نسخه شماره 2732 - 1390/06/26 -

شمقدري:
تا هستم نمي گذارم ديگران دخالت کنند


جدايي نادر از سيمين نماينده ايران در اسکار شد


کيانيان: سال ها طول کشيد تا به مردم ثابت کنم که بازيگر هستم

در آستانه هفته کتاب
کتابها همچنان مظلومانه در انتظارند


ابهام درباره سرنوشت تئاتر حرفه اي کشور ادامه دارد


فرش قرمز جشنواره سن سباستين پهن شد


اخبار کوتاه


سراي فرهنگ


 شمقدري:
 تا هستم نمي گذارم ديگران دخالت کنند 

جواد شمقدري با بيان اينکه براي او، مهم خدمت کردن است و فرق نمي کند اين خدمت در کجا انجام شود، ادامه داد: مهم پيشرفت سينما و خارج شدن آن از اين اپوزيسيون است. به گزارش ايسنا، معاون سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که پنجشنبه شب  24 شهريور ماه  به مناسبت روز ملي سينما در برنامه دو نيم ساعت شبکه خبر حاضر شده بود درباره صحبت هايي که در خصوص جابه جايي اش مطرح مي شود، اظهار کرد: من روزي که اين مسووليت را پذيرفتنم به آقاي رئيس جمهور هم گفتم که برنامه ها بايد حداقل تا 10 سال استمرار پيدا کند و در دوره هاي کوتاه فايده ندارد و مهم ادامه برنامه ها است. شمقدري يادآور شد: از شش ماه بعد ازاينکه من معاون سينمايي شدم بحث کنار رفتنم مطرح بود و حالا به تناسب سازمان سينمايي دوباره در حال مطرح شدن است. ساز و کار سازمان سينمايي با وزير است و ايشان هر لحظه مي توانند معاونشان را عوض کنند. وي در خصوص تشکيل سازمان سينمايي گفت:  در همه دوره ها بحث تغيير جايگاه معاونت سينمايي مطرح بوده است چرا که سينما امروز يک هنر برتر و تاثيرگذار است و آنقدر که سينما مخاطب دارد و مردم به آن توجه دارند و بخشي از جامعه هنري درگير آن شده ديگر بخش هاي هنري چنين ويژگي را ندارد، بنابراين نبايد چنين هنري در چارچوب يک معاونت محدود شود. شمقدري تشکيل سازمان سينمايي را در کنار شوراي عالي سينما بزرگترين اتفاق براي سينما دانست و اظهار کرد: سه ماه براي تشکيل ساختار اين سازمان فرصت داده شده است که 40 روز از آن باقي مانده تا در نهايت سير اداري طي شود و بعد از ابلاغ توسط رئيس جمهور اين سازمان، کارش را زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آغاز کند. وي با بيان اينکه اختيارات رئيس سازمان بيشتر از معاون خواهد بود تصريح کرد: با بودجه مصوبي که مستقيما به سازمان اختصاص پيدا مي کند اختيارات بيشتري شامل اين سازمان خواهد شد و مستقل تر مي تواند عمل کند. معاون سينمايي در خصوص شوراي عالي سينما اظهار کرد:  طبق آئين نامه قرار بود در سال دو جلسه با رئيس جمهور برگزار شود که به پيشنهاد ايشان قرار شد هر سه ماه يک جلسه باشد و طي اين مدت نيز سه جلسه با ايشان و جلسات ديگري نيز با نائب رئيس شورا داشته ايم و کميسيون تخصصي هم برنامه هايش را داشته است. شمقدري در خصوص استعفاي جمال شورجه از اين شورا خاطر نشان کرد:  اين شورا 13 نفر عضو ثابت دارد و طبق شوراهاي ديگر طبيعتا اگر کسي کنار برود جايگزيني انتخاب خواهد شد. اما بحث استعفاي آقاي شورجه بيشتر جنبه ژورناليستي داشته و جدي نبوده و ما از ايشان خواهش کرديم که ارتباط کاريشان را داشته باشند. معاون سينمايي در خصوص حل مشکل فيلم هاي توقيفي در ابتداي مديريتش گفت:  تحليل ها و نظرات مختلفي در اين خصوص مطرح شد و جنگي ميان دو ديدگاه بود و ما تصميماتي گرفتيم و براي برخي از اين فيلم ها اکران محدود مشخص کرديم. در مجموع ما همه بحث ها را گوش مي کنيم و به دنبال يک تعامل مثبت با افکار عمومي رسانه ها و مسئولين هستيم تا چنين مشکلي براي هميشه از سينماي ايران برداشته شود. وي با بيان اينکه در مجموع نگاه ما اين است موانعي براي فيلمي وجود نداشته باشد گفت: در حال حاضر به جز يکي دو فيلم که از قبل باقي مانده و خود فيلم ساز هم مشکل فيلمش را مي داند، ساير فيلم ها مشکلي ندارند. شمقدري در خصوص فيلم «خانه پدري» گفت:  من اين فيلم را نديدم اما کيانوش عياري يکي از فيلمسازان خوب ما است که معتقدم که اگر فيلم «خانه پدري» در جشنواره مي آمد مي توانست چند جايزه را بگيرد اما آن طور که شنيدم ايشان مشکل کار را پذيرفته اند و اصلاح کرده اند. وي همچنين از حل مشکل فيلم «گزارش يک جشن» ابراهيم حاتمي کيا تا هفته آينده خبر داد.  به گزارش ايسنا،معاون امور سينمايي در بخش ديگري از اين گفت وگو درباره صدور مجوز براي سه شبکه ماهواره اي گفت: اين مجوزها در حوزه معاونت مطبوعاتي صادر مي شود و شورايي که چند وزارتخانه در آن نماينده دارند تصميم گيري مي کنند. اين مجوزها هم چند ماه پيش، مشروط به عملکرد صادر شده است و ظاهرا با ارزيابي که انجام شده است مجوز دو شبکه لغو شده است. شمقدري افزود: ممکن است شبکه هايي بخواهند از فرهنگ ايران استفاده کنند و برنامه هاي مثبتي داشته باشند که اين بسيار خوب است و اگر شبکه اي مجوز گرفت بايد قوانين ايران را رعايت کند و مي تواند با خريد فيلم هاي ايراني اقدام به پخش آنها بکند.  وي ادامه داد: اما براي پخش فيلم هاي ايراني در شبکه هاي ماهواره اي خارج از کشور چون عضو کپي رايت جهاني نيستيم نمي توانيم کار زيادي انجام دهيم اما در شوراي عالي سينما به دنبال پيدا کردن سازوکاري براي حل آن هستيم.  شمقدري در پاسخ به سوالي در خصوص تداخل مسئوليت ها در حوزه فرهنگ خاطر نشان کرد: يکي از مظلوميت هاي فرهنگي همين است و هر کس به خودش اجازه مي دهد در اين زمينه اظهارنظر کند و اين رويه از قبل بوده است در حالي که نمي شود، در يک حوزه کار چندين نظر وارد شود. وي افزود: تا وقتي که من هستم و تا جايي که بتوانم نمي گذارم ديگران دخالت کنند اما نظرات را مي شنوم و تابع ساز وکار نظام هستم و اين دو گانگي در حرف است ولي در اجرا وجود ندارد. در ادامه برنامه حميد رضا مدقق مجري «دونيم ساعت» از شمقدري خواست درباره اسامي که مطرح مي شود جملاتي را بگويد که درباره ابراهيم حاتمي کيا گفت: او يکي از بهترين فيلم سازان ما است که براي انقلاب زحمت کشيده و از او مي خواهيم اين مسير را به خوبي ادامه بدهد. شمقدري درباره کمال تبريزي اظهار کرد: ايشان هم جزو همين بچه ها است که ما کارمان را باهم شروع کرديم و او شش ماهي زودتر از من فيلم هشت ميلي متري کار مي  کرد. از ايشان هم مي خواهم رجعتي به کارهاي قبلي اش بکند چرا که آنها خيلي بهتر هستند. معاون سينمايي درباره عبدالرضا کاهاني گفت: او فيلم ساز جواني است که خيلي فرصت دارد، اما عجله مي کند. شمقدري درباره عسگرپور اظهار کرد:  اگر من پنج شش سال بود که منافعم در سينما تعريف نشده بود و درتلويزيون بود، سعي مي کردم سينمايي ها را به حال خودشان بگذارم.


