نسخه شماره 2710 - 1390/05/27 -

عليرضا قزوه خبر داد:
پيداشدن نسخه کامل ديوان مفقود صائب تبريزي در هند


لغو سه ساله عضويت تئاتر ايران در آي تي آي جهاني

نگاهي به سريال سقوط يک فرشته
آب بندي از نوع مناسبتي


ارزيابي حضور غرفه هاي سينمايي تلويزيوني در نمايشگاه قرآن


درگذشت پدر و پسر شاعر به فاصله 3ساعت


اخبار کوتاه


تلنگر


 عليرضا قزوه خبر داد:
 پيداشدن نسخه کامل ديوان مفقود صائب تبريزي در هند 

عليرضا قزوه گفت: صائب تبريزي وقتي به هند مي رود کل ديوان خود را به نام ظفرخان مي کند که متاسفانه آن نسخه گم شده بود و هيچ کدام از صائب شناسان ايران و هند از آن خبري نداشتند و من به صورت اتفاقي در هند موفق شدم آن نسخه را پيدا کنم. به گزارش  فارس، عليرضا قزوه در شب تخصصي شعر که در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن کريم برگزار شد، اظهار داشت: رمضان ستايي از زمان قديم در ميان شاعران ما رواج داشت و بزرگترين شاعري که شعر ماندگار در زمينه رمضان دارد مولانا است.  وي افزود: هند سرزمين شگفتي و راز و رمز است، زماني که کشوري مردم آن در کمال فقر زندگي مي کنند و در عين حال سعي مي کنند به آداب اخلاقي پايبند باشند براي هر تازه وارد و اهل معني جاي شگفتي دارد و مهرباني مردم با حيوانات و عناصر طبيعت براي من بسيار درس آموز بوده است.  قزوه گفت: من شعر رمضانيه زياد دارم و شعر رمضانيه من بيشتر فضاي کلاسيک دارد، شعر سپيد را براي موضوعات اجتماعي انتخاب کردم البته همه قالب شعر کلاسيک را تجربه کرده ام.  وي با بيان اينکه شاعراني مانند سعدي، مولوي و بيدل در قالب شعر به نصيحت مردم مي پرداختند، گفت: در شعر رمضانيه وارد حيطه فضاي اخلاقي شدم و بيشتر به اخلاقيات پرداختم و در پي سبک آزمايي نبودم.  قزوه گفت: خدا انگليسي ها را لعنت کند که فاتحه زبان فارسي را در هند خواندند در غير اين صورت حدود يک ميليارد و 200 ميليون نفر در هند به زبان فارسي آشنا بودند. در حال حاضر زبان فارسي در عسرت و رنج به سر مي برد.  وي ادامه داد: 7 انجمن بيدل در هند داريم و در آن انجمن به شعرهاي فارسي و اردو مي پردازيم و دانشجويان زبان فارسي در هند به شاعراني نظير قيصر امين پور، عبدالجبار کاکايي و نويسندگاني مانند صادق هدايت، صادق چوبک و رضا اميرخاني پرداختند.  قزوه سپس به ذکر خاطره اي از استاد اوستا پرداخت و گفت: با استاد اوستا در اروميه بودم، به استاد گفتم مهمترين شعري که در خاطرت مانده است در چه زمينه اي است و استاد شعري از اميرخسرو دهلوي در مدح و منقبت حضرت رسول براي من خواندند.  وي ادامه داد: مژده اي خدمت عزيزان بدهم، ديوان کامل صائب تبريزي وقتي به هند مي رود کل ديوان خود را به نام ظفرخان مي کند که متاسفانه آن نسخه گم شده بود و هيچ کدام از صائب شناسان ايران و هند از آن خبري نداشتند و من به صورت اتفاقي در هند موفق شدم آن نسخه را پيدا کنم.  قزوه ادامه داد: ديشب که خدمت مقام معظم رهبري رسيده بودم سر شام آقا مرا صدا زدند و به تعريف و تمجيد از کتاب «سرخوش» پرداخت که تازه آنرا منتشر کردم; ببينيد کتابي که تازه چاپ شده بود آقا کتاب را از اول تا آخر خوانده بودند و مي خواهم عرض کنم چقدر رهبر انقلاب جلو هستند، کتابي که هنوز آقاي علي معلم و موسوي گرمارودي نديده و من قصد داشتم کتاب را خدمت ايشان برسانم آقا خوانده بود و نقد هم مي کرد.  وي ادامه داد: کتابي از جد حضرت آقا به نام «ميرفخرا تفرشي» پيدا کردم و به حضرت آقا نيز خبر دادم که مقام معظم رهبري بسيار خوشحال شدند و درخواست کردند که کتاب را خدمت ايشان بفرستم.  قزوه ادامه داد: در سالهايي که در هند به سر مي برم در عرصه پژوهش نيز تلاش مي کنم و شاعران بسياري بودند که براي اولين بار کتاب آنها را چاپ کردم به طور نمونه «سيدحسين شهرت شيرازي» از دوستان بيدل بوده و حکيم درباره نيز بوده است; ديوان او را چاپ کرديم و شاعري ديگر نيز به نام «ملابهشتي شيرازي» که باز به سبک شعرهاي فردوسي، جنگ پسران شاه جهان را به نظم کشيده بود چاپ کرديم.


