نسخه شماره 2838 - 1390/11/09 -

دو سال انتظار براي 2 ميليارد دلار متروي کلان شهرها
مترو، احمدي نژاد را به بهارستان مي آورد؟
دولت باز هم 200 ميليارد تومان به مترو بدهي دارد
شهردار تهران در مراسم افتتاح 37پروژه فرهنگي، اجتماعي، عمراني و ترافيکي منطقه 9:
توافقات لازم براي انتقال پادگان جي صورت گرفته است

نايب رييس شوراي شهر تهران:
مسئولان اصلي آلودگي هوا مظلوم نمايي مي کنند

مديران شهري به کمک زوج هاي نيازمند آمده اند;
ازدواج آسان با حمايت شهرداري تهران

معاون اجتماعي، فرهنگي شهرداري تهران مطرح کرد:
تبديل شهرداري تهران به نهادي اجتماعي فرهنگي با توجه به نقش مردم در اداره جامعه


خبر


مناطق پايتخت


 دو سال انتظار براي 2 ميليارد دلار متروي کلان شهرها
 مترو، احمدي نژاد را به بهارستان مي آورد؟ 
 دولت باز هم 200 ميليارد تومان به مترو بدهي دارد

با گذشت 10 ماه از سال سرانجام قسمتي از يارانه هاي مترو و اتوبوس به شهرداري تهران پرداخت شد. گرچه مسئولان دولتي مدعي شده اند 50 درصد از بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي را پرداخت کرده اند، اما اين در شرايطي است که يارانه هاي مصوب جزو هزينه هاي جاري شهر به شمار مي روند و بايد در بازه زماني مشخصي تزريق شوند تا کارايي لازم را داشته باشند، ضمن اينکه با اين وجود هم دولت اگر باقيمانده مبلغ مصوب را تا پايان سال به شهرداري هاي کل کشور بپردازد و به وعده هاي خود عمل کند، همچنان 200 ميليارد بدهي خواهد داشت. با اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه ها، دولت بايد از محل درآمد اين قانون سهم يارانه سوخت و حمل و نقل عمومي را پرداخت کند. مجلس شوراي اسلامي نيز طي مصوباتي اين مهم را در 2سال گذشته از دولت خواستار شده است. در اين ميان عده اي معتقدند همواره 75درصد بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي اجرايي مي شود. در حال حاضر هم دولت 50 درصد را پرداخت کرده است.  درهمين ارتباط مسعود رنجبريان، مديرکل برنامه ريزي و توسعه شهري معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران به شهرنوشت گفت: بودجه مصوب کل کشور در سال 90 براي يارانه اتوبوس 300 ميليارد و براي يارانه مترو 100ميليارد تومان بوده است. در اين ميان به واسطه سهم جابجايي و گستردگي متروي تهران، 90 ميليارد تومان به شهر تهران در بخش مترو و يکصد ميليارد تومان در بخش اتوبوسراني اختصاص مي يابد. رنجبريان با بيان اينکه دولت در اين زمينه يک مرحله پرداخت تا به حال داشته است، افزود: نهم آذرماه اولين پرداخت دولت به مبلغ 125ميليارد تومان براي کل کشور آن هم بعد از کش وقوس هاي فراوان صورت گرفت. اين تخصيص 31درصدي بودجه يارانه ها در 10 ماهه اول سال، در حالي رخ داده است که يارانه ها در رديف اعتبارات جاري هستند نه در رديف فعاليت هاي عمراني. همان طور هم که مي دانيد رديف بودجه جاري بايد در بازه زماني مشخص و به طور مداوم تزريق شود چرا که در اين بخش بايد به طور روزانه به شهروندان خدمت رساني صورت پذيرد. از اين رو بودجه يارانه ها بايد يا به صورت ماهانه و يا دوماه يک بار و يا حداکثر هرسه ماه يک بار پرداخت شود. وي در ادامه گفت: از حدود دو سه هفته پيش هم مسئولان دولتي وعده داده اند که 75 ميليارد تومان ديگر براي کل کشور پرداخت خواهند کرد که ما از آن زمان به دنبال تحقق اين وعده دولت بوده ايم. با اين وجود  در صورت تحقق اين امر تا پايان سال دولت همچنان 200 ميليارد به کل کشور بدهي خواهد داشت. با در نظر گرفتن اين شرايط درمي يابيم که نه تنها 75 درصد بودجه مصوب مجلس در بخش يارانه ها محقق نشده بلکه دولت در تحقق 50 درصدي رديف بودجه يارانه ها نتوانسته موفق عمل کند. مديرکل برنامه ريزي و توسعه شهري در ادامه به ارقام پرداختي به شهرداري تهران پرداخت و ابراز داشت: تاکنون 28ميلياردتومان براي مترو تهران و حدود 21 ميليارد تومان براي اتوبوسراني در بخش يارانه هاي مصوب، پرداخت شده است که ما به دنبال آن هستيم تا طبق وعده هاي دولت 20 ميليارد ديگر براي مترو تهران و حدود 16 ميليارد ديگر براي اتوبوسراني بگيريم. رنجبريان در پايان به اعتبارات تخصيص يافته در فعاليت هاي عمراني پرداخت و افزود: در مجلس شوراي اسلامي براي سال 90،243 ميليارد تومان براي مترو شهر تهران در بخش عمراني اختصاص يافته که تا به امروز 151 ميليارد تومان آن محقق شده است که  مي توان تحقق 62 درصدي اين رديف اعتباري را متصور شد. با اين وجود تحقق 50 درصدي بودجه هاي مصوب مجلس از طرف دولت در بخش هاي عمراني سخن صحيحي است که معمولا هم اين اتفاق مي افتد. البته ما انتظار داريم در رديف بودجه هاي عمراني 100درصد بودجه محقق شود چرا که با توجه به زمان پرداخت و نيز پيشرفت روزافزون و توسعه شبکه حمل و نقل عمومي، بايد اين رديف بودجه هاي به طور کامل به ما پرداخت شود. از اين رو تحقق 50 درصدي بودجه هاي عمراني نمي تواند به عنوان موفقيت تلقي شود. 
 