 جدايي نادر از سيمين نماينده ايران در اسکار شد 

فيلم سينمايي "جدايي نادر از سيمين" ساخته اصغر فرهادي به عنوان نماينده ايران در اسکار معرفي شد.
به گزارش مهر، امير اسفندياري، سخنگوي هيئت انتخاب فيلم ايراني اسکار در سال جاري، ضمن اشاره به پايان مذاکرات اعضاي اين هيات و انجام تمامي بررسي ها براساس ساز و کارهاي موجود که فيلم هاي واجد شرايط را با توجه به کليه جوانب از ابعاد صنعتي، فرهنگي، انتقادي، موفقيت هاي بين المللي، پخش جهاني و ... بر مبناي مدارک و اسناد گردآوري شده ارزيابي مي کند، بيانيه نهايي هيات مزبور را جهت اطلاع رساني در اختيار رسانه ها قرار داد. متن اين بيانيه به شرح زير است: با پايان بررسي هاي هيئت انتخاب فيلم ايراني براي معرفي به فرهنگستان علوم و هنرهاي سينمايي در خصوص کليه عناوين واجد شرايط که در فاصله زماني 1389/7/9 تا 1390/7/8 در کشورمان براي نخستين بار حداقل به مدت هفت روز متوالي اکران شده اند، اعضاي اين هيئت ضمن تقدير از سازندگان فيلم هاي "آلزايمر"، "اينجا بدون من"، "مرهم" و "ورود آقايان ممنوع"، با توجه به جميع جهات و به اتفاق آرا، فيلم "جدايي نادر از سيمين" ساخته اصغر فرهادي را در مقام نماينده سينماي ايران در رقابت بهترين فيلم خارجي زبان در هشتاد و چهارمين مراسم اسکار (سال 2012) معرفي مي کند. اعضاي هيئت انتخاب عبارتند: از رويا تيموريان، پوران درخشنده، محمد بزرگ نيا، شهرام جعفري نژاد، محمد داودي، عليرضا شجاع نوري، مهدي صباغزاده، رسول صدر عاملي و امير اسفندياري.