 لغو سه ساله عضويت تئاتر ايران در آي تي آي جهاني 

مدير اداره کل هنرهاي نمايشي گفت: سه سال است عضويت ايران در آي تي آي جهاني (موسسه بين المللي تئاتر يونسکو) به دليل نپرداختن حق عضويت لغو شده است.
حسين مسافرآستانه در گفت وگويي با ايسنا، درباره  مسايل مطرح شده پيرامون حضور بخش دولتي ايران در آي تي آي جهاني به جاي بخش خصوصي توضيح داد:  هر کس حق عضويت را بپردازد مي تواند عضو آي تيآي شود، صرف نظر از اينکه اين عضويت توسط بخش دولتي يا غيردولتي انجام شود.
وي از جنجال سازي و حاشيه هاي ايجاد شده درباره عضويت ايران در آي تي آي جهاني ابزار تاسف کرد و گفت:  در حال حاضر نماينده آي تي آي در ايران حضور دارد. او با دانشگاه هاي تئاتري مختلفي صحبت کرده تا عضويت ايران در آي تي آي جهاني را بپذيرند، اما هيچ يک از اين دانشگاه ها حاضر به پرداخت حق عضويت نشده اند و به همين دليل اين نماينده به مرکز هنرهاي نمايشي مراجعه کرده است.
اين مدير ادامه داد:با وجود اينکه نماينده آي تي آي جهاني، پيشنهاد مکتوب اين نهاد را براي عضويت مرکز به عنوان نماينده آي تي آي ايران در آي تي آي جهاني ارائه کرده به خاطر همين جنجال ها و حاشيه سازي ها تا به امروز به اين پيشنهاد پاسخي نداده ام و اين در حالي است که سه سال است عضويت ايران در آي تي آي جهاني لغو شده است.
حسين مسافر آستانه يادآور شد: نماينده آي تي آي اعلام کرد تنها جايي که مي تواند اين حق عضويت را بپردازد و همچنين حمايت گر اجراهاي دانشگاهي در ايران است، مرکز هنرهاي نمايشي است. چرا که خود دانشگاه ها هم از اجراي عمومي نمايش هايي که توليد خودشان است سر باز مي زنند به همين دليل مرکز شرايط لازم براي عضويت در آي تي آي را دارد.
وي افزود: آنها دوست دارند ايران به عنوان قطب مهم منطقه در آي تي آي جهاني حضور داشته باشد. اما همانطور که اشاره کردم هنوز اين پيشنهاد را نپذيرفته ام.
مسافرآستانه تصريح کرد:در دنيا اين مساله اهميتي ندارد که چه کسي عضويت کشور را در يک اتحاديه ي هنري يا دانشگاهي جهاني مانند آي تي آي بپذيرد. آنچه مهم است نفس اين اتفاق است تا جايي که امير کشور امارات که حتي تئاتر هم ندارد جشن جهاني آي تي آي را برگزار مي کند و عضو اين اتحاديه مي شود و هيچ کس هم اعتراضي نمي کند.
وي به جنجال هايي که سه سال پيش بر سر عضويت ايران در آي تي آي جهاني مطرح شد،اشاره کرد و يادآورشد:  سه سال است عضويت ما لغو شده. کساني که سه سال پيش آن همه جنجال و حاشيه سازي ايجاد کردند چرا حق عضويت را پرداخت نکردند؟! به دليل همين جنجال ها بود که مرکز هنرهاي نمايشي پاي خود را کنار کشيد اما در اين مدت هيچ دانشگاه و نهادي، نپذيرفته حق عضويت را بپردازد.
او همچنين درباره حضور فريندخت زاهدي به عنوان نماينده ايران در آي تي آي جهاني تصريح کرد: خانم زاهدي از طرف خود آي تي آي دعوت شده و حضورش وجاهت قانوني دارد. ايشان به عنوان شخصيتي حقيقي از سوي آي تي آي دعوت شده است.
مسافرآستانه در پايان صحبت هايش از مطبوعات هم خواست پيش از اينکه در مورد مساله تحقيق و بررسي لازم را انجام دهند اظهار نظر افراد را منتشر نکند.
او ادامه داد:  رسانه ها از سر دلسوزي مسائل را پيگيري مي کنند اما از آنجا که گاه نقش تحقيق را از دستور وظايف خود خارج کرده اند، اظهار نظرات شخصي افراد را منتشر مي کنند که به جاي درست کردن وضعيت، همه چيز را تخريب مي کنند.


