نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

دبير کل حزب مردم سالا ري اعلا م کرد:
راهبردهاي پنجگانه انتخاباتي اصلاح طلبان

محبي نيا:
عقل، شرع و سياست تاکيد دارد جامعه نبايد يک دست باشد

عضو کميسيون اجتماعي;
برنامه تلويزيوني در کاهش تصادفات موثر است


9 سرفصل اصلي رسيدگي به تخلفات گروه انحرافي در کميسيون اصل 90


خبر


اخبار کوتاه


 دبير کل حزب مردم سالا ري اعلا م کرد:
 راهبردهاي پنجگانه انتخاباتي اصلاح طلبان 

عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس، شرکت در انتخابات پيش رو را وظيفه همه جريانات و گروه هاي سياسي از جمله اصلاح طلبان عنوان کرد و در عين حال خبر داد که جريان اصلاحات هم اکنون در حال بررسي پنج مرحله  براي تعيين نحوه حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم است.
مصطفي کواکبيان در گفت وگو با ايسنا، حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس آينده را منوط به اطمينان آنها نسبت به نحوه برگزاري و نظارت بر انتخابات دانست و با برشمردن پنج مرحله راهبردي که در بحث انتخابات مجلس از سوي اصلاح طلبان در حال بررسي است افزود: در مرحله اول اصلاح طلبان يا به صورت فعال و با يک ليست سراسري در انتخابات حضور پيدا مي کنند و يا اين که ليستي ارايه نکرده و سکوت خواهند کرد که البته اين به معناي تحريم انتخابات نيست. وي با برشمردن استراتژي ديگر اصلاح طلبان گفت: در حال بررسي اين مسئله هستيم که اگر بنا باشد بر اساس ليستي در صحنه انتخابات حضور يابيم، آيا اين حضور صرفا بايد در قالب شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات باشد و يا با کمک اين شورا، يک ستاد جديدي شکل بگيرد تا ساير احزاب اصلاح طلب که عضو شورا نيستند بتوانند در آن حضور پيدا کنند.
کواکبيان سومين راهبرد و استراتژي اصلاح طلبان براي حضور درانتخابات را بررسي اين موضوع که آيا اساسا راهي براي ائتلاف با اصولگرايان منتقد دولت وجود دارد يا خيرعنوان کرد و افزود: اين هم يک بحث مفصلي است که البته بحث هاي مقدماتي و گفت وگوهايي را در اين زمينه داشته ايم، هرچند که تاکنون به نتيجه اي نرسيده ايم.  نماينده سمنان و مهدي شهر در مجلس با اشاره به مرحله چهارم استراتژي  اصلاح طلبان گفت: در اين مرحله بررسي مي کنيم که در هر حوزه انتخابيه، در صورت اضافه شدن 20 نفر حدود 310 کرسي نيازمند معرفي کانديداست; لذا بايد بررسي کنيم که کدام بخش ها مي توانند از سوي اصلاح طلبان، داراي نيروهاي فعال باشد.  دبيرکل حزب مردم سالاري، بررسي ستاد دائمي اصلاح طلبان براي انتخابات را پنجمين استراتژي عنوان کرد و گفت: در اين مرحله، بررسي مي کنيم که آيا اين ستاد فعال و جبهه  دائمي براي انتخابات رياست جمهوري هم مي تواند فعال باشد و يا اين که تنها پتانسيل حضور در انتخابات مجلس نهم را دارد.  کواکبيان با تاکيد بر ضرورت بررسي دقيق پنج استراتژي مذکور از سوي اصلاح طلبان ادامه داد: البته در اين مقطع زود است که روي اين موضوع بحث شود و بهتر است که از مهرماه اين موضوع مورد بررسي و تصميم گيري دقيق قرار گيرد.  عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس، در ادامه پيرامون احتمال تشکيل ائتلاف ميان اصلاح طلبان و اصولگرايان منتقد در انتخابات مجلس نهم گفت: البته احتمال تشکيل يک ائتلاف مبنايي و جبهه اي به راحتي امکان پذير نيست; يکي شدن اصلاح طلبان معتدل و اصولگرايان منتقد تقريبا نشدني است اما اشکالي هم ندارد که اصولگرايان منتقد از اصلاح طلبان معتدل نيز در ليست شان بگنجانند و يا بالعکس. اين امر مفهومش ائتلاف جبهه اي نيست بلکه مي تواند تنها آن را يک راهکار انتخاباتي ناميد.
