نسخه شماره 2604 - 1390/01/20 -


پايان خط آدم ربايان در پليس آگاهي


دستگيري 9 ايراني به اتهام قاچاق موادمخدر


اخبار کوتاه


اخبار خارجي


انفجار 150 کپسول گاز در وانت


 پايان خط آدم ربايان در پليس آگاهي 

گروه حوادث: در ساعت 17 روز 6  آذر 89 مرد ميانسالي با مراجعه به کلانتري 167 دولت آباد خبر از فقدان مادر خود داده و به ماموران گفت : مادرم در ساعت 15 براي رفتن به منزل خواهرم از خانه خارج شد، براي اطمينان از رسيدن مادر، چند نوبت با خانه خواهرم تماس گرفتم و همه از علت نرسيدنش نگران شديم.
با توجه به اظهارات اين مرد ميانسال، پرونده اي با موضوع فقداني تشکيل و به دستور حسيني بازپرس شعبه دوم دادسراي شهرري ، رسيدگي تخصصي به اين موضوع به کارآگاهان پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ ارجاع شد.
در روز 7  آذر شاکي (پسر زن فقداني) با مراجعه به پايگاه نهم پليس آگاهي به کارآگاهان عنوان داشت : "فردي با من تماس گرفت و مدعي شد که مادرم را به گروگان گرفته است".
اين مرد در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: در ساعت 8 بامداد روز 7  آبان فردي با شماره تلفن همراه من تماس گرفت و مدعي شد که او و همدستانش مادر مرا به گروگان گرفته اند و اگر پول درخواستي آنها را پرداخت نکنم بلافاصله مادرم را خواهند کشت.
با توجه به حساسيت موضوع، بلافاصله پرونده جهت رسيدگي ويژه به اداره يازدهم مبارزه با آدم ربايي ارسال شد; با حضور شاکي (پسر زن فقداني) وي در خصوص ميزان مبلغ درخواستي از سوي آدم ربايان به کارآگاهان: "آدم ربايان خواستار مبلغ 1 ميليارد تومان شده و اعلام کرده اند که نحوه پرداخت پول را به من خواند گفت".  در شرايطي که بررسي سريع و تخصصي موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره يازدهم قرار گرفته بود و در اين راستا نيز آموزش هاي لازم به پسر فقداني ارائه شده بود که هرگونه تماس آدم ربايان را به پليس آگاهي اطلاع داده و به هيچ عنوان به صورت انفرادي دست به هيچ کاري نزند ، اما در ادامه تحقيقات مشخص شد که پسر فقداني در برابر تهديد آدم ربايان تسليم شده و با هدف نجات جان مادرش اقدام به تهيه مبلغ 350 ميليون تومان وجه نقد کرده و اين پول را به حساب عابر بانک اعلام شده از سوي آدم ربايان واريز کرده است اما بر خلاف تصور خود که گمان مي کرد آدم ربايان پس از دريافت اين مبلغ (350 ميليون تومان) مادرش را آزاد خواهند کرد ، در تماس بعدي آدم رباها متوجه مي شود که آنها قصد آزاد نمودن مادرش را نداشته و در تماس خود ، مبلغ 350 ميليون تومان را تنها به عنوان ضمانتي براي زنده ماندن مادر او اعلام و خواستار پرداخت مبلغ اوليه (يک ميليارد تومان) هستند.
کارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي تهران بزرگ در ادامه تحقيقات خود اقدام به شناسايي هويت مالک حساب عابر بانکي کردند که مبلغ 350 ميليون تومان به آن حساب واريز شده بود.
با شناسايي هويت مالک عابر بانک که زن جواني حدودا 35 ساله است مشخص شد که عابر بانک حاوي رمز ورودي حساب، به همراه کيف اين خانم به شيوه "سرقت داخل خودرو" به سرقت رفته و صاحب حساب عابر بانک، با توجه به اينکه وجه نقد چنداني در داخل کيف دستي نداشته و عابربانک او نيز فاقد مبلغ قابل توجهي پول بوده از طرح شکايت خودداري و بدين شکل شماره حساب عابر بانک سرقت شده از سوي ربايندگان مورد استفاده قرار گرفته است. کارآگاهان اداره يازدهم در ادامه اقدامات خود و با بررسي حساب مورد نظر اطلاع پيدا کردند که از مبلغ 350 ميليون تومان واريز شده به اين حساب تنها 50 ميليون تومان آن برداشت شده و مابقي پول (300 ميليون تومان) در داخل حساب مي باشد که بلافاصله با انجام هماهنگي هاي قضايي لازم شماره حساب عابر بانک آدم رباها مسدود شد.  کارآگاهان اداره يازدهم در ادامه تحقيقات خود اطلاع پيدا کردند که علاوه بر مبلغ 350 ميليون تومان واريز شده از سوي پسر فقداني، مبلغ 20 ميليون تومان ديگر نيز از طريق يکي از شعبات بانکي استان يزد به حساب عابر بانک از سوي آدم رباها واريز شده است. بلافاصله هماهنگي هاي لازم با پليس آگاهي يزد به عمل آمده و در تحقيقات انجام شده از سوي کارآگاهان پليس آگاهي استان يزد مشخص شد که آدم ربايي مشابهي در شهر يزد صورت گرفته است که خانواده فقداني با توجه به تهديد آدم ربايان از اطلاع ربايش پسر 12 ساله خود به پليس آگاهي يزد خودداري کرده اند.
