نسخه شماره 2835 - 1390/11/05 -


طرح جامع توانمندسازي و کارآفريني زنان تدوين شد

وزير آموزش و پرورش خبرداد:
تغيير کتاب هاي درسي در يک پروسه شش ساله


يک و نيم ميليون بازنشسته تحت پوشش بيمه تکميلي قرار گرفته اند
پرداخت يک ميليون تومان به خانواده بازنشستگان هنگام فوت
وعده هاي فرهاد دانشجو:
بانک دانشگاه آزاد تشکيل مي شود
شهريه دانشگاه 20 درصد کاهش مي يابد

ميراث فرهنگي در مقابل دارالفنون سکوت کرده است


خانه ديروز، خانه امروز


خبر


اخبار کوتاه


 طرح جامع توانمندسازي و کارآفريني زنان تدوين شد 

رئيس مرکز امور زنان گفت: اهداف طرح جامع توانمندسازي و کارآفريني براي زنان سرپرست خانوار با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص تحکيم مباني خانواده و تقدم وظايف مادري و همسري زنان، هدايت به سمت مشاغل خانگي، پرکردن اوقات فراغت وارتقا» کسب و کار خانگي است.
به گزارش ايسنا، مريم مجتهدزاده افزود: اين طرح با تاکيد برتوانمندي هاي زنان و با هدف ايجاد اشتغال براي زنان سرپرست خانوار و فارغ التحصيلان دانشگاه و کساني که زمينه کارآفريني دارند تدوين شده است.  وي ادامه داد: تدوين طرحي ملي باعنوان "طرح جامع توانمند سازي و کار آفريني زنان " در راستاي ايجاد اشتغال زنان بر اساس تخصص ها پايه ريزي شده است.
رئيس مرکز امور زنان گفت: اهداف اين طرح براي زنان سرپرست خانوار با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص تحکيم مباني خانواده و تقدم وظايف مادري و همسري زنان، هدايت به سمت مشاغل خانگي، پرکردن اوقات فراغت وارتقا» کسب و کار خانگي است.
مجتهدزاده به اهداف اين طرح براي دختران فارغ التحصيل نيز اشاره کرد و گفت: از آنجايي که در بسياري از حوزه ها به اين تعداد فارغ التحصيل نياز نيست و خروجي ها از مراکز دانشگاهي بايد براساس نيازهاي جامعه باشد، اجراي اين طرح در هدايت شغلي نقش موثري دارد که دختران دانشجو به سمت مشاغلي که جامعه به آن نياز دارد سوق داده مي شوند.
رئيس مرکز امور زنان به راه اندازي کارگروه اشتغال اشاره کرد و گفت: اين کارگروه با عضويت مشاور وزيرکشور و مشاور وزير کار در حوزه زنان، رئيس بخش سرمايه هاي اجتماعي و مشاور اقتصادي مرکز امورزنان و خانواده تشکيل شده است.
وي ادامه داد:در جريان دور چهارم سفرهاي استاني هيئت دولت اين کارگروه با استقرار در استان و انجام نيازسنجي، تجزيه و تحليل ها براساس وضعيت موجود زنان استان انجام مي شود تا بر اساس نيازهاي هر استان برنامه ريزي انجام گيرد تا در کارگروه اشتغال هر استان بتوانيم از حقوق زنان دفاع کنيم.
مجتهدزاده درخصوص بنياد توسعه و کارآفريني که در استان تهران تشکيل شده،اظهارکرد:اين بنياد به توسعه اشتغال در استان تهران کمک مي کند و فعاليت آن مختص استان تهران است باتوجه به ظرفيت هاي موجود در اين استان، اقدامات اجرايي و عملياتي آن در حال انجام است، درصورت موفق بودن اين طرح در استانهاي ديگر نيز اجرا خواهد شد.
وي ادامه داد: اولويت اجراي اين طرح با زنان سرپرست خانوار، بد سرپرست، خود سرپرست و دختران فارغ التحصيل دانشگاهي است ، که به سمت فعاليت هاي تعاوني و تعاوني هاي فراگير هدايت شوند.


