نسخه شماره 2746 - 1390/07/12 -

در نشست مشترک پارلمان بخش خصوصي و مسوولا ن صندوق توسعه ملي مطرح شد
سهم بخش خصوصي از دلا رهاي ذخيره شده
اختصاص 4 ميليارد از 23 ميليارد تومان موجودي به بخش خصوصي

افزايش 68 درصدي صادرات چين به ايران


تصويب 270 ميليون دلا ر پروژه سرمايه گذاري خارجي

از سوي مرکز آمار ايران
نرخ بيکاري تابستان 11/1 درصد اعلا م شد


ترکش تخلف مالي بزرگ به بانک گردشگري رسيد

رده بندي کشورها از منظر مجمع جهاني اقتصاد
بهترين رتبه ايران در اعتماد عمومي به سياستمداران


عميق ترشدن رکود بورس تهران


اخبار کوتاه


 در نشست مشترک پارلمان بخش خصوصي و مسوولا ن صندوق توسعه ملي مطرح شد
 سهم بخش خصوصي از دلا رهاي ذخيره شده 
 اختصاص 4 ميليارد از 23 ميليارد تومان موجودي به بخش خصوصي

رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي موجودي اين صندوق را تا پايان شهريور ماه امسال را 22 ميليارد و 948 ميليون و 250 هزار اعلام کرد و گفت: تاکنون 4 ميليارد دلار موافقت نامه با بانک ها براي تخصيص منابع به بخش خصوصي امضا شده است. به گزارش مهر، رحيم قرباني روز گذشته در مراسم صبحانه خوري با بخش خصوصي در اتاق بازرگاني با تاکيد بر اينکه صداي بخش خصوصي در صندوق توسعه ملي تعريف شده است، گفت: صندوق توسعه ملي در گام اول قراردادهايي را با بانک هاي عامل به ارزش 4 ميليارد دلار به امضا رسانده و بخش خصوصي در صورت فراهم کردن شرايط خود مي تواند از همين امروز به بانک هاي عامل مراجعه کرده و از اين تسهيلات بهره گيرد. رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي افزود: بر اين اساس 2/5 ميليارد دلار به بانک صنعت و معدن براي اختصاص پروژه هاي صنعتي و معدني و 1/3 ميليارد دلار به بخش آب و کشاورزي تخصيص داده خواهد شد. وي تصريح کرد: شرايط در صندوق توسعه ملي به گونه اي بسته شده تا زماني که يک پروژه به صورت کامل شرايط لازم براي دريافت منابع از صندوق را داشت مراجعه کند که بر اين اساس بايد تکليف بخش ريالي پروژه نيز مشخص شود و پس از آن از منابع صندوق توسعه ملي استفاده شود. وي افزود: براي سرمايه گذاران خارجي نيز بدون هيچگونه تشريفاتي در صورت هماهنگي با سرمايه گذاران ايراني منابع صندوق توسعه ملي تخصيص خواهد يافت. رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين نشست 5 دغدغه اصلي خود درباره تغيير نرخ ارز، جذب سرمايه هاي ارزي، عدم انحراف صندوق در تخصيص منابع به بخش خصوصي، لزوم حمايت از توليد صادرات گرا و شيوه اولويت گذاري و احراز هويت طرح ها را مطرح کرد. وي با بيان اينکه هدف از ايجاد اين صندوق تبديل ثروت هاي زيرزميني به ثروت هاي ماندگار و حفظ سهم نسل آينده از ثروت هاي خدادادي است گفت: بايد در مراحل عملي و اجرايي کار مرتبا وضع موجود و وضع اجراي کار را رصد کنيم تا ببينيم چقدر با هدف ذکر شده فاصله داريم يا محقق شده است. وي افزود: بحث تاسيس صندوق توسعه بي مقدمه نبوده است و تجربه حساب ذخيره ارزي بايد در مديريت صندوق مورد استفاده قرار گيرد. بايد ببينيم آنچه در حساب ذخيره ارزي عمل شده با آنچه قرار بود بشود چقدر فاصله داشته اند و اين شکاف عميق بوده است. لذا لازم از درس هاي حساب ذخيره در صندوق توسعه استفاده کنيم. نهاونديان در تشريح مطالبات بخش خصوصي چند پرسش مهم را مطرح کرد. او در  ابتدا در خصوص شيوه اولويت گذاري و احراز صلاحيت پروژه ها سوال کرد و گفت: صندوق موظف است که پروژه هايي که توجيه اقتصادي و فني داشته باشد تخصيص منابع بدهد. لذا لازم است سازوکار آن مشخص شود. وي در ادامه گفت: اينکه منابع صندوق به صورت ارزي است معناي آن اين است که پروژه ها بايد درآمد ارزي داشته باشد يعني بايد از توليد صادرات گرا حمايت شود. رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به انحراف حساب ذخيره ارزي در تخصيص منابع به بخش خصوصي گفت: حساب ذخيره ارزي تخصيص ناچيزي به بخش خصوصي داده است اما خوشبختانه در صندوق توسعه ملي اين ممنوعيت در اساسنامه لحاظ شده است تا تسهيلات به شرکتهاي دولتي داده نشود. لذا لازم تا تسهيلات صندوق به بخش خصوصي واقعي داده شود. نهاونديان در طرح سوال چهارم اظهار داشت: استفاده هوشمندانه از منابع ارزي مستلزم اين است که به ازاي هر يک دلار 4 دلار جذب سرمايه داشته باشيم. لذا لازم است تا در جذب منابع خارجي تدبير مناسب وجود داشته باشد و خوب است که بين بخش خصوصي و هيئت عامل در اين زمينه تفاهم شود.  رئيس اتاق بازرگاني ايران پرسش پنجم خود را به تغيير نرخ ارز و تجربه بانک مرکزي و حساب ذخيره ارزي ارتباط داد و گفت: تغيير نرخ ارز مشکلات زيادي را در اقتصاد ما به وجود آورده است چرا که اقتصاد ما تورم مزمن دارد و اگر معتقديم که اگر تورم داريم بايد سياست تعديل مستمر را پيش بگيريم و لذا لازم است تا براي بهبود شرايط تعهدات مناسب صورت گيرد يعني در مقابل نوسانات نرخ ارز بايد از سياست هاي هجينگ و بيمه هاي ارزي استفاده کنيم.