نمايندگان قانع نشوند، رئيس جمهور
در صحن توضيح مي دهد

 
«چرا قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و کلان شهرها و حمل و نقل عمومي ساير شهرها، علي رغم نياز مبرم اين شهرها به روان سازي ترافيک، خصوصا با آغاز هدفمند شدن يارانه حامل هاي انرژي، ابلاغ و اجرا نشد؟» اين پرسشي است که در صورت قانع نشدن نمايندگان، هفته  جاري در صحن مجلس در قالب طرح سوال از رييس جمهور پرسيده مي شود. به گزارش «شهر»، به گفته مهرداد لاهوتي عضو کميسيون مجلس شوراي اسلامي در صورت متقاعد نشدن نمايندگان، جلسه اي براي پرسش اين سوال با حضور رئيس جمهور و در صحن علني تشکيل خواهد شد. آقايي رييس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به جلسه هفته گذشته کميسيون با موضوع طرح سئوال از رئيس جمهوري و باحضورنمايندگان سوال کننده، نماينده دولت (محمدرضا ميرتاج الديني) و اعضايي از هيئت امناي صندوق توسعه ملي و خزانه دار کل کشور،گفت: نماينده دولت در اين نشست، نبود موجودي درصندوق توسعه ملي را علت اصلي پرداخت نشدن سهم شهرداري تهران برشمرد و اضافه کرد که بانک هاي عامل به علت بدهکار بودن شهرداري تهران نمي توانستند به شهرداري تهران مبلغي پرداخت کنند. او ادامه داد: همچنين دولت بر اين اعتقاد بود که مصوبه مجلس با اصل 75 قانون اساسي که مبني بر مشخص بودن محل اعتباري طرح ها از رديفي مشخص است مغايرت داشت ولي مجلس در قانون ذکر کرده بود که دو ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي يا هر محل ديگري که امکان برداشت از آن وجود دارد، صورت بگيرد. آقايي يادآور شد: به علت اين که مصوبه مجلس پس از تصويب مورد تائيد مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز قرار گرفت بايد اجرايي مي شد و نمايندگان سئوال کننده بر اين اعتقاد بودند که صندوق توسعه ملي به هر ميزان که اعتبار داشت بايد به شهرداري ها پرداخت مي کرد. رئيس کميسيون عمران مجلس هشتم با استناد به آيين نامه داخلي مجلس، گفت: اگر نمايندگان سوال کننده از رئيس جمهور امضاي خود را پس نگيرند و از توضيحات ميرتاج الديني قانع نشوند، رئيس جمهوري اين هفته بايد به مجلس بيايد و پاسخگوي نمايندگان سوال کننده باشد. بر اساس قانون تسهيلات ارزي شهرداري تهران مي تواند يک ميليارد دلار براي توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزي و يا صندوق هاي جايگزين (مانند صندوق توسعه ملي) استفاده کند. در راستاي همين قانون، همچنين 700ميليون دلار به متروي ساير کلان شهرها و 300 ميليون دلار هم براي توسعه حمل ونقل در ديگر شهرهاي کشور اختصاص خواهد يافت. اما پس از دو سال هنوز اين قانون در ليست انتظار اجراست.


