راه هاي اساسي آن  تقويت احزاب است و اگر بخواهيم جلوي فساد را بگيريم ، نبايد احزاب متکي به کارتل ها، تراس ها و سرمايه داران باشند. رئيس فراکسيون خط امام (ره)، با اعتقاد بر اينکه دولت بايد مستقيم و غيرمستقيم بنيه مالي احزاب را تقويت کند، اظهار کرد: تقويت بنيه احزاب و اختصاص بودجه براي احزاب و گروه هاي سياسي، موضوع مربوط به  امروز نيست، در زمان  دولت محمد خاتمي هم اين خواسته احزاب مطرح شد، اما برخي سياسيون با اغراض سياسي واکنش هاي منفي ازخود نشان دادند که اين خواسته همان زمان هم محقق نشد. تابش با بيان اينکه همين حالا هم ، در هر مرحله اي که دولت اين تصميم را براي اختصاص يارانه به احزاب بگيرد، مجلس موافقت مي کند، اضافه کرد: اگر هم دولت با اين درخواست مخالفت داشت و آن را انجام نداد، مجلس در حد بضاعت خود اين درخواست را در کميسيون برنامه و بودجه پيگيري مي کند. اين عضو کميسيون برنامه، بودجه با تاکيد براينکه اختصاص بودجه به خانه احزاب بايد نظارت شده و کنترل شده باشد، گفت: براي اينکه بند ناف احزاب به  کارتل ها وسرمايه دارها وصل نشود، بايد به احزاب بودجه بدهيم. رئيس فراکسيون خط امام (ره)، درباره اينکه آيا فعاليت دوباره خانه احزاب، امکان پذيراست، گفت: آنهايي که مانع  کار خانه احزاب شدند ، بايد ملاحظات و دلايل خود را بيان کنند تا ببينيم اين دلايل چقدر منطبق بر قانون است و چقدر سليقه اعمال شده است بنابراين اگر بستن در خانه احزاب، سليقه اي است بايد تجديد نظر شود.


 عملکرد ضعيف مديران موجبات دلسردي مردم را فراهم مي کند 

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه مهم ترين هدف دشمن از اعمال تحريم ها عليه ايران به زانو درآوردن نظام مقدس جمهوري اسلامي است، گفت: مردم به تجربه ثابت کرده اند که تحريم هاي خارجي هيچ خللي در اراده آنان نخواهد داشت.
محمدرضا خباز در گفت وگو با خانه ملت، با اعلام اينکه تجربه 33 سال انقلاب نشان داده که تشديد تحريم هاي خارجي، تاثيري بر حضور حداکثري مردم در انتخابات نخواهد داشت، افزود: محل نگراني و آسيب، خودتحريمي هايي است که درپي سو» مديريت بعضي مديران در کشور مشاهده مي شود. نماينده مردم کاشمر و بردسکن در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه عملکرد ضعيف مديران در کشور مي تواند موجبات دلسردي مردم را فراهم کند، ادامه داد: متاسفانه بعضي از مديران با سو» استفاده از تحريم ها عليه ايران در انجام وظايف خود کوتاهي کرده و به عبارتي به گونه اي عمل مي کنند که خواسته هاي دشمنان خارجي تامين مي شود. اين نماينده مردم در مجلس هشتم، با اعلام اينکه تحريم هاي خارجي ملت ايران را مقاوم تر مي کند، ادامه داد: ملت ايران در طول 32 سال انقلاب ثابت کرده اند که هيچ موقع سر تعظيم در مقابل استکبار فرود نياورده بلکه با تشديد تحريم ها مقاوم تر شده اند بنابراين دشمن اگر با تشديد تحريم ها خواب تاثيرگذاري بر انتخابات آينده مجلس را مي بيند بايد بداند که اين خوابي تعبيرنشدني است. عضو فراکسيون خط امام (ره) با تاکيد بر اينکه مردم انتظاري جز رفتارهاي خصمانه از دشمن لجوج خارجي ندارند، تصريح کرد: از آنجا که ملت ايران همواره ثابت کرده اند که توجهي به فشارها و تهديدهاي دشمنان نداشته و در دفاع از مواضع نظام هيچ گاه عقب نشيني نخواهند کرد مديران دستگاه هاي مختلف نيز نبايد محدود و جزيره اي فکر کرده و بلکه با نگاهي کلان به گونه اي عمل کنند تا موجبات دلسردي مردم فراهم نشود. وي با يادآوري همراهي اروپا با آمريکا در تحريم هاي گذشته عليه ايران، گفت: در گذشته اروپا براي چندين بار آمريکا را در تحريم عليه ايران همراهي و در نهايت متحمل شکست شد، از اين رو انتظار مي رفت دولتمردان اروپايي اين بار سر عقل آمده و تابع سياست هاي آمريکا نباشند ولي به نظر مي رسد قرار است براي چندمين بار اشتباه خود را با تحريم نفتي ايران تکرار کند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اعلام اينکه تحريم نفتي ايران به ضرر اروپا تمام خواهد شد، افزود: ايران به راحتي مي تواند 17 درصد صادرات نفت خود به اروپا را به بازارهاي ديگر از جمله کشورهاي شرقي ايران عرضه کند.