 نگاهي به سريال سقوط يک فرشته
 آب بندي از نوع مناسبتي 
نويسنده : مرجان حاجي حسني

سريال سقوط يک فرشته که اين شبها به مناسبت ماه مبارک رمضان از شبکه يک سيما پخش مي شود، روي تمامي سريال هاي آب بندي شده را سفيد کرده است.
اين سريال که کوچکترين ارتباطي با ماه مبارک رمضان ندارد با دست آويز قراردادن مسائلي چون فرشته و شيطان و قرآن، تلا ش کرده که به نوعي خودش را مرتبط با اين ماه مبارک عنوان کند.
اين  سريال در شرايطي شبکه (1) را به اشغال خود درآورده که در آن پيامي مربوط به ماه مبارک رمضان دريافت نمي شود و مسائل کليشه اي چون دوست پسر و خطرات ناشي از روابط دختر و پسر به صورت کاملا  غير حرفه اي درايامي پخش مي شود که انتظار مي رود صداوسيما توجه ويژه تري به آن داشته باشد.
اصولا  شان ماه مبارک رمضان و سوژه هايي که مي توان به مناسبت اين ماه براي سريال سازي انتخاب کرد اين وظيفه را براي دست اندرکاران ايجاد مي کند که توجه بيشتري به توليد سريال هاي اين ايام داشته باشند و صرفا جهت رفع تکليف و پرکردن ساعات پس از افطار، اجازه پخش و سريال نامربوط و غير مناسبتي را که ظرفيت پخش 30 شبه را ندارند، ندهند.
سريال سقوط يک فرشته با آب بندي ها و پخش سکانس هاي تکراري اين موضوع را يادآور مي شود که به هيچ عنوان قدرت جذب مخاطب را به مدت 30 شب ندارد و کارگردان آن ناچار است براي طول کشيدن سريال و رسيدن آن به عيد فطر، سکانس هاي اضافي و تکراري را به سريال اضافه کند و اين مساله علا وه بر محتواي نامربوط فيلم مزيد بر علت مي شود.


 ارزيابي حضور غرفه هاي سينمايي تلويزيوني در نمايشگاه قرآن 
نويسنده : نيما بهدادي مهر

