نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

20 درصد پيشرفت فيزيکي، پس از گذشت 15 سال
سد سازبن ايلا م همچنان در بلا تکليفي
معلوم نيست هزينه ميلياردي ساخت سد کجا رفته است

انحراف مجدد دستگاه حفار متروي اصفهان


خبر


اخبار کوتاه


 20 درصد پيشرفت فيزيکي، پس از گذشت 15 سال
 سد سازبن ايلا م همچنان در بلا تکليفي 
 معلوم نيست هزينه ميلياردي ساخت سد کجا رفته است

سد سازبن يکي از طرحهاي برق آبي کشور در استان ايلام است که با وجود 15 سال از ساخت اين سد هنوز 20 درصد پيشرفت فيزيکي دارد در حالي که اين سد هم اکنون کار ساخت آن متوقف شده و معلوم نيست هزينه ميلياردي آن طي اين همه مدت کجا رفته است.
به گزارش مهر، سد سازبن در ميان پيچ و خمهاي رودخانه سيمره که با حرکت زيباي خود در ميان کوههاي چرمين و سازند آسماري منظره بکر و دلرباي خلق کرده، واقع شده است.
سد سازبن يکي از طرحهاي برق آبي کشور است که در صورت ايجاد مي تواند تحول اساسي در بخش شيروان چرداول استان ايلام ايجاد کند.
کلنگ اجرايي آن در سال 74 توسط رئيس جمهور وقت به زمين زده شد.
اين سد با هدف مهار سيلابهاي رودخانه سيمره و با ايجاد درياچه هزار و 600 ميليون مترمکعبي کلنگ زني شد حال با صرف هزينه هاي هنگفت متاسفانه شاهد جابجايي آن به نقطه ديگر و آن هم درياچه اي 280 ميليون مترمکعبي هستيم که با در نظر گرفتن رسوب گذاري رودخانه سيمره در کمتر از شايد 25 سال شاهد پر شدن آن از رسوب خواهيم بود.
حال مردم بخش شيروان خواستار ادامه اجراي آن در محور قديم هستند. سد سازبن يکي از طرحهاي برق آبي کشور در استان ايلام است که با وجود 15 سال از ساخت اين سد هنوز 20 درصد پيشرفت فيزيکي دارد در حاليکه هم اکنون کار ساخت اين سد متوقف است.گفته مي شود پس از سالهاي طولاني پيشنهاد و مطالعه و عمليات اجرايي مي خواهند سد را در جايي غير از تنگ سازبن (جاي قديمش) بسازند. هم اکنون مردم شيروان چرداول در بلاتکليفي قرار دارند.
يکي از اهالي شيروان در گفت وگو با مهر اظهار داشت: عمليات اجرايي سد سازبن در سال 1375 آغاز شد و متعاقب آن پيمانکاران داخلي و خارجي عمليات فيزيکي از قبيل تونل هاي انحرافي و جاده هاي ارتباطي و بستن بازوان سد و ساخت مستخدمات فني و منازل سازماني و ده ها مورد ديگر را آغاز کردند. علي رشيدي گفت: براساس شاخصها و تعرفه هاي امروزي بالغ بر 50 ميليارد