نسخه شماره 2711 - 1390/05/29 -

قاليباف در مراسم ضيافت افطار با اصحاب رسانه:
تنها کلا نشهري هستيم که يک متر کانال تاسيسات نداريم
شما خبرنگاران را نبض شهر مي دانم

آلاينده بنزن در جايگاه هاي بنزين 438 برابر حد استاندارد رسيد
بخارهاي بنزين در جايگاه هاي سوخت سرطان زا هستند
به مناسبت ماه مبارک رمضان صورت مي گيرد
برگزاري 440 محفل انس با قرآن در مناطق 22 گانه


نشست مشترک نمايندگان مجلس و مديران شهري تهران


برآورد400ميليارد توماني اتصال مترو به فرودگاه امام(ره)


رمضان امسال در تهران حال و هواي ديگري دارد

معاون شهردار تهران مطرح کرد:
مديريت بر کاهش هزينه ها با اجراي بودجه ريزي عملياتي


مناطق


 قاليباف در مراسم ضيافت افطار با اصحاب رسانه:
 تنها کلا نشهري هستيم که يک متر کانال تاسيسات نداريم 
 شما خبرنگاران را نبض شهر مي دانم

گروه شهري: شهردار تهران با بيان اينکه کارآمدي هر نظام بدون شک مرهون زحمات خبرنگاران است، گفت: شما خبرنگاران  حوزه شهري مهمترين نقش را در تصميم گيري ها براي من داريد و من خودم را با قلم شما تنظيم مي کنم و شما را نبض شهر مي دانم. دکتر محمد باقر قاليباف در مراسم ضيافت افطار با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار که در پرديس سينمايي ملت برگزار شد، ضمن تبريک روز خبرنگار اظهار کرد: من نه به عنوان شهردار تهران، بلکه به عنوان يک شهروند بايد بگويم که با همه مشغله کاري که دارم روزانه دقايقي را به خواندن اخبار شهري در روزنامه ها و سايت هاي خبري مي گذرانم و به اين قضاوت رسيده ام که آن چيزي که تاکنون در مورد مباحث شهري منعکس شده و يا پيگيري مي شود، آنگونه که توقع داريم نبوده و من بدون تعارف مي گويم که دوست دارم جدي تر از اين مرا به عنوان شهردار به چالش بکشيد. او ادامه داد: اين را از باب ريا عرض نمي کنم، بلکه دوست دارم شما خبرنگاران هر جاي شهر که هستيد، به نمايندگي از مردم واقعيت ها را بازگو کنيد تا زماني که روزنامه ها را ورق مي زنيم با خواندن مطالب شما احساس کنيم که درد مردم بيان شده چرا که شما به راستي نمايندگان مردم هستيد. شهردار تهران با تاکيد اينکه کارآمدي هر نظام بدون شک مرهون زحمات خبرنگاران است، اظهار کرد:نبض شهر توسط خبرنگاران مي زند و من به عنوان يک مدير شما را نبض شهر مي دانم.

رسانه ها بد اخلاقي نکنند و راستگو باشند

قاليباف در ادامه با بيان اينکه من به طور حتم به موضوعات شهري که شما خبرنگاران با دقت هر چه تمام تر به آن پرداخته ايد توجه مي کنم، اظهار کرد: تمام مجموعه هاي خبري که مستقيم به مانند روزنامه همشهري يا غير مستقيم زير نظر مديريت شهري قرار دارد به طور مستقل عمل کرده و من هرگز به خودم اين اجازه را نمي دهم که براي چگونه تيتر زدن آن ها اظهار نظر کنم چرا که رسانه ها بايد مبتني بر چارچوب و اصول خود کار کنند. اما به دو موضوع اهميت مي دهم و رسانه هايي که زير نظر مديريت شهري هستند بايد به آنها عمل کنند که اين دو موضوع بد اخلاقي نکردن و راستگويي است و چنانچه اين دو مساله مورد بي توجهي قرار گيرد حتما با آن ها برخورد مي کنم. او خاطرنشان کرد: شما خبرنگاران مهم ترين نقش را در تصميم سازي ها براي من تصميم گير داريد، کشور ما نيازمند کار و فعاليت، شفاف سازي ، آگاه سازي، افزايش اعتقادات و باورهاي مردم و ايجاد اميد و نشاط است که اميدوارم شما با قلم خود اين امور را محقق سازيد.

سوال کردن از شهردار وظيفه شوراست

شهردار تهران در ادامه با تاکيد اينکه به برخي موضوعات نبايد به شکل سياسي پرداخته شود، اظهار کرد: به عنوان مثال هفته گذشته پيرامون خواسته شوراي شهر در مورد سئوال کردن از شهردار تعدادي از روزنامه ها به اين موضوع پرداختند و نوشتند که مي خواهند از شهردار سئوال کنند و وانمود کردند اين موضوع عجيبي است، سئوال کنند، اصلا استيضاح کنند، اين چه ايرادي دارد؟ نظارت بر شهرداري و سئوال کردن از شهردار وظيفه شوراي اسلامي شهر است. قاليباف ادامه داد: اگر شوراي شهر نتواند سئوال کند پس چه خاصيتي دارد، وقتي به اين موضوع از منظر سياسي مي نگريد در واقع ظلم در حق شهروندان مي شود، چرا که شان مردم بالاست و مطابق با شان شهروندان بايد مطالب خبري در رسانه ها انعکاس يابد. او تصريح کرد: البته در برخي موارد نيز مواضع سياسي موضوعيت دارد و در خيلي موارد کار سياسي و اجرايي در هم گره خورده است.