شايد تا قبل از برگزاري دوره هجدهم نمايشگاه قرآن، اين تصور که غرفه هاي سينمايي و تلويزيوني تا اين حد بر جذابيت و گرماي نمايشگاه بيفزايند به فکر هيچکس نمي رسيد اما حضور سيما فيلم جهت رونمايي از اثر برجسته مختارنامه، در نظر گرفتن غرفه اي براي فيلم سينمايي ملک سليمان و همچنين نقشآفريني خبري خبرگزاري سينماي ايران در راستاي تحليل مرزهاي مفهومي سينماي ديني در شرايطي که نگارنده خود در نقش يک ناظر فرهنگي و خبرنگار سينمايي به بررسي تحولات مثبت حاصل از اين حضور حساب شده مي پرداختم، آنچنان شعف انگيز بود که هنوز هم خاطرات ديداري سال گذشته در ذهنم جاندار است. غرفه سيما فيلم در محوطه بيروني و روبه روي ورودي اصلي نمايشگاه، جايي بود که بازديدکنندگان به تماشاي تصاويري گزيده از مجموعه اي مي پرداختند که قرار بود براي اولين بار سکانس هاي طلايي واقعه کربلا از جمله حماسه نهرعلقمه حضرت عباس را نشان مخاطب دهد و بديهي بود که بسياري از افرادي که از کنار اين غرفه با نگاهي کنجکاوانه مي گذشتند پس از گذشت دقايقي مشتاقانه به نزديک غرفه سيما فيلم بازمي گشتند و از مسئولان غرفه در خصوص کم و کيف توليد مجموعه مختارنامه سوالاتي را مي پرسيدند. گاه اين شور و علاقه بازديدکنندگان، خود را در سوالاتي چون کي قراره پخش بشه يا بيان همراه با تعجب در خصوص پروداکشن مجموعه و هنر کارگرداني ميرباقري نشان مي داد و البته نگارنده در حالي که گزارش هاي محيطي خود را مي نگاشتم با يک ارزيابي جزئي نگرانه به غرفه هاي ملک سليمان و سينماپرس نيز سر زده و وضعيت آنها را نيز بررسي مي کردم. نکته مهم در اين ميان حضور هنرمنداني بود که يا ميهمان غرفه هاي سيما فيلم و ملک سليمان بودند و يا به عنوان يک بازديدکننده در مصلي حضور يافته بودند که در اين ميان مي توان به شهريار بحراني کارگردان ملک سليمان و علي روئين تن کارگردان فيلم توقيفي زمهرير اشاره داشت. خبرگزاري سينماي ايران نيز با پشتوانه حضور مثبتي که در جشنواره بيست و هشتم فيلم فجر داشت اين بار در يک آزمون بزرگتر حضور يافت و از تجربيات نگارنده در تحليل شاخصه هاي سينماي ديني و نحوه اطلاع رساني و خبرگيري سينمايي در يک همايش قرآني بهره گرفت. دوره هجدهم با تحولاتي که برشمردم سپري شد و اکنون در نوزدهمين دوره نمايشگاه بين المللي قرآن کريم باز هم شاهد حضور خوب سيما فيلم و معاونت سيما در نمايشگاه قرآن هستيم. برگزاري نشست هاي تخصصي در حوزه هاي فيلم کوتاه داستاني، مجموعه هاي مناسبتي رمضان، انيميشن، فيلم بلند داستاني، مستند و همچنين تحليل مجموعه هاي توليدي سال هاي قبل مانند ولايت عشق، حجر بن عدي، يوسف پيامبر و.... از جمله برنامه هاي معاونت سيما براي آشناسازي جامعه با نحوه برنامه سازي ديني است که شور و نشاط خاصي را به نمايشگاه قرآن امسال بخشيده است. در مجموع مي توان به اين نتيجه رسيد که حضور سينمايي ها و تلويزيوني ها در آوردگاه قرآني رمضان دستاوردهاي مثبتي همچون کسب اطلاع بيشتر جامعه از فرايند توليد فيلم ها و مجموعه هاي ديني و سختي هاي کار در اين حوزه را به دنبال خواهد داشت و نگاه حساب شده تري را به قلم منتقدان سينمايي در قبال تحليل آثار تزريق مي کند.


 درگذشت پدر و پسر شاعر به فاصله 3ساعت 

مراسم هفتمين روز درگذشت قاسم و بهرام سياره چهارشنبه (26 مرداد) از ساعت 16 تا 18 و 30 دقيقه در مسجد بيت الاصغر شهرضا برگزار مي شود. همچنين جمعه (28 مرداد) از ساعت 15 و 30 دقيقه مراسم بزرگداشت ديگري در مسجد جامع شهرک غرب تهران براي اين دو شاعر شهرضايي برگزار مي شود. ايبنا: استاد بهرام سياره متخلص به "پريش" ساعت هشت صبح روز بيستم مردادماه در 67 سالگي در شهرضا درگذشت و پدرش استاد قاسم سياره متخلص به "آشفته" نيز ساعتي بعد بدون آگاهي از مرگ فرزندش همسفر وي شد. اميد سياره در خصوص نحوه مرگ شاعرانه اين دو اديب برجسته گفت: با وجود اينکه در خصوص مرگ برادرم پريش که ساعت هشت روز پنجشنبه به ديار باقي شتافت، هيچ اطلاع رساني به پدرم "آشفته" نشد، ساعتي بعد پدرم نيز همسفر برادرم شد و به راستي که آنان يک روح در دو کالبد بودند و ارتباط روحي به قدري عميق بود که با هم رفتند و مشيت الهي بر اين بود که پدر داغ مرگ پسر را نبيند. همانگونه که پريش گفته بود: "طالع آشفته را دارد پريش     آنکه از خاکسترش اين خلق شد..." سبک اشعار اين دو شاعر شهرضايي آميخته اي از سبک اصفهاني و عراقي  و خمير مايه کلامشان عاشقانه زيستن، آزادگي و بي نيازي بود. استاد قاسم سياره متخلص به "آشفته" در خانواده اي فرهيخته و اديب در شهرضا متولد شد. پدرش استاد هاشم متخلص به "سياره" نيز شاعري توانا بود که از او چند مجموعه شعر از جمله "گلشن معرفت" و "جنگل مولا" به يادگار مانده است، همچنين تخلص استاد هاشم به نام خانوادگي اين خانواده يعني "سياره" تبديل شد. آشفته سرودن شعر را از 18 سالگي آغاز کرد که از آثار منتشر شده اين شاعر توانا مي توان به ديوان آشفته، دوگاه، ترجمان گل شمع، برگ سبز و خوشه اشاره کرد، همچنين مجموعه "هشل هفط" به عنوان مجموعه طنز و فکاهي اين بزرگوار، يک هفته قبل از درگذشت ايشان رونمايي شده بود.
آشفته مرگش را اينگونه بيان کرده بود:
من آشفته را چو وقت رسد                                         گرد من با نشاط صف بزنيد
در عزايم که گريه هست حرام                                      اين حلال است گر که دف بزنيد
بهرام سياره متخلص به "پريش شهرضايي" شاعر پرآوازه شهرضا که همچون پدر و پدربزرگ از ذوق و طبع شعر فراواني برخوردار بود، پس از 67 سال زندگي دعوت حق را لبيک گفت. پريش در سال 1323 در شهرضا، شهري که بزرگاني چون آقا محمدرضا قمشه اي متخلص به صهبا و حکيم الهي قمشه اي را در دامن پرورانده است، متولد شد و در سال 1363 و در سن 40 سالگي سرودن اشعار را به صورت رسمي آغاز کرد. دکتر حسين الهي قمشه اي در مقدمه اي که بر اشعار پريش در ديوان شعر وي نوشته است، وي را اينگونه توصيف مي کند: پريش ذوق و مستي را از پدر که خود از شاعران بنام شهرضا است به ميراث برده و به سبب همدمي و انس دايم با شاعران آسماني ادب پارسي هم از شور و حال و شراب شهود در جام شعر آنان سرمست شده است. از مجموعه آثار منتشر شده توسط وي مي توان به ديوان پريش، پرديس پريش و مجموعه "اشک ها و لبخندها" اشاره کرد.


