نسخه شماره 2704 - 1390/05/20 -

فلاحت پيشه تاکيد کرد:
استقبال بدون قيد و شرط از حضور اصلاح طلبان


انتقاد دو تن از نمايندگان به نگاه قبيله اي در عرصه مديريت کشور


خبر


اخبار کوتاه


 فلاحت پيشه تاکيد کرد:
 استقبال بدون قيد و شرط از حضور اصلاح طلبان 

عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس با انتقاد از برخي اصولگرايان که مي گويند اصلاح طلبان براي حضور در عرصه انتخابات بايد توبه کنند، تاکيد کرد: نبايد براي حضور ديگران در انتخابات شرط و شروط گذاشت، بايد از حضور اصلاح طلباني که خواهان شرکت در انتخابات هستند،  بدون گذاشتن قيد و شرط استقبال کنيم.
حشمت الله فلاحت پيشه در گفت وگو با ايلنا، تصريح کرد: اين مسائل باعث ايجاد ذهنيت هاي نامطلوب در جامعه مي شود و از اين رو براي تلطيف فضا بايد در رفع آن تلاش کنيم.
وي در خصوص اظهار نظر سيدمحمد خاتمي رييس جمهور پيشين کشورمان که گفته بود در صورت محقق شدن شرايط اصلاح طلبان در انتخابات شرکت مي کنند،  گفت: صحبت هاي آقاي خاتمي با واکنش منفي فعالان سياسي خارج نشين که خواستار تحريم انتخابات هستند رو به رو شده و از اين رو بايد آن ها را که نگاه آشوب گرانه به نظام دارند از بقيه جدا کنيم.
وي با بيان اين که بايد ميان اصلاح طلباني که معتقد به نظام و قانون اساسي هستند و مي خواهند در انتخابات مشارکت کنند با کساني که در خارج از کشور بر طبل تحريم انتخابات مي کوبند تفاوت قائل شد،  گفت:  کساني که نسخه تحريم انتخابات آينده مجلس را مي پيچند در صدد از بين بردن مشروعيت نظام هستند.
فلاحت پيشه در خصوص الزامات مشارکت حداکثري در انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: براي حضور پرشور مردم در انتخابات بايد از هر کاري که مانع اين امر شود پرهيز شده و هرشخصي در هر جايگاه تنها به وظايف خود عمل کند. براي مثال دستگاه هاي نظارتي بايد در صحنه انتخابات به وظيفه خود به خوبي عمل کنند.  وي در ادامه سخنان خود تصريح کرد: براي تحقق واقعي يک انتخابات پرشور مردمي بايد سازوکارهايي فراهم شود و از اولين و مهمترين آن ها اين است که مردم بدانند و باور کنند که نتيجه عملي راي شان،  در انتخابات نمايان خواهد شد.  اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، افزود: يعني کساني که امروز در راس بوده و مسئوليت هاي مرتبط با انتخابات را دارند،  تا مدت زمان برگزاري انتخابات به گونه اي عمل کنند که مردم راضي شوند.  وي به لزوم رعايت اخلاق سياسي در فرصت باقيمانده در انتخابات تاکيد کرد و گفت: افراد برجسته سياسي نبايد کارهايي صورت دهند که مردم تصور فضاي ناسالمي از رقابت هاي انتخاباتي داشته باشند، چرا که اين امر موجب گريز مردم از شرکت در انتخابات خواهد شد.  عضو کميسيون سياست خارجي و امنيت ملي به تحولات اخير کشورهاي خاورميانه اشاره کرد و گفت: درست است که با توجه به تحولات اخير منطقه خاورميانه که بسياري از کشورها با بحران عدم مشروعيت و مقبوليت عمومي مواجه هستند، حضور حداکثري مردم در انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي بسيار مهم تر از قبل شده، اما اين نکته را نبايد فراموش کرد که مشارکت حداکثري مردم در صحنه هاي مختلف نبايد نسبت به تحولات خاصي ارزيابي شود.  فلاحت پيشه خاطرنشان کرد: مشارکت حداکثري مردم نه تنها امري لازم که يک اصل مورد تاييد مردم و مسئولان است و البته تحولات اخير منطقه نيز بر اهميت آن افزوده است.  وي گفت: در تحولات اخير خاورميانه شاهد يک موج دموکراسي خواهي هستيم و اين واقعيتي غير قابل انکار است و از اين رو بايد با فراهم کردن ساز و کارهاي تحقق يک انتخابات پرشور و با حضور مردم، الگوي يک نظام دموکراسي خواه واقعي را نشان دهيم.