 کيانيان: سال ها طول کشيد تا به مردم ثابت کنم که بازيگر هستم 

پنج شنبه 24 شهريور کارگاه آموزشي با حضور رضا کيانيان و با موضوع عکاسي فيلم و ارتباط بازيگر با عکاس فيلم در خانه هنرمندان برگزار شد. به گزارش ايلنا، در ابتداي اين نشست کيانيان گفت: من هميشه با خودم فکر مي کنم که آيا عکاسي فيلم يک هنر است يا خير؟ وبه اين نتيجه مي رسم که چون عکاسي يک هنر است پس عکاسي فيلم نيز قطعا يک هنر است وبعد به اين موضوع فکر مي کنم که هنر عکاس فيلم والا تر از اين ها است چرا که صاحب يک نوع نگاه خاص و ديدگاه نسبت به کاري است که آن را انجام مي دهد. وي در ادامه افزود: به نظر من نمايشگاه عکس امسال با سال گذشته يک تفاوت عمده دارد و آن اين است که شاهد يک اتفاق در عکاسي سينما هستيم و عکس ها را مستقل از فيلم هاي سينما مي توان ديد و ارزيابي کرد و هر عکس به تنهايي به سمت يک عکس هنري مي رود تا اينکه گزارشي از فيلم به ما ارائه بدهد. اين بازيگر سينما در ادامه در پاسخ به سوال يکي از حاضران مبني بر اينکه داشتن نوعي نگاه خاص در عکاسي ذاتي است يا اکتسابي گفت: به نظر من همه چيز به خود آدم بستگي دارد مثل اينکه من هميشه اکبر عبدي را حجمي از استعداد مي دانم چرا که قابليت ايفاي هر نقشي را دارد و ذاتا بازيگر است کياينان ادامه داد: اما خود من سال ها طول کشيد تا به مردم ثابت کنم که بازيگر هستم و هر چشمه اي نياز به لايروبي و وسعت دارد که البته تجربه و انتخاب لازمه کار هنري است اين نکته بسيار مهمي است که برخي از ما انسان ها نگاه مي کنيم اما نمي بينيم. وي در ادامه افزود: به نظر من عکاسي که صاحب نگاه خاص خودش است از زاويه ديد تهيه کننده و کارگردان به فيلم نگاه نمي کند و اثرش را خلق مي کند و اين موضوع بسيار مهم است که يک کارگردان به عکاسش اعتماد کند و عکاس با چند فريم فيلم را معرفي کند.


 در آستانه هفته کتاب
 کتابها همچنان مظلومانه در انتظارند 
نويسنده : مرجان حاجي حسني