 اخبار کوتاه 

انجمن بازيگران; نشستي با معاونت سينمايي نداشته است 

به دنبال سخنان بابک خانيان (مشاور اجرايي معاونت سينمايي و رئيس دبيرخانه شوراي عالي سينما) پيرامون حمايت معاونت سينمايي از صنوف سينمايي مختلف ازجمله انجمن بازيگران سينماي ايران، داود رشيدي (رئيس انجمن بازيگران سينماي ايران) برگزاري هرگونه جلسه و نشستي را ازسوي اين انجمن با معاونت سينمايي رد کرد.  داود رشيدي در گفتگو با ايلنا; با اعلام اين مطلب افزود: خبر ديدار و جلسه با معاونت سينمايي و حمايت معاونت از انجمن را من در رسانه ها خواندم ولي بايد بگويم که اين انجمن و بنده به عنوان رئيس اين انجمن; هيچ جلسه و نشستي با معاونت سينمايي نداشته ام و حتي مکاتبه اي نيز با ما در اين زمينه صورت نگرفته است.  وي ادامه داد: اگر تقاضا براي گفتگو باشد; قطعا وظيفه  من است که به اين تقاضا پاسخ داده و جلسه اي را برگزار کنم. بايد بگويم که ما يک انجمن مستقل هستيم که کمک مالي ديگران را مي پذيريم اما تحت پوشش ديگران قرار نمي گيريم.  رشيدي، انجمن بازيگران را يکي از مجموعه هاي خانه سينما دانست و افزود: اين انجمن; اساسنامه دارد و مستقل است. انجمن بازيگران در دل خانه سينما قرار دارد و هرچند يکبار وزير ارشاد به ما کمک هايي کرده است اما ما مستقل بودن خود را همچنان حفظ مي کنيم.

ماهنامه تخصصي ادبيات استان ها در حوزه هنري رونمايي مي شود

سردبير ماهنامه سيمرغ از رونمايي ماهنامه تخصصي ادبيات استان ها در حوزه هنري خبر داد. کمال شفيعي سردبير ماهنامه سيمرغ در گفت وگو با فارس درباره اين نشريه توضيحاتي داد و گفت: نشريه سيمرغ همزمان با عيد سعيد فطر رو نمايي خواهد شد.  به گفته شفيعي، اين نشريه ماهنامه تخصصي ادبيات استان ها است که هر شماره به بررسي ادبيات سه استان مي پردازد و به صورت تخصصي به شاعران و نويسندگاني که در استان ها بوده و تريبون مناسبي براي ارائه آثار نداشتند خواهد بود.  اين نويسنده در ادامه تصريح کرد: سعي کرديم اين نشريه بستر مناسبي براي شناسايي استعدادهاي خلاق جوانان باشد و در همين زمينه هم انشاالله نخستين شماره آن روز عيد فطر به دست مخاطبان مي رسد و شماره هاي بعد نيز ماهانه منتشر مي شود.  وي در پاسخ به فارس درباره گروه قدرتمندي که اين نشريه تخصصي را ياري مي کنند، گفت: تلاش کرديم از افرادي که سابقه طولاني در زمينه ادبيات دارند و سال ها فعاليت مطبوعاتي داشتند در استان ها دعوت کنيم چرا که معتقديم امروزه ادبيات استان ها از آنچنان جايگاه والايي برخوردار شده که نيازمند نشريه تخصصي و حرفه اي است تا بتواند بازتاب فعاليت هاي استان را به خوبي به اطلاع مردم و دوستداران ادبيات برساند.

