نسخه شماره 2685 - 1390/04/29 -

واکنش برخي نمايندگان به مخالفت عده اي با سوال احمدي نژاد
سوال از رئيس جمهوري حق مسلم مجلس است
هنوز مشخص نيست چه کساني امضاهاي خود را پس گرفته اند
سرنوشت نامعلوم تحقيق و تفحص پس از دستگيري ملک زاده
اسناد شوراي عالي ايرانيان دست احمدي نژاد است


رئيس جمهور دستور جلوگيري از افزايش قيمت ها را بدهد

عضو هيات رئيسه مجلس:
بايد فضاي انتخاباتي را براي مشارکت همه افکار باز بگذاريم


کوتاه از بهارستان


اخبار کوتاه


 واکنش برخي نمايندگان به مخالفت عده اي با سوال احمدي نژاد
 سوال از رئيس جمهوري حق مسلم مجلس است 
 هنوز مشخص نيست چه کساني امضاهاي خود را پس گرفته اند

گروه سياسي: مدتي است که بحث سوال از رئيس جمهور در محافل سياسي مطرح مي شود و قرار بود اين سوال در اولين جلسه علني مجلس اعلا م وصول شود که شايعاتي مبني بر پس گرفتن امضاها مطرح شد. البته هنوز پس گرفتن امضا از سوي هيات رئيسه اعلا م نشده و مشخص نيست چه کساني امضاهاي خود را پس گرفته اند. بحث سوال از رئيس جمهور روز گذشته درتذکري از سوي کواکبيان نماينده سمنان و مهديشهر در صحن علني مطرح شد.
دراين رابطه نماينده سمنان و مهدي شهر در مجلس شوراي اسلامي سوال از رئيس جمهوري را حق مجلس دانست و تاکيد کرد: برخي افراد نبايد با اظهارنظرهاي نادرست درباره طرح سوال از رئيس جمهوري شان مجلس را زير سوال ببرند.  به گزارش خانه ملت،  "مصطفي کواکبيان" در جلسه علني- سه شنبه 28 تير ماه - در اخطار قانون اساسي گفت: تنها سخنگوي هيئت رئيسه مجلس حق دارد که از جانب هيئت رئيسه در رسانه ها موضع گيري کند و هر کسي نبايد نظر خود را از نظر هيئت رئيسه معرفي نمايد.
نماينده سمنان و مهدي شهر با اشاره به پيگيري موضوع سوال از رئيس جمهوري در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: طبق فرموده مقام معظم رهبري سوال از رئيس جمهوري حق مسلم مجلس است و برخي افراد نبايد با اظهارنظرهاي نادرست حق و شان مجلس را تضعيف کنند. وي افزود: افرادي در رسانه ها اظهارنظر مي کنند و مي گويند سوال از رئيس جمهوري منتفي است و عده اي امضاهاي خود را پس گرفته اند. در حالي که چنين اظهارنظرهاي پراکنده و نادرست شان مجلس را زير سوال مي برد. کواکبيان با اشاره به ارائه گزارش کميسيون ويژه جهاد اقتصادي به مجلس تصريح کرد: کميسيون جهاد اقتصادي بايد از عناوين و نام ها خارج شود و طرح هاي اساسي و قابل قبولي در رابطه با حل مشکلات اشتغال، تورم و تحريم هاي اقتصادي ارائه دهد.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ضمن انتقاد از ارائه طرح هاي دوفوريتي درباره انتخابات اظهار داشت: طبق خواسته مجلس و هيئت رئيسه مقرر شده است مباحث مربوط به انتخابات تجميع شود و يک باره مطرح گردد، بنابراين نبايد طرح هاي دوفوريتي درباره انتخابات به صورت پراکنده در دستور کار قرار بگيرد. علي لا ريجاني رئيس مجلس در اين باره گفت: هيات رئيسه سخنگو دارد و سخنگو از جانب هيات رئيسه صحبت خواهد کرد. وي افزود: در مورد انتخابات هم اينقدر طرح دو فوريتي مطرح نشود چرا که شرايط به گونه اي است که ايجاد سو»تفاهم مي کند.