 شهردار تهران در مراسم افتتاح 37پروژه فرهنگي، اجتماعي، عمراني و ترافيکي منطقه 9:
 توافقات لازم براي انتقال پادگان جي صورت گرفته است 

گروه شهري- مريم شيخي: شهردار تهران ديروز در مراسم افتتاح 37 پروژه فرهنگي، اجتماعي، عمراني ترافيکي و خدمات شهري منطقه 9 از انتقال پادگان جي تا چند ماه آينده خبر داد. وي گفت: توافقات لا زم براي انتقال پادگان جي صورت گرفته است و ظرف چند ماه آينده پادگان جي نيز همانند پادگان قلعه مرغي به مجموعه پايتخت افزوده خواهد شد. قاليباف با بيان اين مطلب اظهار کرد : يکي از دغدغه هاي شهر تهران وجود اماکن نظامي در محدوده شهر بوده که انتقال اين اماکن طي چند سال اخير با جديت دنبال شده است در اين ميان انتقال پادگان جي نيز در دستور کار قرار دارد که بر اساس توافق هاي صورت گرفته اميدواريم طي چند ماه آينده اين مجموعه به شهر تهران افزوده شود و در اختيار شهروندان قرار گيرد. قاليباف تاکيد کرد: افزوده شدن فضاي پادگان جي به شهر تهران در همه ابعاد از حوزه اقتصادي گرفته تا رفع کمبود فضاهاي سبز مي تواند براي منطقه و شهروندانش بسيار تاثيرگذار باشد و بسياري از مشکلات منطقه را نيز رفع کند. وي خاطرنشان کرد: من از خدا خواسته ام که در مورد کاري که انجامش در توانمان نيست به مردم قولي ندهيم به همين دليل با وجود اينکه حل مشکل فرودگاه مهرآباد از سوي بسياري از ساکنين منطقه 9 مطرح و درخواست شده اما نمي توانم در اين مورد قولي بدهيم ولي در مقابل انتقال پادگان جي و افزوده شدن فضاي اين محدوده به شهر تهران را به شهروندان نويد مي دهيم و تلاش خواهيم کرد که اين اقدام را در راستاي حل مشکلات منطقه و بهبود وضعيت شهروندان انجام دهيم که به طور حتم اين اقدام در رشد اقتصادي وتوليد ثروت در منطقه نيز تاثيرگذار خواهد بود. وي با تاکيد بر اين که انتقال پادگان جي را سه سال است که به طور مرتب پيگيري مي کنيم، خاطرنشان کرد: از همکاري نيروهاي مسلح بايد نهايت تشکر را داشته باشيم که زمينه سازي لازم را براي انتقال اماکن نظامي از شهر را با ما داشته اند. قاليباف در ادامه با بيان اين که اما و شهدا ما را از ظلمات به سمت نور هدايت کردند و باعث احياي مجدد اسلام شدند گفت: امام و شهدا به مسلمين در همه جهان عزت بخشيدند و ترديد نکنيد که بيداري اسلامي امروز در جهان اسلام و روحيه مبارزه مردم در دنيا به برکت خون شهدا وامام شهدا است . شهردار تهران با اشاره به اينکه اکنون در آستانه سي سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي هستيم، اضافه کرد: امروز کسانيکه دغدغه امام و شهدا، اسلام و دين، ولايت و رهبري و کشور و ملت را دارند وظيفه اي جز کار و تلاش و اثبات کارآمدي دين در اداره جامعه ندارند و در واقع ما مسئولين بايد تلاش کنيم کشور را در حوزه مادي و معنوي به پيش ببريم و گرنه در مسير رشد جامعه و راه امام و شهدا گام بر نداشته ايم. وي در ادامه با اشاره به اينکه منطقه 9 از مناطق برخوردار تهران نيست گفت: به همين دليل و در راستاي کاهش فاصله هاي شمال وجنوب شهر رفع مشکلات اين منطقه و مناطق همجوارش مانند منطقه هاي 10 و 21 در دستور کار قرار دارد. شهردار تهران تصريح کرد: ما نمي گوييم که مشکلات در اين مناطق حل شده چرا که هنوز مشکلات زيادي وجود دارد اما رويکرد ما در شهرداري تهران از روزي که توفيق خدمت را در اين مجموعه پيدا کرديم اين بود که اجازه ندهيم فاصله شمال وجنوب شهر از اين بيشتر شود چرا که تا چند سال پيش تهران کاملا شهري دو قطبي بود بر اين اساس وبر مبناي قولي که به مردم داديم امروز با عدد ورقم اعلام مي کنيم که به تعهد خود پايبند بوده ايم ونه تنها اجازه نداده ايم که فاصله شمال وجنوب شهر زيادتر شود بلکه فاصله ها کمتر هم شده است. وي با بيان اينکه بسياري از مشکلات و مسائل در حوزه اختيارات و مسئوليت هاي شهرداري تهران نيست گفت: هر آنچه در چارچوب وظايف شهرداري بوده مدعي هستيم که به وظيفه خود عمل کرده ايم ودر آن بخش ها کوتاهي نداشته ايم و در اين ميان مناطق محروم در الويت همه کارها بوده اند. قاليباف در پايان با بيان اينکه در حوزه عمراني ادامه دو بزرگراه يادگار امام و علي (ع) با جديت در دستور کار قرار دارد گفت: ادامه بزرگراه يادگار امام که به دليل معارضين و در حال تملک چندين سال متوقف مانده بود اکنون با جديت در حال احداث است که اميدواريم تا يک تا دو ماه آينده اين پروژه به بهره برداري برسد.