 بنگاههاي اقتصادي کيف پول جريان انحرافي در انتخابات 

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس نفوذ جريان انحرافي در لايحه هاي اقتصادي را آفتي براي کشور دانست و گفت: مردم با هوشياري اجازه ندهند اين جريان با پول بيت المال وارد مجلس نهم شوند.
حسين گروسي در گفت وگو با خانه ملت، با بيان اينکه قرار بود با اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي دخالت هاي سياسي در بخش هاي اقتصادي کمتر شود، گفت: در حال حاضر در بيشتر بخش هاي واگذار شده، شبهه دولتي ها مديريت مجموعه را در دست دارند که اگر اين موضوع به حاشيه رود و کارهاي سياسي به کارهاي اقتصادي بچربد، اقتصاد کشور به انحراف خواهد رفت. نماينده شهريار واقعي نبودن واگذاري بنگاه هاي اقتصادي و توليدي به بخش هاي خصوصي و دادن مديريت ها به کساني که اهميت ندارند را زمينه اي براي سو»استفاده هاي سياسي به ويژه در بحث هايي مثل انتخابات دانست و گفت: انتظار ما اين است که دولت مديريت هاي بخش هاي اقتصادي را به اشخاصي واگذار کند که به نظام التزام عملي داشته باشند. وي با تاکيد بر اينکه دست اندازي جريان انحرافي به بخش هاي اقتصادي کشور، مشکلات مالي فراواني براي اين بخش ها به وجود آورده است، افزود: مردم هوشيار باشند و دقت کنند، کساني که از اين موقعيت ها استفاده مي کنند و با پول بيت المال مي خواهند کرسي هاي مجلس را تصاحب کنند، نمي توانند خدمتگزاران واقعي ملت باشند. اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم با بيان اينکه بهترين قضات در امر انتخابات مردم هستند، ادامه داد: در دوره هاي قبل کانديدايي داشتيم که هزينه تبليغاتي وي ميلياردي بوده است اما با هوشياري مردم نتوانسته  راي لازم براي ورود به مجلس را کسب کند. گروسي نفوذ جريان انحرافي در لايه هاي اقتصادي را آفتي براي کشور دانست و تصريح کرد: انحرافات در مسير انقلاب ما زياد بوده اما به درستي از سوي مردم شناسايي و متلاشي و نابود شده است. نماينده شهريار با تاکيد بر اينکه با وجود تهديدها و تحريم ها، پيشرفت هاي خوبي در عرصه هاي فناوري هاي علمي و اطلاعاتي داشته ايم، گفت: با اين وجود بعضا مديراني در راس قرار مي گيرند که شايسته نيستند، اما مردم نبايد اينها را به پاي انقلاب بگذارند. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس هشتم، ادامه داد: تيزبيني مردم اين همه انحراف را خنثي خواهد کرد و کساني وارد مجلس مي شوند که داراي افکار سازنده و انقلابي باشند; مردم از هيچ فتنه و توطئه و انحرافي نگران نباشند.


 رئيس کميسيون اجتماعي:
 وعده هاي اشتغال زايي دولت عملي نشده است 

رئيس کميسيون اجتماعي گفت: متاسفانه، مهمترين مشکلي که هم اکنون کشور به آن دچار شده، بحث بيکاري است. به گزارش «تابناک»، هادي مقدسي گفت: يکي از وعده هايي که دولت درباره اشتغال بيکاران داده است، وعده اشتغال 2/5 ميليون شغل است که تا کنون من اثري از آن در حوزه انتخابيه ام نديده ام. رئيس کميسيون اجتماعي با بيان اينکه توليد مورد غلفت واقع شده است، گفت: براي ايجاد اشتغال پايدار و آن هم در سطح کلان، نياز هست که به بخش توليد اهتمام ويژه شود، ولي متاسفانه اين مورد با بي مهري روبه رو شده است و کمترين توجه به بحث توليد مي شود. نماينده بروجرد با اشاره به مشکلات نقدينگي واحدهاي توليدي گفت: هم اکنون توليد با دو مشکل اساسي روبه رو است; از يک سو، بانک ها از پرداخت تسهيلات خودداري مي کنند و به بهانه اينکه منابع مالي لازم را ندارند، نقدينگي مورد نياز واحدهاي را در اختيار آنها نمي گذارند. اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم با انتقاد از عملکرد دولت در زمينه چگونگي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها گفت: بنا بر قانون قرار بود که 30 درصد از منابع هدفمندي يارانه ها به توليد اختصاص پيدا کند، ولي با اختصاص ندادن سهم توليد از يارانه ها، عملا نه تنها اشتغال جديدي ايجاد نکرديم، بلکه شمار فرصت هاي شغلي افراد را نيز به خطر انداخته ايم. وي با تاکيد بر اينکه وضعيت کنوني اشتغال مورد رضايت دلسوزان نظام نيست، اظهار داشت: با روند کنوني مناطق محروم همچون استان لرستان از هدفمندي يارانه ها ضرر بيشتري را متحمل مي شوند و دولت بهتر است با در نظر داشتن جايگاه توليد و ضرورت کاهش بيکاري منابع قانوني واحدهاي توليدي را در اختيار آنها قرار دهد.


