نسخه شماره 2594 - 1389/12/22 -


مردم ايران از حرکت هاي آزادي خواهانه منطقه حمايت مي کنند

اکرمي با اشاره به انتقاد علما از فضاي فرهنگي کشور:
مراجع از سياست هاي فرهنگي دولت گله مند هستند
وقتي دولت اعتبارات فرهنگي را درست هزينه نمي کند فرهنگ فقير و منفعل مي شود
سخنگوي فراکسيون خط امام (ره):
نهادهاي اطلا عاتي ريشه يابي کنند هتاکان از کجا خط مي گيرند


دولت براي پرداخت ها و دريافت هاي خود فعلا به جاي بودجه "تنخواه" مي گيرد


درصورت نرسيدن گزارش تلفيق تا فرداطرح دوفوريتي تمديد بودجه 89 ارائه مي شود


خبر


کوتاه از بهارستان


 مردم ايران از حرکت هاي آزادي خواهانه منطقه حمايت مي کنند 

نماينده سمنان و مهديشهر گفت: مردم ايران خيزش هاي مردمي که براي تحقق آزادي صورت گرفته است را تاييد و حمايت مي کنند. مصطفي کواکبيان در گفت و گو با «تابناک» خاطر نشان کرد: مردم سالاري بايد در همه جا تحقق يابد. اعتقاد داريم که حکومت هايي که بر پايه ارزشهاي اسلامي و اسلام ناب نبوي بنيانگذاري شده بايد الگويي براي کشورهاي اسلامي باشد. عضو کميسيون امنيت ملي با بيان اينکه حکومتي که بر پايه اسلام ناب محمدي پايه ريزي شده باشد داراي 5 خصيصه است، اظهار داشت: اولين خصوصيت حاکم بودن ارزشهاي اسلامي است و دوم آن است که متکي به مردم باشد و بر جمهوري مردمي تاکيد داشته باشد. خصوصيت سوم اين است که خشونت گريز باشد و از روش هاي افراطي که با نام اسلام ترويج مي شود پرهيز کند چرا که اسلام مبرا از اين اقدامات است. خصوصيت ديگر اين است که وابستگي به نيروهاي استکباري نداشته باشد و با آنها زاويه داشته باشد. ديگر اينکه ما محتوايي را مي خواهيم که بر اساس اسلام و مردم باشد حال هر شکلي که مي خواهد داشته باشد. عضو فراکسيون اقليت مجلس با بيان اينکه حکومت هايي که در نتيجه اين انقلابها تشکيل مي شود لزومي ندارد فتوکپي جمهوري اسلامي باشد، گفت: آنچه مهم است اجراي دقيق مدل جمهوري اسلامي نيست بلکه لحاظ شدن خصوصيت هاي است که ويژه حکومتهاي اسلامي است. نماينده سمنان و مهديشهر  در مورد عملکرد وزارت خارجه در مورد تحولات اخير گفت: وزارت خارجه نبايد اين توقع را داشته باشد که فقط مردم وNGO« »ها موضع گيري کنند و به راحتي از کنار آن بگذرد. با توجه به اينکه آمريکا اعلام کرده است که به ليبي حمله خواهد کرد به عنوان يک کشور اسلامي بايد موضع بگيريم .بالاخره وزير دادگستري اين کشور در بن قاضي حکومت تشکيل داده است و اگر نمي خواهيم اين حکومت را به رسميت بشناسيم، حداقل بايد حکومت قذافي را نامشروع اعلام کنيم و حداقل انتظار ملتهاي مسلمان و ملت ايران از وزارت خارجه اين است.کواکبيان افزود: در مورد بحرين بايد گفت که ما دخالتي در هيچ يک از اين تحولات نداريم اما بايد پذيرفت که 70 درصد مردم بحرين شيعه هستند و ما به عنوان يک حکومت شيعي وظيفه سنگين تري در حمايت از شيعيان خواهيم داشت لذا در مورد بحرين نيز بايد حساس تر  باشيم  و دقت لازم را در مواضع داشته باشيم. وي افزود: مسائل و اخبار خاورميانه آنقدر شتاب دارد و دوستان زماني که مي خواهند موضع گيري کنند مي بينند که بايد موضع جديدتري گيرند. وزارت خارجه بايد تحرک داشته باشد. ممکن است تحليل درستي هم داشته باشند اما اين نظرات بايد رسانه اي شود و به موضع گيري برسد و سرعت بيشتري به اقدامات خود ببخشند.