هيات رئيسه در بحث سوال
از رئيس جمهور بي طرف است

نماينده تهران برخي مخالفت ها با طرح سوال از رئيس جمهور را براي پرهيز از ارائه تريبون مجلس به احمدي نژاد دانست. در حالي که موضع سوال کنندگان اين نيست.
علي مطهري در پاسخ به سوالي که به اظهارات محمد دهقان عضو هيات رئيسه مجلس، دال بر تعامل با نمايندگان براي منتفي شدن سوال از رئيس جمهور اشاره داشت، به خبرآنلاين گفت: اگر اين صحبت را به عنوان نظر شخصي گفته اند، اين حق ايشان است ولي اگر به عنوان نظر هيات رئيسه فرموده اند، چنين حقي ندارند و اصولا نظر هيات رئيسه نقشي در اين موضوع ندارد.
وي با بيان اينکه هيات رئيسه در اين موضوع بي طرف است، افزود: نمايندگان امضا کننده طرح سوال از رئيس جمهور، از روي فکر و عقيده و بر اساس انجام وظيفه و تکليف اين کار را انجام داده اند و اين طور نيست که با تحليل هاي سطحي و مصلحت انديشي هاي نادرست امضاي خود را پس بگيرند.
به گفته وي، مخالفت افرادي مانند دهقان و فدايي با سوال از رئيس جمهور، بر اساس تحليلي است که خودشان از شرايط کشور دارند و البته تحليل نادرستي است. آنها به موجب اين تحليل معتقدند که نبايد تريبون را در اختيار رئيس جمهور قرار داد.
اما اين حرف مورد قبول سوال کنندگان نيست. مطهري در واکنش به اينکه اين دست نمايندگان معتقدند شرايط کشور براي سوال از رئيس جمهور مساعد نيست هم گفت: من از اين آقايان تقاضا مي کنم که شرايط مساعد را تعريف کنند. مثلا بگويند زماني براي سوال از رئيس جمهور مناسب است که آمريکا و اسرائيل نابود شده باشند و رسانه هاي خارجي تعطيل شده باشند.
نماينده تهران تاکيد کرد: اتفاقا تاخير در تحويل دادن سوال به هيات رئيسه به خاطر رعايت شرايط کشور بود. مثلا به خاطر آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، چند ماه صبر کرديم. همين طور در زمان قهر آقاي رئيسجمهور هم ملاحظه شرايط کشور را کرديم و از تحويل نامه سوال به هيات رئيسه خودداري کرديم.
وي در پايان گفت: عامل اصلي مخالفت برخي نمايندگان با سوال از رئيس جمهور، تعصبات گروهي و منافع سياسي است والا هر آدم عاقلي مي فهمد که اين کار به صلاح کشور است.

 اجراي قوانين دليل سوال
از رييس جمهوراست 

در اين رابطه رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت:با تاکيد مقام معظم رهبري مجلس بيش از گذشته اصل را بر تعامل بنا نهاده است. از اين رو انتظار مي رود دولت با اجراي قوانين به تعامل با مجلس پاسخ دهد. علا» الدين بروجردي در گفت وگو با ايلنا با تاکيد براينکه تعامل براي مجلس يک اصل است ،عنوان کرد: تعامل جزو سياست هاي راهبردي نظام است از اين رو مجلس نيز به آن توجه دارد.
وي در پاسخ به اين که آيا پس گرفتن برخي امضاها در جهت تعامل بيشترمجلس با دولت صورت گرفته است، گفت: همان طورکه گفتم تعامل جزو سياست هاي راهبردي نظام است و آنچه اکنون نمايندگان را مجبور به پرسش از رييس جمهور کرده عدم اجراي قوانين بوده است. مجلس نهادي است که قانون نويسي مي کند و انتظارش از وضع قوانين نيز اجراي آن است. اما اگر قرارباشد قانون از سوي دولت اجرا نشود عملا عملکرد مجلس زير سوال مي رود.
بروجردي ادامه داد: نمايندگان مجلس از ابزارهاي قانوني خود براي اجراي قوانين استفاده مي کنند.