 دشمن تلاش دارد سلامت انتخابات را زير سوال ببرد 

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: اميدواريم دوازدهم اسفند امسال يعني روز برگزاري انتخابات، نهم دي ديگري باشد و باعث دلگرمي دوستان و نااميدي دشمنان ما شود. به گزارش ايسنا، شهاب الدين صدر در همايش "بصيرت و انتخاب" که در حسينيه الزهراي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي برگزار شد، به حساسيت، جايگاه و تاثير انتخابات در کشور اشاره کرد و گفت: انتخابات يکي از پديده هاي ملي تلقي مي شود و در کشوري که ارکانش بر اساس راي مردم شکل مي گيرد، انتخابات بايد از جايگاه ويژه اي برخوردار باشد. وي با اشاره به برگزاري همايش بصيرت و انتخاب، اضافه کرد: با توجه به وظايفي که بر عهده دلسوزان نظام است، در جهت برگزاري انتخاباتي شايسته نظام اسلامي به وظايف خود عمل کنيم. لذا اين همايش تحت عنوان «بصيرت و انتخابات» نامگذاري شد تا تبادل نظر لازم انجام گيرد.  صدر در ادامه، به برخي موضوعاتي که انتخابات آتي مجلس را حساس تر مي کند اشاره و تصريح کرد: انتخابات پيش رو اولين انتخابات بعد از فتنه سال 88 است، بنابراين گرچه همه انتخابات ها در کشور اهميت داشته و دارند ولي انتخابات مجلس نهم ويژگي هاي خاصي دارد; چراکه بعد از حوادث انتخابات 88 يکي از مطالبي که توسط دشمنان در جامعه القا مي شد اين بود که در انتخابات هاي بعدي شاهد رکورد بي نظير حضور مردم نخواهيم بود و درصد مشارکت مردم کاهش مي يابد. نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين که بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به طور ميانگين هر سال يک انتخابات در کشور برگزار شده است، تاکيد کرد: حضور و مشارکت بالاي مردم در انتخابات پيش رو اهميت دارد; در حالي که بدخواهان انقلاب تلاش دارند مردم را دلسرد کنند تا پاي صندوق ها نيايند. وي با بيان اين که "دشمن تلاش دارد سلامت انتخابات را زير سوال ببرد"، افزود: در کشوري که هر سال انتخابات برگزار مي کند، اگر سلامت انتخابات زير سوال رود و اعتماد مردم کاهش پيدا کند به نظام ضربه مي خورد. بنابراين بعد از انتخابات 88، دشمن به دنبال اين است تا اصل تقلب در انتخابات را که توسط سران فتنه مطرح شده بود را بار ديگر مطرح کند تا به اهداف خود برسد; البته اين موضوع اتهام سنگيني به نظام اسلامي و برگزارکنندگان انتخابات بود. صدر در ادامه، با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري درباره لزوم حفظ احترام انتخابات، گفت: بايد احترام دستگاه هاي برگزارکننده انتخابات را نگه داريم; در حالي که دشمن در جهت ايجاد ابهام در سلامت انتخابات است.