 افزايش 68 درصدي صادرات چين به ايران 

معاون اتاق بازرگاني شهر شنيانگ چين گفت: در هشت ماه سال ميلادي جاري، صادرات چين به ايران 68 درصد رشد داشت و واردات استان ليائونينگ از ايران هم 1/5 برابر بيشتر از مدت مشابه سال گذشته است.  به گزارش ايسنا، چانگ در همايش معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي در شهر شنيانگ مرکز استان ليائونينگ چين از توسعه روابط با آذربايجان شرقي استقبال و اظهار کرد: ايران قابليت هاي فراواني در بخش هاي انرژي و معدن دارد و ما مي توانيم فناوري و بازار بزرگ چين را با ذخاير غني ايران به هم پيوند داده و به سود متقابل برسيم.  اوخاطرنشان کرد: متاسفانه ايران براي ليائونينگ کشوري ناشناخته است و سفر هيات اقتصادي آذربايجان شرقي به اين استان به جا بود و اطلاعات خوبي بين دو طرف مبادله شد.  تجار، بازرگانان و سرمايه گذاران چيني در اين همايش با قابليت هاي تجاري و زمينه هاي سرمايه گذاري در آذربايجان شرقي آشنا شدند.  73طرح قابل سرمايه گذاري در آذربايجان شرقي به ارزش 17.7 ميليارد دلار در نشست هاي رودرروي اين همايش به سرمايه گذاران چيني معرفي شد. اين طرح ها در زمينه هاي گردشگري، زيربنايي، صنعت و معدن، منطقه آزاد، عمران و خدمات شهري و امور بازرگاني است.