چرا اين همه واهمه نسبت به سوال از رئيس جمهور وجود دارد

و اما محمدرضا خباز گفت: گويا هيات رييسه در گفت و گويي با آقاي مطهري به دليل برخي مصلحت انديشي ها از ايشان خواسته اند که فعلا در خصوص بحث طرح سوال از رييس جمهور دست نگه دارند. نماينده کاشمر افزود: سوال از رييس جمهور حق نمايندگان است و هيچ کس نمي تواند آنها را ازحق خود محروم کند.
وي با تاکيد براين که عده کمي امضايشان را پس گرفته اند، يادآور شد: اين تعداد آنقدر کم بوده اند که هنوز هم تعداد امضاها بالاي هفتاد و پنج امضاست بنابراين با پس گرفتن اين تعداد از امضاها قرار نيست اين طرح منتفي شود. خبازادامه داد: اين طرح به دليل درخواست اعضاي هيات رييسه به دليل برخي مصلحت انديشي ها پيگيري نمي شود ولي اين به معني منتفي شدن کل ماجرا براي هميشه نيست.
اين نماينده مجلس هشتم با تاکيد براينکه نبايد حواشي پيرامون طرح اين سوال را زياد کرد، خاطرنشان کرد: مدت زماني که نمايندگان مي توانند از رييس جمهورسوال کنند يک ربع است و مدت پاسخگويي رييس جمهور يک ساعت است حال آنکه آيا واقعا رييس جمهور نمي تواند در يک ساعت به سوالات نمايندگان پاسخ دهد. ضمن اينکه حتي راي گيري نيز در کار نيست بنابراين اين همه واهمه از چيست؟


 سرنوشت نامعلوم تحقيق و تفحص پس از دستگيري ملک زاده
 اسناد شوراي عالي ايرانيان دست احمدي نژاد است 

رييس کميته تحقيق و تفحص ازشوراي عالي ايرانيان اظهار داشت: با دستگيري ملک زاده کليه مدارک مربوط به تحقيق و تفحص از شوراي عالي ايرانيان به دست رييس جمهوررسيد که وي درحال بررسي است.  حسين ابراهيمي درگفت و گو با ايلنا گفت: قرار بود پس ازتعطيلات مجلس ما نتيجه نهايي را اعلام کنيم و اين گزارش را درصحن قرائت کنيم امابرخي حوادث غير قابل پيش بيني قرائت اين گزارش را به تعويق انداخت.
ابراهيمي افزود: پس از دستگيري ملک زاده ما از آقاي طاهري که پس ازملک زاده مسوول ارائه گزارش هستند دعوت کرديم تا توضيحي ارائه کنند.
وي ادامه داد: در نهايت با توضيحات آقاي طاهري متوجه شديم که پس از دستگيري ملک زاده بازداشت کنندگان مدارک وي را ازخانه جمع آوري کردند و باخود برده اند و رييس جمهور هم آنهارا پس گرفته است و اکنون مشغول بررسي است. از آنجايي هم که رييس جمهور رييس شوراي عالي ايرانيان است بايد منتظر بررسي هاي وي باشيم. نماينده بيرجند اظهار داشت: ما براي ارائه گزارش آماده هستيم اما ازآنجايي که فعلا اسناد دردست رييس جمهور است و مابدون آنها نيز نمي توانيم نظر دهيم منتظر ارائه اسناد از سوي احمدي نژاد هستيم.
از سوي ديگر نماينده رباط کريم در مجلس از ارائه 33 صفحه مستندات تخلفات سياسي، اقتصادي و... مشايي و بقايي به کميسيون اصل 90 خبر داد.
حسن نوروزي در گفت وگو با فارس، از ارائه 33 صفحه مستند تخلفات مشايي رئيس دفتر رئيس جمهور و حميد بقايي معاون اجرايي رئيس جمهور به کميسيون اصل 90 خبر داد. 
وي افزود: اين مستندات در زمينه فسادها و تخلفات سياسي، اقتصادي و... اين دو است که به کميسيون اصل 90 ارائه دادم.  نوروزي در خصوص سرنوشت شکايت خود از اين دو فرد توضيح داد که بررسي اين شکايات در کميسيون اصل 90 مجلس در جريان است.