هنر پرکردن تونل توحيد را ندارم

محمدباقر قاليباف در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به سئوال طنز آميز يکي از خبرنگاران در اين مراسم مبني بر اين که چه زماني بناست روز شمار پر کردن تونل توحيد را نصب کنيد، گفت: من هنر حفاري تونل را دارم اما هنر پر کردنش را ندارم، آنهايي که هنرش را دارند بيايند و پرش کنند. او اظهار کرد: دوست دارم خبرنگاران من را به عنوان شهردار در يک موضع کاري به چالش بکشند، هم اکنون با راه اندازي سايت ir.tehran.www ، شهرداري از حالتي که هيچکس نمي دانست در آن چه مي گذرد خارج شده و به يک مجموعه شيشه اي تبديل شده که تمام اقدامات صورت گرفته در آن با جزئيات به اطلاع عموم مردم قرار مي گيرد.

شهرداري تهران تا سال 84 غيرقابل حسابرسي بود

شهردار پايتخت افزود: آخرين آمار حسابرسي مالي شهرداري به طور دقيق به وسيله اين سايت به اطلاع شهروندان مي رسد، چرا که آگاهي از اين امور حق شهروندان است اين در حالي است که تا سال 84 شهرداري تهران غيرقابل حسابرسي بود. او در ادامه عنوان کرد: مطلوب است روزنامه ها ستوني را به اخبار شهري اختصاص دهند و موضوعات تخصصي شهر را به چالش بکشند اما اين کار بايد منصفانه صورت گيرد. کارهايي که توان اجرايش وجود ندارد به صراحت عنوان مي کنم  قاليباف در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينکه من کارهايي که توان اجرايش وجود ندارد به صراحت عنوان مي کنم، اظهار کرد: چنانچه در دو سه ماه اول مديريت شهري ام در شهرداري به شبکه تهران دعوت شدم و در پاسخ به سوال مجري برنامه که چه زمان مي توانيد تمام چاله هاي شهر را پر کنيد، گفتم که من چنين توانايي ندارم از من نپرسيد چه زمان تمام چاله هاي شهر پر مي شود چرا که با وجود اين آسفالت و شرايط اين چنيني چاله ها به طور کامل پر نخواهد شد. از من بپرسيد وقتي چاله اي ايجاد شد تا چند ساعت مي توانيد پرش کنيد. او اضافه کرد: ما تنها کلانشهري هستيم که يک متر کانال تاسيسات نداريم در حاليکه در اين 20 سال کانونش به وجود آمده است، از خبرنگاران مي خواهم اين موضوع را به چالش بکشند و اين را مطالبه کنند. شهردار کلانشهر تهران در ادامه خطاب به خبرنگاران تاکيد کرد: شما با مطالبتان زشتي ها و زيبايي هاي شهر را به نمايش مي گذاريد و من خودم را با قلم شما تنظيم مي کنم و شما را نبض شهر مي دانم.


 آلاينده بنزن در جايگاه هاي بنزين 438 برابر حد استاندارد رسيد 
 بخارهاي بنزين در جايگاه هاي سوخت سرطان زا هستند

