نسخه شماره 2544 - 1389/10/20 -


توهين و تهمت با لباس رشيدي مطلق ها


 توهين و تهمت با لباس رشيدي مطلق ها 
نويسنده : اکبر هاشمي رفسنجاني

توهين و تهمت به کساني که جايگاهي در قلوب مردم يک سرزمين يا پيروان يک آيين الهي دارند، شيوه هميشگي کساني است که پايه هاي قدرت خويش را بر تارهاي عنکبوتي بنا نهاده اند و شگفتا در تاريخ بسيار ديديم و شنيديم که حاکمان ناحق بسياري، براي بقاي خويش به اين شيوه نخ نما تمسک جستند و هر  بار نيز آفتاب حقيقت از پس ابر توهين و تهمت بردميد و اساس شب پرستان را درنورديد، اما اذناب جور به اين ميراث اجدادي خويش پايبندند.  به تاريخ صدر اسلام برگرديد که سران بت پرست حجاز، وقتي عجز خويش را در مقابله با پيام هاي آسماني پيامبر رحمت ديدند و از اقبال مردم به دعوت اسلام و ادبار از خويش ترسيدند، تير توهين و تهمت را در ترکش نهادند تا شايد با سياه نمايي نورانيت رسول مکرم(ص) و سحر و جادو خواندن کلام وحي، بر روزگار قدرت خويش چند صباحي بيفزايند،اما ديديم که لات، هبل و عزي يکي پس از ديگري شکستند و وحدانيت خدا در قالب تعاليم متعالي اسلام بر زبان ها جاري شد وامروز مسلمانان با بيش از 1/5 ميليارد جمعيت و 56 کشور با قوميت هاي مختلف و زبان هاي گوناگون فرياد برمي آورند که «اشهد ان محمدا رسول الله».

فراز و فرود تاريخ و تهمت و توهين طاغوتيان در حق حق گويان را در 1400 سال گذشته مي دانيد و به رسم ايجاز، به تاريخ معاصر ايران، به عنوان ام القراي جهان اسلام مي پردازم که سلطنتي به شيوه اشراف مکه و مدينه در انديشه شوم حکومت موروثي به شيوه ديکتاتوري و استبدادي داشت. مردي از قبيله اهل بيت(عليهم السلام) علم مبارزه ضدطاغوت را هرچند گروهي در آن مقطع پرچم ضلال مي دانستند، برافراشت و در طول 17 سال با زبرالحديدهايي که داشت، مردم را به ميدان آورد. اگر در نقطه آغاز مبارزه، رژيم پهلوي با کشتار بي رحمانه در 15 خرداد 42 و تبعيد امام و حبس مبارزان، تسمه از گرده مردم کشيد و به قول خويش زهر چشم گرفت، اما آن آتش، زير خاکستر نهان بود و هر  ازچند گاهي انفاس قدسيه امام(ره) در بيانيه ها و روشنگري هاي مبارزان در سخنراني ها، بر آن مي دميد و در گذر زمان به سال 1356 رسيديم. رژيم پهلوي براساس اطلاعات ميداني ساواک که بعضا تا عمق خانواده ها نيز نفوذ داشت، مانند سران مشرک قريش، پي به عجز خويش در مقابله با اقبال روزافزون مردم به امام و نهضت روحانيت برد و در همان سال، دو سياست را براي ترور فيزيکي و شخصيتي امام پي گرفت. براي ترور فيزيکي نور چشم امام، حاج آقا مصطفي خميني را در آبان ماه 1356 نشانه گرفتند تا امام را از ادامه مبارزه مايوس کنند. اما وقتي استواري امام را در تداوم مبارزه و صلابت مردم در حمايت از امام ديدند، در دي ماه همان سال سياست ترور شخصيتي امام را در دستور کار خويش قرار دادند و مقاله اي سراسر توهين و تهمت به امام را در روزنامه اطلاعات منتشر کردند که به اعتراف دوست و دشمن، اتفاقات پس از آن، سقوط رژيم پهلوي را در سراشيبي تسريع نهاد. مردم همه شهرهاي ايران، به خصوص مردم شهر قم که امام را با همه سوابق مي شناختند، چون آتشفشاني به خروش آمدند و اگرچه در 19دي در خيابان هاي قم در خون خويش غلتيدند، اما گدازه هاي خشم و نفرت خويش را بر کاخ پوشالي و سست بنياد پهلوي ريختند. همراهي پير و جوان و زن و مرد قم با طلبه ها، فضلا، علماي بيدار و مراجع بزرگوار براي دفاع از حقانيت وجود يک سيد جليل القدر از سلاله پاکان ثابت کرد که تقدير الهي در قرار دادن مضجع شريف حضرت معصومه(س) در قم و بعدها تاسيس حوزه علميه در اين خطه از جغرافياي وسيع ايران بي حکمت نبوده است. مردم قم در 19 دي 1356 با خون خويش درختي را آبياري کرده اند که سال ها پيش خون مردم تهران و کفن پوشان ورامين و خود قم در پاي نهال آن ريخته شده بود. درختي که شاگردان امام در طول 15 سال تبعيد رهبر خويش با تحمل مرارت هاي شکنجه و زندان نگذاشتند شاخه هاي انحرافي بر آن رشد نمايد، درختي که يک سال پس از قيام خونين مردم قم با عنوان «جمهوري اسلامي» ثمر داد. درختي که در سال هاي پس از پيروزي، تثبيت و تداوم خويش با حضور مردم و اهداي خون جوانان در دفاع مقدس، سايه گستر شده است. اينک 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد و بقاياي فکري دين زدايي و روحانيت ستيزي که در بهار هوشياري مردم ايران، چون مارهاي افسرده سر در خاک انتقام فرو برده بودند، در پاييز بداخلاقي هاي سياسي و اختلافات سليقه اي، پوست اندازي کرده و سر برآورده اند و خاکريز به خاکريز جلو مي آيند و شاهديم که پس از توهين و تهمت به سران روحاني عرصه سياست در 30 سال گذشته، به فضلا، علما و مراجع قم رسيده اند. تاسف آور است که اين بار براي توهين و تهمت، لباس رشيدي مطلق ها را درآورده و خرقه دوستي و ارشاد پوشيده اند، رندانه با چراغي که دروغ را اخلاق، تهمت را مبارزه و توهين را جهاد مي دانند، مزورانه پشت خاکريزي پناه گرفته اند که مطمئنا آخرين و بالاترين هدف آنها خواهد بود.