نسخه شماره 2604 - 1390/01/20 -

ارزيابي يک کارشناس از آيين نامه شوراي صنفي نمايش:
در تصميم گيري هاي جديد روح سياسي حاکم است نه کارشناسي


وزير ارشاد از احمد عزيزي عيادت کرد


نبش قبر صاحب لبخند ژکوند!


نگاهي به خنده بازارخلاقيت سطحي


اخبار کوتاه


سراي فرهنگ


  ارزيابي يک کارشناس از آيين نامه شوراي صنفي نمايش:
 در تصميم گيري هاي جديد روح سياسي حاکم است نه کارشناسي 

در پي انتشار آيين نامه اکران سال 1390 اميرحسين علم الهدي گفت: به نظر مي رسد سياست ها به سمت و سويي پيش مي روند که بيشتر به نفع مجموعه نمايش خانگي تعريف شده اند.
اين کارشناس مسايل اکران در گفت وگو با ايسنا، درباره آيين نامه جديد اکران عنوان کرد: آيين نامه اي که در خانه سينما نوشته شده بود تفاوت چنداني با آيين نامه هاي سنوات قبل نداشت و تنها در آن چند مورد خاص مورد بازنگري و توجه ويژه قرارگرفته بود که از جمله آنها مي توان به حضور 12 سينما در تصميم گيري ها اشاره کرد، اما در آيين نامه اي که از سوي ارشاد ارائه شده همچنان تعداد سينماهاي تصميم گيرنده همان پنج سينماي سنتي است در حالي که با سازوکار جديدي که با آغاز به کار پرديس هاي سينمايي ايجاد شده لازم بود اين موضوع مورد بازنگري قرار گيرد و اکنون اين عدم تغيير را مي توان يک گام به عقب دانست.
وي در ادامه با اشاره به طرح بحث هايي مانند شکل گيري مجمع کارآفرينان سينماي ايران اظهار کرد: در آيين نامه اي که در خانه سينما نوشته شده بود تلاش بر توزيع قدرت بود، اما اکنون به نظر مي رسد که کماکان نوعي انحصار در اين حوزه وجود دارد.  علم الهدي همچنين به وضعيت پرديس هاي سينمايي پرداخت و گفت: در آيين نامه جديد هر يک از سالنهاي پرديس هاي سينمايي به عنوان يک سينما در نظر گرفته شده اند در حالي که پرديس ها بر اساس ماهيتي که دارند بايد اجازه مانور داشته باشند تا مخاطبان بيشتري پيدا کنند. اما اکنون اصرار بر اين است که هر يک از اين سالنها به عنوان يک سالن مستقل فعاليت کنند، در حالي که من به شخصه فکر مي کنم اگر پرديس ها با فيلم پرمخاطبي مواجه بودند مي توانند آن را در چند سالن خود به نمايش درآورند، در حالي که در آيين نامه جديد تاکيد بر آن است که هر فيلم تنها يک سالن پرديس ها را در اختيار داشته باشد.
