نسخه شماره 2829 - 1390/10/25 -

پارلمان پاکستان درباره ادامه نخست وزيري گيلا ني تصميم گيري مي کند
شبح کودتاي متفاوت در اسلا م آباد


ابقاي رئيس جمهور تايوان


کناره گيري البرادعي


مراسم سالگرد سقوط بن علي


جنجال اهانت سربازان آمريکايي به اجساد طالبان


جنگ رسانه اي مخالفين کرملين با پوتين


اخبار کوتاه


 پارلمان پاکستان درباره ادامه نخست وزيري گيلا ني تصميم گيري مي کند
 شبح کودتاي متفاوت در اسلا م آباد 
نويسنده : علي ودايع

پاکستان آبستن حوادث و تحولات مهمي که هر لحظه ممکن است اين کشور را به تيتر يک خبرهاي جهان بدل کند.
ارتش پاکستان که قدرت را در نيمي از تاريخ 62 ساله آن کشور در دست داشته است در سال 1999 آخرين کودتاي نظامي خود را به مرحله عمل درآورد و در حالي که ژنرال "اشفق کياني"، فرمانده ارتش پاکستان تعهد کرده است در سياست دخالت نکند ولي تحليلگران سياسي بر اين باورند ارتش به هنگام بحران در کشور در سياست مداخله خواهد کرد.
اخيرا گيلاني نخست وزير اين کشور با طرح امکان کودتاي نظامي در پاکستان، نشانه هايي از احتمال سقوط دولت در پاکستان را مطرح کرده است . علاقه سياستمداران پاکستاني به کاهش قدرت ارتش و علني شدن اين تمايل در سياست خارجي اين کشور به همراه انتقاد از حمايت از نهادهائي از پاکستان از طالبان افغاني زمينه ساز مناقشات اخير در داخل پاکستان بوده است. احتمال مي رود شکافي پديد آمده منجر به انجام کودتا يا تحولاتي در ساختار سياسي اين کشور گردد. تنش ميان دولت و ارتش پاکستان در روزهاي اخير و بعد از آن شدت گرفت که ارتش علنا از آقاي گيلاني انتقاد کرد و نسبت به پيامدهاي احتمالي اظهارات او هشدار داد. پيش از آن آقاي گيلاني در يک گفت وگوي رسانه اي، رهبران ارتش را به باد انتقاد گرفته بود. هم زمان با اين تنش ها آقاي گيلاني وزير دفاع خود را، که روابط نزديکي با ارتش داشت، از سمت خود برکنار کرد. ماه گذشته هم گيلاني بدون اشاره مستقيم به ارتش پاکستان گفته بود که توطئه هايي براي سرنگون کردن دولت او در جريان است. آنچه باعث شعله ور شدن تنش ها شد، انتشار نامه اي بود که در آن از ارتش آمريکا خواسته شده بود تا بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در پاکستان، از وقوع کودتا در اين کشور جلوگيري کند.مشخص نيست که اين نامه را چه کسي نوشته يا به چه طريق به دست آمريکايي ها رسيده است. اين التهاب در ابتدا به بهاي بر کنار شدن سفير پاکستان در امريکا تمام شد و دامنه آن به شرعت گسترش يافت.
