نسخه شماره 2608 - 1390/01/24 -

در صورت تصويب دولت
سهميه بنزين منطقه اي تعيين مي شود


مصرف گاز صنايع بعد از هدفمندي يارانه ها افزايش يافت


رده بندي کيفي خودروهاي سواري و وانت

از سوي مدير کل کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون تشريح شد:
جزئيات ايجاد يک ميليون شغل جديد


عملکرد 2 ساله مسکن مهر


نفت اوپک به 120 دلا ر رسيد


آمادگي بانکها براي پرداخت ماهيانه يارانه


يکروز در سايه بيمه


اقبال بورس به بانکي ها


اخبار کوتاه


 در صورت تصويب دولت
 سهميه بنزين منطقه اي تعيين مي شود 

همزمان با تثبيت قيمت و سهميه بنزين و CNG در ارديبهشت ماه امسال، بسته پيشنهادي منطقه اي شدن سهميه بنزين خودروها به دولت ارسال شد.
به گزارش مهر، اجراي قانون هدفمندي يارانه ها منجر به صرفه جويي نزديک به دو ميليارد دلار با کاهش مصرف فرآورده هاي مختلف نفتي و توقف واردات بنزين و گازوئيل شده است.
اجراي اين جراحي اقتصادي در کاهش مصرف بنزين به عنوان استراتژيک ترين کالاي نفتي کشور هم تاثير گذار بوده است به طوري که مطابق با آمارهاي وزارت نفت در سه ماهه نخست اصلاح قيمت بنزين، مصرف اين فرآورده نفتي بيش از هفت ميليون ليتر در روز کاهش يافته است.
براين اساس، متوسط مصرف بنزين با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از 61 به 54 ميليون ليتر در روز کاهش يافته، ضمن آنکه با کاهش سهميه هاي بنزين ميانگين مصرف اين محصول نفتي در سال گذشته به 61 ميليون ليتر در روز رسيده است.
همزمان با اختصاص 120 ليتر سهميه بنزين نوروزي به خودروها، مصرف اين حامل انرژي در 14 روز نخست فروردين ماه با رشدي بيش از 10 درصدي به مرز 67 ميليون ليتر در روز رسيد که به تدريج با به پايان رسيدن سهميه هاي نوروز متوسط مصرف بنزين کشور هم روندي نزولي داشته است. کارشناسان اقتصادي پيش بيني مي کنند با توجه به اصلاح نرخ بنزين و به پايان رسيدن سهميه بنزين يارانه اي (بنزين 100 توماني) ذخيره سازي شده در کارتهاي هوشمند سوخت مصرف بنزين در ماه هاي آينده به ميزان قابل توجه اي کاهش يابد. دولت از پائيز سال گذشته با توجه به تعويق زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تصميم گرفت که سهميه بنزين خودروهاي شخصي را به صورت ماهانه به کارت هوشمند سوخت آنها واريز شود که اين سناريو در سالجاري هم ادامه پيدا مي کند. پيگيري هاي خبرنگار مهر نشان مي دهد که ارديبهشت ماه سالجاري قيمت و سهميه بنزين خودروها بدون هيچ گونه تغييري تثبيت خواهد شد به طوري که تا ساعت 24 روز 31 فروردين ماه 60 ليتر بنزين با نرخ نيمه يارانه اي 400 تومان به 10 ميليون و 900 خودروي بنزين سوز واريز خواهد شد. همچنين در دومين ماه فصل بهار سهميه بنزين موتورسيکلتها و برخي از خودروهاي خدماتي و عمومي همچون روال گذشته تثبيت خواهد شد، ضمن آنکه ارديبهشت ماه امسال 500 ليتر سهميه بنزين با نرخ آزاد (700 توماني) براي خودروها در نظر گرفته شده است.
در همين حال برخي از مسئولان وزارت نفت و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت اخيرا با تاکيد بر اينکه در حال حاضر هيچ گونه تصميمي در سطح دولت براي تغييرات قيمتي و يا ميزان سهميه حاملهاي انرژي گرفته نشده است به مهر اعلام کرده اند: در صورت هر گونه تغييرات ستاد هدفمندي يارانه ها به صورت گسترده اطلاع رساني خواهد کرد.
به گزارش مهر، در شرايط فعلي پس از بنزين از CNG پر طرفدارترين حامل انرژي در بين خودروسواران کشور است به طوري که هم اکنون به طور متوسط روزانه بيش از 15 ميليون متر مکعب گاز طبيعي در جايگاههاي CNG سراسر کشور مورد استفاده قرار مي گيرد.  از اواسط فروردين ماه امسال با کاهش تدريجي سهميه بنزين نيمه يارانه اي خودروها مصرف CNG در جايگاهها افزايش يافته است که با توجه به ساخت نزديک به 600 جايگاه جديد گاز پيش بيني مي شود مصرف اين حامل انرژي تا پايان امسال از مرز 20 ميليون متر مکعب در روز عبور کند. با گذشت پنج سال از اجراي نظام سهميه بندي و عرضه کارتي اين فرآورده نفتي، پيش بيني مي شود مرحله جديدي از نظام هوشمند مديريت مصرف بنزين در سطح کشور اجرايي خواهد شد.
در حال حاضر سهميه اختصاصي به خودروها در استانهاي مختلف کشور از روند يکساني برخوردار است به طوري که در هر دوره تفاوتي بين سهميه بنزين در کلانشهرها و شهرهاي کوچک وجود ندارد و اين در حالي است که تراکم بالاي خودروها در شهرهاي بزرگ موجب افزايش مصرف بنزين مي شود. اسفند ماه سال گذشته بسته پيشنهادي منطقه اي شدن سهميه بنزين خودروها به دولت ارسال شده است که در فاز اول تا پايان سه ماهه نخست سالجاري در خصوص اختصاص سهميه بنزين به تاکسي ها در قالب طرح منطقه اي تصميم گيري نهايي انجام مي شود. محمد رويانيان رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور اسفند سال گذشته در جمع خبرنگاران در خصوص اجراي اين طرح، گفته بود: در صورت اتخاذ هر گونه تصميم گيري ستاد هدفمندي يارانه ها به صورت گسترده اطلاع رساني لازم را انجام مي دهد.
پيش بيني مي شود تا ابتداي تير ماه امسال با نهايي شدن برخي از سازو کارهاي اجرايي، فاز اول اختصاص منطقه اي سهميه هاي بنزين خودروها در برخي از نقاط کشور اجرايي شود. همزمان با اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه ها و اصلاح قيمت حاملهاي مختلف انرژي، بنزين به صورت سه نرخي و دو نرخي گازوئيل در جايگاه هاي سوخت سراسر کشور فراهم شده است. بر اساس اعلام ستاد هدفمندي يارانه ها، از ساعت 24 روز يکشنبه 28 آذرماه بنزين حمايتي 100 تومان، بنزين سهميه اي 400 تومان، بنزين آزاد 400 تومان، سي.ان.جي 300 تومان، گازوئيل سهميه اي 150 تومان و گازوئيل آزاد 350 تومان در جايگاه ها عرضه مي شود.
در حال حاضر 10 ميليون و 900 هزار خودروي بنزين سوز، هفت ميليون موتورسيکلت، 680 هزار خودروي گازوييل سوز و در مجموع 19 ميليون کارت هوشمند سوخت در سطح کشور فعال است.