 تلاش جريان انحرافي براي کاهش مشارکت در انتخابات 

عضو هيئت رئيسه مجلس با تاکيد بر لزوم مشارکت حداکثري مردم در پاي صندوق هاي راي، گفت: جريان انحرافي با چالش زايي در ايام انتخابات مي خواهد از آب گل آلود ماهي بگيرد. احمد ناطق نوري در گفت و گو با خانه ملت، درباره تلاش اپوزيسيون و جريان انحرافي براي کاهش مشارکت عمومي در نهمين دوره انتخابات مجلس، گفت: مردم ايران هوشمند تر از آن هستند که تحت تاثير القائات گروه ها و دستجات مختلف قرار بگيرند. نماينده نور و محمودآباد اقتدار نظام جمهوري اسلامي را برگرفته از تحکيم بنيان ها و مولفه هاي مردمسالاري ديني پس از پيروزي انقلاب در ايران خواند و افزود: اگر مردم از شرکت در انتخابات سرد شوند، قطعا در دراز مدت بسياري از مسائل داخلي و سياست خارجي کشور از اين مسئله آسيب مي بيند. وي با تاکيد بر مستحکمتر شدن حضور همه عقايد مردم زير چتر نظام جمهوري اسلامي، ادامه داد: سلايق مختلفي از نظر سياسي،   فرهنگي و اجتماعي در جامعه وجود دارد، از اين رو حضور حداکثري مردم در پاي صندوق هاي راي براي ايستادگي و مقاومت ايران در مقابل زياده خواهي هاي غرب حائز اهميت است. عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس، تلاش جريان انحرافي براي عدم مشارکت حداکثري مردم در انتخابات مجلس را سئوال برانگيز توصيف و تصريح کرد:   اين طيف از افراد بايد در اين باره توضيح دهد چراکه حضور اقشار مختلف جامعه در پاي صندوق هاي راي به اصل وجود نمايندگان مجلس معنا مي بخشد وگرنه نمي توان نام منتخبان انتخابات را وکلاي ملت گذاشت. وي با بيان اين مردم بايد در انتخاب نامزد اصلح براي نمايندگي مجلس تحقيق،  بررسي، تعقل و تدبر کنند، ادامه داد:  آدم هايي که بعد از قرار گرفتن بر کرسي مجلس در اداي وظايف سستي و به ملت خود خيانت نمي کنند صلاحيت ورود به خانه ملت را براي خدمت گذاري به کشور و مملکت دارند. عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره نفع جريان انحرافي از چالش آفريني در فضاي سياسي کشور، تاکيد کرد: بعضي ها براي تامين منافع شخصي و گروهي خود دوست دارند، فضاي انتخابات آشفته بازار شود تا از آب گل آلود ماهي بگيرند اما هوشياري مردم مانع از تحقق منويات آن ها مي شود.


 حقوق بشر آمريکايي; آخرين گزينه براي بقاي ديکتاتور ها 

عضو کميسيون امنيت ملي با بيان اينکه آمريکايي ها که مدعي طرفداري از حقوق بشرند با پناه دادن به صالح نشان دادند که حقوق بشر را از منظر منافع سياسي خود تعريف مي کنند، گفت: پناه دادن آمريکا به ديکتاتور يمن، پرده از دست کثيف اين کشور در کشتار مردم يمن برداشت.
مصطفي کواکبيان در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به پناه دادن آمريکا به عبدالله صالح ديکتاتور يمن به بهانه درمان، گفت: پناه دادن و حمايت از ديکتاتوري مثل عبدالله صالح که در طول سه دهه با ديکتاتوري حقوق مردم يمن را نقض کرده نقض حقوق بشر است.
نماينده سمنان و مهديشهر افزود: آمريکايي ها که مدعي طرفداري از حقوق بشرند با پناه دادن به صالح نشان دادند که حقوق بشر را از منظر منافع سياسي خود تعريف مي کنند.
وي با تاکيد بر اينکه آمريکا و کشورهايي مثل عربستان که با آمريکا همسو هستند با حمايت از صالح در کشتار مردم يمن نقش کليدي داشته اند، ادامه داد: پناه دادن به جلاد و حاکم مخلوع يمن بهترين دليل است که امريکا بر عليه منافع مردم يمن اقدام مي کند.
عضو کميسيون سياست خارجي تصريح کرد: دست آمريکايي ها کاملا رو شده است که اگر جايي ديکتاتوري باشد که بخواهد منافع آنها را تامين کند با او خواهند بود و در جايي که منافع آنها تامين نشود نه تنها از حمايت او دست بر مي دارند بلکه او را به نقض حقوق بشر متهم مي کنند. کواکبيان، افزود: ديکتاتور يمن به عنوان جنايتکار جنگي بايد به کشورش برگردانده شود و در محاکم قضايي محاکمه گردد و پشت پرده جنايات يمن آشکار شود. 


