نسخه شماره 2791 - 1390/09/07 -


طولاني ترين آبشار کشور نابود مي شود


زاينده رود بعد از اتمام کشت پاييزه زنده مي ماند


دماي هواي «نير» به 24 درجه زير صفر رسيد

مسوولا ن انکار مي کنند
6 روستاي پلدختر درگير آب تلخ و بيماري هاي پوستي


اخبار ايلا م


 طولاني ترين آبشار کشور نابود مي شود 

آبشار آتشگاه در استان چهارمحال و بختياري به عنوان طولاني ترين آبشار ايران و يکي از جاذبه هاي اکوتوريستي اين استان با اجرايي شدن دو پروژه نابود مي شود.
فعال محيط زيست و منابع طبيعي در استان چهارمحال و بختياري در گفت وگو با مهر اظهار داشت: آبشار آتشگاه يکي از جاذبه هاي توريستي و گردشگري چهار محال و بختياري است که در بروشورهاي و نقشه هاي گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري به آن بسيار تاکيد شده است.
هومان خاکپورافزود: با احداث سد خراسان 3 و به دنبال آن آبگيري سد خراسان 3 بخش مهمي از اين آبشار دره اي که به عنوان طولاني ترين آبشار کشور مطرح است غرق مي شود.
فعال محيط زيست و منابع طبيعي با بيان اينکه با آبگيري اين سد، قسمت زيادي از قسمت هاي پاييني اين آبشار در درياچه سد غرق مي شود، عنوان کرد: متاسفانه با وجود اينکه انتظار داشتيم سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري حساسيت جدي و بيشتري نسبت به اين موضوع برخورد کند، اين سازمان به هرحال کوتاه آمده و اين وعده را دادند که با ساختن اسکله هاي تفريحي و استفاده از قايق به جاي خودرو، طبيعت گردان و گردشگران را منتقل کرده که اين آبشار را ببينند.
هومان خاکپور با بيان اينکه هرچند که اين اتفاق هم يک ايده ايده آل است، بيان داشت:  با توجه به بضاعت که سازمان ميراث فرهنگي دارد و همانطور که  زيرساخت هاي گردشگري استان چهار محال و  بختياري در حال حاضر مشاهده مي کنيم و اين سازمان به خاطر مشکلات مالي و اعتباري يا سخت افزاري که داشته حتي از ساختن بسياري از فعاليت ها و زيرساخت هاي گردشگري عاجز است و در همان منطقه آتشگاه لردگان از ساختن سرويس هاي بهداشتي تا کنون عاجز بوده است.
وي تصريح کرد: با چنين بضاعتي بعيد به نظر مي رسد سازمان ميراث فرهنگي بتواند چنين امکاناتي پر هزينه اي را آنجا مهيا کند و همچنين با توجه به محدوديتها و سيکل اداري که بايد طي شود و بروکراسي که از درياچه بايد گذشت تا بتوان اين مکان را بازديد کرد به نظر مي رسد که بعيد باشد.
وي با اشاره به سفر هيئت دولت به اين استان و بازديدي که رئيس جمهور از منطقه داشته و پيشنهادي انتقال آب آتشگاه از سرچشمه اين آبشار براي تعدادي روستا ادامه داد: به نظر مي رسد که همين آبشار آتشگاه نيز از سرچشمه خشک خواهد شد و يعني واقعا آبشاري باقي نمي ماند که پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي نيز تحقق پيدا کند و بخواهند اسکله درست کند.