 مصرف گاز صنايع بعد از هدفمندي يارانه ها افزايش يافت 

برخلاف پيش بيني هاي قبلي، مصرف گاز در واحدهاي صنعتي و معدني کشور بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با افزايش مواجه شده است.  به گزارش ايسنا، در حالي که پيش بيني مي شد بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت حامل هاي سوختي، مصرف انرژي در بخش صنعت و معدن کشور با کاهش روبه رو شود، اما اين اتفاق نه تنها رخ نداده، بلکه به عنوان مثال مصرف گاز در صنايع کشور روزانه 20 ميليون متر مکعب افزايش هم يافته که نشان دهنده رونق توليد است.  با اين وجود رضا فاطمي امين - معاون وزير صنايع و معادن، افزايش مصرف گاز در صنايع کشور را اتفاق خوبي مي داند و مي گويد: بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از مصرف گاز در بخش خانگي کاسته و بر مصرف گاز در بخش صنعت اضافه شده است. ضمن اين که افزايش مصرف گاز در واحدهاي صنعتي نشان مي دهد که اين واحدها بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نه تنها با مشکلي روبرو نشده اند، بلکه بر فعاليت هاي خود نيز افزوده اند.  وي افزود: در درازمدت موضوع مهم ارتقاي بهره وري مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي نيز محقق خواهد شد.  معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن که در عين حال رياست ستاد تحول صنايع و معادن را نيز بر عهده دارد، به خبرنگار ايسنا گفت: امسال نيز همچون سال قبل پنج ميليون ليتر در روز سهميه  گازوئيل 150 توماني به صنايع اختصاص يافته است. البته با توجه به توسعه ي گازرساني در کشور و اتصال واحدهاي صنعتي به شبکه  گاز پيش بيني مي کنيم گازوئيل سهميه اي بيشتري به ساير واحدهاي صنعتي برسد که ظرف روزهاي آينده بخش نامه اي را در اين زمينه به استانهاي کشور ابلاغ مي کنيم.


