نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

با گذشت 15 ماه از وعده دولت براي اجراي طرح تامين آتيه مهر
پرداخت يک ميليون تومان به نوزادان عملي نشد

معاون اقتصادي بانک مرکزي:
اميدوارم نرخ تورم تک رقمي شود

رئيس اتاق بازرگاني ايران:
نرخ ارز با توجيهات غيرکارشناسي ثابت نگه داشته شده است


وزير ارتباطات معاونش راعزل کرد


جزئيات بودجه عمراني سال جاري


هشدار وزير مسکن به محتکران خانه هاي خالي در تهران


دو راهي انتظار


اخبار کوتاه


  با گذشت 15 ماه از وعده دولت براي اجراي طرح تامين آتيه مهر
 پرداخت يک ميليون تومان به نوزادان عملي نشد 

گروه اقتصادي: طرح ملي  تامين آتيه  مهر امام رضا سال گذشته با واريز  يک ميليون تومان به نوزادان متولد 89  آغاز  شد و قرار بود هر سال نوزادان تازه متولد  شده يک ميليون تومان در قالب اين طرح دريافت کنند که به تدريج  در مدت 20 سال اين موجودي  به رقم قابل  توجهي برسد. اما با گذشت  15 ماه از شروع اجراي اين طرح  بسياري از مراجعه کنندگان به بانک ملي به عنوان بانک عامل طرح تامين آتيه نوزادان از توقف اجراي اين طرح خبر مي دهند. در همين زمينه سخنگوي بانک ملي در جديدترين اظهارنظر با اشاره به مجازي شدن دفترچه حساب هاي تامين آتيه مهر به بيان برخي مشکلات مالي براي تامين اين وجوه پرداخت و گفت: به محض اينکه مشکل تامين وجوه برطرف شود مردم مي توانند موجودي را مشاهده کنند. حسين دشتي در گفت وگو با مردم سالا ري درباره دليل عدم نمايش موجودي حساب هاي تامين آتيه مهر، اظهار داشت: باتوجه به اينکه هنوز وجوه مورد نياز براي اين حساب ها از سوي دولت به صورت کامل تامين نشده است، فعلا امکان مشاهده موجودي حساب هاي مذکور وجود ندارد.
وي با بيان اينکه بانک ملي در تلاش براي تامين وجوه مورد نظر براي حساب هاي تامين آتيه مهر است، افزود:  دفترچه هايي که قبلا صادر شده بود مشکلاتي را براي مردم به وجود آورد که  برخي از مردم توانسته بودند اين دفترچه ها را دريافت کنند و برخي ديگر موفق به انجام اين کار نشده اند.
سخنگوي بانک ملي از مجازي شدن حساب هاي تامين آتيه مهر خبر داد و گفت:  به محض اينکه مشکل تامين وجوه اين حساب ها برطرف شود موجودي آنها براي مردم قابل مشاهده خواهد شد.
دشتي تاکيد کرد: مبلغ اسمي اين حساب ها همچنان سرجاي خود باقي مانده ولي مردم نمي توانند موجودي را مانند قبل مشاهده کنند.
اين مقام مسئول در بانک ملي افزود:  هر زمان منابع از سوي دولت تامين مالي شود، مشکلات اين حساب ها نيز برطرف خواهد شد.
شايان ذکر است، در اسفند ماه سال گذشته رييس قوه مقننه "طرح تامين آتيه مهر امام رضا (ع)" را طي نامه اي به رئيس جمهور   مغاير با قانون اساسي دانسته و آورده بود; به موجب بند(55) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور «از ابتداي سال 1388کليه تصويب نامه ها، بخش نامه ها، دستور العمل هايي که متضمن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجرا است که بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامين اعتبار شده باشد; اما در قانون بودجه سال 89  و همچنين لايحه بودجه 90 منابع اين طرح لحاظ نشده است. وزارت رفاه و تامين اجتماعي  نيز در پاسخ به برخي انتقادات مباني قانوني طرح تامين آتيه مهر امام رضا را اين گونه تصريح کرده بود; اينگونه آيين نامه ها مربوط به قانون يا قوانين خاص نيست بلکه دولت در اجراي وظايف و مسئوليتهاي خطير خود به استناد اصل مزبور به تصويب آيين نامه هاي مستقل مي پردازد و آيين نامه تامين آتيه مهر امام رضا (ع) از مصاديق اين آيين نامه ها بوده و ايرادي بر آن مترتب نيست.