براساس نتايج آخرين بررسي هاي شرکت کنترل کيفيت هواي تهران، جايگاه هاي عرضه بنزين از نظر آلاينده هاي بنزن و تولوئن در وضعيت حادي قرار داشته و غلظت متوسط آلاينده بنزن در جايگاه هاي بنزين به 438 برابر حد استاندارد مي رسد.  به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران، مدير عامل شرکت کنترل کيفيت هواي تهران اعلام کرد: آلاينده بنزن ترکيبي سرطان زاست و نه تنها جان کارکنان جايگاه هاي بنزين، بلکه سلامت شهروندان را به خطر مي اندازد. دکتر رشيدي با اشاره به اينکه آلاينده بنزن علاوه بر بروز اختلالات تنفسي، بر رشد کودکان نيز اثر سو» برجاي مي گذارد، افزود: اين آلاينده  سلامت شهروندان را به مخاطره انداخته و از اين رو براي کاهش آن مي بايست اقدامات جدي اي صورت گيرد.  همچنين مدير عامل ستاد مرکزي معاينه فني خودروهاي تهران نيز آلودگي جايگاه هاي سوخت را از شايع ترين آلودگي ها اعلام کرد و گفت: آلاينده هاي ناشي از بنزين نه تنها هوا را آلوده مي کند، بلکه با نفوذ در آب هاي زير زميني، آب را نيز آلوده مي کند.  دکتر صدرالدين علي پور با بيان اين که ترکيبات موجود در بنزين عاملي سرطان زا به شمار مي آيد، اضافه کرد: تماس مستقيم کارکنان جايگاه هاي بنزين با اين ترکيبات موجبات ابتلا به بيماري هاي پوستي را فراهم آورده و استنشاق مداوم بخارهاي بنزين مي تواند سبب بروز عوارض روحي و رواني و ناراحتي هاي عصبي براي اين افراد شود. وي با ذکر اين نکته که مواد افزودني به بنزين نظير سرب و متيل برومايد ترکيباتي هستند که سرطان زا بودن آن ها به اثبات رسيده، اظهار کرد: استفاده صحيح از جايگاه هاي سوخت از جمله خاموش کردن موتور وسايل نقليه هنگام سوخت گيري مي تواند در کاهش آلودگي اين جايگاه ها موثر باشد، هر چند متاسفانه جايگاه هاي سوخت به خودي خود توليد آلودگي مي کنند. از سوي ديگر يک فوق تخصص ريه، هواي موجود در جايگاه هاي بنزين را پر از ترکيبات سرطان زاي متصاعد از بنزين که براي لحظاتي در جايگاه محبوس مي شود، عنوان کرد و گفت: واضح است فرد يا افرادي که در مجاورت چنين فضاي مسمومي قرار مي گيرند، در معرض ابتلا به انواع بيماري هاي خطرناک خواهند بود. دکتر کاظم آملي شايع ترين بيماري ها در اين خصوص را بيماري هاي ريوي نظير تورم مجاري تنفسي فوقاني، برونشيت، برونشيوليت، آسم و عفونت هاي ريوي دانست و افزود: سرطان زا بودن بخارهاي بنزين به دليل ترکيبات آن به اثبات رسيده است.
50 درصد بخارهاي بنزين
 وارد مجاري خون مي شود

وي با اشاره به اين که تنفس در هواي آلوده به بخارهاي بنزين 50 درصد سموم را از طريق ديواره ريه وارد مجاري خون مي کند و 50 درصد سموم باقي  مانده نيز از طريق بازدم دفع مي شود، اظهار کرد: استنشاق هواي آلوده از طريق تحريک برونش ها و حبابچه هاي ريه التهاب به وجود آورده و اين التهاب در هر بخشي از بدن، آن بخش را مستعد عفونت مي کند. دکتر آملي افزايش غلظت خون به دليل جذب آلودگي هايي نظير سرب و متيل برومايد در ترکيبات بنزين از طريق استنشاق را از ديگر آثار تنفس در هواي آلوده به بخارهاي بنزين بر شمرد و تصريح کرد: آلودگي هواي محبوس در جايگاه ها غير قابل تصور است و بيشتر افرادي که در اين جايگاهها کار مي کنند دچار سرگيجه هاي مزمن شده و حتي از حملات آسم رنج مي برند. استفاده از ماسک براي کارکنان جايگاه هاي بنزين بسيار ضروري است . وي اختلال در متابوليسم طبيعي بدن را از ديگر عوارض تنفس در هواي آلوده به بخارهاي بنزين اعلام و اضافه کرد: ابتلا به تصلب شرايين، تحت فشار قرار گرفتن مغز و قلب و آسيب جدي به مويرگ هاي اين دو عضو، از عوارض ديگر اين آلودگي است. اين استاد پيشکسوت دانشگاه در پايان خاطرنشان کرد: کارکنان جايگاههاي بنزين بايد بيش از هر کس به فکر سلامت خود باشند و در مرحله نخست استفاده از ماسک هاي ايمني از نوع استاندارد براي اين افراد بسيار ضروي است.

اعلام آمادگي مجدد براي توزيع رايگان ماسک بين کارکنان جايگاه هاي سوخت

گفتني است معاونت آموزش سازمان حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران چندي پيش با صدور اطلاعيه اي آمادگي خود را در خصوص توزيع ماسک به صورت رايگان بين متصديان جايگاه هاي بنزين اعلام کرده بود.  معاون آموزش سازمان ترافيک در اين رابطه گفت: به توصيه متخصصان و براي کاهش آثار ناشي از استنشاق بخارهاي بنزين و کمک به سلامت کارکنان جايگاه هاي بنزين، در صورت درخواست مسئولان مربوطه آماده توزيع ماسک بين اين عزيزان هستيم.شهرام جباري زادگان در پايان خاطرنشان کرد: متاسفانه کارکنان جايگاه هاي بنزين از آلودگي شديد اين جايگاه ها و عوارض ناشي از آن در رنج هستند و به اين منظور آمادگي خود را جهت توزيع ماسک هاي استاندارد به عنوان گام کوچکي در جهت حفظ سلامت اين عزيزان اعلام مي کنيم.