 رده بندي کيفي خودروهاي سواري و وانت 

در آخرين ماه سال گذشته خودرو مزدا3 جديد توانست صدر جدول با کيفيت ترين خودروهاي سواري داخلي را به خود اختصاص دهد. به گزارش ايسنا، رده هاي دوم و سوم نيز به خودروهاي نيسان ماکسيما و هيونداي آوانته رسيد. در قعر جدول نيز مي توان نام هايي همچون پرايد پارس خودرو، پرايد صبا، سايپاX231  و پژو روآي سال را ديد. همچنين در رده بندي کيفي خودروهاي سواري داخلي تندر90 پارس خودرو بالاتر از تندر90 ايران خودرو جاي گرفت.  در بخش فنربندي، تعليق و فرمان بيشترين نمره منفي مربوط به خودروي ام.وي.ام 530 بود. در بخش موتور و انتقال قدرت پژو روآي سال حائز بيشترين نمره منفي شد. در دو بخش ترمز و تجهيزات الکتريکي به ترتيب هيونداي ورنا و پرايد صبا بيشترين نمره منفي را گرفتند. در بخشهاي صداهاي غير عادي، بدنه، نفوذ آب و رنگ نيز به ترتيب پرايد صبا، پرايد پارس خودرو، سايپاX231  و پرايد پارس خودرو صاحب بيشترين نمره منفي شدند. در آخرين ماه سال گذشته در مجموع 21 مدل خودروي سواري مورد ارزيابي کيفي قرار گرفتند که در اين بين 12 خودرو صاحب رده ي خيلي خوب، 7 خودرو صاحب رده ي خوب و دو خودرو نيز صاحب رده  قابل قبول شدند. نگاهي به رده بندي کيفي وانت هاي داخلي نيز نشان مي دهد که در آخرين ماه سال قبل وانت کاپرا در ميان همتايان خود صدرنشين شد و رده هاي بعدي به ترتيب به وانت مزدا تک کابين، وانت شوکا، وانت ديزل زامياد، وانت نيسان سي.ان.جي، وانت پيکان تبريز و وانت مزداي دو کابين اختصاص يافت.


 از سوي مدير کل کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون تشريح شد:
 جزئيات ايجاد يک ميليون شغل جديد 