 معاون اقتصادي بانک مرکزي:
 اميدوارم نرخ تورم تک رقمي شود 

معاون اقتصادي بانک مرکزي وعده تک رقمي شدن نرخ تورم را با اجراي کامل هدفمندي يارانه ها و کنترل رشد نقدينگي داد و گفت: در حالي که بانک مرکزي از سودسازترين بنگاه هاست اما اين بانک در توزيع طلا در بانکها در پي سود نبود.
حسين قضاوي با بيان اينکه دريافت سپرده تعهدي از طرف بانکها نيازمند مجوز بانک مرکزي است، گفت : اگر بانکي بدون مجوز اين کار را انجام داده باشد، تخلف کرده است.
قضاوي افزود: در چارچوب قانون بانکداري بدون ربا بانکها مي توانند به اشخاصي که سپرده نزد آنان دارند براي پرداخت تسهيلات اولويت قائل شوند. قضاوي با بيان اينکه بانک مرکزي هيچگاه اعلام نکرده است نرخ اسمي ارز را دنبال مي کند، گفت:تلاش اين بانک ثبات نرخ ارز شناور مديريت شده و يکسان است. وي ابراز اميدواري کرد با هدفمند کردن يارانه ها و کنترل رشد نقدينگي، تورم يک رقمي شود. وي با بيان اينکه اگر در کشور تقاضا براي طلا افزايش يابد تقاضا براي ارز نيز افزايش مي يابد، خاطرنشان کرد: اين در حالي است که تقاضا براي طلا در کشور تا کنون به يک ميليارد دلار در سال نرسيده است و با توجه به عرضه طلا در بانکها قيمت اين فلز کنترل شود.
همچنين حسين قضاوي در گفت وگو با فارس نيز ضمن تشريح وضعيت فعلي صندوق توسعه ملي در خصوص اينکه چرا با توجه به ايجاد اين صندوق در قانون برنامه پنجم، حساب ذخيره ارزي نيز به رسميت شناخته شده است، اظهار داشت: حساب ذخيره ارزي از همان ابتدايي که در قانون برنامه سوم پا به عرصه وجود گذاشت، قرار بود نقش يک "مکانيسم تثبيتي " را ايفا کند. وي افزود: اما از آنجا که اقتصاد ايران به درآمد نفتي وابسته است و اين منبع درآمدي در گذر زمان تحت تاثير تحولات بازار جهاني نفت با نوسان فزاينده و کاهنده مواجه بود، مقرر شد در ايام وفور مازاد درآمد نفتي نسبت به سقف مقرر در بودجه هاي سنواتي، اين مازاد وارد اين حساب شود.
به اعتقاد معاون اقتصادي بانک مرکزي، استفاده افراطي از درآمدهاي نفتي در سال هايي که اين درآمد با وفور همراه است، موجب انبساط بي رويه بودجه دولت و بزرگتر شدن دولت و افزايش افراطي تقاضاي کل شده و به افزايش سطح عمومي قيمتها به ويژه قيمت کالاهاي غير قابل مبادله يا به عبارتي بيماري هلندي مي شود.
قضاوي با بيان اينکه اگر اقتصاد کشور با سال هايي از افت درآمد نفتي مواجه شود، دولت نمي تواند رفتار بودجه اي قبلي خود را به يکباره کاهش دهد، تصريح کرد: در اين حالت دولت نه مي تواند حقوق کارمندان اضافه شده را قلم بگيرد نه مي تواند به تعهدات ايجاد شده بابت طرح هاي عمراني کلنگ خورده بي اعتنايي کند. وي در همين ارتباط خاطرنشان کرد: در شرايط مذکور است که اگر موجودي ارزي براي روز مبادا کنار گذاشته نشده باشد، راه عمده اي غير از تامين مالي کسري بودجه دولت از محل منابع بانک مرکزي و شبکه بانکي وجود نخواهد داشت و استفاده از اين راهکار هم تا آنجا که به منابع بانک مرکزي مربوط مي شود، عمدتا به افزايش حجم نقدينگي مي انجامد. معاون اقتصادي بانک مرکزي البته با اشاره به اينکه از سوي ديگر يکي از آثار شرايط مذکور در شبکه بانکي اين بوده که اثر تزاحمي براي بخش خصوصي دارد، ادامه داد: به اين معني که استفاده زياد دولت از منابع شبکه بانکي، دسترسي بخش خصوصي را به اين منابع محدود مي کند در حالي که بخش خصوصي در استفاده از منابع مالي کارآتر است و تزاحم بخش دولتي براي بخش خصوصي به تضعيف کارايي و رشد اقتصادي در سطح کلان مي انجامد. اين مقام مسئول در بانک مرکزي با بيان اينکه وجود حساب ذخيره ارزي مکانيسم تثبيتي