در تحقيقات انجام شده از سوي کارآگاهان پليس آگاهي يزد مشخص شد که آدم ربايان در روز اول آبان 89 اقدام به ربودن پسر 12 ساله اي کرده و با توجه به تهديد به قتل پسر 12 ساله، اعضاي خانواده اين پسربچه را تهديد کرده اند که در صورت کوچک ترين تماس با پليس بلافاصله پسرشان کشته خواهد شد. در ادامه تحقيقات انجام شده از سوي کارآگاهان پليس آگاهي يزد مشخص شد آدم ربايان در تماس اوليه خواستار مبلغ 100 ميليون تومان را کرده بودند که نهايتا با دريافت مبلغ 20 ميليون تومان از طريق واريز پول به حساب عابر بانک مسروقه، پسر بچه 12 ساله را آزاد و در تماس پاياني خود با خانواده اين پسربچه نيز مدعي شدند که با وجود آزادي اين پسربچه ، در صورتي که موضوع به پليس اطلاع داده شود مجددا کودک را ربوده و اينبار او را به قتل خواهند رساند و با اين تهديد خانواده کودک ربوده شده را مجبور به سکوت کرده بودند.
کارآگاهان اداره يازدهم در ادامه تحقيقات تخصصي اطلاع پيدا کردند که مبلغ 50 ميليون تومان در داخل يک صرافي در منطقه آرياشهر برداشت شده است; بلافاصله با شناسايي اين صرافي، کارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي تهران بزرگ به اين صرافي رفتند. متصدي فروش سکه هاي طلا به آنها گفت که مرد جواني به همراه يک خانم ميانسال اقدام به برداشت تعداد زيادي سکه طلا به ارزش 50 ميليون تومان کرده است. با توجه به اطلاعات بدست آمده  و همچنين مجهز بودن صرافي به دوربين هاي مداربسته بلافاصله تصاوير تمامي اين دوربين ها مورد بررسي قرار گرفت. نهايتا مرد جواني به همراه يک خانم ميانسال مورد شناسايي قرار مي گيرد.
با توجه به تصاوير بدست آمده از مرد جوان داخل صرافي، بلافاصله تصوير اين فرد در اختيار پليس آگاهي استان يزد نيز قرار گرفت که اين فرد به عنوان يکي از مجرمان سابقه دار و تحت تعقيب پليس آگاهي يزد مورد شناسايي قرار گرفت. برابر اطلاعات بدست آمده مشخص شد که جوان داخل مغازه صرافي يکي از مجرمان سابقه دار يزد است که به اتهام ارتکاب جرايم مختلف از جمله يک فقره آدم ربايي ناموفق ، تحت تعقيب پليس آگاهي يزد قرار دارد . متهم تحت تعقيب به هويت "محمد. ح" ( 28 ساله ) در سال 89 تلاش کرد تا اقدام به يک فقره آدم ربايي دختر بچه کند که در زمان ارتکاب آدم ربايي همسايگان و اعضاي خانواده اين دختربچه متوجه موضوع شده، اما متهم از دست آنها متواري شد. در ادامه رسيدگي به اين پرونده بلافاصله با توجه به سابقه دار بودن " محمد" در شهر يزد بلافاصله مخفيگاه وي مورد شناسايي کارآگاهان پليس آگاهي اين استان قرار گرفته اما وي پس از ناکامي در ربايش دختربچه از استان يزد متواري شده بود. سرانجام متهم در روز 16  فروردين  ماه به همراه همدست خود به هويت محسن . د ( 26 ساله ) در حال تردد با يک دستگاه خودروي سواري مزدا 3 مورد شناسايي قرار گرفته و قبل از هرگونه اقدام براي متواري شدن ، هر دو نفر دستگير و به اداره يازدهم منتقل شدند. متهمان در ادامه اعترافات خود عنوان داشتند پيرزن ربوده شده را پس از ربايش به شمال کشور برده و او را در داخل يک ويلاي استيجاري محبوس کرده اند; کارآگاهان اداره يازدهم با اخذ نيابت قضايي به محل مورد نظر رفته و پس از ورود به داخل ويلا ، در روز 17 فروردين ماه موفق به آزاد نمودن اين پيرزن شدند.
سرهنگ عباسعلي محمديان، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ، در پايان ضمن تشکر ويژه از آقاي حسيني بازپرس محترم پرونده به علت همکاري بسيار خوب با کارآگاهان ، افزود : در حال حاضر تحقيقات از متهمان دستگير شده در مراحل مقدماتي قرار دارد و به احتمال فراوان ، متهمان جرائم بسيار ديگري را نيز در پرونده خود دارند . لذا اين دو متهم با صدور دستور قضايي و جهت انجام تحقيقات تعکميلي کماکان در اختيار اداره يازدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته که در اين فرصت از تمامي شهرونداني که به شيوه فوق مورد آدم ربائي، زورگيري و يا سرقت خودرو قرار گرفته اند دعوت مي شود جهت شناسائي متهمان به اداره 11 پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در خيابان وحدت اسلامي مراجعه کنند.