 نايب رييس شوراي شهر تهران:
 مسئولان اصلي آلودگي هوا مظلوم نمايي مي کنند 

نايب رييس شوراي اسلامي شهر تهران اظهارکرد: بيش از 15 ارگان در مقوله ترافيک دخالت دارند که البته بيشتر آنها مي خواهند خود در راس امور قرار گيرند. حسن بيادي نايب رييس شوراي اسلامي شهر تهران افزود: از اين بين بيشتر،  ارگان هاي دولتي دنبال حوزه عمل گسترده تري بوده و سعي در تمرکزگرايي در تصميم سازي ها دارند و اين در حالي است که چاره ترافيک تهران مديريت يکپارچه است، مديريتي که در آن يک سيستم تصميم گيري مي کند. او اظهارکرد: اين که فکر کنيم يک ارگان خاص بهتر از يک سيستم مي تواند ترافيک را مديريت کند، خطا کرده ايم و بايد فارغ از هر نوع خودکامگي دنبال تحقق مديريت يکپارچه حمل و نقل و ترافيک به عنوان دغدغه اصلي در حل مشکل ترافيک باشيم.  بيادي تصريح کرد: ترافيک يک معضل چند بعدي است و بايد در تصميم سازي ها تمامي پارامترهاي مرتبط با آن به صورت توامان مورد توجه قرار گيرد و اگر بخواهيم  تک بعدي به آن نگاه کنيم، هيچ گاه موفق به حل اين مشکل نخواهيم شد.  وي اضافه کرد: امروزه بحث حمل و نقل عمومي با آلودگي هواي تهران گره خورده و همه از مديريت شهري انتظار دارند که اين مشکل را حل کند، در حالي که اين سازمان نه مديريت توليد خودرو را بر عهده دارد و نه مسئوليت توليد سوخت را و حتي کوچک ترين هماهنگي نيز از سوي مسئولان دستگاه هاي متولي اين امور با شهرداري تهران صورت نمي گيرد.  بيادي تصريح کرد: با توجه به کيفيت خودروها و مباحث مربوط به تعداد ورود خودروهاي نو و خروج خودروهاي فرسوده از شهر بايد مديريت شهري در تصميم سازي هاي مربوط به توليد خودرو دخالت داشته باشد، در حالي که چنين نيست. او اضافه کرد: دست اندرکاران مربوطه که سوخت و خودروي بي کيفيت وارد شهر مي کنند، هنگامي که بحث آلودگي هوا پيش مي آيد خود را کنار مي کشند و طوري مظلوم نمايي مي کنند که انگار آن ها هيچ گونه دخالتي در آلودگي هوا ندارند و تازه در چنين شرايطي از مديريت شهري انتظار دارند آلودگي هوا را رفع کند.  او با تاکيد بر اين نکته که عمده ترين مشکل حمل و نقل و ترافيک در تهران عدم مديريت يکپارچه است، گفت: راه حل مشکل ترافيک تحقق مديريت يکپارچه حمل و نقل است و به اين منظور بايد تلاش ها و پيگيري هاي جدي تري صورت گيرد. نايب رييس شوراي اسلامي شهر تهران در ادامه برگزاري کنفرانس مهندسي ترافيک با محوريت انسان را يک فرصت مناسب براي تبادل تجربيات تخصصي و ايده هاي علمي دانست و خاطرنشان کرد: طرح موضوع حمل و نقل انسان محور در اين دوره مي تواند مسئولان را نسبت به اين موضوع آگاه تر کرده و حساسيت هاي لازم را در مردم ايجاد کند.  بنابراين گزارش يازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک با شعار «حمل و نقل انسان محور» از سوي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران طي روزهاي دوم و سوم اسفند سال جاري در محل مرکز همايش هاي بين المللي برج ميلاد تهران برگزار مي شود.