 تعهدات مالي سفرهاي استاني، خارج از چارچوب بودجه است 

رئيس کميسيون انرژي مجلس هشتم، گفت: در حالي که تعهدات مالي دولت حتما بايد درچارچوب بودجه باشد، گزارش هايي که از ديوان محاسبات به مجلس مي رسد،حاکي از اين واقعيت است که تعهدات مالي دولت در سفرهاي استاني، خارج از چارچوب بودجه است. حميدرضا کاتوزيان درگفت وگو با خانه ملت، درباره افزايش سفرهاي استاني رئيس جمهوري، گفت: انتظاراتي که دولت براي مردم، در اين سفرها به وجود آورد، مشکل آفرين شده است.نماينده تهران، افزود: مصوباتي دولت درهر دور از سفرهاي استاني حجم بالايي است که عامل افزايش تعهدات مالي دولت شده است، در حالي که تعهدات مالي دولت حتما بايد درچارچوب بودجه باشد. وي، اظهار کرد: گزارش هايي که برخي مواقع از ديوان محاسبات به مجلس مي رسد، حاکي از اين واقعيت است که اين تعهدات مالي که دولت در سفرهاي استاني به وجود مي آورد، خارج از چارچوب بودجه است وهيچ رديفي براي آن در نظر گرفته نشده است ، بنابراين انتظارات مردم افزايش پيدا مي کند و دولت نمي تواند پاسخي براي اين انتظارات داشته باشد. اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم، نارضايتي مردم را نتيجه وعده ها و قول هايي  دانست که  در نهايت به سرانجام نمي رسد و گفت: البته سفرهاي استاني، از اين جهت که امکان  ديدار رو در روي رئيس جمهور و هيات دولت با مردم به وجود مي آيد، سودمند است چرا که ارتباط مسوولين با مردم آن هم  از نزديک مي تواند مسوولين را با درد مردم  آشناتر کند. رئيس کميسيون انرژي مجلس هشتم، درباره افزايش سفرهاي استاني در نزديکي انتخابات،  با بيان اينکه بررسي از ميزان سفرهاي استاني دولت که آيا در نزديکي انتخابات بيشتر شده، نداشتم، گفت:  در صورتي که رئيس جمهوري در نزديکي انتخابات سفرهاي خود را با اين هدف و با انتخاب حوزه هاي خاصي ادامه دهد،  سفرهاي استاني به  ابزارهاي دولت  براي اهداف انتخاباتي تبديل مي شود.


 خبر 

مشايي همچنان خواب رياست جمهوري مي بيند

نماينده رباط کريم گفت: دولت و جريان انحرافي در انتخابات دخالت دارند و ما براي اين مساله نشانه هاي قطعي و مسلم داريم و باخبريم از اين بي تقوايي ها و بي مهري هايي که در حق انقلاب صورت مي گيرد حسن نوروزي در گفت وگو با  اعتدال تصريح کرد: پر واضح است که تغيير و تحولات مسئولين مالي و سياسي در استانها و شهرستانها با هدف کمک به کساني صورت گرفته  و مي پذيرد که بتوانند نيروهاي حامي کسي را که به رياست جمهوري آينده مي انديشد به مجلس بفرستند.دبير کميسيون شوراها خاطرنشان کرد: دولت سعي دارد تا جايي که مي تواند نيروهاي ضعيف خود را به شکل فله اي وارد مجلس کند تا بعدا بتواند کانديداي مورد نظر خود را به عنوان رييس جمهور دوره يازدهم معرفي کند و از همين رو سعي دارد حاميانش را به مجلس بفرستد. عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس گفت: دولتي ها و شخص احمدي نژاد اشتباهي استراتژيک را مرتکب مي شوند و حمايتهاي مکرر او از مشايي اصلا معنا ندارد و توجيهي ندارد که از مشايي در مراسم توديع و معارفه رئيس جديد ميراث فرهنگي تمجيد کرده است. عضو کميسيون اصل 90 افزود: با اين روند آقاي احمدي نژاد تمام اعتبار سياسي ، خانوادگي و علمي خود را پاي کسي ذبح مي کند که نبايد مي کرد.وي تاکيد کرد: مشايي همچنان دارد خواب رياست جمهوري يازدهم را مي بيند...


همکاري با بازرسان آژانس انرژي اتمي

يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به حضور بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي در کشورمان گفت که همکاري همه جانبه ايران با هيات بازرسي آژانس نشان دهنده حسن نيت جمهوري اسلامي است که زمينه ساز مذاکرات آينده ايران خواهد بود. سيد حسين نقوي حسيني در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي و کشوري که فعاليت هاي هسته اي خود را در چارچوب ان.پي.تي مديريت مي کند هميشه از بازرسان آژانس استقبال کرده چرا که فعاليت هاي هسته يي ما شفاف است و رژيم پادماني بر اين فعاليت ها حاکم است. وي با تاکيد بر اينکه ايران هيچ فعاليتي غير از فعاليت صلح آميز هسته يي نداشته يادآور شد: ما حتي در پذيرش بازرسان آژانس هم از حقوق مسلم مان استفاده نکرديم چرا که بر اساس ان.پي.تي کشور پذيرنده بازرسين مي تواند نسبت به بازرس ها اظهار نظر کند و اگر لازم دانست برخي بازرسان را،  راه ندهد يا آن ها را جابه جا کند.


