نسخه شماره 2568 - 1389/11/20 -


عزم مجلس براي افزايش بودجه حمل و نقل عمومي جدي است

شهردار تهران بودجه 90 شهرداري را به شورا ارائه و مطرح کرد:
شوراسهم قانوني شهرداري را از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها به طور جدي پيگيري کند

عضو فراکسيون مديريت شهري:
شهرداري با چنگ و دندان حمل ونقل عمومي را توسعه مي دهد


پرداخت نشدن اعتبارات دولتي سرويس دهي خط 4مترو را ناقص کرد


250 نفر از بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش بيمه تکميلي قرار گرفتند

مدير عامل شرکت طراح سيستم بنکو:
افتتاح حسابها در بانک شهر به زودي اينترنتي مي شود


در راهپيمايي 22 بهمن تمامي ايستگاههاي 1،2،4، و 5 مترو رايگان خدمات رساني مي کنند


دارندگان نام روح الله و متولدان 22 بهمن رايگان به سفر مي روند


 عزم مجلس براي افزايش بودجه حمل و نقل عمومي جدي است  

عضو هيات رييسه فراکسيون مديريت شهري با اشاره به اهميت کار شهرداري ها و تاثير آن بر کيفيت زندگي مردم، حمايت از اين نهاد را در زمان اجراي قانون هدفمندسازي ضرورتي اساسي براي کشور دانست و با اشاره به عزم مجلس براي افزايش بودجه حمل و نقل عمومي، از نهادهاي مسئول خواست در خصوص رفع مشکلاتي همچون کاستي هاي حمل ونقل، آلودگي هوا و... وظايف خود را هماهنگ به شهرداريها انجام دهند.  علي اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با "تهران سما"، با بيان اين که امروز شاهد افزايش متقاضيان استفاده از مترو هستيم و هر روز هم بر تعداد مسافران افزوده مي شود، از عزم مجلس براي افزايش بودجه حمل و نقل عمومي و مترو خبر داد و از نهادهاي ديگر هم خواست تا به وظايف خود در قبال مديريت شهري عمل کنند. وي با اشاره به ضرورت موفقيت اجراي هدفمندسازي يارانه ها و تاثير توسعه حمل و نقل عمومي در اين امر، ارزان تر و راحت تر بودن مترو نسبت به ساير وسايل حمل ونقلي را از مهم ترين دلايل گرايش مردم به اين وسيله دانست و گفت:متاسفانه با وجود چنين تقاضايي، به لحاظ امکانات کاستي هايي داريم و بايد اين کمبودها را جبران کنيم. وي با تاکيد بر اين که شهرداري، مخصوصا درموضوع مترو بايد مورد حمايت مالي قرار گيرد، گفت: مديريت شهري توانايي رفع مشکلات شهري را از خود بروز داده است و در صورت اعمال حمايت هاي قانوني به عنوان حداقل حمايت ها، اين نهاد خدمات ارزنده تري نيز به شهروندان ارائه خواهد کرد. ضمن آن که توسعه حمل و نقل عمومي به موفقيت طرح مورد نظر خود دولت نيز خواهد انجاميد. وي با ابراز اميدواري براي اجرايي شدن هر چه سريع تر قانون کمک به مترو، به عنوان اقدامي تاثيرگذار در موفقيت قانون هدفمندي يارانه ها، گفت: بارها با دولت درباره ضرورت کمک به مترو صحبت کرده ايم ولي هنوز اتفاقي در اين حوزه رخ نداده است و اين جاي تعجب دارد که قانون همچنان در تعليق نگه داشته شده و اراده اي نسبت به اجراي آن وجود ندارد.


 شهردار تهران بودجه 90 شهرداري را به شورا ارائه و مطرح کرد:
 شوراسهم قانوني شهرداري را از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها به طور جدي پيگيري کند 