 انتقاد دو تن از نمايندگان به نگاه قبيله اي در عرصه مديريت کشور 

گروه سياسي: رهبر معظم انقلا ب در جمع مسوولا ن نظام رفتار قبيله اي در ميدان سياست و اقتصاد را يکي از نقاط ضعف بر شمردند. ايشان تاکيد کردند در رفتار قبيله اي تاييد يا تخطئه اقدامات افراد بر اساس ماهيت عمل آنها انجام نمي شود بلکه انتقاد يا تعريف از افراد به نحوه وابستگي آنها به قبيله مورد نظر مرتبط است. اين اظهارات رهبر انقلا ب با واکنش هاي مثبت نمايندگان مردم در خانه ملت مواجه شد. در اين رابطه رئيس مجمع نمايندگان استان خراسان با اشاره به سخنراني رئيس جمهور در ديدار کارگزاران نظام با مقام معظم رهبري گفت: رئيس جمهور در اين جلسه  گزارشي مفصل از اقدامات مثبت دولت ارائه داد و حتي به يک کاستي يا ضعف نيز اشاره نکرد که اين امر موجب فرمايشات رهبري مبني بر لزوم توجه به نقاط مثبت و منفي در کنار يکديگر شد. عضو کميسيون فرهنگي مجلس گفت: نگاه قبيله اي، گروهي و جناحي به عرصه هاي سياسي و اقتصادي کشور چشم مسوولان را به واقعيات و مشکلات جامعه کور مي کند. جواد آرين منش اظهار داشت: زير پا گذاشتن شايسته سالاري، استفاده از افراد بي تجربه و ناکار آمد تنها به اين دليل که از حزب و گروه ما هستند، ناديده گرفتن ضعف هاي مديران خودي، حمايت بي دليل از مسئولان ضعيف از نتايج مهم نگاه قبيله اي به عرصه مديريتي کشور است. نماينده مشهد افزود: نگاه قبيله اي به مسائل سياسي کشور حق را در نگاه افراد باطل جلوه داده و باطل را حق جلوه مي دهد و اقدامات جناح خود را مطلوب جلوه داده و اقدامات جناح مقابل را سياه نمايي مي کند. عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي با اشاره به اينکه در سالهاي بعد از انقلاب قدرت ميان احزاب اصولگرا و اصلاح طلب جابه جا شده که هر يک داراي نقاط ضعف و قوتي بوده اند تصريح کرد: جناح هاي سياسي همواره با کسب قدرت نقاط ضعف جناح رقيب را بزرگ نمايي و سياه نمايي کرده و نقاط مثبت را به جريان خود نسبت داده يا ناديده مي گيرند. وي با تاکيد بر لزوم پرهيز از نگاه قبيله اي به سياست در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: اصولگرايان بايد با پرهيز از نگاه قبيله اي کاستي هاي موجود را ببينند و از فرصت باقي مانده براي رفع اين کاستي ها استفاده کنند تا مردم با اعتماد به واقعيت نگري آنها، مجددا اصولگرايان را انتخاب کنند.
عضو فراکسيون اقليت مجلس نيز گفت: تقواي جمعي احزاب و گروه هاي سياسي و دوري از قبيله گرايي در عرصه اقتصاد و سياست دو روي يک سکه هستند که با رعايت هر دو فضاي سياسي سالم در آستانه انتخابات فراهم مي شود.  محمد رضا خباز اظهار داشت:  قبيله گرايي  به معناي  اصالت بخشيدن به جريان مورد نظر خود و نسبت دادن همه خوبي ها به اين جريان و مبرا دانستن آن از هر بدي و نقص است. نماينده کاشمر و خليل آباد بيان کرد: رعايت تقواي جمعي و دوري از نگاه قبيله اي به عرصه سياست و فرهنگ دو تفکر مکمل يکديگر و دو روي يک سکه هستند. وي تصريح کرد: رهبر انقلاب با اين صحبت ها مي خواستند به احزاب و جناح هاي سياسي هشدار دهند که گمان نکنند هيچ ايراد و اشکالي متوجه آنها نيست و همه اشکالات متوجه جناح مقابل است، بايد به واقعيات و حقيقت ها درست بينديشند و نقاط مثبت و منفي جناح سياسي خود را در کنار هم ببينند. خباز با اشاره به رفتار هاي قبيله اي در آستانه انتخابات اظهار داشت: در عرصه انتخابات احزاب و جناح هاي سياسي بايد تقواي جمعي داشته باشند و از رفتارهاي قبيله اي بپرهيزند و ليست هاي انتخاباتي خود را تنها بر پايه  وابستگي هاي قبيله اي و عقايد دگم سياسي نبندند بلکه بر مبناي شايسته سالاري اجازه حضور افراد  اصلح را در ليستهاي خود بدهند. عضو کميسيون اقتصاد مجلس  با اشاره به فرمايشات رهبري در ديدار با کارگزاران نظام گفت: فرمايشات اخير رهبري يک روش جديد را براي تصميم سازان و تصميم گيران کشور و نخبگان طراحي کرده است. وي افزود: انصاف در سخنراني، عدم يک جانبه گرايي و مشاهده نقاط ضعف وقوت در کنار يکديگر مسيري است که براي اطلاع رساني از طرف رهبري ترسيم شده است. خباز اظهار داشت: نقاط ضعف اولويت هاي اصلاح امور را به مسئولان نشان مي دهد و نقاط قوت نمايانگر توانمندي هاي نظام است.
عضو فراکسيون اقليت مجلس  با تاکيد بر اينکه مسئولان نظام بايد نقش آيينه را در مقابل يکديگر داشته باشند گفت: آيينه ابتدا محاسن را به افراد نشان مي دهد سپس معايب را، آيينه ايرادات افراد را بر سر آنها فرياد نمي کشد و اظهار نظرش همراه با غرض و مرض نيست. وي با تاکيد بر لزوم استقامت در بيان ايرادات اظهار داشت: اگر از آيينه در بيان ايرادات ناراحت شويم و آن را بر زمين بزنيم تکه تکه مي شود اما هر تکه آن مجددا معايب و محاسن فرد را نمايش مي دهد.


