نسخه شماره 2711 - 1390/05/29 -

حجت الاسلام قرائتي:
مزاحم آرايش حلال دختران نشويد

واکنش رئيس کانون بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق تامين اجتماعي به اظهارات وزير بهداشت:
بيمه ها اموال بيت المال نيستند

فرمانده ناجاخبرداد:
کشف بيش از 90 درصد از جرائم جنايي درکشور
قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد کيمياي مشکل گشانيست

کاهش 2 درجه اي دماي هوا در شهريور


عدم استخدام نيرو در آموزش وپرورش تا سال 94


پيش بيني ناپذيرشدن زندگي و رونق رمالي


خبر


اخبار کوتاه


 حجت الاسلام قرائتي:
 مزاحم آرايش حلال دختران نشويد 

حجت الاسلام قرائتي در جلسه درسهايي از قرآن درباره آرايش دختران جوان در خانواده و در مواقعي که اسلام آن را حلال دانسته سخنراني کرده است.
به گزارش برنا، حجت الاسلام والمسلمين قرائتي در جلسه درسهايي از قرآن که از سوي صدا و سيما پخش مي شود درباره "حقوق خانواده در اسلام" ، "محبت و اعتماد" ، "مقدار مهريه" ، "اداره و سرپرستي خانواده توسط مردان" ، "حکومت مردان در خانواده" ، "توجه اسلام به آرايش و آراستگي" و ... سخن گفته است که يکي از آنها آرايش دختران جوان در خانواده و در مواقعي است که اسلام آن را حلال دانسته اما برخي از والدين با عقايد نادرست خود با اين قبيل کارهاي حلال مخالفت مي کنند. آنچه در ادامه مي خوانيد قسمتهايي از اين سخنراني است:
آرايش زن چيست؟ زن ذاتا دوست دارد آرايش کند. و اين جز» ذات زن است. متاسفانه بعضي از اين حاج خانم هاي پيرزن در خانه تا مي بيند دخترش آرايش مي کند، يا عروسش، (خنده حضار) يک تعبيرات زشتي مي کند. خانم! تو پيري؟
خجالت نمي کشند، طوري نيست خجالت نکشند. مگر مي خواهد بيرون برود خودش را نشان جوان ها بدهد. خودش را آرايش مي کند. ما زن داريم دو ليتر گريه مي کند براي امام حسين(ع). اما اگر بفهمد پسرش با عروسش يک بستني خورده کودتا مي کند. (خنده حضار) روضه هفتگي، ختم انعام، ختم قرآن، همه دعاها و نمي دانم «امن يجيب» مهرش، جانمازش اندازه  يک بقچه حمام است. اما اگر بفهمد که اين مثلا با عروسش رفته فرض کنيد حالا بگردند، دري وري مي گويد. زن نژادش اين است.
شما ياد بگيريد از اميرالمومنين(ع)، با غلامش رفتند پيراهن بخرند، پيراهن قشنگ را داد به غلامش، گفت: آقا من قنبر غلام هستم. فرمود: مگر جوان نيستي؟ خوب جوان دوست دارد شيک بپوشد. سر به سر بچه ها نگذاريد. در آرايش حلال، وقتي به آرايش حلال گير دادي، آنها سمت آرايش حرام مي روند. خيلي از گيرهايي که مي دهند اينها ضررش به خودشان برمي گردد.
بعضي از جوان ها تا حالا چند مورد آمدند، به من گفتند: حاج آقاي قرائتي من به خاطر شما يک سيلي خوردم. گفتم: چرا؟ گفته: من مي خواستم آن کانال فوتبال ببينم، پدرم گفت: آن کانال قرائتي را ببينيم. من هي زدم فوتبال، او هي زد قرائتي! آخرش يک سيلي به من زد. من از همه  اينهايي که از پدرشان يا پدر بزرگشان کتک خوردند، معذرت مي خواهم.(خنده حضار)
آخر اين قرائتي تحميلي درست نيست. اسلام گفته آزادي، حتي اگر آمدي پشت سر اين آقا نماز خواندي، رکعت دوم آزادي! قصد فرادي کن برو. اصلا نماز مغرب را خواندي، نماز عشا را آزاد هستي، رها کن برو. اسلام به ما آزادي داده است. اگر ما به حلالها قناعت کنيم، همه مردم مسلمان مي شوند. گير اينکه بعضي ها اسلام به آنها سنگين است، در همين نماز جمعه ديروز، نماز جمعه گذشته رفتيم، به ما گفتند: بين دو نماز صحبت کن. گفتم: سخنراني بين دو نماز گروگان گيري است. گفت: فرار مي کنند. گفتم: خوب فرار کنند. مگر مي خواهي مردم را اسير کني؟ کم حرف بزني، خوب حرف بزني فرار نمي کنند، حالا فرار هم کردند، کردند.
ما مثل بت پرست ها در بعضي کارها هستيم. بت پرست ها با دست خودشان يک بت مي تراشيدند، راستش گريه مي کردند. قرآن مي گويد: «ا تعبدون ما تنحتون» (صافات95/) با دست خودت سنگ تراشيدي حالا راستش گريه مي کني؟ ماهم با دست خودمان آداب و رسوم را درست کرديم، خودمان در آداب و رسوم خودمان مانديم.
آرايش يک ارزش است. دختر و پسرها در آرايش حلال نبايد مزاحم داشته باشند. مثل اينکه يک کسي شوهرش مرده اسلام گفته چهار ماه و ده روز فاصله بگيرد. بعد از چهار ماه و ده روز، قرآن آيه دارد مي گويد: اگر خانم خواست عقد کند، کسي حق ندارد جلوي او را بگيرد. آيه  قرآن است. متن قرآن است. زن بيوه! خواهند گفت عجب زن بي حيايي بود. چه زود شوهر کرد. تو که مي گويي: فلان زن بي حيا است، قطعا غيبت کردي و گناه کبيره کردي. تو گناه کبيره کردي که گفتي فلاني بي حيا است. اما او ثواب کرد. اين خانم به هواي... نه خواهند گفت: اين به شوهر اولش وفادار نيست. چه کسي گفت: معناي وفا يعني عقد نکن؟ چه کسي گفت: عقد نکن.
زنان بيوه يک چيز غلطي در سرشان است. مي گويد: من مي خواهم وفادار باشم. چون مي خواهد وفادار باشد، ازدواج نمي کند. اصلا قاطي کرده والله نمي دانم قاطي کرده، اينها جز» دين نيست. جز» لغت نيست. جز» قرآن نيست. بالاخره حالا من 50 سال است ديگر آخوند هستم. 15 سالگي آخوند شدم. حالا 65 سالم است. بعد از 50 سال آخوندي، 32 سال براي شما حرف مي زنم.
وفا اين نيست که انسان ازدواج نکند. تقوا اين نيست که انسان براي شوهرش آرايش نکند. به خانم مي گوييم: آخر اين چه قيافه اي است؟
يک مردي در کوچه مي دويد. گفتند: کجا مي دوي؟ گفت: مي روم خانه زنم از عروسي مي آيد، چون تا از عروسي مي آيد، لباس هاي خوبش را کنار مي گذارد و آشغالهايش را خواهد پوشيد. من مي خواهم يک لحظه اي که لباسش را مي کند، من هم يک نگاهي به اين لباس بکنم. خوب اين چه، کجايش مثلا چرا چنين است؟ که مرد بايد بدود، آرزو، آه بکشد که يکبار هم... هرچه آرايش داريد «و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن» (نور31/)  آرايش مخصوص زن است. بيرون خانه آرايش نباشد.
حديث داريم پيغمبر براي خانم هايش آرايش مي کرد. پولي که پيغمبر براي عطر مي داد بيش از پولي بود که براي غذا مي داد. زن و شوهر بايد چطور باشد؟ قرآن مي گويد: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن» (بقره187/).