 دستگيري 9 ايراني به اتهام قاچاق موادمخدر 

رييس پليس مبارزه با موادمخدر از دستگيري 9 ايراني  به اتهام قاچاق موادمخدر در مالزي خبر داد.
به گزارش ايسنا از کوالالامپور، رشيد ابراهيم، رييس پليس مبارزه با مواد مخدر مالزي از دستگيري 9 قاچاقچي موادمخدر ايراني در اين کشور خبر داده و گفت: اين دستگيري ضربه سنگيني به سنديکاهاي بين المللي موادمخدر در مالزي وارد کرده است.
وي افزود: در اين عمليات که در شهر کوالالامپور انجام شد از قاچاقچيان بيش از 70 کيلوگرم ماده مخدر متامفتامين و 7/1 ميليون رينگيت (2/3 ميليون دلار) پول نقد کشف شد که ارزش تقريبي موادمخدر در حدود 17 ميليون رينگيت (5/6 ميليون دلار) برآورد شده است.
ابراهيم گفت: بررسي هاي حاکي از آن است که دستگيرشدگان بخشي از يک مافياي بزرگ بين المللي قاچاق موادمخدر هستند که از مالزي به عنوان مقر اصلي خود استفاده کرده و بخشي از موادمخدر وارده را به ديگر کشورهاي منطقه صادر مي کنند و مابقي آن به مصرف داخلي مي رسد. رييس پليس مبارزه با مواد مخدر مالزي افزود: در ميان دستگيرشدگان چهار زن نيز وجود دارد.
بنا بر گزارش خبرگزاري فرانسه، سفير ايران در مالزي مي گويد کارتل هاي بين المللي موادمخدر از ايراني ها براي قاچاق مواد مخدر به مالزي استفاده مي کنند.