 مديران شهري به کمک زوج هاي نيازمند آمده اند;
 ازدواج آسان با حمايت شهرداري تهران 


واقعيت اين است که تا چند سال گذشته ازدواج مانند امروز امر پيچيده اي نبود; آن روزها پدر و مادرها جوانانشان را زير بال و پر مي گرفتند و آنها را به خانه هاي بخت مي فرستادند. اما امروز به دليل تغييرات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ... بسياري از خانواده ها و جوانان ديگر قادر به تامين مايحتاج خود براي برگزاري مراسم ازدواج نيستند و نياز به حمايت هاي بيشتري دارند تا بتوانند گام در اين مسير بگذارند.  به گزارش شهرنوشت، در گذشته کمتر مي ديديم که اقدامي اجرايي براي ساماندهي ازدواج جوانان در جامعه از سوي نهادها صورت بگيرد، اما امروز خوشبختانه از گوشه و  کنار مي شنويم که برخي سازمان ها برنامه هايي دارند و اقدامات نويني متناسب با شرايط کنوني جامعه براي ازدواج جوانان صورت مي دهند. اين اقدامات شايد فرآيندي باشد که طي آن با اتخاذ تدابير و اقدامات ويژه گام هاي موثري براي تسهيل در امر ازدواج جوانان صورت مي گيرد. در اين ميان ديده مي شود که شهرداري تهران نيز اقدامات ويژه اي در همين راستا صورت داده است که از جمله آنها مي توان به کارت هديه هاي 700 هزار توماني و استفاده از تالارهاي ويژه عروسي براي جوانان نيازمند اشاره کرد.  در همين رابطه مديرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداري تهران خبر از ساخت تالارهاي عروسي در تمامي مناطق شهر تهران داد و به شهرنوشت گفت: هدف از اجراي اين اقدامات خدمت رساني به زوج هاي جوان و نيازمند شهر است تا راحت تر بتوانند مراسم خود را برگزار کنند و از بار مشکلاتشان کاسته شود.  حسين زارع صفت گفت: تاکنون هشت تالار عروسي در شهر تهران در همين راستا فعاليت خود را شروع کرده اند; در اين تالار ها خدماتي مانند شام، شيريني، ميوه، آرايشگاه، ماشين عروس، گل، سفره عقد و ... به جوانان ارايه مي شود و بر همين اساس هزينه هاي لازم براي خدمات آرايشگاه و ماشين عروس براي خانوادهاي نيازمند از سوي خيريه ها تامين شده و ساير خدمات تا سقف 700 هزار تومان در قالب کارت هديه شهرداري بر عهده شهرداري تهران است.  او همچنين گفت: در اين طرح تنها زوج هايي مي توانند از کارت هديه 700 هزار توماني شهرداري براي استفاده از خدمات تالارهاي عروسي استفاده کنند که از سوي معاونت هاي اجتماعي مناطق تائيد شده و به سازمان رفاه معرفي شوند. بديهي است که اين زوج ها از وضعيت مالي خوبي برخوردار نيستند و برخي نيز تحت پوشش نهادهاي حمايتي يا خيريه ها قرار دارند.  وي با بيان اينکه اين تالارها که با عنوان ياس فعاليت خود را شروع مي کنند، گفت: زيبايي، ارائه خدمات مطلوب همراه با پارکينگ اختصاصي در متراژ بيش از هزار متر از ويژگي هاي اين تالارهاست که بعضا ساخت برخي از آنها بيش از يک ميليارد تومان هزينه در بردارد که البته اسناد اين تالار ها به نام شهرداري تهران و درآمد آن هم به حساب شهرداري واريز مي شود.  به گفته زارع صفت، تالارهاي ياس شهرداري تهران در بوستان ولايت، شهرري، بلوار الغدير، پارک توسکا و برخي ديگر از مناطق شهر تهران راه اندازي شده اند.  همانطور که کارشناسان مي گويند، عوامل اقتصادي يکي از مهمترين دلايل بي ميلي جوانان براي ازدواج است.  يک روانشناس در اين باره به شهرنوشت مي گويد: مشکلات اقتصادي، مسکن، تهيه وسايل زندگي، مهريه سنگين، بيکاري، رفاه زدگي برخي از جوانان و فقر خانوادگي، از مهمترين دلايل اقتصادي موثر در تاخير ازدواج جوانان است.


 معاون اجتماعي، فرهنگي شهرداري تهران مطرح کرد:
 تبديل شهرداري تهران به نهادي اجتماعي فرهنگي با توجه به نقش مردم در اداره جامعه 