شب هاي قدر سريال ناز و نياز روي آنتن شبکه اول سيما مي رود

مجموعه تلويزيوني «ناز و نياز» به نويسندگي و کارگرداني فلورا سام جمعه هفته جاري همزمان با شب هاي قدر روي آنتن شبکه اول سيما خواهد رفت.  به گزارش فارس، تصويربرداري مجموعه تلويزيوني «ناز و نياز» طي چند روز گذشته در شهر کاشان به پايان رسيده و با پايان تدوين و مراحل فني، اين کار تحويل شبکه داده شده است و از روز جمعه و در سه روز متوالي از ساعت 22 روي آنتن مي رود.  توليد اين مجموعه از اواسط ماه گذشته در تهران آغاز شده و به طور همزمان با تصويربرداري مراحل فني نيز در حال انجام بوده است.  تدوين و صداگذاري برعهده روزبه کلباسي انجام شده و حميدرضا ترکاشوند که پيش از اين ترانه تيتراژ مجموعه تلويزيوني «سه در چهار» را خوانده بود، ترانه تيتراژ مجموعه جديد سام را با شعري از حافظ و با موسيقي اميد کرامتي خوانده است.  داريوش ارجمند، گوهر خيرانديش، محمود عزيزي، مريم اميرجلالي، آناهيتا همتي، ليلا بلوکات، اميريل  ارجمند، محمدرضا عباس نژاد، رضا اخلاقي راد، کاوه آشنا، حسين عليپور و... و کامران تفتي از بازيگران اصلي اين سريال هستند.  «ناز و نياز» در سه قسمت با مضموني اجتماعي آماده شده است، در خلاصه داستان آن آمده است: سيامک پسري جوان عاشق دختر پولداري به نام شهرزاد مي شود. پدر شهرزاد که مخالف ازدواج آن دو است با طرح نقشه اي به سيامک تهمت دزدي زده و او به زندان مي افتد.

شايستگي يه حبه قند براي ارائه به آکادمي اسکار

در حالي که فيلم سينمايي «يه حبه قند» مي تواند به عنوان يکي از نامزد هاي سينماي ايران براي حضور در اسکار مطرح باشد، به نظر مي رسد پخش کننده اين فيلم براي معرفي جهاني آن کار خاصي صورت نداده است. به گزارش فارس، «يه حبه قند» از جمله فيلم هايي بود که در  بيست و نهمين دوره جشنواره فيلم فجر مورد توجه منتقدان سينمايي و مردم قرار گرفت و به دليل نزديکي فضا و مضمون اين فيلم به سينماي ملي به عنوان سينماي نمايش گر روح و فرهنگ ايراني، منطقي به نظر مي رسيد که از سوي پخش کننده فيلم (حوزه هنري) براي حضور جهاني فيلم و زمينه سازي براي دستيابي آن به اکران در کشورهاي مختلف، فعاليت پررنگي صورت بگيرد اما به نظر مي آيد که اين پخش کننده بيشتر روي نمايش داخلي فيلم ارزشمند رضا ميرکريمي متمرکز شده است.  البته «يه حبه قند» بهار امسال در بازار شصت و چهارمين جشنواره بين المللي فيلم کن به نمايش در آمد و در آن مقطع به گفته مدير روابط عمومي حوزه هنري; «فيلم با استقبال شرکت هاي پخش کننده خارجي بسياري روبرو شد و در اين زمينه مذاکراتي نيز صورت گرفت.» اما پس از آن برآيند اين مذاکرات در حضور جهاني فيلم ديده نشد.

باغچه بان جمعه روي آنتن شبکه دو سيما مي رود

فيلم تلويزيوني «باغچه بان» به کارگرداني جهاندخت خادم و  محمد حسين پور جمعه 28 مردادماه از شبکه دو سيما روي آنتن مي رود. به گزارش فارس، فيلم تلويزيوني «باغچه بان» به کارگرداني زوج فيلمساز، جهاندخت خادم و محمد حسين پور روز جمعه 28مردادماه از ساعت 30:17 از شبکه دو سيما روي آنتن مي رود. 
براساس اين گزارش، «باغچه بان» شرح زندگي پرفراز و نشيب «جبار باغچه بان» بنيانگذار آموزش ناشنوايان در ايران است. 
اين فيلم، سه مقطع از زندگي  باغچه بان، تاسيس نخستين کودکستان ايراني در تبريز و اهتمام او بر آموزش علمي و عملي ناشنوايان را دربرمي گيرد.
«محمد حسين پور» تهيه کننده اين فيلم در اين باره گفت: توليد «باغچه بان» گرچه با تنگناها و سختي هاي مالي زيادي همراه بود ولي معرفي شخصيت ارزشمندي چون «جبار باغچه بان» اداي دين کوچکي از سوي پديدآورندگان به اين چهره فاخر علم و ادب کشور است.