وي در ادامه با تاکيد بر اينکه در آيين نامه جديد حق انتخاب از پرديس ها گرفته شده و بيشتر حالت بازدارندگي درباره پرديسها وجود دارد عنوان کرد: در آيين نامه اي که در خانه سينما تنظيم شده بود پرديس ها از حق انتخاب بهره مند بودند.  علم الهدي در عين حال به کنار گذاشته شدن خانه سينما در زمينه تصميم گيري هاي اکران اشاره کرد و ابراز عقيده کرد:به نظر مي رسد که در شوراي جديد و تصميم گيري هاي آن روح سياسي بيشتر حاکم است و نگاه کارشناسانه در جايگاه بعدي قرار دارد. چراکه شاهديم نهادي مانند خانه سينما که تجربه اي ده ساله در اين زمينه دارد به راحتي کنار گذاشته مي شود و جايگاهي که فاقد کارشناسي دقيق است، جايگزين آن مي شود.
اين کارشناس سينمايي در بخش ديگري از صحبتهاي خود به ترکيب شوراي صنفي نمايش و اعضاي آن اشاره کرد و افزود: ترکيبي که در حال حاضر براي شوراي صنفي در نظر گرفته شده تقريبا مشابه همان ترکيب قبلي است با اين تفاوت که اکنون دو تهيه کننده و يک توزيع کننده در اين شورا حضور دارند و حال آنکه با توجه به ارتباط حقوقي ميان سينمادار و توزيع کننده من نمي دانم چه لزومي دارد که تعداد تهيه کنندگان نسبت به توزيع کنندگان بالاتر باشد.
اميرحسين علم الهدي در ادامه صحبتهايش با ايسنا در پاسخ به اين سوال که اکنون آيين نامه ارائه شده تا چه اندازه برگرفته از پيشنهادات خانه سينما محسوب مي شود توضيح داد: آيين نامه ها معمولا چند گلوگاه اصلي دارند که تنها آنها تغيير مي کنند، همانطور که گفتم در آيين نامه پيشنهادي خانه سينما اين پيشنهاد مطرح شده بود که تعداد سينماهايي که در تصميم گيري ها مشارکت دارند به دوازده سينما برسد، اما اکنون همچنان همان پنج سينماي سنتي در تصميم گيري ها حضور دارند و با توجه به اينکه طي چندسال گذشته پرديس هاي سينمايي از نظر اقتصادي بيشترين فروش را به خود اختصاص داده اند،همچنان سينماهاي سنتي هستند که به تصميم گيري مي پردازند.
وي درباره اختصاص چندين سالن به فيلم هاي هنرتجربه هم ادامه داد: بحثي که درباره اختصاص چندين سالن به اين فيلمها مطرح شده در پيشنهاد خانه سينما هم مطرح شده بود و حال بايد ديد که اين طرح در اجرا چگونه پيش مي رود.اگر قرار باشد که در اجرا اين طرح به واسطه دولت يا شوراي صنفي عملي شود قطعا تبعاتي منفي برجاي خواهد ماند اما به هر حال من اميدوارم که دوستان نگاه کارشناسانه اي نسبت به اين موضوع داشته باشند و با جمع بندي هاي درست مانع از تکرار اتفاقاتي همچون آنچه در گذشته شاهد آنها بوده ايم شوند.