 اکرمي با اشاره به انتقاد علما از فضاي فرهنگي کشور:
 مراجع از سياست هاي فرهنگي دولت گله مند هستند 
 وقتي دولت اعتبارات فرهنگي را درست هزينه نمي کند فرهنگ فقير و منفعل مي شود

عضو کميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به نارضايتي علما و مراجع از رويکرد و سياست گذاري هاي فرهنگي دولت، تاکيد کرد: دولت اعتبارات لازم براي بخش فرهنگ را به درستي هزينه نمي کند و اين موضوع باعث فقر فرهنگي و منفعل شدن اين حوزه شده است.
"سيد رضا اکرمي" در گفت وگو با خانه ملت، طرح بحث مکتب ايراني را مغاير با قانون اساسي کشور دانست و گفت: در قانون اساسي آمده است که نظام جمهوري اسلامي ايران، بر پايه اسلام و ارزش هاي اسلامي بنا نهاده شده است; بنابراين بحث مکتب ايراني و اسلام ايراني، با ارزش هاي انقلاب و نظام تناسبي ندارد و موجبات نارضايتي مراجع و دوستداران اين نظام را فراهم مي کند.
عضو فراکسيون روحانيون مجلس افزود: ما اسلام ايراني نداريم; بلکه ايران اسلامي داريم. اسلام، اسلام ناب محمدي است و برپايه قرآن و سنت قرار دارد، طرح اين موضوع ازسوي برخي افراد دولت که معتقدند دنيا، ايران و اسلام را بهتر مي شناسد، ناديده گرفتن و بي اعتنايي به اسلام است و مراجع به شدت از اين مساله گله مند هستند. نماينده تهران،با بيان اينکه دولت به برنامه 5 ساله چهارم و پنجم بي اعتنايي کرده است، اظهار داشت: دولت به برنامه پنجم التزام عملي ندارد و تعهدات و برنامه ريزي هاي فرهنگي اين برنامه را رعايت نکرده است.
اکرمي با اشاره به نامگذاري سفرهاي استاني دور سوم دولت به نام سفرهاي فرهنگي، تصريح کرد: دولت سفرهاي فرهنگي را آغاز کرده و در همه استان ها پيش از هر چيز جلسه کارگروه فرهنگي را تشکيل داده است. اين در حالي است که در سال 89 از مبلغ هزار و 500 ميليارد تومان اعتباري که به اين کارگروه تعلق گرفته بود، فقط 20 درصد آن به کارگروه تخصيص داده شده است.
وي افزود: طبيعي است که وقتي دولت اعتبارات لازم براي بخش فرهنگ را به درستي هزينه نمي کند، فعاليت فرهنگي مثبتي هم شکل نمي گيرد و بخش فرهنگ فقير و منفعل مي شود.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به اينکه مسئولان بايد در مقابل حرف ها و وعده هاي خود پاسخگو باشند، تاکيد کرد: حرف و عمل مسئولان در ايران مطابقت ندارد و مسئولان حرف هايي مي زنند و وعده هايي مي دهند اما در عمل آن را فراموش مي کنند از اين رو لازمه اصلاح اين مشکل در جامعه، وجود سيستم نقد و انتقاد عاقلانه، عالمانه و ناصحانه است.
اکرمي تصريح کرد: اگر سيستم انتقاد عالمانه در جامعه وجود داشته باشد، افراد خواهند دانست که در مقابل حرف خود پاسخگو هستند; بنابراين يا وعده بيهوده نمي دهند و يا به حرف و وعده خود جامه عمل مي پوشانند. اکرمي با تاکيد بر ضرورت پرهيز از يک سونگري و تک بعدي نگريستن، اظهار داشت: متاسفانه در جامعه ما هروقت بحث مسائل فرهنگي مطرح مي شود، مسئولان بخش هاي مختلف شروع به فرافکني مي کنند و هر بخشي تقصير ضعف بخش فرهنگ را به گردن بخش هاي ديگر مي اندازد.
وي فعاليت در عرصه فرهنگ و حل مشکلات فرهنگي را وظيفه همه بخش هاي جامعه و مسئولان دانست و گفت: هر فرد و هر نهادي بايد به جاي فرافکني، به خود و حوزه تحت نظر خود نگاه کند و ببيند تا چه حد به مسائل فرهنگي بها داده است و چقدر در جهت رفع نواقص و مشکلات بخش فرهنگ کشور تلاش کرده است.
اکرمي ادامه داد: اگر هر فرد و هر نهاد اصلاح امور فرهنگي را از خود شروع کند و سعي کند فرهنگ خود را با ارزش هاي ديني و اسلامي مطابقت دهد، فرهنگ جامعه اصلاح خواهد شد و سطح کيفي آن ارتقا خواهد يافت.
عضو کميسيون فرهنگي در پايان يکي از پايه هاي اساسي و زيربنايي بخش فرهنگ را نهاد خانواده عنوان کرد و اظهار داشت: جامعه از خانواده ها تشکيل مي شود و اگر خانواده مستحکم شود و فرهنگ آن والا باشد، جامعه اصلاح خواهد شد.
وي تاکيد کرد: خانواده ها بايد ارزش هاي فرهنگ اسلامي را در نهاد خانواده و در فرزندان خود نهادينه کنند و به اخلاق و دين و فرهنگ فرزندان خود بيشتر اعتنا داشته باشند. اگر خانواده فرهنگ اسلامي را بپذيرد و آن را تعليم دهد و تبليغ کند، اين فرهنگ در تمام سطوح جامعه تسري پيدا خواهد کرد.


 سخنگوي فراکسيون خط امام (ره):
 نهادهاي اطلا عاتي ريشه يابي کنند هتاکان از کجا خط مي گيرند 

سخنگوي فراکسيون خط امام مجلس با تاکيد بر لزوم جلوگيري از اشاعه و رواج هتاکي، اهانت و فحاشي به ديگران در جامعه، اظهار کرد: نهادهاي ذي ربط نيز در صورت تکرار اين قضايا بايد به شدت با عوامل آن برخورد کنند.  "داريوش قنبري" در گفت و گو با خانه ملت، راجع به تاکيد مقام معظم رهبري بر لزوم جلوگيري از اشاعه و رواج هتاکي، اهانت و فحاشي به ديگران در جامعه، گفت: مخاطب صحبت هاي ايشان آن دسته از افرادي هستند که با تمسک به اصول و ارزش هاي انقلاب، الفاظ رکيک و ناروا خطاب به مسئولان نظام و نمايندگان مجلس به کار مي برند. نماينده ايلام، ايوان، مهران، شيروان و چرداول تصريح کرد: وکلاي مردم، بزرگان و شخصيت هاي نظام از سر دلسوزي براي پيشرفت و توسعه کشور نقد هايي را به برخي دستگاه ها گوشزد مي کنند، نبايد از اين اظهارنظر ها ضديت با انقلاب برداشت شود. وي افزود: کساني به خود اجازه مي دهند براي دفاع از جمهوري اسلامي به روش و شيوه هاي غير قانوني و نامعقول متوسل شوند، اين افراد ضمن شکستن قبح هتاکي و فحاشي در جامعه، زمينه و بستري را براي دشمنان فراهم مي آورند تا آنها از وضعيت بوجود آمده براي تخريب چهره انقلاب اسلامي در عرصه جهاني استفاده کنند. سخنگوي فراکسيون خط امام(ره) با اشاره به برخي حرمت شکني هاي صورت گرفته عليه رئيس و نمايندگان مجلس، اظهار کرد: قوه قضائيه و نهاد هاي اطلاعاتي بايد اين مسائل را با دقت ريشه يابي کنند تا مشخص شود هتاکان از کجا خط مي گيرند. وي با جدي خواندن خطر شيوع تهمت و فحاشي در جامعه، ادامه داد: مقام معظم رهبري عاقبت اين رويه غيرقانوني و ضدارزشي را مي دانند و به همين خاطر با عناصر هتاک اتمام حجت کردند. نهادهاي ذي ربط نيز در صورت تکرار اين قضايا بايد به شدت با عوامل آن برخورد کنند.


 دولت براي پرداخت ها و دريافت هاي خود فعلا به جاي بودجه "تنخواه" مي گيرد 

عضو هيئت رئيسه کميسيون تلفيق لايحه بودجه گفت: با مذاکراتي که انجام داده ايم، قرار است که طرحي دو فوريتي به صحن علني مجلس ارائه شود تا براساس آن تن خواه 2 ماه اول سال در اختيار دولت قرار گرفته و دولت براي پرداخت ها و دريافت هاي خود از اين تن خواه استفاده کند. 
محمد قسيم عثماني نماينده بوکان و عضو هيات رئيسه کميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 در گفت وگو با فارس، با اشاره به روند بررسي بودجه سال آينده در اين کميسيون، گفت: کميسيون تلفيق هم اکنون مشغول بررسي کليات لايحه بودجه سال آينده کل کشور است و کليات بودجه تا جلسه عصر فرداي کميسيون به اتمام خواهد رسيد. وي با بيان اينکه کميسيون هنوز وارد بخش هاي درآمدي و هزينه اي لايحه بودجه 90 نشده است، تصريح کرد: اعضاي کميسيون تلفيق پس از تصويب کليات لايحه در روز سه شنبه، از روز چهارشنبه وارد بخش هزينه اي لايحه بودجه شده و پيش از پايان سال اين بخش را بررسي و تصويب خواهند کرد. عضو هيات رئيسه کميسيون تلفيق به اين نکته هم اشاره کرد که کميسيون هنوز براي نحوه و ادامه بررسي لايحه بودجه 90 در تعطيلات نوروز برنامه ريزي نکرده است.
عثماني همچنين اظهار داشت: با توجه به اينکه اين امکان وجود ندارد که تا پايان سال جاري، بودجه 90 تصويب شده و به دولت ابلاغ شود، لذا با مذاکراتي که انجام داده ايم، قرار است که طرحي دو فوريتي به صحن علني مجلس ارائه شود تا براساس آن تن خواه 2 ماه اول سال در اختيار دولت قرار گرفته و دولت براي پرداخت ها و دريافت هاي خود از اين تن خواه استفاده کند.


 درصورت نرسيدن گزارش تلفيق تا فرداطرح دوفوريتي تمديد بودجه 89 ارائه مي شود  

عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينکه مجلس امروز (يکشنبه) جلسه علني ندارد، گفت: در صورت نرسيدن گزارش کميسيون تلفيق تا روز دوشنبه، اين احتمال وجود دارد که طرح دو فوريتي مبني بر تمديد دو ماه از بودجه سال 89 براي سال 90 مطرح شود. 
حسين سبحاني نيا در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: اگر گزارش کميسيون تلفيق در مورد لايحه بودجه سال 90 تا روز دوشنبه به صحن علني ارايه نشود زمزمه هايي مطرح شده که طرح دو فوريتي مبني بر تمديد دو ماه از بودجه سال 89 براي سال 90 ارايه شود. 
وي افزود: در اين صورت با تصويب اين طرح دو فوريتي ديگر مجلس پنجشنبه هفته جاري و شنبه آخر سال جلسه علني ندارد و تنها کميسيون تلفيق جلساتش را ادامه داده و با آماده شدن گزارش تلفيق جلسات مجلس براي بررسي بودجه سال 90 بعد از تعطيلات نوروزي برگزار مي شود. 
سبحاني نيا يادآور شد: در صورت ارايه نشدن گزارش تلفيق مجلس به دستور عادي خود مبني بر رسيدگي به چند گزارش و سوال برخي از نمايندگان از وزراي نيرو، اقتصاد و دارايي و نفت را بررسي مي نمايد. 
عضو هيات رييسه مجلس خاطر نشان کرد: اگر گزارش تلفيق در روز دوشنبه هفته جاري به صحن علني ارايه شود آنگاه مجلس در طي روزهاي دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاري و شنبه هفته آينده به صورت سه شيفت لايحه بودجه را بررسي کرده و آن را به اتمام خواهد رساند.


 خبر  

افترا به شخصيت ها مردم را به کل نظام بدبين مي کند

علي عباسپور تهراني فرد گفت: در معرض افکار عمومي قرار گرفتن افترا به شخصيت ها باعث مي شود که مردم نه تنها به آن شخصيت ها و ارگان هاي مورد اتهام بدبين شوند، بلکه نسبت به کل نظام بدبين خواهند شد و اين به مصلحت کشور نيست.  عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس در گفت وگو با ايسنا با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت پرهيز از هتک حرمت و رفتارهاي غيراخلاقي، اظهار داشت: پرهيز از رفتارهاي غيراخلاقي مشخصه  يک جامعه  اسلامي است و با توجه به اين که کشور ما کشوري اسلامي است و قانون اساسي ما بر اساس ضوابط اسلامي نوشته شده، بايد اين مشخصه را که مورد تاکيد مقام معظم رهبري نيز هست، رعايت کنيم.  وي با بيان اين که تهمت هاي ناروا در کشور ما جايگاهي ندارد، افزود: متاسفانه در برخي حرکت هاي سياسي، شاهد به کارگيري اين روش ها بوده ايم; به گونه اي که برخي از شخصيت هاي نظام در اين حرکت هاي سياسي مورد اتهام قرار گرفته اند بدون اين که به اين اتهامات پرداخته شود.  عباسپور اتخاذ چنين روش هايي را يک ناهنجاري دانست و افزود: براي اولين بار نيست که مقام معظم رهبري به اين امر اشاره مي کنند. در تيرماه 89 نيز ايشان در ديدار بسيجيان تاکيد کردند که بايد عادل بود و زيادتر از آن چيزي که واقعيت و بايسته است نگفت.  به گفته  وي، اين فرمايش و رهنمودها بايد مدنظر کساني که خود را تابع ولايت مي دانند قرار گيرد و رسانه ها به ويژه روزنامه ها و سايت هاي خبري از افترا و تهمت زدن پرهيز کنند. به ويژه آن که اين افتراها به اثبات نرسيده باشد يا بعدا مدرکي براي آن ارايه نشود.  عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به بيانات اخير مقام معظم رهبري در ديدار با رييس و اعضاي مجلس خبرگان اظهار داشت: آن چه ايشان فرموده اند هم يک حکم شرعي و اخلاقي است و هم يک حکم ولايتي است که همه ي ما اگر خود را مسلمان و تابع ولايت مي دانيم بايد آن را رعايت کنيم.  نماينده  تهران خاطرنشان کرد: اين تهمت زدن ها باعث ايجاد شکاف در جامعه و دودستگي و دلسردي مي شود و اين امر مطلقا به نفع مصالح کشور نيست. به ويژه در دنيايي که خيزش و بيداري اسلامي در جهان اسلام شکل گرفته و اين بيداري نشات گرفته از حرکت انقلاب اسلامي ايران است و نگاه هاي مردم مسلمان جهان به سمت ايران اسلامي و الگوپذيري از ماست، لذا فضاي تهمت و تخريب به نفع مصالح کشور نيست.

تکليف معلمان حق التدريسي  را مشخص کنيد

وزارت آموزش وپرورش و وزارت علوم وزارتخانه هاي عريض و طويلي هستند و مشکلات خاص خود را دارند و لازم است که نگاه و توجه بيشتري به اين وزارتخانه هاي زيربنايي شود.  امير طاهرخاني در گفت وگو با   «تابناک» افزود: وزارتخانه هاي آموزشي کشور از توليد کنندگان واقعي جامعه هستند و نيروهاي متخصص را تربيت کرده و به جامعه تحويل مي دهند حال آنکه بودجه اين وزارتخانه ها  در لايحه بودجه سال 90 کاهش يافته است، در حالي که بودجه سازمان هاي خدمت رسان مانند وزارت بهداشت افزايش يافته است. اعتبارات عمراني نيز افزايش يافته که امري ضروري است اما بايد نگاه ويژه اي به وزارت علوم و آموزش و پرورش داشت اما افزايشي که در سهم وزارتخانه هاي ديگر اعمال شده، شامل اين وزارتخانه ها نشده است. عضو کميسيون آموزش و تحقيقات در مورد مشکلات نيروهاي شرکتي و حق التدريسي آموزش و پرورش گفت: در جلساتي که با وزير برگزار شد مقرر گرديد که وضعيت اين نيروها سرو سامان يابد و مجلس به اين موضوع توجه دارد تا مشکلات اين افراد خاتمه يابد و راه براي جذب نيروهاي کيفي در مسير درست خود باز شود ولي متاسفانه تاکنون اقدامي صورت نگرفته است. نماينده تاکستان اظهار داشت: در کنار مشکل اين نيروها، فارغ التحصيلان مراکز تربيت معلم هستند که در حدود 8000 نفر هستند و آنان نيز پيگير مشکلات مربوط به خود هستند. اين نيروها براي معلمي تربيت شده اند و عاقلانه اين است که براي جبران کمبود نيروهاي آموزشي در آموزش و پرورش، اين نيروها به کار گرفته شوند و از بکارگيري نيروهايي که در خارج از شبکه تعليم و تربيت قرار دارند، پرهيز شود چرا که بهترين و مناسبترين نيروها براي آموزش، افرادي هستند که از مراکز تربيت معلم فارغ التحصيل شده اند. وي خاطر نشان کرد:  انتظار ما از وزير آموزش و پرورش اين است که  نيروهاي حق التدريسي که در آموزش و پرورش مشغول به کار هستند تعيين تکليف شوند و حقوقشان پرداخت شود.  طاهرخاني در مورد بودجه در نظر گرفته شده براي جذب نيروهاي حق التدريسي گفت: دولت بودجه اي براي اين موضوع در نظر نگرفته است ولي با وجود اينکه در بودجه نمي توان تغييرات زيادي ايجاد کرد و جابجايي رديف ها باعث به هم ريختگي بودجه خواهد شد، اما نمايندگان تلاش خود را خواهند کرد تا مشکلات اين نيروها در بودجه سال آينده حل شود، البته به اين موضوع زياد اميدوار نيستم.

آزاد سازي ورود کالا به کشور  باعث ذلت اقتصادي

يک نماينده مجلس، آزادسازي ورود 315 کالا به کشور را باعث ذلت اقتصادي کشور مي داند.  غلامحسين مسعودي ريحان  در گفت وگو با ايلنا، در مورد آزادسازي ورود بسياري از کالاها به کشور، اظهار کرد: ما در اقتصاد زماني مي توانيم اشتغال ايجاد کنيم و رشد داشته باشيم که از منابع و امکانات داخل کشور چه معادن، چه کشاورزي و صنعت و چه نيروي انساني بهترين استفاده را کنيم و با صادرات غير نفتي اهميت دهيم .اما متاسفانه در کشور ما واردات از 300 سال قبل به طور عادي انجام مي شود و اين امر در همه ادوار به جز دوره مسئوليت دو سه نفر مانند مصدق و اميرکبير وجود داشته است.  وي افزود: متاسفانه امروز تحت عنوان تنظيم بازار ورود 350 قلم کالاي ممنوعه را آزاد کرده ايم که اين کار استقلال اقتصاد را از بين مي برد و باعث ايجاد رابطه استعماري نسبت به ديگر کشورها مي شود که براساس قانون اساسي امري خلاف است. لذا اين سياست ها کشور را هيچگاه از نظر اقتصادي به استقلال نخواهد رساند.  نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات هشدار داد واردات بي رويه براي رانت خواران فرصت خوبي را فراهم مي کند و لذا بنده با اين سياست اخير به شدت مخالفم و نسبت به آن احساس خطر مي کنم.  مسعودي ريحان تاکيد کرد: اگر مي خواهيم تنظيم بازار کنيم، بايد توليدات داخلي را به حد اکتفا مي رسانديم تا روي پاي خودمان بايستيم و نيازهاي جامعه را برآورده کنيم، اما متاسفانه اينگونه نيست و دست به توزيع کالاهاي وارداتي زده ايم که عواقب شومي بعدي خواهد داشت.  وي افزود: هرچند در ظاهر مردم از توزيع مستقيم کالاها توسط دولت راضي هستند، اما قشر عظيمي از کشاورزان، صنعتگران و توليدکنندگان داخلي که سنگرداران اقتصاد هستند در اين زمان آسيب مي بينند، درحالي که همين ها مي توانستند کشور را از کالاهاي نامرغوب ترکيه، چين، روسيه و... نجات دهند.  وي تصريح کرد: ما درحالي که ادعاي مديريت جهاني داريم چگونه است که نمي توانيم اقتصاد خود را کنترل کنيم، زيرا اين سياست واردات ايجاد ذلت براي کشور مي کند و اين وابستگي اقتصادي باعث وابستگي فرهنگي هم مي شود، زيرا وارد کردن کالاها باعث وارد شدن فرهنگ کشورهاي ديگر هم مي شود که از دولت مي خواهيم از ادامه اجراي اين سياست غلط خودداري کند.


 کوتاه از بهارستان 

سوال از وزير نفت به علت بي توجهي به محيط زيست

عضو کميسيون انرژي با هشدار درباره خطرناک بودن انتقال گاز ترش از پارس جنوبي به ميدان نفتي آغاجاري، علت سوال خود را از وزير نفت، بي توجهي به محيط زيست در اين طرح بيان کرد.  "سيروس سازدار" در گفت و گو با خانه ملت  در باره سوال خود از وزير نيرو که در دستور کار صحن علني اين هفته مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، با انتقاد از عملکرد وزارت نفت درباره شيوه انتقال گاز ترش از پارس جنوبي به ميدان آغاجاري، گفت: موارد فني و اصول محيط زيستي در انتقال گاز ترش پارس جنوبي براي تزريق در ميدان آغاجاري ناديده گرفته شده است که اين موضوع زيان هاي جبران ناپذيري به محيط زيست کشور وارد مي کند. نماينده مرند و جلفا در مجلس شوراي اسلامي در باره سوال خود از وزير نفت، تاکيد کرد: انتقال گاز ترش از طريق خط لوله پنجم سراسري گاز کشور به ميدان آغاجاري تبعات زيست محيطي نامطلوبي براي کشور خواهد داشت که هرچه سريع تر بايد جلوي آن را گرفت. عضو کميسيون انرژي مجلس، افزود: وزارت نفت در انتقال گاز فازهاي 6 ، 7 و 8 پارس جنوبي به ميدان آغاجاري اگرچه منافع مادي را در نظر داشته و براي افزايش توليد نفت اين اقدام را انجام داده است، اما اصول حفاظت از محيط زيست را رعايت نکرده و اين موضوع علت اصلي سئوال از وزير نفت در صحن علني مجلس است.

احتمال ادغام وزارت ورزش با وزارت رفاه

رئيس فراکسيون ورزش هاي رزمي مجلس از احتمال ادغام وزارت ورزش و جوانان با وزارت رفاه خبر داد . تاکيد کرد: احتمالا يکي از دلايل عدم تخصيص اعتبار به وزارت ورزش و جوانان بحث ادغام اين وزارتخانه است.  "حسين گروسي" در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص دلايل عدم تخصيص اعتبار به وزارت ورزش و جوانان در لايحه بودجه سال 90، اظهار داشت: بودجه وزارت ورزش و جوانان در لايحه بودجه 90 مشخص نشده است چرا که اين وزارتخانه هنوز تشکيل نشده است. نماينده شهريار، افزود: هرگاه وزارت ورزش و جوانان به هر نحو تشکيل شود و ساختار آن شکل بگيرد، مطمئنا دولت بودجه مورد نياز آن را پيشنهاد خواهد داد. وي با اشاره به الزام برنامه پنجم مبني بر کاهش تعداد وزارتخانه ها به 17 وزارتخانه، اظهار داشت: ممکن است وزارت ورزش و جوانان نيز يکي از وزارتخانه هاي ادغامي در راستاي کاهش تعداد وزارتخانه ها باشد.

برنامه هايي براي جلوگيري از زمين خواري

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص جلوگيري از زمين خواري،گفت:  هرگونه ساخت و ساز در اطراف تهران و افزايش مساحت آن توسط ارگانهاي دولتي و يا خصوصي ممنوع است و با برخورد قانوني ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مواجه مي شود. عزت الله يوسفيان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبري در رابطه با لزوم جلوگيري از زمين خواري،اظهار داشت: اعضاي ستاد مبارزه بامفاسد اقتصادي جلسه اي را در راستاي پيگيري فرمايشات معظم در پايان سال براي اصلاح قوانين و يا لايحه يا طرح جديد در زمينه مبارزه و جلوگيري از زمين خواري تشکيل خواهد داد. وي با بيان اينکه بعد از ابلاغ مقام معظم رهبري در رابطه با مبارزه با زمين خواري، مقابله با اين  امر جز واجبات غيبي براي مسوولان است  افزود:  3300هزار هکتار اراضي تهران واگذار شده که طبق فرمايشات رهبري ديگر نبايد مساحت تهران افزايش پيدا کند و هيچ نوع ساخت و سازي در اطراف تهران صورت بگيرد. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با تاکيد بر اينکه هيچ ارگان دولتي ديگر حق ساخت و ساز در اطراف تهران را ندارد خاطر نشان کرد:  ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اجازه هيچ گونه ساخت و ساز در اطراف تهران و اضافه کردن مساحت شهر تهران را به هيچ ارگان دولتي، ارتش و سپاه را نخواهد داد و با هر گونه بي قانوني بر خورد خواهد کرد.

رديف هاي غيرقابل تحقق در بودجه 90

نماينده زنجان و طارم گفت: بودجه نويسي نوعي بازي با اعداد است،  مثلا مي شود در لايحه ارائه شده دولت در سرفصل درآمدهاي غيرنقدي مبالغ درشتي پيش بيني کرد که عملا قابل تحقق نباشد اما همين اعداد باعث شود که سهم درآمدهاي نفتي در بودجه کمتر از نصف ديده شود .  جمشيد انصاري به «تابناک» اظهار داشت:  در بودجه 167 ميلياردي که دولت ارائه داده است ، نزديک به 70 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت پيش بيني شده است. در ساير بخش هاي درآمدي آن ارقامي وجود دارد که امکان تحقق آنها نزديک به محال است و وقتي نوبت به اجراي بودجه برسد همان اتفاقي رخ خواهد داد که امسال اتفاق افتاد و علي رغم آنکه قيمت نفت در بودجه سال گذشته 65 دلار بود، در عمل اين رقم به طور متوسط بالاتر از 76 دلار بود اما از آنجا که درآمدهاي ريالي دولت محقق نشد، حتي درآمدهاي مازاد فروش نفت را براي اجراي بودجه به کار گرفتند و با اين حال بيشتر از 70 درصد بودجه تخصيص داده نشد. نماينده زنجان با بيان اينکه بودجه تخصيص يافته در سال 89 کمتر از 55 درصد اهداف مورد نظر بود، گفت: اينکه اعداد و ارقامي در بودجه بيايد که بر اساس آن ها نسبتها  بيان شود تمام ماجرا نيست بلکه بايد ببينيم اين اعداد و ارقام تا چه اندازه قابليت تحقق دارند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس در تشريح جزئيات رديف هاي بودجه سال آينده خاطرنشان ساخت: بخشي از درآمدهاي دولت که تهاتر و تسويه مطالبات پيمانکاران و موسسات خصوصي از محل سهام دولتي است، ماهيت بودجه اي ندارد  و چيزي در حدود 20هزار ميليارد تومان از بودجه که شامل اين اقلام است بايد از بودجه خارج شود.

وزراي نيرو، نفت و اقتصاد در صحن علني

اين هفته وزراي نفت ،نيرو واقتصاد در آخرين هفته کاري مجلس جهت پاسخگويي به سوالات نمايندگان در صحن علني مجلس حاضر مي شوند.  به گزارش ايلنا، در آخرين هفته کاري مجلس ،مجيد نامجو وزير نيرو در صحن علني پاسخگوي سوال چهار نفر از نمايندگان مجلس خواهد بود.  همچنين مسعود ميرکاظمي وزير نفت نيز براي پاسخگويي به سوال سيروس سازدار نماينده مردم مرند و جلفا در مجلس حاضر مي شود.  سيدشمس الدين حسيني وزير اقتصاد نيز جهت پاسخگويي به سوال سيدعلي موسوي جرف نماينده آبادان به صحن علني مجلس خواهد آمد.

مقابله با ترويج اديان تحريف شده در کميسيون امنيت

نايب رئيس کميسيون امنيت ملي گفت: بررسي نحوه مبارزه با تبليغات سو»اديان تحريف شده از جمله دين مسيحيت در دستور کار کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي قرار مي گيرد.  حسين ابراهيمي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تلاش واتيکان شخص پاپ در جهت تبليغات وسيع مسيحيت در ايران گفت:از ابتدا آئين مسيحيت جنبه سياسي نداشته اما امروزه به ابزاري در دست قدرتمندان جهان مبدل شده است. وي بابيان اينکه همواره دين تحريف شده مسيحيت در انحصار سلطه گران بوده اظهارداشت:از آنجا که دين مبين اسلام برخلاف منافع مستکبران است تلاش آنها براي اسلام زدايي کاملا بديهي مي باشد. نايب رئيس کميسيون امنيت ملي افزود: معرفي اسلام واقعي و افزايش تبليغات اسلامي مي تواند سدي در مقابل گسترش اديان تحريف شده باشد. وي تصريح کرد:با توجه به اهميت موضوع کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با دعوت از مسولان ذي ربط بررسي انحاي مقابله با ترويج اديان تحريف شده در دستور کار خود قرار داده است.

حذف کنکور مهمترين مصوبه کميسيون آموزش

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات حذف کنکور را مهمترين مصوبه کميسيون آموزش و کاهش مسووليت هاي آموزش و پرورش را مهمترين کار اين وزارتخانه در سال 89 دانست.  "سعدالله نصيري قيداري" در گفت وگو با خانه ملت مهمترين مصوبه کميسيون را حذف کنکور براي سال 93 عنوان کرد و گفت: طي جلسات متعددي که با وزراي علوم  و آموزش و بهداشت داشتيم توانستيم در اين زمينه به نتايج رضايت بخش برسيم. نماينده زنجان و طارم اظهار داشت: تخصيص اعتبار قابل ملاحظه براي مقاوم سازي مدارسي که بافت هاي فرسوده دارند در بودجه سال 89 و همچنين بودجه سال 90 و استمرار آن براي سال هاي آتي از تلاش هاي ديگر کميسيون آموزش در سال 89 است. وي ادامه داد: تلاش براي به تصويب رساندن برنامه پنجم توسعه و مواد 18 تا 28 اين لايحه که مربوط به آموزش عالي و آموزش و پرورش و بهداشت بود، که علاوه براين مواد پيشنهادات موثر کميسيون مفيد واقع شد و تمام خواسته سهاي کميسيون آموزش و کميسيون تلفيق به تصويب رسيد. عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مواردي همچون رسيدگي به وضعيت معلمان حق التدريسي و مراکز تربيت معلم و برگزاري اجلاس آموزش براي اتحاديه کشورهاي آسيا(safpeb)  که با تلاش کميسيون آموزش برگزار شد را از فعاليت هاي ديگر کميسيون در سال 90 عنوان کرد.