 رئيس جمهور دستور جلوگيري از افزايش قيمت ها را بدهد 

نماينده زاهدان تفاوت در کشور هاي فقير و غني را ناشي از سطح متفاوت اطلاع رساني در اين کشور ها دانست و گفت: جوامع پيشرفته احترام به قانون و مقررات و عدم وجود خط قرمز در قانون، احترام به حقوق شهروندان و نقد پذيري را سرلوحه زندگي خود قرار داده اند.
به گزارش خانه ملت، "پيمان فروزش" در نطق ميان دستورخود با تاکيد بر ضرورت پيشرفت تکنولوژي براي هم گام شدن با تغييرات جهاني، گفت: مديريت تغيير يک امر اجتناب ناپذير است و با توجه به چشم انداز نظام جمهوري اسلامي و اهدف آن و ترسيم ايران به عنوان رتبه بر تر علم، فناوري و اقتصاد در منطقه با هويت اقتصادي و انقلابي و الهام بخش براي دنيا در اين چشم انداز و قياس اين اهداف با وضعيت فعلي و شاخص هاي کمي و کيفي امروز، مي بينيم که تا چه اندازه با اهداف چشم انداز فاصله داريم.
عضو کميسيون اقتصادي مهم ترين ضعف نظام فعلي را عدم وجود يک نظام آماري و اطلاع رساني دقيق عنوان کرد و افزود: چرا به افکار عمومي تا اين حد اطلاعات اشتباه مي دهيم؟ هميشه به اين تفکر باشيم که آيا راه برگشت به افکار عمومي را گذاشته ايم؟
فروزش در تذکري به رييس جمهور در خصوص مسائل سطح شهرستان زاهدان و استان سيستان و بلوچستان، تصريح کرد: دستور جلوگيري و برگشت افزايش قيمت ها، رسيدگي به افزايش قيمت گاز مصارف دولتي، خانگي و کشاورزي، افزايش قيمت گندم و آرد  که برخلاف قانون بودجه سال 90بوده، دستور صريح پرداخت سهم بخش توليد، صنعت و شرکت ها طبق ماده 8 قانون هدفمند کردن يارانه ها مبني بر پرداخت سهم توليد، صنعت و شرکت ها همانند يارانه نقدي خانوارتحت عنوان بسته حمايتي صنايع، اجراي کامل مصوبات سفرهاي استاني در استان سيستان و بلوچستان، دستور جلوگيري از نوسان معني دار و غير منطقي طلا و ارز در بازار ايران مواردي است که بايد مورد توجه رييس جمهور باشد.