  تصويب 270 ميليون دلا ر پروژه سرمايه گذاري خارجي 

گروه اقتصاد: بهروز عليشيري معاون وزير اقتصاد در حاشيه يکصد و پنجاهمين جلسه هيات سرمايه گذاري خارجي اظهار داشت: در اين جلسه 270 ميليون دلا ر پروژه سرمايه گذاري خارجي به تصويب رسيد که اين مبلغ رشد صادرات و افزايش اشتغالزايي در کشور را به دنبال خواهد داشت. به گزارش روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران عليشيري در ادامه افزود: از جمله طرح هاي مصوب در اين هيات، سرمايه گذاري خارجي در بخش توسعه پايانه غلا ت بندر امام خميني (ره) احداث مجتمع بزرگ تجاري، تفريحي و رفاهي تهران، توليد ماشينآلا ت ساخت (لودر) و استخراج و توليد فرآورده هاي ريز و درشت سنگ آهن از معدن سنگآهن مي باشد. معاون وزير اقتصاد در عين حال خاطر نشان کرد: سرمايه گذاري در بخش توسعه پايانه غلا ت، در راستاي استقرار سيستم مناسب به منظور تخليه و بارگيري غلا ت از طريق بندر امام خميني و ترانزيت غلا ت از کشورهاي آسياي ميانه و قفقاز به کشورهاي قاره آفريقا و ساير کشورهاي وارد کننده غلا ت مي باشد. وي در ادامه گفت: سرمايه گذاري در اين حوزه با احداث سيلوي 300 هزار تني با ظرفيت تخليه و بارگيري 600  تن در ساعت همراه خواهد بود.


 از سوي مرکز آمار ايران
 نرخ بيکاري تابستان 11/1 درصد اعلا م شد 

 رييس مرکز آمار ايران با تشريح جزييات برگزاري هفتمين دوره سرشماري نفوس مسکن در سال 90 گفت: عمليات سراسري سرشماري در کشور از دوم تا بيست و دوم آبان ماه به مدت 21 روز اجرا خواهد شد. به گزارش ايسنا، عادل آذر در افتتاحيه ستاد اجرايي سرشماري عمومي نفوس مسکن گفت: سرشماري عمومي نفوس مسکن يک رخداد بزرگ براي هر کشوري است و با توجه به نقش مهم آمار در برنامه ريزي هاي آينده کشور و مباحث اجتماعي، بهداشت و سلامت و همچنين خانواده ها هفتمين دوره از سرشماري بزرگ نفوس و مسکن کشور از دوم آبان کار خود را آغاز مي کند. وي افزود: با توجه به اين که بيشترين جمعيت کشور در استان تهران متمرکز است حدود 20 درصد از انرژي و فعاليت ستاد اجرايي سرشماري در استان تهران صرف مي شود.  رييس مرکز آمار ايران تصريح کرد:  در اين دوره از سرشماري عمومي نفوس و مسکن 114 هزار نفر در ستاد اجرايي فعاليت دارند و 54 هزار مامور آمارگيري در سراسر کشور براي ثبت اطلاعات و داده ها به منازل مراجعه خواهند کرد. او با اشاره به اين که با ثبت اطلاعات در هفتمين دوره از سرشماري افراد به جغرافيا متصل مي شوند اين نوع سرشماري را يکي از ويژگي هاي سرشماري مدرن عنوان و خاطرنشان کرد: براساس قانون مرکز آمار تمامي اطلاعات شخصي افراد و خانوار به صورت کاملا محرمانه نگهداري خواهد شد اما آمار مربوط به تراکم جمعيت، نرخ بيکاري، مهاجرت، تعداد مدارس، آبرساني، نسبت جنسي و اطلاعات عمومي در طول اجراي عمليات سرشماري به صورت هفتگي اعلام خواهد شد.  رييس مرکز آمار ايران گفت:  در سرشماري عمومي نفوس و مسکن اين دوره تنها سرشماري خانوار و آبادي ها انجام مي شود تا اطلاعات دقيقي از جمعيت کشور و همچنين ميزان دسترسي روستاها به راه آهن شهري، بهداشت و درمان،  آموزش و پرورش به دست آيد. وي همچنين نرخ بيکاري تابستان سال 90 براساس طرح نيروي کار را معادل 11/1 درصد اعلام کرد و گفت: اين آمار رو به کاهش است.