مديرکل دفتر کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون از برنامه ايجاد يک ميليون شغل در سال جاري خبر داد و گفت: سهم بخش تعاون از 2/5 ميليون فرصت جديد شغلي امسال، يک ميليون تعيين شده است. رحمان رنجبر در گفت وگو با مهر از تشکيل بنياد توسعه تعاون بانوان در کشور خبر داد و گفت: اين بنياد هم اکنون در تهران و مراکز استان هاي کشور تشکيل شده است و وظيفه دارد تا بر اساس تفاهم نامه اي که با وزارت تعاون منعقد کرده است، مسئوليت ساماندهي 100هزار زن متقاضي شغل در کشور را بر عهده گيرد. مديرکل دفتر کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون با تاکيد بر اين موضوع که از طريق بنياد توسعه تعاون و کارآفريني بانوان علاوه بر ساماندهي نيازهاي شغلي زنان در اين بخش فرصت هاي شغلي جديدي نيز ايجاد خواهد شد، اظهار داشت: همچنين براي توانمندسازي جويندگان کار در بخش زنان نيز اقداماتي صورت خواهد گرفت. رنجبر همچنين به تلاش در حمايت و توانمندسازي کارآفرينان اشاره کرد و افزود: در اين رابطه طرحي را با دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران بررسي کرديم که در نهايت منجر به عقد قرارداد و تفاهم نامه شد. در قالب اين تفاهم نامه تلاش مي شود تا آموزش هاي مجازي در مباحث مختلف کارآفريني به شرکت کنندگان در دورهاي مختلف کارآفريني ارائه شود. وي خاطر نشان کرد: براي تحقق اين منظور از سوي دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران نيز يک بسته کارآفريني تدوين و ارائه شده است به نحوي که هم اکنون اين برنامه در قالب يک سي دي آموزشي توسط بنيادهاي توسعه کارآفريني و اشتغال در استان ها قابل توزيع است. اين مقام مسئول در وزارت تعاون با بيان اين مطلب که به اين منظور 100هزار کارآفرين امکان دسترسي به سي دي هاي آموزشي را خواهند داشت، ادامه داد: هم اکنون ارائه آموزش هاي مجازي براي کارآفرينان ثبت نام شده در سايت وزارت تعاون قابل دسترسي است و آنها مي توانند با مراجعه به سايت وزارت تعاون پاسخ سوالات خود را دريافت کنند. به گفته رنجبر، در راستاي ارتقاي سطح توانمندي کارآفرينان آموزش هاي مجازي از سوي دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران ارائه مي شود که متقاضيان شرکت در اين دوره هاي مجازي مي توانند پس از شرکت در اين دوره ها، در آزمون مجازي نيز شرکت کنند که اگر بتوانند با موفقيت دوره را پشت سر بگذارند، گواهينامه اتمام دوره مهارت کارآفريني دريافت خواهند کرد. مديرکل دفتر کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون بيان داشت: پيش بيني مي شود 100هزار نفر بتوانند از طريق ايجاد تعاوني هاي کارآفريني مشغول به کار شوند. به صورت کلي اين تعاوني ها با هدف ايجاد اشتغال و رونق در بازار کار توسعه خواهند يافت. وي از برنامه ريزي دولت براي ايجاد 1 ميليون فرصت جديد شغلي در سال جاري از طريق فعاليت هاي بخش تعاون و همچنين راه اندازي تعاوني هاي کارآفريني خبر داد و بيان داشت: به صورت کلي از 2/5 ميليون تعهد اشتغال استان ها در سال جاري که توسط دولت هدف گذاري شده است، 1 ميليون بايد توسط بخش تعاون ايجاد شود. اين مقام مسئول در وزارت تعاون همچنين به اقداماتي که توسط وزارت تعاون در اين بخش صورت گرفته است نيز اشاره کرد و افزود: وزارت تعاون براي نيل به اين منظور سعي کرده است تا ضمن مطالعه و تدوين طرح هاي کسب و کار و خوشه سازي توليدات، شرايط جديدي را براي اشتغال زايي ايجاد کند.


 عملکرد 2 ساله مسکن مهر 

بررسي عملکرد 2 ساله طرح مسکن مهر نشان دهنده ثبت نام بيش از 4 ميليون و 234 هزار نفر در کل کشور است که از اين تعداد بيش از 1 ميليون و 542 هزار نفر پذيرفته شدند، ضمن اينکه در اين مدت 7 هزار و 646 تعاوني در قالب کارمندي، کارگري و آزاد تشکيل شد. به گزارش مهر، بررسي جزئيات کامل عملکرد بخش تعاون در مسکن مهر کشور از سال 87 تا پايان سال 89 نشان مي دهد که در اين بخش مجموعا 4 ميليون و 234 هزار و 766 تقاضا در پورتال وزارت تعاون به ثبت رسيده است. همچنين در اين رابطه تاکنون 7 هزار و 646 تعاوني مسکن مهر کارمندي، کارگري و آزاد نيز تشکيل شده است. بر پايه اين گزارش، تعداد اعضاي تعاوني هايي که به نوعي تقاضاهاي آنها به تاييد رسيده است نيز بالغ بر 1 ميليون و 542 هزار و 467 نفر است که اين ميزان معادل حدود 37 درصد کل متقاضيان ثبت نام شده است. همچنين در اين رابطه 946 هزار و 890 نفر از اعضاي واجد شرايط معرفي شده به سازمان مسکن و شهرسازي، در قالب تعاوني بوده است. در اين زمينه 807 هزار و 717 واحد مسکوني نيز تا پايان 89 در مرحله ساخت بوده است و تعداد 46 هزار و 588 واحد مسکوني نيز آماده تحويل شد.