فعال محيط زيست و منابع طبيعي در استان چهارمحال و بختياري با بيان اينکه دو پروژه  در حال حاضر نابودي طولاني ترين آبشار کشور را تهديد مي کنند، بيان داشت:  آبشار از طرف پايين توسط احداث سد خراسان 3 از بين مي رود وسرچشمه آن نيز توسط پروژه انتقال آب از بين مي رود.
هومان خاکپور با اشاره به اينکه آبي که قرار است انتقال دهند به منطقه سردشت  و در ادامه آن فاز دوم به منطقه "دودرا" منتقل خواهد شد، عنوان کرد: منطقه دودرا مجموعا داراي هفت، هشت روستاي پراکنده در عرصه هاي جنگلي است که تعداد خانوارهاي کمي در آنجا مستقر هستند و شايد به 300 خانوار نرسند و اينکه ما به خاطر اين 300خانوار به بهانه توسعه و اشتغال آب را بخواهيم منتقل کنيم وچنين ظرفيت طبيعت گردي و گردشگري را از بين ببريم اين مهم عقلاني و خردمندانه نيست.
وي افزود: مي توان يک مطالعه جامع تري روي اين منطقه انجام شود و از ظرفيت هاي گردشگري و ظرفيت هاي طبيعي منطقه استفاده بهتر شود و نبايد به بهانه توسعه چنين ظرفيت گردشگري بزرگي را نابود کنيم.
هومان خاکپور بيان داشت: در بحث تامين منابع آب و آب شرب آنجا راه هاي خيلي مناسب تري هست که با ملاحظات زيست محيطي ما مغايرت نداشته باشد.
وي اذعان داشت: مي توانيم در آنجا با کارهاي آبخيز داري و آبخوان داري و ذخيره آب توي سفره هاي زير زميني مشکل آب آن منطقه را حل کنيم، همانطور که مشکل آب سردشت را مي توانيم حل کنيم.
اين فعال محيط زيست و منابع طبيعي در استان چهارمحال و بختياري تاکيد کرد: در بحث منطقه سردشت که بحث انتقال آب مطرح است  فقط خود روستاي سردشت و يک يا دو روستا اطراف مشکل آب دارند و مشکل آب اين روستاها را مي توان با مطالعه دقيق تري و مديريت بهتري روي آب شرب آن منطقه حل کرد. وي تصريح کرد: در سالهاي گذشته  بحث انتقال آب آتشگاه به منطقه ريگ داشته ايم و نمايندگان ادوار گذشته نيز پيگيري مي کردند و مي خواستند به خاطر توسعه کشاورزي اين آب را به صورت تونل به دشت ريگ انتقال دهند که همان هم با توجه به اينکه آن هم چنين ظرفيتي را تهديد مي کرد با مخالفت هايي دچار شد و آن هم خردمندانه به نظر نمي رسيد.
هومان خاکپور بيان داشت: اين پروژه جديد به نظر مي رسد که فاقد هرگونه مطالعه فني و اجرايي و حتي توجيه اقتصادي باشد.
وي افزود: اين پروژه ارزيابي محيط زيستي متاسفانه ندارد و تاکنون دستگاه هاي متولي مانند آب منطقه اي و محيط زيست هيچگونه گزارشي درباره اينکه آنجا مطالعه اي شده و چنين پروژه اي واقعا ارزيابي شده باشد وجود ندارد.