  واکنش رئيس کانون بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق تامين اجتماعي به اظهارات وزير بهداشت:
 بيمه ها اموال بيت المال نيستند 

رئيس کانون بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق تامين اجتماعي در واکنش به گفته هاي وزير بهداشت مبني بر انتقال بيمه ها به وزارت بهداشت گفت: اموال و شرکتهاي مرتبط با بخش درمان تامين اجتماعي حق الناس است، اموال بيت المال نيست که بخواهند باز پس گيرند.
علي اکبر خبازها در گفت وگو با مهر افزود: بحث جدا سازي بيمه ها در کميسيون بهداشت مطرح و از سوي نمايندگان منتفي شد به همين دليل ديگر جاي بحثي براي آن وجود ندارد.
چند روز قبل وزير بهداشت عنوان کرده بود که طرح جدا سازي بيمه ها از تامين اجتماعي منتفي نيست و وزارت بهداشت همچنان خواستار انتقال بيمه ها به اين وزارتخانه است.
وي با تاکيد بر اينکه دليلي براي مطرح کردن مجدد اين بحث وجود ندارد، تصريح کرد: حتما جداسازي بيمه ها از تامين اجتماعي سودي براي وزارت بهداشت دارد.رئيس کانون بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق تامين اجتماعي با اشاره به اينکه صاحبان اصلي بخش درمان، بيمه شدگان هستند، تاکيد کرد: بيمه شدگان به شدت مخالف جدا سازي و انتقال درمان به وزارت بهداشت هستند و با اين مساله مقابله و مقاومت مي کنند.خبازها افزود: بيمارستانها و پلي کيلينيک ها به دولت و وزير بهداشت تعلق ندارند بلکه  با تلاش و زحمت همچنين پول کارگران ساخته شده است.  اموال و شرکتهاي مرتبط با بخش درمان حق الناس است، اموال بيت المال نيست که بخواهند باز پس گيرند. وي تاکيد کرد: بخش درمان 15 سال تحت نظارت وزارت بهداشت بود اما حتي يک اتاق در اختيار بيمه شدگان نبود و طي اين مدت حتي يک تخت نيز اضافه نشد.