 وزير ارشاد از احمد عزيزي عيادت کرد 

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي چهارشنبه شب پس از ورود به کرمانشاه در بيمارستان امام رضا(ع) اين شهر از احمد عزيزي شاعر انقلاب عيادت کرد.
به گزارش مهر، سيد محمد حسيني پس ازعيادت ازاحمد عزيزي در جمع خبرنگاران گفت: استاد عزيزي يکي از شعراي نام آشنا و متعهد به نظام است که ارادت خاصي به اهل بيت داشت و اين موضوع در اشعارش نمايان است. 
وي افزود: خبر بيماري اين استاد گرانقدر تمامي جامعه هنري ايران را متاثر کرد و در اين مدت جاي خالي ايشان بسيار مشهوداست از اين رو اميدواريم هرچه زودتر بهبود پيدا کرده و دوباره وارد عرصه فرهنگ و هنر کشور شود.
حسيني تصريح کرد: ما در وزارت ارشاد از هر کمکي که براي بهبودي وي لازم باشد دريغ نخواهيم کرد و در صورت تشخص پزشک مقدمات درمان اين هنرمند در خارج از کشور را نيز فرهم خواهيم کرد.
وزير ارشاد در ادامه در خصوص حمايت از هنرمندان نيز اظهار داشت: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي با تشکيل صندوق حمايت از هنرمندان ، نويسندگان و خبرنگارن، تکريم از پيشکسوتان و بزرگان اين عرصه ، قرار دادن مستمري براي از کار افتادگان، بيمه هاي درمان و تکميلي و ديگر اقدامات از اين قبيل از تمامي فعالان عرصه فرهنگ و هنر کشور حمايت مي کند.
حسيني با تاکيد بر  تاثير مثبت سفرهاي استاني هيات دولت اظهارداشت : در سفرهايي که هيئت دولت تاکنون به استان ها داشته است مصوبات خوبي در زمينه هاي فرهنگي هنري تصويب و تصميمات خوبي در بخش هاي مختلف ديني تئاتر، سينما، کانون ها فرهنگي هنري، نشريات و... گرفته شده است.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خاطرنشان کرد: اميدواريم بتوانيم در سال 90 با توجه به صحبت هاي رئيس جمهور با همکاري تمام بخش ها توجه ويژه اي به بخش فرهنگ داشته باشيم.
احمد عزيزي به مدت سه سال است که به علت کاهش درجه هوشياري در کما به سر مي برد و در بيمارستان امام رضا(ع) شهر کرمانشاه بستري است.
وي پيش از بيماري توانست 67 جلد کتاب شعر و نثر را به زبان هاي فارسي و کردي به چاپ برساند.