است که مي تواند از سرايت شوک هاي فزاينده و کاهنده خارجي به درون اقتصاد جلوگيري کند، درباره ارزيابي خود از ميزان موفقيت حساب ذخيره ارزي با گذشت بيش از يک دهه از ايجاد آن، گفت: حساب ذخيره ارزي ايجاد شد تا به عنوان يک مکانيسم تثبيتي عمل کند و دولت خودش را با اين ضابطه رفتاري عادت دهد که متناسب با ميانگين بلند مدت درآمد سالانه نفتي، در هر سال از اين منبع خدادادي استفاده کند و نرخ ارز هم بر اساس همين ضابطه رفتاري شکل گيرد، طوري که درسالهاي وفور ارزي از عرضه افراطي ارز و تقويت مصنوعي پول ملي ناشي از وفور درآمدهاي نفتي پرهيز شود تا رقابت پذيري توليدات داخلي در برابر توليدات خارجي تضعيف نشود.
قضاوي در همين خصوص تاکيد کرد:  متاسفانه اضطرارهاي روزمره دولت را در طول سالهاي گذشته واداشت تا براي برداشت از حساب ذخيره ارزي، تعهداتي را به مجلس پيشنهاد کند و مجلس هم قدري بر اين فهرست تعهداتي افزود.
اين مقام مسئول در بانک مرکزي با اشاره به اينکه در نتيجه اين توضيحات دولت يک قاعده بازي را پيشنهاد و بر اساس قانون مجلس خود را بدان مقيد ساخت، تصريح کرد: انتظار مي رفت هر سال که مي گذرد اين قاعده بازي بيشتر رعايت شود و برداشت دولتي از حساب ذخيره ارزي صرفا به هنگام بروز کسري بودجه "غير مترقبه" سنواتي محدود شود، اما سنت به گونه اي شد که دولت تحت تاثير نيازهاي روزمره، تعهدات جديدي را به اتکاي حساب ذخيره ارزي بر عهده گرفت.
وي اظهار کرد: مجلس نيز به جاي آنکه نقش تعديل کننده داشته باشد، با توجه به توقعات محلي و منطقه اي که از نمايندگان مي رفت، اين فهرست تعهدات را طولاني تر کرد لذا قاعده بازي، هر ساله عوض شد.
قضاوي ضمن تاکيد براينکه نتيجه نوسانات نفتي تقريبا هر ساله در درون اقتصاد تزريق شد، بيان کرد: اين اتفاقات در حالي رخ مي داد که فلسفه وجودي حساب ذخيره ارزي آن بود که جلوي نفوذ اين نوسانات را به اقتصاد داخلي بگيرد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي درادامه اين توضيحات خود اذعان داشت:  حساب ذخيره ارزي به خاطر قوانين الحاقي و روزمره اي که تصويب شد، نتوانسته است تاکنون به عنوان يک مکانيسم تثبيتي، نقش خود را به خوبي ايفا کند اما اميد مي رود که با ايجاد صندوق توسعه ملي، اين حساب ذخيره ارزي جايگاه اصلي خود را بيابد و بتواند به نحو بهتري به عنوان يک مکانيسم تثبيتي عمل کند. وي توضيح داد: يعني آنکه ورودي به اين حساب تنها در صورتي برداشت شود که دولت با کسري "غير مترقبه" در بودجه سنواتي مواجه مي شود در غير اينصورت براي اين حساب، تعهدات جديدي، و لو به حکم قانون، ايجاد نشود. قضاوي ضمن بيان اينکه ديگر تسهيلات ارزي از حساب ذخيره وجود ندارد، تصريح کرد:  با شکل گيري صندوق توسعه ملي، اين کارکرد در حيطه اختيارات اين صندوق است و تسهيلات قبلي حساب ذخيره ارزي هم که وصول مي شود، در پايان هر سال، پنجاه درصد آن در قالب موجودي حساب ذخيره ارزي، به صندوق توسعه ملي منتقل خواهد شد. وي همچنين درباره رابطه منابع صندوق توسعه ملي با دارايي هاي خارجي بانک مرکزي ، اظهار کرد: ارتباط بانک مرکزي با صندوق توسعه ملي به لحاظ حسابداري مشابه ارتباط بانک مرکزي با حساب ذخيره ارزي است; همانطور که منابع حساب ذخيره ارزي جزو داراييهاي دولت بود، منابع صندوق توسعه ملي هم بدوا جزو داراييهاي دولتي محسوب مي شود. معاون اقتصادي بانک مرکزي ادامه داد:  بنابراين چنانچه صندوق نزد بانک مرکزي حسابي افتتاح کند، بانک مرکزي مشابه ساير بانکها، اين صندوق را يک هويت حقوقي مستقل مي بيند و صندوق در زمره يکي از مشتريان بانک مرکزي به حساب خواهد آمد.