گروه شهري: شهردار تهران تعامل و همکاري شوراي شهر و شهرداري را در بهترين حالت ممکن دانست و گفت: از همين رو بسياري از مشکلاتي که در بدنه شهرداري از سال ها قبل وجود داشته مانند وجود نداشتن بودجه اي عملياتي بايد با همکاري اين دو نهاد به قانون تبديل شود و در سال 91 در بودجه شهرداري لحاظ شود.
محمد باقر قاليباف شهردار تهران صبح ديروز-19 بهمن- در جلسه علني شوراي اسلامي شهر دهه فجررا به ملت و رهبري تبريک و ياد و خاطره امام(ره) و شهدا را گرامي داشت و گفت: بودجه شهرداري تهران با دو رويکرد اسناد بالادستي طراحي شده است. او امروز براي قرائت بودجه پيشنهادي سال 90 با معاونانش به شوراي شهر تهران آمده بود. برنامه پنج توسعه و سياست هايي که شوراي شهر تهران مد نظر دارند اين دو سند بالاستي هستند که هر مبتني بر دغدغه هاي شهروندان و شهر تهران است. او جهت گيري ديگر شهرداري براي بستن بودجه 90 را حرکت به سمت عملياتي شدن بودجه دانست و گفت: من به عنوان شهردار تلاش مي کنم که بر خلاف مشکلاتي که عملياتي شدن بودجه 90 براي ما ايجاد مي کند به اين سمت حرکت کنيم و پيش بيني مي کنيم براي سال 91 اين به طور قطعي عملياتي شود. شهردار تهران از شوراي شهر تهران نيز درخواست کرد که اين الزام را براي بودجه سال 91 شهرداري لحاظ کند. قاليباف نابه ساماني هزينه هاي تمام شده در شهرداري رايکي از رنج هايش در مقام شهرداري عنوان و خاطرنشان کرد: اين واقعيت تلخ که هزينه هاي تمام شده در شهرداري ساماني نداشته وجود دارد که بايد تلاش کنيم آن را از بين ببريم. به گفته او هنگامي که در يک شهر در محدوده جغرافيايي معين، قيمت ها و دستمزدهاي نسبتا ثابت پروژه و فعاليت هاي عمراني انجام مي شود انصاف اين است که قيمت هاي تمام شده به هم نزديک باشد اما در بسياري مواقع اينطور نيست. شهردار تهران با اشاره به اوج همکاري کنوني شورا و شهرداري تصريح کرد: هم اکنون بايد اين اصلاح صورت بگيرد چراکه فکر نمي کردم ديگر چنين فرصتي براي اصلاح وجود داشته باشد. قاليباف در ادامه بر ضرورت اعمال مديريت کاهش و کنترل هزينه ها تاکيد و خاطرنشان کرد: به ويژه با هدفمندکردن يارانه ها هزينه هاي شهرداري بسيار بالا مي رود. او سياست شهرداري در سال 90 را افزايش نيافتن هزينه هاي حمل و نقل عمومي دانست و گفت: با اين حال برخي هزينه ها به ويژه در بخش انرژي وجود دارد که امکان کنترل و کاهش آنها نيست.به طور مثال نمي توانيم چراغ پارک را خاموش نگه داريم چون تا پاسي از شب در پارک ها رفت و آمد انجام مي شود و اين مساله امنيت را به خطر مي اندازد. شهردار تهران تکميل پروژه هاي نيمه تمام و آغاز نکردن پروژه جديد، هوشمندسازي، کوچک سازي و تمرکززدايي و توجه به فن آوري اطلاعات و توسعه آي تي در شهر را از رويکردهاي ديگر بودجه سال 90 دانست. قاليباف افزود: زماني که در نيروي انتظامي مسووليت داشتم بر اين دو مهم تاکيد مي کردم و طرح هايي مانند کنترل مکانيزه محدوده طرح ترافيک را مورد توجه قرار داديم تا اين که سال گذشته اين اتفاق مهم با سرمايه گذاري بخش خصوصي محقق شد و همچنين با اقدامات ديگري مانند استفاده از بليت الکترونيک به جاي بليت کاغذي را با استفاده از فناوري اطلاعات و کمک بخش خصوصي اجرا کرديم. به گفته شهردار تهران خصوصي سازي و استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي براي مديريت بهتر هر از ديگر برنامه هايي است که به طور جدي دنبال مي شود و شهرداري توانسته 40 درصد اتوبوس را خصوصي سازي کند. او در ادامه افزود: امروز حمل و نقل عمومي مهمترين چالش و اولويت شهر تهران است به همين دليل بيش از 43 درصد بودجه در سال 90 به اين مهم اختصاص يافته و به موازات آن موضوعات مهمي مانند بافت هاي فرسوده و موضوعات فرهنگي و اجتماعي مورد تاکيد است.  شهردار تهران بر اجراي طرح هاي تفصيلي بر اساس طرح جامع شهر تهران از ابتداي سال 90 تاکيد کرد و گفت: در حالي که اين طرح هنوز در کميسيون ماده پنج کامل نشده با اين حال صلاح نيست که آن را براي باقي ماندن 5 تا 10 درصد کار معطل بذاريم.