 وزير آموزش و پرورش خبرداد:
 تغيير کتاب هاي درسي در يک پروسه شش ساله 

وزير آموزش وپرورش با اشاره به تغيير کتاب هاي درسي در راستاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش اين تغيير را در پنج محور علم آموزي، ايمان، تفکر، عمل و اخلاق دانست و گفت: اين پنج محور شامل چهار عرصه ارتباطي انسان با خدا، با خودش، با خلق و با خلقت است.
به گزارش ايسنا، حميدرضا حاجي بابايي در نشست هم انديشي اعضاي کميته همکاري هاي آموزش وپرورش و حوزه علميه استان سمنان هم چنين اعضاي شوراي آموزش وپرورش شهرستان ها و مناطق دهگانه اين استان در مجتمع رفاهي فرهنگي سمنان در شهر مقدس مشهد اظهار کرد: ملاک اصلي تغيير کتب درسي، رويکرد قرآني است.  وي ادامه داد: تغيير کتاب هاي درسي طي شش سال آينده اتفاق خواهد افتاد اما آغاز اين روند از مهر سال 91 مي باشد.
وزير آموزش وپرورش افزود: بايد هر روز به دنبال فعاليت هاي فرهنگي جديد باشيم تا اتفاقات ميمون و مبارکي در کشور اتفاق افتد.
وزير آموزش و پرورش همچنين در کارگاه آموزشي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در جمع مديران مدارس مشهد گفت: پشتوانه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بر اساس مباني علمي است.  وي اظهار کرد: زيباترين جملات را خداوند جايي به کار مي برد که ويژگي هاي معلم در آن بيان شده است.  به گفته حاجي بابايي، کرامت، رحمت و رحمانيت و بخشندگي از جمله ويژگي هاي معلمي است که در قرآن کريم به آن معرفي شده است.
وزير آموزش و پرورش در ادامه سند تحول بنيادين را يکي از محکمترين اسناد جمهوري اسلامي در طول تاريخ دانست و افزود: مباني نظري سند تحول بنيادين در حال توزيع در بين مديران مدارس سراسر کشور است.
وي به رتبه اول توليد علم در منطقه از سوي کشورمان در سال 1404 اشاره کرد و افزود: در نقشه جامع علمي کشور، جايگاه وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ديگر نهادها تعيين شده است.  وي افزود: از 54 اقدام ملي نقشه جامع علمي کشور 28 اقدام در حوزه آموزش و پرورش تعيين و مشخص شده است.
حاجي بابايي با بيان اي که همه اسناد ملي و فرادستي در حوزه آموزشي پرورشي در نظام جمهوري اسلامي ايران با هم، همترازي دارند، افزود : با سرعت و دقت به سمت جلو حرکت مي کنيم. وي خاط نشان کرد: ارتقا» جايگاه و مرجعيت علمي معلمان، استادان، پژوهشگران و فناوران در سند تحول بنيادين لحاظ شده است.
وزيرآموزش و پرورش همچنين با بيان اينکه کليد واژه تحول بنيادين آموزش و پرورش معلم است، اظهار کرد: اين سند مانند نمايشگاهي زيبا با نگاه به سندهاي بالادستي نقشه جامع علمي کشور تعريف شده است.  وي گفت: 30 بند اين سند را مباني ارزش هاي اسلامي و اعتقادي تشکيل مي دهد که در نظام تعليم وتربيت 1404 با ويژگي هاي اسلامي تعريف شده است.
وي با شاره به تعريف شدن 15 ويژگي سند تحول بنيادين در چشم انداز 1404 خاطر نشان کرد: سند تحول بنيادين افتخارآميز و تاريخي است که همه چيز در آن لحاظ شده است.
حاجي بابايي به پنج مقوله علم، ايمان، تفکر، عمل و اخلاق در تاليف کتب درسي اشاره و اظهار کرد: کتب درس بايد دانش آموزان را در عرصه ارتباط با خدا، خود، خلق و خلقت رهنمون سازد.  وزير آموزش و پرورش با تاکيد بر اينکه مدرسه بايد پژوهشگاه باشد، افزود: دانش آموز پژوهنده، معلم و مدرسه پژوهنده مي خواهد لذا همه بايد دانش آموزان را به سمت پژوهش سوق دهيم.  وي در خاتمه به جايگاه خانواده در نظام تعليم و تربيت اشاره کرد و گفت: خانواده نقش کليدي در نظام تعليم و تربيت دارد.