از کتاب خواندن بيزار بود. هر وقت پدرش او را تنبيه مي کرد مجبورش مي کرد تا به اتاقش برود و مطالعه کند. از ديدن تلويزيون و هر نوع تفريح ديگر هم محروم مي شد. او هم طبق عادت به اتاقش مي رفت و در گوشه اي کز مي کرد و کتاب را سر وته مي گرفت تا اگر پدر به سراغش آمد مطمئن شود که او در حال مطالعه است.
شايد اين سخت ترين تنبيه براي او بود، کسي علتش را نمي دانست، پدرش معتقد  بود با اين تنبيه نه تنها هيچ آسيبي به فرزندش نمي رسد بلکه او را فردي اهل مطالعه و کتاب خوان بار ميآورد. در حالي که اين رفتار پدر نه تنها کمکي به او نميکرد بلکه او را روز به روز از کتاب بيزارتر مي کرد.
بعضي وقت ها خودش هم از عکس العمل نامهربانانه اش نسبت به کتاب تعجب مي کرد. يادش ميآمد که در کتاب فارسي خوانده بود که کتاب يار مهربان است پس چرا او نمي توانست اين يار مهربان را دوست بدارد. يک بار هم در اخبار شنيده بود که ميزان مطالعه در بين مردم ايران به طور متوسط دو دقيقه در سال است. علتش را نمي فهميد، نمي دانست که چرا ما ايراني ها اين قدر با کتاب بيگانه هستيم وقتي فکرش را مي کرد مي ديد هيچ وقت پدرش را در حال مطالعه نديده است و با اين که يک کتابخانه بزرگ در منزل دارند اما تاکنون نديده بود که مادر غير از گردگيري کتاب ها را در دست گرفته باشد.
شايد هم تلويزيون مانع از نزديکي او به کتاب شده بود، چون هر وقت در خانه بود تمام وقتش را صرف ديدن تلويزيون مي کرد. شايد هم کامپيوتر او را در زمره آدم هاي کتاب نخوان قرار داده بود. چون هميشه حوصله کامپيوتر را داشت، اما حوصله کتاب را هيچ وقت!
تلفن هم مي توانست عامل ديگري براي دوري از کتاب باشد چون مکالمه هاي طولا ني او با تلفن وقت زيادي براي کتاب خواندن باقي نمي گذاشت و تازگي ها هم موبايل و sms و بلوتوث و...
***
 اصولا  ما ايراني ها خيلي اهل مطالعه نيستيم و بيشتر علا قمنديم ديگران را نقد کنيم که چرا مطالعه نمي کنيد. اما به  خودمان که برسد تقصير را مي اندازيم گردن بقيه.
جامعه و دولت و گرفتاري و گراني و اجاره خانه  و ترافيک را بهانه  مي کنيم تا کسي جرات نکند از ما بپرسد چرا کتاب نمي خوانيد!!
به همين دليل هم هست که تعداد نويسندگان کتاب بيشتر از تعداد خوانندگان آن است. اين مساله گاهي آنقدر اسفبار است که بعضي از کتاب ها را غير از خود نويسنده و ناشر هيچ کس ديگري نمي خواند.
اين روزها افتخار بعضي نويسندگان اين است که تعداد کتاب هايشان را به رخ مردم بکشند و در مجالس و محافل از تعداد کتاب هايشان ياد کنند و سرشان را بالاتر بگيرند. در حالي که اگر کسي از آنها بپرسد آيا از تعداد خوانندگان کتاب هايتان مطلعيد; نظري در اين باره ندارند.
شايد مهم نباشد که يک نويسنده چند کتاب از خود به جا بگذارد مهم آن است که تاثير گذاري آن کتاب ها چقدر است به عنوان مثال ابوالقاسم فردوسي 30  سال از عمر خود را صرف يک کتاب کرد. کتاب ماندگار و ارزشمند شاهنامه!
اما اين يک کتاب آنقدر ماندگار و ارزشمند است که به اندازه صدها کتاب تاثيرگذاشته و زبان مادري فردوسي را زنده نگه داشته است.
مي گويند اگر مي خواهي پس از مرگ فراموش نشوي يا چيزي بنويس که قابل خواندن باشد يا کاري بکن که قابل نوشتن باشد.
اما اين کارهاي ماندگار و به يادماندني فقط در کتابها حفظ مي شوند و اگر بخواهيم از آدمهاي بزرگ که کاري قابل نوشتن و يا اثري قابل خواندن دارند چيزي بياموزيم بايد اهل مطالعه شويم. ما پيرو ديني هستيم که خدا و پيامبرش را با کلمه "اقرا"" يعني بخوان، خطاب قرار داده است. پس خواندن و دانش اندوزي اولين درسي است که دين ما به پيروانش مي دهد.
اما به راستي چرا کتاب نمي خوانيم و تا اين حد با کتاب بيگانه ايم.
شايد اين بي علا قگي ما به کتاب ريشه در کودکي  ما داشته باشد، شايد هم مسايل ديگري در آن و دخيل است. اما هميشه مي گويند کودکان مانند لوح سفيدي هستند که هرچه در آنها بنويسيم تا آخر عمر روي ذهنشان حک مي شود. پس مي شود علا قه به مطالعه را از کودکي در فرزندانمان ترويج دهيم.
خوب يادم هست وقتي يک بچه مدرسه اي بودم موقع بازي و شيطنت شعر کتاب مدرسه را زير لب زمزمه مي کردم. 
همه کشورهاي دنيا، هر سال يارانه مطالعه شان را حساب مي کنند و از روي اين عدد مي فهمند که وضعيت کتاب و کتابخواني در کشورشان چطور بوده.اما ماجراي اين عدد در کشور ما کمي پيچيده است و هر مسوولي يک عدد متفاوت را اعلا م مي کند. هر چند همه مي دانند که سرانه مطالعه در ايران پايين است. اما هر سال تعداد زيادي آمار غيررسمي و غيردقيق منتشر مي شود که همه را گيج کرده. قبلا  شنيده بوديم که سرانه مطالعه در ايران 2 دقيقه است اما اخيرا ارقام ديگري اعلا م شده اند که چنانچه زمان درسي خواندن را هم به اين رقم اضافه  کنيم، سرانه مطالعه هر ايراني مي شود 6 دقيقه. وحشتناکي اين رقم وقتي بهتر مشخص مي شود که بدانيم سرانه مطالعه آمريکايي ها 20 دقيقه، انگليسي ها 55 دقيقه و ژاپني ها 90 دقيقه است. آن وقت با اين وضع مطالعه توقع داريم خيلي سريع پيشرفت کنيم و به درجات اعلاي علمي جهان برسيم. اما واقعيت اين است که تا زماني که با کتاب بيگانه باشيم و کتاب ما روي قفسه ها خاک بخورند پيشرفت و دانش اندوزي نصيبمان نخواهد شد مگر آنکه کتاب را در سبد خانوار وارد کنيم و مطالعه را به برنامه هاي روزانه زندگيمان بيفزاييم.