 به مناسبت ماه مبارک رمضان صورت مي گيرد
 برگزاري 440 محفل انس با قرآن در مناطق 22 گانه 

مدير کل فرهنگي شهرداري تهران با بيان اينکه "جشنواره بينات نور" در همه مناطق شهر تهران به مناسبت ماه مبارک رمضان در حال برگزاري است، گفت: در قالب برنامه هاي قرآني شهرداري تهران، در طول اين ماه مبارک 440 محفل انس با قرآن در سطح شهر برگزار مي شود. عبادالله رمضاني در گفت وگو با  "تهران سما" در خصوص برنامه هاي قرآني که در ماه مبارک رمضان توسط شهرداري تهران برگزار مي شود، اظهار کرد: برنامه هاي ديني و هنري در قالب "جشنواره بينات نور" در يکايک مناطق شهر تهران در حال برگزاري است و در نمايشگاه هاي قرآني اين جشنواره نشست هاي قرآني و کرسي هاي تلاوت با حضور قاريان برجسته و حافظان قرآني برگزار مي شود، و مردم مي توانند با محصولات قرآني هر منطقه به تفکيک آشنا شوند. وي ادامه داد: در هر منطقه 20 محفل انس با قرآن نيز تشکيل شده که در مجموع در طول ماه مبارک رمضان 440 محفل انس با قرآن در سطح شهر برگزار مي شود. رمضاني با بيان اينکه محافل انس با قرآن توسط قاريان برجسته در مساجد شاخص شهر برگزار مي شود و در پايان مراسم بسته هاي فرهنگي به حاضران اهدا مي شود، خاطرنشان کرد: به طور کل در راستاي برنامه مديريت شهري، به مناسبت ماه مبارک رمضان اهداي کتب قرآن و ادعيه به مساجد سطح شهر صورت گرفته است. مدير کل فرهنگي شهرداري تهران تصريح کرد: البته يکي ديگر از برنامه هاي قرآني در قالب برنامه شب هاي شيدايي در باغ موزه دفاع مقدس هر شب در طول مدت ماه مبارک رمضان به انجام مي رسد، که اين برنامه از قبل اذان مغرب آغاز شده و تا ساعت 10/30 شب به طول مي انجامد. وي در ادامه مهمترين اقدام در بحث کارهاي قرآني را افتتاح و برگزاري جشنواره شمسه عنوان کرد و گفت: با توجه به رويکرد محله محوري، شهروندان مي توانند با مراجعه به معاونت هاي اجتماعي فرهنگي مناطق 22 گانه نسبت به آگاهي از اين جشنواره اقدام کنند. رمضاني همچنين با اشاره به برگزاري نوزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن کريم در مصلي، عنوان کرد: شهرداري تهران در برگزاري اين نمايشگاه مشارکت داشته و در قسمت ابتدايي نمايشگاه، بخش "تهران شهر قرآن" همه روزه پذيراي شهروندان است.


 نشست مشترک نمايندگان مجلس و مديران شهري تهران 

نايب رييس فراکسيون مديريت شهري، با بيان اين که نشست مشترک نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مديران شهرداري تهران، برگزار و برخي از موضوعات و مشکلات حوزه شهري در اين نشست مطرح شد، اين ديدار را ديداري براي ابراز رضايت و حمايت مجلس از شهرداري تهران توصيف کرد.  به گزارش "تهران سما"، "انوشيروان محسني بندپي" در گفت وگو با خانه ملت در تشريح جزئيات ديدار اعضاي فراکسيون شهري و برخي از نمايندگان با "محمد باقر قاليباف" شهردار تهران ، تصريح کرد: در اين جلسه در خصوص مشکلات شهري و همچنين متروي تهران بحث شد.  وي افزود: هر يک از اين نمايندگان و حضار در خصوص مسائل مختلف صحبت هايي را مطرح کردند و از برنامه ريزي ها و اقدامات انجام شده در سطح شهر تهران ابراز رضايت داشتند. نماينده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: شهردار تهران نيز طي صحبت هايي در اين جلسه اعلام کرد تا لحظه اي که اين عنوان را در اختيار دارد براي ايجاد انبساط ونشاط در زندگي شهري تلاش خواهد کرد. وي بيان داشت: به اعتقاد قاليباف بايد شهرداري به گونه اي عمل کند که رضايت نسبي در شهر وجود داشته باشد و مردم احساس نکنند با وجود حمايت و کمک هايي که صورت گرفته خدايي نکرده ضعفي در کار است.  البته نه اينکه اصلا ضعفي وجود نداشته باشد اما نسبت به قياس و مقايسه اي که مي شود، بايد کارنامه مديريت شهري کارنامه اي قابل دفاع باشد که فکر مي کنم امروز مردم يک رضايت مندي عمومي در شهر تهران حس مي کنند.