 عضو هيات رئيسه مجلس:
 بايد فضاي انتخاباتي را براي مشارکت همه افکار باز بگذاريم  

يک نماينده مجلس  گفت: شفافيت  مالي و عدم استفاده از منابع غيرقانوني بايد از  دغدغه هاي انتخاباتي کانديداها باشد. 
جهانبخش محبي نيا در گفت وگو با  ايلنا،  در رابطه با نظارت بر تبليغات انتخاباتي  جريان هاي سياسي گفت: زماني که  موتور انتخابات روشن مي شود و رقابت ها به راه  مي افتد، آرمان ها در سطوح مختلف مطرح  مي شود اما بلافاصله پس از انتخابات بسياري از  موضوعات فراموش و نظارت بر کار نمايندگان  تعطيل مي شود. 
وي ادامه داد: چنين رويه اي به اعتماد عمومي   ضربه مي زند و موجب مي شود انتخابات هاي بعدي در  فضاي مطلوب برگزار نشود. 
اين نماينده مجلس گفت: چنانچه مي خواهيم  انتخابات مورد قبول در علم سياست و جامعه مردم  سالاري برگزار کنيم، بايد فضا را براي مشارکت  همه افکار و سلايق باز گذاريم. 
وي در مورد رعايت اخلاق در رقابت هاي انتخاباتي  نيز يادآور شد: نخبگان و کانديداها نيز  متاسفانه براي رسيدن به هدف خود گاهي متوسل  به رفتار ناشايست شده و در نتيجه تخريب هاي غير  اخلاقي رواج مي يابد. 
وي شفافيت مالي و عدم استفاده از منابع غيرقانوني  را به عنوان دغدغه هاي پيش و  پس از انتخابات براي نخبگان و نمايندگان ضروري  بر شمرد و تاکيد کرد: لازمه چنين امري ترويج  مشارکت تقويت فرهنگ انتخاب با برنامه بودن  انتخابات و ميدان دادن به احزاب است. 
اين نماينده مجلس تصريح کرد: عده با قيم مآبي  جلوي استفاده از ابزارهاي نوين سياست را در  عرصه هاي سياسي مي گيرند که در نتيجه منجر به  رشد پوپوليسم و عوام زدگي در فرهنگ انتخاب  صحيح مي شود. 
وي در پايان با بيان اينکه شريعت، حريت  مي طلبد، وظيفه مسوولين و مجريان انتخابات را در  نهادينه کردن انتخاب صحيح مهم برشمرد. 


 کوتاه از بهارستان  

جامعه دچار بحران اخلاقي و اجتماعي شده است

 وضعيتي آنوميک در کشور پديد آمده که از ويژگي هاي دوران گذار است و در مجموع، اشاره به از از هم گسيختگي هنجارهاي اجتماعي و بي توجهي به هنجارها دارد و در واقع، نوعي وضعيت از دست رفتن هنجارها و ايجاد بي هنجاري در جامعه است.داريوش قنبري در گفت وگو با «تابناک» اظهار داشت: آنچه مي بينيم، با تعاريف بي هنجاري در جامعه کاملا تطبيق دارد و نشان مي دهد که جامعه دچار بحران اخلاقي و اجتماعي شده و لازم است، در برنامه هاي اجتماعي و فرهنگي کشور به اين وضعيت پرداخته و راهکارهايي براي مقابله با اين وضعيت در نظر گرفته شود; اين راهکاري بلند مدت است و وظيفه برنامه ريزان کلان کشور است که به اين موضوع بپردازند. نماينده مردم ايلام در مجلس شوراي اسلامي افزود: آنچه در کوتاه مدت بايد مورد نظر قرار گيرد، آمادگي دستگاه پليس براي برخورد با اين ناهنجاري ها و جناياتي است که اين روزها، اخبار آن را مي شنويم; جالب اين که اين رويدادها در شهرستان ها رخ داده و انتظار اين است که در شهرستان ها، هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي قوي تر باشد و مانع اين گونه حوادث و جرايم شود; بنابراين، اينکه اين رويدادها در شهرستانها رخ داده، نشان مي دهد که اين بحران همه گير است و محدود به منطقه خاصي نيست و همه کشور تا اندازه اي تحت تاثير بي هنجاري است.


در مساله حجاب دچار کم کاري هستيم

نماينده محلات و دليجان تاکيد کرد: با وجود مصوبه قانوني و تاکيدهاي زياد مردم و به ويژه خانواده هاي شهدا، در مسئله حجاب، دچار کم کاري هستيم. به گزارش خانه ملت عليرضا سليمي در نطق ميان دستور يکي از شاخص هاي مهدويت را گسترش حق، عدل و داد خواند و افزود: عدالت، مطلوب همه انسان ها و آرمان همه انبيا بوده است. نماينده مردم محلات و دليجان ادامه داد: همه بايد زمينه را براي پذيرش عدالت و حق در دنيا فراهم کنيم و هر کس چنين نباشد، نمي تواند مدعي انتظار براي ظهور باشد. سليمي درباره طرح نظارت بر نمايندگان مجلس توضيح داد: بيش از يک سال از فرمايش مقام معظم رهبري درباره طرح نظارت بر نمايندگان مي گذرد، اما چرا عزم خود را در راستاي تحقق تمام و کمال اين طرح جزم نمي کنيم؟ وي تصريح کرد: آيا مصوبه اخير مجلس درباره مدرک تحصيلي نمايندگان مجلس، تبعيض آميز نيست، مگر سيره علماي سلف را از ياد برده ايد؟ آيا با آرمان گرايي و عدالت خواهي واقعي مي توان اين نکته را توضيح داد؟