يافتن و کشتن اسامه بن لادن در خاک پاکستان توسط آمريکايي ها باعث شد اعتبار ارتش پاکستان به شدت خدشه دار شود و شکاف عميقي ميان سازمان هاي امنيتي پاکستان که به هيچ مقامي پاسخگو نيستند و اسلام آباد به وجود آورد.
پارلمان پاکستان قرار است روز دوشنبه براي بررسي طرح راي اعتماد به دولت اين کشور تشکيل جلسه دهد. اين راي گيري در حالي انجام مي شود که ضرب الاجل دادگاه عالي پاکستان به دولت اين کشور براي بازگشايي پرونده هاي فساد سياسي نيز در حال پايان يافتن است. اين ضرب الاجل بعد از آن اعلام شد که دادگاه، عفو دولتي سياست مداران پاکستان از جمله آصف علي زرداري، رئيس جمهور اين کشور را لغو کرد. به گزارش خبرنگاران اعلام تشکيل جلسه پارلمان براي گرفتن راي اعتماد، بعد از چندين مورد مناقشه علني ميان دولت و ارتش، و سرد شدن بي سابقه رابطه اين دو نهاد صورت گرفت. گيلاني، نخست وزير پاکستان در يک سخنراني پرشور و صريح از نمايندگان پارلمان خواست تا از دموکراسي در اين کشور حمايت کنند و گفت که او "از هيچ کس براي حمايت از خود گدايي نخواهد کرد." نخست وزير پاکستان گفت پارلمان اين کشور در جلسه راي اعتماد به او بايد بين "دموکراسي و ديکتاتوري" يکي را انتخاب کند. او گفت هر کس به حذف دولت پاکستان راي دهد، به دموکراسي در اين کشور ضربه زده است. تحليلگران مي گويند آقاي گيلاني احتمالا روز دوشنبه از پارلمان راي اعتماد خواهد گرفت و تاييد پارلمان موضع سياسي او را تقويت خواهد کرد. اما واقعيت و نشانه ها خلاف اين نگاه در حال حرکت است، شرايط در اين کشورهميشه متزلزل است و امور به نحوه تعامل دولت با ژنرال ها و قضات بستگي دارد. امروز دولت غيرنظامي در پي رويارويي اش با ديوان عالي کشور و ارتش شديدا منزوي شده است. ديوان عالي پاکستان هشدار داده است که در صورتي که نخست وزير پرونده عليه رييس جمهور را دوباره در جريان نيندازد، وي را برکنار خواهد کرد.
مسائل داخلي پاکستان به گونه اي آشوب زده شده است که برخي خبرگزاري ها از قول يک مقام رسمي بريتانيائي ويک مقام رسمي پاکستاني نقل کردند که نخست وزير از وقوع يک کودتاي قريب الوقوع سخن گفته و تقاضاي کمک کرده است. براساس اين گزارش، يوسف رضا گيلاني، نخست وزير پاکستان، در تماس با کميسرعالي بريتانيا، گفته است ارتش از طريق کودتا يا با توسل به ديوان عالي کشور، قصد دارد حکومت غيرنظامي پاکستان را کنار بزند و خود، قدرت را دردست گيرد. از پاسخ بريتانيا به تقاضاي کمک يوسف رضا گيلاني اطلاعي منتشر نشده است. ارتش در پاکستان به دوشکل مداخله مي کند. يکي به شکل