 برآورد400ميليارد توماني اتصال مترو به فرودگاه امام(ره) 

مديرعامل شرکت متروي تهران با بيان اينکه براي اتصال متروي حرم مطهر به فرودگاه امام خميني(ره) با دولت به توافق رسيده ايم و اين موضوع صورت جلسه شده است، گفت: بر اساس برآورد اوليه، 400 ميليارد تومان اعتبار براي اجراي اين پروژه لازم است.  هابيل درويش در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه متروي تهران توان فني انجام اين پروژه در کوتاه ترين زمان ممکن را دارد، اظهار کرد: در صورت تامين به موقع اعتبار اين پروژه، تا پايان سال 91، خطوط مترو را به فرودگاه امام خميني(ره) متصل خواهيم کرد.  وي يادآور شد: آمادگي داريم که پس از تکميل اين فاز از خط يک مترو، نسبت به اتصال فرودگاه امام خميني(ره) به شهر پرند نيز، اقدام کنيم.  مديرعامل شرکت متروي تهران در ادامه، با اشاره به دستور دولت مبني بر واگذاري پروژه هاي متروهاي اقماري استان تهران به اين شرکت، به ايسنا گفت: مذاکره براي واگذاري پروژه متروي ورامين به شرکت متروي تهران هم آغاز شده است.  درويش با بيان اينکه شرکت متروي تهران از اين تصميم دولت استقبال مي کند، اظهارکرد: از آنجا که بهره برداري از متروي تهران و حومه توسط يک شرکت واحد انجام مي گيرد، دولت تصميم گرفت که ساخت مترو در ديگر شهرهاي استان تهران هم توسط يک شرکت صورت گيرد.  وي با اشاره به مذاکراتي که درباره واگذاري پروژه متروي شهر ورامين به شرکت متروي تهران انجام شده، اعلام آمادگي کرد تا در صورت تامين اعتبار از سوي دولت، اين پروژه اجرايي شود.


 رمضان امسال در تهران حال و هواي ديگري دارد 

از شب اول ماه مبارک رمضان و همزمان با استهلال ماه جشن هاي قرآني و نمايشگاه هاي ويژه ماه مبارک رمضان با محوريت قرآني در 22 منطقه تهران آغاز به کار کرد، ختم دسته جمعي قرآن و قرائت صلوات در ايام ماه مبارک رمضان از مهم ترين برنامه هايي است که در اين ماه اجرا مي شود و حال وهواي ديگري  به شهر داده است. همزمان با اولين شب ماه مبارک رمضان برنامه شب هاي شيدايي ،ختم قرآن مجيد در ايام ماه مبارک، قرائت دعاي ابو حمزه ثمالي و برگزاري بازارچه هنر در باغ موزه دفاع مقدس، اجراي ويژه برنامه «شب هاي ملکوت» در طول اين ماه در بوستان قائم، برگزاري نمايشگاه قرآني و نشست هاي مختلف با حضور کارشناسان مذهبي با موضوعات قرآني، برگزاري کارگاه هاي آموزشي و جشن رمضان از برنامه هايي است که امسال در سطح پايتخت در حال برگزاري است و در کنار تمام اين برنامه ها محافل انس با قرآن هم حداقل در 10 مسجد از هر محله در سطح پايتخت و بوستانهاي محلي با همکاري شهروندان برگزار مي شود. بايد گفت شبهاي ماه مبارک رمضان در سطح شهر تهران امسال حال وهواي ديگري دارد .  حافظي يکي از جوانان منطقه 21 با اشاره به برنامه هاي قرآني منطقه مي گويد اينکه امسال در اکثر مساجد شهر محافل انس با قرآن گذاشته شده که بسيار خوب است و من هر روز پس از اذان مغرب در اين محافل شرکت مي کنم تا از برکات اين ماه مبار ک فيض ببرم.  رستمي هم از شرکت در اولين محفل انس با قرآن ويژه بانوان در منطقه 5 ابراز رضايت کرد و گفت: اين که در کنار اين طرح که تنها مختص بانوان است تاتر براي کودکان هم در نظر گرفته شده، بسيار خوب است و من به راحتي و بي دغدغه ي کودکم در اين جلسه شرکت مي کنم.