تعيين صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري

نمايندگان مجلس  پس از تصويب بررسي موضوع واردات، امنيت اجتماعي و وضعيت صنعت با اولويت در صحن و اصلاح ايراد شوراي نگهبان درلايحه نظارت بر رفتار قضات، بررسي 123 ماده  را آغاز کردند. به گزارش ايسنا، مصوبات  مجلس بدين شرح است: رييس مجلس براساس ماده 64 آيين نامه داخلي مجلس درباره اولويت دادن به بررسي مسائل مهم کشور، پنج موضوع مهم روز کشور را به راي گذاشت تا اين مسائل با اولويت در صحن علني مورد رسيدگي قرار گيرند. بررسي وضعيت کشاورزان و اصلاح قيمت ها در خشکسالي با حضور وزير جهاد کشاورزي، واردات محصولات کشاورزي با حضور وزيران صنعت و تجارت و جهاد کشاورزي،  بررسي وضعيت صنعت با دعوت از وزير صنعت،  معدن و تجارت، بررسي وضعيت واردات به کشور با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و بررسي موضوع امنيت اجتماعي و برخورد با اشرار متعرض جان و ناموس مردم با حضور دادستان کشور، فرمانده نيروي انتظامي و وزير دادگستري پنج موضوعي هستند که قرار است با اولويت در صحن علني مجلس بررسي شوند. براساس تصميم مجلس در اجراي اصل 173 قانون اساسي به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، ادارات و آيين نامه هاي دولتي خلا ف قانون و  شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده، ديوان عدالت اداري که در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي شود زير نظر رئيس قوه قضاييه تشکيل مي شود نمايندگان مجلس تا پايان جلسه علني توانستند 34 ماده اين لا يحه را بررسي کرده و بقيه موارد را به روزهاي آتي موکول کردند.


جريان انحرافي  يک انحراف  بارز
در تاريخ  جمهوري اسلا مي  است

رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس اظهار داشت: مقاومت ملت بحرين براي دستيابي به حقوق مشروع خود مدعيان دموکراسي را به چالش کشيده است.  به گزارش فارس، علا»الدين بروجردي طي نطق ميان دستور اظهار داشت: در کنار عظمت امر مهم مهدويت که بر اساس آن ما مفتخر به پيروي از امام حاضر و معصوم هستيم، انحراف اين عرصه نيز بسيار خطرناک و ضد مهدويت است.  وي افزود: جريان انحرافي در اين مقطع از تاريخ جمهوري اسلامي ايران نوعي انحراف بارز در کشور است.  بروجردي ادامه داد: امروز تبعيت از ولايت مطلقه فقيه حرکت راستيني به سوي مدينه فاضله و حکومت عدل جهاني است که همه انبيا بشارت آن را داده اند. نماينده مردم بروجرد به بيداري ملت هاي مسلمان اشاره کرد و گفت: بيداري مسلمانان با وجود تمام ترفندهاي آمريکا توسط مسلمانان و با هدف برپايي نظام هاي مردم سالار با تقديم صدها شهيد پيش مي رود و ترديدي نيست که سرنوشت قذافي و علي عبدالله صالح همانند سرنوشت بن علي و مبارک خواهد بود.