 اخبار کوتاه 

کشف 41 کيلو ترياک در تريلر
 
گروه حوادث: در اواخر سال گذشته ماموران عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از طريق اطلاعات مردمي دريافتند فردي به نام " موسي " در خصوص تهيه و توزيع مواد مخدر در سطح وسيعي از تهران و شهرهاي اطراف فعاليت دارد . لذا با هماهنگي مقام قضائي و انجام تحقيقات تخصصي ، پس از مدتي اين فرد شناسائي و توسط تيم هاي تحقيق و بررسي پليس مبارزه با مواد مخدر، محل هاي تردد و فعاليت وي به صورت شبانه روزي زير نظر قرار گرفت. در اين مرحله مشخصات خودرو و محل سکونتش در يکي از شهرهاي اطراف تهران شناسائي شد. با مراقبت هاي شبانه روزي دو ماهه، معلوم شد "موسي" با قاچاقچيان بين المللي و سابقه دار در يکي از شهرستانهاي جنوب کشور در ارتباط است.  در اواخر اسفند سال 89 مشخص شد " موسي " قصد دارد مقداري موادمخدر از نوع ترياک را خريداري و با جاسازي در يک دستگاه تريلر از آن شهرستان به تهران منتقل کند.  در ادامه اقدامات تيم تحقيق، مشخصات دقيق خودرو تريلر و زمان حرکت و حمل مواد به سمت تهران به دست آمد.با توجه به اطلاعات به دست آمده، خودرو تريلر حامل مواد مخدر به مقصد تهران بارگيري و  محورهاي ورودي توسط تيم هاي عملياتي پليس مبارزه با مواد مخدر تحت مراقبت قرارگرفته بود، با مشاهده و شناسائي تريلر در محدوده ورودي به شهر تهران، خودرو تريلر متوقف و راننده به نام " مسعود " دستگير شد.  در بازرسي دقيق از تريلر، مقدار 41 کيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياک ( با لفافه ) که به صورت ماهرانه در داخل تريلر جاسازي شده بود، کشف شد. با انتقال خودرو، مواد و راننده به پليس مبارزه با مواد مخدر ،" مسعود " اعتراف کرد: مالک مواد فردي به نام "موسي" است که قرار بود محموله ترياک را در تهران به "موسي" تحويل دهم.  با اعترافات "مسعود"، ساعتي بعد "موسي" نيز در نزديکي محل کشف مواد شناسائي و دستگير شد.  اين فرد نيز پس از انتقال به پليس مبارزه با مواد مخدر و با توجه به مدارک و مستندات موجود اعتراف کرد: در نظر داشتم تا مواد را پس از تحويل، در تهران و اطراف آن توزيع نمايم. سرهنگ کارآگاه سعيد ليراوي، رئيس پليس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ با اعلام اين خبر گفت: تحقيقات تکميلي در خصوص ساير جرائم متهمان دستگير شده و شناسائي و دستگيري ديگر مرتبطين اين پرونده ادامه دارد.  سرهنگ ليراوي در پايان خاطر نشان کرد: اطلاعات و همکاري مردمي در شناسائي و دستگيري سوداگران مرگ و ميزان موفقيت در اين مبارزه از اهميت فراواني برخودار است که مراکز پليس مبارزه با مواد مخدر و مرکز فوريتهاي پليسي 110 پليس به صورت 24 ساعته آماده دريافت تلفني و حضوري اطلاعات مردمي است.
باند 7 نفره متجاوزان به عنف منهدم شد