آموزش "نهج البلاغه" در تمامي مراکز فرهنگي منطقه 8

رضواني معاون اجتماعي فرهنگي شهرداري منطقه 8 آشنايي شهروندان اين منطقه به ويژه نسل جوان با انديشه هاي مولاي متقيان حضرت علي (ع) از طريق نزديک کردن هرچه بيشتر آنان به کتاب شريف "نهج البلاغه" را از مهمترين رويکردهاي فرهنگي ، مذهبي اين منطقه در ايام ماه مبارک رمضان برشمرد و گفت : با توجه به اينکه جامع ترين نرم افزار نهج البلاغه در منطقه 8 توليد شده ; تمامي مراکز فرهنگي و آموزشي منطقه نسبت به آموزش "نهج البلاغه" به شهروندان در ايام ماه مبارک رمضان اهتمام ورزيده اند.  وي با اشاره به برنامه هاي فرهنگي ويژه ماه مبارک رمضان در منطقه 8 افزود : تمام برنامه هاي اين منطقه با رويکرد قرآن و نهج البلاغه و ترويج فرهنگ قرآني و آموزه هاي ديني صورت گرفته است که در اين راستا برپايي 30 محفل انس با قرآن در مساجد با حضور قاريان برجسته و برگزاري نمايشگاه قرآن در يکي از بوستان هاي منطقه از جمله برنامه هاي اين منطقه بوده است. وي بر فعاليت هاي فرهنگي شوراياري ها و مديران محلات را در ايام ماه مبارک تاکيد کرد وگفت: در برنامه هاي ماه مبارک رمضان امسال توجه به ظرفيت هاي محلي و مردمي مورد توجه ويژه قرار گرفته و بسياري از برنامه ها در مقياس يک يکم محلات به اجرا در آمده است.  معاون فرهنگي اجتماعي منطقه 8 با اشاره به اينکه بايد در گستره خانه ، شهر و محله فضاي قرآني به وجود آورد گفت : بايد جوانان و نوجوانان ما با قرآن به عنوان حقيقت عظيم و انسان ساز مانوس شوند زيرا در پناه قرآن است که جامعه و شهروندان آن به آرامش و آسايش حقيقي دست خواهند يافت و بالطبع آسيب هاي اجتماعي نيز در پرتو قرآن کاهش خواهد يافت به همين منظور ترجمه ي قرآن کريم نيز در اين ماه در محافل انس با قرآن مساجد شهر در نظر کرفته شده است.

عطر دلدادگي " هر شب يک مسجد يک محله " در منطقه 21

معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه 21 از استقبال چشمگير شهروندان اين منطقه از ويژه برنامه ماه مهماني خدا با عنوان "برآستان جانان" خبر داد و گفت: علاوه بر اين ، برنامه "عطر دلدادگي" با شعار "هرشب يک مسجد ، يک محله" در مساجد منتخب محلات 17 گانه در حال برگزاري است و شهروندان بسياري در اين ويژه برنامه شرکت کرده اند.  مصطفي ملکي افزود: اين برنامه همه روزه قبل از افطار در بوستان هاي تهرانسر برگزار مي شود. در کنار اين برنامه، غرفه هايي شامل قطعه هاي قرآني، عکس يادگاري، مسابقات، اطلاع نيمرخ، محصولات فرهنگي، مشاوره مذهبي، نجوم، بر بلنداي سپهر(هوانوردي)، قرآن بخوانيد و هديه بگيريد و راديو21 در فضاي بوستان نرگس داير شده است.  وي همچنين به بر پايي خيمه معرفت در اين ايام در منطقه 21 اشاره کرد وگفت: خيمه معرفت" عنوان طرحي است که از ابتداي ماه مبارک رمضان با رويکرد توجه به مباحث قرآني به مدت 30 شب در بوستان نرگس منطقه 21 در حال برگزاري است که تلاوت قرآن کريم توسط قاريان محلي، کشوري و بين المللي، همخواني قرآني، تواشيح خواني ، برگزاري مسابقات قرآني، تجليل از قاريان برتر سطح محلات، مراسم سخنراني با حضور افراد شاخص منطقه و کشور، تجليل از خانواده معظم شهدا، مولودي خواني به مناسبت ميلاد با سعادت امام جسن مجتبي(ع) و مديحه سرايي در ايام شهادت حضرت علي (ع)، برپايي نمايشگاه با عنوان "بيانات نور" و... تنها بخشي از برنامه هايي است که در قالب طرح خيمه معرفت به اجرا در امده است.  وي افزود:همچنين برنامه هاي شاد، مفرح، معنوي و قرآني و دعوت از ميهمانان، هنرمندان و ورزشکاران روي صحنه، از جمله برنامه هايي است که در ويژه برنامه برآستان جانان اجرا مي شود.  وي افزود: طرح کوچه باغ ملکوت هم با هدف هويت بخشي به نماي بصري شهر با محوريت توسعه آموزه هاي ديني ومذهبي انجام خواهد گرفت، در اين طرح احاديث، روايات ائمه معصوم (ع)،دعاي روزانه ماه رمضان،و آيات متبرک و نوراني قرآن کريم به صورت بنر در سطح محلات و منطقه نصب مي شود.

30 شب با قرآن در مساجد منطقه 9

آل اسحاق معاون فرهنگي شهرداري منطقه 9 با اشاره به اين که در ايام ماه مبارک رمضان برنامه هاي متنوعي در سطح مساجد منطقه اجرا مي شود، بيان داشت: در 30 روز ماه مبارک رمضان مساجد مانند هميشه فعال هستند و برنامه هاي مختلفي براي شهروندان اجرا مي شود.  وي با اشاره به اينکه ماه مبارکرمضان ماه پر برکتي است گفت: اين ماه داراي ابعادي است که خواندن قرآن، دعا و ذکر توصيه شده و مستحب است که در مساجد برگزار شد که در اين راستا تمامي مساجد منطقه 9 اين اقدام را در سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده اند و 30 محفل انس با قرآن در مساجد در حال برگزاري است.  آل اسحاق خاطر نشان کرد: آموزش انس با قرآن، آشنايي با معاني قرآني حفظ قرآن و تکرار آن در مساجد اين منطقه آغاز شده ودر طول ماه مبارک رمضان اجرا مي شود همچنين بسته فرهنگي شامل ادعيه 30 روز ماه مبارک رمضان و دعاهاي مخصوص اين ماه است که به 36 مسجد منطقه اهدا شد.