قاليباف در بخش ديگري از سخنان رقم کلي بودجه پيشنهادي شهرداري در سال 90 را هشت هزار و 354 ميليارد تومان دانست و گفت: 57/4 درصد - 4 هزار و 798 ميليارد تومان سهم بودجه نقدي و 43/6 درصد - سه هزار و 556 ميليارد تومان سهم بودجه غير نقدي است. بر اساس پيش بيني هاي شهرداري تحقق بودجه سال 89 در بخش غير نقدي 100 درصد و در بخش نقدي تا پايان سال به 75 درصد مي رسد. به گفته شهردار تهران بودجه سال 90 به تفکيک ماموريت هاي فرهنگي و اجتماعي 9/7 درصد ، حوزه حمل و نقل و ترافيک 43/1 درصد، خدمات شهري 15/8 درصد، ايمني و مديريت بحران 3 درصد، شهرسازي 1/8 درصد وب خدمات مديريتي 26/5 درصد است.قاليباف بودجه سال 90 را به تفکيک سرمايه هزينه، 35 درصد هزينه اي 65 درصد اعتبارات سرمايه اي دانست. شهردار تهران با اشاره به افزايش 12 درصدي بودجه سال 90 نسبت به سال گذشته گفت: دليلي اين امر هم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و افزايش هزينه ها در شهرداريست. اين در حالي ست که شهردار تهران اميدوارست که بودجه هايي که در قانون هدفمند سازي يارانه و قانون پنجم توسعه به تصويب مجلس رسيده مبناي کار قرار گيرد و دولت به تکليفش براي پرداخت آنها عمل کند.  شهردار تهران در جمع خبرنگاران نيز در پاسخ به اين سوال که آيا بودجه سال 90 شهرداري با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و در پي آن افزايش هزينه ها براي اين نهاد محتاطانه بسته شده است؟ گفت: بودجه سال 90 نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد دارد و در مجموع 8 هزار و 354 ميليارد تومان است و 43 درصد آن نيزبه حمل ونقل عمومي اختصاص  يافته است.  شهردار تهران افزود: بودجه سال 90 کاملا واقعي بسته شده و ما سعي نکرديم لايحه اي را تصويب کنيم و بعد از دولت بخواهيم تا سهم خود را در بودجه کلي کشور پيش بيني کند بلکه بودجه هايي که در قانون هدفمند سازي يارانه و قانون پنجم توسعه به تصويب مجلس رسيده مبناي کار قرار گرفته است، بودجه هايي که دولت مکلف به پرداخت آن است.  او با اشاره به افزايش 12 درصدي بودجه سال90 نسبت به 89 تصريح کرد: مبناي اين افزايش نيز قانون هدفمند سازي يارانه ها است. به گفته قاليباف بايد حدود 30 درصد از درآمد ناشي از قيمت سوخت به برخي سازمان ها مانند شهرداري ها تعلق يابد و از سوي ديگر با افزايش قيمت سوخت سهم عوارض 10 درصدي شهرداري نيز افزايش مي يابد.  شهردار اضافه کرد: همچنين افزايش ماليات بر ارزش افزوده نيزاز ديگر منابع افزايش درآمدي شهرداري در سال 90 محسوب مي شود که بر اساس برنامه پنجم در طول 5 سال بايد 5 درصد ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد يعني از 3 درصد به 8 درصد برسد که بخشي از اين ارزش افزوده به شهرداري ها تعلق دارد.  شهردار تهران در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه اگر اعتبارات مصوب و قانوني از سوي دولت محقق نشود چه خواهيد کرد؟ افزود: اگر خدايي نکرده اين باور در کشور به وجود آيد که قانون نوشته شود اما اجرا نشود ديگر سنگ روي سنگ بند نمي شود و اين سوال اساسا درست نيست. اگر اشکالاتي هست بايد مسئولان تدبيري بيانديشند. در صورت اجرا نشدن قانون نه تنها تهران بلکه همه شهرداري هاي کشور دچار مشکل مي شوند.  در اين حين خبرنگاري بر رعايت نشدن قانون اعتبارات مصوب مترو تاکيد کرد که شهردار توضيح داد که نمايندگان مجلس از وزير اقتصاد براي پاسخگويي و ارائه توضيحات خواسته بودند به مجلس بيايد، توضيحاتي داده شده اما در هر صورت بايد تعيين تکليف شود که اگر قانوني تصويب ولي اجرا نشود مسئولان پاسخگو باشند، اگر قرار باشد قانون اجرا نشود من ديگر حرفي براي گفتن ندارم و افراد ديگر بايد چاره انديشي کنند.  قاليباف در مورد اختصاص بخش قابل توجهي از بودجه سال آينده به حوزه حمل و نقل عمومي گفت: توسعه اتوبوسراني، مترو و توسعه گذرگاه هاي شرياني و ضروري براي شهر در اولويت قرار دارد و با جديت دنبال مي شود .شهردار تهران همچنين درباره به کارگيري نمادهاي فراماسونري در شهر گفت: در حالي که برخي از اين بحث ها کاملا سياسي است و اينکه اين نمادها به شهرداري تهران نسبت داده شوند، از بد اخلاقي هايي است که عده اي بيکار نشسته اند و هرازگاهي اين موضوعات را طرح مي کنند. 