افزايش قيمت برق در اسفند غيرقانوني است

عضو کميسيون صنايع و معادن با اشاره به خبر افزايش احتمالي قيمت برق در اسفند ماه سال جاري گفت:مجلس مصوب کرد که دولت تا پايان سال تنها مي تواند بيست درصد نسبت به قيمت سال 1389 قيمت حامل هاي انرژي را افزايش دهد. نادر قاضي پور در گفت وگو با خانه ملت  گفت: بر اساس استفساريه مجلس شوراي اسلامي، دولت تنها مي تواند در دوماه پاياني سال قيمت حامل هاي انرژي را بيست درصد نسبت به قيمت سال 1389 افزايش دهد. نماينده اروميه با اشاره به خبر افزايش احتمالي قيمت برق در اسفند ماه سال جاري گفت: اعلام شده است که دولت پنج سناريو افزايش 20، 40، 60، 80 و 100 درصدي افزايش قيمت برق را تعريف کرده است و لازم به تذکر است که افزايش بيش از بيست درصد خلاف مصوبه مجلس است.


نظام اجازه نمي دهد تحريم ها آسيبي به ملت وارد کند

عضو کميسيون امنيت ملي با اشاره به تحريم هاي نفتي اتحاديه اروپا عليه کشورمان گفت که نظام اجازه نخواهد داد از اين مسيرآسيبي به ملت وارد شود.
قدرت الله عليخاني، در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: متاسفانه امروز برخي در داخل به بهانه قطعنامه به دنبال مذاکره با غرب هستند، اما نظام چنين تصميمي ندارد بلکه به دنبال حقوق حقه ملت است و اجازه نخواهد داد افرادي در داخل اين مسير را طي کنند. وي با اشاره به تحريم هاي متعدد عليه کشورمان در طول سالهاي گذشته افزود: ما اين تضييقات را در شرايط بحراني هشت سال دفاع مقدس هم داشتيم و آن را به خوبي پشت سر گذاشتيم و اميدواريم از اين مرحله نيز به خوبي عبور کنيم. عليخاني، درباره جايگزيني کشورهاي ديگر به جاي اروپا براي فروش نفت ايران نيز گفت: ما مشکلي در فروش نفت نداريم و کشورهاي ديگري هستند که مي توانند جايگزين اتحاديه اروپا شوند.


بي توجهي به تحقيق و تفحص از عملکرد بانک ها

رئيس هئيت تحقيق و تفحص از عملکرد بانک هاي دولتي با بيان اينکه چند ماه از ارائه گزارش اين هيئت به کميسيون اقتصادي گذشته و هنوز کميسيون آن را به راي نگذاشته است، تاکيد کرد: بهتر است براي راهنمايي سيستم بانکي و جلوگيري از تخلفات اين گزارش هرچه زودتر به صحن مجلس رسيده و قرائت شود.  پيمان فروزش در گفت وگو با مهر، نسبت به عدم توجه کميسيون اقتصادي مجلس به گزارش هيئت تحقيق و تفحص از عملکرد بانکهاي دولتي که چند ماه قبل به اين کميسيون ارائه شده است ابراز تاسف کرد و گفت: اينکه چرا کميسيون اين گزارش را در دستور کار قرار نمي دهد و به آن رسيدگي نمي کند را نمي دانم. اين درحالي است که فرصتي هم تا پايان کار مجلس هشتم باقي نمانده است. وي ادامه داد: کميسيون هرچه سريع تر بايد وظيفه خود را در قبال گزارش هيئت تحقيق و تفحص انجام دهد و آن را به راي بگذارد تا در صورت تصويب به صحن مجلس برسد. رئيس هيات تحقيق و تفحص از بانکها خاطرنشان کرد: درصورتي که اين گزارش در صحن مجلس قرائت شود اثرات خوبي در سيستم بانکي خواهد داشت زيرا راهنماي خوبي در سيستم بانکي است و مي تواند از تخلفات جلوگيري کند. نماينده زاهدان گفت: ما در اين گزارش راهکارهاي کارشناسي براي جلوگيري از تخلفات بانکي ارائه کرده ايم که قطعا به کارگيري آن در سيستم بانکي اثر مثبت خواهد داشت.
 