کواکبيان عنوان کرد: تصورم اين است که اصلاح طلبان معتدل با اصولگرايان منتقد مي توانند همکاري انتخاباتي داشته باشند ولو اين که ائتلاف مبنايي و جبهه اي شکل نگيرد.
وي درارزيابي از احتمال ادامه اين همکاري ها بعد از انتخابات نيز گفت: اين مسئله بستگي به شرايط دارد اما در کل بهتر است که ما اين همکاري ها را از حداقل مشترکات آغاز کنيم تا بتوانيم به مشترکات حداکثري برسيم.  دبيرکل حزب مردم سالاري در ادامه گفت وگوي خود با ايسنا، شرکت در انتخابات را در کل يک وظيفه خواند و گفت: ما براي حضور در انتخابات، آمادگي کامل داريم اما ارايه ليست حزبي منوط به حاصل شدن شرايط لازم است، لذا اگر نهادهاي نظارتي، اجرايي يا تبليغاتي، امنيتي و اطلاعاتي شرايط را به گونه اي فراهم کنند که جريان اصلاح طلب بتواند با شرايط مهيا در انتخابات شرکت کند، طبيعتا ما از آن استقبال مي کنيم.  کواکبيان با اعتقاد به اين که به ميزاني که اين فضا باز باشد قطعا مشارکت بالاتر و احزاب فعال تر خواهند بود در عين حال، در ارزيابي از فضاي انتخاباتي گفت: ما در اين زمينه سه نوع الگو داريم، يکي الگوي ردصلاحيت ها در مجلس ششم، الگوي ردصلاحيت ها در مجلس هفتم و الگوي تاييد صلاحيت ها در مجلس هشتم.  وي با تاکيد به اين که طبق قانون اگر شخصي، حائز شرايط باشد و تخلفي هم مرتکب نشده باشد بايد تاييد صلاحيت شود گفت: فضاي بين المللي هم اکنون به گونه اي نيست که بخواهيم به شيوه  مجلس هفتم درباره تاييد صلاحيت ها صحبت کنيم لذا به نظر مي رسد که اوضاع از مجلس هفتم و هشتم بهتر است و هرگز به آن شکل نخواهد بود.  کواکبيان با اعتقاد به اين که اصولگرايان نيزدراين فضا، نمي توانند ليست واحدي در انتخابات ارايه کنند اظهار داشت: احتمال آن مي رود که جرياني خارج از جريان سنتي اصولگرا در اين انتخابات شکل بگيرد; ممکن است در جريان انتخابات، 3 ليست انتخاباتي متشکل از اصولگرايان سنتي، منتقدين دولت و طرفداران دولت شکل بگيرد.  اين عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس، افزود:  با برخي اختلافات در جبهه اصولگرايان، فضا براي فعال تر شدن اصلاح طلبان فراهم تر است و شرايط جامعه نيز به گونه اي هست که ما بتوانيم مردم را مجددا از لحاظ اعتماد به اين جريان بازسازي کنيم و به پاي صندوق هاي راه بکشانيم.  وي فضا براي فعاليت و عرض اندام اصلاح طلبان در انتخابات پيش رو را با توجه به اتفاقات چند ماه اخير مهيا دانست و گفت: پيش از اين برخي فکر مي کردند که جريان اصلاح طلبي مرده است و رقابت تنها بايد درون خود اصولگرايان شکل بگيرد، اما هم اکنون فضا کاملا فرق کرده و متحول شده است.  کواکبيان در ارزيابي از نحوه  حضور مردم در انتخابات مجلس گفت: مشارکت مردم در انتخابات مجلس معمولا تا حدودي نسبت به انتخابات رياست جمهوري کمتر است، لذا افت مشارکت در انتخابات پيش رو طبيعي است، البته اگر دراين انتخابات بازي فقط در يک زمين و با يک سري بازيکن همفکر و در لباس هاي مشابه برگزار شود، قطعا در ميزان مشارکت مردم تاثيرگذار خواهد بود.  وي با اشاره به ديدگاه مقام معظم رهبري درباره وجود سلايق مختلف گفت: ما بايد جذب حداکثري و دفع حداقلي داشته باشيم; لذا با اين ديدگاه من معتقدم که مي توان پيش بيني کرد که در صورت رعايت همه  جوانب، مشارکت بالاي 60 درصدي مردم را شاهد باشيم.