 نفت اوپک به 120 دلا ر رسيد 

دبيرخانه سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) از افزايش قيمت سبد نفتي اين سازمان به سطح 120 دلار و ثبت رکوردي بي سابقه خبر داد.  به گزارش ايسنا، دبيرخانه  اوپک در گزارش جديد خود عنوان کرد که سبد نفتي اوپک  متشکل از 13 نوع نفت  خام  در آخرين روز مورد بررسي به 120 دلار و يک سنت رسيده و اين در حالي است که اين شاخص در مقايسه با دوره پيشين معادل دو دلار و 36 سنت افزايش پيدا کرده است.  اين درحالي است که اعضاي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) در آخرين نشست خود که در اکوادور برگزار شد، درحالي توليد نفت را بدون هيچ تغييري ثابت نگه داشتند که اوپک در تمام نشست هاي خود در سال هاي 2009 و 2010 هم تصميم تکراري "تغيير ندادن سقف توليد" را تکرار کرده بود، ولي طي سال 2008 با چند بار کاهش توليد، تصويب کرده بود که سطح توليد روزانه اين سازمان به 24 ميليون و 845 هزار بشکه کاهش پيدا کند که هم اکنون اين مقدار ثابت باقي مانده است. موفقيت سازمان اوپک در بيش از دو برابر کردن قيمت نفت پس از آن که با تجربه قيمت 32 دلاري به پايين ترين سطح خود در پنج سال اخير رسيده بود.


 آمادگي بانکها براي پرداخت ماهيانه يارانه  

مديرکل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي از آمادگي کامل بانکها براي پرداخت ماهيانه يارانه هاي نقدي خبرداد و پيشنهاد کرد که مبالغ يارانه هاي نقدي براي مقارن نشدن با پرداخت حقوق در پايان ماه، در مقطع زماني بين دهم تا بيستم هر ماه به حسابها واريز شود. مهران شريفي در گفت وگو با مهر از آمادگي کامل بانک ها و سيستمهاي الکترونيکي آنها براي پرداخت ماهيانه يارانه هاي نقدي خبرداد و گفت: بانکها همانگونه که تاکنون پرداخت يارانه هاي نقدي را به خوبي مديريت کرده اند، پس از اين  نيز مديريت خواهند کرد. مديرکل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي پيشنهاد کرد که مبالغ يارانه هاي نقدي براي مقارن نشدن با پرداخت حقوق کارمندان و غيره در پايان ماه، در مقطع زماني بين دهم تا بيستم هر ماه به حسابها واريز شود، زيرا در اين مقطع زماني حجم تراکنش بانکها پائين است و تراکيفي ايجاد نمي شود. وي با بيان اينکه دلايل اينکه هنوز اين موضوع مد نظر قرار نگرفته است را نمي دانم، افزود: سازمان يا نهاد مسئول در اين زمينه تصميم گيري مي کند و اگر يارانه هاي نقدي در اين مقطع زماني پرداخت شود با کيفيت مطلوب تري همراه خواهد بود.