اينجا بدون من 600 ميليون توماني شد

فيلم سينمايي "اينجا بدون من" ساخته بهرام توکلي در سينماهاي تهران و شهرستان ها به فروش 600 ميليون توماني دست پيدا کرد.  به گزارش مهر، اين فيلم در سينماهاي تهران با 28 روز نمايش 440 ميليون تومان و در شهرستان ها 150 ميليون تومان فروش داشته است. همچنين فيلم "ورود آقايان ممنوع" با داشتن 27 سينما در تهران دو ميليارد و 720 هزار تومان و در شهرستان ها يک ميليارد و 530 هزار تومان فروش کرده است. "اينجا بدون من" اقتباسي از نمايشنامه "باغ وحش شيشه اي" نوشته تنسي ويليامز است و قصه خانواده اي را روايت مي کند که پاي دخترشان مشکل دارد و تمام دغدغه اين خانواده رفع مشکل اوست. پارسا پيروزفر، صابر ابر، فاطمه معتمد آريا، نگار جواهريان، احمد ساعتچيان و وحيد نفر در اين فيلم ايفاي نقش مي کنند. "ورود آقايان ممنوع" به کارگرداني رامبد جوان و بازي رضا عطاران، ويشکا آسايش، بهاره رهنما، پگاه آهنگراني، ماني حقيقي و... داستان معلمي است که ورودش به مدرسه اي دخترانه ماجراهايي را به وجود مي آورد.


 تلنگر 

روابط عمومي معاونت فرهنگي:
مميزي کتاب خسرو و شيرين کذب محض است

پس از گذشت 2 روز از انتشار گفتگوي مهر با مدير بخش فرهنگي انتشارات پيدايش که در آن از مميزي بخش هايي از کتاب «خسرو و شيرين» خبر داده بود، روابط عمومي معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جوابيه اي درباره اين خبر به خبرگزاري مهر ارسال کرد.  به گزارش مهر، متن اين جوابيه اينگونه است: «پيرو درج گفتگوي مدير بخش فرهنگي پيدايش با عنوان «ايرادهايي که ارشاد پس از 9 قرن به خسرو و شيرين گرفت» در آن رسانه و ادعاي مميزي کتاب « خسرو وشيرين» نظامي گنجوي، روابط عمومي معاونت امور فرهنگي ضمن کذب خواندن اين موضوع به اطلاع مي رساند:  درج اين خبر باعث اظهارنظرهاي متفاوت گرديد تا به آن جا که خود تبديل به جرياني مرموز عليه اداره کل کتاب و کتابخواني شده است و حتي رسانه هاي بيگانه را که تشنه ايجاد هجمه عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هستند را نيز به تکاپو واداشته است. خوانندگان اين مطلب اين گونه برداشت کرده اند که اداره کتاب بر چاپ کتاب خسرو و شيرين از پنج گنج نظامي گنجه اي اصلاحاتي را مقرر کرده است و با همين باور درباره اين مساله اظهارنظر کردند، اما اصل ماجرا به قراري است که توضيح داده مي شود: در شناسنامه کتاب تحويل شده به اداره کتاب آمده است: «يادداشت: کتاب حاضر اقتباسي از کتاب خسرو و شيرين اثر نظامي گنجوي است» و يک نويسنده محترم نيز به عنوان بازنويس اثر معرفي شده است. بنابراين القاي اين که کتاب نظامي گنجوي «خسرو و شيرين» مشمول مميزي شده صحت ندارد. همچنين در شناسنامه نسخه کتاب تحويل شده به ارشاد نوبت چاپ کتاب اول مي باشد. بنابراين طبيعي است طبق روال موجود (اثري که به عنوان چاپ اول تحويل مي شود) در واحد مربوطه مورد بررسي و کارشناسي قرار گيرد. به همين منظور طرح موضوع چاپ هشتم کتاب از طريق رسانه ها توسط ناشر صحت نداشته و کذب محض مي باشد. ناشر مورد اشاره ناشري تخصصي در حوزه کتاب کودک و نوجوان مي باشد و نوع تصويرسازي کتاب تحويل شده به ارشاد نيز گواه اين مدعا است که اثر مذکور مرتبط با حوزه نوجوانان مي باشد و همچنين هيچ درخواست و مدرکي مبني بر اينکه اثر در گروه بزرگسال کارشناسي شود، وجود ندارد.لذا توصيه مي شود ناشر محترم نسبت به مصاحبه هاي خود با رسانه ها دقت لازم را داشته باشد. پنج گنج نظامي و به طور طبيعي خسرو و شيرين، مکرر، بدون حتي يک مورد اصلاحيه در سال هاي پس از انقلاب توسط ناشران بسياري منتشر شده است و تا به حال اداره کتاب به هيچ کدام از نسخه هاي کامل پنج گنج نظامي ايرادي وارد نکرده و مجوز آن بلافاصه صادر شده است. کتاب مورد اشاره انتشارات مذکور صرفا گزيده اي از خسرو و شيرين و تلفيقي از نظم و نثر است (يعني به هيچ وجه اصل اثر نظامي گنجوي نيست) و مخاطب آن نيز کودکان و نوجوانان هستند و براساس مصوبات هيئت نظارت بر نشر کتاب کودک و نوجوان، برخي مواردي که در کتاب هاي بزرگسالان بلامانع است براي اين گروه سني بايد تلطيف و حتي حذف شود.