 محبي نيا:
 عقل، شرع و سياست تاکيد دارد جامعه نبايد يک دست باشد 

عضو هيات رييسه مجلس با اشاره به تاکيدات اخير مقام معظم رهبري هم عقل هم شرع و هم علم سياست بر اين تاکيد دارد که جامعه نبايد يکدست و تکصدا باشد و بايد صداهاي متفاوتي از جامعه شنيده شود، مخصوصا آنها که ميثاق اجتماعي ملت را به عنوان قانون اساسي قبول دارند و نظام جمهوري اسلامي را باور دارند، بايد حرف هاي خود را بزنند.  جهانبخش محبي نيا در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: هتاکان و بي ادبان عرصه را بر تحقق اين امر نبوي و عقلاني مي بندند و در امنيت هم قرار دارند.  به گفته وي، تا زماني که اين نداي رهبري مبني بر اين که "اگر کساني را که به اصل نظام و اسلام معتقدند اما از لحاظ فکري با ما مخالفند مورد اهانت و آزار قرار دهيم، از خط امام منحرف شده ايم" در عرصه عمل تفسير نشود، هتاکان و متجاوزين به حقوق مردم روز به روز ياغي تر شده و بر مرکب عصيان خواهند تاخت و جامعه قوام و هويت خود را بدست نخواهد آورد.  نماينده مياندوآب و شاهين دژ با بيان اين که جامعه اي که امنيت نداشته باشد به توسعه و ترقي نخواهد رسيد، گفت: انقلابي بودن يعني فهم دردهاي انقلاب و تلاش براي زدودن آثار آن. امروز بخاطر دريافت مشوق هاي کاذب، تاختن بر مردم، شخصيت ها و نخبگان و ناديده گرفتن هويت و حيثيت آنها که عملي ضدانقلابي و ضداجتماعي است و قابليت دفاع ندارد انجام مي شود.  وي در خصوص اين سخن مقام معظم رهبري مبني بر اين که "اگر کسي دنبال براندازي و اجراي دستور دشمن نيست ولي با مذاق و تفکر سياسي ما مخالف است نبايد عدالت و امنيت را از او سلب و او را زير پا له کنيم" اظهار داشت: حساب برانداز جداست. برانداز نيروي آنتي اجتماع است و به عنوان مخل مطرح است و طبيعي است که بايد مهار شود. اما نقد و بررسي، اظهارنظر و تکثر در گرايش هاي سياسي امري طبيعي و ممدوح است.  به گفته محبي نيا، به همان ميزان که گرايش هاي ضداجتماعي تحت عنوان برانداز و فعاليت هاي خرابکارانه و جاسوسي مذموم و غيرقانوني است، تکثر در عرصه سياست ممدوح و قانوني است.  اين عضو هيات رييسه مجلس، تاکيد کرد: اين گفتار را بايد به گفتمان تبديل کرد. توقف در عرصه گفتار حتي باور عامه را هم در معرض آسيب هاي رواني قرار خواهد داد. ولي به ميزان پيشرفت اين گفتار به سمت گفتمان و تبديل آن به کارويژه نيروهاي قهريه بايد بيشتر مدافع تبيين آن در عرصه عمل باشند تا راه بر هويت يابي جمعي و اجتماعي به نام ملت ايران باز شود.  وي خاطرنشان کرد: امروز اگر ادعاي تبديل انقلاب اسلامي به يک مدنيت و تمدن جهاني و پايدار را داريم بايد به همان ميزان که مردم جهان (به استثناي نگاه هاي شيطاني و طمع گونه) از ما انتظار دارند ذائقه آنها را با يک فضاي سياسي مطلوب منتقد و طرفدار مباحثه و حتي مجادله شيرين کنيم.  وي تصريح کرد: اگر بخواهيم به اين گفتمان تن ندهيم و با تک صدايي و نگاه انتظامي جامعه را مديريت کنيم خود به نيروهاي برانداز تبديل خواهيم شد.