 رئيس اتاق بازرگاني ايران:
 نرخ ارز با توجيهات غيرکارشناسي ثابت نگه داشته شده است 

رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: نرخ ارز با توجيهات غيرکارشناسي مثل جداول کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي ثابت نگه داشته شده است.
محمد نهاونديان در گفت وگو با ايسنا، درباره دلايل تصميم گيري در تثبيت نرخ ارز اظهار کرد: اين تصميم گيري بر اساس جداولي انجام مي شود که نشان مي دهد بيش از 75 درصد واردات ما کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي است و بالا رفتن نرخ ارز منجر به بالا رفتن قيمت توليد در کشور مي شود و به همين دليل بايد نرخ ارز کنترل شود.
وي گفت: اما بايد ديد چه کالاهايي نام کالاي واسطه اي يا سرمايه اي را بر خود گرفته اند. دستگاه هاي مسوول جدولي دارند که يک تيم نوع و ميزان واسطه اي و سرمايه اي و يا مصرفي بودن کالاها را مشخص مي کند و مثال هاي واضحي وجود دارد که روشن مي کند تا چه حد اين جداول غيرکارشناسي است.
رييس اتاق بازرگاني ايران تاکيد کرد: در واقع طرح سوالي است که مي تواند بسيار کمک کند براي اجتناب از استفاده استدلال حمايت از توليد در مورد ليستي که تعيين کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي آن بسيار سليقه اي است. 
نهاونديان ادامه داد: اگر به کالاهاي اين ليست نگاه کنيم بسياري از طرفداران حمايت از توليد از واردات بسياري از کالاهاي آن که عنوان واسطه اي و سرمايه اي دارند، طرفداري نخواهند کرد.  وي تاکيد کرد: اگر رابطه استدلال کنترل نرخ ارز را با اين طبقه بندي قطع کنيم و ليست کارشناسي تر تدوين شود کمک بزرگي است در مورد منطقي تر کردن گفتمان سياست ارزي مناسب. متاسفانه با توجيه حمايت از توليد و چنين جداولي نرخ ارز ثابت نگه داشته شده است در صورتي که مبناي اين استدلال کارشناسي شده نيست.  عضو شوراي پول و اعتبار گفت: تمام مسئولان کشور در مورد حمايت از توليد و افزايش صادرات و کاهش به اتکاي نفت اتفاق نظر دارند; اما اين که مصداق چيست و راهش چيست تحت الشعاع اين گونه ليست ها است که از درجه کارشناسي کمي برخوردارند.
وي گفت:  حداقل خواسته بخش توليد و صادرات اين است که اگر جلوي واردات ارزان گرفته نمي شود به آن يارانه  هم داده نشود. يعني حداقل متناسب با افزايش نرخ تورم، نرخ ارز هم افزايش بيابد و اين امر در برنامه پنجم هم آمده است. به گفته وي در سال 89 تورم جهاني 3/4 درصد و تورم ايران 12/4 درصد بوده است که اين اختلاف دقيقا ضرر را متوجه صادرکنندگان مي کند.
بر اساس پيگيري خبرنگار ايسنا در جداول تعيين کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي گندم90 درصد واسطه يي، روغن زيتون 100درصد واسطه اي، پارچه ساده 100درصد واسطه اي، مفتول 100درصد واسطه اي، اره دستي90 درصد سرمايه اي، قطعات شيرآلات چدني 100درصد واسطه اي، شارژ باتري80 درصد سرمايه اي، دوربين70 درصد سرمايه اي عنوان شده است که به نظر کارشناسي نمي آيند.