چرا ايلا م  در دولت  عدالت  محور  رتبه  آخر را دارد

نماينده ايلام گفت: مصوبات سفرهاي استاني در استان ايلام اگر اجرايي مي شد و روند توسعه، اشتغال و سرمايه گذاري را در ايلام با تحول عظيم مواجه مي ساخت. به گزارش فارس، شاپور پولادي طي نطقي ميان دستور افزود: امروز پيشکسوتان عصر جنگ و شهادت مي پرسند سهم من از توسعه و صنعت چيست و چرا استان ايلام با داشتن امکانات بالقوه و منابع عظيم نفت، گاز، آب، خاک و تاريخ و تمدن ديرينه و جوانان ولايتمدار و تحصيلکرده محروم است.  نماينده ايلام با اشاره به نرخ بالاي تورم و بيکاري در استان ايلام يادآور شد: امروز مردم ايلام مي پرسند چرا در دولت عدالت محور اين استان در اکثر شاخص هاي توسعه در رتبه آخر کشور قرار دارد و بخشي از صنعت در حال رکود و اکثر صنايع در اين استان تعطيل هستند.  پولادي خطاب به رئيس جمهور گفت: آقاي احمدي نژاد همانطور که در نطق ها و تذکرات مکررا اعلام کردم مصوباتي که با عنايت شما در استان ايلام مصوب شده است اگر اجرايي مي شد و روند توسعه، اشتغال و سرمايه گذاري را در ايلام با تحول عظيم مواجه مي ساخت. اين عضو کميسيون عمران مجلس ادامه داد: متاسفانه علي رغم پيگيري هاي مکرر تاکنون اين مصوبات اجرا نشده اند، لذا از جنابعالي مي خواهم دستور دهيد تا دستگاه هاي اجرايي در فرصت باقيمانده نسبت به اجراي مصوبات اقدام کنند. پولادي در ادامه خاطرنشان کرد: امروز به علت بيکاري غبار غم در چهره جوانان تحصيل کرده ايلام نمايان است، لذا انتظار مي رود با توجه به نرخ بالاي بيکاري در اين استان اعتبارات ويژه براي اشتغال جوانان در نظر گرفته شود. وي افزود: مردمان روزهاي خون و آتش در تامين حداقل معيشت زندگي خود عاجز مانده اند و به علت فقر و بيکاري استان ايلام بالاترين رشد خودکشي را در کشور داشته است. نماينده ايلام در مجلس ادامه داد: مردمان استاني که 8 سال بمباران و گلوله باران شد، امروز به دليل باران گرد و غبار توان نفس کشيدن را ندارند لذا انتظار مي رود رئيس جمهور دستور دهد موضوع گردوغبار به صورت جدي پيگيري شود تا مردم روزهاي سخت با مرگ خاموش ناجوانمردانه نميرند. پولادي در پايان از رئيس جمهور خواست تا دستور دهد معاونت توسعه و مديريت منابع استاني رياست جمهوري نسبت به اجراي بند يک ماده 68 فوق العاده مناطق مرزي قانون مديريت خدمات کشوري براي تمام کارکنان کشوري و لشکري در تمام شهرستان هاي استان ايلام که از حداقل امکانات رفاهي برخوردارند، اجرا شود.


 اخبار کوتاه 

بيمه پاسخگو نيست

نماينده مردم بجنورد گفت: اکثر کشاورزان محصولات خود را به اجبار بيمه کردند اما اکنون بيمه پاسخگوي خسارات کشاورزان نيست. به گزارش فارس، محمد مهدي شهرياري افزود: امسال سطح برداشت محصول بسيار پائين بود، به طوري که محصول ديم تقريبا نداشتيم و در محصولات آبي نيز 70 درصد کاهش بهره برداري داشتيم.


 مسئولان امنيتي در مجلس

کميسيون امنيت ملي مجلس، مسئولاني از قوه قضائيه، نهادهاي اطلاعاتي و نيروي انتظامي را براي پاسخگويي به علل ناامني هاي اخير به خانه ملت فرا خواند. محمد کريم عابدي  درگفت وگو با فارس، با بيان اينکه امنيت حقوق مردم است و مسئولان امنيتي بايد امنيت عمومي مردم را تامين کنند، تصريح کرد: مجلس قطعا مطالبه مردم را براي امنيت عمومي پيگيري خواهد کرد; مسوولان امنيتي و انتظامي بايد با سلب کنندگان امنيت مردم که تعدادي اراذل و اوباش هستند برخورد قاطع کند.