 يکروز در سايه بيمه 
نويسنده : محمدرضا حقي

طبق آمارهاي منتشره فاصله ژرفي بين ميزان سرانه حق بيمه در کشورهاي صاحب اين صنعت و کشورمان است; به طوريکه، رئيس کل بيمه مرکزي در آخرين اظهارنظر خود در اين خصوص ابزار داشت که حق سرانه بيمه در کشور در حالي تنها 4 دلا ر است که در جهان بيش از 130 دلا ر در سال است. عوامل متعددي در ايجاد اين فاصله هنگفت دخالت دارند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادي و همچنين جامعه شناسان تقويت حس اعتماد بين بيمه گران و بيمه گزاران در فراگير شدن و توسعه صنعت بيمه در کشور مهمترين دليل استقبال عمومي از بيمه ها خواهد بود. متاسفانه گاهي اوقات رفتارهايي در بين مسوولين شرکتهاي بيمه رخ مي دهد که نه تنها به رشد و توسعه همه جانبه صنعت بيمه کمک نمي کند بلکه دستاوردهاي صورت گرفته در اين حوزه را نيز تحت الشعاع قرار مي دهد. همچنين متاسفانه در صنعت بيمه نيز همچون ساير بخشهاي اجرايي ديگر کشوردر صورت بروز اشتباهات و بداخلا قي هاي صنفي هيچ گونه پاسخگويي از سوي مسوولا ن اين صنعت ديده نمي شود. سرگذشتي که در ذيل به آ ن اشاره خواهد شد حاصل خدمات و رشادت هاي مديران بيمه ايران است که در جهت رفاه حال عموم بيمه گذاران ايراني در نظر گرفته اند; باشد که روزي اين مديران نيز حداقل يک بار در طول مديريت خود اين سرگذشت اعجاب انگيز را تجربه کنند که براي يک عمر خود حداقل خوشه اي را به همراه داشته باشند. پس از 8 سال براي اولين بار مراجعه اي به شرکت  محترم بيمه ايران داشته ام که به آن اشاره مي کنم. در تاريخ 90/1/17 خودرو اينجانب در جلو دفتر محل کار با خودرو يکي از همسايگان ساکن درهمان خيابان برخورد نمود (با توجه به کم بودن خسارت و  آئين نامه راهنمايي و رانندگي مبني بر جلوگيري از سد معبر، صحنه حادثه را به هم زديم). بلا فاصله (ساعت 14) با قسمت پرداخت سيار خودرو بيمه ايران تماس حاصل نمودم که اپراتور مربوطه انجام کار را به علت اتمام زمان به روز بعد موکول کرد. فرداي آن روز 90/1/18 ضمن تماس مجدد خواستار حضور مامورين سيار شدم که مقرر شد تا حدود نيم ساعت ديگر در محل حادثه حضور پيدا کنند. (کد پيگيري 58) ولي به علت دير رسيدن مامورين، مقصر حادثه (با توجه به  همسايه بودن) جهت آوردن کارت ملي به منزل خود که در چند قدمي محل حادثه بود مراجعه کرد که در اين حين خودرو سيار بيمه بعد از 50 دقيقه در محل حاضر شد. بلا فاصله زنگ درب مقصر حادثه (همسايه) را زدم که در محل حضور پيدا کند که اين مامور با بداخلا قي تمام فرمودند که مقصر کجاست؟ گفتم الا ن دارند از ساختمان بيرون ميآيند و ايشان که سوار برخودرو سيار همراه با ژست نظامي بود فرمودند: خداحافظ، بايد همين جا حضور داشتند. پشت ماشين کذايي سيار دويدم و گفتم: اين منزل مقصر حادثه است  و وي در حال پايين آمدن از پله ها است فقط 10 ثانيه صبر کنيد. اما ايشان ابراز داشتند: شما بگو يک ثانيه، ما وقت نداريم. اين جملا ت قصاري که در بالا  اشاره شد بدون هيچ اغراق و دخل و تصرفي بازگو شد. بلا فاصله قبل از اينکه خودرو سيار به انتهاي کوچه برسد مقصر حادثه از ساختمان محل سکونت خود خارج شد و... از سر ناچاري که اي کاش تماس نمي گرفتيم به اتفاق همسايه هاي ديگر با مرکز تماس گرفتيم و با فردي که به اصطلا ح مدير آن مرکز بود صحبت کرديم که عين برخورد توهينآميز مامور را شايد با شدت بيشتر اين آقاي به اصطلا ح مدير تکرار فرمودند که: مامور ما وقت ندارد بايد در همان لحظه در محل حادثه هردو نفر حاضر بودند، و تلفن را با کمال ... قطع نمودند. روز بعد به اتفاق مقصر حادثه در مرکز پرداخت خسارت بيمه ايران شعبه غرب ممتاز!! حضور پيدا کرديم. در اين مرکز به هيچ عنوان نحوه شروع و پايان کار اطلا ع رساني نشده بود. بالا خره مراحل  به صورت ذيل انجام گرفت:
1 - پذيرش مدارک بعداز يک ساعت و نيم
2- پيدا کردن عکاس (يکنفر براي کل مراجعين) براي عکسبرداري و پرداخت هزينه عکس
توضيح: براي پيدا کردن عکاس جمله «يک نفر با کاور فسفري در محوطه مشغول است» به مراجعين ارايه مي شود
3- تعيين کارشناس
توضيح: در اين مرحله بعد از تعيين کارشناس مربوطه بايستي در محوطه مرکز دنبال کارشناس مورد نظر بگردي
4- ثبت کارشناسي
توضيح: کارشناس مربوطه بعد از کارشناسي10 خودرو 40 دقيقه بعد به کيوسک خود مراجعه نموده و بعد ثبت انجام مي شود.
5- مراجعه مجدد به پذيرش و تحويل برگه کارشناسي
با انجام اين 5 مرحله که بدون اطلا ع رساني نحوه انجام کار به پايان  رسيد، فکر کرديم کار به خير و خوشي تمام شده است که اين خوش خيالي ما چند دقيقه اي طول نکشيد که مامور پذيرش فرمودند: بعد از تعمير ماشين و آوردن داغي قطعه، مبلغ مورد نظر پرداخت خواهد شد و با اين جمله بعد از دو ساعت و چهل دقيقه، انجام نصفه کاره امور پايان پذيرفت تا روزهاي بعد براي ادامه کار دوباره به مرکز بيمه مراجعه کنيم. حال بعد از اين داستان سوالا ت ذيل مطرح است که اميد است مديران بيمه ايران حداقل جواب قانع کننده اي داشته باشند، هرچند که انتظار چنداني نيست.
الف: آيا انجام تمامي اين مراحل در يک مرکز به اصطلا ح ممتاز نياز به اطلا ع رساني نحوه انجام کار در مرکز مربوطه ندارد؟
ب: آيا زمان دو ساعت و چهل دقيقه براي دريافت خسارت مناسب است؟
ج: آيا براي عکسبرداري از خودرو، يک نفر براي مرکز بزرگي که حداقل روزانه 200 مراجعه کننده دارد کافي است و مبلغ آن نيز بايستي از مراجعين دريافت شود؟
د: آيا براي تعيين خسارت فقط 2 نفر کارشناس در آن مرکز کافي است؟
ه: آيا مراجعين بايستي در محوطه در طول مدت مدام دنبال عکاس با لباس فسفري و کارشناس با فلان اسم باشند؟
خ: آيا مراجعين براي دريافت مثلا  200 هزار تومان بايستي بعد از گذراندن نصف روز دوباره براي تحويل داغي به بيمه مراجعه کنند؟
و بالا خره سوال اساسي که در اين حين مطرح است اين که بيمه ايران چقدر براي وقت مردم ارزش قائل است که کارشناس سيار، فرصت 10 ثانيه معطلي را ندارد اما بيمه گزار بايستي ساعتها وقت براي دريافت خسارت ناچيز بگذارد.