اعضاي يک باند متجاوز به عنف با کار اطلاعاتي گسترده پليس ابهر متلاشي شد.  به گزارش ايسنا، سرهنگ اکبري  کنعان فرمانده انتظامي شهرستان ابهر با اعلام اين خبر افزود: در پي شکايت زني در روزهاي پاياني سال 89 مبني بر اين که در يکي از جاده هاي فرعي شمال شهر ابهر مورد تجاوز چند شيطان صفت قرار گرفته است، به  لحاظ حساسيت موضوع، اکيبي از کارآگاهان، موضوع را به صورت ويژه در دستور کار خود قرار دادند.  وي تصريح کرد: با توجه به اطلاعاتي که شاکي در اختيار پليس قرار داده بود و اقدامات وسيع اطلاعاتي، 3 متجاوز در يک اقدام ضربتي شناسائي، دستگير و به پليس آگاهي منتقل شدند.   اکبري کنعان افزود: با انتقال متهمان به پليس آگاهي، تحقيقات از آنان آغاز شد و اعتراف کردند که با تشکيل يک باند 7 نفره و با کمين زدن در اين محل، طعمه هاي خود را شناسائي و با ضرب و شتم اقدام به تجاوز به دختران و زنان کرده، آنگاه از محل متواري مي شدند.
فرمانده انتظامي ابهر تاکيد کرد: با کار اطلاعاتي پليس و نيز روشن شدن زواياي ديگري از اعمال مجرمانه اين باند، تحقيقات براي شناسايي و دستگيري 4 عضو متواري اين باند ادامه داشت که با اقدامات صورت گرفته، مخفيگاه اين افراد نيز شناسايي و در يک عمليات طراحي شده، همه متهمان در مخفيگاه هاي خود دستگير شدند.   اکبري کنعان با اعلام اينکه متهمان دستگيرشده به چند فقره تجاوز به عنف نيز اعتراف کرده اند، از شهروندان خواست; چنانچه شکايتي از اين افراد دارند، براي پيگيري پرونده به پليس آگاهي شهرستان ابهر مراجعه کنند.  سرهنگ معرفت الله جوزي، رييس پليس مبارزه با مواد مخدر انتظامي استان زنجان از تداوم طرح برخورد جدي با خرده فروشان موادمخدر در سال جاري خبر داد.


 اخبار خارجي 

41 قرباني درگيري پليس مکزيک و قاچاقچيان

سخنگوي پليس مکزيک از کشته شدن 41 تن در پي تيراندازي و درگيري در مدت چهار روز در اين کشور خبر داد.
به گزارش ايسنا، «آرتورو ساندو وال» سخنگوي پليس مکزيک در اين باره به رسانه هاي رسمي اين کشور عنوان کرد: در مدت چهار روز 41 تن در منطقه پرخطر «سيوداد خوآرز» در پي درگيري نيروهاي پليس و قاچاقچيان موادمخدر کشته شدند. جوانترين قرباني اين خشونت هاي يک پسر بچه 10 ساله بوده است. اين مقام مسئول پليس مکزيک در ادامه به شبکه خبري سي ان ان يادآور شد: اکثر قربانيان در پي حمله مردان مسلح و اعضاي باندهاي موادمخدر به کلوپ ها جان باخته اند، به طوري که در مدت چهار روز و در طول يک دوره 96 ساعته، 41 تن کشته شدند. به گزارش ايسنا، براساس گزارش دپارتمان پليس فدرال اين کشور، منطقه «سيوداد خوآرز» يکي از پرخطرترين نواحي در مکزيک بوده و اکثر روزها شاهد خشونت هاي قاچاقچيان موادمخدر است.