 ابهام درباره سرنوشت تئاتر حرفه اي کشور ادامه دارد 

ماجرا از آنجا آغاز شد يا بهتر بگوييم علني شد که محمد حيدري دبير بيست ونهمين جشنواره تئاتر فجر که دبيري دوره سي ام نيز به نام او خورده بود پنج ماه مانده به برگزاري اين جشنواره از سمت خود استعفا کرد.  چند روز بعد نيز حسين مسافرآستانه رييس مرکز هنرهاي نمايشي، در آستانه سالگرد حضور خود در اين سمت استعفا داد تا کشتي شکسته مديريت تئاتر گرفتار طوفاني جديد شود و داستان بلاتکليف بودن حوزه هاي تئاتري اعم از سالن هاي نمايشي و جشنواره هاي مختلف انتصاب و استعفاي مديران و تاخير يا عدم برگزاري نشست هاي خبري درمورد اتفاقات مختلفي که در حوزه تئاتر مي افتد ادامه پيدا کند. از دبير نداشتن مهم ترين جشنواره تئاتري کشور  آن هم در شرايطي که وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در آيين اختتاميه اين جشنواره در سال گذشته تاکيد کرده بود به مناسبت سي امين دوره باشکوه تر و فاخرتر برگزار شود، تا بدون مسوول ماندن کليه امور تئاتري در کشور با رفتن مديرکل هنرهاي نمايشي همه و همه نشانگر اوضاع نابسامان و آشفته تئاتر است در حالي که همه مسوولان ذي ربط ظاهرا شعار "زنده باد تئاتر" سر مي دهند; اما در عمل کمترين توجهي به آن نمي کنند و اهالي تئاتر خود راه خويش را اگر بتوانند صاف مي کنند. اگر مسوول مستقيم همه اين اتفاقات از کلان ترين تا خردترين را حوزه معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدانيم بيراه نيست زيرا شنيده مي شد که مديرکل مرکز هنرهاي نمايشي نه اختيارات چنداني دارد و نه استقلالي و نه حتي بودجه اي. اعمال نظر مستقيم سيستم مديريتي بالادستي در مراکز و موسسات تابعه به دخالتي از نوع بي اعتمادي به مديران شبيه است که فرصت هرگونه ابتکار عمل و خلاقيت را از آنها سلب مي کند. اين بي اعتمادي و عدم تسلط کار را به آنجا رسانيد که انجام هرگونه رخدادي بايد از هفت خوان رستمي طي مي شد تا به رويت مديران بالادست و شايد تاييد آنها برسد و در اين ميان آنچه همچنان مجهول مي ماند جايگاه مديري است که چشم اهالي تئاتر به وي دوخته شده است و همگان اتفاقات و تغيير و تحولات در اين عرصه را از چشم او مي بينند درحالي که او به واقع کمترين نقش را دارد. تغيير در مديريت هنري کشور مقارن بود با برخي اتفاقات در حوزه تئاتر که در نوع خود شگفت انگيز بود; تعطيلي تالار مولوي که به يکي از سالن هاي جدي تئاتر و پايگاه  تئاتر دانشجويي تبديل شده بود کنار گذاشتن قرارداد تيپ منفعل شدن و به عبارت بهتر انحلال انجمن هنرهاي نمايشي اعمال سليقه در انتصاب دبير جشنواره تئاتر فجر دخالت در اعزام گروه هاي نمايشي به خارج از کشور حضور ناظران مستقيم در بازبيني ها قدرت گرفتن سوال برانگيز موسسه توسعه هنرهاي معاصر و دخالت مديران بالادستي در امور تئاتري اعم از عقد قرارداد تا اجراي نمايش هاي شايد فاخر انتصاب شورايي براي دادن مجوز متن به آثار نمايشي  سوق دادن تئاترها به سمت گيشه و ادعاي خصوصي سازي درمورد آنها و ... مواردي از اين دست.  عدم تخصيص بودجه کافي به جشنواره ها نمايش ها و حتي اداره کل هنرهاي نمايشي علي رغم افزايش 40 درصدي بودجه تئاتر در کشور و به تبع آن عدم پرداخت مطالبات اهالي تئاتر و منحرف شدن بخشي از بودجه به ساير موسسات; آسيبي بود که در زمينه مالي متوجه تئاتري ها شد ضمن آنکه حضور مستقيم مديران در عقد قرارداد براي اجراي نمايش هايي تحت عنوان آثار فاخر که سابقه هنري ارايه دهندگان آنها در تئاتر نياز به اثبات دارد با اختصاص مبالغ هنگفت به قيمت انتظار مضاعف پيشکسوتان تئاتر و حسرت آنها براي يک اجراي بي دغدغه تمام شد و زيرسوال رفتن فلسفه وجودي اداره و انجمن هنرهاي نمايشي تشديد بي عدالتي در اختصاص بودجه و ايجاد نارضايتي در ميان هنرمندان را به همراه داشت. ماجراي انفعال، انحلال، از دور خارج شدن يا هر تعبير ديگري که براي انجمن غيردولتي هنرهاي نمايشي رخ داد تصميمي بود که معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اتخاذ کرد. انجمن هنرهاي نمايشي يک تشکيلات صنفي و تخصصي است که بايد در حوزه اجرايي و امور نمايشي فعاليت داشته باشد و براساس تفاهم نامه اي که هرساله با وزارت ارشاد منعقد مي کند تمامي برنامه ها و توليدات عرصه نمايش مي بايست توسط انجمن اجرا شود و به وسيله اداره کل هنرهاي نمايشي مورد نظارت قرار بگيرد.