معاون اجتماعي، فرهنگي شهرداري تهران با بيان اين که همه کاره انقلاب اسلامي مردم هستند، گفت: همين رويکرد سبب شده شهرداري تهران از نهادي صرفا خدماتي به نهادي اجتماعي و فرهنگي تبديل شود.  دکتر سيد محمد هادي ايازي در نشست فصلي مديران شهرداري اظهار کرد: خوشبختانه در سراي محلات شهر تهران مديران محلات داراي سابقه اجرايي طويل المدت بوده و اين امر به پيشرفت محله ها کمک مي کند که در اين زمينه تاکنون با موفقيت هاي بي شماري روبه رو شده ايم. وي ادامه داد: نکته اي که مي خواهم عرض کنم همان نگاهي است که از بدو انقلاب مطرح بوده و آن اين است که همه کاره انقلاب اسلامي مردم هستند. معاون اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران خاطرنشان کرد: در جامعه ما اين مردم هستند که نقش اصلي را ايفا مي کنند وانقلاب اسلامي به واسطه آنان به پيروزي رسيد. هشت سال دفاع مقدس را نيز همين مردم اداره کردند و دستگاه هايي که اين باور را داشته باشند که همه کاره انقلاب مردمند، در اقداماتشان قطعا با موفقيت روبه رو خواهند شد. ايازي ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر همين رويکرد سبب شده شهرداري از نهادي خدماتي به نهادي اجتماعي و فرهنگي  تبديل شود. وي با اشاره به فرموده بنيانگذار انقلاب اسلامي مبني بر اينکه در ايران اسلامي مردم تصميم گيرندگان تمام مسائلند، عنوان کرد: مقام معظم رهبري نيز در اين خصوص مي فرمايند"مشارکت مردم پويايي همه جانبه کشور را به وجود مي آورد". سخنگوي شهردار تهران افزود: در دوره جديد يک سري مفاهيم جديد در حوزه مديريت شهري از قبيل تبديل شهرداري از نهادي خدماتي به نهادي اجتماعي فرهنگي، تقويت نهادهاي مردمي و يا مشارکت آگاهانه و نظارت معنادار شهروندان به وجود آمده است که در اين مورد مي توان به راه اندازي سامانه هاي 1888 و 137 در شهرداري اشاره کرد. ايازي خاطرنشان کرد: هم اکنون مفاهيمي از قبيل تدوين برنامه ها در مقياس محلات، تنظيم برنامه هاي محلي با مشارکت شوراياران، تثبيت شوراياري هاي محلات، تهيه پيوست هاي اجتماعي و فرهنگي و برون سپاري و تمرکز زدايي در شهرداري تهران مطرح شده است که حتي اثرات خود را در سطح کشور نيز داشته است. وي اضافه کرد: در اين مورد اجراي مديريت محلات در سطح 374 محله شهر تهران شکل گرفته که مراحل قانوني آن طي شده  و مصوبه شوراي شهر را نيز در اين خصوص گرفته ايم.در حال حاضر دستورالعمل هاي اجرايي اين طرح تهيه شده و در اين مورد ستاد راهبري هر ماه يک بار تشکيل مي شود. تمام موارد تدوين شده و به صورت کتابچه ريز برنامه هاي هر محله تنظيم و در اختيار محلات شهر تهران قرار گرفته است. معاون اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران با بيان اينکه هم اکنون در شهر تهران 235 سراي محله ساخته شده، گفت: محورهاي فعاليت مديريت محله شامل 13 محور، خانه تسنيم(امور بانوان)، خانه قرآن وعترت، خانه آي تي، خانه فرهنگ، خانه کتاب، خانه سلامت، خانه اسباب بازي، خانه علم و زندگي، خانه دوام، خانه مددکاري اجتماعي، خانه کارآفريني، خانه ورزش و خانه پژوهش است. وي با اعلام اينکه قرار است براي هر محله از شهر تهران سايتي طراحي شود که تمام اطلاعات محله را شامل مي شود، بيان کرد : دوم اسفند ماه نيز جشنواره ساب پرتال هاي شهر تهران توسط معاونت اجتماعي فرهنگي شهرداري برگزار مي شود. ايازي در ادامه با اشاره به برگزاري جشنواره شمسه اظهار کرد: 200 هزار نفر عضو اين جشنواره شده اند و تنها در بخش مسابقات قرآني 55 هزار نفر شرکت کننده داشته ايم.استقبال از جشنواره شمسه توسط شهروندان بي نظير بوده و در راستاي برگزاري اين جشنواره، تمامي محلات داراي گروه سرود، نمايش، موسيقي و....مهارت هاي ديگر خواهند بود. معاون اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران در بخش ديگري از سخنانش مهمترين انتظارات اين معاونت را، تکميل و تجهيز سراهاي محلات در نيمه اول سال 91 ، رفع مشکلات ومحدوديت هاي اداري و مالي و اجراي مديريت محله، تسريع در واگذاري فعاليت ها وبرنامه ها به مديريت محلات و بسترسازي و گسترش فعاليت ها و برنامه ها در قالب مديريت محلات بر شمرد.


 خبر 

در بازديد قاليباف از پروژه صدر - نيايش عنوان شد:
عمليات جمع آوري دکل هاي برق فشارقوي
 از بزرگراه صدر به ز ودي آغاز مي شود

دکتر محمد باقر قاليباف به اتفاق هيات همراه از پروژه بزرگراه طبقاتي صدر و تونل نيايش بازديد کرد.  دکتر مازيار حسيني در حاشيه اين بازديد گفت: اين بازديد به صورت ميداني از انتهاي بخش شرقي بزرگراه صدر درمحل تقاطع با بزرگراه امام علي(ع) آغاز و پس از بازديد از بخش هاي مختلف اجرائي پل صدر، با سرکشي به کارگاه هاي نونهالان، گلشهر و نيايش از پروژه احداث تونل نيايش ادامه  يافت.  معاون فني و عمراني شهرداري تهران درادامه افزود: درپروژه احداث بزرگراه طبقاتي صدر که پيشرفت آن از مرز 38 درصد فراتر رفته است، 33 ستون پل درحال بتن ريزي بوده و پيش بيني  مي شود ظرف روزهاي آينده، عمليات جمع آوري دکل هاي برق فشارقوي آغازشود. نکته جالب ديگر در مورد اين پروژه آنکه براي حمل محموله قطعات گنتري کرين (جرثقيل هاي عظيم الجثه) نياز به170  کانتينر است. اما در پروژه احداث تونل نيايش نيز عمليات پوشش نهايي تونل شامل عايق بندي، آرماتوربندي و بتن ريزي کف، ديواره و سقف تونل از هفته گذشته شروع شده و پيشرفت عمليات اجرايي منطبق با برنامه زمان بندي مي باشد.