نرخ رشد توسعه حمل و نقل عمومي
دليل انتخاب تهران به عنوان يکي
از شهرهاي برتر جهان

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران نيز با بيان اينکه در انتخاب تهران به عنوان يکي از شهرهاي برتر در حوزه حمل و نقل عمومي، به نرخ رشد توسعه حمل و نقل عمومي توجه شده است گفت: اقدامات انجام شده در حوزه حمل و نقل عمومي در چند سال اخير يک جهش تاريخي به وجود آورده است. مهندس سيد جعفر تشکري هاشمي در جلسه ديروز شوراي اسلامي شهر و در ادامه گزارش علي رضا دبير از مراسم تقدير از حمل و نقل تهران در واشنگتن با بيان اين مطلب اظهار کرد: اکنون جا به جايي مسافر توسط مترو نزديک به سه برابر شده است، سال 83 ،660 هزار نفر جابه جايي داشتيم اما امروز اين عدد به يک ميليون و 800 هزار نفر رسيده است. وي افزود: تعداد ايستگاه هاي مترو نيز 2/5 برابر شده و خطوط داخل شهري نيز از 35 کيلومتر به 90 کيلومتر رسيده است، اين مسائل فاکتورهاي دليل انتخاب تهران به عنوان يکي از شهرهاي  برتر دنيا در حوزه حمل و نقل عمومي بود. معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران با اشاره به اينکه از سال 2005 انتخاب شهرهاي برگزيده دنيا در حمل ونقل آغاز شد اما سازمان هاي انتخاب کننده اين شهرها قدمت بيشتري دارند، گفت: چهار نهاد بين المللي که به صورت غير انتفاعي فعاليت کرده و زير نظر سازمان بين الملل کار مي کنند بر اساس آمار و اطلاعات اين ارزيابي ها را انجام مي دهند کهUNDP  يکي از اين نهاد ها است که ايران نيز عضو آن بوده و دفتر آن در خاورميانه در تهران مستقر است و بخشي از اين اطلاعات از طريق رسانه ها و مستندات و بخشي ديگر از طريق نهادهايي که مسووليت اين کار را دارند جمع آوري مي شود. معاون حمل و نقل و ترافيک شهر تهران با اشاره به اينکه دانشگاه امير کبير مشاور ارشد توسعه خطوط BRT  بوده افزود: با جمع آوري اين گزارش ها و اطلاعات، نرخ رشد توسعه حمل ونقل عمومي مورد توجه قرار گرفت نه ميزان داشته هاي ما در سال هاي فعاليت. تشکري هاشمي ادامه داد: از سال 84 تا سال 89 در حوزه مترو و BRT  اتفاقاتي در تاريخ کشور رخ داد که بي نظير بود و در مقايسه با ديگر شهرهاي دنيا نيز سرعت بي نظيري داشت. وي با بيان اينکه در امر مقايسه، مقايسه با بهترين ها، مقايسه با گذشته و مقايسه با ميانگين آن صنعت انجام مي شود، گفت: خوشبختانه ما در هر سه مورد پيشتاز بوديم به گونه اي که احداث سالانه 2/5 کيلومتر خطوط مترو را به 15 کيلومتر رسانده و به طور ميانگين سالانه حدود 10 کيلومتر احداث مي کنيم. تشکري هاشمي ميزان مشارکت مردم را نيز امر مهمي خواند و ادامه داد: توسعه سيستم هوشمند و کنترل مکانيزه طرح ترافيک که راهکار مديريت ترافيک تهران است، توسط اين سازمان هاي بين المللي مورد توجه قرار گرفته است. وي با اشاره به اينکه از تمام کشورها در اين مراسم حضور داشتند تا بتوانند مقام برتر از نهادي بين المللي را کسب کنند، اظهار کرد: اميدوارم سال بعد اين مظلوميت براي تهران پيش نيايد.

 لوح تقدير انتخاب تهران
به عنوان يکي از 5 شهر برتر دنيا
به  قاليباف تقديم شد

لوح تقدير انتخاب پايتخت جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از 5 شهر برتر دنيا در زمينه توسعه حمل و نقل عمومي پايدار که توسط عليرضا دبير عضو هيات رييسه شوراي اسلامي شهر تهران ، در واشنگتن دريافت شده بود در صحن علني شوراي شهر تقديم دکتر محمد باقر قاليباف، شهردار تهران شد.  براين اساس بخش هايي از بازتاب خبري اين افتخار مديريت شهري تهران در رسانه هاي داخلي و خارجي نمايش داده شد که در نهايت مورد تشويق اعضاي شوراي شهر قرار گرفت. عليرضا دبير نيز در جلسه ديروز در مورد برگزاري مراسم انتخاب شهرهاي برتر جهان در حوزه توسعه حمل و نقل عمومي گفت: ما در حوزه ورزش المپيک را به عنوان بزرگ ترين رقابت مي دانيم، به حق اين کنفرانس نيز در حوزه حمل و نقل المپيک محسوب مي شد که 10 هزار نفر در آن شرکت داشتند و همه کارشناسان و متخصصان برجسته و مسوولان  در 90 کارگروه تشکيل شده حضور يافتند.دبير ادامه داد: تهران به لحاظ توسعه خطوط مترو، بي آرتي و مديريت ترافيک، همچنين دوچرخه سواري مورد توجه ويژه در اين کنفرانس قرار گرفت و توانست به عنوان يکي از 5 شهر برتر جهان انتخاب شود.