 صدور احکام استخدام قطعي فرزندان شهدا و جانبازان 50 درصد به بالا

براساس بخشنامه صادره از سوي معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش،احکام استخدامي فرزندان شهدا و جانبازان 50 درصد به بالا به صورت رسمي قطعي صادرمي شود.
به گزارش ايلنا، در پاسخ به استعلام انجام شده، امور برنامه ريزي و تامين نيروي انساني معاونت توسعه و مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري در نامه شماره 224/90/25555 يازدهم دي ماه امسال، با استناد به بند"و" ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص احکام استخدامي فرزندان شهدا اعلام نظر کرد.
بنابراين گزارش، در اين بخشنامه ضمن اشاره به صدور احکام استخدام قطعي فرزندان شهدا و فرزندان جانباز 50 درصد به بالا آمده است احکام فرزندان آزاد ه اي که دست کم 5 سال سابقه اسارت داشته باشند نيز به صورت رسمي قطعي صادر مي شود و افراد مذکور ملزم به گذراندن خدمت آزمايشي نيستند.
بر اساس اين بخشنامه اداره هاي کل آموزش و پرورش استا ن ها موظفند تا 5 بهمن امسال آمار ذي نفعان را به تفکيک فرزند شهيد، جانباز وآزاده به اداره کل امور اداري و تشکيلات ارسال کنند.

سند تحول آموزش و پرورش خانواده محور است

معاون وزير آموزش و پرورش گفت: سند تحول آموزش و پرورش، خانواده محور است.
به گزارش ايسنا، فرشته حشمتيان در همايش خانواده پايدار ناحيه 6 آموزش و پرورش مشهد مقدس با اشاره به اينکه تنظيم سند تحول آموزش و پرورش در راستاي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه خانواده صورت گرفته است، افزود: هدف اصلي از توجه و تمرکز اسناد بالا دستي به موضوع خانواده، آگاه سازي خانواده و در نتيجه تلاش براي کاهش مشکلات و معضلات اجتماعي است.
رييس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه و مشارکت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش در ادامه با تاکيد بر ضرورت توجه به برگزاري کارگاه هاي به روزرساني آموزش هاي خانواده براي مدرسان، مشاوران و اوليا» در برنامه ريزي ها گفت: بسترسازي و فرهنگ سازي گفتمان هاي مربوط حوزه خانواده در جامعه و به ويژه در ارتباط با دانش آموزان، همواره مورد تاکيد است.


 يک و نيم ميليون بازنشسته تحت پوشش بيمه تکميلي قرار گرفته اند 
 پرداخت يک ميليون تومان به خانواده بازنشستگان هنگام فوت

رييس کانون عالي بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي گفت: تاکنون يک ميليون و 500 هزار بازنشسته در سراسر کشور با پرداخت ماهانه شش هزار و 700 تومان تحت پوشش بيمه تکميلي قرار گرفته اند.  علي اکبر خبازها در گفت وگو با ايسنا، افزود: مقدار پرداختي براي افراد تبعي بازنشستگان هم به همين ميزان است و بازنشستگان در صورت تمايل مي توانند با مراجعه به دفاتر کانون ها افراد تبعي را هم تحت پوشش بيمه تکميلي قرار دهند.
وي در ادامه عنوان کرد: پوشش بيمه تکميلي بازنشستگان اجباري نيست و افرادي که تمايل به عضويت در اين بيمه را ندارند، مي توانند با مراجعه به دفاتر انصراف دهند، مشروط به اينکه تاکنون از هيچ نوع خدماتي استفاده نکرده باشند.
خبازها در ادامه با بيان اينکه سقف بيمه تکميلي بازنشستگان در بخش "درمان" شش ميليون تومان است، گفت: همچنين بر اساس آن چه در بسته بيمه تکميلي در نظر گرفته شده است، يک ميليون تومان نيز در هنگام "فوت"، سه ميليون تومان هنگام "فوت به علت حادثه" و پنج ميليون تومان هم در هنگام "فوت به علت آتش سوزي" به خانواده بازنشستگان پرداخت مي شود.
رييس کانون عالي بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي در بخش ديگري از سخنانش درباره ميزان "عيدي" و "افزايش حقوق" بازنشسته ها در سال آينده خاطرنشان کرد: بازنشستگان دريافت عيدي برابر با حداقل عيدي کارگران شاغل و محقق شدن ماده 96 قانون تامين اجتماعي مبني بر افزايش حقوقي همخوان با نرخ تورم را خواهانند.
وي افزود: از آنجا که منابع عيدي و حقوق بازنشستگان همواره از منابع مالي داخلي صندوق تامين اجتماعي پرداخت مي شود و دولت هيچ اعتباري را براي اين منظور پرداخت نمي کند، انتظار مي رود افزايش حقوق بازنشسته ها در سال آينده به ميزان 40 درصد تحقق يابد، چرا که نرخ واقعي تورم در حال حاضر در کشور بيش از 40 درصد است.