بيمار ايدزي، دانش آموزان يک مدرسه را به گلوله بست

مقامات دپارتمان پليس برزيل از کشته شدن 12 دانش آموز در پي تيراندازي فردي مسلح در مدرسه اي خبر داده و اعلام کردند که ضارب پس از اين اقدام خودکشي کرده است. به گزارش ايسنا، وزير بهداشت و امنيت شهروندي ايالت «ريو دوژانيرو» در برزيل در اين باره به رسانه هاي رسمي اين کشور عنوان کرد: يک مرد مسلح روز گذشته با وارد شدن به مدرسه اي در اين منطقه اقدام به تيراندازي کرد که در پي آن 12 دانش آموز کشته شده و دست کم 12 تن ديگر هم دچار جراحت شدند. علاوه بر اين، جان باختگان اين حادثه تيراندازي 10 دختر و دو پسر 12 تا 15 ساله بودند. همچنين وضعيت دو تن از مجروحان وخيم است و احتمال فوت آنان وجود دارد. اين مقام مسئول در ادامه به شبکه خبري سي.ان .ان خاطرنشان کرد: يکي از قربانيان که يک پسر بود 12 ساعت پس از وقوع حادثه و به دليل شدت جراحات وارده در بيمارستان جان باخت. علاوه بر اين، ضارب يک پسر جوان 23 ساله به نام «ولينگتون اوليه ورا» بوده است. هنوز انگيزه وي از اين اقدام جنون آميز مشخص نشده است و خودکشي وي کشف انگيزه اين جوان از اقدام به اين تيراندازي را با مشکل مواجه کرده است. به گزارش ايسنا، براساس گزارش دپارتمان پليس برزيل، ماموران در محل حادثه يک نامه يافتند که اين جوان نوشته بود که هيچکس حتي بچه ها بي گناه نبوده و بايد آنان را بکشد. علاوه بر اين، وي به ويروس ايدز مبتلا بوده است. همچنين از مقامات خواسته بود تا در صورت امکان جسدش را در کنار مادرش دفن کرده و براي آمرزش گناهش براي وي دعا کنند. «مارتا روچا» رييس پليس ايالت «ريو دوژانيرو» هم در اين باره گفت: اين بدترين حادثه در طول تاريخ برزيل است.

مکزيک لرزيد

مقامات دپارتمان حوادث غيرمترقبه مکزيک از وقوع زمين لرزه اي به قدرت 6/5 ريشتر در مقياس امواج دروني زمين در جنوب اين کشور خبر دادند. به گزارش ايسنا، براساس بيانيه دپارتمان حوادث غيرمترقبه مکزيک، مرکز اين زمين لرزه 6/5 ريشتري درنزديکي شهر 83 هزار نفري «لاس چوآپاس» در 600 کيلومتري جنوب «مکزيکوسيتي» اعلام شده است. همچنين در پي وقوع اين زمين لرزه ساختمان ها براي چندين ثانيه دچار لرزش شده و در منطقه ساحلي «وراکروز» نيز مردم براي حفظ جان خود از منازلشان خارج شده و وارد فضاي آزاد شدند.


 انفجار 150 کپسول گاز در وانت 

آتش نشانان حريقي که به جان 150 کپسول 11 کيلويي گاز که در يک وانت بار در جاده ورامين بودند را مهار کردند. به گزارش ايسنا، مالک کارگاه کپسول پرکني وقتي با صحنه شعله ور شدن روکش پلاستيکي خودروي وانت بار حامل 150 عدد کپسول گاز پر، روبرو شد اقدام به خاموش کردن آتش با خاموش کننده دستي پودر و گاز کرد اما با شعله ور شدن دهها کپسول روبرو شد. وي در تماس با سامانه 125 درخواست کمک فوري کرد و ستاد فرماندهي آتش نشانان ايستگاه 86 را بعدازظهر روز پنجشنبه به جاده ورامين اعزام کرد.
غلامرضا يزداني فرمانده آتش نشانان گفت: سوپاپ ايمني سيلندرها بدليل گرم شدن بيش از حد يکي پس از ديگري رها مي شد و بر شدت شعله ها مي افزود. دراثر شدت آتش سوزي کابل هاي برق فشار قوي ذوب شد و بر روي زمين سقوط کرد.
وي گفت: آتش نشانان از سه جهت اقدام به خنک کردن سيلندرها و سپس مهار و خاموش کردن شعله ها کردند و بلافاصله سيلندرها را از مغازه و خودرو خارج ساختند و پس از ايمن سازي محل را ترک  کردند.