تومان و تقريبا 20 درصد پيشرفت فيزيکي بر روي آن هزينه صورت گرفته، ضمنا براي تسهيل در روند اجرايي سد، اداره منابع طبيعي در حاشيه شهر لومار بيش از 50 هکتار از اراضي منابع ملي جهت ساخت منازل سازماني، راه اندازي هواشناسي و ساير تاسيسات پايين دست سد از جمله نيروگاه وابسته به آن و ايجاد کارگاه هاي جانبي در اختيار سد و نيروگاه سازبن قرار داده است. وي افزود: اين مهم يکي از آرزوهاي ديرينه مردم شيروان را برآورده کرده و بارقه هاي اميد به آينده در دل مردم شهيدپرور اين بخش زنده کرده است.
رشيدي گفت: اخيرا مردم شريف منطقه شيروان متوجه شده اند که با وجود اقدامات لازم و صرف هزينه هاي ميلياردي از بيت المال عده اي درصدد انتقال سد و پروژه سازبن از نقطه اصلي به نقطه ديگري برآمده اند که اين اقدام نسنجيده باعث نگراني شديد مردم منطقه شيروان و حتي استان شده است و ابهاماتي به دنبال داشته و دارد. وي گفت: لذا ما مردم منطقه شيروان ايلام خواستار جلوگيري از انتقال سد به نقطه ديگر و ادامه عمليات در مکان اصلي خود که همان تنگه سازبن و در جوار شهر لومار است، هستيم. اين بلاتکليفي حتي موجب انتقاد استاندار ايلام نيز شده است. مجتبي اعلايي گفت: مراحل اجرايي سد سازبن به کندي پيش مي رود و اين طرح بدون برنامه ريزي پيش رفته است.
وي گفت: هم اکنون پيشرفت سد سازبن در همان حد سال گذشته است و مردم شهرستان هم در بلاتکليفي قرار دارند.
بخش شيروان از توابع استان ايلام داراي توانمنديهاي خاص در زمينه کشاورزي و فرهنگي بوده که با پيگيري مسئولان مي توان اين منطقه را سر آمد توانمنديهاي استان نام برد.
در بخش شيروان مراکز اشتغا زايي وجود ندارد و متاسفانه مردم شيروان به علت کمبود امکانات کافي به تهران مهاجرت مي کنند که بالغ بر 27 هزار نفر به شهر تهران و عده اي به شهرهاي ديگر از جمله ايلام و ديگر شهرهاي کشور مهاجرت کرده اند.
راه اصلي ايلام به بخش شيروان در حال حاضر راه درجه سه روستايي است و در صورت تکميل راه قاضي خان به بدره و انتقال سد سازبن به روستاهاي بالادست و ارتقا بخش به شهرستان خود مي تواند نقش بسزايي در منطقه ايجاد کند.
کار مطالعاتي سد سازبن در سالهاي اخير به اتمام رسيده و اين سد مي تواند تحول عظيمي در منطقه ايجاد کند، تعداد زيادي از زمينهاي اين بخش را به آبي تبديل  کند که در اشتغالزايي جوانان نقش تعيين کننده اي دارد 