 عضو فراکسيون مديريت شهري:
 شهرداري با چنگ و دندان حمل ونقل عمومي را توسعه مي دهد 

عضو فراکسيون مديريت شهري با اشاره به تلاش شوراي شهر و مجموعه مديريت شهري مبني بر توسعه حمل ونقل عمومي مي گويد: با اين که اقدامات خوبي در اين ارتباط صورت گرفته است; اما در صورتي که اعتبارات حمل ونقل عمومي افزايش نيابد،آينده درخشاني در انتظار تهران نيست. محسن نريمان با بيان اين که به کرات در مصاحبه هاي خبري مختلف اعلام کرده ايم که دولت بايد از محل حساب ذخيره ارزي يک  ميليارد دلار در اختيار شهرداري تهران براي توسعه خطوط مترو اختصاص دهد به شهرنوشت مي گويد: متاسفانه در روزهاي پاياني سال هستيم و خبري از اختصاص تسهيلات يک ميليارد دلاري به شهرداري تهران نيست.وي با بيان اين که طي سال هاي اخير فعاليت هاي خوبي در رابطه با توسعه حمل ونقل عمومي تهران از ناوگان اتوبوسراني گرفته تا مترو، صورت گرفته است، تصريح مي کند: با اين حال با توجه به جمعيت تهران و اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها، نمي توانيم بگوييم حمل ونقل عمومي تهران در وضعيت مناسبي است.نريمان با اشاره به افزايش استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي از زمان اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها ادامه مي دهد: در هر حال توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي و پاسخگويي به نياز مردم در اين ارتباط نيازمند اعتبارات است; چنانچه اين مشکل حل نشود قطعا در آينده با مشکلات بيشتري روبرو خواهيم خواهيم.عضو کميسيون عمران که ترافيک و آلودگي هواي پايتخت را يکي از مهم ترين معضلات امروز تهراني ها مي داند ادامه مي دهد: تنها راه کاهش ترافيک و بهبود وضعيت آلودگي هواي تهران، توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي به ويژه خطوط مترو است.نريمان با بيان اين که هم اکنون شهرداري تهران با چنگ و دندان به دنبال حل مساله کمبود بودجه توسعه خطوط مترو و توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي است، خاطرنشان مي کند: خوشبختانه با اين که همه مي دانيم اين نهاد طي سال هاي اخير با کمبود شديد منابع روبرو بوده است; اما توسعه خطوط مترو در تهران متوقف نشده است و همچنان شاهد راه اندازي خط هاي مختلف مترو در تهران هستيم.روز گذشته همزمان با دهه فجر ايستگاه هاي ميدان آزادي و توحيد در مسير خط 4 مترو افتتاح شد. خط 4 مترو تهران 21 کيلومتر است که براي تکميل نهايي اين خط بايد بيش از 800 ميليارد تومان هزينه شود. گفته مي شود هم اکنون در خط 4 مترو 250 هزار مسافر در روز جابه جا مي شود. در صورتي که واگن هاي مورد نياز تامين شود ميزان جابه جايي اين خط به مرز يک ميليون مسافر در روز هم خواهد رسيد.عضو کميسيون عمران با بيان اين که تهران امسال در شرايط اضطراري از نظر آلودگي هوا قرار داشت و سلامت بسياري از شهروندان به دليل وارونگي هوا تهديد شد ادامه مي دهد: اين حق طبيعي مردم است که از مسولانشان بخواهند اين مشکل را حل کرده و سلامت آنها را تامين کند.نريمان توسعه خطوط مترو را يکي از بهترين راهها در کاهش آلودگي هواي تهران مي داند و معتقد است: توسعه اين ناوگان در شهر پرجمعيت تهران با مولفه هاي زيست محيطي و همچنين حمل ونقل سريع و ارزان نسبت به خودروهاي شخصي و تاکسي، سازگار است.وي با اشاره به مسوليت دولت مبني بر کاهش آلودگي هواي تهران خاطرنشان مي کند: در شرايط فعلي دولت موظف است با اتخاذ تصميم هاي اصولي و تسريع در روند اجراي مصوبات مربوط به اين مساله، بسترهاي کاهش آلودگي هواي تهران را مهيا کند.عضو فراکسيون مديريت شهري تصريح مي کند: هم اکنون تفسيرهاي فردي بر روح مصوبات صريح مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي و اختصاص اعتبارات لازم در اين ارتباط حاکم شده است.در سال جاري بيش از 100 واگن مترو به شبکه خطوط مترو تهران اضافه شده است. 65 واگن ديگر هم در راه است. براساس قانون، دولت بايد يک ميليارد دلار تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي در اختيار شهرداري تهران براي توسعه خطوط مترو قرار دهد که هنوز اين مبلغ در اختيار شهرداري تهران قرار نگرفته است. گفته مي شود 7 قطار ديگر نيز در گمرک است که به دليل نبود اعتبارات ترخيص نشده است.بيش از يک ميليون و 700 هزار نفر روزانه از خطوط مترو براي جابه جايي استفاده مي کنند که اين رقم تا 5 سال گذشته بالغ بر 500 هزار نفر بود.نريمان مشکل عمده در عدم تخصيص تسهيلات مترو را قانون گريزي مي داند و مي گويد: حال که در آستانه سي وسومين سالگرد انقلاب اسلامي هستيم بايد به مردم نويد تعامل دستگاه هاي اجرايي را بدهيم و از تفسيرهاي شخصي در اجراي قانون پرهيز نماييم.عضو فراکسيون مديريت شهري با اشاره به علاقه شوراي شهرتهران و مجموعه مديريت شهري براي حل معضل ترافيک و حمل ونقل عمومي پايتخت مي گويد: فکر مي کنم با توجه به تيمي که در شهرداري براي توسعه حمل ونقل عمومي شکل گرفته است، مي توانيم مشکلات را يکي پس از ديگري پشت سر بگذاريم; اما به دليل کمبود اعتبارات نبايد انتظار داشته باشيم که همه چيز خيلي سريع حل شود.