 وزير ارتباطات معاونش راعزل کرد 

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات پس از تصويب لايحه ادغام اين وزارتخانه با وزارتخانه هاي راه و مسکن، معاون پارلماني و حقوقي خود را از اين سمت عزل کرد که به نظر مي رسد يکي از دلايل اصلي اين اقدام وزير ارتباطات انحلال وزارت ارتباطات باشد. به گزارش مهر، لايحه تجميع وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با مسکن و شهرسازي و راه و ترابري و تشکيل وزارتخانه جديدي تحت عنوان امور زيربنايي و ارتباطات چهارشنبه 11 خردادماه جاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد تا از اين پس امور مربوط به اين وزارتخانه ها تحت نظر يک وزارتخانه و با يک وزير اداره شود. اين تصميم ناگهاني نمايندگان خانه ملت که انتقادات شديدي را در ميان جامعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به همراه داشته است با واکنش هايي نيز از سوي مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز همراه بوده و مسئولان اين وزارتخانه اين اقدام مجلس را عجولانه و به دور از کار کارشناسي و مساوي با مرگ فناوري اطلاعات در کشور و در تضاد با سياستهاي دولت در راستاي حرکت به سوي اقتصاد دانش بنيان عنوان کرده اند. در همين حال شنيده ها حاکي از آن است که دليل عزل معاون پارلماني و حقوقي وزير ارتباطات نيز به کم کاري و عدم حضور فعال وي در مجلس شوراي اسلامي و عدم دفاع از کيان وزارت ارتباطات در صحن مجلس مربوط مي شود. به نحوي که گفته شده وي طي چند هفته اخير کمترين حضور را در مجلس داشته است. با حکم وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، محمد خواجه پور از سمت معاون حقوقي و پارلماني و امور دولت اين وزارتخانه عزل و سيد جمال الدين ارجمند به سمت سرپرست اين معاونت منصوب شد.


 جزئيات بودجه عمراني سال جاري 

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي جزئيات بودجه عمراني جاري را اعلام کرد و از اختصاص 85 تا 86 درصد بودجه عمراني سال گذشته خبر داد.  رحيم ممبيني در گفت وگو با فارس، در مورد تخصيص اعتبارات عمراني قانون بودجه 89 گفت: از 31/6 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني قانون بودجه 89 به طور شفاف حداکثر 25 هزار ميليارد تومان اختصاص يافت، زيرا 2 هزار ميليارد تومان از اين رقم براي هدفمندسازي يارانه ها بود که خيلي نقشي نداشته، چون تحققي نداشته است و يک قسمت از اين اختصاص مربوط به پيمانکاري بوده است.  معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي افزود: اگر بودجه هدفمندي يارانه ها و پيمانکاري جدا شود، حدود 25 هزار ميليارد تومان از بودجه هاي عمراني سال گذشته اختصاص يافت. از اين رقم با احتساب ماده 10 و 12 براي حوادث غيرمترقبه که عمده آن از جنس هزينه هاي عمراني بوده است، دولت 21/5 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني در سال گذشته پرداخت کرده که تحقق 85 تا 86 درصدي اعتبارات عمراني را شامل مي شود. ممبيني افزود: اگر اعتبار ماده 10 و 12 پرداخت نمي شد رقم تخصيص اعتبار افزايش مي يافت اما با اين دو ماده طبيعي است که تخصيص بقيه اعتبارات کاهش پيدا کند.  وي با بيان اينکه اعتبارات عمراني قانون بودجه 90 نسبت به لايحه دولت 5 هزار ميليارد تومان کاهش يافت، گفت: در لايحه بودجه 47/6 هزار ميليارد تومان پيشنهاد دولت بود که در مجلس 34/9 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني مصوب شد. همچنين رقم 6/4 هزار ميليارد تومان براي پرداخت بودجه عمراني از حساب ذخيره ارزي پيشنهاد شده بود که نمايندگان مجلس اين رقم را حذف کردند.