 نبش قبر صاحب لبخند ژکوند! 

قبر «موناليزا» براي کشف هويت واقعي اش شکافته مي شود.
به گزارش ايسنا، محققان ايتاليايي خبر داده اند که قصد دارند براي کشف هويت واقعي زني که الهام بخش خبرسازترين نقاشي «لئوناردو داوينچي» - نقاش معروف دوره رنسانس ايتاليا - بوده است، دست به نبش قبر بزنند.  اين محققان سعي دارند صورت اين زن را دوباره بسازند تا پي به هويت حقيقي او ببرند.
بسياري از آن ها معتقدند تابلوي «موناليزا» که در فرانسه به «ژکوند» معروف است، پرتره اي از «ليزا ژرارديني» است. وي عضوي از خانواده اي تقريبا اشرافي برخاسته از روستا بوده است که با «فرانچسکو دل ژکوندو» - تاجري ثروتمند - ازدواج کرد.  «ژيزپ پالانتي» فردي که تحقيقات وسيعي روي زندگي اين زن رنسانسي انجام داده است،  گفت: زندگي او ديگر يک راز نيست.
«پالانتي» که در پروژه نبش قبر «موناليزا» شرکت ندارد، زندگي اين زن ايتاليايي را از زمان تولدش (15 ژوئن 1479) تا زمان مرگش در سن 63 سالگي بررسي کرده است. او کشف کرده است که «ليزا» در صومعه «سن اورسولا» درگذشته و دفن شده است.  تحقيقات بر روي استخوان هاي باقي مانده از الهام بخش نقاشي جنجال برانگيز «داوينچي» اواخر ماه جاري ميلادي آغاز مي شود.
«سيلوانو وينستي» يکي از مسوولين اين پروژه تحقيقاتي، گفت: استفاده از رادار نفوذ زيرزميني در مراحل اوليه تحقيق نشان داد که احتمالا دخمه اي زير کليساي اين صومعه قرار دارد. ما فکر مي کنيم «ليزا ژرارديني» درآن دفن شده است.  هدف اين پروژه شناسايي استخوان هاي «ليزا» و در صورت امکان، دوباره سازي صورت وي با استفاده از آزمايش هاي DNA ، کربن و روش هاي پزشکي قانوني است.
يک متخصص مردم شناسي از دانشگاه «پيزا» در اين باره گفت: ما مي توانيمDNA  فرزندان «ليزا»- «بارتولوميو» و «پيرو»- که در کليسايي در فلورانس دفن شده اند را باDNA  او مقايسه کنيم.
وي در ادامه گفت: اگر به اندازه کافي از جمجمه اين زن باقي مانده باشد، مي توانيم خصوصيات چهره او را دوباره سازي کنيم و ببينيم که آيا همان ويژگي هاي نقاشي موجود در موزه «لوو» پاريس را دارد يا نه.
اين تحقيقات معماي هويت صاحب لبخند «ژکوند» را روشن مي کند. طي سال هاي متمادي حدسيات بسياري درباره هويت اين زن ايتاليايي زده شده است; از جمله اينکه او مادر «داوينچي»، زني اشرافي و يا در اصل يک مرد بوده است.  به گزارش ديسکاوري، اين تحقيقات سوال هاي بسياري را پاسخ خواهد داد که يکي از آن ها مي تواند اين باشد که چرا او، که چهار سال پس از مرگ شوهرش درگذشت، در قبرستان خانوادگي در کنار همسرش دفن نشده است.
«لئوناردو داوينچي» در سال 1452 ميلادي در شهر فلورانس ايتاليا متولد شد. او پس از آموختن هنر مجسمه سازي به ميلان رفت و پس از بازگشت به فلورانس در مدت چهار سال، تابلوي معروف «موناليزا» را خلق کرد که اکنون در موزه «لوور» شهر پاريس نگهداري مي شود.
وي طراح اوليه صدها اثر معماري و همچنين طراح اوليه هواپيما محسوب مي شود. يکي از طرح هاي ابتکاري او لباس غواصي و زيردريايي جنگي است. او همچنين مسلسل، تانک نظامي، ساعتي که به ساعت «داوينچي» معروف است، کيلومترشمار و چيزهاي ديگر را اختراع کرد.
«داوينچي» همچنين طراح صدها شاهکار معماري دوره  رنسانس است. از ديگر تابلوهاي مشهور «داوينچي» مي توان به تابلوي معروف «شام آخر» اشاره کرد.  آغاز به کار «داوينچي» براي کشيدن اين تابلو در سال 1503 بود و تا 1507 اتمام آن به طول انجاميد. اين تابلوي نقاشي با ابعاد 77 در 53 سانتيمتر است. نسخه اي را که او تهيه کرده بود از نسخه فعلي، بزرگتر بود چرا که در گذر زمان دو ستون از طرفين چپ و راست اين تابلو بريده شده  است. به همين دليل به هيچ وجه مشخص نيست که «موناليزا» در اين تابلو نشسته  است. همچنين بايد اشاره کرد که بسياري از قسمت هاي اين تابلو به مرور زمان خراب و يا دوباره نقاشي شده  است،  اما با اين وجود شخصيت اصلي نقاشي همچنان محفوظ مانده است.
در 21 اوت سال 1911 تابلوي «موناليزا» توسط يک دزد ايتاليايي دزيده مي شود و به ايتاليا آورده مي شود. پس از گذشت دو سال اين تابلو در زادگاه خود يعني فلورانس ديده مي شود و پس از انجام برخي فعاليت هاي اداري و قانوني تابلو دوباره به موزه «لوور» بازگردانده مي شود.
در سال 1956 شخصي اقدام به پاشيدن اسيد به قسمت پاييني تابلو کرد که مرمت آن سال ها به طول انجاميد. در دهه هاي 60 و 70 ميلادي شهرهاي نيويورک، توکيو و مسکو ميزبان اين تابلو بودند .