 فرمانده ناجاخبرداد:
 کشف بيش از 90 درصد از جرائم جنايي درکشور 
 قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد کيمياي مشکل گشانيست

فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينکه قدرت کشف جرائم جنايي فرماندهي استان تهران و البرز مثال زدني است گفت: بيش از 90 درصد از جرائم جنايي در کشور کشف مي شود.
به گزارش ايسنا، سردار اسماعيل احمدي مقدم در حاشيه  بازديد از فرماندهي انتظامي استان تهران و البرز در مورد تفکيک فرماندهي استان تهران و البرز گفت: بعد از تشکيل استان البرز طبيعتا بايد ساختارهاي انتظامي متناسب با تشکيلات کشوري شود.
وي با بيان اينکه استان تهران  قديم در گذشته داراي دو فرماندهي بود، گفت: پيش از اين تصميم گرفته شد که پايتخت فرماندهي جدا داشته باشد و مابقي شهرستان هاي استان تهران تحت نظر و نظارت فرماندهي انتظامي استان تهران فعاليت کنند.
فرمانده ناجا با بيان اينکه با توجه به تشکيل استان البرز مقرر شده است که به غير از فرماندهي انتظامي تهران بزرگ يک فرماندهي ديگر در استان تهران و البرز تشکيل شود، گفت: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته ستاد فرماندهي جديدي در استان البرز با مرکزيت کرج، ستاد فرماندهي ويژه شرق استان تهران با مرکزيت ورامين و ستاد فرماندهي غرب استان تهران با مرکزيت شهريار تاسيس شود چرا که افزايش جمعيت، ايجاد سکونت گاه هاي جديد، ورود اتباع بيگانه، ترافيک سنگين، راه هاي مواصلاتي فراوان و صنعت از دلايلي است که اين مناطق را مهم کرده است.
وي با بيان اينکه با توجه به رشد جمعيت همواره يک عقب ماندگي به نيروي انتظامي تحميل مي شود، در توضيح افزود: آهنگ رشد جمعيت بسيار بالاست، اما آهنگ رشد نيروي انتظامي به آن سرعت نيست.
احمدي مقدم با بيان اينکه کارگروه هاي تخصصي در خصوص تجديد نظر در آمايش انتظامي برخي از مناطق تشکيل شده است، گفت: در حال حاضر شاهد آن هستيم که شهرک هاي زيادي در اطراف شهرها به وجود آمده که يا واحد انتظامي ندارد يا واحد انتظامي آنها در حد کلانتري باقي مانده است و نياز به واحد انتظامي جديدي دارند.
به گفته  وي، مناطق داراي بيش از 30 الي 40 هزار نفر جمعيت بايد داراي يک واحد انتظامي مستقر در آن مکان باشند.
وي با بيان اينکه ساختار نيروي انتظامي براساس نيازها در افق برنامه هاي پنجم توسعه طرح ريزي مي شود، خاطرنشان کرد: نيروي انتظامي سعي دارد تا با تکميل نيروي انساني و تجهيزات امنيتمان از عقب ماندگي فاصله بگيرد و متناسب با آهنگ رشد مسير خود را طي کند.
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه عملکرد فرماندهي انتظامي استان البرز و تهران را خوب ارزيابي کرد و اظهارداشت:  در سفري که شش سال پيش به اين استان داشتم اين فرماندهي در خصوص نرخ پليس به جمعيت و از نظر امکانات و تجهيزات در وضعيت بسيار پاييني قرار داشت و شايد از اين نظر جزو پايين ترين ستاد فرماندهي در کل کشور محسوب مي شد.
وي با بيان اينکه رشد جمعيت استان تهران و حومه بسيار افزايش يافته است، گفت: در چند سال اخير امکانات زيادي به استان تهران تخصيص داده شده است که با همين امکانات نيز کارنامه بسيار خوبي را رقم زده است.
احمدي مقدم با اشاره به کاهش حدود 10 درصدي تصادفات در راه هاي مواصلاتي استان تهران و البرز گفت: نمي توان گفت که استان تهران و البرز حجم ترافيکي يک استان را داراست، چرا که راه هاي مواصلاتي به شهرهاي شمالي کشور و شهرهاي مذهبي از جمله قم و مشهد از استان هاي تهران و البرز مي گذرد و اين فرماندهي بار سنگيني بر دوش دارد، اما عملکرد همکاران ما در اين فرماندهي موجب کاهش حدود 10 درصدي تصادفات در راه هاي اين استان شده و اميدواريم اين رقم خوب تداوم داشته باشد.
وي افزود: فرماندهي استان تهران و البرز در حوزه برخورد با اراذل و اوباش، اجراي طرح هاي امنيت اجتماعي، برخورد با موادمخدر و اشرار، قاچاق کالا و مشروبات الکلي، دستاورد هاي خوبي داشته است.
فرمانده نيروي انتظامي افزود: ستاد فرماندهي استان البرز و استان تهران مخصوصا در قدرت کشف جرائم جنايي مثال زدني است.
احمدي مقدم با بيان اينکه خوشبختانه فرماندهي استان تهران و البرز جزو رتبه هاي فرماندهي برتر محسوب مي شود، در مورد برخي جرائم که اخيرا در کشور رخ داده است، گفت: اخيرا در کشور جناياتي اتفاق افتاده است که البته اين گونه جرائم جديد نبود، اما قدرت رسانه ها در پرداختن به مسائل يا شنيع بودن اين گونه جرائم موجب انتشار قوي و تحت تاثير قرار گرفتن مردم شده است.