 عضو کميسيون اجتماعي;
 برنامه تلويزيوني در کاهش تصادفات موثر است 

عضو کميسيون اجتماعي مجلس، با تاکيد بر اينکه تا زماني که دو عامل خودرو و جاده اصلاح نشود، نمي توانيم با کنترل عامل انساني تصادفات رانندگي را کاهش دهيم، گفت: البته پخش برنامه هاي تلويزيوني، قطعا در کاهش تصادفات اثر دارد و مثبت خواهد بود، ولي بهتر است در اين برنامه ها به دو عامل جاده و خودرو نيز پرداخته شود. داريوش قنبري در گفت وگو با «تابناک»، با تاکيد بر اينکه يکي از راهکارها براي محدود کردن تصادفات رانندگي، کارهاي فرهنگي است، گفت: آنچه در بحث کاهش تصادفات اهميت دارد، اين است که تنها يک مورد به عامل انساني بازمي گردد و عوامل راه و خودرو نيز در بروز تصادفات اهميت ويژه اي دارد.  وي با اشاره به برنامه هاي تلويزيوني  که براي فرهنگ سازي در حوزه ترافيک ساخته مي شود  گفت: مدتي است، برنامه تازه هاي ترافيکي در شبکه 3 سيما به بررسي مسايل و مشکلات ترافيک مي پردازد و اين قبيل برنامه ها درباره عامل هاي انساني مي تواند تاثيرگذار باشد; اما اشکال اينجاست که عامل انساني، تنها عامل بروز تصادفات نيست. وي با اعلام اينکه تازه هاي ترافيکي به جريمه هاي رانندگي نيز نيم نگاهي دارد، گفت: امروزه مقابله با تصادفات رانندگي با دو روش پيگيري و پيشگيري مي شود; نخستين روش، اطلاع رساني و فرهنگ سازي به ويژه در تلويزيون است و راه دوم، بهره گيري از قوه قهريه و جريمه هاي سنگين راهنمايي و رانندگي است که هر دو عامل را در رابطه با عامل انساني در نظر گرفته ايم. قنبري با تاکيد بر اينکه بسياري از مردم از ترس جريمه شدن تخلف نمي کنند، گفت: اکنون در مجلس قانون تشديد جرايم تصويب مي شود، ولي مردم در جريان قرار نمي گيرند و چون جريمه هاي سنگين، عامل بازدارنده خوبي است، بهترين راهکار آن است که در برنامه تازه هاي ترافيکي به اطلاع رساني درباره افزايش جريمه هاي رانندگي نيز پرداخته شود. وي با تاکيد بر اينکه کنترل دو عامل راه و خودرو قابل قياس با عامل انساني نيست، گفت: آن دو عامل هزينه هاي سنگين تري دارد و براي اصلاح هر يک از آنها، بايد هزاران ميليارد تومان هزينه کنيد که متاسفانه، اکنون اين منابع موجود نيست، در حالي که مي توان با بهره از برنامه هاي تلويزيوني و کنترل عامل انساني، درصد تصادفات را به شدت کاهش داد. قنبري با تاکيد بر اينکه تازه هاي ترافيکي بايد در ساعت هايي پخش شود که تلويزيون پر بيننده است، گفت: بنابر اعلام مسئولان، اکنون آمار کشته هاي تصادفات رانندگي با دوره جنگ برابري مي کند; بنابراين، براي جلوگيري از يک فاجعه در اندازه جنگ بين دو کشور، بايد زمان و شرايط بهتري در اختيار اين قبيل برنامه ها گذارد. عضو کميسيون اجتماعي مجلس با تاکيد بر اينکه حضور پليس همواره مي تواند در کاهش تخلفات و جرايم تاثيرگذار باشد، گفت: اين حضور در دو بخش تعريف مي شود; بخش نخست، حضور پليس در جاده ها و خيابان هاست که شايد مردم توجه لازم به اين مهم نکنند; اما بخش دوم، حضور پليس در رسانه ها و به ويژه صدا و سيماست که نه تنها بر بزرگسالان بلکه بر کودکان و نوجوانان نيز تاثيرگذار است; بنابراين، اگر ساعت پخش اين قبيل برنامه ها ثابت و مشخص باشد، بهتر است.