 هشدار وزير مسکن به محتکران خانه هاي خالي در تهران 

وزير مسکن و شهرسازي به صاحبان خانه هاي خالي در تهران هشدار داد چنانچه خانه هاي خود را وارد مدار استفاده نکنند، هم براي هر متر مربع اجاره اين خانه ها قيمت تعيين مي شود و هم با صاحبان بالاي دو واحد خالي برخورد قانوني خواهد شد.
علي نيکزاد وزير مسکن و شهرسازي در گفت وگو با فارس درباره "افزايش 8 تا 12 درصدي قيمت مسکن در کشور " اظهار داشت: فرض کنيم که اصلا قيمت مسکن 20 درصد افزايش داشته است که به نظر بنده طبيعي است.
وي افزود: بالاخره وقتي شما در کشور تحول بزرگ اقتصادي انجام مي دهيد، روي همه چيز تاثير مي گذارد; حالا 5 تا 10 درصد هم روي قيمت مسکن رفته اما قطعا اين رقم کم تر از نرخ تورم است و تلاش مي کنيم با افتتاح هاي پشت سر هم بتوانيم وضعيت را متعادل کنيم. هفته گذشته مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاک اعلام کرد که "قيمت مسکن در کشور 8 درصد و در تهران 10 تا 12 درصد افزايش يافت".
وزير مسکن و شهرسازي اظهار داشت: قيمت ملک در سمنان 50 درصد و در قم 30 درصد کاهش يافت و در ديگر استان هايي که مسکن مهر را ساخته ايم و تحويل داده ايم، قيمت مسکن به دليل آنکه متقاضي نيست کاهش چشمگيري داشته است.
وزير مسکن و شهرسازي گفت: اينکه بگوييم بعد از هدفمندي يارانه ها مطلق هيچ چيز گران نشده که درست نيست ولي جمع که مي بنديم با توجه به کار بزرگي که در حال انجام است، قابل دفاع است و نمي توان انتظار داشت اصلا هيچ چيز گران نشود اما اگر در حد زير تورم باشد، برد دولت است.
وزير مسکن و شهرسازي اظهار داشت: از سال 80 تا 89 در جمهوري اسلامي فقط در سال 1386 تعداد 680 هزار واحد پروانه مسکوني صادر شده و بنا بر آمار رسمي بانک مرکزي ما در سال گذشته براي 720 واحد مسکوني پروانه ساختماني صادر کرديم که اين به معناي رونق در عين کاهش تورم و تثبيت قيمت بود.
وي با تاکيد بر اينکه "وزارت مسکن آنقدر مسکن ساخته که روي دست مانده است "، خاطر نشان کرد که اين خانه ها در شهرهاي جديد پرند، پرديس و هشتگرد در قالب طرح مسکن مهر و طرح هاي انبوه سازي احداث شده و آماده واگذاري به شرکت  هاي تعاوني متقاضي است.
وي با تاکيد بر اينکه با وجود امکان برخورد قانوني تا امروز بناي حکومت اسلامي مردمداري بوده، به صاحبان خانه هاي خالي در تهران هشدار داد چنانچه خانه هاي خود را وارد مدار استفاده نکنند، هم براي هر متر مربع اجاره در مناطق 22 گانه قيمت تعيين خواهد شد و هم با صاحبان بالاي دو واحد خالي به صورت تعزيراتي برخورد مي  شود.
نيکزاد خاطر نشان کرد که "سه شنبه گذشته در کارگروه مسکن که با حضور وزير دادگستري برگزار شد، کارگروهي به منظور بررسي وضعيت خانه هاي خالي در کشور تشکيل شد و رسيدگي به وضعيت اين خانه ها با جديت از سوي اين کارگروه پيگيري مي شود ".