 فرش قرمز جشنواره سن سباستين پهن شد 

جشنواره فيلم سن سباستين به عنوان معتبرترين و قديمي ترين رويداد سينمايي کشورهاي اسپانيولي زبان ديروز فرش قرمزش را پهن کرد. به گزارش ايسنا،  پنجاه ونهمين جشنواره فيلم سن سباستين اسپانيا که در ميان فستيوال هاي سينمايي حرف اول را در ميان کشورهاي اسپانيولي زبان مي زند، با نمايش فيلم «متجاوزين» ساخته «خوان کارلوس فرسانديلو» آغاز شد. امسال از سينماي ايران فيلم «جدايي نادر از سيمين» ساخته اصغر فرهادي در بخش «مرواريدهاي زابالتگي» حضور خواهد داشت. اين فيلم که برنده جايزه خرس طلا بهترين فيلم و دو خرس نقره اي بهترين بازيگري جشنواره برلين است، اخيرا براي نمايش در جشنواره هاي فيلم در فنلاند، ژاپن، نروژ و نيويورک آمريکا انتخاب شده و تاکنون درجشنواره هاي برلين، هنگ کنگ، بوينس آيرس، بخارست، ترانسيلوانيا و استانبول به نمايش درآمده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، «فرانسيس مک  دورمند»، بازيگر فيلم «فارگو» ساخته برادران کوئن رياست هيات داوران بخش بين الملل براي اعطاي «صدف طلايي» را به عهده دارد. «گيلرمو آرياگا»، کارگردان و نويسنده مکزيکي، «آلکس دي لاايگلزيا»، کارگردان اسپانيايي، «بنت همر»، کارگردان نروژي، «باي لينگ»، بازيگر چيني، «سوفي اوکوندو»، بازيگر انگليسي و «سوفي مانتينو»، فيلم بردار فرانسوي ديگر اعضاي هيات داوران هستند. جشنواره سن سباستين با برگزاري بخش مرور آثار «ژاک دمي»، ياد اين کارگردان فقيد فرانسوي و برنده نخل طلا را گرامي خواهد داشت. در اين مراسم که «آگنس واردا»، کارگردان سرشناس و همسر «ژاک دمي» حضور خواهد داشت، 14 فيلم بلند و چهار اثر مستند از اين فيلم ساز معروف نمايش خواهد داشت. «ژاک دمي» در سال 1964 با فيلم «چترهاي شربورگ» توانست نخل طلاي جشنواره کن را از آن خود کند و بتواند با امکانات بيشتري به فيلم سازي در هاليوود بپردازد. از بهترين آثار دمي مي توان به «پارکينگ» محصول 1985 و «ميز مسابقه» محصول 1998 اشاره کرد. امسال همچنين قرار است مستند موزيکال «جورج هريسون» ساخته جديد «مارتين اسکورسيزي» درسن سباستين اکران جهاني شود. اين فيلم مستند با عنوان «جورج هريسون; زندگي در دنياي مادي» براي اولين بار در اين جشنواره معتبر نمايش خواهد يافت.
جايزه يک عمر دستاورد سينمايي سن سباستين امسال به «گلن کلوز»، بازيگر سرشناس هاليوود اعطا خواهد شد. همچنين آخرين فيلم سينمايي اين بازيگر نامزد جايزه اسکار بانام «آلربت نابز» نيز در اين جشنواره نمايش داده مي شود.
وي براي فيلم هاي «دنيا بر طبق گارپ»، «چيل بزرگ» «طبيعي»، «جذابيت مهلک» و «روابط خطرناک» پنج بار نامزد جايزه اسکار بهترين بازيگر زن شد.


 اخبار کوتاه 

برگزيده از هيچ به اوج به مالزي مي رود 

مراسم اختتاميه مسابقه کتابخواني «از هيچ به اوج» که به همت مديريت فرهنگي هنري منطقه 21 بر گزار مي شود اختتاميه مسابقه کتابخواني از هيچ به اوج به همت مديريت فرهنگي هنري منطقه 21 با حضور سفير مالزي در ايران برگزار شد.  به گزارش ايلنا; در اين مراسم که سفير مالزي «گترخاني» و کنسول فرهنگ و ارتباطات سفارت مالزي «نجمي» و تعدادي از مسوولان حضور داشتند، ابتدا هومن اهرامي مدير فرهنگي هنري منطقه 21 به سخنراني پرداخت و گفت: طرح مسابقه از هيچ به اوج با مطالعه کتابي با عنوان «اسلام ، دانش و مسايل بين المللي» است. مديريت فرهنگي هنري منطقه 21 سازمان فرهنگي هنري تهران در راستاي توسعه فرهنگ اسلامي و آگاهي شهروندان از کارآمدي دين در عرصه جامعه و مباني پيشرفت اسلامي، اقدام به برگزاري اين مسابقه کرده است.  وي افزود: بيداري اسلامي که نتيجه دم مسيحايي امام خميني(ره) است، امروزه تحولات عميقي را در ساختارهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي در سطح جهان پديد آورده است. مدير فرهنگي هنري منطقه 21 گفت: ملتهاي برادر مسلمان امروزه بايد از هم بياموزند که همانگونه که مقام معظم رهبري در الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت نيز بر بومي سازي تجارب کشورهاي توسعه يافته تاکيد فرمودند، بر اساس اين رهنمود خودباوري اسلامي ضرورت دستيابي به آرمانشهر اسلامي است.

پدرخوانده 1 بهترين فيلم گنگستري تاريخ سينما

قسمت اول فيلم «پدرخوانده» عنوان بهترين فيلم گنگستري تاريخ سينما را از نگاه انجمن فيلم آمريکا به  دست آورد. به گزارش ايسنا، انجمن فيلم آمريکا(AFI)  فهرستي از بهترين فيلم هاي گنگستري تاريخ سينما را منتشر کرد که فيلم «پدرخوانده 1» به کارگرداني فرانسيس فورد کاپولا، در رتبه اول قرار دارد. «پدرخوانده» محصول سال 1972 محصول کمپاني پارامونت است که داستاني جنايي دارد و براساس رماني از «ماريو پوزو» ساخته شد. ماجراي فيلم بين سال هاي 1945 تا 1955 اتفاق مي افتد و داستان فيلم درباره خانواده مافيايي «کورلئونه» است که بازيگران سرشناسي چون «مارلون براندو»، «آل پاچينو»، «روبرت دووال» و «دايان کيتن» در آن نقش آفريني داشته اند. اين فيلم نامزد 11 جايزه اسکار بود که موفق به کسب جايزه بهترين بازيگر مرد (مارلون براندو)، بهترين فيلم و بهترين فيلمنامه شد و در جوايز گلدن گلوب پنج جايزه اصلي را کسب کرد.  فيلم «رفقاي خوب» به کارگرداني «مارتين اسکورسيزي» محصول 1990 کمپاني برادران وارنر در رتبه دوم قرار دارد. اين فيلم با نقش آفريني «رابرت دنيرو» براساس کتابي از «نيکلاس پيلگي» ساخته شده است که در آن زندگي واقعي هنري هيل، گنگستر سابق و جاسوس اف.بي.آي را نشان مي دهد. «رفقاي خوب» نامزد شش جايزه اسکار بود که «جو پچي» توانست جايزه بهترين بازيگر مرد را کسب کند.