 انحراف مجدد دستگاه حفار متروي اصفهان 

يک عضو شوراي اسلامي شهر اصفهان با تاييد انحراف دوباره دستگاه حفار(تي بي ام) متروي اصفهان، تصريح کرد: اين انحراف 25 سانتي متر و قابل جبران است.  به گزارش ايسنا، "غلامرضا شيران"، سگمنت گذاري تونل متروي اصفهان را راهکار رفع اين انحراف دانست و افزود: اين انحراف ناچيز است و مي توان مشکل را با کار کارشناسي رفع کرد.
حدود دو سال قبل بود که ماجراي انحراف تونل شرقي متروي اصفهان مطرح شد و صحبت ها درباره آسيب به رمپ سي وسه پل، نگراني هايي را به وجود آورد.
پس از اين انحراف، تا مدتها دستگاه حفار يا TBM  آن پايين، روبه روي رمپ سي وسه پل متوقف ماند. در همين حال اگرچه مسئولان شوراي شهر و سازمان قطار شهري، دگرباره عبور مترو از زير ساختمانها را رد کردند، اما نقشه ها احتمال عبور مترو از زير ساختمانها را تقويت مي کرد. پس از حدود دو سال کشمکش و چند ماه تعميرات، دستگاه حفار باز به راه افتاد و هنوز چند متري پيش نرفته بود که ريزشها و نشستهاي متوالي بار ديگر آن را متوقف کرد، با اين همه و با بحثهاي دوباره، بار ديگرTBM  راه افتاد و باز چند متر نرفته بود که بار ديگر از نفس افتاد!
دوباره حرف و حديث هاي جديدي مطرح شد مبني بر اينکه تونل شرقي متروي اصفهان بار ديگر منحرف شده است. ظاهرا در تاريخ 26 ارديبهشت امسال، مهندسان متوجه مي شوند که در رينگ 2760،TBM دوباره 110 ميلي متر معادل 11 سانتيمتر منحرف شده است. سپس اقداماتي از طريق جکهاي دو طرف تي بي ام انجام مي شود و پيمانکار اميدوار بوده که انحراف به حداقل ممکن برسد، اما انحراف نه تنها کاهش نمي يابد که تا 28 ارديبهشت به 210 ميليمتر يا 21 سانتيمتر مي رسد! اگرچه رقم 21 سانتي متر انحراف در مقايسه با انحراف 6 متري دو سال قبل کمتر به نظر مي رسد اما نفس چنين چيزي اگر صحت داشته باشد، بسيار سئوال برانگيز است. در عين حال گفته مي شود مسئولان براي بازگشت مجدد به مسير، قصد عبور از زير ساختمانهاي مجاور طرح را دارند.  اين در حالي است که "عباس حاج رسوليها"، رييس شوراي اسلامي شهر اصفهان درباره خبرهاي جديد مبني بر انحراف مترو، مي گويد: مطلب خاصي نيست، اگر هم باشد بسيار جزيي است! اگر مسئله ي قابل توجهي بود من در جريان مي بودم.  حاج رسولي ها در پاسخ به سوال ايسنا که آيا انحراف جديد، جزيي بوده يا اصلا انحرافي وجود ندارد يا نه؟ مي گويد: تي بي ام در تونل غربي به راه خود ادامه مي دهد. در تونل شرقي هم هنوز حرکت نکرده و هفته آينده حرکت مي کند.
او باز هم مي گويد: اگر مساله مهمي بود قطعا مرا در جريان قرار مي دادند.


 خبر 

احداث انبار 7000 متري در چابهار

گروه شهرستانها:طرح اجرائي احداث انبار 7 هزار متري در محدوده تراس B«انبار شهيد قاسمي2» منطقه آزادتجاري- صنعتي چابهار آماده شده است. به گزارش روابط عمومي سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار مهندس سعيد رحيمي رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان با اعلا م مطلب بالا  افزود: با طراحي اوليه اين انبار که مبلغ قريب 18 ميليارد ريال اعتبار جهت احداث آن در نظر  گرفته شده و اسناد آن جهت برگزاري مناقصه و تعيين پيمانکار واجد شرايط آماده شده به زودي شاهد شروع عمليات اجرايي آن خواهيم بود. پيش بيني مي شود اين پروژه تا پايان سال 1391 به اتمام برسد.

 


بازديد مديرکل مهندسي و عمران سازمان بنادر
 از پروژه هاي بندر امام خميني(ره)

گروه شهرستانها: مديرکل مهندسي و عمران سازمان بنادر و دريانوردي از پروژه هاي عمراني بندر امام خميني(ره) بازديد کرد. به گزارش روابط عمومي اداره کل بنادر و دريانوردي استان خوزستان; در اين بازديد که به ميزباني بندر امام خميني(ره) صورت گرفت; معاون مهندسي و عمران اداره کل بنادر و دريانوردي استان خوزستان، روساي ادارات واحد مهندسي و کارشناسان و مديران پروژه ها حضور داشتند، مهندس فتحي مديرکل مهندسي و عمران سازمان بنادر ضمن حضور در محل پروژه ها، مشکلات پروژه ها را بررسي کردند.

 


توسعه چشمگير فضاي سبز در چابهار

گروه شهرستانها: مهندس سعيد رحيمي رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار اعلا م کرد: در سال 90 به موضوع بهبود فضاي سبز در محدوده منطقه آزاد توجه جدي تري شده و اقدامات قابل ملا حظه اي در اين خصوص صورت گرفته است. به گزارش روابط عمومي سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار مهندس رحيمي با اعلا م مطلب بالا  افزود: انتقال 250 اصله درخت نارگيل از باغات گرمسيري منطقه به بلوارهاي اصلي، مجموعه تفريحي و گردشگري ليپار و مجتمع هاي تجاري، کاشت گل و گياه فصلي جهت زيباسازي محيط شهري و استقرار گلدان هاي صخره اي و فايبرگلا س جهت بهبود مناظر شهري انجام شده است.