 وعده هاي فرهاد دانشجو:
 بانک دانشگاه آزاد تشکيل مي شود 
 شهريه دانشگاه 20 درصد کاهش مي يابد

رييس جديد دانشگاه آزاد اسلامي گفت: تا پايان سال دوم مديريتم شهريه هاي دانشگاه آزاد را 20 درصد کاهش خواهم داد.  به گزارش ايسنا، فرهاد دانشجو اولين قدم براي شروع کار مديريت خود در دانشگاه آزاد را ارتقاي کيفي آموزش و پژوهش اين دانشگاه بيان و اظهار کرد: در آموزش هاي عالي دنيا 16 شاخص براي سنجش کيفي سطح آموزش وجود دارد که از آن جمله مي توان به نسبت اساتيد تمام به اعضاي هيئت علمي، ميزان رضايت مندي دانشجويان، کارمندان و... از دانشگاه، نسبت درآمدزايي دانشگاه به کل بودجه آن دانشگاه و... اشاره کرد.  وي افزود: اولين برنامه من اين است که براي هر کدام از اين شاخص ها برنامه ريزي شود و با بومي سازي اين شاخص ها تا حد زيادي ارتقا» پيدا کند. البته اميدوارم که در اين راه اعضاي خانواده دانشگاه آزاد اسلامي يعني دانشجويان، اعضاي هيات علمي و همين طور جامعه بزرگ آموزش عالي کشور اعم از دانشگاه هاي دواتي و غيردولتي، پيام نور و... دست به دست هم دهند تا اين شاخص ها رشد کنند چرا که با رشد آنها قطعا کيفيت آموزش عالي در دانشگاه آزاد هم رشد خواهد کرد.  وي با بيان اينکه تا کنون يک سري از اين شاخص ها بالاي حد استاندارد بوده اند تصريح کرد: البته اين معيارها کاملا نسبي هستند بعضي از آنها در دانشگاه آزاد اسلامي در بالاي خط استاندارد و بعضي ها نيز در زير خط استاندارد بوده اند و من در طي مدتي که به عنوان نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تشکل هاي اسلامي اين دانشگاه حضور داشته ام با بعضي از اين شاخص ها از نزديک آشنايي دارم اما آمار دقيق را بايد زماني که کارم را شروع کردم بيان کنم.
دانشجو در ارتباط با شهريه دانشگاه آزاد نيز اظهار کرد: در دانشگاه آزاد يک سري از هزينه ها مانند پرداخت حقوق اساتيد و کارمندان، خريد زمين، ساخت و ساز و... وجود دارد که تاکنون از شهريه دانشجويان تامين مي شد، اما من درصدد اين هستم که يک منابع مالي ديگري را براي تامين اين هزينه ها پيدا کنم و در اين راستا نيز يک تيم متخصص مديريت مالي تشکيل خواهد شد به هر ميزان که بتوانيم از آن منابع براي تامين هزينه هاي دانشگاه استفاده کنيم به همان ميزان هم شهريه ها کاهش خواهند يافت.
وي تشکيل بانک دانشگاه آزاد را از جمله راهکارهاي خود براي کاهش شهريه ها عنوان کرد و افزود: در اين بانک هم به سرمايه گذاران سود تعلق خواهد گرفت و هم براي بانک سود آوري خواهد شد و از طريق گردش مالي که انجام مي شود به کاهش هزينه هاي دانشگاه کمک مي شود. اين مديريت مالي و ارزش افزوده ايجاد شده، خودش را در کاهش شهريه دانشگاه نشان خواهد داد.
دانشجو در خاتمه گفت وگوي خود اظهار کرد: دغدغه من اين است که فارغ التحصيلان و دانشجويان اين دانشگاه به مدرک خود افتخار کنند و به آن ببالند.