 ترکش تخلف مالي بزرگ به بانک گردشگري رسيد 

همان طور که در روزهاي ابتدايي مطرح شدن موضوع سو» استفاده مالي ميلياردي اخير در نظام بانکي نام بانک هاي متعددي در ارتباط با آن بر سر زبان ها افتاد، هر روز ابعاد جديدي از اين موضوع فاش مي شود. در همين زمينه ديروز بانک مرکزي در اطلاعيه اي دستور تغيير مديرعامل و رياست هيات مديره بانک گردشگري را صادر کرد. نام اين بانک هم در جريان سو» استفاده مالي اخير بارها شنيده شد، اما از سوي اعضاي هيات مديره آن نسبت به اين موضوع موضع گيري خاصي نشده بود. به گزارش ايسنا، اوايل آذر ماه سال گذشته پذيره نويسي سهام بانک گردشگري آغاز شد. اين براي نخستين بار بود که از ابتدا يک شرکت سهامي عام پذيره نويسي خود را از طريق بازار سرمايه انجام مي داد و بلافاصله پس از ثبت در همين بازار پذيرش مي شد. بانک گردشگري شرکت سهامي عام با سرمايه دو هزار ميليارد ريالي، 800 ميليون سهام در دست انتشار خود را از طريق انتشار عمومي و شبکه کارگزاري فرابورس و شعبه هاي بانک پارسيان پذيره نويسي کرد. در پذيره نويسي بانک گردشگري يک هزار و 200 ميليارد ريال توسط موسسان تامين شد که از ميزان تعهد شده مبلغ يک هزار ميليارد ريال به حساب بانک مرکزي جمهوري اسلامي و مبلغ 200 ميليارد ريال نزد بانک پارسيان نقدي واريز شد.
روز گذشته بانک مرکزي به بانک يادشده اعلام کرد هر چه سريعتر نسبت به معرفي مديرعامل و رييس هيات مديره به اين بانک براي احراز صلاحيت آنان اقدام کند. اين در حالي است که هم اکنون در پايگاه اينترنتي بانک مرکزي، نام مديران بانک گردشگري به عنوان مديران داراي تاييديه صلاحيت از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران درج شده است. نام مهدي جهانگيري کوهشاهي، منوچهر زماني فريز هندي (مديرعامل)، بهرام جاويد نژاد، علي زيرک نژاد و مسعود مهردادفر زير نام بانک گردشگري در اين بخش قابل مشاهده است. به اين ترتيب چهارمين مدير بانکي در يک هفته گذشته برکنار شد، پيش از اين مديران بانک هاي صادرات،  ملي و سامان از کار برکنار شده بودند. براساس گزارش ديگري از اتفاقات رخ داده در نظام بانکي کشور کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي نامه اي را به محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي ايران ارسال کردند.اين نامه به تائيد مصطفي کريم دبيرکل کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي و بانکهاي عضو کانون يعني بانک اقتصاد نوين، بانک انصار، بانک پارسيان، بانک پاسارگاد، بانک تات، بانک دي، بانک سامان، بانک سرمايه، بانک سينا،  بانک شهر، بانک کارآفرين، موسسه توسعه رسيده است. در اين نامه آمده است، بنا به مراتب به نظر اعضاي کانون بانکهاي خصوصي که اسامي آنها ذيلا اعلام مي گردد، حمايت از آبرو و حيثيت شبکه بانکي کشور، ضرورت حفظ اعتبار اسناد و مدارک مالي بانکي با پذيرش مسئوليت نقد شوندگي اين اسناد و مدارک توسط بانکهاي صادر کننده، حفظ حقوق دارندگان اسناد و مدارک بانکي، نکات بسيار حائز اهميتي مي باشند که بايستي در فرآيند رسيدگي ها و تصميمات متخذه نهايي مورد عنايت ويژه قرار گرفته و به صورت شفاف اطلاع رساني شود، چرا که در هاله ابهام نگاه داشتن اين امر، موجب تئوري پردازي هاي غير واقع و دامن زدن به جو بي اعتمادي گرديده و تضعيف نظام بانکي کشور را چه در داخل و چه در صحنه هاي بين المللي به دنبال خواهد داشت. در خاتمه بدينوسيله اعلام مي دارد که به منظور نيل به اهداف فوق الذکر کانون بانکهاي خصوصي از هيچگونه همکاري با ارگان هاي ذيربط در اين خصوص دريغ نداشته و آمادگي خود را براي ارائه هر گونه کمک و همراهي با مقامات و مراجع ذيربط در جهت بررسي و اظهار نظر کارشناسانه به منظور روشن شدن هر چه بهتر موضوع اعلام مي دارد."