 نگاهي به خنده بازارخلاقيت سطحي 
نويسنده : نيما بهدادي مهر

طنزهاي آيتمي که در چارچوب بندي موضوعي و ساختاري با شاخص هايي چون تنوع سوژه و کاراکتر از يکسو و انسجام متني سناريو در پديداري ذهني يک موقعيت و لحظه کميک خلاقانه از سوي ديگر شناخته مي شوند براي اولين بار در پرتو برنامه هاي ترکيبي طنز مانند پرواز 57 و نورز 72 ظرفيت هاي بالقوه خود در خنده گيري از مخاطب را نمايانگر ساختند.
به واقع در ابتداي دهه 70 و با گذر 15 سال از پيروزي انقلاب اسلامي و نيز سپري شدن 4 سال از پايان جنگ تحميلي لزوم تلطيف فضاي اجتماعي و تزريق نشاط به جامعه کاملا احساس مي شد; از اينرو سياست گذاري ها به سمت و سوي برنامه هاي ترکيبي نوروزي رفت و در قالب چنين رويکردي، نوعي نگاه تيپيک و به بيان ديگر نگرشي برگرفته از هجو موضوع و شخصيت ها بر پيکره وساختار پرواز 57 و نوروز 72 مسلط گشت.
مخاطبان به ياد مي آورند که مهران مديري با قدرت خلاقه تيپ سازي اش، شوخي هاي نوآورانه اي را با محمود شهرياري، زنده ياد منوچهر نوذري، اکبر عالمي و افشار( گوينده خبر) انجام داد و حتي در زمينه تقليد آوايي گزارشگران ورزشي نيز به توفيق مناسبي رسيد.
اين مولفه ها يعني خلاقيت در سوژه پردازي و قدرت تيپ سازي بازيگران به عنوان عناصر پيش برنده طنزهاي آيتمي ثمرات خود را در ساعت خوش و سال خوش برجاي گذاشت اما به دليل آنکه کمدي هجوي و انتقادي نه تنها در آن دوران بلکه حتي در شرايط کنوني نيز درک نشده و از سوي سياست گذاران فرهنگي با بي توجهي روبروست، به همين علت طنز آيتمي رو به افول گذاشت.
البته جداي از آثار مهران مديري که همواره عنصر خلاقيت را با خود همراه داشته است، ديگر کارگردانان نتوانستند روزهاي اوج خود را بازنمايي کنند و از اين رو حتي سردمدار طنز نوين ايران يعني داريوش کاردان نيز نتوانست تصوير قدرتمند نوروز 72را در شبکه سه و نيم بازتوليد کند و با شکست تلخي روبرو شد.
نکته مهم در اين ميان توفيق مهران مديري در طنز آيتمي است که در آثاري چون پلاک 14، ببخشيد شما، طنز 80، دو قسمت پاياني پاورچين و در نهايت مجموعه آيتمي مشهور به بمب خنده نشان داد که نبض جامعه در دستانش است و خوراک روحي وي را مي شناسد.
به واقع مديري به خوبي مولفه هاي جذابيت بخشي در طنز آيتمي را شناخته و از منظري روانشناختي به پردازش سوژه ها يا عينيت بخشي به تيپ کاراکترها پرداخته و همين جريان آثار ديگري چون خنده بازار را که تنها مبتني بر قاعده تيپ سازي و بدون خلاقيت عميق به سوژه پردازي روي آورده اند با واکنش سرد مخاطبان رسانه مواجه مي سازد.
در حقيقت طنز خنده بازار که به شکلي کاملا ملموس هجو برنامه هاي پرطرفدار رسانه ملي را در دستور کار قرار داده، اگرچه در قسمت هاي آغازين به دليل توانايي بازيگران در دو آيتم هشت و نود درصد توانست نظر مخاطبان را جلب کند اما بن مايه ها و مصالح سوژه پردازي اثر هنگامي که با عنصر خلاقيت نيم بند و سطحي همراه مي شود پيامدي چون تکرار موقعيت هاي تيپيک و در نتيجه دلزدگي مخاطب ايراني را به دنبال دارد; مخاطبي که دروني افسرده و بروني پژمرده دارد اما ذاتا و از بعد روان شناختي توانايي خلق برترين سوژه هاي کلامي طنز را در تبادل ارتباط هاي روزمره داشته و تصوير موقعيت هاي کميک زندگي را در بستر ارتباطات اجتماعي اش متداعي است. 