 زاينده رود بعد از اتمام کشت پاييزه زنده مي ماند 

گروه شهرستانها: مديرعامل شرکت آب منطقه اي اصفهان با تاکيد بر اينکه آب زاينده رود بسته نمي شود، خاطرنشان ساخت: بعد از اتمام کشت پاييزه آب در رودخانه زاينده رود جاري مي ماند و با حداقل ميزان اداره مي شود. محمدعلي طرفه اظهار داشت: بعد از اتمام زمان کشت پاييزه، زاينده رود را با حداقل ميزان آب زنده نگه داشته به طوري که هم رودخانه حيات داشته باشد و هم ذخيره سد حفظ گردد.  وي با بيان اينکه 35 روز اعلام شده به معناي باز بودن آب فقط در اين بازه زماني نبود، گفت: 35 روز را براي توزيع آب به کشاورزان اعلام کرديم.  مديرعامل شرکت آب منطقه اي اصفهان با تاکيد بر اين که آب زاينده رود بسته نمي شود، خاطرنشان ساخت: بعد از اتمام کشت پاييزه آب در رودخانه جاري مي ماند و با حداقل ميزان اداره مي شود.  طرفه با بيان اينکه بارندگي هاي اخير کمک فراواني به شرايط فعلي استان کرد، بيان داشت: بارندگي ها باعث شد بستر رودخانه و مسيرهاي انتقال آب به داخل مزارع، رطوبت لازم را پيدا کرده و شرايط انتقال بهتر را فراهم کنند. وي اعلام کرد: بارندگي ها اخير حدود 10ميليون متر مکعب ورودي به سد زاينده رود را افزايش داده است.  طرفه در ادامه گفت: از زماني که آب رودخانه باز شده تاکنون، حدود 70 ميليون متر مکعب آب از سد زاينده رود به منظور استفاده کشاورزان خارج شده است.  وي در خاتمه کنترل خروجي سد زاينده رود طي هشت ماه گذشته را عاملي جهت تامين آب مورد نياز کشت پاييزه کشاورزان اعلام کرد و گفت: اگر اين ميزان ذخيره را نداشتيم اولا تابستان آب شرب مردم مشکل پيدا مي کرد ثانيا امروز آبي وجود نداشت که به کشاورزان تحويل داده شود.


 دماي هواي «نير» به 24 درجه زير صفر رسيد 

کارشناس اداره کل هواشناسي استان اردبيل گفت: شهرستان نير با 24 درجه سانتيگراد زير صفر رکورد کمترين دماي هوا را از زمان آغاز فصل سرما در استان اردبيل به دست آورد. علي دولتي مهر در گفت وگو با مهر، اظهار کرد: روز شنبه اهالي شهرستانهاي مختلف اردبيل شب پاييزي بسياري سردي را سپري کردند. به گفته وي در سرعين نيز دماي هوا 23 درجه زير صفر به ثبت رسيد و اردبيل نيز دماي هواي 14 درجه زير صفر را داشت. به گفته اين کارشناس گرمترين نقطه استان يعني شهرستان پارس آباد با وجود اينکه بيشترين دماي هوا را ديشب در استان داشت، ولي اهالي دماي هواي چهار درجه زير صفر را تجربه کردند. کارشناس اداره کل هواشناسي استان اعلام کرد: با گذر سامانه ناپايدار جوي از منطقه، طي چند روز آينده براي استان افزايش ابر و در برخي نقاط مه پيش بيني مي شود. همچنين اداره کل آموزش و پرورش استان اردبيل  به علت برودت هوا براي دومين روز مدارس پيش دبستاني و ابتدايي را در شهرستان نير تعطيل اعلام کرد. به گفته مسئولان راه و ترابري نير در اين شهرستان به کمک نيروهاي پليس راه و راهدارخانه ها جان 34 نفر از مسافران گرفتار در برف و کولاک نجات داده شده و تاکنون از 40 روستاي مسدود شده در نير راه ارتباطي هشت روستا بازگشايي شده است. مسئولان راه و ترابري شهرستان مشگين شهر نيز از بازگشايي راه ارتباطي 80 روستا که به علت بارش برف و کولاک شديد مسدود شده بود خبر دادند. همچنين به گفته پليس راه اردبيل راه خلخال به اسالم نيز بازگشايي شده ولي تردد در اين مسير نياز به زنجير چرخ دارد.