 ميراث فرهنگي در مقابل دارالفنون سکوت کرده است 

مديرکل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس تهران با اشاره به توقف طرح بازسازي مدرسه تاريخي دارالفنون گفت: ميراث فرهنگي بيشتر از يکسال است که اجراي طرح مرمت دارالفنون را متوقف کرده و در مقابل نامه نگاري هاي ما براي بازسازي آن سکوت مي کند.  امان الله عباسي در گفت وگو با مهر افزود: بارها با اداره کل ميراث فرهنگي درباره ادامه بازسازي مدرسه دار الفنون مکاتباتي داشته اما بي پاسخ مانده است و بايد از خودشان علت اين تعلل ها را پرسيد.
پيش از اين نيز در تاريخ يازدهم اسفندسال 1389، عباسي به اين موضوع اشاره کرده و گفته بود: نزديک به سه ماه است که مسئولان ميراث فرهنگي فاز سوم مقاوم سازي مدرسه دارالفنون را متوقف کرده اند.
هم اکنون بسياري از نماهاي بيروني مدرسه و کلاسهاي درس آن در طبقه فوقاني در حال تخريب هستند.
وي ادامه داد: پروسه مقاوم سازي و مرمت اين مدرسه طبق قانون بر عهده ميراث فرهنگي است و ما نمي توانيم مقاوم سازي را دنبال کنيم و بايد دستور از ناحيه ميراث صادر شود اما جريان برعکس شده و به جاي آنکه آنها از ما درباره روال کار پيگير شوند ما دنبال آنها هستيم.
مديرکل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس تهران با تاکيد دوباره مبني براينکه آموزش و پروش هيچ مشکلي از نظر اعتبار مرمت اين مدرسه ندارد، ادامه داد: حتي امروز هم مکاتبه اي با ميراث فرهنگي داشته ايم و قرار شده آنها نقشه ها را تاييد و براي ما ارسال کنند.
عباسي درباره هزينه مقاوم سازي و مرمت دارالفنون گفت: پيش بيني هزينه اوليه ما 1/5 ميليارد تومان است اما بايد توجه داشت که اين يک پروژه تاريخي است و ممکن است هزينه هاي ديگري را در اواسط کار تحميل کند.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا دارلفنون طبق آنچه که در گذشته عنوان شد تبديل به موزه مي شود يا کاربري آن تغيير خواهد يافت؟ گفت: اين مورد در طرح جامع مرمت دارلفنون آمده است و پس از اتمام کار مشخص مي شود.
پيش از اين عنوان شده بود که مدرسه دارالفنون موزه تعليم و تربيت مي شود.