60درصد تهراني ها از اتوبوس و مترو استفاده مي کنند

بالغ بر 60درصد شهروندان تهراني براي رفت و آمدهاي روزانه خود در سطح شهر از اتوبوس و مترو استفاده مي کنند. بر اساس آخرين نظرسنجي پيامکي صداي شهر راديو تهران از شهروندان تهراني، 59/4 درصد کساني که در اين نظرسنجي شرکت کردند از اتوبوس و مترو، 14/6درصد از تاکسي و 26درصد نيز از وسيله نقليه شخصي استفاده مي کنند.  براساس اين گزارش، از مجموع 31 هزار و 260 نفر شرکت کننده در اين نظرسنجي 18 هزار و 570 نفر اتوبوس و مترو، 4 هزار و 560 نفر تاکسي و 8 هزار و 160 نفر نيز وسيله نقليه شخصي را به عنوان وسيله اي که براي رفت و آمد در سطح شهر از آن استفاده مي کنند، اعلام کردند.  بنابراين گزارش،در نظرسنجي قبلي پيام کوتاه صداي شهر، 91 درصد تهراني ها کيفيت پايين سوخت و خودروها را عامل آلودگي هواي تهران اعلام کرده بودند.


بانک شهر خدمتگزاري به شهروندان را
سرلوحه کار خود قرار داده است

گروه شهري: عليرضا هاديان همداني قائم مقام مديرعامل و عضو هيات مديره بانک شهر در آستانه فرا رسيدن دومين سالگرد تاسيس اين بانک گفت : مجموعه بانک شهر با عزمي راسخ و با تاکيد بر اصول مشتري مداري و خدمتگزاري به شهروندان وارد سومين سال تاسيس خود خواهد شد. وي با بيان اينکه بانک شهر طي 2 سال حضور در عرصه پولي و بانکي کشور تلاش نموده است با تامين منابع مالي مورد نياز مديريت شهري، گام هاي موثري در راستاي رفاه شهروندان ايراني بردارد اظهار داشت: هدف بانک شهر در سومين سال فعاليتش، ارائه خدماتي بهتر و شايسته تر خواهد بود. وي در اين رابطه گفت: زيرساخت هاي مورد نياز براي خلق خدمات نوين و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک شهر فراهم شده است که در آينده نزديک در شعب اين بانک اجرايي خواهد شد. قائم مقام مديرعامل بانک شهر اظهار داشت: شهروندان مي توانند با سرمايه گذاري در بانک شهر علاوه بر برخورداري از تمامي خدمات بانکي در عمران و آباداني شهرهاي خود مشارکت نمايند. هاديان همداني در بخش ديگري از سخنانش به منابع انساني بانک شهر اشاره کرد و گفت: نيروي انساني بانک شهر از مهمترين مزاياي اين بانک محسوب مي شوند چرا که از نيروهاي جوان تحصيلکرده و متعهد سيستم بانکي کشور با سنين بين 25 تا 35 سال انتخاب شده اند که اين امر مي تواند در کنار تجارب بالاي مديرانش موجب پيشبرد اهداف متعالي بانک شهر گردد. وي خاطر نشان ساخت، عزم و نيت مجموعه بانک شهر قرار گرفتن در ميان بانک هاي برتر است که اين مهم را با خدمت صادقانه، پايبندي به اصول مشتري مداري و ارائه خدمات نوين و شايسته به هم ميهنان عزيزمان محقق خواهيم کرد.


 مناطق پايتخت 

نصب  15 جان پناه 
در معابر پرتردد شمال تهران

منطقه3: شهرداري منطقه 3 تهران به منظور ايمني عابرين پياده در هنگام عبور از عرض معابر پرتردد شهر اقدام به نصب جان پناه هاي ايمني در اين نقاط کرده است. مهندس طيباني معاون حمل و نقل وترافيک اين منطقه با اعلام اين خبر گفت : اين جان پناهها بخشي از تجهيزات از جمله جزاير ترافيکي، استوانه هاي ارتجاعي، چراغ چشمک زن، رفلکتورهاي انعکاسي، خط کشي و آئينه هاي محدب هستند که به منظور تسهيل عبور و مرور عابرين پياده احداث شده اند. معاون شهردار منطقه 3 در ادامه با اشاره به اينکه اين جان پناهها طي سال جاري در 15 نقطه از سطح اين منطقه نصب شده است خيابان هاي دکتر شريعتي، ملاصدرا، سئول، پاسداران و شهيد کلاهدوز را از مهمترين نقاط نصب اين تجهيزات برشمرد.


