نسخه شماره 2829 - 1390/10/25 -


دو قطبي هاشمي احمدي نژاد خوب است يا بد؟


 دو قطبي هاشمي احمدي نژاد خوب است يا بد؟ 
نويسنده : سيدعليرضا کريمي

رابطه اصولگرايان با هاشمي رفسنجاني در طول سال هاي گذشته فراز و نشيب فراواني داشته است. به عبارتي زماني که اصلاح طلبان موضع انتقادي نسبت به رييس سابق مجلس خبرگان داشته اند اصولگرايان به دفاع از وي پرداخته و هاشمي را يکي از رکن هاي اصلي نظام دانسته اند و  زماني هم که جريان چپ دستانش از قدرت کوتاه شده و دست به دامان هاشمي بردند، اصولگرايان تغيير موضع داده و رفته رفته منتقد هاشمي شدند.اگرچه اين انتقادات پس از وقايع سال 88 شدت گرفت و منجر به پايين کشيدن هاشمي از رياست مجلس خبرگان شد اما ديدگاه هاي انتقادي نسبت به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به زمان انتخابات دور نهم رياست جمهوري برمي گردد. در دور نخست اين انتخابات به دليل کثرت کانديدا هاي اصولگرايان و اصلاح طلبان تا حدودي خطوط سياسي مشخص نبود اما پس از آنکه احمدي نژاد و هاشمي به دور پاياني انتخابات رسيدند اصولگرايان نيز با بريدن از رييس سابق مجلس خبرگان در اردوگاه احمدي نژاد قرار گرفتند.برهمگان آگاه است که در آن دوران تيم انتخاباتي احمدي نژاد چگونه توانست با به رخ کشيدن برخي نواقص دولت هاشمي و مديران او کسب راي کند. در حقيقت کساني که اکنون به جريان موسوم به انحرافي مشهور شده اند آن زمان توانستند بخش اعظمي از مردم را از "تکرارهاشمي" بترسانند. در آن فضا اصولگراياني که پشت سر احمدي نژاد قرار گرفته بودند هيچ به فکرشان نمي رسيد که در اين تنور گرم شده از سوي ياران احمدي نژاد براي آنان ناني پخته نمي شود و تنها اين خدمات هاشمي است که زير سوال مي رود. اصولگرايان اگرچه در 4 سال پس از انتخابات دور نهم رياست جمهوري خيري از دولت احمدي نژاد نديدند اما همان رويه گذشته را در انتخابات 88 تکرار کردند. اصولگرايان توقع داشتند پس از پيروزي دولت مهرورز، مهر اين دولت شامل حال آنان شود اما نشد. شايد مي توان گفت تير خلاص را در اين باره جوانفکر در صدا وسيما زد. وي در شرايطي که يکي از اصولگرايان حامي سرسخت دولت مقابلش نشسته بود صريح و بي پرده تاکيد کرد که احمدي نژاد بدون حمايت اصولگرايان هم پيروز انتخابات بود.با اين حال اصولگرايان در انتخابات 88 مي توان گفت از سر ناچاري به حمايت از احمدي نژاد پرداختند. دولتي ها همانطور که بيان کرده بودند در انتخابات دوره دهم هم نيازي به  حمايت اصولگرايان نداشتند و تنها بر يک استراتژي تکراري حساب باز کرده بودند و آن تشکيل دوقطبي "احمدي نژاد - هاشمي " بود. درست يا غلط، اين سيستم بازي تيم انتخاباتي احمدي نژاد در غياب فيزيکي هاشمي در انتخابات رياست جمهوري دهم چيده شد و نتيجه آن شد که اکنون هويدا است.اصولگرايان کهنه کار همانطور که در سال 84 سکوت کردند در سال 88 نيز از اينکه احمدي نژاد پاي هاشمي را وسط کشيده خرسند بودند و کسي از آنان از اين موضوع انتقادي نکرد. اصولگرايان سنتي حتي از اينکه در مناظره هاي انتخابات به هاشمي تهمت  زده شد خم به ابرو نياوردند ودر برابر اين بدعت خطرناک سکوت کردند. در همان شرايط حتي اصولگراياني بودند که نه تنها سکوت نکردند بلکه از تشکيل اين دوقطبي حمايت هم کردند.يکي از اين اصولگرايان که امروز به عنوان نماينده حامي دولت در مجلس حضور دارد آن زمان در وبلاگ خود در اين باره نوشته بود:" به نظر مي رسد براي تحليل انتخابات دهم بايد کمي دقيق تر به صحنه رقابت نگاه کرد.
در حقيقت بايد انتخابات رياست جمهوري دهم را مرحله سوم انتخابات نهم در تيرماه سال 84 دانست، انتخاباتي دو قطبي ، با کانديداتوري خاتمي ولي رقابت احمدي نژاد با فرد سوم ... و البته نتيجه انتخابات هم تکرار نتيجه مرحله دوم انتخابات در سوم تير 84 است." اکنون پس از گذشت 2 سال از تشکيل آن دوقطبي، استراتژيست هاي انتخاباتي دولت که اصولگرايان از آنان با عنوان جريان موسوم به انحرافي نام مي برند تلاش دارند براي بار سوم دو قطبي "احمدي نژاد- هاشمي " را براي انتخابات مجلس نهم راه بيندازند.اگر نگاهي کوتاه به بازوي رسانه اي اين جريان در روزهاي گذشته بيندازيد اين موضوع به راحتي براي هرکس آشکار مي شود. اما طنز روزگار سياسي ما اينجاست،آقاياني که تا ديروز از اين دوقطبي بهره مي بردند و در برابر آن سکوت مي کردند اکنون معترض به تکرار آن شده اند و آن را حتي شيطاني مي دانند" يک نماينده مشهور اصولگرايان در مجلس  گفت: «سناريوي جريان انحرافي ايجاد فضاي دو قطبي است و آنها مي خواهند هاشمي را مظهر طرفدار سرمايه داري و احمدي نژاد را مظهر عدالتخواهي معرفي کنند که اين تقسيم بندي ها نشات گرفته از انديشه هاي شيطاني است.» مع الوصف اين شائبه پيش ميآيد که ترفندهاي جريان موسوم به انحرافي زماني که براي اصولگرايان نان داشته باشد در مقابل آن سکوت و حمايت مي کنند و حال که قرار است جرياني غير از اصولگرايان از آن بهره ببرد از آن انتقاد و آن را شيطاني معرفي مي کنند. آقايان اصولگرا بايد به اين سوال روشن پاسخ دهند که اگر دو قطبي "احمدي نژاد- هاشمي" شيطاني است چرا سال 88 سکوت کردند و دربرابر توهين هايي که به يکي از ارکان اصلي نظام زده شد دم نزدند؟