 

کشاورزان شادگاني بابت خشکسالي خسارتي نگرفته اند

نماينده مردم شادگان در مجلس شوراي اسلامي گفت: متاسفانه به دليل اهمال کاري شرکت هاي بيمه محصولات کشاورزي با وجود پيگيري هاي متعدد، کشاورزان شادگاني خسارت ناشي از خشکسالي دريافت نکرده اند.
حجت الاسلام والمسلمين مجيد ناصري نژاد در گفت و گو با فارس با اعلام اين خبر اظهار داشت: با توجه به اينکه شادگان در سال هاي اخير با کمبود شديد آب مورد نياز کشاورزي روبرو بوده لزوم توجه به پرداخت خسارت به کشاورزان بسيار ضروري است.  وي در ادامه با انتقاد از عملکرد شرکت هاي غيربومي بيمه محصولات کشاورزي در پرداخت خسارت ناشي از خشکسالي به کشاورزان شادگاني گفت: يکي از خدمات ارزشمند نظام اسلامي به بخش کشاورزي بيمه کردن محصولات و زمين هاي زير کشت رفته، براي جبران هرگونه خسارت در مقابل آسيب ها، حوادث غير مترقبه، ترسالي وخشکسالي است وهمانگونه که همه اطلاع دارند کشاورزي در شهرستان شادگان هميشه با اين مشکلات طبيعي روبرو بوده است.


 اخبار کوتاه 

70 روستاي لردگان با تانکر آبرساني مي شود

نماينده مردم شهرستان لردگان در مجلس شوراي اسلامي گفت: هم اکنون به بيش از 70 روستاي اين شهرستان با تانکر آب رساني سيار مي شود. به گزارش فارس، عبدالمحمد بابااحمدي در نشست شوراي اداري اين استان اظهار داشت: باتوجه به وجود منابع آب شيرين فراوان در اين استان و انتقال آن به ساير نقاط کشور براي استفاده هاي شرب، صنعت و کشاورزي جاي تاسف است.  وي رفع مشکل آب شرب، کشاورزي و صنعت در چهارمحال و بختياري را ضروري بيان و تاکيد کرد: پس از رفع اين مشکلات، انتقال آب استان به ديگر استان هاي کشور صورت گيرد.


دو هزار واحد آلاينده در قم فعال است

مدير کل حفاظت محيط زيست استان قم وجود واحدهاي آلاينده را يکي از معضلات قم عنوان کرد و گفت: 2 هزار واحد آلاينده در قم فعال است. عليرضا نجيمي در گفت وگو بامهر از وجود دو هزار واحد آلاينده در قم خبر داد و اظهار داشت: 25 درصد از اين تعداد معادل 500 واحد در شهرک هاي صنعتي و مابقي در سطح استان مستقر هستند. وي با اشاره به راه اندازي گشت سيار به منظور شناسايي و  برخورد با واحدهاي آلاينده استان، افزود: در سال گذشته براي 80 واحد آلاينده اخطاريه زيست محيطي صادر شد که از اين تعداد 14 مورد پلمپ شده است.

قطع مکرر برق  در ياسوج

قطع مکرر برق در برخي مناطق شهر ياسوج شهروندان اين مناطق را کلافه کرد. به گزارش مهر، از صبح ديروز سه شنبه تاکنون بيش از 10 مرتبه برق مناطق "زيرتل"، "امامت"، شهرک "امام حسين"، خيابان "ارتش" و دانشگاه ياسوج قطع شده است. اين مسئله موجب نگراني شهروندان اين مناطق از آسيب ديدن وسايل برقي خود در اثر قطعي مکرر برق شده است. مديرشرکت توزيع برق شهرستان بويراحمد علت قطع مکرر برق اين مناطق را سقوط داربست فلزي بر روي يکي از شبکه هاي فشار قوي برق عنوان کرد.