مستقيم دست به کودتا مي زند وقدرت را به دست مي گيرد وديگري به صورت غير مستقيم درپشت پرده سياست هاي پاکستان قرار مي گيرد واعمال نفوذ مي کند. اکنون شکل دوم کار وجود دارد وارتش بطور غيرمستقيم در تحولات پاکستان تاثير گذار است. در همين حال آصف علي زرداري، رئيس جمهور پاکستان بعد از سفري کوتاه از دوبي به پاکستان بازگشته است. سفر او باعث دامن زدن به شايعاتي درباره احتمال رخ دادن کودتاي نظامي در کشور کودتاخيز پاکستان شد. اگر دادگاه آقاي زرداري را در اتهامات قبلي اش مجرم بشناسد، او بايد از سمت خود کناره گيري کند.
بررسي تاريخ سياسي پاکستان نشان مي دهد که نظاميان اين کشور نقش عمده اي در آن ايفا کرده اند. از زمان استقلال پاکستان در سال 1947ميلادي (1326شمسي) تاکنون، چهار ژنرال در صدر هيات حاکمه اين کشور قرار گرفته اند. دليل ظهور ژنرال هاي پاکستاني در عرصه قدرت را بايد در ريشه هاي ساختار سياسي اين کشور جست وجو کرد. تحليلگران سياسي "دغدغه امنيت" و "ترس از هند" را دو دليل عمده ظهور ژنرال ها در صدر قدرت و نيز گسترش نهادهاي نظامي، دفاعي و امنيتي در ساختار سياسي و حکومتي پاکستان عنوان مي کنند. پاکستان را مي توان کشوري تحت نظارت "پراتور"ها (گارد محافظ امپراتور رم باستان) ناميد زيرا ژنرال ها تجربه کافي درخصوص غلبه برنهادهاي اصلي سياسي را به دست آورده اند. ژنرال ها خود را مهمترين عامل بقاي کشور و دفع کننده تهديدها تلقي کرده و با تکيه بر اين باور هويت ويژه اي را براي خود قائل هستند. به تعبير ديگر ژنرال ها هرزمان منافع ملي را درخطر ببينند و هرگاه رقابت سياسي بين گروه هاي غيرنظامي و نهادهاي دولتي دچار بي نظمي شود، در آن صورت آنان نقش "منجي" را بر عهده مي گيرند.  پاکستان پس  ازجدايي ازهند به تقاضاي جمعيت مسلمانان شبه قاره براي تشکيل يک دولت اسلامي در 14اوت سال 1947ميلادي (22مرداد سال 1326شمسي) تاسيس شد و پس از آن تلاش هاي مردم پاکستان براي اجراي دموکراسي در برهه هاي زماني مختلف با شکست مواجهه شد که همگي نشات گرفته از اجراي ناقص دموکراسي در اين کشور است. مردم پاکستان نتوانستند قانون اساسي خود را طي سال هاي متمادي به گونه اي تغيير دهند تا  از اين نوع شبهه ديکتاتوري عبور کنند;  در مدل ديکتاتوري پاکستان که منحصر به فرد است ژنرال هاي پاکستاني قدرت را به چنگ ميآورند و حق و حقوق مردم را پايمال مي کنند. آيا حلقه کودتاهاي پاکستان باز هم تکرار مي شود و زرداري همچون اسلاف خود از اين کشور رانده مي شود تا ژنرال ديگري  بر قدرت تکيه کند؟