 پرداخت نشدن اعتبارات دولتي سرويس دهي خط 4مترو را ناقص کرد  

شرکت بهره برداري متروي تهران اعلام کرد: خدمات رساني به ايستگاه هاي توحيد و ميدان آزادي واقع در خط چهار مترو از امروز سه شنبه -19بهمن89- آغاز شد اما به دليل کمبود شديد قطار اين سرويس دهي به صورت ناقص و از ساعت 11 تا 13 با فاصله گذر هر 15 دقيقه يک قطار صورت خواهد گرفت.  به گزارش مردم سالا ري به نقل از روابط عمومي شرکت بهره برداري متروي تهران با انتشار اطلاعيه اي از افتتاح بخش غربي خط 4مترو از ميدان انقلاب اسلامي تا ميدان آزادي خبرداد و اعلام کرد: به دليل کمبود شديد قطار در شبکه مترو و عدم ترخيص 7 قطار مترو که بيش از سه هفته است به علت مشکلات مالي در گمرک بندرعباس است، خدمات رساني به اين بخش از خط 4 مترو از سه شنبه 19بهمن89 به صورت ناقص و از ساعت 11 تا 13 با فاصله گذر هر 15 دقيقه يک قطار صورت خواهد گرفت. شرکت بهره برداري متروي تهران ضمن عذرخواهي از مردم تهران انتظار دارد با کمک دولت هر چه سريعتر قطارهاي مترو وارد چرخه خدمات رساني شوند تا ضمن بهره برداري کامل از مسير ميدان انقلاب اسلامي تا ميدان آزادي، فاصله قطارها در تمام خط 4 از شهيدکلاهدوز تا ميدان آزادي به 7 دقيقه يک قطار کاهش پيدا کند.


 250 نفر از بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش بيمه تکميلي قرار گرفتند 

معاون اجتماعي وفرهنگي شهرداري منطقه 5 گفت: با هماهنگي ستاد توانمند سازي زنان سرپرست خانوار شهرداري تهران، 250 نفر از بانوان غرب تهران تحت پوشش بيمه تکميلي قرار گرفتند.  به گزارش مردم سالا ري به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه 5 ،عباس بابازاده، معاون اجتماعي وفرهنگي منطقه با بيان اين مطلب افزود: درراستاي سياستهاي مديريت شهري در خصوص توانمندسازي زنان سرپرست خانوار اداره اموربانوان منطقه نسبت به شناسايي با نوان سرپرست خانوار وبد سرپرست که تحت حمايت هيچ نهاد وارگاني نيستند اقدام کرد. وي افزود: در حال حاضر بيش از 500 نفراز بانوان سرپرست خانوار شناسايي ومشخصات آنها در بانک اطلاعاتي به ثبت رسيده  واقدامات لازم جهت دريافت کارت بيمه تکميلي 250نفر از اين بانوان وفرزندانشان صورت گرفته است. به گفته بابازاده افراد تحت پوشش بيمه تکميلي از خدمات بيمه سينا برخوردار مي شوند. وي همچنين برگزاري کارگاه هاي آموزشي  ويژه بانوان  سرپرست خانوار منطقه را از ديگر برنامه ها برشمرد وگفت: همزمان با ايام مبارک دهه فجر تورهاي يکروزه  انقلاب وزيارتي نيز برگزار مي شود.معاون اجتماعي وفرهنگي منطقه درادامه اجراي طرح هاي گسترده توانمندسازي بانوان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت : با توجه به اينکه  بخش عمده اي ازافراد تحت پوشش متقاضي  فرصت شغلي هستند با راه اندازي 2 مرکز مهارت آموزي کوثر فرصت براي تعدادي از بانوان فراهم شده است.