 مسوولا ن انکار مي کنند
 6 روستاي پلدختر درگير آب تلخ و بيماري هاي پوستي 

در حالي اهالي 6 روستاي پلدختر عنوان مي کنند که آب آشاميدني آنها تلخ و داراي بوي گوگرد است که متوليان امر معتقدند که آزمايشات هيچ گونه مشکلي در اين زمينه را تاييد نمي کند. به گزارش مهر، 6 روستاي واقع در جنوب شهر پلدختر با مشکلات عديده اي در زمينه آب آشاميدني از جمله تلخي و شوري آب دست به گريبانند و از اين لحاظ سخت در مضيقه هستند. رئيس شوراي اسلامي روستاي چم گز در گفت وگو با مهر ضمن انتقاد شديد از اين موضوع گفت: دو سال پيش براي تامين آب 6 روستاي دره خزينه، جلوگير، چم گز، برج کبود، آهور رخش و چم گرداب از محل روستاي دره خزينه مطالعه انجام شد تا با حفر چاه مشکل آب آشاميدني اين روستاها که با تانکر سيار آبرساني مي شوند حل شود. نادعلي چراغي افزود: اين روستاها با دو هزار نفر جمعيت با مشکل آب آشاميدني که از چاه دره خزينه تامين مي شود مواجه هستند زيرا بو و طعم آب آشاميدني معمولي نيست و تلخ مزه است. وي گفت: اهالي اين روستاها هر تانکر آب آشاميدني را 150 هزار ريال خريداري مي کنند که اين مشکل به مشکلات آنها افزوده شده است. رئيس شوراي اسلامي روستاي چم گز گفت: با آب آشاميدني اين روستا حتي نمي شود استحمام کرد زيرا فرزندانمان به بيماري هاي پوستي مبتلا شده اند. چراغي افزود: مشکلات تلخي و شوري و بد مزه گي آب آشاميدني اين روستاها را بارها به مسئولان ذي ربط منعکس کرده ايم ولي متاسفانه تاکنون اقدام عملي براي رفع اين مشکل صورت نگرفته است. رئيس شوراي اسلامي روستاي چم گز از مسئولان خواست به اين روستاها مراجعه کنند و از آب تلخ و بدمزه آن مصرف کنند تا بدانند که اهالي اين روستاها با چه مشکلاتي روبرو هستند. عضو شوراي اسلامي روستاي چم گرداب پلدختر نيز در گفت وگو با مهر گفت: آب آشاميدني روستاي چم گرداب پلدختر در سال 61 از طريق دهستان ماژين استان ايلام تامين مي شد که بعد از گذشت 7 ماه آب آشاميدني روستا را قطع کردند. سپهدار کرم پور افزود: از سال 61 تا 66 آب آشاميدني روستا توسط تانکرهاي سيار شرکت آب و فاضلاب روستايي شهرستان پلدختر تامين مي شد که در اين راستا مکاتبات و درخواستهاي متعددي به مسئولان استان و شهرستان ارائه شد. وي تصريح کرد: در سال 66 چاه آبي در روستاي دره نقي تنگ فني که 15 کيلومتر با روستاي چم گرداب فاصله داشت حفر و براي انتقال آب از دره نقي تا روستاي چم گرداب لوله کشي شد و مردم روستا از آب آشاميدني استفاده کردند. وي گفت: آب آشاميدني روستا که از دره خزينه تامين مي شود قابل آشاميدن نيست و بوي گوگرد مي دهد و اهالي را سخت نگران کرده است. رئيس شوراي اسلامي روستاي چم گرداب پلدختر نيز در اين رابطه به مهر گفت: مردم و مالکان روستاهاي منطقه تنگ فني در سال 1380 آب آشاميدني را از محل قطع کردند و مردم روستاي چم گرداب را در بي آبي کامل قرار دادند. نورالله حسين زاده افزود: با درخواست هاي مکرر و اعلام نداشتن آب آشاميدني توسط آب و فاضلاب روستايي شهرستان با تانکر سيار کار آبرساني انجام مي شود. وي گفت: اهالي روستاي چم گرداب تانکر 12 هزار ليتري آب آشاميدني را به قيمت 200 هزار ريال از شرکت آب و فاضلاب روستايي شهرستان پلدختر خريداري مي کنند. مديرعامل شرکت آب و فاضلاب روستايي لرستان نيز در اين زمينه به مهر در پلدختر گفت: براي رفع مشکل 5 روستاي جنوب پلدختر از سوي شرکت آبفار اقدام به حفر چاه عميق اول کرديم که به آب نرسيد و چاه دوم در روستاي دره خزينه حفر شد. عليرضا کاکاوند افزود: اين چاه از آبدهي خوبي برخوردار است و طبق نظر کارشناسان بيش از 60 ليتر در ثانيه آب دهي دارد و براي بهره برداري از مجتمع آبرساني 6روستاي منطقه چم گرداب پلدختر هفت ميليارد و 500 ميليون ريال هزينه شده است. وي گفت: مشکلي که هست ظاهرا اهالي اين 6 روستا اعلام کرده اند که آب آشاميدني شان شور است ولي آزمايشگاه نمونه گيري و اعلام کرده که آب به لحاظ بهداشتي مشکلي ندارد ولي اهالي مي گويند مشکل وجود دارد. کاکاوند با بيان اينکه تاکنون چندين بار براي بررسي موضوع به پلدختر رفته است، گفت: آب شرب اين روستاها هيچ گونه مشکل بهداشتي ندارد ولي به لحاظ کيفيت نيز به مانند آب معدني نيست.  وي با اشاره به وضعيت آبهاي موجود در منطقه پلدختر گفت: ما در اين شهرستان آب شيرين با استانداردهاي آب معدني نداريم و تنها آب موجود در منطقه همين آبي است که از طريق چاه استحصال مي شود.