برگزاري ويژه برنامه هاي
دهه فجر در منطقه 15

منطقه 15: رفيع معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه 15 از برگزاري ويژه برنامه هايي به مناسبت ايام پيروزي انقلاب اسلامي در سطح مساجد ، مدارس و مراکز فرهنگي سطح محدوده خبر داد.
وي در تشريح برنامه هاي منطقه در اين ايام گفت: همزمان با سالگرد پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي ضمن هويت بخشي سيماي بصري و آراستگي فضاي عمومي سطح منطقه و نورپردازي و آذين بندي مراکز فرهنگي،  ورزشي،  ميادين و معابر اصلي، نسبت به ديدار با خانواده هاي معظم شهدا و تجليل از آنان و غبارروبي و عطرافشاني مزار شهداي انقلابي در اين ايام اقدام خواهيم کرد.


لايروبي ا نهار روستايي
جنوب تهران

منطقه 20: انهار روستاهاي بخش حريم منطقه 20 به منظور رفاه حال ساکنين روستايي وجلوگيري از آبگرفتگي معابر پاکسازي شد. عطا»اله حسيني شهردار ناحيه 7 اين منطقه با اشاره به ضرورت ارائه خدمات شهري به ساکنان بخش حريم به ويژه روستائيان گفت: انهار روستاهاي بخش حريم اين منطقه در سه ماه گذشته با حجم عمليات 128 هزار مترطول پاکسازي شد. حسيني با اشاره به اينکه لايروبي انهار روستاهاي بخش حريم به صورت ماهانه با حجم عمليات متوسط 43 هزار مترطول انجام مي شود خاطرنشان کرد: جداول روستاهاي غنيآباد، اشرفآباد، زمانآباد، محمودآباد، قاسمآباد، عباسآباد، کريم آباد، گل تپه، طالبآباد، قلعه نو، چالطرخان، قميآباد، مقيمآباد و نجم آباد نيز با حجم عمليات 210هزار مترطول به منظور زيباسازي ونظافت شستشو شد.


بوستان جنگلي خرگوش دره محل اسکان اضطراري

منطقه 22: شهرداري منطقه 22 با همکاري سازمان پيشگيري بحران شهر تهران، عمليات ساخت سکوهاي اسکان اضطراري را در بوستان جنگلي خرگوش دره با هدف ايجاد آمادگي براي مقابله با شرايط بحراني در دستور کار خود قرار داده است. حسين مرادي شهردار منطقه با اعلام اين خبر گفت: " 190 سکوي اسکان اضطراري در بوستان جنگلي خرگوش دره، روبروي ورزشگاه يک صد هزار نفري آزادي ساخته مي شود تا اين بوستان افزون بر آمادگي براي پناه دادن شهروندان در شرايط اضطراري نظير وقوع حوادث طبيعي، براي اسکان موقت مسافران شهرستاني در زمان برگزاري مسابقات ورزشي آماده باشد. هر يک از اين سکوها 15 متر مربع مساحت و ظرفيت اسکان 5 نفر شهروند را دارند. تا کنون حدود 140 سکو در اين بوستان ساخته شده است.


کمک و مساعدت عمراني
و تجهيزاتي به مساجد

منطقه 10: معاون امور اجتماعي و فرهنگي منطقه ده به تشريح اقدامات و فعاليت هاي عمراني و تجهيزاتي مساجد در سال جاري در 3بخش احداث، تعمير و تجهيز و برنامه هاي فرهنگي پرداخت . جواد سيفي معاون امور اجتماعي و فرهنگي منطقه ده، با تاکيد بر اهميت نقش مساجد در فرهنگ سازي، رسيدگي به اين مراکز ديني را از تکاليف دانست و گفت: از بدو اسلام مساجد از جايگاه و اهميت ويژه اي در فرهنگ سازي و گسترش مباني ديني برخوردار بوده و تا به امروز اين رويه با توجه به تهديدات فرهنگي ادامه دارد و در واقع مسجد خاستگاه حکومت و مديريت ديني است. بنابراين متناسب با کارکردهاي مساجد، بايد در زمينه عمراني تجهيز آنها اقدامات شايسته اي صورت پذيرد.  وي با تشريح اقدامات شهرداري منطقه در زمينه ساخت و تجهيز مساجد افزود: به منظور ترويج شعائر ديني و جلب و جذب شهروندان خصوصا جوانان به حضور در مساجد با تلاش اداره فرهنگي فعاليت هاي عمراني با اعتبار 369 ميليون تومان در قالب ساخت دفتر ائمه جماعات، بازسازي و تعميرات شبستان، گسترش بنا و نماسازي مساجد، بازسازي گلدسته ها، تعمير سرويس هاي بهداشتي و نصب ايزو گام  و ديگر موارد در مساجد انجام شده است.