 خبر 

تملق گويي بدترين آسيب ها را به کشور مي زند

عضو فراکسيون اصولگرايان با اشاره به تبعات منفي يکسو نگري در مسائل حاکميتي، گفت: بيشتر مشکلات کشور با نگاه واقع  نگر برطرف مي شوند. نگاه واقع بينانه بيشتر مشکلات کشور را حل مي کند.  "علي بنايي" در گفت و گو با خانه ملت، دانش، تجربه، سعه صدر،   صبر،   تحمل،   بردباري و پرهيز از تصميم گيري هاي احساسي را لازمه کارهاي واقع بينانه دانست و تصريح کرد: اگر ويژگي هاي ياد شده در اعمال، حرف ها و موضع گيري هاي هر مديري لحاظ شود، بسياري از مشکلات کشور با آسيب شناسي مناسب برطرف خواهند شد. وي افراط و تفريط را کار انسان هاي جاهل عنوان کرد و افزود: سفيد و سياه ديدن مسائل از جهل افراد نشات مي گيرد که متاسفانه امروز بروز و ظهور نمونه هاي آن در کشور سير صعودي را طي مي کند. وي ادامه داد: تملق گويي بد ترين لطمات و آسيب ها را به برنامه هاي توسعه اي کشور مي زند، چراکه امکان ارائه تجزيه و تحليل و بررسي ريشه اي پروژه ها از کار شناسان سلب مي شود و مسئول مربوطه با اعتماد صرف به حرف اطرافيان خود حکم به اجراي يک طرح غيرکار شناسي مي دهد که عملياتي کردن آن هزينه هاي سنگيني را به بيت المال تحميل مي کند.