 9 سرفصل اصلي رسيدگي به تخلفات گروه انحرافي در کميسيون اصل 90 

حجت الاسلام حسين اسلامي به تشريح 9 سرفصل اصلي رسيدگي به تخلفات گروه انحرافي در مجلس پرداخت و گفت: نخستين جلسه رسيدگي به تخلفات گروه انحرافي هفته آينده به رياست باهنر تشکيل مي شود.
سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس در گفت وگو با فارس، با اشاره به تشکيل کميته اي در کميسيون متبوعش براي رسيدگي به تخلفات گروه انحرافي گفت: اين کميته به رياست محمدرضا باهنر نائب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي تشکيل شده و قرار است که اولين جلسه آن در روز 22 خرداد ماه جاري تشکيل شود.  وي افزود: افراد وابسته به گروه انحرافي به خصوص اعضايي که در راس اين گروه حضور دارند، تخلفاتي انجام داده اند که کميسيون اصل 90 قصد دارد مجموعه اين تخلفات را در 9 سرفصل اصلي و با کمک برخي اعضاي کميسيون امنيت ملي، نمايندگاني از دادستاني کل کشور، نمايندگاني از سازمان بازرسي به نيابت از قوه قضائيه و نمايندگاني از وزارت اطلاعات در کميسيون بررسي کند.  سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس تصريح کرد: شکايت برخي نمايندگان از جريان انحرافي، پرونده برخي رانت خواري هاي افراد وابسته به اين گروه به خصوص در موضوع احداث تالارهاي بين المللي کيش، شرکت سمگا و برخي پروژه هاي ديگر، از جمله سرفصل هايي است که در دستور کار اين کميته قرار دارد.  اسلامي چگونگي ارتباط گروه انحرافي با کانون هاي اطلاعاتي و سياسي خارج از کشور، تلاش هاي اين گروه براي نفوذ در دستگاه هاي امنيتي به خصوص وزارت اطلاعات، ارتباط اعضاي گروه انحرافي در ايجاد اخلال در امنيت کشور از طريق ايجاد شکاف بين اقشار مختلف به خصوص روحانيت و مردم، تلاش گروه انحرافي براي تضعيف و حذف روحانيت، ارتباطات اقتصادي اعضاي گروه انحرافي با کمپاني هاي صهيونيستي به خصوص در موضوع قاچاق سيگار مارلبرو و ارتباط اين گروه با برخي نحله هاي ضد دين به خصوص در موضوع توزيع سي دي ظهور بسيار نزديک است با توجه به اعترافات برخي دستگيرشدگان وابسته به اين گروه را مهمترين سرفصل هايي عنوان کرد که کميته بررسي تخلفات گروه انحرافي در کميسيون اصل 90 آنها را مورد بررسي جدي قرار خواهد داد.
وي تاکيد کرد: گروه انحرافي براي بهره برداري سو» از سيستم اقتصادي کشور، در برخي نهادها و سازمان هاي اقتصادي به خصوص وزارت نفت نفوذ کرده است که اين موضوع نيز قطعا در کميته رسيدگي به تخلفات گروه انحرافي مورد بررسي و پيگرد قرار خواهد گرفت.


 خبر 

انبوه سوالات بي پاسخ از عملکرد وزارت نفت

نايب رئيس کميسيون انرژي با بيان اين که سئوالات بسياري از نمايندگان درباره عملکرد وزارت نفت در اين کميسيون انباشته شده اند، تصريح کرد: انتصاب سرپرست براي سه ماه ديگر پاسخ گويي وزارت نفت به نمايندگان مردم را به تعويق انداخت و مشخص نيست در اين مدت چه کسي پاسخ گوي مسائل در تخصصي ترين وزارتخانه کشور خواهد بود.  "عبدالله کعبي" در گفت وگو با خانه ملت از فقدان ثبات مديريتي در حوزه وزارت نفت انتقاد کرد و گفت: وزرات نفت امروز که نظام جمهوري اسلامي در پي دستيابي به پيشرفت و عدالت همه جانبه است بيشتر از هرزماني نيازمند ثبات مديريتي است، اما متاسفانه اين موضوع در چند سال اخير کاملا ناديده گرفته شده است. نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: وزارت نفت از آغاز سال 90 در حالت بلاتکليفي به سر مي برد و بهتر بود رئيس جمهوري که وزير نفت را عزل کرد، هر چه سريع تر براي مدت باقيمانده از عمر دولت دهم وزيري مقتدر و متخصص براي وزارت نفت معرفي کند، نه اين که اين وزارتخانه را سه ماه ديگر نيز بلاتکليف بگذارد و فردي را به عنوان سرپرست براي اداره آن معرفي کند. وي افزود: چنين سياست هايي در قبال وزارت نفت بي شک موجب کاهش توليد نفت و عقب ماندن وزارت نفت از وظايف و ماموريت هايي مي شود که نظام مقدس جمهوري اسلامي در مسير توسعه کشور بر عهده اين وزارتخانه گذاشته است. نايب رئيس کميسيون انرژي با بيان اين که سرپرست وزارت نفت به لحاظ قانوني در برابر اتفاقات اين وزارتخانه پاسخ گوي نمايندگان مردم نيست، تاکيد کرد: بسياري از سئوالاتي که امروز در کميسيون انرژي درباره عملکرد وزارت نفت انباشته شده است، سئوال هايي هستند که به موضوع هاي ريز و تخصصي مسائل اجرايي در حوزه نفت مربوط مي شوند و از همين رو بي پاسخ ماندن آنها مطمئنا به فعاليت هاي اجرايي اين وزارتخانه حساس که پول زيادي هم در آن جابه جا مي شود لطمه مي زند و احتمال تخلف از قانون را بالا مي برد.