 اقبال بورس به بانکي ها 
نويسنده : مريم نجفيان

شاخص بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته با افزايش 266 واحدي به عدد 26412 واحد رسيد. روند معاملات روز گذشته بازار در دوجهت معکوس شکل گرفت. از يک سو نمادهاي مطرح که در روزهاي گذشته مورد توجه و اقبال بازار بودند يا در محدوده هاي منفي معامله شدند  يا صف فروش را تجربه نمودند و از طرف ديگر در گروه بانکي ها که ماه ها در رکود به سر مي بردند، روز گذشته شاهد توجه يکباره بازار به آنها بوديم به طوري که در اکثريت نمادهاي اين گروه از جمله بانک تجارت، کارآفرين، ملت،صادرات، پارسيان و بانک سينا بوديم. اهالي تالار علت اين امر را اعتراض مديران عامل بانک هاي دولتي و خصوصي به بسته سياستي نظارتي سال 90 و پيگيري اصلاحاتي در اين خصوص مي دانند. در پايان معاملات روز گذشته نماد معاملاتي شرکت سرمايه گذاري سايپا جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه متوقف شد. نماد معاملاتي شرکت فرآوري مواد معدني ايران نيز با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم متوقف شد. روز گذشته شاهد معامله 409 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش يک هزار و 376 ميليارد و 250 ميليون ريال بوديم که در نتيجه آن شاخص با رشد 267 واحدي به 26412 واحد رسيد.