پتروشيمي  ايلا م  8 سال است  نيمه تعطيل  رها شده

نماينده ايلام با بيان اين که ساخت پتروشيمي ايلام، يکي از بزرگ ترين طرح هاي صنعتي اين استان، حدود هشت سال است که در حالت نيمه تعطيل قرار دارد، گفت: متاسفانه سهام داران جديد اين پتروشيمي به هيچ وجه در صدد اجراي اين طرح نيستند و تنها به دلالي و فروش پرسود سهام خود مي انديشند. "داريوش قنبري" در گفت و گو با خانه ملت با بيان اين که ساخت طرح پتروشيمي ايلام در زمان دولت هشتم آغاز شد، افزود: طبق برنامه ريزي ها قرار بود که اين طرح تا سال 86 به بهره برداري برسد. نماينده ايلام، با بيان اين که طرح ساخت مجتمع پتروشيمي ايلام در چند سال گذشته با رکود روبه رو بوده است، تصريح کرد: متاسفانه به علت رکود و نبود نقدينگي، دولت سال گذشته اين طرح را به بخش خصوصي واگذار  کرد. قنبري با تاکيد بر اين که در يک سال گذشته بخش خصوصي هيچ اقدامي براي پيش برد طرح پتروشيمي ايلام انجام نداده است، افزود: متاسفانه سهام داران جديد اين پتروشيمي، هرگز به فکر ساخت اين مجتمع نيستند، بلکه اين افراد تنها به فکر دلالي و فروش پر سود سهام خود به ديگران هستند. وي با بيان اين که هم اکنون تمام مسئولان استان، نمايندگان و مردم، ابطال معامله پتروشيمي با بخش خصوصي را خواستار هستند، بيان کرد: اين موضوع را از طريق سازمان خصوصي سازي دنبال کرديم، اما به علت ثبت رسمي و قانوني اين معامله، نمي توان قرارداد را فسخ کرد. قنبري با تاکيد بر اين که رکود و تعلل در ساخت طرح پتروشيمي ايلام زيان هاي جبران ناپذيري را به دولت، اقتصاد استان ايلام و صنعت پتروشيمي کشور وارد مي کند، گفت: يکي از مهم ترين ضررهاي رکود در ساخت اين پتروشيمي، سرمايه گذاري هشت ساله دولت است که هم اکنون راکد و بي استفاده مانده است. وي با بيان اين که سوخت و خوراک پتروشيمي ايلام از سوي پالايشگاه گاز ايلام تامين مي شود، ادامه داد: هم اکنون به علت عدم ساخت پتروشيمي، گاز استحصال شده از پالايشگاه گاز به جاي انتقال به پتروشيمي سوزانده مي شود، که اين موضوع يکي ديگر از ضرر هاي تعلل در ساخت پتروشيمي ايلام است.


صنعت خودرو، کودک 50 ساله اي که به حمايت نياز دارد

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با ناتوان و ضعيف خواندن صنعت خودروسازي کشور در رقابت با خودروسازان خارجي گفت: صنعت خودروسازي ايران همچون کودکي 50 ساله است که هنوز نيازمند حمايت والدين خود است. "فرهاد دلقپوش" در گفت وگو با خانه ملت  گفت: تعرفه هاي بالاي واردات خودرو و حمايت هاي بدون توجيه دولت، صنعت خودرو کشور را تنبل و ناتوان کرده است. نماينده آستارا  افزود: دو شرکت بزرگ خودروسازي کشور به مهد کودکي تبديل شده اند که صنعت خودرو ايران همچون کودک 50 ساله در حال رشد و نمو در آن است. دلقپوش، بستن تعرفه هاي بالا بر خودروهاي وارداتي را مانع رشد اين صنعت خواند و بيان کرد: تا زماني که درهاي کشور براي ورود خودروهاي خارجي بسته باشد و خودروهاي خارجي با تعرفه هاي بسيار بالا وارد کشور شوند، کودک 50 ساله صنعت خودرو بزرگ نخواهد شد. وي ادامه داد: هم اکنون کيفيت خودروهاي توليد داخل قابل رقابت با کوچکترين و ضعيف ترين خودروهاي خارجي حتي خودروهاي ساخته شده در جنوب شرق آسيا نيست. عضو کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: حمايت هاي بدون توجيه از صنعت خودرو و دور نگه داشتن اين صنعت از ميدان رقابت، ناتواني مزمني را در صنعت خودروسازي کشور ايجاد کرده که چاره درمان آن تنها رقابت پذير کردن و کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور است.