 


اعتبارات حوادث غيرمترقبه در جاي خود هزينه نمي شود

عضو کميسيون اقتصادي مجلس از نحوه هزينه هاي ستاد حوادث غير مترقبه انتقاد و تصريح کرد: مبلغ يک هزار و 350 ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافته به اين ستاد، در جاهايي هزينه شده که هيچ ارتباطي به حوادث غير مترقبه نداشته است. "محمدرضا خباز" در گفت وگو با خانه ملت با انتقاد از اينکه اعتبار هزار و 350 ميليارد توماني حوادث غيرمترقبه در جاي خود هزينه نشده است، اظهار تاسف کرد: اين اعتبارات صرف جبران ضرر و زيان وارده ناشي از خشک سالي کشاورزان، نشده است. نماينده کاشمر، درباره نحوه تخصيص اين اعتبارات، گفت:  در آبان ماه سال گذشته، 10 ميليارد تومان از اين اعتبارات صرف ترميم مصلي تهران و 45 هزار و 700 ميليارد آن هزينه خريد هواپيماي C130 شد. خباز که دليل اين هزينه ها  از محل اعتبارات ستاد حوادث غير مترقبه را از مسئولان دولتي جويا شده بود گفت: دليل هزينه ترميم مصلي ها اين گونه اعلام شده که در زمان خشک سالي مسلمانان نماز استسقا» اقامه مي کنند و براي اقامه آن نياز به مصلي است.  وي، اين گونه هزينه کردن از محل غير مرتبط را موجب بي انضباطي در نظام مالي کشور خواند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس، ادامه داد: در حالي که مردم روستايي حوزه انتخابيه ما به دليل خشک سالي هاي اخير از نبود آب رنج مي برند و آب شرب با تانکر به آن ها مي رسد، ستاد حوادث غير مترقبه هيچ کمکي به آن ها نکرده است. خباز افزود: متاسفانه با مصوبه مجلس، ستاد حوادث غير مترقبه از زير مجموعه هاي وزارت کشور خارج شد و به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پيوست که در اين صورت مجلس نمي تواند روي آن نظارت کافي داشته باشد.


مظاهر بدحجابي مردان

عضو کميسيون فرهنگي مجلس با تاکيد براينکه طرح امنيت اجتماعي علاوه بر مقابله با مظاهر بدحجابي زنان بايد با پوشش نامناسب مردان نيز مقابله کند، خاطر نشان کرد: پوشش نامناسب مردان هم از مظاهر بدحجابي است.
"بهروز جعفري " در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به انتقاد جدي نمايندگان مجلس در مورد پوشش نامناسب برخي مردان، گفت: رويکرد طرح امنيت اجتماعي و مبارزه با بد حجابي فقط مختصص زنان نيست و مردان هم بايد در پوشش به عرف اجتماعي توجه کنند. نماينده سميرم در مجلس ادامه داد: کميسيون فرهنگي مجلس بار ها نسبت به نحوه پوشش مردان تذکر داده است، اما اين موضوع مهم بيشتر در حاشيه قرار گرفته است. وي با اشاره به اينکه نحوه پوشش نامناسب مردان هم امنيت اجتماعي را به مخاطره مي اندازد افزود: برخي مردان با ظاهري زننده در جامعه حضور پيدا مي کنند و با آرايش هاي غيرمتعارف چهره نامطلوبي به جامعه مي دهند که بايد با اين افراد برخورد شود. اين نماينده مجلس با اشاره به تشکيل کارگروه مد و لباس  در وزارت ورزش، خاطرنشان کرد: کميسيون فرهنگي با جديت پيگير اقدامات اين کارگروه است تا به طراحي يک لباس فاخر ويژه مردان و زنان ايراني برسيم. وي ابراز اميدواري کرد: با پيگيري طرح امنيت اجتماعي از اين پس در جامعه شاهد حضور مردان بدلباس نباشيم.