 ابقاي رئيس جمهور تايوان 

مردم تايوان براي انتخاب رييس جمهور و نمايندگان پارلمان به پاي صندوق هاي راي رفتند.انتخابات تايوان ،در آينده روابط تايوان و چين اهميتي حياتي دارد. چين تايوان را استاني شورشي قلمداد مي کند که با جنگ داخلي سال 1949 از اين کشور جدا شد. 'ما يينگ - جو'، رييس جمهور کنوني تايوان که مجددا نيز نامزد رياست جمهوري است، روابط با چين را بهبود بخشيده است. 'تساي اينگ - ون'، رقيب اصلي او، رهبر مخالفان و اولين زني است که در انتخابات رياست جمهوري در جزيره تايوان کانديدا شده است. وي هشدار داده که نزديکي روزافزون به چين ممکن است حاکميت تايوان را به مخاطره بياندازد. کانديداي سوم براي پست رياست جمهوري جيمز سونگ است. وي قبلا از اعضاي بلندپايه حزب کومينتانگ بود که حزب متعلق به 'ما يينگ - جو'، رييس جمهور کنوني است و ناظران مي گويند ممکن است آراي آقاي 'ما' را به خود جلب کند. براساس آخرين خبرها با شمارش 9 ميليون راي، ما يينگ -جو، رئيس جمهوري تايوان با هفت درصد از رقيب خود تساي اينگ جلوتر بود. تايوان در حال حاضر دچار يک رکود اقتصادي بي سابقه طي چند دهه اخبر است و نرخ بيکاري نيز در آن در حال افزايش است. چين خواهان الحاق تايوان است و براي مقابله با هر گونه تلاش استقلال طلبانه تايوان، 1500 موشک را به سوي اين جزيره هدف گرفته است.آمريکا که از متحدين اصلي تايوان است، نتيجه اين انتخابات را از نزديک دنبال مي کند. بر اساس 'قانون روابط با تايوان' که کنگره آمريکا در سال 1979 تصويب کرد، آمريکا ملزم است اگر تايوان مورد حمله قرار بگيرد، از اين جزيره دفاع کند. حزب کومينتانگ دولت جمهوري خلق چين را به رسميت نمي شناسد و سرزمين اصلي چين را بخشي از اراضي تحت حاکميت حکومت مستقر در تايوان محسوب مي کند. جمهوري خلق چين جزيره تايوان را بخشي از اراضي تحت حاکميت خود و حکومت مستقر در جزيره را رسما يک دولت ياغي و غيرقانوني مي داند.
حزب کومينتانگ در سال 1913 و پس از سقوط امپراتوري سلسله چينگ در چين ايجاد شد و پس از فراز و نشيب هايي، از سال 1919 حکومت چين را در دست گرفت. طي سال هاي بعد، چين دستخوش نبرد قدرت بين گروه هاي مختلف و همچنين مبارزه عليه نيروهاي ژاپني بود که بخش  هايي از اين سرزمين را اشغال کرده بودند. پس از شکست ژاپن در جنگ دوم جهاني و خروج نيروهاي ژاپني از چين، جنگ بين دولت کومينتانگ، به رهبري چيانگ کاي شک، و کمونيست ها، به رهبري مائوتسه تونگ، شدت گرفت و سرانجام به شکست نيروهاي دولتي و فرار مقامات دولت به تايوان منجر شد. رهبران کومينتانگ پس از ورود به تايوان، که از اواخر قرن نوزدهم تا شکست ژاپن در سال 1945 مستعمره اين کشور بود، دولت در تبعيد چين را با عنوان "جمهوري چين" در اين سرزمين تاسيس کردند و کمونيست ها با تشکيل جمهوري خلق چين بر سرزمين اصلي مسلط شدند. تا اوايل دهه 1970، کشورهاي غربي از به رسميت شناختن جمهوري خلق چين خودداري مي کردند و دولت مستقر در تايوان را نماينده تمامي مردم اين کشور مي دانستند. در سال 1971، و پس از تصميم آمريکا به برقراري روابط با جمهوري خلق چين، مجمع عمومي سازمان ملل متحد عضويت تايوان را لغو کرد و کرسي چين را در اختيار جمهوري خلق چين قرار داد. جزيره تايوان در جنوب شرقي چين و مجاورت تنگه تايوان قرار دارد. جمهوري خلق چين خواستار الحاق جزيره تايوان به سرزمين اصلي است و نحوه اداره هنگ کنگ را، که ضمن برخورداري از خودمختاري اقتصادي و سياسي، تحت حاکميت دولت مرکزي قرار دارد نمونه مناسبي براي اداره تايوان پس از پيوستن اين جزيره به سرزمين اصلي مي داند.


 کناره گيري البرادعي 

البرادعي که پيش از اين يکي از نامزدهاي احتمالي انتخابات رياست جمهوري مصر بود، از نامزدي در اين انتخابات انصراف داد. به گزارش از تلويزيون مصر، يک فعال سياسي مصري اعلام کرد که محمد البرادعي، مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي شنبه در يک کنفرانس خبري از نامزدي در انتخابات رياست جمهوري مصر انصراف داد. در همين حال مصطفي النجار، يکي از اعضاي مجلس الشعب مصر گفت: خبر انصراف البرادعي از نامزدي در انتخابات رياست جمهوري مصر، يک امر دردناک است و اگر اين تصميم وي حتمي باشد، بايد نامزد ديگري که همه به او اعتماد دارند و با او همراهي مي کنند، انتخاب شود. شماري از طرفداران البرادعي نيز با قرار دادن پيام هايي در فيس بوک از اين تصميم وي به شدت ابراز ناخرسندي کردند.