20 تعزيه قرآني در پارک رضوان منطقه ده در حال اجراست

خسرو بهزادي مدير روابط عمومي منطقه 10 با اشاره به اجراي برنامه هاي فرهنگي در سطح منطقه گفت:  طرح کوچه باغ و نواي ملکوت که همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در منطقه اجرا شده و هم اکنون هم 30 تعزيه با مضمون هاي قرآني در پارک رضوان منطقه همه شب در حال برگزاري است.  وي از برگزاري طرح پيک قرآني براي نخستين بار در سطح کشور در منطقه 10 خبر داد وگفت: در اين طرح 5 هزار بسته فرهنگي به صورت سوره هاي کوچک قرآني در بين خانواده ها توزيع شده و در پايان ماه مبارک رمضان از اين بسته ها مسابقه اي اجرا مي شود.  بهزادي با اشاره به برگزاري محافل انس با قرآن در منطقه افزود: 6 محفل انس با قرآن در مساجد محوري منطقه در نظر گرفته شده که تاکنون تنها 3 محفل آن برگزار شده است.  وي برگزاري تورهاي زيارت امامزاده هاي سطح شهر تهران، نمايشگاه بينات در امام زاده معصوم اجراي همايش ياوران مساجد و همايش رهروان خليل را از جمله برنامه هاي ديگر اين منطقه در ايام ماه مبارک رمضان عنوان کرد و ياد آور شد: بالغ بر 500 نفر تاکنون در تورهاي زيارتي منطقه شرکت کرده اند.

اجراي 30برنامه بامحوريت قرآن دربزرگترين بوستان جنوب تهران

ابراهيم مداحي شهردار منطقه 18; بااشاره به اجراي برنامه هاي متنوع و بانشاط بامحوريت قرآن هرشب باحضورآحاد شهروندان جنوب وجنوبغرب تهران گفت: سخنراني هاي مذهبي،اجراي مداحي، مناجات، ابتهال خواني، مراسم جشن و مولودي خواني درشب ولادت امام حسن مجتبي(ع)، اجراي تواشيح ومسابقات قرآني ونقاشي،موسيقي زنده سنتي زنده،همراه با 20 غرفه بامضامين قرآن درآئينه هنر، نجوم، حجاب وعفاف، ايثاروشهادت، آموزش قرآن، محيط زيست، فضاي سبز، ورزشي، نمايشگاه کتاب، کارآفريني، نمايشگاه کتاب، مشاوره هاي پزشکي، تغذيه، سلامت وپاسخگوئي به سئوالات شرعي واحکام ديني ازجمله برنامه هاي اين جشن درماه ميهماني خداست.  به گفته وي، برپائي نمايشگاه قرآني بينات نوردربوستان قائم، محافل انس باقرآن باعنوان "پنجره هاي آسمان"، تورهاي نيايش گردشگري در اماکن مذهبي پايتخت، مراسم افطار ويژه بانوان سرپرست خانوار، مبلغين قرآني، ايتام، خانواده هاي بي بضاعت باعنوان "سفره هاي آسماني"، جشن ميلادامام حسن مجتبي(ع) باعنوان اين حسن بي نهايت و مشارکت دربرپائي سوگواره اي مذهبي درشبهاي قدروايام شهادت حضرت علي(ع) باعنوان "ماه سربه مهر"در مساجد ومحافل مذهبي ازديگر برنامه هاي درنظر گرفته شده براي اين ايام است که در بوستان هاي منطقه در حال برگزاريست.  مداحي همچنين به تدارک وسيع شهرداري منطقه 18 درجهت هرچه باشکوهتربرگزارشدن راهپيمائي روزقدس ونماز عيدسعيد فطرنيزاشاره کردوافزود : درآخرين جمعه ماه مبارک رمضان،شهرداري منطقه جهت رفاه حال وآسايش شهروندان روزه دار، تدارک وسيعي براي جابجائي شرکت کنندگان درمراسم راهپيمائي روزجهاني قدس که حماسه حضورنام گرفته و همين خدمات را نيزدرروز عيد سعيدفطر بانام شوق عبادت به آنان ارائه خواهدداد.