 مدير عامل شرکت طراح سيستم بنکو:
 افتتاح حسابها در بانک شهر به زودي اينترنتي مي شود 

گروه شهري: مدير عامل شرکت طراح سيستم بنکو، سيستم بانکداري مجازي بانک شهر با اعلام اينکه افتتاح حساب ها در بانک شهر به زودي اينترنتي مي شود گفت: بايد خدمات نوين بانکداري علاوه بر شعب بانک شهر در محل زندگي و کسب و کار هموطنان نيز ارائه گردد. به گزارش روابط عمومي بانک شهر، دکتر ولي الله فاطمي در جمع مديران، روسا و کارکنان شعب تهران بانک شهر که به منظور بررسي مشکلات و ارائه راهکارها براي ارتقاي عملکرد سيستم نرم افزاري جديد (بنکو) بانک شهر گرد آمده بودند، با اشاره به اينکه بانکها بايد از الگوي درآمد، مسائل بهره اي، منابع و مصارف خود فاصله بگيرند، گفت: در دنياي امروز بانک ها بايد به سمت درآمد از طريق الگوي کارمزد و خدمت حرکت کند. وي افزود: نکته اي اصلي در ماموريت بانک شهر، نوآوري در خدمت است و اگر نتوانيم در آينده درآمدهاي خود از طريق منابع بهره اي به منابع غير بهره اي تغيير دهيم قطعا در رقابت براي جذب منابع موفق نخواهيم بود. طراح سيستم بنکو خاطرنشان کرد: نکته مهم اين است که چگونه مي توانيم با مديريت هزينه ها، در افزايش قدرت رقابت در بازار و افزايش سودآوري نقش داشته باشيم. فاطمي تاکيد کرد: اگر قيمت تمام شده انواع خدمات بانکي ارائه شده حضوري را با خدمات ارائه شده از طريق بانکداري الکترونيک مقايسه کنيم، ضرورت کاهش حضور مشتري در شعبه احساس مي شود.  وي با مقايسه هزينه هاي خدمات بانکي از طريق سنتي و الکترونيک، افزود:  براي کاهش زمان و ارائه خدمات سريع بايد به سوي بانکداري الکترونيک حرکت کنيم.  فاطمي با اشاره به تجربه ديگر کشورها در حوزه بانکداري الکترونيک گفت: در اکثر کشورهاي دنيا شبکه ارائه خدمت بين سازماني وجود دارد و سازمان هاي مرتبط، خدمات خود را از طريق کانال هاي واحد انجام مي دهند. وي افزود: با اين تجربه در اولين گام شبکه اي ارائه خدمات بين شرکتها، شهرداري ها و بانک شهر به صورت الکترونيکي راه اندازي خواهد شد. طراح سيستم بنکو خاطرنشان ساخت: يکي از ويژگي هايي که در سطح بانکهاي دنيا مطرح است حرکت به سمت ابزاري مثل برات کارت و ساير موارد نظير اين است، که بايد اين روش در شرکت هاي طرف فعاليت بانک شهر نيز اجرا شود تا به جاي پرداخت هاي نقدي از پرداخت هاي اعتباري بهره ببريم. وي گفت: بزرگترين هدف اين است که خدمات بانکي در تمام نقاط شهر ارائه شود و صرفا در يک شعبه محدود نشود. فاطمي با بيان اينکه اينگونه خدمات الکترونيک به صورت 24 ساعته ارائه مي شود، اذعان داشت: هر سيستم جديدي که در يک سازمان مورد استفاده قرار مي گيرد در يک دوره زماني مشکلات زيادي دارد و وظيفه ماست که آنها را به حداقل برسانيم و يا در زمان محدودي اين مشکلات را مديريت کرده تا به حوزه مشتري سرايت نکند. ضمن آنکه نرم افزار ويژ گي هاي خاصي دارد که بايد با حوزه سازمان و محيط خود را وفق دهد. وي با بيان اينکه نرم افزار بنکو به گونه اي طراحي شده که مي تواند خود را به روز کند و مثل گذشته نيست که طي يک پروسه پيچيده اين کار انجام شود، گفت: اين نرم افزار طوري طراحي و برنامه نويسي شده که قابليت هر تغييرپذيري از سوي مرکز را دارد و مي تواند انواع خدمات بانکداري نوين و جديد در زمينه هاي مختلف را در اختيار کاربر براي ارائه به مشتريان و عموم مردم قرار دهد و بانکداري الکترونيکي را تحقق مي   بخشد. فاطمي گفت: در بسياري از مواقع براي بدست آوردن اطلاعات مختلف از مشتري به طور مثال بايد 20 فيلد اطلاعاتي طراحي کنيم. در اين زمينه بايد به اين نکته واقف باشيم که يکبار و براي هميشه اطلاعات را از مشتري مي گيريم و قرار است که سالهاي طولاني با مشتري کار کنيم و او از اين پس کارهاي بانکي خود را خارج از شعبه و با استفاده از بانکداري مجازي انجام دهد، به همين جهت به دست آوردن اطلاعات مشتري امري ضروري است.  فاطمي با بيان اينکه بايد به جايي برسيم که مشتريان ما کمترين مراجعه به شعبه ها را داشته باشند، گفت: رقابت در صنعت بانکداري ما را به سمتي برده که اکنون افتتاح حساب به صورت اينترنتي انجام مي شود و ما نيز جز» شروع کنندگان آن خواهيم بود.  طراح سيستم بنکو با بيان اينکه بايد به سمتي برويم که توسعه بازار را مدنظر داشته باشيم و نيازهاي آن را پيش بيني کنيم گفت: هر روش، سيستم و محصول جديد ريسکي دارد و اين در مقابل درآمد است که به فرد امکان انتخاب براي اجرا مي دهد.