تمبر يادبود هري پاتر در آمريکا منتشر شد

تمبر يادبود سري فيلم هاي پرطرفدار «هري پاتر» در آمريکا رونمايي شد. به گزارش ايسنا،  موزه تمبر و تاريخچه پستي اسپلمن آمريکا از شنبه نمايشگاهي از تمبرهايي که در کشورهاي مختلف به  ياد «هري پاتر» منتشر شده است را برپا خواهد کرد. به گزارش روزنامه بوستون، اين مجموعه تمبرها شامل تصاويري است که سرويس هاي پستي در کشورهاي انگليس، تايوان، فرانسه و اخيرا آمريکا به افتخار اين شخصيت جادويي منتشر کرده است. آخرين قسمت از سري فيلم هاي «هري پاتر» که پرفروش ترين فيلم سال  2011 سينماي جهان نام گرفت، با پيشي گرفتن از «ارباب حلقه ها; بازگشت پادشاه» عنوان سومين فيلم پرفروش تاريخ سينما را به خود اختصاص داد. فروش چشم گير «هري پاتر و هديه هاي مرگ» موجب شد تا سري فيلم هاي «هري پاتر» با رسيدن به فروش  هفت ميليارد دلار، اکنون پرفروش ترين فيلم  چندگانه تاريخ سينماي جهان باشد که بالاتر از «جيمز باند» و «جنگ ستارگان» شش  قسمتي قرار دارد; هرچند براي ساخت قسمت هاي قبلي «هري پاتر» بودجه چشم گير يک ميليارد و  280 ميليون دلار هزينه شده است. قسمت اول «هري پاتر و هديه هاي مرگ» کمتر از يک ماه پس از اکران  611 ميليون دلار در خارج از آمريکا فروش جهاني داشت و پرفروش ترين فيلم کمپاني برادران وارنر در سال  2010 نام گرفت.

کتاب ايرج افشار درباره فروغي تجديد چاپ مي شود

کتاب ايرج افشار و هرمز همايون پور درباره محمدعلي فروغي تجديد چاپ مي شود.  به گزارش ايسنا، کتاب «سياست نامه ذکا» الملک» (مقاله ها، نامه ها و سخنراني هاي سياسي محمدعلي فروغي) به اهتمام ايرج افشار و هرمز همايون پور براي نوبت دوم تجديد چاپ مي شود.  به گفته همايون پور، اين اثر را انتشارات کتاب روشن تجديد چاپ خواهد کرد.  کتاب «سياست نامه ذکا» الملک» بر اساس مقالات و يادداشت هاي منتشرشده «محمد علي فروغي»، معروف به ذکا»الملک، تاليف شده است. کتاب به تحليل و تشريح رويداد هاي سال هاي 1300 تا 1320 پرداخته; يعني سال هايي که ربع قرن پاياني حيات فروغي است. در کتاب «سياست نامه ذکا»الملک» به دامنه تاثير فعاليت ها و اقدام هاي محمد علي فروغي نيز پرداخته مي شود و از سويي، شرايط اجتماعي - سياسي زمان اين سياست مدار، انديشمند و اديب تحليل مي شود.  ايرج افشار 16 مهرماه سال 1304 در تهران به دنيا آمد. «اسکندرنامه»، «انجونامه»، «پرونده صالح»، «گاه شماري در ايران قديم»، «رياض الفردوس» و «جستارها درباره نسخه خطي» از جمله آثار پرشمار اين پژوهشگرند که به بيش از 300 عنوان کتاب منتشرشده  در زمينه هاي تصحيح، تاليف و ترجمه مي رسد. اين تاريخ پژوه، نسخه شناس، ايران شناس و جهانگرد 18 اسفندماه سال 1389 در سن 85سالگي از دنيا رفت.

آلبوم سبوي تشنه منتشر مي شود

آلبوم موسيقي «سبوي تشنه» با صداي سالار عقيلي و آهنگسازي و تنظيم آرش کامور به زودي روانه بازار مي شود.  آرش کامور به ايسنا، توضيح داد: نام «سبوي تشنه» برگرفته از يکي از اشعار اسطوره ادبيات معاصر يعني مهدي اخوان ثالث است که پيشکش بيست و يکمين سالگرد درگذشت اين شاعر مي شود.  به گفته کامور، آلبوم «سبوي تشنه» به خوانندگي سالار عقيلي و با اجراي ارکستري به نام «سروشان» توليد و زمان زيادي صرف ارائه اين اثر شده است.  او که تنظيم قطعات اين آلبوم را نيز برعهده داشته،اضافه کرد: طي اين مدت که تنظيم و آهنگسازي کار را برعهده داشته ام قصدم بر آن بود که از تلفيق شعر با موسيقي به نحوي سنجيده استفاده شود تا نه شعر فداي موسيقي و نه موسيقي فداي شعر گردد.  او خاطر نشان کرد: در برخي از قطعات اين مجموعه موسيقي فضاي تصويري به خود مي گيرد و در مواقعي تضادهايي ميان شعر و موسيقي به گوش مي رسد که اين تضادها براي تاثيرگذاري بيشتر بر شنونده است و جا دارد اشاره شود که سالار عقيلي اين اثر را يکي از سخت ترين و پرکارترين آلبوم هايش معرفي کرده است. کامور هدف از ساخت و توليد اين اثر را بازگو کردن غم ديرين شاعري دانست که تا جنون فاصله اي بيش نداشته است. او در اين آلبوم در کنار کار بر روي اشعار مهدي اخوان ثالث قطعاتي نيز بر روي سروده هاي شاعران جوان و معاصري چون روح الله ابهري و ... کار کرده که اين سروده ها پيامي جدا از جهان بيني اخوان ثالث ندارند و به نوعي تقديم به اين شاعر و مجموعه شده است.