 معاون شهردار تهران مطرح کرد:
 مديريت بر کاهش هزينه ها با اجراي بودجه ريزي عملياتي 

معاون برنامه ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران گفت: با اجرايي شدن بودجه عملياتي هزينه ها واقعي تر مديريت شود و استانداردهاي کاهش هزينه ها و قيمت تمام شده در دستور کار قرار گيرد و مديريت بر کاهش هزينه ها سر لوحه کار قرار گيرد.  دکتر سيدمناف هاشمي در گفت وگو با "تهران سما" با تاکيد بر اين که در سال 91  بودجه شهرداري تهران به صورت عملياتي خواهد بود، گفت: همه اقدامات و بسترهاي لازم براي اين کار در دست انجام است تا بودجه سال 91 شهرداري به صورت عملياتي به شورا ارائه شود. وي با اشاره به بودجه سال جاري اظهار کرد: در همين راستا بودجه 90 شهرداري نيز به گونه اي تنظيم شد تا شهرداري تهران به سمت بودجه ريزي عملياتي حرکت کند و بستر براي اجراي اين نوع بودجه ريزي فراهم شود که اين کار با روند مناسبي در حال اجراست.


 مناطق 

راه  اندازي 6 خانه دوچرخه
در غرب پايتخت

شهردار منطقه 5 تهران گفت : به منظور ترويج ورزش همگاني و تشويق شهروندان به انجام فعاليت هاي ورزشي 6 خانه دوچرخه در سطح منطقه راه اندازي  شد.  به گزارش مردم سالا ري به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه 5، سعيد طلوعي شهردار منطقه با اشاره به  برنامه هاي منطقه در توسعه مسيرهاي دوچرخه سواري گفت: با توجه به تاثيرگذاري استفاده از دوچرخه درکاهش آلودگي هوا و همچنين برنامه هاي مديريت شهري درافزايش سهم دوچرخه درحمل و نقل عمومي، طرح احداث و توسعه مسيرهاي دوچرخه در برنامه هاي منطقه قرار دارد. وي افزود: با توجه به ظرفيت و فضاهاي مناسب منطقه در ايجاد مسيرهاي دوچرخه اين طرح درقالب اولويت برنامه هاي ترافيکي درحال اجرا است.

برگزاري نمايشگاه و جشنواره مهماني خدا به مدت 30 شب در منطقه22 

معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري منطقه 22 همزمان با فرا رسيدن ماه رمضان ماه ضيافت الهي دومين نمايشگاه و جشنواره قرآن کريم را با عنوان «مهماني خدا» در ماه مبارک رمضان به مدت 30 شب در منطقه 22 برگزار مي کند.

اطراف حرم حضرت عبدالعظيم (ع) در آستانه شب هاي قدر
بهسازي شد

شهردار منطقه 20 تهران گفت: اين منطقه با همکاري نهادهاي مرتبط و به منظور خدمات رساني مطلوب به زائران و روزه داراني که از اقصي نقاط کشور براي برپايي مراسم شب هاي قدر به حرم حضرت عبدالعظيم (ع) ميآيند اقدام به بهسازي و ارائه امکانات در اين محدوده کرده است.

 

احداث 35000 متر مربع پياده رو در شمال تهران

با توجه به نقش پياده روها در پويايي و ايجاد شادابي و نشاط در شهر، بيش از 35 هزار متر مربع از پياده روهاي شمال تهران تعريض، ساماندهي و بهسازي شد.   به گزارش مردم سالاري به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يک، مهندس محمدشيري معاون فني و عمراني شهرداري منطقه يک با اعلام اين مطلب اظهار داشت: در سال گذشته ساماندهي پياده روها در بيش از 40 نقطه  از منطقه با اعتباري بالغ بر34 ميليارد  ريال اجرا شد.


اجراي عمليات  بازپيرايي 27 بوستان در منطقه 15

مهندس يزداني شهردار  منطقه 15 از آغاز مرحله دوم بازپيرايي بوستان هاي سطح محدوده منطقه به  تعداد 14 بوستان خبر داد.
به گزارش مردم سالا ري روابط عمومي شهرداري منطقه 15، وي افزود: در مرحله اول عمليات اجرايي بازپيرايي سيزده  بوستان در سطح محدوده در ابتداي سالجاري به طور کامل اجرا و به بهره برداري رسيد و در مرحله دوم عمليات اجرايي بازپيرايي 14 بوستان در سطح نواحي هشتگانه با تجهيز کارگاه آغاز شده که تا پايان سال تکميل و مورد بهره برداري قرار   مي گيرد.

برگزاري جشن بزرگ گلريزان در قلب تهران

اداره بانوان شهرداري منطقه هفت، جشن بزرگ گلريزان را با حضور شهردار، معاونين و مسئولان اداري وسازماني منطقه و همچنين شهروندان ساکن و خيرين برگزار کرد.  شهردار متطقه هفت، در خصوص برگزاري جشن گلريزان اذعان کرد: اين منطقه با تلاش براي نزديک  شدن به متن جامعه و ارتباط ويژه با بسيج  محلات، ائمه جماعات محلات و همچنين با مشارکت بنياد شهيد، بنياد جانبازان و ايثارگران و  کميته امداد امام خميني(ره) به سازماني تبديل شد که توانست ارتباط تنگاتنگي با تک تک خانواده هاي شهر برقرار کند و آنان را از نظر وضعيت معيشتي مورد بررسي قرار دهد.