مصوبه هاي سفر استاني دولت  اجرايي نمي شوند

عضو کميسيون برنامه، بودجه  با بيان اين که مصوبه هاي سفرهاي استاني هيئت دولت به علت نداشتن رديف بودجه مستقل در قانون بودجه، اجرايي نمي شود، گفت: برخي از اين مصوبه ها در رديف هاي بودجه سال هاي بعد گنجانده و برخي ديگر به طور کل فراموش مي شوند. "عليرضا منادي سفيدان" در گفت وگو با خانه ملت گفت: مصوبه هاي سفرهاي استاني هيئت دولت در رديف هاي بودجه همان سالي که مصوب مي شوند جايي ندارند و به طور قطع مي توان گفت براي آن مصوبه هيچ بودجه اي در نظر گرفته نشده است. وي افزود: بيشتر مصوبه هاي سفرهاي استاني هيئت دولت در سال اول اجرايي نمي شود و اگر مصوبه ها از اهميت بالايي برخوردار باشد در رديف بودجه سال هاي آينده گنجانده خواهد شد. منادي سفيدان، با انتقاد از اين که دولت در لايحه پيشنهادي بودجه پيش بيني براي تامين اعتبار مصوبه هاي سفرهاي استاني اش نکرده است، تاکيد کرد: دولت بايد براي اجراي مصوبه هاي خودش در لايحه بودجه محلي پيش بيني مي کرد، ولي با عدم تحقق اين مسئله مي بينيم که خيلي از مصوبه ها بعد از تصويب به فراموشي سپرده مي شوند.


قاچاقچيان حجم و ميزان بيشتري سوخت را قاچاق مي کنند

سيدمصطفي ذوالقدر، با کم اثر خواندن افزايش قيمت سوخت در مبارزه با قاچاق آن و لزوم افزايش و واقعي کردن تدريجي قيمت آن، گفت: با افزايش قيمت سوخت در کشور قاچاقچيان براي کسب سود خود حجم و ميزان قاچاق اين محصول را افزايش داده اند.  "سيدمصطفي ذوالقدر" در گفت وگو با خانه ملت در انتقاد به حجم بالاي قاچاق گازوييل و فرآورده هاي نفتي در سواحل جنوبي خليج فارس گفت: يکي از اولويت هاي دولت در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها مبارزه با قاچاق سوخت در مناطق مرزي کشور بود. نماينده بندرعباس، تصريح کرد: دولت براي مقابله با پديده قاچاق و به ويژه قاچاق سوخت سياست افزايش قيمت اين محصول را اجرا کرد که اين افزايش قيمت، تاثير اندکي بر اين پديده در جنوب کشور داشت. ذوالقدر، پديده قاچاق را يک معضل چند بعدي خواند و بيان کرد: اين که دولت براي مبارزه با قاچاق سوخت تنها به افزايش قيمت اين محصول بينديشد، ساده ترين راه براي حل مشکل قاچاق در کشور است. وي افزود: عدم توجه به معيشت مردم و افزايش بدون توجيه قيمت سوخت تنها مشکلات مردم را پيچيده مي کند و هيچ تاثيري بر کنترل قاچاق ندارد. نماينده مردم بندرعباس در مجلس يادآور شد: با افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي تنها براي چند روز قاچاق سوخت در نواحي جنوبي کشور کاهش يافت و بعد از آن قاچاقچيان با تغيير رويکرد و شيوه هاي خود به قاچاق سوخت ادامه دادند. وي تصريح کرد: هم اکنون با افزايش قيمت حامل هاي انرژي، قاچاقچيان براي کسب سود، حجم و ميزان بيشتري سوخت از کشور قاچاق مي کنند تا از اين طريق کاهش سود خود از افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي را جبران کنند.


 اخبار کوتاه 

پزشک  خانواده نيازمند  اعتبار

نماينده مردم اسدآباد در مجلس موفقيت طرح پزشک خانواده را در گرو اختصاص اعتبارات لازم خواند. اکبر رنجبرزاده در گفت وگو با ايسنا، در صورتي که طرح پزشک خانواده وجود داشته باشد و به صورت کامل اجرا شود فرد با مراجعه به اين مجموعه به صورت کامل راهنمايي مي شود و از دادن هزينه هاي سنگين پزشکي مصون مي ماند، از دادن هزينه هاي تکراري عکس و ساير امور پزشکي نيز جلوگيري مي شود.
 