 اخبار کوتاه 

ببخشيد! از تو بدم مي آيد منتشر شد

مجموعه شعر "ببخشيد! از تو بدم مي آيد..." سروده پيام ابراهيم پور توسط انتشارات بين الملل تهران منتشر شد.  به گزارش مهر، اين کتاب که شامل 110 قطعه شعر کوتاه است در 120 صفحه منتشر شده و در آن شعرهايي از ابراهيم پور آورده شده که در همه آنها واژه "تو" نقش محوري را بازي مي کند. محمد صالح علا در بخشي از مقدمه اي که بر اين کتاب نوشته، آورده است: شاعر نازنين اين دفتر، مرد ايستاده اي است مثل الف، به پاس اين ايستادگي و شهامتي که در آثارش ديده ام، اين يادداشت را دو دستي مي نويسم. عزيز روزگار ما پيام ابراهيم پور هم قصه هايي و انگيزه هايي دارد و اين شعرها و نازبازي ها همه ناشي از آن بهانه است. مني که اينها را نوشته ام، خود بهانه ايشان را براي سرودن اين دفتر ديده ام و مي شناسم. همچنان که دليل آواز خواندن پرنده ها را مي دانم، ولي بروز نمي دهم! زيرا هر عيبي که داشته باشم، دهن لق نيستم; که ميانجي حرف هاي من و شما و شاعر همين سروده هاست.

پخش سريال  ساختمان پزشکان آغاز مي شود

پخش مجموعه تلويزيوني «ساختمان پزشکان» به کارگرداني «سروش صحت» از امروز -20 فروردين ماه- آغاز مي شود.
مجموعه تلويزيوني «ساختمان پزشکان» به کارگرداني «سروش صحت» از روز شنبه 20 فروردين ماه روي آنتن شبکه سه مي رود.  بنابراين گزارش، اين سريال هر روز به جز روزهاي جمعه ساعت40:20 روي آنتن اين شبکه مي رود.
به گزارش فارس، مجموعه «ساختمان پزشکان» کاري از گروه فيلم و سريال شبکه سه سيماست و در خلاصه داستان آن آمده است: نيما افشار، روانشناس شهرستاني الاصل در کنار همسرش که بيمار سابقش است در همسايگي والدينش زندگي مي کند. داستان هاي مجموعه به زندگي پر درد سر نيما مي پردازد. در ميان مشکلاتش با بيماران مختلف و گرفتاري هاي مالي ناشي از پرداخت اجاره خانه، اقساط مختلف، مهريه همسر سابقش، تلاش دائمي براي حفظ آرامش و صلح بين والدين بي ملاحظه و همسر وسواسي اش دارد

صفحه اي از شاهنامه طهماسبي فروخته شد

با ثبت يک رکورد جهاني، يک صفحه  از «شاهنامه» در «ساتبي» چکش حراج خورد.  به گزارش ايسنا، طبق اعلام شعبه «لندن» موسسه حراجي «ساتبي»، عصر چهارشنبه در حراج آثار تاريخي از هنر اسلامي در موسسه حراجي «ساتبي»، يک صفحه مينياتور از «شاهنامه» شاه طهماسب با ثبت يک رکورد جهاني در حراج آثار اسلامي به مبلغ 12 ميليون دلار(هفت ميليون و 400 هزار پوند) چکش حراج خورد.  به گزارش رويتر، اين صفحه مصور بخشي از اثري حماسي است که در آن فريدون را در لباس اژدها نشان مي دهد که مي خواهد پسرانش را آزمايش کند.  اين صفحه که قيمت پايه آن پنج ميليون دلار تعيين شده بود، بخشي از مجموعه «استوارت کري ولچ (Welch Cary Stuart)»، محقق مشهور آمريکايي و مجموعه دار آثار هنري اسلامي و هندي است.  اين صفحه مينياتور بخشي از 258 صفحه يک جلد شاهنامه است که در فاصله  سال هاي 1525 تا 1535 براي شاه طهماسب و به دستور وي خلق شده، اين درحالي است که ساير صفحه هاي اين شاهنامه منحصر به فرد در موزه هايي در تهران، نيويورک، دوحه و برلين نگهداري مي شوند.