راي دادن به جاي ديگري ممنوع

اولين جلسه علني مجلس بعد از تعطيلات تابستاني وجود دستگاه هايي روي ميز هر نماينده براي راي دادن با استفاده از اثر انگشت خودنمايي مي کرد. به گزارش ايسنا، پيش از اين در هنگام راي گيري ها چه در مورد طرح ها و لوايح و چه در مورد سوال، استيضاح و مواردي از اين دست برخي نمايندگان از فرصت عدم حضور نمايندگان ديگر بر صندلي هايشان استفاده کرده و به جاي آنها هم راي مي دادند.


سوال از وزير خارجه

سبحاني نيا، عضو هيات رييسه مجلس، سوال ملي عزيز اکبريان، مصطفي رضاحسيني، سلمان خدادادي، علي مطهري و فرهاد بشيري از وزير امور خارجه درخصوص فعال نبودن اين وزارتخانه در قبال بيداري اسلامي در کشورهاي خاورميانه را در پايان جلسه علني اعلام وصول کرد. به گزارش ايسنا در پايان جلسه علني سوال علي اکبر اوليا نماينده يزد و صدوق از وزير ارتباطات درخصوص اعلام استاندارد ارايه خدمات تلفن همراه و چگونگي نظارت بر اعمال آن اعلام وصول شد.


باز هم فاجعه واردات شکر  

عضو کميسيون امنيت ملي در باره آسيب هاي واردات غيرمنطقي شکر به کشور هشدار داد و گفت: عده اي تعرفه واردات شکر را بار ديگر به صفر رسانده اند و از اين مسير به دنبال کسب سود و منفعت کلان هستند. به گزارش ايلنا، "حشمت الله فلاحت پيشه" با استناد به اصل 43 قانون اساسي اظهار کرد: واردات شکر در حدود 20 سال پيش يکي از نمودهاي کلان فساد اقتصادي بود و سودجوياني با حذف تعرفه واردات شکر و وارد کردن اين کالا به زير قيمت محصول داخلي، به صنعت و کشاورزي اين بخش صدمه زدند و خوداتکايي و خودکفايي کشور را در اين عرصه نابود کردند.


کارگران در معرض بيکاري  

نماينده تبريز، با بيان اينکه بسياري از کارگران در معرض بيکاري هستند، از دولت خواست تا آيين نامه اجرايي بيمه کارگران را ابلاغ کند. به گزارش ايلنا، "رضا رحماني" تاکيد کرد: در برنامه پنجم توسعه ما حکمي را در راستاي ايجاد توسعه مصوب کرديم که براساس آن بخشي از بيمه کارگران کارگاه هايي که به استخدام نيروي جديد مبادرت مي کنند، تامين شود. پس از گذشت 6 ماه از تصويب اين قانون، آيين نامه اجرايي آن نيز بايد تصويب شود، اما اين طور نشده است.


عمل دولت به خريد گندم

نماينده گرمسار از دولت خواست تا به تعهد خود مبني بر نرخ تضميني خريد گندم عمل کند. به گزارش ايلنا، "عبدالرضا ترابي" در تذکري شفاهي،افزود: اگر نرخ تضميني است، بايد قيمت آن را بپردازند و بحث سن زدگي هم خود دولت بايد خسارتش را جبران کند و نه کشاورز، چون کشاورز در زمان برداشت محصول، مقصر سن زدگي کشاورزي نيست; در صورتي که دفع آفات شده است.

بي توجهي به جهاد اقتصادي

نماينده اروميه گفت: اعضاي کميسيون جهاد اقتصادي در جلسات اين کميسيون شرکت نمي کنند و اگر قرار است اين روند ادامه پيدا کند، بايد کناره گيري کنند تا افراد جايگزين انتخاب شوند. به گزارش فارس، نادر قاضي پور افزود: دولت متاسفانه بدين موضوع توجهي ندارد و به عنوان نماينده مجلس از مجلس شوراي اسلامي توقع دارند تا در خصوص حضور دائمي اعضاي اين کميسيون در جلسات توجه بيشتري داشته باشند.