 دو راهي انتظار 
نويسنده : مريم نجفيان

شاخص بورس اوراق بهادار ديروز با کاهش 169 واحدي همچنان در کانال 25 هزار باقي ماند و بر روي رقم 25121 واحد ايستاد.  حجم کم معاملات در روز گذشته و منفي بودن بازار ديروز و عدم وجود رونق و پيشي گرفتن عرضه از تقاضا طي معاملات ديروز مي تواند بيانگر اين مطلب باشد که براي امروز و روزهاي ابتدايي هفته آينده فشار عرضه ها افزايش مي يابد، البته گفتني است نشست خبري رياست جمهوري مي تواند نقش تعيين کننده اي براي روند معاملات امروز داشته باشد. در گروه خودرويي ها ديروز شاهد معاملات منفي و اکثرا توام با صف فروش بوديم. بطوري که نمادهاي ايران خودرو، سايپا، پارس خودرو، گروه بهمن، سرمايه گذاري سايپا و سرمايه گذاري گسترش ايران خودرو با صف فروش و جمع آوري هاي پي درپي صف مواجه بودند. در گروه بانکي ها بانک سرمايه در فرابورس ديروز صف  20ميليوني خود را عرضه نمود تا براي معاملات امروز متعادل گردد. بانک سينا و حق تقدم آن نيز که از ديروز بر روي تابلو رفته است، با معاملاتي مثبت و متعادل همراه بودند. بانک پارسيان و صادرات در درصدهاي منفي معامله شدند. صدرا ليدر تجهيزاتي ها ديروز صف خريد خود را واگذار نمود تا با معاملاتي متعادل و مثبت همراه شود. در نماد آذراب نيز معاملاتي مشابه را شاهد بوديم. در گروه سيماني ها ديروز سيمان سبزوار، دورود، شاهرود، تهران و سيمان سپاهان با صف خريد و معاملاتي مثبت همراه بودند. خبر افزايش قيمت سيمان اميد دوباره به اين گروه را در بازار زنده نموده ا ست. از سرمايه گذاري ها ديروز صندوق بازنشستگي، سرمايه گذاري صنعت و معدن با معاملاتي مثبت و متعادل همراه بودند اما سرمايه گذاري غدير در درصدهاي منفي معامله شد. همانگونه که در معاملات ديروز شاهد بوديم بازار در  انتظار به سر مي برد، با توجه به آرام شدن فضاي سياسي و افزايش قيمت هاي جهاني رونق نگرفتن بازار اهالي تالار را با دو راهي مواجه ساخته است. ديروز نماد 96 سهم با رشد قيمت نسبت به روز گذشته، 108 سهم با افت قيمت و 21 سهم بدون تغيير مورد معامله قرار گرفت. گفتني است ارزش کل معاملات بورس و فرابورس معادل 46/5 ميليارد تومان به ثبت رسيد.


 اخبار کوتاه 

گزارش بانک مرکزي از گراني ها

نوسانات قيمتي 41 کالاي اساسي در هفته گذشته بيانگر افزايش قيمت تخم مرغ، برنج و حبوبات، ميوه هاي تازه، گوشت قرمز، قند و شکر، چاي و روغن نباتي است. آمارها نشان مي دهد که در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات بهاي پنير غيرپاستوريزه نسبت به هفته قبل افزايش جزئي ولي قيمت کره پاستوريزه کاهش داشت البته بهاي ساير اقلام اين گروه ثابت بود.  براساس گزارش بانک مرکزي در گروه برنج، بهاي برنج وارداتي غيرتايلندي اندکي کاهش ولي قيمت انواع برنج داخله درجه يک و درجه دو افزايش داشت.  بانک مرکزي در ادامه اين گزارش تاکيد کرده است در اين هفته قيمت گوشت گوسفند و گوشت گاو و گوساله اندکي افزايش ولي بهاي گوشت مرغ کاهش داشت. همچنين در هفته مورد بررسي قيمت قند، چاي خارجي و روغن نباتي جامد افزايش ولي بهاي شکر و روغن نباتي مايع کاهش جزئي يافت. 