 رده بندي کشورها از منظر مجمع جهاني اقتصاد
 بهترين رتبه ايران در اعتماد عمومي به سياستمداران 

مجمع جهاني اقتصاد در گزارش هايي که منتشر کرده، کشورهاي جهان را از منظرهايي مرتبط با سيستم اقتصادي آن ها رتبه بندي کرده که ايران در برخي از آن ها در رتبه هاي قابل توجه و رو به رشدي قرار گرفته اما در برخي موارد نيز در شرايط مطلوبي تخمين زده نشده است. اين در حالي است که در بسياري از اين زمينه ها آمار داخلي  دست کم جديد  در دسترس نيست و خود به خود اين آمارها به عنوان مرجع بسياري از بررسي ها و تلقي ها در نظر گرفته مي شود. به گزارش ايسنا، مجمع جهاني اقتصاد، ايران را از نظر شاخص اعتماد عمومي به سياستمداران در ميان 142 کشور جهان در رده 39 قرار داد. در اين رده بندي کشورهاي سنگاپور، قطر، عربستان سعودي، سوئد، نروژ، لوکزامبورگ، روآندا، امارات متحده عربي، دانمارک و نيوزلند تا رده دهم را به دست آوردند.  اما نکته قابل توجه اينجاست که ايران در اين رده بندي بالاتر از کشورهايي چون آمريکا قرار گرفته که رتبه اي بهتر از 50 را به خود اختصاص نداده است. کشور ما در اين رده بندي همچنين بالاتر از کشورهاي زيادي مانند بريتانيا، ژاپن، رژيم صهيونيستي، اردن، ترکيه، فدراسيون روسيه، اسپانيا، آفريقاي  جنوبي، پاکستان، هند، مکزيک، برزيل، کره  جنوبي و ايتاليا قرار گرفته است. در پايين اين رده بندي نيز نام کشورهاي هائيتي، ونزوئلا، لبنان، ماداگاسکار، آرژانتين، پاراگوئه، گواتمالا، جمهوري دومينيکن، جمهوري چک و بوروندي مشاهده مي شود. در منطقه خاورميانه هم از نظر اين شاخص ايران شش شده است. البته اين آمار مربوط به سال 2010 بوده و اين در حالي است که در اکثر قيام هاي مردمي اخير در منطقه خاورميانه و ديگر نقاط دنيا در سال 2011 رخ داده اند که احتمالا وضعيت برخي کشورها چون تونس، ليبي، مصر، يمن و حتي انگلستان را در اين زمينه بدتر مي کند.  مجمع جهاني اقتصاد ايران را از نظر شاخص توانايي حفاظت از سرمايه گذاري اما در رده 131 قرار داد. در اين جدول نيوزلند با کسب بهترين وضعيت اول و سپس سنگاپور، هنگ کنگ، مالزي، کانادا، کلمبيا، ايرلند، آمريکا و آفريقاي جنوبي جاي گرفته اند. در پايين جدول نيز نام کشورهايي چون مالت، باربادوس، سورينام، ونزوئلا، ويتنام، گامبيا، سوئيس، سنگال، هندوراس به چشم مي خورد. حضور سوييس در پايين اين رده بندي نکته اي جالب و در عين حال تعجب برانگيز است. اما اين مجمع کشورها را از نظر تهديد فعاليت هاي اقتصادي از سوي تروريسم نيز رتبه بندي کرده که اقتصاد ايران از نظر شاخص هزينه هاي اقتصادي تحميلي ناشي از اين مقوله در رده 109 قرار داده شده است. البته در زمينه اين شاخص مشخص نشده که آيا تحريم ها و محدوديت هاي تحميلي نيز عامل موثر در اين ارزيابي قرار مي گيرد يا خير، اما قرار گرفتن کشور سوريه در رتبه سوم اين جدول با توجه به شرايط ژئوپولتکي آن و شرايط سياسي و سياست خارجي اين کشور، پرسشي جدي را به