جشنواره انشا» با موضوع طبيعت گردي برگزار مي شود

با همکاري فصلنامه انشا» و نويسندگي و موسسه انتشاراتي منادي تربيت نخستين جشنواره انشا» نويسي ويژه کودکان و نوجوانان مقاطع دبستان تا دبيرستان برگزار مي شود.  به گزارش ايسنا، اين جشنواره با موضوع «طبيعت و گردشگري» در سطح کشور برگزار خواهد شد.  خاک، باد، آب، باران، باغ، آسمان، حفظ موانع و جنگل ها، آب سالم، هواي پاکيزه، بهداشت محيط و آلودگي صوتي برخي از محورهاي فرعي اين جشنواره با موضوع طبيعت هستند.  بناهاي تاريخي، کوهنوردي، غارنوردي، قنات، انسان و سفر، کويرنوردي، بازار هاي سنتي، رودهاي خروشان، موزه ها، جنگل نوردي و خانه هاي قديمي برخي از عناوين اين جشنواره با محوريت گردشگري هستند.  دانش آموزان علاقه مند به حضور در اين جشنواره مي توانند آثار خود را با موضوعات مذکور در قالب نامه، گزارش، مقاله، خاطره، سفرنامه، نثر شاعرانه، بازنويسي، تک نگاري، جمله و داستانک به رشته تحرير درآورند و به نشاني کارگر شمالي، کوچه  بهروزي، پلاک 1 واحد 2 يا صندوق پستي 784  14155 يا ايميل ir.enshneveshtan تا آخر ارديبهشت ماه سال جاري ارسال کنند.

موسيقي پاپ  مرا به يادلا له زار قديم مي اندازد

سرپرست گروه «آواي مهرباني» گفت: رييس مرکز موسيقي بايد از جنس هنرمندان باشد، تا بتواند آنها را درک کند.  اين هنرمند با اشاره به اين که مرکز موسيقي درحال حاضر مدير ندارد،ادامه داد: درست است که مرکز موسيقي مدير ندارد، اما آقاي ترابي با اين که دستي در حرفه موسيقي ندارند، به خوبي از پس کارها بر مي آيند.  وي افزود: اگر قرار است مديري براي مرکز موسيقي انتخاب شود، بايد کسي باشد که حرف هنرمندان را بفهمد، بايد بتواند همه ابزار ها را در جاي خود و به موقع استفاده کند. چرا که اگر اين طور نباشد، هنرمند تحليل مي رود.  پورگرامي با اشاره به روند موسيقي در دهه 80 ادامه داد: موسيقي ما جاي پيشرفت زيادي دارد. ما مي توانيم موسيقي پاپ و جاز را به گونه اي مناسب با هم تلفيق کنيم. اما متاسفانه موسيقي پاپ کشور به شدت روبه ابتذال است و من فکر مي کنم اين به خاطر حمايت هاي بي جاست. وي معتقد است: کنسرت هاي پاپ امروزي مرا به ياد لاله زار قديم مي اندازد که مردم با چيپس و پفک براي خوشگذراني و طرب به آنجا مي رفتند. بايد تلاش کرد تا موسيقي معنادار ايجاد کنيم.