صنعت و معدن امسال
400 هزار شغل ايجاد مي کند

سرپرست وزارت صنايع و معادن پيش بيني کرد تا سهم اين وزارتخانه در اشتغالزايي در سال جاري معادل 16 درصد از 2.5 ميليون شغل پيش بيني شده باشد و بر اين اساس حدود 400 هزار شغل از طريق سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن محقق گردد. مهدي غضنفري گفت: شوراي عالي اشتغال امسال براي هر کدام از دستگاه ها جهت تحقق اشتغال پايدار در کشور تکاليفي را تعيين کرده که با توجه به اينکه وزارت صنايع درسال گذشته توانست 240 هزار شغل جديد از 1.5 ميليون شغل را ايجاد کند ، بنابراين تحقق سهم 400 هزار نفري از اين وزارتخانه انتظار مي رود.


سيستم همراه بانک صادرات
به 425 هزارمشتري
سرويس مي دهد

425 هزار نفر از مشتريان بانک صادرات ايران از سرويس غير حضوري بانکداري مبتني بر تلفن همراه بانک صادرات(danking modile)  استفاده و از مزاياي ويژه آن همچون امکان انتقال وجه بين حسابهاي بانک صادرات و ساير بانکهاي کشور بهره مند مي باشند. به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، اين بانک در راستاي همسويي با بانکداري روز دنيا و تامين آسايش و رفاه مشتريان خود از تيرماه سال 1387 سرويس دهي از طريق تلفن همراه را رسما آغاز و بيش از 425 هزار نفر از مشتريان اين بانک تا پايان ارديبهشت  ماه1390 در سيستم همراه بانک صادرات ثبت نام و از مزاياي اين خدمت نوين برخوردار مي باشند. براساس اين گزارش مجموعا بالغ بر 540 هزار حساب از سيستم هاي يکطرفه و دو طرفه بانک استفاده مي کنند و همچنين 134 هزار حساب از خدمات سيستم پياه کوتاه(sms)  که آخرين گردش حساب مشتري را اعلام مي کند، بهره مند مي باشند.


قرعه کشي جوايز حساب هاي پس انداز بانک ملي 21 خرداد
برگزار مي شود

سي ودومين مرحله قرعه کشي جوايز حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانک ملي ايران با حضور هيات نظارت در روز 21 خرداد ماه جاري برگزار مي شود. به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، در اين مرحله از قرعه کشي بالغ بر 906 هزار فقره جايزه به مبلغ 672 ميليارد ريال به برندگان اهدا خواهد شد. گفتني است فهرست اسامي برندگان حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از تاييد قرعه کشي توسط هيات نظارت اعلا م خواهد شد. اين گزارش مي افزايد 1507 فقره جايزه نقدي 250 ميليون ريالي پاداش ويژه سي ودومين مرحله قرعه کشي جوايز حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانک ملي ايران مي  باشد در عين حال 1307 کمک هزينه ازدواج هر يک به ارزش 50/000/000 ريال، 1307 آلبوم سکه طلا  هر يک به ارزش 30/000/000 ريال، 1307 بن خريد صنايع دستي و فرش دستباف هريک به ارزش 5/000/000 ريال، 1307 سکه بهار آزادي و ميلياردها ريال جوايز نقدي از ديگر پاداش هاي مادي اين مرحله از قرعه کشي است.


امکان برداشت از طريق
دستگاه هاي کارت خوان منصوب در شعب بانک رفاه

امکان برداشت و مانده گيري از حساب براي دارندگان کارت هاي عضو شبکه شتاب توسط دستگاه هاي کارت خوان شعب بانک رفاه، فراهم شد. به گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران; از اين پس دارندگان کارت هاي عضو شبکه شتاب با مراجعه به يکي از شعب بانک رفاه مي توانند روزانه نسبت به برداشت (تا سقف پنج ميليون ريال) و اخذ مانده حساب خود از طريق دستگاه کارت خوان(pab Pin)  اقدام کنند.