دولت برنامه اي در مهمترين نابساماني اقتصادي نداشت

نماينده لنگرود در رابطه با سرمايه هاي سرگردان در بخش خصوصي افزود: اين مهمترين نابه ساماني است که دولت، هيچ برنامه اي براي کم کردن اين سرمايه هاي سرگردان نداشت و باعث شد اين سرمايه ها به سمت ارزوسکه  وبه دنبال آن باعث بروز اين قبيل مشکلات شود. مهرداد بائوج لاهوتي در گفت و گو با همراهان نيوز افزود:  خبرگزاري ها وسايت ها نقش مثبتي داشتند زيرا  باعث انعکاس اين مطالب شدند  تا دولت هم  به موقع ورود پيدا کند و حساس تر شود ووضعيت بحراني را حل کند. نماينده گيلان گفت: يکسري سرمايه سرگردان دست بخش خصوصي در جامعه  وجود دارد که دولت بايد اين سرمايه ها را به سمتي  که نياز باشد درست هدايت کند زيرا زماني که سرمايه ها دست مردم باشد و هدايت نشود به سمتي مي رود که با آن کارهاي کاذب ايجاد مي کنند. عضوکميسيون اقتصادي مجلس افزود: سرمايه ها بايد به سمت توليد رفته نه خريد دلار و ارز و اين نشان دهنده ي اين است که براي توليد سرمايه گذاري کمتر مي شود و ما نياز داريم که در بخش خصوصي سرمايه گذاري ها افزايش پيدا کند. وي با اشاره به تسهيلات بخش مسکن افزود:  دولت بايد بتواند تسهيلات بخش مسکن را افزايش دهد. وي در آخر با اشاره به نقش مثبت سايت ها و خبرگزاري ها در انعکاس خبرها گفت:  خبرگزاري ها وسايت ها نقش مثبتي داشتند زيرا  باعث انعکاس اين مطالب شدند  تا دولت هم  به موقع ورود پيدا کند و حساس تر شود و وضعيت بحراني را حل کند.


ايجاد وضعيت موجود اقتصادي خارج از  اختيارات يک رسانه

عضو کميسيون عمران مجلس گفت: شکي نيست که در امور اقتصادي کشور ما توطئه صورت مي گيرد اما اگر برنامه ريزي مدون و مشخصي براي اقتصاد کشور داشتيم، بي ترديد توطئه ها خنثي مي شد. محسن نريمان در گفت وگو با خانه ملت گفت:عملکرد و مديريت دولت در تنظيم بازار در نوسانات نرخ ارز ضعيف بود و اين موضوع با بيان اين که رسانه مقصر بوده است و يا دست هاي پنهان اين بازار را متشنج کرده اند، اصل موضوع را پنهان نمي کند. نماينده بابل با تاکيد بر اين که در امور اقتصادي کشور توطئه صورت مي گيرد، افزود:اين که بازار ارز و سکه تحولي تا اين اندازه را تجربه کرد از حيطه اختيارات يک رسانه خارج است بايد يک ريشه يابي اقتصادي و سياسي شود. وي ادامه داد:بي ترديد اگر دست پنهاني نيز در بازار اين نوسانات را رقم مي زد فضاي اين موضوع در بازار کشور  وجود داشت واگر کسي توانست از بازار ارز و طلا سو» استفاده کند ،اقتصاد کشور زمينه  سو» استفاده را داشته است. نريمان با تاکيد بر لزوم به کارگيري کارشناسان برتر اقتصادي توسط دولت براي برنامه ريزي و مديريت اقتصادي کشور افزود:دولت اگر دست از حرکات شتابزده بردارد بي ترديد برخي معظلات اقتصادي رخ نمي دهد اما اين بار دولت سکوت غير قابل تسامحي را از خود نشان داد. وي ادامه داد:اين که دولت مدعي باشد اين قيمت ها کاذب بوده است و يک فاکتور رواني در ايجاد نوسانات  بازار دخيل بوده است، واقعيت را تغيير نمي دهد.


 اخبار کوتاه 

هدف ناوهاي نظامي

عضو هيئت رئيسه مجلس با بيان اينکه قدرت هاي جهاني براي مسائل خليج فارس حق تعيين و تکليف ندارند، گفت:  منافع کشورهاي حاشيه خليج فارس با بهره گيري از ظرفيت هاي منطقه اي حاصل مي شود. حسين سبحاني نيا در گفت و گو با خانه ملت، درباره علت اعزام ناوهاي نظامي آمريکا، انگليس و فرانسه به خليج فارس، گفت: حضور ناوهاي جنگي اين سه کشور در خليج فارس بيشتر با نيت ايجاد فضاي رواني و آرامش خاطر همپيمانان نظام سلطه انجام شد.


اختيار در ثبت ازدواج موقت

دبير دوم کميسيون فرهنگي مجلس درباره خبر ثبت ازدواج موقت در ثبت احوال، به اختياري بودن اين عمل و توافق زوجين اشاره کرد و گفت:  هيچ الزامي براي ثبت اين امر در ثبت احوال وجود ندارد. سيد علي حسيني در گفت وگو با خانه ملت، گفت: ثبت احوال با اقدامي به دنبال ثبت ازدواج موقت در دفاتر خود بوده تا افزون بر کنترل اين مساله، آماري دقيق از تعداد آن در اختيار داشته باشد. اما اين موضوع به شکل قانوني الزامي براي تمام افراد درنظر گرفته نشده و در صورتي که توافق بين زوجين، ثبت احوال قادر به ثبت اين مساله خواهد شد. وي با تاکيد بر اينکه ثبت تمام ازدواج ها در دفترخانه هاي رسمي ازدواج يک امر حياتي است، يادآور شد: ازدواج به هر شکلي اعم از دائم و يا موقت بايد در دفترخانه ها ثبت شود اما ثبت ازدواج موقت در سازمان ثبت احوال مشروط به توافق طرفين است.