وي درباره پرونده قتل روح الله دادشي گفت: در اين گونه جرائم سرعت عمل نيروي انتظامي بالا بوده و تقريبا در تمام پرونده هاي اخير تمامي مجرمان دستگير و براي رسيدگي به پرونده ، آنان تحويل دستگاه قضايي داده شده اند.
فرمانده ناجا اصلاح آمايش نيروي انتظامي در مناطق به خصوص مناطق جرم خيز را يکي از راه هاي پيشگيري از جرائم عنوان کرد و گفت: وجود نيروي انتظامي در مناطق بايد متناسب با جرائم باشد.
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينکه آموزش و اطلاع رساني صحيح و توجه والدين به فرزندانشان مي تواند نقش موثري در کاهش جرائم داشته باشد، گفت: بسياري از جرائم توسط نوجوانان و تحت تاثير مصرف مشروبات الکلي، موادمخدر و سلاح سرد رخ داده است و افراد در شرايط غيرعادي مرتکب اين جرائم خطرناک شده اند بنابراين بايد به جامعه آموزش داده شود تا مردم از وقوع چنين جرائمي پيشگيري کنند.
وي در ادامه با بيان اينکه افزايش قدرت کشف مي تواند گام موثري در کاهش جرائم داشته باشد، گفت: ما انتظار داريم که افزايش قدرت کشفيات ما در بسياري از جمله جرائم جنايي به صد درصد برسد، اما اين مهم در هيچ جاي دنيا اتفاق نيفتاده است.
احمدي مقدم ادامه داد: خوشبختانه به طور ميانگين نرخ کشف به خصوص در جرائم جنايي بيش از 90 درصد است و نيروي انتظامي سعي دارد با تقويت ماموران از لحاظ علمي، ابزاري و هم چنين گسترش آزمايشگاه، قدرت خود را در زمينه  کشف جرائم افزايش دهد، چرا که اين مساله موجب بازدارندگي مي شود.
به گفته فرمانده ناجا، سرعت و قاطعيت قوه قضاييه در رسيدگي به جرائم مي تواند به پيشگيري از وقوع جرائم منتج شود.
احمدي مقدم در ادامه با اشاره به روند رسيدگي به قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجلس گفت:خوشبختانه اين قانون مراحل اوليه را طي کرده و نمايندگان مردم در کميسيون قضايي که در گذشته به اين قانون راي نمي دادند اين بار به تصويب قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد راي دادند.
وي با بيان اينکه به نظر مي رسد اين قانون به زودي در صحن علني مجلس مورد بررسي قرارگيرد، گفت: بايد در نظر گرفت که اين قانون يک کيمياي مشکل گشا نيست و بايد به مردم آموزش داد، چرا که پيشگيري اجتماعي بسيار بهتر و محکم تر از پيشگيري قضايي و انتظامي است.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به حادثه شهادت استوار يکم «محمدرضا رجب پور» که چندي  پيش در هنگام بدرقه متهمان مورد حمله يکي از آنان قرار گرفت و به شهادت رسيد، تصريح کرد: متاسفانه کمبود امکانات در خودروهاي حمل متهم سبب ايجاد اين مساله شد، البته در سال هاي اخير به اين مهم رسيدگي شده است، اما در برخي ساعات و با توجه به تعداد بالاي متهمان در برخي مناطق و به دليل برخي اضطرار ها همچون رساندن به موقع متهمان به دادگاه امکانات کفاف نمي دهد و ماموران مجبور هستند از وسائل ديگر براي جابه جايي متهمان استفاده کنند.
وي افزود: در اين حادثه همکاران ما متاسفانه از ماشين عمومي استفاده کرده که يکي از متهمان با همکاري همدست اش، مامور را از ماشين به بيرون پرت کرده که در اين حادثه مامور پس از برخورد با جدول و جسم سخت به شهادت رسيده است.
وي افزود: خوشبختانه همکاران ما سريعا متهم را دستگير و بررسي ها براي دستگيري ساير متهمان ادامه دارد.
فرمانده ناجا افزود: طبيعتا بايد تجهيزاتمان را افزايش دهيم و ماموران نيز بايد دقت و احتياط لازم را داشته باشند.
احمدي مقدم در مورد سرقت روز گذشته از يکي از بانک ها در کرمانشاه اين سرقت را بسيار سرقت خشن دانست و گفت: در اين حادثه که به تيراندازي منجر شد، چند نفر جان خود را از دست داده و مقاديري وجه نقد به سرقت رفت که ماموران پليس آگاهي با سرعت و جديت در حال پيگيري هستند تا انشا» الله بتوانيم مجرمان را دستگير کنيم.
احمدي مقدم در پاسخ به سوال مبني بر عملکرد پليس فتا گفت: با توجه به عمر کم و جواني اين پليس عملکرد بسيار خوبي داشته و با بلوغ تدريجي اين سازمان تا حد زيادي چتر امنيتي در حوزه فعاليت پليس فتا براي مردم ايجاد مي شود.
وي افزود: با وجود طول عمر کم اين پليس پرونده هاي بسيار موثري را به سرانجام رسانده است و کارنامه  خوبي دارد.
فرمانده ناجا افزود: با تکميل کادر فني و آزمايشگاه هاي مربوطه در حوزه پليس فتا و به روزرساني امکانات مي توان از اين پليس توقعات بيشتري داشت.