علي معلم:
بخش خصوصي امسال بدترين
وضعيت ممکن را دارد
 

اگرچه بابک خانيان (مشاور اجرايي معاونت سينمايي و رئيس دبيرخانه شوراي عالي سينما) اعلام کرده که اين شورا قصد دارد تا راه هاي همکاري بخش خصوصي و دولتي را تسهيل کند; اما علي معلم (تهيه کننده) سينما مي گويد: دولت نبايد به شکل مستقيم در اين حوزه ورود پيدا کند بلکه بايد پشت سينما حضور پيدا کند. دولت; نبايد سکاندار سينما باشد بلکه بايد به شکل يک پدر عمل کند نه اينکه خود عامل باشد.  معلم در گفت وگو با ايلنا، با اشاره به مطرح شدن طرح حمايت از بخش خصوصي در شوراي عالي سينما گفت: تصور نمي کنم اصلا بحثي در زمينه  حمايت از بخش خصوصي درسينما صورت گرفته باشد بلکه آنچه که بيشتر مطرح شده درجهت رفع بعضي گره ها و مشکلات موجود بوده است.  وي ادامه داد: شوراي عالي سينما بايد نظريه  کلان دولت را درباره فرهنگ تقويت کند و راهکارهاي تقويت بخش خصوصي را مطرح کند و دستگاه ها را موظف کند تا اين راهکارها را اجرا کنند.  معلم ادامه داد: بايد نهادهاي دولتي از سرمايه گذاري در سينما منع شوند. اينکه دولت توليد چند فيلم بزرگ را به عنوان يک راهکار و راه حل انتخاب و مصوب کند; کمکي به سينماي ايران نمي کند و چنين تصميماتي فقط يک اتفاق است و به هيچ عنوان صنعت سينما را رشد نمي دهد. دولت نبايد جلوي سينما قرار بگيرد بلکه بايد پشت سينما باشد.  معلم، مشکلات بخش خصوصي و حضور اين بخش در سينما را بزرگتر از آن دانست که بشود با چند مصوبه در شوراي عالي سينما آنها را حل کرد. او مي گويد: واقعيت اين است که پرداختن به مساله اقتصاد فرهنگ در همه جاي دنيا دشوار است زيرا اقتصاد فرهنگ مانند اقتصاد نفت يا خودرو نيست و به جز کشور آمريکا که در آن سينمابه شکل فرهنگ درآمده است و بخش خصوصي در آن پرو بال دارد و به شکل صنعت درآمده، در هيچ کجاي دنيا اقتصاد سينما کامل نيست. اين مساله بدليل وجودتکنولوژي هاي جديد پيچيده تر هم شده است.  معلم، اولويت نبودن فرهنگ و محصولات فرهنگي درزندگي روزمره ايرانيان را يکي از مشکلات مي داند و مي گويد: در ايران سازوکار بخش خصوصي نه تنها تقويت نشده بلکه گاهي مورد هجوم نيز واقع شده است و دولت به جاي آنکه از بخش خصوصي حمايت کند تبديل به توليدکننده شده است. مشارکت دولت در توليد هم باعث هجمه به بخش خصوصي شده است.  وي ادامه داد: دولت بايد از طريق مشارکت با بخش خصوصي از اين بخش حمايت کند نه اينکه توليد کننده باشد.