وجود مي آورد. در اين رتبه بندي کشورهاي اسلوني، ايسلند، سوريه، فنلاند، اوروگوئه، مونته نگرو، اتريش، عربستان سعودي، مغولستان و برونئي دارالسلام اول تا دهم شدند. در پايين جدول نيز نام کشورهاي کلمبيا، پاکستان، يمن، نپال، اوگاندا، لبنان، مصر، الجزاير، ترکيه و کنيا مشاهده مي شود. البته رتبه ايران در اين رده بندي 10 پله صعود (بهبود) را نسبت به رده بندي سال قبل نشان مي دهد. نکته جالب اينجاست که کشورهايي مانند آمريکا، روسيه و هند به عنوان کشورهايي قدرتمند در معادلات اقتصادي امروز دنيا، در اين رده بندي پايين تر از ايران قرار گرفته اند. آمريکا حائز رتبه 122 در اين رده بندي شده است. مجمع جهاني اقتصاد کشورها را از نظر شاخص شفافيت سياستگذاري هاي دولتي، نرخ تورم، رتبه  اعتباري، فساد اداري و سيستم آموزشي درجه بندي کرده است که نتايج آن تقريبا مشابه ساير شاخص هاي ذکر شده است. در زمينه تورم، کشورهاي ونزوئلا، آنگولا، نيجريه، هند، موزامبيک و جامائيکا داراي بيشترين نرخ تورم هستند. نرخ تورم ونزوئلا 28.2 درصد است. همچنين نرخ تورم در کشورهاي قطر، ايرلند، لتوني و ژاپن در اين سال ميلادي منفي اعلام شده است. نرخ تورم منفي قطر 2/4 درصد بوده است. همچنين نرخ تورم در حدود 130 کشور جهان تک رقمي اعلام شده است. کشورهاي بليز، بورکينافاسو، برونئي، مونتنگرو، سوئيس، اسلواکي، هلند و امارات نيز داراي نرخ تورم زير يک درصد بودند. در منطقه خاورميانه نرخ تورم دو کشور ايران و مصر دورقمي بوده و نرخ تورم در ايران حدود 12/5 درصد ذکر شده است. مجمع جهاني اقتصاد در رده بندي خود از آخرين اطلاعات صندوق بين المللي پول استفاده کرده است. اين يعني که دو نهاد بين المللي يادشده براي سال 2010 به تورم 12/5 ايران درصدي اعتقاد دارند. اين در حالي است که بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز نرخ تورم کشور را در پايان سال 1389 به ميزان 12/4 درصد اعلام کرده بود.  اما در زمينه ميزان فساد اداري در رده بندي منتشر شده از سوي مجمع جهاني اقتصاد، کشورهاي نيوزلند، دانمارک، سنگاپور، سوئد، فنلاند، نروژ، لوکزامبورگ، ايسلند، ژاپن و سوئيس بهترين وضعيت را از نظر شاخص پرداخت هاي غيرقانوني و رشوه کسب کرده اند. به طور سنتي کشورهاي اسکانديناوي معمولا در زمينه اين گونه شاخص ها رده هاي بالا را به خود اختصاص مي دهند. در قعر جدول رده بندي نيز نام کشورهايي مانند چاد، يمن، قرقيزستان، مالي ، بنگلادش، ساحل عاج، بوروندي، هائيتي، اوکراين و موريتاني به  چشم مي خورد.  ايران نيز در اين رده بندي رتبه 65 را به دست آورده است درحالي که در رده بندي قبلي رده 69 جهان را کسب کرده بود. اين رتبه  ميانه علاوه بر اين که وضعيت کشورمان را از اين منظر نسبت به کشورهايي که برخي از آن ها خارج از تصور است بهتر نشان مي دهد، ضرورت پرداختن به اصلاح نظام اداري کشور را که يکي از محورهاي اساساي طرح هاي مرجع دولت نيز بوده است، تاکيد مي کند.