«مرهم» داودنژاد در راه جشنواره فيلم مونيخ

«مرهم» به کارگرداني عليرضا داو ودنژاد در جشنواره بين المللي فيلم مونيخ به نمايش درمي آيد.  به گزارش ايسنا، در بخش بين الملل بيست و نهمين دوره اين جشنواره، 60 عنوان از بهترين فيلم هاي توليد شده در سال هاي 2010 و 2011 به نمايش در خواهند آمد که در اين بخش از فيلم «مرهم» نيز دعوت شده است.  عليرضا داوود نژاد نيز قرار است در اين دوره از جشنواره که از سوم تا يازدهم تيرماه برگزار مي شود، شرکت کند.  پخش بين المللي «مرهم» برعهده «رسانه بين المللي شهرزاد» است.  «مرهم» که در اکران دوم نوروزي در گروه «آزادي» قرار است،اکران شود،درباره دختر معتادي است که از خانه فرار مي کند و مادربزرگش او را تعقيب مي کند.  به گزارش ايسنا، «مرهم» که در بخش «نوعي نگاه» جشنواره فيلم فجر هم حضور داشت، چندي قبل در مرکز فرهنگيGENESISKLE «ژنسيکل» شيکاگو موفق به دريافت جايزه بهترين فيلم از نگاه تماشاگران و کبري حسن زاده اصفهاني بازيگر آن نيز در جشنواره دوبي برگزيده شد. همچنين «مرهم» در بخش مسابقه جشنواره فيلم بمبئي نيز حضور داشته است.

 


 سراي فرهنگ 

آموزش فلسفه به کودکان در فرهنگسراي ارسباران

فرهنگسراي ارسباران براي ترم بهار اقدام به برگزاري  دوره آموزشي با عنوان «بچه ها بياييد با هم فکر کنيم» کرده است. فرهنگسراي ارسباران، اين دوره آموزشي به منظور  معرفي شيوه  تربيت تفکر کودکان تحت عنوان «P4C» (پي فورسي) يا برنامه «فلسفه براي کودکان» است که در يونسکو به ثبت رسيده و در بسياري از کشورها به صورت برنامه درسي در نظام آموزشي  تعريف شده است.

جشن روز پرستار در فرهنگسراي هنگام

فرهنگسراي هنگام همزمان با سالروز ميلا د با سعادت حضرت زينب(س)، روز شنبه 20  فروردين ماه «جشن روز پرستار» را برگزار مي کند. جشن «روز پرستار» روز شنبه، از ساعت 10 تا 12 برگزار مي شود. در اين برنامه علا وه بر اجراي نمايش، موسيقي و مسابقه حضوري پيرامون ويژگي هاي شخصيتي حضرت زينب(س) سخنراني مي شود. همچنين از پرستاران نمونه مراکز بهداشت و سلا مت منطقه 4 تقدير مي شود.

تلا ش هاي آموزشي ترم بهار در فرهنگسراي رازي

مديريت فرهنگي هنري منطقه 11، در فصل بهار اقدام به برگزاري کلا س هاي آموزشي کرده است. هنرهاي نمايشي، مشاوره، هنرهاي تجسمي، مهد و پيش دبستاني، کانون شعر و ادب، ورزش، زبان انگليسي، هنرهاي خانگي و رايانه مي باشد. شايان ذکر است کلا س هاي آموزشي در فرهنگسراي رازي و خانه هاي فرهنگ حر، شيخ هادي و ابوسعيد برگزار مي شود.

پرستاران دوربين در فرهنگسراي انقلا ب

فرهنگسراي انقلا ب اسلا مي به مناسبت فرارسيدن فرخنده ميلا د حضرت زينب(س) و روز پرستار آثار برگزيده گروهي از پرستاران عکاس را در موزه انقلا ب به نمايش مي گذارد. در اين نمايشگاه که با همکاري معاونت هنري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران برگزار مي شود حدود 40 عکس با موضوع مناظر طبيعي از جمله جنگل مازندران، حاشيه شهر ماسوله، غروب لا هيجان از بام سبز، پارک تفريحي بروجرد و همچنين اماکن تاريخي شهرهاي مختلف ايران در معرض ديد عموم قرار مي گيرد.

برپائي نمايشگاه طراحي در نگارخانه لا له

نگارخانه لا له در ادامه برنامه هاي نمايشگاهي خود اقدام به برگزاري نمايشگاه گروهي طراحي نموده است.در اين نمايشگاه حدود 25 اثر با تکنيک مداد و ترکيب مواد، در اندازه هاي متفاوت از 22 فروردين تا 1 ارديبهشت ماه به نمايش گذاشته مي شود.