 خانه ديروز، خانه امروز 
نويسنده : فاطمه سادات حسيني

مي گفت دوست ندارد خانه قديمي اش را بکوبد; خانه اي که دور تا دور حياط ادامه داشت با اتاقهاي تو در تو و درهاي چوبي کنده کاري شده و درخت هاي انبوه سيبي که اين آخري  ها نصف بيشتر روزش را با آنها مي گذراند. يا شاخه هايش را هرس مي کرد و علف هاي هرز را از پايشان مي چيد و يا سيبهايش را از شاخه !
اما همسرش او را تهديد کرده بود که اگر خانه را نکوبد او و بچه ها را رها کرده و مهريه اش را اجرا مي گذارد (سر پيري معرکه گيري) آخر زري خانم همسر رضا قصاب يکسالي مي شد که در خانه اي نوساز زندگي مي کرد. خبرش تا مدتها ورد زبان تمام زنان محله بود،حتي هنوزهم در صف نانوايي، وصف خانه شبيه قصر زري خانم معرکه مي کرد بين زن ها !  نمي توانست تغيير کند چون نمي خواست، تا اينکه ديد بيشتر خانه هاي محله اي را که در آن به دنيا آمده، مدرسه رفته، ازدواج کرده و...ديگر نمي شناسد. بقالي کوچک حسن آقا شده بود فروشگاه بزرگي که مي رفتي در آن گيج مي شدي و بعد هم يادت مي رفت چه مي خواستي بخري! خانه سر کوچه شان را هم بانک خريده بود و در عرض چندهفته نصف بيشترش را ساخته بود و ديگر از بساط کفاشي آقا نقي هم خبري نبود. با خودش فکر مي کرد چقدر با اين دنياي مدرن ناآشناست،انگار همه چيز و همه کس در حال تغيير بودند جز او.  بالاخره برخلاف ميل قلبي اش خانه را سپرد براي ساخت تا برجي بلند برايش بسازند. به مهندسش گفته بود دقيقا جاي درخت هاي سيب برايش حجره اي امروزي بسازد.کار برج که به اتمام رسيد تابلويي سردر آن نصب کرد به نام "هتل سيب"! اهل خانه را در يکي از سوئيت هاي بزرگ و مستقلش ،مستقر کرد و خودش نشست در همان حجره اي که سفارشي برايش ساخته بودند. حالا در اين دنياي مدرن به حاجي هم که نگاه مي کنم مي بينم نشسته پشت دخل و جاي سيب، پول مي چيند!  آپارتمان سازي ديگر منحصر به شهرها نيست بلکه اين روزها حتي به بعضي از روستاها نيز سرايت کرده و اين جداي از زيباسازي نوين در محيط سبب شده که مردم خانه هايي بعضا به قدمت چند قرن که مي تواند جزو آثار تاريخي و باستاني به شمار رود و درنوع خود بي نظير هستند را نابود کنند و جاي آن ساختمانهايي را بسازند که جز آشپزخانه و هال و پذيرايي اوپن با لامپ هاي هالوژن هيچ نوع معماري ظريفي را نمي توان در آنها يافت.انگار هرچه زمان مي رود جلو خانه ها نيز تنبل تر مي شوند و اين شايد اثر همنشيني اش با زمانه است.بيشک تجدد و نوگرايي خوب است در صورتي که سبکهاي معماري اصيلمان را بدست فراموشي نسپاريم و خانه هايي که با هر دانه خشتش مي تواند پيام آور گذشته تاريخي باشکوه ما به نسلهاي آينده باشد را چون جان خويش محافظت کنيم. 
کارشناس ارشد فقه و حقوق


 خبر 

جزييات آزمون کارشناسي ارشد اعلا م شد:
برگزاري آزمون با رقابت 930 هزار تن از 26 بهمن

مشاور عالي سازمان سنجش آموزش با اشاره برگزاري آزمون کارشناسي ارشد با رقابت بيش از 930 هزار داوطلب به صورت متمرکز از 26 بهمن ماه، گفت: کارت ورود به جلسه آزمون از 23 بهمن ماه توزيع مي شود.  حسين توکلي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به برگزاري آزمون از 26 تا 28 بهمن ماه، اظهار کرد: فرايند برگزاري آزمون امسال نسبت به سال گذشته تغييري نکرده است.  وي افزود: تنها تفاوت آزمون امسال با سال گذشته در اين است که آزمون مجموعه هاي مهندسي برق، کامپيوتر و رياضي در سال گذشته در دو نوبت برگزار شد، ولي در آزمون امسال در يک نوبت برگزار مي شود.  توکلي در خصوص زمان توزيع کارت آزمون، گفت: کارت داوطلبان طي روزهاي 23 تا 25 بهمن  ماه به صورت اينترنتي از طريق سايت سازمان سنجش به نشاني  org/.sanjesh.//www:http توزيع مي شود.  مشاور عالي سازمان سنجش با بيان اينکه نتايج اوليه آزمون دوم خرداد ماه اعلام مي شود، اظهار کرد: انتخاب رشته داوطلباني که در آزمون مجاز مي شوند، نيز در همين پروسه زماني انجام مي شود.