 عميق ترشدن رکود بورس تهران 
نويسنده : مريم نجفيان

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پس از معاملات ديروز با کاهش 9 واحدي به رقم 26663 واحد رسيد. اين درحاليست که بورس تهران طي 20روز کاري اخير در محدوده 26500تا 27000واحد در نوسان است. به گفته تکنيکاليستهاي بورس عبور از مرز مقاومتي 27 هزار واحد تنها راه نجات بازار از رکود فعلي است که با توجه به کاهش حجم معاملات در هفته اخير عبور از اين مرز بعيد بوده و افت شاخص به زير رقم 26500 محتمل تر است. با بازگشايي بازارهاي جهاني در اولين روز از ماه جديد ميلادي شاهد سقوط مجدد شاخص ها و ريزش قيمت هاي جهاني بوديم. که اين امر سهام شرکت هاي وابسته به قيمت هاي جهاني را تحت تاثير خود قرار خواهد داد. همانگونه که در پايان معاملات ديروز نيز شاهد افت قيمت در سهام شرکت هاي مس، کالسيمين، فولادي ها و معادن سنگ آهني گل گهر و چادرملو و نيز ملي سرب و روي بوديم.افت بيشتر قيمت در اين نمادها طي معاملات روزهاي آتي نيز محتمل است. در معاملات ا مروز گروه خودرويي ها اينبار به سرگروهي گروه بهمن مورد توجه اهالي بازار قرار گرفتند. در اين نماد شاهد  افزايش تقاضا و صف خريد ميليوني بوديم بطوريکه تا پايان معاملات بارها مورد عرضه و تشکيل صف مجدد قرار گرفت. معاملات گروه بهمن موجب تحرکاتي مثبت در ساير هم گروهي هايش همچون ايران خودرو، سايپا و زامياد شد. سرمايه گذاري سايپا نيز ديروز تحت تاثير جو مثبت اين گروه در درصدهاي مثبت معامله گرديد. نماد پالايش نفت تبريز که دو روز قبل با صف خريد همراه شده بود ديروز در پي اعلام  مدير عامل اين شرکت در خصوص آخرين اطلاعات مربوط به پيش بيني سود هر سهم  افزود که تا کنون اطلاعاتي که منجر به تعديل پيش بيني مذکور باشد در اين شرکت اتفاق نيفتاده است، با عرضه صف خريد و معاملات متعادل همراه شد. در پايان گفتني است نمادهاي بانک اقتصاد نوين، سايپا و گروه بهمن بيشترين تاثير در افزايش ارزش بازار ديروز را از آن خود کردند.


 اخبار کوتاه 

پيشرو مدير عامل
بانک صادرات شد

پس از برکناري جهرمي از مديريت بانک صادرات هيات مديره اين بانک تصميم گرفت محمد رضا پيشرو را بعنوان مديرعامل جديد انتخاب کنند. به گزارش خبرگزاري فارس هيات مديره بانک صادرات در جلسه ديروز خود تصميم گرفت محمدرضا پيشرو، مدير عامل فعلي بانک صنعت و معدن را بعنوان مديرعامل جديد اين بانک انتخاب کنند. مجيد ابوالفتحي مدير روابط عمومي بانک صادرات با تاييد اين خبر گفت: بعد از برکناري محمد جهرمي از مديريت بانک صادرات ديروز صبح اعضاي هيات مديره، محمدرضا پيشرو را به عنوان مديرعامل اين بانک انتخاب کردند.


ارايه برنامه جديد ايساکو براي خدمات پس از فروش

شرکت خدمات پس از فروش ايران خودرو (ايساکو) قصد دارد تعاريف جديدي از خدمات نوين پس از فروش را براي مشتريان محصولات ايران خودرو تعريف کند. به گزارش روابط عمومي شرکت ايساکو، نادر وهاب آقايي - مدير پروژه طراحي خدمات نوين اين شرکت، با اشاره به اين موضوع خاطرنشان کرد: شرکت هاي بزرگ خودروسازي دنيا به دنبال تعريف خدماتي نوين در راستاي مشتري مداري و وفادارسازي آنها به محصول توليدي از طريق فرآيند خدماتي هستند.  وي افزود: ايساکو نيز با توجه به تاکيد مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو اقدام به انجام يک کار مطالعاتي بر روي فرآيندهاي خدمات نوين شرکت هاي ارايه دهنده خدمات پس از فروش کرد که برنامه ما براي پياده سازي فاز اول آن تا پايان امسال خواهد بود.