 کاهش 2 درجه اي دماي هوا در شهريور 

مديرکل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي گفت: شهريور امسال دماي هوا مانند سال هاي گذشته کاهش 1 تا 2 درجه اي دارد.  عبدالرضا اميدوار در گفت وگو با مهر افزود: هنوز پيش بيني دقيق فصلي انجام نشده اما آنچه نقشه هايي پيش يابي نشان مي دهد امسال نير مانند سالهاي گذشته شهريور شيب دما منفي است و با عبور از انقلاب تابستانه دماي هوا 1تا 2 درجه کاهش مي يابد. وي با بيان اينکه در شهريور ماه معمولا به جز در سواحل در ساير نقاط کشور بارندگي نداريم افزود: شهريور امسال نيز روند بارنگي به همين صورت است و به جز در سواحل بارندگي نداريم. به گفته اميدوار، در شهريور ماه به دليل موجي موسوم به موج شرقي در جنوب استان هاي سيستان و بلوچستان، کرمان، فارس و شمال هرمزگان در برخي سال ها بارش باران رخ مي دهد که اگر بادهاي مونسوني برآن تآثير گذارد شدت بارندگي افزايش مي يابد. وي اظهار داشت: امسال در کشور ما مونسون رخ نداده و در هنوستان مانده است. اميدوار در خصوص ميزان گرد و غبار در شهريور امسال گفت: بروز گرد و غبار در کشور ما ناشي از جهت حرکت لايه هاي جو و حرکت اين ذرات از کشور عراق است و براي آن مانند دما و بارندگي پيش بيني فصلي نداريم.


 عدم استخدام نيرو در آموزش وپرورش تا سال 94 

وزير آموزش و پرورش اعلام کرد: ساعات اختصاص يافته به درس آمادگي دفاعي پايه دوم دبيرستان دو ساعت در هفته است که يک ساعت آن به صورت حضوري و يک ساعت ديگر در اردوهاي راهيان نور ارايه مي شود.   به گزارش ايسنا، حميدرضا حاجي بابايي در گردهمايي معاونان آموزش متوسطه کشور  با تاکيد بر رضايت مندي معلمان، دانش آموزان و اوليا» از فضاي کلاس هاي درسي در مدارس گفت: يکي از مهم ترين برنامه هاي آموزش و پرورش در تحول بنيادين اصلاح برنامه هاي درون کلاسي و برون کلاسي است.  وي از عدم استخدام نيرو در آموزش و پرورش تا چهار سال آينده خبر داد و اعلام کرد: ساماندهي نيروي انساني در استان ها بايد با دقت انجام شود ، از اين رهگذر کمبودي به وجود نيايد.  وزير آموزش و پرورش همچنين اظهار کرد: نتايج نظر سنجي ها نشان داده است 90 درصد والدين دوست دارند فرزندانشان در مدرسه تحصيل کرده و به کلاس هاي کنکور خارج از مدارس مراجعه نکنند.  حاجي بابايي در خاتمه  از افزايش 30 درصدي حق الزحمه مصحح هاي امتحانات نهايي با امضاي رئيس جمهور خبر داد و گفت: حکم اين افزايش طي هفته جاري ابلاغ مي شود.