شعبه بانک شهر کرمان افتتاح شد

بانک شهر شعبه کرمان با حضور مقامات شهرداري،مسئولان بانک شهر و جمعي از کارآفرينان، تجار و صاحبان کسب و کار  شهرستان کرمان افتتاح شد.به گزارش روابط عمومي بانک شهر، عيسي قهرماني معاون امور شعب بانک شهر در جمع کرماني ها، وجود بانک شهر در کرمان را فرصتي براي اين شهر قلمداد کرد که مي تواند در جذب و تجهيز منابع و سوق آن به سوي پروژه هاي عمراني نقش بسزايي ايفا کند. معاون امور شعب بانک شهر با توجه به درخواست هاي مکرر شهرداران مناطق اظهار اميدواري کرد که بانک شهر بتواند بزودي در شهرستان هاي بزرگ استان کرمان از جمله رفسنجان، جيرفت و سيرجان شعب خود را افتتاح کند. قابل ذکر است که شعبه بانک شهر در بلوار جمهوري اين شهر افتتاح شد.


 در راهپيمايي 22 بهمن تمامي ايستگاههاي 1،2،4، و 5 مترو رايگان خدمات رساني مي کنند 

شرکت بهره برداري متروي تهران ضمن تبريک و تهنيت فرارسيدن سي ودومين سالگرد پيروزي شکوهمند انقلا ب اسلا مي طي اطلا عيه اي اعلا م کرد: اين شرکت با به کارگيري و بسيج تمامي امکانات، به منظور رفاه حال شهروندان گرامي جهت حضور در راهپيمايي يوم ا... 22 بهمن و نماز پرشکوه جمعه در روز جمعه مورخ 89/11/22 از ابتداي صبح تا ساعت 12 در تمامي ايستگاه هاي 1،2،4 و 5 متروي تهران به طور رايگان در خدمت شهروندان عزيز خواهد بود لا زم به ذکر است در پايان مراسم نيز استفاده مسافران مترو از ايستگاه هاي ميدان انقلا ب اسلا مي، وليعصر (عج)، فردوسي، دروازه دولت، آزادي، دانشگاه شريف و شهيد نواب صفوي براي بازگشت به مبادي اوليه رايگان خواهد بود.


 دارندگان نام روح الله و متولدان 22 بهمن رايگان به سفر مي روند  

مدير عامل سازمان پايانه ها و پارک سوارهاي شهرداري تهران گفت: به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي به دارندگان نام روح الله ومتولدان روز 22 بهمن در اين روز بليط رايگان سفر دريافت خواهند کرد.  به گزارش مردم سالا ري به نقل از روابط عمومي سازمان پايانه ها و پارک سوارهاي شهرداري تهران مهندس ولي آذروش مدير عامل سازمان ضمن اعلام اين مطلب گفت : پيرو دستور شهردار تهران در خصوص گراميداشت ويژه ايام الله دهه مبارک فجر به تمام متولدين روز 22 بهمن و همچنين دارندگان نام مقدس روح الله بليط رايگان سفر به هر نقطه از کشور اهدا مي شود. آذروش افزود : مهمترين هدف ما از اين اقدام زنده نگه داشتن ياد و خاطره قيام مردمي حضرت امام (ره) و شهداي آن دوران است. آذروش گفت: همزمان با سالگرد اين روز فرخنده و مبارک جشنهاي شادي و سرور نيز در سطح پايانه ها برگزار خواهد شد. وي افزود:براي دريافت بليط رايگان سفر همراه داشتن کارت ملي يا شناسنامه عکسدار الزامي است.