ابلا غ  20 قانون از 249 قانون مجلس از سوي احمدي نژاد

عضو کميسيون جهاد اقتصادي مجلس، برخورد رئيس جمهوري در ابلاغ قوانين مصوب مجلس را که از وظايف بديهي وي به شمار مي رود، تعجب برانگيز خواند و گفت: مجلس هشتم از سال نخست فعاليت خود 249 قانون تصويب کرده است که رئيس جمهوري 213 قانون را با 1520 روز تاخير ابلاغ کرده، 16 قانون را اصلا ابلاغ نکرده و تنها 20 مورد از اين قوانين را در وقت قانوني ابلاغ کرده است.  "نادر قاضي پور" در گفت وگو با خانه ملت  از رويکرد رئيس دستگاه اجرايي کشور در برخورد با موضوع ابلاغ قوانين مصوب مجلس انتقاد کرد و گفت: ابلاغ قوانيني که در صحن علني مجلس تصويب مي شود و به تاييد شوراي نگهبان نيز مي رسد، بر اساس قانون اساسي از وظايف رئيس جمهوري است که به هيچ وجه نبايد در اجراي آن تعلل شود. نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: کارنامه احمدي نژاد در ابلاغ قوانين مصوب مجلس کارنامه اي پر از تاخير است; به گونه اي که تنها 20 مورد از 249 قانوني را که مجلس هشتم در طول سه سال فعاليت خود تا امروز تصويب کرده در زمان قانوني ابلاغ شده اند و 229 مورد باقيمانده يا به علت هاي نامعلوم از سوي رئيس جمهوري ابلاغ نشده اند و يا با تاخيرهايي چشمگير ابلاغ شده اند. عضو کميسيون جهاد اقتصادي مجلس گفت: برخي از مهمترين قوانيني را که رئيس جمهوري از ابلاغ آنها امتناع کرده و اين قوانين را سرانجام مجلس به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ کرده است; قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي هشت سال دفاع مقدس، قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان، قانون اصلاح الگوي مصرف، قانون پرداخت تسهيلات به مترو شهري (تهران و شهرستان ها) و قانون استخدام مهندسان ناظر مزارع کشاورزي، از جمله اين قوانين است. وي، علت امتناع رئيس جمهوري از ابلاغ برخي قوانين را برداشت شخصي رئيس قوه مجريه در باره قوانين مصوب مجلس خواند و گفت: قوانيني که احمدي نژاد ابلاغ نکرده است، اغلب با اين استدلال ابلاغ نشده اند که رئيس جمهوري اجراي آنها را به صلاح کشور نمي داند. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اين که تمام مسئولان کشور در هر رده اي بايد تابع قانون اساسي باشند، تاکيد کرد: قانون اساسي و بند بند آن حاصل سال ها مجاهدت حضرت امام خميني (ره)، مقام معظم رهبري و شهداي انقلاب و جنگ تحميلي هستند و هيچ يک از مسئولان نظام جمهوري اسلامي نبايد و نمي تواند مفاد اين قانون را ناديده بگيرد.


 اخبار کوتاه 

14 تذکر ديگر به احمدي نژاد 

در پي انجام بررسي هاي اوليه هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين و اعلام نظر مقدماتي اين هيئت به رئيس مجلس شوراي اسلامي، 14مصوبه هيئت دولت در موضوعات مختلف مغاير قوانين جاري کشور تشخيص داده شد. به گزارش پايگاه خبري تحليلي اعتدال، "علي لاريجاني" رئيس مجلس در نامه هاي جداگانه اي به رئيس جمهوري، مغايرت 14مصوبه از مصوبات هيئت دولت را با قانون اعلام کرده و خواستار اصلاح اين مصوبات شده است.

 


طرح اداره جامع رسانه

کميسيون فرهنگي مجلس در آينده نزديک طرح 100 ماده اي اداره جامع رسانه  را به هيئت رئيسه مجلس ارائه مي کند. ستار هدايت خواه در گفت وگو با فارس، با اشاره به طرح جامع اداره صدا و سيما که از ابتداي مجلس هشتم مطرح شده بود، گفت که اين طرح مراحل نهايي خود را در کميسيون فرهنگي، طي مي کند.