 پيش بيني ناپذيرشدن زندگي و رونق رمالي 
نويسنده : مهدي مال مير

انسان موجودي به تمامي عقلاني نيست و بسياري از اعمال فردي و اجتماعي او ريشه در احساسات، انگيزه ها و نيت هاي پيچيده اي دارند که لزوما با استدلالات عقلي قابل  توجيه و تحليل نيستند. هنرها، اسطوره ها، افسانه هاي رنگارنگ و حتي ظهور رهبران کاريزماتيک در عرصه سياست را مي توان محصولات ساحت غيرعقلاني نوع بشر به شمار آورد. اما هنرها و اسطوره ها تنها مولودات ساحت غيراستدلالي انسان نيستند، موهومات و خرافات نيز ريشه در همان پاره عقل گريز و خيال باف نوع بشر دارند و همواره جز» جدايي ناپذير تاريخ زندگي بشر بر روي کره خاک بوده اند به طوري که حتي مدرنيته نيز با ادعاي گزاف افسون زدايي از جهان و مافيهايش نتوانست بر پاره غيرعقلاني انسان فائق آيد و هنوز هم خرافات و باور به جادو و جنبل در دنياي امروز حضوري زنده و آشکار دارند.  شاهد اين ادعا هم انواع و اقسام عقايد عجيب و غريبي است که در تمامي جوامع از عقب افتاده ترين آنها گرفته تا مدرن ترين آنها، نقش فعالي در زندگي روزمره مردم ايفا مي کنند.  شايد باورش کمي سخت باشد اما هنوز هم هستند کساني که حتي در مدرن ترين کشورها به نحوست و بديمني روزهاي خاصي از سال باوري راسخ دارند و همچنان رمالان و آيينه بينان در اين جوامع مشترياني هر چند بسيار اندک اما پروپاقرص دارند!  در برخي فرهنگ ها همچون فرهنگ مردمان آمريکاي لاتين خرافات و موهومات آن چنان با قلب و روح مردم درآميخته که تشخيص مرز ميان واقعيت و خيال و تاريخ و اسطوره براي ناظر بيروني اين فرهنگ ها، اگر نگوييم محال امري بسيار سخت و البته شگفت انگيز مي نمايد.  ماريو بارگاس يوسا نويسنده و روزنامه نگار شهير اهل پرو يکي از دلايل اصلي عقب افتادگي سياسي کشورهاي آمريکاي لاتين را همين حضور گسترده اوهام در زندگي روزمره مردم مي داند و دراين باره مي نويسد: "کشورهاي ما (آمريکاي لاتين) بيشتر افسانه اند تا واقعيت!"  اما با تمامي اين تفاصيل سوال ناگزير اينجاست که چرا با وجود اينکه باورهاي خرافي در تمامي فرهنگ ها حضوري زنده دارند، در کشور ما خرافات و به تبع آن اقبال شهروندان به آيين هاي رمالي از حد و اندازه باورهاي شخصي و بي ضرر فراتر رفته و تبديل به چالشي بزرگ شده است؟  به راستي چه عاملي سبب مي شود تا هرازچندگاهي صفحه حوادث روزنامه ها از خبرهاي مربوط به قربانيان جديد گروه هاي رمالي و روشهاي جديد اخاذي و شيادي رمالان پر شود؟ بي گمان رواج خرافه و رونق بازار رمالي درچند سال اخير در کشور ما ريشه در مشکلات فراوان اقتصادي، رواني و فرهنگي دارند اما براي پرهيز از اطاله کلام جملگي آنها را مي توان در معضلي بزرگ به نام ضعف مفرط ساز و کارهاي اجتماعي خلاصه کرد.  خرافات يا به عبارتي رواج باورهاي بي پايه و اساس به عنوان معضلي اجتماعي، نسبتي معکوس با ميزان توانايي سازکارهاي اجتماعي دارند. به سخن ديگر هر چه نيازها، آمال و دغدغه هاي شهروندان به وسيله مکانيسم هاي مشخص اجتماعي برآورده شوند، به همان ميزان نيز عقايد موهوم و تمسک به روش هاي رمالي به مثابه يکي از روش هاي برطرف ساختن نياز کمتر خواهد شد.  سازکارهاي اجتماعي (قوانين، نهادها، سازمان ها، سياستگذاريها و...) در تمامي جوامع علاوه بر تسهيل روند عمومي زندگي وظيفه خطير امنيت بخشيدن به زندگي روزمره و پيش بيني پذير ساختن آن را نيز بر عهده دارند.  رمالان (پيشگويان!) در واقع افرادي باهوش بالا هستند که به خوبي به پيش بيني ناپذير شدن زندگي و ناامني حاصل از آن پي برده و با بهره گيري از سردرگمي شهروندان در اين زمينه دست به اخاذي ها و کلاهبرداري هاي گه گاه کلان و غيرقابل جبران مي زنند.  به هر روي رونق بازار رمالي و رواج عقايد موهوم به ويژه طي چند سال اخير در کشور ما، از درجه بالاي اضطراب و نگراني در سطح جامعه پرده برمي دارد و توجه جدي مسئولين به ريشه ها و دلايل فقدان امنيت در زندگي روزمره مردم را بيش از پيش ضروري مي سازد.  ناتواني سازوکارهاي اجتماعي در پيش بيني پذير کردن زندگي در جهان پرتشويق امروزي که هر روز آبستن حوادث ناگوار است آثار و تبعات چنان عظيمي براي کشورها در پي دارد که به راستي اغراق نيست اگر بگوييم رواج خرافه گرايي و رونق بازار رمالان  کمترين خسارت ها و آسيب هاي آن خواهند بود.  