آغاز ثبت نام کنکورارشد دانشگاه آزاد از امروز

رئيس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي با اعلام خبر آغاز ثبت نام در کنکور کارشناسي ارشد اين دانشگاه ازفردا اعلام کرد که مبلغ خريد کارت اعتباري آزمون 33 هزار تومان است.  عبدالله سجادي جاغرق در گفت وگو با مهر با اعلام اين خبر اضافه کرد: داوطلبان شرکت در کنکور کارشناسي ارشد 91دانشگاه آزاد اسلامي از روز چهارشنبه 5 بهمن ماه با مراجعه به سامانه ثبت نام مرکز آزمون اين دانشگاه به نشانيorg/.moonza.//www:http  مي توانند در اين دوره از پذيرش شرکت کنند. وي با بيان اينکه فرايند ثبت نام تا 15 بهمن ماه ادامه دارد، گفت: خريد کارت اعتباري تنها به صورت اينترنتي انجام مي شود. داوطلبان مي توانند از سامانه مذکور فايل پي. دي. اف دفترچه راهنما را دانلود کنند. همچنين خريد رمزعبور و کارت اعتباري ثبت نام از طريق کارتهاي عضو شتاب يا دستگاه هاي خودپرداز از روز چهارشنبه امکانپذير مي شود. به گفته رئيس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي، هزينه خريد کارت اعتباري با آزمون 33 هزار تومان و هزينه خريد کارت اعتباري بدون آزمون مقطع کارشناسي ارشد اين دانشگاه 10 هزار تومان اعلام شده است. سجادي جاغرق تاکيد کرد که فعلا نمي توان درباره ظرفيت پذيرش نظر قطعي داد اما 2 هزار و 145 رشته محل در اين دوره از پذيرش در نظر گرفته شده که افزايش 29 درصدي را نشان مي دهد. به گزارش مهر، کنکور کارشناسي ارشد 91 دانشگاه آزاد اسلامي طي روزهاي 21 تا 23 ارديبهشت ماه سال آينده برگزار و نتايج نهايي آن در اواخر شهريور ماه اعلام خواهد شد.
 
پرداخت ماهانه 30 هزارتومان به خانواده هاي داراي دوقلو

مديرکل دفتر توانمندسازي خانواده، کودکان و نوجوانان سازمان بهزيستي با بيان اينکه پنج هزار و 130 خانوار داراي فرزند چندقلو تحت پوشش خدمات سازمان بهزيستي قرار دارند، گفت: اين در حاليست که سه هزار"قل" در پشت نوبت دريافت خدمات قرار دارند.  فريبا بريماني در گفت وگو با ايسنا، ميانگين تعداد "قل" خانواده هاي تحت پوشش را 2.4 اعلام و اظهار کرد: تامين شيرخشک چندقلوها تا سن 2 سالگي و اعطا کمک هاي موردي مانند کمک  در بخش درمان از جمله تسهيلاتي است که سازمان بهزيستي در اختيار خانواده هاي داراي فرزند چندقلو قرار مي دهد.  وي افزود: در حال حاضر خانواده هاي داراي فرزند دوقلو ماهانه 30 هزار تومان، خانواده هاي داراي فرزند سه قلو ماهانه 60 هزار تومان، خانواده هاي داراي چهارقلو ماهيانه 85 هزار تومان و براي خانواده هايي که فرزند پنج قلو دارند، ماهيانه 110 هزار تومان پرداخت مي شود.  مديرکل دفتر توانمندسازي خانواده، کودکان و نوجوانان سازمان بهزيستي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينکه خانوارهاي تحت پوشش داراي 12هزار و 447 "قل" هستند، اظهار کرد: خانوارهاي تحت پوشش شامل سه هزار و 922 خانوار شهري و 12 هزار و هشت خانوار روستايي مي شوند.


 اخبار کوتاه 

ايران و روسيه مصمم به همکاري در مبارزه با مواد مخدر هستند

وزير کشور و دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ديدار با همتاي روس گفت: ايران و روسيه مصمم هستند تا به طور مشترک در مبارزه با مواد مخدر همکاري کنند.  به گزارش ايسنا، مصطفي محمد نجار در ديدار با همتاي روس خود "رشيد نورگاليف" گفت: ايران و روسيه دو کشور همسايه با روابط دوستانه هستند و ظرفيت هاي زيادي براي افزايش همکاري در دو وزراتخانه اين کشورها وجود دارد.  وي با بيان اينکه همکاري هاي ايران و روسيه در حوزه هاي سياسي، امنيتي، عمراني و اقتصادي رو به افزايش است، افزود: عناصر منطقه اي و فرا منطقه اي به دنبال ناامني در منطقه هستند و گسترش ترانزيت و قاچاق مواد مخدر افغانستان از مسير ايران و روسيه به اروپا از جمله اين تهديدات است.