اجراي برنامه مشاعره در مقبره شعرا

مجري برنامه "مشاعره" تاکيد کرد سري جديد اين برنامه در مقبره شعرا اجرا مي شود و قرار است با مذاکره با يک شرکت خودروسازي يک خودروي ملي هم اهدا شود.  اسماعيل آذر، مجري برنامه "مشاعره" درباره دعوت از بچه هايي با سنين کم براي اين برنامه به  مهر گفت: ما از زماني که کار شاعري را آغاز کرديم يعني از 20 سال پيش تصميم گرفتيم از طريق شعر، معنويت، حکمت ايراني و اسلامي را به جوانان منتقل کنيم. به همين دليل براي اين کار نياز به الگوسازي داشتيم، الگويي که بايد زيربنايي باشد. وي در ادامه افزود: بچه هايي که شما در مشاعره ملاحظه کرده ايد ثمره دانه اي است که 20 سال پيش کشف شد و هنوز هم ادامه دارد. مشاعره به نوعي فرهنگ سازي در عرصه شعر و ادب است. وقتي ما به پديده اي نياز داريم و گستردگي وجود ندارد، نيازمند جريان سازي هستيم. اين مجري خاطرنشان ساخت: در اين برنامه سعي شده تا مخاطب علاوه بر تماشاي يک برنامه مشاعره با ساز و کارهاي زبان فارسي نيز آشنا شود. همچنين سعي کرديم در اين برنامه مفهوم اشعار مورد بررسي قرار بگيرد. آذر در پاسخ به اين سوال که در حال حاضر شاهد هستيم بچه هايي که در اين برنامه شرکت مي کنند به دليل خواندن شعرهاي مناسب امتيازهاي بالايي کسب مي کنند. آيا اين بچه ها بعد از شرکت در اين برنامه رها مي شوند؟ توضيح داد: نه، اصلا بچه ها رها نمي شوند. مرتب بچه ها با من در تماس هستند و در دوره هاي مختلف از آنها دعوت مي  کنيم.


 سراي فرهنگ 

نقاشي هاي پيکاسوي هند
بيش از 4 ميليون دلار فروخت

آثاري از «ام. اف. حسين»  نقاش معروف هندي  بيش از چهار ميليون دلار به حراج رفتند. به گزارش ايسنا، 13 اثر نقاشي از ام. اف. حسين - نقاش درگذشته  هندي که به پيکاسوي هند معروف بود   در حراجي «کريستي» به قيمت چهار ميليون و 200 هزار دلار به فروش رسيدند.  تابلوي «تعدادي اسب» اين هنرمند هندي در شعبه نيويورک «کريستي» به قيمت يک ميليون و 140 هزار دلار به حراج رفت.


نواي موسيقي معاصر جهان
در تالار وحدت طنين انداز شد

کنسرت «آنسامبل مسايا» با اجراي قطعاتي از موسيقي معاصر جهان اولين شب خود را در تالار وحدت سپري کرد. به گزارش ايسنا، اين کنسرت که شامگاه گذشته - 24 شهريور ماه  با استقبال تماشاگران مواجهه شده بود، با اجراي قطعه مشهور «مسايا» از هندل آغاز شد. در ادامه به ترتيب قطعات «اوه ماريا» به روايت مشرق زمين با شعر و آهنگي از هانيبال يوسف به زبان آشوري،  نواخته شد.


برگزاري همايش بين المللي
مولانا در مالزي

کنفرانس بين المللي مولانا در مالزي برگزار مي شود. رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در کوالالامپور در نظر دارد با همکاري مرکز گفت وگوي تمدن هاي دانشگاهUM  مالزي کنفرانس بين المللي «مولانا جلال الدين رومي - گذشته و حال  شرق و غرب» را برگزار کند. در اين کنفرانس انديشمندان ايراني و ساير کشورها، ضمن ارائه مقاله، مطالعات علمي خويش را در اين خصوص به اشتراک مي گذارند.


مسابقات فرهنگي اکو
در6 رشته پيگيري مي شود
 

رييس موسسه فرهنگي اکو خبر داد: مسابقات فرهنگي و هنري کشورهاي عضو در شش رشته هنري هرساله پيگيري مي شود.به گزارش مردم سالا ري به نقل از ستاد خبري نخستين نمايشگاه صنايع دستي کشورهاي اکو; حجت الله ايوبي گفت: اين مسابقات در رشته هاي گرافيک; نقاشي، نگارگري، خوشنويسي، عکس، نگار چوبي در کشورهاي عضو اکو و برخي کشورهاي ديگر منطقه اي برگزار مي شود.وي اضافه کرد: فراخوان براي مسابقات گرافيک و عکس اعلام شده و اين مسابقات نيز در کشور تاجيکستان پيگيري خواهد شد.