 خبر 

تک جنسيتي شدن 6 واحد دانشگاهي در اصفهان

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد از تک جنسيتي شدن 6 واحد دانشگاهي منطقه چهار اين دانشگاه خبر داد.  به گزارش مهر، برخي مسئولان منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي در نشست مشترک ساليانه اعضاي هيئت  رئيسه دانشگاههاي آزاد اسلامي در استان اصفهان به چند اقدام انجام گرفته در اين منطقه اشاره کردند.محمدمهدي مظاهري - معاون فرهنگي دانشگاه آزاد از برنامه  ريزي جهت احداث 300 مسجد ظرف سه سال آينده در واحدهاي دانشگاهي خبر داد و اضافه کرد: برنامه  محوري، پژوهش محوري در امور فرهنگي، استقرار کارشناسان فعال فرهنگي، قرآن و عترت در حوزه هاي فرهنگي دانشگاه از جمله معيارهايي است که معاونت فرهنگي با جديت دنبال مي کند. به گفته وي، تک  جنسيتي شدن 6 واحد دانشگاهي در منطقه چهار و ساير برنامه ها بخشي از فعاليتهاي فرهنگي پژوهش  محوري دانشگاه آزاد است. مظاهري برنامه  ريزي جهت جذب دانشجوي دکتري پژوهشي در پژوهشکده قرآن و عترت را از ديگر اقدامات فرهنگي اين دانشگاه دانست. همچنين، آيت الله طباطبايي نژاد- امام جمعه اصفهان در اين جلسه با اشاره به تاسيس 6 واحد دانشگاهي تک  جنسيتي در استان اصفهان گفت: در سالهاي اول انقلاب با محدوديت دانشگاه، استاد و پذيرش دانشجو مواجه بوديم و امکان ايجاد چنين دانشگاههايي فراهم نبود، اما اکنون پس از گذشت 30 سال از انقلاب و توسعه امکانات و زيرساختها، لازم است تفکيک جنسيتي در همه دانشگاهها پيگيري و عملي شود. نماينده ولي فقيه در استان اصفهان به تحصيل زنان در برخي رشته هاي غيرمرتبط اشاره کرد و گفت: متاسفانه تحصيل در رشته هايي مانند معدن، راه و ساختمان و جوشکاري هيچ منفعتي به حال زنان ما ندارد و اين در صورتي است که در حوزه پژشکي و مامايي، متاسفانه با کمبود متخصصان زن روبرو هستيم و اين موضوع، برنامه  ريزي دقيق مسئولان آموزش عالي کشور را مي طلبد.


تحصيل بيش از 240 هزاردانش آموز افغان در کشور

رييس گروه مبادلات بين الملل و اتباع خارجي آموزش و پرورش با اشاره به تحصيل بيش از 240 هزار دانش آموز افغان در مدارس کشور از نهايي شدن شيوه نامه ساماندهي و تحصيل اتباغ غيرمجاز و فاقد مدارک هويتي و اقامتي خبر داد که بر اساس آن اتباغ غيرمجاز در نهضت سوادآموزي و موسسات آموزش از راه دور تحصيل مي کنند.  عباس بيات در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ساماندهي دانش آموزان اتباع خارجي اعم از مجاز و غيرمجاز در سال تحصيلي جديد، گفت: حضور اتباع بيگانه در کشور از سال هاي گذشته وجود داشته اما امروز مسوولان و مراجع ذي صلاح از جمله وزارتين کشور و امور خارجه تمهيداتي را اتخاذ کرده اند که رفت و آمد اتباع بيگانه در چهارچوب هاي قانوني انجام و حضورشان در کشور ساماندهي شود.  وي افزود: در حال حاضر طرح ساماندهي اتباع بيگانه از سوي وزارت کشور به عنوان متولي اتباع بيگانه در حال پيگيري است، ضمن آنکه در بين اتباع، کودکاني هستند که در سن تحصيل قرار دارند که اين کودکان همانند خانواده هايشان غيرمجاز و داراي هويت و مدارک اقامتي نيستند.  بيات خاطرنشان کرد: با توجه به مباني ديني و همسايگي ايران با کشورهاي افغانستان و عراق، جمهوري اسلامي همواره با اين اتباع برخورد مناسب داشته و به گونه اي برنامه ريزي کرده که فرزندان اتباع بيگانه تا زمان تعيين تکليفشان از تحصيل محروم نشوند.  وي با اشاره به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي که در گذشته به امضاي رييس جمهور رسيد تا بر اساس آن شرايط تحصيل اتباع بيگانه فراهم شود، گفت: وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولي امر تعليم و تربيت تاکنون بيشترين بار حوزه آموزش عمومي و متوسطه اين اتباع را به دوش کشيده است به طوري که در حال حاضر بيش از 240 هزار اتباع افغاني و بيش از 10 هزار اتباع عراقي در مدارس کشور تحصيل مي کنند.


 اخبار کوتاه 

 سفر 97 هزار زائر به حج تمتع

رئيس سازمان حج و زيارت گفت: سفر 97 هزار زائر حج تمتع امسال قطعي شده است. به گزارش واحد مرکزي خبر، آقاي ليالي در زنجان افزود: مقدمات سفر فراهم شده است و درحال حاضر براي اسکان، تدارکات، تغذيه و نيز وسايل حمل و نقل زائران در مکه و مدينه برنامه ريزي مي شود. او با اشاره به اينکه کلاسهاي آموزشي هم درحال تشکيل است افزود : پارسال 103هزار نفر به حج تمتع اعزام شدند که امسال هم تلاش مي شود همين تعداد اعزام شوند.