ابلاغ استفساريه ماده 28انتخابات

رييس قوه مقننه ايران طي نامه اي به رييس جمهور، قانون تغيير ماده 28 قانون انتخابات مصوب 1378 و اصلاحات بعدي را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، متن نامه "علي لاريجاني" رييس مجلس به "محمود احمدي نژاد" که رونوشتي از آن براي معاونت نظارت مجلس نيز ارسال شده، به اين شرح است: در اجراي اصل يکصدوبيست وسوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون تغيير ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي که با عنوان طرح دوفوريتي استفساريه تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 1390/5/9 و تاييد شوراي محترم نگهبان ابلاغ مي گردد.


بررسي بيمه بيکاري

سخنگوي کميسيون اجتماعي در رابطه با طرح بيمه بيکاري مخصوص جوانان، گفت: اين طرح شامل کساني مي شود که تخصص لازم و شرايط کافي براي استخدام را دارند اما درحال حاضر بيکار هستند و اينگونه نخواهد بود که هر بيکاري حقوق بگيرد. "سيدجواد زماني" در گفت وگو با خانه ملت ادامه داد: طرح حمايت از بيکاران جوياي کار در کميسيون در حال اتمام و تصويب است و به زودي به صحن علني مجلس خواهد آمد.

واگذاري تکاليف سفرهاي استاني

رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: واگذاري و انتقال تکاليف از يک وزارتخانه به وزارتخانه ديگر فقط با مصوبه هيات وزيران امکان پذير است. "هادي مقدسي" درگفت وگو با خانه ملت در خصوص واگذاري بخشي از مصوبات درماني سفرهاي استاني هيات دولت به وزارت بهداشت که از تکاليف وزارت رفاه و تامين  اجتماعي بود، گفت: اگر دولت در سفر استاني خود مصوب کرده است که کدام دستگاه اجرايي کدام کار را انجام دهد، اين قابل تنفيذ و واگذاري نيست مگر اينکه مجددا خود دولت مصوبه اي بدهد و پروژه ها را واگذار کند.

رشد  قاچاق بازي هاي رايانه اي

عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: برخوردهاي نيروي انتظامي و مبارزه اين نيرو با قاچاقچيان فرهنگي، يک رسالت فرهنگي است که در حقيقت به توليدکنندگان داخلي کمک مي کند.  به گزارش ايسنا، حجت الاسلام موسي قرباني،افزود: رشد بازار قاچاق بازي هاي رايانه اي يک پديده زشت و غير قانوني است که براي فرهنگ کشور مضر است لذا بايد خيلي زود در برابر قاچاقچيان فرهنگي اقدامات لازم انجام شود تا آسيب ها بر جوانان و نوجوانان اين مرز و بوم کاهش يافته و جاي آن را توليدات سالم فرهنگي داخلي بگيرد.  وي با اشاره به توليدات ايراني ادامه داد: بازي سازان ايراني طي اين سال ها توانسته اند رشد چشمگيري داشته باشند و توليدات داخلي امروز به مرور مي تواند جايگزين توليدات خارجي شود.
 
کم بودن هزينه سفرهاي خارجي

عضو کميسيون فرهنگي گفت: براي ارتقاي گردشگري داخلي بيشتر از حرف زدن، بايد عمل کنيم، بودجه خرج و زيرساخت ها را فراهم کنيم.  سيدجلال يحيي زاده در گفت وگو با ايسنا، درباره افزايش ميزان سفر ايرانيان به خارج از کشور، بيان کرد: ما ظرفيت هاي بسيار خوبي در کشور براي گردشگري داريم، ولي اين ظرفيت ها به درستي تعريف نشده و به هيچ وجه معرفي خوب و مناسبي حتي براي ايراني ها صورت نگرفته است. علاوه بر اين، برخي زيرساخت ها و الزامات آن نيز تامين نشده است.  اين نماينده  مجلس درباره اين که کم بودن هزينه سفر به برخي کشورهاي خارجي در مقايسه با سفرهاي داخلي نيز سبب افزايش خروج گردشگران از ايران مي شود، اظهار کرد: چند سالي است، متوليان مربوط به گردشگري از دادن بن سفر به کارمندان و عموم مردم صحبت مي کنند; ولي در عمل، چيز زيادي در اين زمينه و تسهيلاتي که سبب ارزان شدن سفر شود، ديده نمي شود.