اسفندماه; لباس فرم
بر تن کارکنان استانداري و فرمانداريهاي تهران

مشاور امور بانوان استانداري تهران از اتمام الگوبرداري، طراحي و نهايي شدن لباس فرم کارکنان استانداري و فرمانداريهاي تهران خبر داد و افزود: اسفندماه لباسهاي فرم توزيع مي شود.  آذر نظري در گفت وگو با مهر با اعلام اتمام طراحي و الگوبرداري از نظرات و پيشنهادات کارشناسان و کارکنان استانداري تهران در مورد لباس فرم گفت: با اکثريت آرا (85 درصد) رنگ سرمه اي به عنوان رنگ قالب لباس فرم کارکنان استانداري و فرمانداري هاي تهران انتخاب شده است.


ثبت نام 950 هزار فرهنگي بازنشسته در طرح بيمه طلايي

معاون مديرکل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش وپرورش از ثبت نام 950 هزار بازنشسته فرهنگي براي استفاده از مزاياي بيمه طلايي درمان خبر داد.  ابوالفضل اسفندي در گفت وگو با مهر گفت:  کارت بيمه طلايي بازنشستگان بصورت يک ساله وهوشمند صادر مي شود. وي با اشاره به بسته شدن سايت بيمه طلايي ايران پس از تاريخ ذکر شده ادامه داد: کساني که تا 10 بهمن به هردليلي موفق به ثبت نام نشوند بايد تا اول ارديبهشت سال 91 درانتظاربمانند. معاون مديرکل تعاون وپشتيباني وزارت آموزش وپرورش افزود: فرهنگيان بازنشسته براي ثبت نام در بيمه طلايي بايد به واحد درمان ادارات آموزش وپرورش محل خدمت  خود مراجعه کنند.
 

آغاز بارش ها از جمعه شب
در تهران

مديرکل پيش بيني سازمان هواشناسي با اشاره به ورود سامانه بارشي از پنج شنبه به کشور گفت: از جمعه شب در تهران بارش ها آغاز مي شود.  عبدالرضا اميدوار شهري در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: از امروز تا روز پنجشنبه پديده اي در کشور پيش بيني نمي شود. وي ادامه داد: اما از روز پنج شنبه بعد از ظهر با ورود يک سامانه بارشي از غرب و شمال غرب کشور در استان هاي آذربايجان غربي و شرقي، کرمانشاه و اردبيل به تدريج تحت تاثير اين سامانه قرار مي گيرد.


احتمال  جابجايي معاون آموزش وپرورش به محيط زيست

يکي از گزينه هاي  پيشنهادي براي سمت معاونت  پژوهشي  سازمان حافظت  محيط زيست  زکريا يازرلو; معاون پرورشي وزارت  آموزش وپرورش است. به گزارش فارس، زکريا يازرلو; معاون پرورشي وزارت آموزش و پرورش به عنوان يکي از گزينه هاي پيشنهادي معاونت پژوهشي سازمان محيط زيست معرفي شده است. محمد يزدي پيش از اين معاون پژوهشي سازمان محيط زيست بوده که حدود دو هفته پيش استعفا داده است.


جمع آوري ماهانه 15 ميليارد تومان صدقه در کشور

معاون مشارکت هاي مردمي کميته امداد امام خميني (ره) گفت: از ابتداي سال جاري تاکنون 110 ميليارد تومان زکات فطريه، مستحبه و کفاره در کشور جمع آوري شده است.  سعيد ستاري در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه ماهيانه 15 ميليارد تومان صدقه در کشور جمع آوري مي شود، افزود: جمع آوري 200 ميليارد تومان صدقه از اهداف کميته امداد در سال جاري است که براي دسترسي کامل به آن به افزايش تعداد مشترکان و فرهنگسازي نياز است.  ستاري در ادامه با اشاره به برخي جريان سازي ها و انتشار آمار و ارقام غلط درباره ميزان صدقات جمع آوري شده در کميته امداد عنوان کرد: متکديان حرفه اي که تا پيش از اين از نيات خير مردم سو» استفاده مي کردند، با جريان سازي در سايت و رسانه هاي مجازي اعداد و ارقام نجومي درباره ميزان صدقات جمع آوري شده در کميته امداد را اعلام کرده اند تا اين فرض در اذهان ايجاد شود که کميته امداد به منبعي سرشار از اعتبارات متصل است و نحوه مصرف آنها نامشخص است.