عمليات بانکي حرام و غيرشرعي

با وجود اينکه بارها مراجع و نمايندگان به بانک ها در خصوص وام هاي مشروط به سپرده گذاري و حرام بودن اين عقود هشدار داده اند، اما همچنان بانکها اين روش را براي وام دادن به مشتريان خود بر مي گزينند. سيد مصطفي طباطبايي در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: جريمه ديرکرد از نظر تمامي مراجع به ويژه حضرت امام (ره) حرام است و پرداخت وام مشروط به سپرده گذاري از نظر اسلام حرام است، چون در تمام اين موارد ربا صدق مي کند و اما چرا اينکه بانک ها اينگونه عمل مي کند خود بايد پاسخگو باشند. عملکرد بانکها از اين نظر حرام و غير شرعي است.


عواقب انتقال آب به قم

نماينده اليگودرز گفت: 181 ميليون متر مکعب آب از اليگودرز به قم انتقال مي يابد. به گزارش ايسنا، حجت الله رحماني با بيان اين که ما بايد در تمامي زمينه ها اداي وظيفه و تکليف کنيم و حقايق را بگوييم هرچند کام برخي ها تلخ شود، به طرح قمرود اشاره کرد و افزود: 14 سال پيش کلنگ پروژه اي به زمين زده شد به نام انتقال آب سرچشمه هاي دز به قم، طرحي که در مراسم کلنگ زني آن هيچ يک از مسوولين لرستاني دعوت نشده بودند. وي با بيان اين که با اين طرح 181 ميليون متر مکعب آب از شهرستان به قم انتقال مي يابد، ادامه داد:قمرود اراضي آبي شهرستان را ديم، قنات ها را خشک، برخي روستاها را خالي از سکنه کرد، و حالا بايد حق و حقوق مردم را در اين زمينه پيگيري کرد.


مذاکره در مورد رد صلا حيت ها

نايب رئيس مجلس گفت: در بعضي جاها و برخي موارد رد صلاحيت ها نياز به تبيين و بازکردن مسائل هست و به همين دليل ما در حال دنبال کردن موضوع هستيم.  محمد رضا باهنر در گفت وگو با اعتدال تصريح کرد: ما رد صلاحيت ها را دنبال مي کنيم و درباره عدم احراز صلاحيت برخي نمايندگان مجلس هشتم مذاکرات را ادامه مي دهيم ;  البته مسئولين اجرايي و نظارتي کار و وظيفه خود را انجام مي دهند و ما به هيچ وجه قصد و حق دخالت نداريم. باهنر تاکيد کرد: نتيجه اصلي و نهايي کار را از شوراي نگهبان و سخنگوي اين شورا بايد سوال کرد چون ما مسووليت رسمي در اين باره نداريم.


پرهيز روحانيت از ورود به جناح هاي سياسي

نماينده مردم نيشابور در مجلس گفت: روحانيت بايد مراقب اصل نظام و انقلاب اسلامي باشد و از ورود به جناح ها و باندهاي سياسي پرهيز کند. سيدعلي حسيني، در گفت وگو با ايسنا، درباره اظهاراتي مبني بر ضرورت استقلال فکري و عملي روحانيت در انتخابات اظهار کرد: نهاد روحانيت يا نهاد دين هميشه راهنما و هادي انسان ها هستند، به ويژه در دين اسلام که روحانيت هميشه چراغ راهنما بوده و به شدت از جناح بندي هاي مختلف در درون شيعه پرهيز کردند.

 

تحريم فروش نفت به اروپا

سخنگوي کميسيون انرژي اظهار داشت: تا يک هفته آينده تکليف طرح دو فوريتي تحريم فروش نفت به اروپا مشخص مي شود. سيد عماد حسيني در گفت وگو با ايلنا گفت: پيش نويس اين طرح اکنون آماده شده است، اما همچنان نياز به بررسي هاي دقيق تري دارد. حسيني افزود: کميسيون انرژي بايد نقطه نظرات را جمع آوري کند تا به اين نتيجه برسد که با چه شيوه اي بايد با تحريم اروپا برخورد شود. در اين زمينه نيز بايد تصميم گيري کنيم و طرحي را به صورت کلي ارائه دهيم.