 مراسم سالگرد سقوط بن علي 

سران کشورهاي همسايه تونس و همچنين برخي از رهبران عرب قرار است در مراسمي که ظرف دو روز آينده به مناسبت سالروز سرنگوني "زين العابدين بن علي" رئيس جمهوري سابق تونس برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، منابع دولتي تونس با اعلام اين خبر اعلام کردند که "عبدالعزيز بوتفليقه" رئيس جمهوري الجزاير از جمله مهم ترين ميهمانان شرکت کننده در اين مراسم به شمار مي رود. "شيخ حمد بن خليفه آل ثاني" امير قطر هم قرار است در اين مراسم شرکت کند. طبق اين گزارش، "سعد الدين ال عثماني" وزير خارجه مراکش نيز به نمايندگي از کشورش از ديگر ميهمانان اين مراسم خواهد بود. بن علي سال گذشته پس از هفته ها قيام مردمي در مخالفت با حکومت مشت آهنين، بيکاري شديد و افزايش قيمت ها، در چهاردهم ژانويه از تونس گريخت.


 جنجال اهانت سربازان آمريکايي به اجساد طالبان 

مقامات دولت آمريکا و افغانستان روز گذشته از ويدئويي که گروهي از تفنگداران آمريکايي را مشغول ادرار بر روي چند جنازه نشان مي دهد ابراز انزجار کرده اند. احتمال داده مي شود که به خاطر رنگ تيره پوست اجساد و نوع لباس هايي که برتن آنها است اين حادثه در افغانستان روي داده و اجساد متعلق به جنگجويان طالبان باشند. به گزارش شبکه خبري سي ان ان  "لئون پانه تا" وزير دفاع آمريکا در اين باره گفت: "من اين ويدئو را ديده ام و اين حرکت، بسيار ناشايست و انزجاربرانگيز است. من اين اقدام را به شديدترين شکل محکوم مي کنم." اولين بار اين فيلم روز چهارشنبه روي شبکه "يوتيوب" و "تي.ام. زد" منتشر شد که چهار نفر را که لباس تفنگداران نيروي دريايي آمريکا بر تن دارد نشان مي دهد که روي جنازه سه مردي که روي زمين قرار دارند ادرار مي کنند.  يکي از اين سربازان مي گويد: "روز خوبي داشته باشي  بابا" صداي ديگري مي پرسد: "داري فيلم مي گيري؟" و صداي ديگري در پاسخ مي گويد: "آره" و بالاخره صداي ديگري هم مي گويد: "عين آب دوش مي مونه، به رنگ طلا." هنوز مشخص نيست که چه فرد يا گروهي اين فيلم را بر روي شبکه هاي عمومي اينترنت قرار داده است. حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان از دولت و ارتش آمريکا خواسته که با انجام تحقيقات افراد متخلف را به شديدترين شکل ممکن مجازات کند. وي افزود: "اين رفتار سربازان آمريکايي غير انساني است و به شديدترين شکل ممکن بايد محکوم شود." يک سخنگوي طالبان اين عمل را بربريت خواند و افزود: "هيچ دين الهي نمي تواند چنين رفتاري را بپذيرد.