جريمه نصب مجدد
ماهواره پس ازتوقيف پليس

ماموران پليس پايتخت صبح روز چهارشنبه در ادامه اجراي طرح ضربتي جمع آوري دستگاه هاي گيرنده ماهواره و ديش ها، بخشي هاي از مناطق شمال غربي تهران را پاکسازي کردند. به گزارش ايسنا در اين عمليات، ماموران پليس با به همراه داشتن حکم قضايي و انجام عمليات «راپل» نسبت به جمع آوري ديش هاي ماهواره اي واقع در پشت بام ها و طبقات مجتمع هاي مسکوني اين مناطق اقدام کردند. در ادامه اين عمليات ماموران پليس پايتخت با حضور در مناطقي که طرح جمع آوري ديش هاي ماهواره در آنجا اجرا شده بود، اما مالکان نسبت به نصب مجدد آن اقدام کرده بودند، ضمن جمع آوري ديش ها، تعدادي از متخلفان را به مراجع قضايي معرفي کردند. پليس در هفته گذشته اجراي اين طرح را در مناطقي از غرب تهران آغاز کرده و هشدار داده بود که افرادي که مجدد به نصب ديش هاي جمع آوري شده، اقدام کنند به مراجع قضايي معرفي مي شوند.


 تاکيد بر لزوم
توسعه ورزش معلولان

وزير ورزش و جوانان از توسعه ورزش معلولان در کشور با تشکيل کميته اي مشترک با سازمان بهزيستي با عنوان «کميته توانمندسازي معلولين» خبر داد.  محمد عباسي در گفت وگو با ايسنا، گفت: اقداماتي براي ارتقاي سطح کيفي ورزش افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي صورت گرفته است که از آن جمله مي توان به طراحي کميته مشترک توانمندسازي معلولين اشاره کرد.  وي ابراز اميدواري کرد با همکاري سازمان بهزيستي بتوان يک برنامه ريزي مشترک جهت توانمندي بيشتر افراد تحت پوشش بهزيستي تهيه و اجرا کرد. 

توضيحات وزير درباره انحلال
يک دانشگاه بزرگ تهران

وزير بهداشت درباره شايعه ادغام دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي در پي تغيير رياست آن توضيحاتي ارائه کرد و گفت: انتظار ما از اين دانشگاه بسيار بالا است و اميدواريم با مديريت بسيار خوب و تدابير رئيس جديد به اوجي که در سند آمايش سرزمين ديده شده است برسد. به گزارش مهر، دکتر مرضيه وحيددستجردي پنجشنبه شب در حاشيه اجلاس ساليانه انجمن هاي علمي گروه پزشکي در محل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي در جمع خبرنگاران افزود: اين دانشگاه نه تنها ماموريت ملي دارد و معين بسياري از دانشگاه هاي وزارت بهداشت است بلکه بايد ماموريت هاي بين المللي را نيز به انجام برساند.


صدور روزانه 1800 قبض
جريمه در بزرگراه هاي تهران

رئيس پليس راهور تهران با اشاره به صدور روزانه 1800 قبض جريمه در بزرگراهها گفت: ماهانه 300 راننده براي انجام تست سلامت رواني به بهداري نيروي انتظامي معرفي مي شوند.  سردار حسين رحيمي در گفت وگو با مهر اظهار داشت: مهمترين تخلفات رانندگان در بزرگراه ها سرعت، سبقت، حرکات مارپيچ، تردد بدون مجوز کاميون ها، عدم استفاده از کلاه و کمربند ايمني است. اين در حالي است که روزانه 1800 خودرور نيز از سوي پليس در بزرگراه هاي تهران اعمال قانون مي شود.


گسترش فعاليت خط ملي اعتياد

مديرکل مداخله و بازتواني سازمان بهزيستي از گسترش فعاليت خط ملي اعتياد خبر داد و گفت: در صورت افزايش فعاليتهاي خط اعتياد امکان مشاوره با اين خط از طريق پيامک فراهم مي شود.  فرهاد اقطار در گفت وگو با مهر افزود: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده چنانچه طرح ها و برنامه هاي خط ملي اعتياد افزايش پيدا کند، امکان همکاري بيش از يک هزار متخصص و کارشناس با اين خط فراهم مي شود. وي تاکيد کرد: در حال حاضر فقط 40 تا 50 کارشناس با خط ملي اعتياد همکاري مي کنند که به دليل کمبود فضا و امکانات ، امکان پاسخگويي  به تمامي تماسها را ندارند به همين دليل قصد داريم تعداد متخصصين را افزايش دهيم.


توزيع 70 هزار جلد کتب جديد پايه اول ابتدايي
به معلمان از هفته آينده

مديرکل دفتر چاپ و توزيع کتاب هاي درسي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي گفت: عرضه حدود 70 هزار جلد از کتب جديد التاليف پايه اول ابتدايي به معلمان اين پايه در کشور از هفته آينده آغاز مي شود. به گزارش ايسنا، حسيني افزود : پايه اول دبستان 5 کتاب درسي شامل فارسي ، علوم ، قرآن ، رياضي و کتاب کار فارسي دارد که محتواي آن به طور کامل تغيير کرده و در حال چاپ است.  وي گفت: چاپ کتاب قرآن پايه اول دبستان  پايان يافته و کتب رياضي و فارسي نيز درحال چاپ است و در آغاز سال تحصيلي در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد.