نسخه شماره 2572 - 1389/11/25 -


تصويب 2 دوازدهم بودجه فرصت کافي براي بررسي مي دهد

در سوال نماينده اروميه از وزير کشاورزي مطرح شد:
علت تعطيلي معادن از سوي سازمان جنگل ها چه بود؟
مجلس از پاسخ وزير جهاد کشاورزي قانع شد
قنبري با ارايه مقداري از آب شرب ايلا م به هيات رئيسه:
گوش شنوايي براي بهبود وضعيتآب وجود ندارد


خبر


کوتاه از بهارستان


راهپيمايي نمايندگان مجلس در حمايت از قيام مردم مصر


 تصويب 2 دوازدهم بودجه فرصت کافي براي بررسي مي دهد 

عضو کميسيون عمران با بيان اين که تاخير در ارائه لايحه بودجه در مجموعه تخلف هاي دولت قرار گرفته است، تاکيد کرد: در اين شرايط بهترين کار تصويب دودوازدهم از بودجه سال 89 يا سال 90 است.  "علي اکبر اوليا" در گفت وگو با خانه ملت افزود: مجلس  ايد راهي را انتخاب کند تا فرصت کافي را براي بررسي بودجه در اختيار داشته باشد; از اين رو با تصويب دو دوازدهم از بودجه، مجلس فرصت کافي به دست خواهد آورد تا با دقت کافي لايحه دولت را بررسي کند. نماينده يزدو صدوق گفت: بعد از تقديم بودجه به مجلس و اعلام وصول اين لايحه بايد ديد شرايط مجلس چگونه است تا سرانجام مشخص شود دو دوازدهم بودجه سال 89 مصوب شود يا دو دوازدهم از بودجه سال 90 بررسي و براي دو ماه نخست سال آينده تصويب شود. به گفته اين نماينده، فرقي نمي کند دو دوازدهم بودجه سال 89 يا سال 90 تصويب شود، زيرا هدف تعيين ارقامي براي ابتداي سال است تا دولت با مشکل مالي روبه رو نشود. اوليا گفت: به نظر مي رسد دولت درگير کارهايي چون هدفمندي يارانه ها و برنامه پنجم توسعه است که بودجه را اين اندازه با تاخير تدوين و ارسال خواهد کرد، با اين وجود بايد به موقع لايحه را تقديم مجلس مي کرد تا نمايندگان بتوانند با دقت بررسي کنند. اين نماينده ادامه داد: روند بررسي بودجه در مجلس نيز طولاني است و همه نمايندگان از محتواي بودجه مطلع نمي شوند. به عقيده اوليا، بايد آيين نامه داخلي مجلس در ارتباط با بودجه به گونه اي تغيير کند که نمايندگان در مدت زمان کوتاه تري به کليات بودجه اشراف پيدا کنند. نماينده يزد و صدوق با تاکيد بر اين که منظور از اين بازنگري، با بازنگري مورد نظر دولت متفاوت است، تصريح کرد: به طور مثال در بودجه امسال در يکي از جدول ها، رديفي براي شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور ديده شده بود، اما اين مسئله از ديد نمايندگان دور مانده بود و مشکلات بسياري ايجاد کرد.


 در سوال نماينده اروميه از وزير کشاورزي مطرح شد:
 علت تعطيلي معادن از سوي سازمان جنگل ها چه بود؟ 
 مجلس از پاسخ وزير جهاد کشاورزي قانع شد

قاضي پور اظهار داشت: عدم همکاري ادارات منابع طبيعي با معدن داران موجب شده است تا محصولات خود را به صورت خام فروشي به بازار عرضه کنند و ارزش افزده آن نصيب کشورهاي مثل چين شود.
به گزارش خانه ملت نادر قاضي پور در جلسه علني مجلس در تشريح دلايل سوال ملي مشترک خود و جواد جهانگيرزاده مبني بر اينکه علت تعطيلي معادن توسط سازمان جنگل ها و مراتع چيست از صادق خليليان وزير کشاورزي، اظهار داشت: بخش هاي مهمي از اشتغال کشور و جوانان تحصيل کرده به بخش معدن مربوط مي شود که متاسفانه در برنامه چهارم در اين بخش به اهداف خود نرسيديم. نماينده اروميه با بيان اينکه مسئولان تا کي مي خواهند فرمايشات مقام معظم رهبري را پشت گوش اندازند، گفت: آيا با اين روند مي خواهيد در سال 1404 کشور اول منطقه شويم. وي تصريح کرد: براساس کدام قانون معدن داران بايد به شوراهاي روستاها باج بدهند.
عضو کمسيون صنايع و معادن با بيان اينکه مطابق ماده 25 قانون معادن مصوب 1377 که اذعان مي دارد; چنانچه محدوده عمليات معدني در منابع طبيعي واقع باشد مطابق تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور اقدام کند، خطاب به وزير کشاورزي اظهار داشت: چرا ادارات منابع طبيعي قانون را رعايت و اجرا نمي کنند و در بازرسي در معادن دست به اظهار نظر غيرکارشناسي مي زنند.
قاضي پور با بيان اينکه حل مشکل وزارت کشاورزي و صنايع و معادن به دوش مجلس افتاده است گفت: دخالت منابع طبيعي موجبات ضرر و زيان معادن داران را فراهم نموده و سبب شده بسياري از جوانان تحصيل کرده جامع بيکار باشند. نماينده اروميه تصريح کرد: در سال همت مضاعف، کار مضاعف با سليقه گري و رفتار چندگانه خود، تلاش گران سنگر معدن را راهي زندان و ورشکسته نموديد.
وي با خطاب قرار دادن خليليان گفت: آيا برنامه هاي شما را نيروهاي تحت امرتان عملياتي کرده اند؟
قاضي پور در بخش دوم اظهارات خود با بيان اينکه سوال ما ملي است و تنها مربوط به آذربايجان غربي نست و وزير تصور مي کنند ما تنها مشکلات آذربايجان رامطرح نموده ايم و آمار و ارقام آذربايجان را ارائه مي دهند، گفت: چرا به حاشيه مي رويد کي و چه وقت اشتغال جوانان و سرمايه گذاري در بخش معدن در چارچوب قوانين حاکم بر جمهوري اسلامي انجام مي پذيرد، بي تفاوتي و عدم پاسخگويي منابع طبيعي به استعلامات باعث عدم اجراي فرمايشات رهبري شده است.
وي تاکيد کرد: عدم همکاري به موقع منابع طبيعي با معدن کاران باعث ايجاد شبهه هايي در اين بخش شده و معدن کاران محصولات خود را به صورت عام فروشي به بازار عرضه کنند و ارزش افزوده در اين بخش نصيب کشورهايي مثل چين شده است.
درادامه خليليان در بخش اول سخنان خود در پاسخ به سوال اين دو نماينده درخصوص نحوه دريافت مجوزها و پروانه هاي بهره برداري اظهار داشت: افرادي که مجوزهايي را از وزارت صنايع دريافت مي کنند براي گرفتن استعلام به سازمان هايي مثل سازمان جنگلها و مراتع يا محيط زيست مراجعه مي کنند و بعد از گرفتن پاسخ استعلام به وزارت صنايع مراجعه کرده و مراحل نهايي کار انجام خواهد شد. وي افزود: از آنجا که بيشتر معادن در حوزه جنگل ها و مراتع قرار دارند روستاييان و عشاير و افراد بومي اين مناطق بيشترين استقبال و اولويت را براي دريافت اين مجوزها و پروانه هاي بهره برداري دارند. خليليان در پاسخ به بخش ديگر از اين سوال درخصوص نحوه کسب رضايت افراد بومي و مجاور جنگل ها و مراتع طبيعي نيز گفت: طبيعي است افراد بومي که آبا و اجدادي در اين مراتع کار کرده اند داراي حقوق عرضي هستند و بايد رضايت آنها جلب شود.
وزير جهادکشاورزي خاطرنشان ساخت: وزارت کشاورزي در مدت 2 ماه مشخص شده کارهاي کارشناسي را درخصوص استعلام هاي صورت گرفته انجام مي دهد و اگر جواب مثبت باشد آن را اعلام مي کند اگر پاسخي به استعلام ندهيم باز هم پاسخ مثبت است و فرد مي تواند کار خود را شروع کند. اما پاسخ هاي منحني به معناي وجود اشکالات و ايرادات قانوني در روند کار است.
وزير جهادکشاورزي با بيان اين که وزارت کشاورزي در چارچوب قانون به استعلامها پاسخ مي دهد، تصريح کرد: تلاش ما اين است که با درخواست ها موافقت کنيم اما از آنجا که وظيفه حفاظت و محافظت از جنگلها و مراتع بر عهده ما گذاشته شده است هر جا که احساس کنيم صدور مجوز يا پروانه اي ممکن است به محيط زيست و منابع طبيعي آسيب بزند پاسخ منفي خواهد بود.
خليليان اضافه کرد: ماده 13 قانون بهره وري از منابع طبيعي که در تابستان گذشته به تصويب مجلس رسيد ما را مکلف مي کند که از حقوق منابع طبيعي  دفاع کنيم و نتلاش ما اين است که در جهت رفع دغدغه ها و نگراني هاي شما عزيزان حرکت کنيم.
 با وجود قانع نشدن نمايندگان سوال کننده از پاسخ وزير جهادکشاورزي، اکثريت مجلس پاسخ وزير را قانع کننده تشخيص دادند.
نمايندگان  با 130 راي موافق، 53 راي مخالف و 16 راي ممتنع از مجموع 204 نماينده حاضر در صحن پاسخ وزير جهادکشاورزي به سوال مشترک "نادر قاضي پور" و "جواد جهانگيرزاده" نمايندگان اروميه را قانع کننده تشخيص دادند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حالي پاسخ "صادق خليليان" وزير جهاد کشاورزي به سوال نمايندگان اروميه را قانع کننده تشخيص دادند که نمايندگان سوال کننده پس از پاسخ وزير اعلام کردند که از پاسخ خليليان قانع نشده اند.


 قنبري با ارايه مقداري از آب شرب ايلا م به هيات رئيسه:
 گوش شنوايي براي بهبود وضعيتآب وجود ندارد 

سخنگوي فراکسيون خط امام(ره) مجلس گفت: کساني که در شعارها و صحبت هايشان بحث جمهوريت منهاي اسلاميت يا اسلاميت منهاي جمهوريت را مطرح مي کنند بدانند که طرح چنين موضوعاتي خلاف شعار محوري انقلاب اسلامي بوده و لذا بايد به اصلاح انديشه هاي خود بپردازند.
به گزارش ايسنا، داريوش قنبري در نطق ميان دستور  يکشنبه  مجلس ضمن گرامي داشت سالروز پيروزي انقلاب اسلامي و تشکر از حضور مردم ايران در راهپيمايي 22 بهمن گفت: حضور گسترده مردم در اين راهپيمايي نشانه دلبستگي آنها به آرمان هاي بنيادين انقلاب همچون استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي است.  وي با بيان اين که شکل و محتواي نظام سياسي ما در اين شعار محوري مشخص است، گفت: جمهوري اسلامي نيزبيانگر چنين شکل و محتوايي است.
نماينده ايلام در ادامه به مشکلات حوزه انتخابيه خود اشاره کرد و با بيان اينکه يکي از مهم ترين مشکلات حوزه انتخابيه اش مشکل تامين آب شرب است در عين حال خواستار حل مشکل آب شرب روستاهاي استان ايلام شد.
وي مقداري از آب شرب يکي از روستاهاي استان ايلام را که به مجلس آورده بود به نمايندگان نشان داد و گفت: يک سال است اين مساله را پي گيري مي کنيم ولي متاسفانه گوش شنوايي در اين راستا وجود ندارد، لذا اين آب را در اختيار هيات رييسه قرار مي دهم تا آنها لطف کرده اين مساله را پي گيري کنند; آدرس و نام روستا را نوشته ام، البته وضعيت آب شرب شهرها هم تعريفي ندارد که در اينجا ديگر وارد اين بحث نمي شوم.
قنبري ادامه داد: در چنين اوضاع و شرايطي که با اين همه مشکلات مواجهيم و بسياري از روستاييان ما به خاطر بحران نبود آب شرب در روستاها در حال مهاجرت هستند، شاهد طرح هايي تحت عنوان طرح هاي فرهنگي با عنوان نسيم رحمت و شب هاي آفتابي هستيم که ميلياردي در اين راستا هزينه مي شود اما بيش از 15 روستاي بخش چاوار براي 2/5 ميليارد تومان هزينه آبرساني در حال مهاجرت هستند.
وي با بيان اين که البته در اين زمينه مجلس مقصراست که اعتبارات فرهنگي را بي برنامه تصويب کرده  است افزود: جا دارد يک بازنگري در تصويب اعتبارات فرهنگي داشته باشيم.
عضو کميسيون اجتماعي مشکل تامين آب شرب در شهرستان ايلام، ايوان، شيروان و چرداول، مهران و ملک شاهي يک مشکل اساسي دانست و افزود: با وجود 13 رودخانه دائمي در استان ايلام و خروج سالان 5 ميليارد متر مکعب آب از طريق اين رودخانه به خارج از کشور، بحران آب شرب در حوزه انتخابيه اين جانب قابل قبول نيست.
قنبري اظهار کرد: با وجود چنين رودخانه هايي نه تنها نبايد مشکلي درخصوص آب شرب در استان ايلام وجود داشته باشد بلکه بايستي شاهد کشاورزي پررونقي در اين استان باشيم; در حالي که در کنار اين رودخانه ها کشاورزي به صورت ديم انجام مي شود که بازدهي چنداني هم ندارد و لازم است درخصوص احداث چند سد و تسريع در احداث سدهاي ديگر اقدامات فوري صورت گيرد.  قنبري خاطرنشان کرد: در روزهاي گذشته برخي از صاحبان منابع با استفاده از تريبون هاي عمومي مطالبي را عليه اين جانب مطرح کردند و با توجه به برخي مسائل شخصي که بين بنده و آنها وجود دارد حملات شخصي خود را متوجه اين جانب کرده اند، مردم حوزه انتخابيه ريشه هجمه تبليغاتي عليه بنده را مي دانند و از وجود مسائل شخصي بين هجمه کنندگان و اين جانب مطلع هستند.
نماينده ايلام با بيان اين که مردم خوب مي دانند بنده منافع شخصي برخي از افراد را محدود کرده و دستان بستگان آنها را از امورات استان کوتاه کرده ام، گفت: لذا توصيه مي  کنم آرامش استان را فداي منافع خود نکرده و به دنبال مسائل چالش برانگيز نباشند.
وي گفت: البته اين افراد در هجمه عليه اين جانب بيراهه رفتند و تحت عنوان هجمه به اين جانب، انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ايلام را زير سوال برده و به بيان مطالب خلاف واقع و کينه توزانه پرداختند.
قنبري زير سوال بردن انتخاباتي که به تاييد مسوولان اجرايي و شوراي نگهبان رسيده را زير سوال بردن ارکان نظام و همسويي با دشمنان نظام دانست و افزود: جاي تاسف دارد که اظهارات اين افراد از تريبون هاي عمومي و رسمي بيان مي شود، لذا از مراجع قانوني مي خواهم ضمن بررسي صحبت هاي افراد ياد شده، نظرات خود را درخصوص اين اظهارات بيان کرده و درخصوص نقش احتمالي اين افراد در عدم اعلام به  موقع نتيجه انتخابات دوره هشتم مجلس در ايلام به تحقيق و تفحص بپردازند.


 خبر  

لاريجاني:
عزت ملت منطقه در نظام مردم سالار است نه وابسته

رئيس مجلس با بيان اينکه همزماني يوم الله 22 بهمن با اولين مرحله پيروزي انقلاب مصر به اعجاز شباهت دارد، خاطرنشان ساخت: ملت ريشه دار مصر با پايداري در مبارزه خويش حاکم دست نشانده را به زير کشاندند و اين سنت الهي است. به گزارش خانه ملت، "علي لاريجاني" در نطق پيش از دستور با گراميداشت آغاز ولايت تابناک حضرت ولي عصر (عج) اظهار داشت: اميدوارم ملت شريف ايران و نمايندگان عزيز در ظل عنايت حضرتشان حرکت انقلاب اسلامي با شتاب بيشتر در جهت تحقق آرمان هاي مدينه فاضله مهدوي به ظهور موعود بشريت ختم گردد. رييس قوه مقننه کشورمان در ادامه با اشاره به حضور چشمگير و باشکوه مردم در راهپيمايي 22 بهمن، گفت: اين حضور نشانگر عمق تعلق خاطر ملت ايران به انقلاب خويش در شرايط حساس فعلي بود و از اين جهت لازم است صميمانه از اقدام کريمانه ملت فرهيخته ايران سپاسگزاري شود. نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي به همزماني يوم الله 22 بهمن با اولين مرحله پيروزي انقلاب مصر اشاره کرد و افزود: اين همزماني به اعجاز شباهت دارد، که ملت ريشه دار مصر با پايداري در مبارزه خويش حاکم دست نشانده را به زير کشاندند و اين سنت الهي است. لاريجاني با بيان اين که مردم ايران در راهپيمايي 22 بهمن يکصدا از انقلاب مردم مصر حمايت کردند اضافه کرد: ملت بزرگ ايران که در طي مسير انقلاب اسلامي همواره موانع حقوق ملت ها و مستضعفين بود در نهضت رهايي بخش ملت مصر در کنار آنان قرار داشت و در راهپيمايي 22 بهمن همه ملت يکصدا از انقلاب مردم مصر حمايت نمودند. رئيس قوه مققنه با بيان اين که آمريکا در يک سرگشتگي سياسي مستمرا در انقلاب مردم مصر تلاش کرد نظام ديکتاتوري مبارک را حفظ نمايد، گفت: آمريکا انواع و اقسام فريبکاري سياسي را به کار برد تا نظام ديکتاتوري مبارک را حفظ کند اما هوشياري جوانان مصر که تحسين خداوند نثار آنان باد با اقدامات به جا و سنجيده توطئه هاي آنان را خنثي نمودند. رئيس مجلس به تاسيس شوراي نظامي در مصر براي اداره اين کشور اشاره کرد و افزود: آخرين شگرد آمريکا در اين کشور تاسيس شوراي نظامي و سلطه آنان در کشور مصر است و با عجله با کشورهايي حکم کرده اند اين تنظيم جديد مورد حمايت قرار گيرد. لاريجاني ادامه داد: همان کشورهايي که تا چند روز پيش مکررا از لزوم تداوم حکومت مبارک حمايت کرده بودند و مختصر تاملي نکرده اند که محاسبه نمايند اگر بنا بود با اينگونه حمايت ها انقلاب مصر را عقيم کنند چطور حمايت هاي قبلي آنان موثر واقع نشد.

لايحه بودجه 90 سه شنبه به مجلس ارائه مي شود

عضو هيات رئيسه مجلس اعلام کرد که با احتمال زياد لايحه بودجه 1390 کل کشور روز سه شنبه به مجلس تقديم خواهد شد. حسين سبحاني نيا نماينده نيشابور  عضو هيات رئيسه مجلس در گفت وگو با فارس در خصوص ارائه لايحه بودجه سنواتي 1390 کل کشور اظهار داشت: به احتمال زياد اين لايحه سه شنبه از سوي دولت به مجلس تقديم شود.  وي با اشاره به محدوديت زمان بررسي اين لايحه با توجه به وقت موجود تا پايان سال گفت: اين لايحه امروز يکشنبه به مجلس ارائه نشده لذا با احتمال زياد در دستور کار جلسه بعدي مجلس قرار مي گيرد.

تعيين نحوه نظارت  بر  قضات توسط رئيس قوه قضائيه

با تصويب نمايندگان نحوه نظارت و ارزشيابي رفتار و عملکرد قضات براساس آئين نامه اي خواهد بود که به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است. به گزارش خانه ملت، در ادامه بررسي لايحه نظارت بر رفتار قضات نمايندگان با ماده 12 اين لايحه با 79 راي موافق، 23 راي مخالف و 14 راي ممتنع مخالفت کردند. در ادامه حذف اين ماده به راي گذاشته شد و نمايندگان با 65 راي موافق 39 راي مخالف و 24 راي ممتنع با حذف اين ماده نيز مخالفت کردند. در ادامه پيشنهادات اصلاحي درخصوص ماده 12 مطرح و ماده مذکور به شرح ذيل اصلاح و به تصويب رسيد. نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملکرد قضات براساس آئين نامه اي است که ظرف شش ماه از تاريخ اين قانون به پيشنهاد دادستان به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

نخست حل مشکلا ت جوانان، بعد توصيه به ازدواج

نماينده تفرش، درباره تاکيدات رئيس جمهور مبني بر افزايش تعداد فرزندان در خانواده ها گفت: اين کار هنگامي شدني است که امکانات لازم براي اين نسل و نسل هاي بعدي فراهم شده باشد.  بهمن اخوان در گفت وگو با تابناک گفت: من براي ديدگاه هاي رئيس جمهور و همه مسئولان احترام قايلم، اما ديدگاه خود را مطرح مي کنم و بدون قصد تخريب هيچ کس، بر پايه نظر کارشناسي خود فکر مي کنم ما زماني مي توانيم افزايش زاد و ولد داشته باشيم که با بررسي کارشناسانه به اين نتيجه برسيم که امکانات آينده شامل اشتغال، مسکن، توليد و... را تامين کرده باشيم.  وي ادامه دارد: بايد به ميزان توليد مواد غذايي، امکانات تحصيلي، امکانات ازدواج و... مورد نياز نسل بعدي بينديشيم و ببينيم آيا مي توانيم آينده امني براي ايشان فراهم کنيم.  او افزود: اگر رئيس جمهور برنامه هاي خود براي آينده اين نسل را تشريح کند، بهتر است. اما اگر مي خواهيم هر اظهارنظري در اين زمينه داشته باشيم، بايد مبتني بر بررسي کارشناسي باشد.  اخوان همچنين درباره سخنان رئيس جمهور راجع به کاهش سن ازدواج در جوانان گفت: امروز يکي از دغدغه هاي جوانان ما براي ازدواج، بحث اشتغال، مسکن، تامين هزينه هاي ازدواج و... است. اگر هدف از ازدواج، ارضاي غريزه جنسي است، من راجع به آن بحث صحبتي ندارم. ما اگر هدف از ازدواج، تشکيل خانواده است، بايد زيرساخت ها را در نظر بگيريم.   عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس اضافه کرد: بعضي دولت ها و کشورها، از جمله کشورهاي اسلامي چون مالزي، وام هايي با بهره سه درصد براي تامين لوازم زندگي، وام مسکن و... به جوانان مي دهند و همچنين براي ايشان اشتغال هم فراهم مي کنند.   او با اشاره به بنيان هاي ارزشي کشور اذعان کرد: ما يک کشور اسلامي هستيم و نه يک کشور غربي که مجاز بدانيم جوانان ما غريزه جنسي خود را در چارچوب هايي خارج از ازدواج هم ارضا کنند. ما براي اعتقادات و ارزش هاي خود احترام قائليم و نمي توانيم به جامعه خود، اين نوع ارتباطات را توصيه کنيم; بنابراين، بايد زمينه تسهيل ازدواج را فراهم کنيم.  نماينده تفرش، آشتيان و فراهان تاکيد کرد: 80 درصد از دستاوردهاي ازدواج، تشکيل کانون گرم خانواده است که بايد امکانات تشکيل آن را براي جوانان فراهم کنيم.

تصويب دو فوريت طرح حمايت از اسيران و معلولان حملات گروهک هاي ضدانقلاب

نمايندگان به دو فوريت طرح حمايت از افرادي که توسط گروهک هاي ضدانقلاب و منحرفين اعتقادي اسير، کشته يا معلول مي شوند، راي داد.  به گزارش ايسنا، نمايندگان با 179 راي موافق، پنج راي مخالف و 13 راي ممتنع به دوفوريت اين موضوع راي دادند.  حسينعلي شهرياري در توضيح درباره اين طرح با اشاره به مشکلات خانواده کساني که توسط گروهک هاي ضدانقلاب اسير يا معلول مي شوند، گفت: به عنوان مثال رانندگان کاميون هايي که از راه دور به رگبار بسته مي شوند پس از دفن اين افراد ماه ها طول مي کشد که تصويب شود آيا خانواده آنها جزو خانواده هاي شهدا هستند يا خير.


 کوتاه از بهارستان 

يک فوريت طرح جامع نظام باشگاه داري راي  نياورد

نمايندگان به يک فوريت طرح جامع نظام باشگاه داري در ايران راي منفي دادند واين طرح به صورت عادي در مجلس بررسي مي شود.  به گزارش ايلنا، يک فوريت طرح جامع نظام باشگاه داري اداري در ايران ديروز با 72 امضا به صحن علني مجلس آمد که نمايندگان پس از استماع نظرات مخالف و موافق به زودتر بررسي شدن آن راي ندادند.  گفتني است; رشد بي رويه تعداد باشگاه هاي دولتي و تيم داري موسسات مربوط به دولت در ايران که از مشکلات جدي حوزه ورزش و بخش خصوصي است موجب طرح اين طرح شده است.  در صورت تصويب نهايي اين طرح دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه کليه شرکت ها و باشگاه هاي فرهنگي ورزش دولتي و وابسته به سازمان تربيت بدني و ساير دستگاه هاي اجرايي و شرکت هاي دولتي را با کليه امکانات ساختمانها، تاسيسات در شرايط رقابتي به بخش خصوصي و تعاوني واگذار کند.

 

استيضاح وزير نيرو با 50 امضا و 20 قسم

گويا کار وزير نيرو هم در مجلس بالا گرفته و امروز و فرداست که زير تيغ استيضاح قرار گيرد. به گزارش تابناک به نقل از افکار نيوز موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد و جاجرم ديروز با بيان اين که 50 نفر تا کنون استيضاح وزير نيرو را امضا کرده اند گفت:20 نفر از اين تعداد قسم خورده اند که تا آخرين لحظه بر امضاي خود باقي مانده و آن را پس نگيرند. پيش از اين يکي دو وزير ديگر هم تا اين مرحله پيش رفته بودند. استيضاح وزير آموزش و پرورش حتي به دعوا و قسم خوردن هم رسيد اما در لحظات آخر ناموفق ماند. البته گفته مي شود استيضاح حاجي بابايي بازهم امضا شده و ممکن است امروز و فردا دوباره در هيات رييسه مطرح شود.

از 5 ميليون عشاير تنها 800 هزار نفر بيمه شده اند

نماينده دشتستان خواستار توجه بيشتر به مناطق کمتر توسعه يافته در زمينه رفاه و حل مشکل بيمه روستاييان و عشاير شد و در توضيح دليل سوال خود از وزير رفاه گفت: از 5 ميليون عشاير تنها 800 هزار نفر بيمه شده اند. "ايوب پاپري مقدم" در گفت وگو با خانه ملت در خصوص موضوع سوال خود از "صادق محصولي " وزير رفاه و تامين اجتماعي  که قرار است سه شنبه هفته جاري در کميسيون اجتماعي مطرح شود گفت: قرار بود  صندوق بيمه روستاييان و عشاير  5ميليون نفر از عشاير و روستاييان را بيمه کند که از اين تعداد تنها 800 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند. 
نماينده دشتستان تصريح کرد: وزارت رفاه قانوني که در سال 56 تصويب شده و اقدامات زيادي از جمله تشکيل وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي براي  اجراي آن صورت  گرفته  را معطل گذاشته است. وي خاطر نشان ساخت: شرط نمايندگان براي راي اعتماد به وزير اجراي اين قانون بود که متاسفانه تنها درصد کمي از روستاييان و عشاير تحت پوشش بيمه قرار گرفتند. وي در خصوص سوال ديگر خود اظهار داشت: براي ساخت پلي کلينيک در منطقه محروم  زمين خريداري شده است اما وزرات رفاه اجازه ساخت به آنها نمي دهد و از وزير رفاه مي خواهم پاسخي قانع کننده به علت ممانعت از ساخت  پلي کلينيک ها بدهد.

تسريع در بررسي طرح تغيير نظام انتخاباتي مجلس

نماينده آبادان در مجلس شوراي اسلامي در تذکر آئين نامه اي خواستار تسريع در بررسي طرح تغيير نظام انتخاباتي مجلس شد. به گزارش خانه ملت، "عبدالله کعبي" در تذکري با استناد به ماده 145 آئين نامه داخلي مجلس، گفت: براساس اين ماده آئين نامه بررسي يک طرح يا لايحه اي که به کميسيون هاي تخصصي مجلس ارجاع مي شود نبايد بيش از يک ماه طول بکشد. کعبي به طرح تغيير نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد و افزود: اين طرح مدتهاست که در دستور کار کميسيون شوراها قرار گرفته ولي علي رغم تلاش اين کميسيون، هنوز طرح تغيير نظام انتخاباتي مجلس به نتيجه نرسيده است. نماينده آبادان با اظهار اين که کساني که مي خواهند در انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي نامزد بشوند بلاتکليف مانده اند، خاطرنشان کرد: در برخي موارد نيز يک هجمه اي عليه مجلس شوراي اسلامي شروع و برخي مسوولان دولتي اعلام کرده اند مخالف تصويب اين طرح هستند. کعبي بر اين اساس در پايان سخنان خود خواستار تسريع در بررسي طرح تغيير نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي شد. "سيدمحمدحسن ابوترابي فرد"، نايب رئيس مجلس هم در پاسخ با بيان اين که رياست کميسيون شوراها و امور داخلي کشور دغدغه شما را دارند، افزود: انشا»الله کميسيون شوراها اين طرح را در کوتاه ترين زمان ممکن به مجلس تقديم خواهند کرد.

تقديم تحقيق و تفحص از شرکت سايپا به هيئت رئيسه

يکي از نمايندگان مجلس با اشاره به نحوه واگذاري شرکت سايپا به ايسکانيوز خبر داد: تقاضاي تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري شرکت سايپا با امضاي ده نفر از نمايندگان مجلس تقديم هيئت رئيسه مجلس شد.  به گزارش "ايسکانيوز"، يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به طرح تحقيق و تفحص از شرکت سايپا خاطر نشان کرد: نحوه واگذاري شرکت سايپا و تحقيق و تفحص در اين راستا به امضاي 10 نفر از نمايندگان مجلس رسيد و به هيئت رئيسه مجلس تقديم شد که داراي محورهاي مختلفي است. وي با اشاره به احتمال استيضاح وزير نفت گفت: اين موضوع جدي است و علت آن، ناکارآمدي وزير در بخش هاي مختلفي از جمله ميادين گازي همچنين عزل و نصب هاي غيرکارشناسي وزير در اين وزارتخانه است که در حال جمعآوري امضا هستيم.

اعزام هياتي  براي پيگيري مصوبات سفرهاي استاني

نماينده بندرعباس در مجلس ضمن تاکيد بر ضرورت اجراي مصوبات سفرهاي استاني در استان هرمزگان در عين حال خواستار فرستادن نمايندگاني از دولت به استان براي پيگيري اين موضوع شد.  به گزارش ايسنا، سيد مصطفي ذوالقدر در نطق ميان دستور با تبريک سالروز ولادت حضرت رسول  (ص) و امام جعفر صادق(ع) گفت: از بزرگان اهل سنت به دليل برگزاري جشن باشکوه هفتم وحدت تشکر مي کنم.  اين عضو فراکسيون اصولگرايان خطاب به دولت گفت: چرا دولت در چندين استان معضل فاضلاب را برطرف کرده ولي هنوز معضل فاضلاب بندرعباس را حل نکرده است، چرا فکري براي معضل بيکاري نمي شود؟ 90 درصد مصوبات استاني اجرايي نشده است لذا خوب است که نمايندگاني به استان هرمزگان بفرستيد تا مشخص شود براي خدا سخن مي گويم يا براي سياه نمايي.  ذوالقدر با تشکر از هيات رييسه مجلس به دليل دفاع از عملکرد مجلس در برابر انتقادات، گفت: امام خميني(ره) فرمودند مجلس در راس همه امور کشور است و اين مجلس هم براي خدا کار مي کند.

کليات طرح نظارت بر نمايندگان مجلس تصويب شد

 سخنگوي کميسيون مشترک بررسي طرح نظارت بر نمايندگان مجلس با بيان اين که در جلسه امروز اين کميسيون کليات طرح نظارت مجلس بر نمايندگان به اتفاق آرا تصويب شد، گفت: در اين جلسه مقرر گرديد اعضاي کميته تخصصي اين کميسيون به بررسي جزييات طرح نظارت بر نمايندگان بپردازند و نتايج آن را در گزارشي به کميسيون ارائه نمايند.  حجت الاسلام موسي قرباني در گفت وگو با ايسنا، گفت: پس از تصويب کليات اين طرح مقرر گرديد اعضاي اين کميته شامل هيات رييسه کميسيون و چهار نفر ديگر از اعضاي آن به بررسي جزييات اين طرح بپردازند.  به گفته قرباني اعضاي اين کارگروه شامل حجت الاسلام محمدتقي رهبر نماينده اصفهان، فدايي نماينده تهران، دهقان نماينده طرقبه و چناران، غضنفرآبادي نماينده بم، اخوان بي طرف نماينده اصفهان، مفتح نماينده رزن، کوهکن نماينده لنجان، ادياني راد نماينده قائم شهر و سوادکوه، اسداللهي نماينده تربت جام و وي هستند.


 راهپيمايي نمايندگان مجلس در حمايت از قيام مردم مصر 

نمايندگان مجلس در حمايت از قيام مردم مصر از صحن علني مجلس تا مدرسه عالي شهيد مطهري راهپيمايي کردند و شعار الله اکبر دادند. به گزارش ايلنا ،در ابتداي جلسه علني مجلس نمايندگان پس از سخنراني علي لاريجاني رئيس مجلس در حمايت از مردم مصر با شعار هاي الله اکبر در صحن علني مجلس راهپيمايي کردند . گفتني است با اعلام تنفس رئيس مجلس اين راهپيمايي تا مدرسه عالي شهيد مطهري ادامه پيدا کرد .همچنين نمايندگان بر مقبره الشهداي گمنام مجلس حضور پيدا کرده و 2 رکعت نماز شکر به جاي آوردند. محمد حسن ابوترابي فر نايب رئيس مجلس نيز در همين مکان در ارتباط با تحولات اخير مصر سخنراني کرد.