 جنگ رسانه اي مخالفين کرملين با پوتين 

چند تن از رهبران اعتراض هاي ضددولتي اخير در مسکو از حضور در مراسم اعطاي جايزه به رسانه ها که در آن ولاديمير پوتين نيز حاضر بود، خودداري کردند. "ديميتري بايکوف"، يک سياستمدار و يک شاعر، "سرگئي پارخومنکو"، يک خبرنگار، "بوريس آکونين"، يک نويسنده و ساير خبرنگاران برجسته مخالف که به اين مراسم دعوت شده  بودند، حاضر به شرکت در اين مراسم نشدند. "لئونيد پارفيونف"، يکي از خبرنگاران دعوت شده به اين مراسم اظهار داشت: من در اين مراسم شرکت نکردم زيرا مي دانستم پوتين نمي خواهد در مورد اعتراض ها صحبتي کند. پوتين تلاش مي کند تا در انتخابات رياست جمهوري سال جاري ميلادي دوباره وارد کاخ کرملين شود. وي معترضان ضددولتي در روسيه را "ميمون هاي پرحرف" معرفي کرده است و باعث عصبانيت مخالفان شده است. پوتين همچنان اميدوار است که در انتخابات رياست جمهوري ماه مارس پيروز شود اما محبوبيت وي در حال کاهش است. دفتر مطبوعاتي پوتين يک ليست از مدعوين منتشر کرد که به دلايل مختلف از حضور در اين مراسم خودداري کرده بودند. اکثر اين افراد دليل عدم حضور خود را در سفر بودن اعلام کردند. در همين حال، وب   سايت ستاد انتخاباتي "ولاديمير پوتين" براي انتخابات رياست جمهوري، روز پنج شنبه پس از راه اندازي، با موجي از پيام هاي مخالفان براي کناره گيري او روبه رو شد. به گزارش يورونيوز، با وجود اين نخست وزير روسيه اعلام کرد که قصد دارد در انتخابات رياست جمهوري روسيه چهره اي متفاوت به نمايش بگذارد.


 اخبار کوتاه 

انفجار در بصره

العالم: ا نفجار انتحاري درقدمگاه امام علي (ع) در شهرستان الزبير استان بصره 52 تن شهيد و بيش از 90 تن ديگر زخمي شدند که بيشتر کشته شدگان اين انفجار زنان و کودکان هستند.


کاهش اعتبار اقتصاداروپا

يورونيوز: "استاندارد اند پورز"، که پيش از اين چشم انداز اقتصادي کشورهاي عضو منطقه يورو را منفي ارزيابي کرده بود، روز جمعه رتبه اعتباري بلندمدت يونان، ايتاليا، پرتغال و اسپانيا را دو درجه کاهش داد. همچنين رتبه اعتباري فرانسه، اتريش و اسلواکي يک درجه کاهش يافته است.


ترور روزنامه نگار تاجيک

اينترفاکس: داداجان عطاالله، روزنامه نگار مخالف دولت تاجيکستان، در رستوراني در مرکز شهر مسکو پايتخت روسيه، هدف حمله قرار گرفته و شديدا زخمي شده است.


عفوزندانيان ميانمار

خبرگزاري فرانسه: دولت ميانمار اعلام کرد که بيش از 300 زنداني که به گفته مخالفان زنداني سياسي بودند را آزاد کرده است. حدود 200 زنداني سياسي نيز در ماه اکتبر آزاد شده اند و براساس برآورد ها بين 500 تا بيش از يک هزار و 500 تن هنوز در زندان به سر مي برند.


تظاهرات در اردن

دارالخليج: در پي خودسوزي اخير يک اردني که از اوضاع نامطلوب اقتصادي رنج مي برد، شمار زيادي از مردم اين کشور با برگزاري تظاهراتي، خواهان انجام اصلاحات حقيقي، ريشه کن کردن فساد و انحلال پارلمان اردن شدند.


مرگ معترض عربستاني

سازمان عفو بين الملل از عربستان خواست تا در مورد کشته شدن يکي از تظاهرکنندگان شيعه در شرق اين کشور تحقيق کند. عصام محمد عبدالله 22 ساله در جريان تظاهرات ضد دولتي شيعيان در شهر "العواميه" واقع در منطقه نفت خيز شرق عربستان به ضرب گلوله نيروهاي امنيتي جان خود را از دست داد.


تاسيس نمايندگي طالبان در قطر

هريوانيوز: در حالي که حکومت افغانستان تلاش مي کند تا خود، دفتر نمايندگي طالبان در قطر را ايجاد کند، اين گروه با انتشار بيانيه اي اعلام کردند که دفتر نمايندگي آنان در قطر ايجاد شده و شمار از سران طالبان در آنجا حضور دارند.