 اخبار ايلا م 

خدمات شهرداري دماوند تحت وب ارائه مي شود

شهردار دماوند از ارائه خدمات تحت وب به شهروندان، از سوي اين نهاد در آينده اي نزديک خبر داد. مرتضي همتي در گفت وگو با فارس اظهار داشت: در بدو تصدي پست شهرداري دماوند، وعده هايي در خصوص اجراي طرح هاي نوين به منظور تبديل اين نهاد به شهرداري الکترونيک داده و اقداماتي در اين باب آغاز شد. وي ادامه داد: اين مهم در بخش بايگاني پرونده هاي ساختماني شهرداري دماوند با اعتباري بالغ بر يک ميليارد ريال و پيشرفت فيزيکي 50 درصد در حال پيگيري است. همتي تصريح کرد: گام بعدي در اجراي طرح شهرداري الکترونيک دماوند، ارائه خدمات اين نهاد تحت وب به شهروندان خواهد بود.

340 هزار هکتار از جنگل هاي زاگرس احيا مي شود

گروه شهرستانها-نوري:رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري گفت: 340 هزار هکتار از جنگل هاي زاگرس احيا مي شود.عليرضا اورنگي در گردهمايي مديران و مسوولان حوزه منابع طبيعي اظهار داشت: براي نخستين بار در کشور با همکاري سازمان هاي بين المللي کار احياي جنگل هاي زاگرس اجرايي مي شود. وي ادامه داد: اين مهم با همکاري سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري وUNBP  سازمان عمران ملل متحد طرح احيا، توسعه و مديريت مناطق خشک و نيمه خشک اجرايي مي شود.اين مسوول تصريح کرد: اين طرح مهم در سال آتي و در سطح 340 هزار هکتار از جنگل هاي زاگرس استان ايلام به مدت پنج سال اجرا مي شود.


بهره مندي مردم ساوه
از آب شرب شيرين

گروه شهرستانها:  مهندس خليلي مدير عامل شرکت آب وفاضلاب استان مرکزي با اعلام اينکه ساخت مخزن ذخيره آب و اجراي خط انتقال آب از پروژه آبرساني به شهر ساوه  به پايان رسيده است، گفت: به منظور بهره مندي مردم ساوه از آب شرب شيرين، اجراي طرح آبرساني به شهر ساوه شامل ساخت يک باب مخزن ذخيره آب به حجم 15هزار مترمکعب، اجراي 35 کيلومتر خط انتقال در اقطار700 و 800 ميليمتر و ساخت تصفيه خانه آب  از سال 1387  آغاز شد. وي در ادامه تصريح کرد:براي اجراي اين پروژه  106 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است.