 اخبار کوتاه 

توليد روزانه بنزين
به 186ميليون ليتر مي رسد

با اتمام کليه پروژه هاي پالايشگاهي، توليد روزانه بنزين کشور از 42 ميليون ليتر به 186 ميليون ليتر خواهد رسيد.
به گزارش ايسنا، فرهاد احمدي - مديرعامل شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران، ديروز در نشستي، در مورد زمان رسيدن توليد بنزين کشور به 186 ميليون ليتر در روز يادآور شد: با توجه به اين که ساخت شش پالايشگاه جديد به بخش خصوصي سپرده شده، اعلام تاريخ دقيق براي اين کار بايد توسط بخش خصوصي تعيين شود.
وي همچنين در مورد اجراي پروژه هاي افزايش ظرفيت و طرح هاي توسعه و بهينه سازي برخي از پالايشگاه ها عنوان کرد: درصورت تکميل اين پروژه ها به ظرفيت بنزين توليدي کشور 50 ميليون ليتر افزوده خواهد شد که براين اساس توليد بنزين پالايشگاه شهريار از سه ميليون ليتر به 13 ميليون ليتر، پالايشگاه بندرعباس از 10/4 ميليون ليتر به 15/2 ميليون ليتر، پالايشگاه اصفهان از شش ميليون ليتر به 19 ميليون ليتر، پالايشگاه امام خميني (ره) شازند از 4/7 ميليون ليتر به 16 ميليون ليتر و پالايشگاه آبادان از 8/6 ميليون ليتر به 20 ميليون ليتر خواهد رسيد.

پرداخت بدهي وزارت نيرو
به بانکها

دولت نحوه پرداخت 6500 ميليارد تومان بدهي شرکت هاي تابعه وزارت نيرو به بانک ها و بانک مرکزي را تعيين کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه 25 اسفندماه 1389 بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي نيرو و اقتصاد، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و بانک مرکزي و با استناد به اصل 138 قانون اساسي نحوه پرداخت 6500 ميليارد تومان بدهي شرکت هاي تابعه وزارت نيرو به بانک ها و بانک مرکزي را تعيين کرد. بر اساس اين مصوبه، بدهي شرکت هاي توانير، آب منطقه اي، برق منطقه اي، آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و نيروي ايران و سازمان توسعه برق ايران شامل اصل، سود و کارمزد تسهيلات بانکي تا سقف 65 هزار ميليارد ريال به بانک ها و بانک مرکزي به حساب بدهي دولت انتقال مي يابد.
بر اساس اين مصوبه،  فهرست تفصيلي بدهي هاي موضوع اين مصوبه حداکثر تا پايان خرداد 1390 توسط وزارت نيرو تعيين و با تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و وزارت اقتصاد، نهايي مي شود.

بهمني براي شرکت
در اجلاس بانک جهاني
عازم واشنگتن شد

رئيس کل بانک مرکزي ايران براي شرکت در اجلاس بهاره بانک جهاني و صندوق بين المللي پول عازم واشنگتن شد.
به گزارش مهر، محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي در راس هيئتي بلند پايه از مقامات اقتصادي کشور براي شرکت در اجلاس بهاره بانک جهاني و صندوق بين المللي پول به آمريکا سفر کرد.
نشست مشترک صندوق بين المللي پول(IMF)  و گروه بانک جهاني(Group Bank Worlb) ، همه ساله در دو نوبت برگزار مي شود که طي آن از تمامي روساي کل بانک هاي مرکزي و وزراي اقتصادي و دارايي کشورهاي عضو دعوت به عمل مي آيد.
اجلاس بهاره در اواخر فروردين ماه و اجلاس پائيزه (سالانه) به طور معمول در اواسط مهرماه در واشنگتن برگزار مي شود و هر سه سال يکبار نيز يکي از کشورهاي عضو به عنوان ميزبان اجلاس سالانه تعيين مي شود.

ضرب سکه هاي پارسيان
ممنوع اعلام شد

گروه اقتصاد: با توجه به تقلبي بودن برخي از سکه هاي طلاي ضرب شده با عناوين پارسيان، هخامنشي و غيره در واحدهاي توليدي مصنوعات طلا، ضرب هرگونه سکه   طلا تنها توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد. بهادر کاظمي  معاون نظارت بر اجراي استاندارد و سيستم هاي کيفيت موسسه  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  با اشاره به انحصار ضرب مسکوکات طلا توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران گفت: براساس گزارش هاي واصله مبني بر تقلبي بودن برخي از سکه هاي طلاي ضرب شده با عناوين پارسيان، هخامنشي و غيره ضمن اعلام ممنوعيت ضرب سکه در واحدهاي توليدي مصنوعات طلا، با هماهنگي مراجع ذي صلاح، با توليدکنندگان و عرضه کنندگان سکه هاي طلا که به صورت غيرمجاز ضرب شده برخورد قانوني مي شود.