واريز يارانه مهر ماه تا پايان هفته

رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها از واريز و قابل برداشت شدن يارانه 45 هزار و 500 توماني مرحله هشتم تا پايان هفته جاري خبرداد. بهروز مرادي در گفتگو با مهر از واريز يارانه مرحله هشتم به حساب سرپرستان خانوار تا پايان هفته جاري خبرداد و گفت: مبلغ يارانه نقدي تغييري نکرده است. مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها مبلغ يارانه مرحله هشتم را نيز به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان اعلام کرد. يارانه نقدي تاکنون در 7 مرحله به حساب سرپرستان خانوار واريز شده است، پرداخت يارانه نقدي از دي ماه سال گذشته آغاز شده است که مربوط به يارانه نقدي 9 ماه بوده است.


برگزاري جلسه ويژه شوراي پول و اعتبار

از آنجايي که ريشه اختلاس بزرگ ضعف قوانين بانکي بوده، اخبار رسيده حاکي از اين است که شوراي پول و اعتبار امروز جلسه اي ويژه براي بررسي و تجديدنظر در بسته سياستي نظارتي امسال خواهد داشت. به گزارش خبرگزاري فارس جلسه ويژه شوراي پول و اعتبار قرار است امروز با حضور اعضاي اين شورا به منظور تجديد نظر در بسته سياستي-نظارتي سال جاري براي ماه هاي باقي مانده سال 1390 تشکيل شود. گفته مي شود در جلسه اين هفته شوراي پول و اعتبار ماجراي پرونده اختلاس بزرگ مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و البته گزارش هاي جامع در اين خصوص نيز در اختيار اعضا» قرار خواهد گرفت.

تقدير سرپرست کميته امداد
امام خميني (ره) از بانک رفاه

گروه اقتصاد: سرپرست کميته امداد امام خميني(ره)، در نامه اي از تلاش هاي بانک رفاه در کمک به نيازمندان تحت پوشش آن نهاد تشکر و قدرداني کرد. به گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران; حسين انواري سرپرست و عضو شوراي مرکزي کميته امداد امام خميني (ره)، در نامه خود به سيد ضيا» ايماني رييس هيات مديره و مدير عامل بانک رفاه از همياري کارکنان اين بانک در اختصاص مبلغ يک ميليارد و 621 ميليون ريال وجه نقد براي کمک به ايتام و مددجويان نيازمند قدرداني کرد.
 

اعلا م برندگان جشنواره تابستاني بانک ملت

گروه اقتصاد: با برگزاري قرعه کشي، برندگان سه دستگاه مزدا 3 جديد جشنواره تابستاني باشگاه مشتريان ملت مشخص شدند. به گزارش روابط عمومي بانک ملت، در اين قرعه کشي که با حضور نمايندگان ادارات کل اين بانک و با استفاده از سيستم هاي گوي و گردونه و رايانه برپا شد، دو دستگاه مزدا3 جديد ميان اعضاي باشگاه مشتريان ملت که حد نصاب 100 امتياز را کسب کرده بودند و يک دستگاه مزدا3 جديد نيز ميان اعضايي که به حد نصاب 200 امتياز رسيده بودند، قرعه کشي شد.


امکان تهيه ارز براي  حجاج
در شعب منتخب  بانک ملي ايران

گروه  اقتصاد: زائران  حج تمتع سال 90 براي تهيه ارز مسافري  خود مي توانند به شعب  منتخب ارزي بانک ملي ايران  مراجعه کنند. به گزارش  روابط عمومي بانک ملي ايران، شعب  منتخب  ارزي اين بانک براساس  دستورالعمل  بانک مرکزي  ايران تا سقف600 دلا ر به هر زائر عرضه مي نمايند. بر اين اساس  زائران حج  تمتع سال 90 جهت تهيه  ارز خود مي توانند با ارائه شناسنامه  يا کارت ملي  به شعب  تعيين شده توسط مدير کاروان  مراجعه کنند.