نقره به جاي شتر

رئيس کميسيون اقتصادي با اشاره به اينکه مجلس براي تعيين معقول ديه و مطابق با توانايي مردم نامه هايي را براي رئيس قوه قضائيه ارسال کرده است، گفت: مجلس به دنبال اين است که به جاي شتر مقياس هاي ديگري از جمله نقره در تعيين نرخ ديه ملاک قرار گيرد. ارسلان فتحي پور در گفت وگو با فارس، اظهار داشت:با به تعويق افتادن اجراي نرخ   ديه هنوز تجديد نظري از سوي قوه قضائيه اعمال نشده و نمايندگان درصدد هستند از طريق جلسه با مقامات قضايي تصميم کار آمدي را اتخاذ کنند.

 

وضعيت 26 مقام آمريکايي

 نايب رئيس کميسيون امنيت ملي، گفت: طرح تحريم و تعقيب26 مقام جنايتکار آمريکايي يک شنبه به هيئت رئيسه مجلس ارائه مي شود. محمد کوثري در گفت   وگو با فارس، با اشاره به طرح تحريم و تعقيب 26 مقام جنايتکار آمريکايي که به تصويب کميسيون امنيت ملي مجلس رسيده است، گفت که اين طرح در کميسيون حتي يک مخالف هم نداشت.


برهم زدن وضعيت 8 وزارتخانه

سيد ناصر موسوي گفت: در مورد برهم زدن وضعيت 8 وزارتخانه مهم اقتصادي کشور نيز گروه انحرافي نقش داشته است لذا رئيس جمهور بايد سريع تر تکليف اين وزارتخانه ها را روشن کند. عضو هيات رئيسه کميسيون اقتصادي در گفت و گو با فارس تصريح کرد: تصميمات عجولانه براي کاهش تعداد وزارتخانه و عزل برخي وزرا» ضرر هاي فراواني براي کشور و مردم داشته و خواهد داشت چرا که قانون، مدت زمان اجراي ماده 53 برنامه پنجم را 2 سال اعلام کرده اما اين وزارتخانه ها ظرف کمتر از يک ماه به هم خورده اند.

 

ادغام نفت و نيرو صلاح نيست

عضو کميسيون انرژي مجلس با تاکيد بر اين که ادغام وزارت نفت و نيرو به هيچ وجه به صلاح کشور نيست، گفت: اگرچه اين موضوع در دولت تصويب شده اما مصوبه دولت نياز به تاييد مجلس دارد.  غلامعلي ميگلي نژاد در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين که اقتصاد کشور ما متکي به نفت است و طرح هاي ناتمام بسيار زيادي در حوزه نفت وجود دارد، افزود: هم اکنون کشور با خشکسالي و موضوعات مشابه در بخش نيرو هم مواجه است، بنابراين نمي توان انجام همه اين  کارها را از يک وزارتخانه واحد انتظار داشت.

 

ضعف هاي انتخابات رايانه اي

عضو کميسيون فرهنگي مجلس، برگزاري انتخابات به صورت رايانه اي را مستلزم امکانات و تجهيزات لازم و نيروي انساني ماهر دانست.  سيدعلي حسيني در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به عدم وجود ابزار کامپيوتري و رايانه اي در روستا و شهرهاي کوچک گفت:  شايد اين موضوع تنها در شهرهاي 50 هزار نفر به بالا امکان اجرا داشته باشد، در حالي که در بخش عظيمي از روستاها، بخش ها و  شهرهاي کمتر از 200 هزار نفر، در اين راستا با مشکل مواجه ايم.
 

واکنش به اظهارات آما نو

رييس کميسيون امنيت گفت: ايران نسبت به اظهارات اخير آمانو درباره فعاليت هاي هسته اي ايران واکنش و اعتراض رسمي داشته باشد.  علا»الدين بروجردي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اظهارات روز گذشته يوکيو آمانو، مديرکل آژانس، درباره ايران اظهار کرد:  آمانو عملکرد سياسي خارج از ضوابط آژانس را به شدت در روند کار خود و فعاليت  آژانس وارد کرده و جايگاه اين نهاد مهم بين المللي را تنزل داده است.