نسخه شماره 2524 - 1389/09/27 -

مديرعامل مترو:
مترو روزانه ظرفيت جابه جايي 3/5 ميليون مسافر را دارد

ادامه واکنش نمايندگان به دولتي شدن انتخاب شهردار:
مجلس، جايي براي ارائه پيشنهادات مغاير قانون نيست
دولتي شدن انتخاب شهرداران يک تجربه شکست خورده است
26 آذر ، روز حمل و نقل در غبار آلودگي هوا گم شد
معاون شهردار تهران: هر روز در تهران روز حمل و نقل است

آلودگي هوا و جلسه اي براي اجرايي شدن مصوبه مترو
مترو همچنان در انتظار تصميم بهارستان و کمک پاستور

معاون اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران :
احداث باغ کتاب تهران اوايل سال آينده به اتمام مي رسد


اخبار کوتاه


 مديرعامل مترو:
 مترو روزانه ظرفيت جابه جايي 3/5 ميليون مسافر را دارد  

مديرعامل شرکت متروي تهران وحومه با بيان که ظرفيت جابه جايي مترو تاپايان سال به 2 ميليون مسافر در روز مي رسد، گفت: ظرفيت مترو بيش از 3/5 ميليون سفر در روز است که به دليل کمبود واگن شهروندان نمي توانند از اين ظرفيت استفاده کنند. محسن هاشمي در گفت وگو با   «شهر» با اشاره به اعتبارات پرداخت شده مترو از سوي دولت گفت: از بودجه 450 ميليارد توماني بخش عمراني مترو تاکنون 160 ميليارد تومان آن از سوي دولت پرداخت شده است. بر اساس قانون 60 ميليارد تومان نيز بايد بابت يارانه بليت مترو پرداخت شود که تاکنون از بودجه 3 ميليارد تومان مشترک براي يارانه بليت اتوبوس ومترو پرداخت شده است.  وي با بيان اين که تنها توقع شرکت مترو پرداخت بودجه هاي قانوني آن است، اظهارکرد: در مجموع از يک هزار و 500 ميليارد تومان بودجه مترو درسال 89، معادل 160 ميليارد تومان آن پرداخت شده که اين 11 درصد بودجه قانوني مترو است. وي افزود: هم اکنون سهم يک ميليارد دلاري مترو از حساب صندوق ذخيره ارزي نيز با وجود اين که 9 ماه از سال مي گذرد پرداخت نشده است. مديرعامل شرکت متروي تهران وحومه خاطرنشان کرد: درحال حاضر روزانه يک ميليون و پانصد هزار نفر مسافر با مترو جابجا مي شود که تا پايان سال اين عدد به 2 ميليون مسافر در روز مي رسد. هاشمي گفت: البته ظرفيت مترو بيش از 3/5 ميليون سفر در روز است که به دليل کمبود واگن شهروندان نمي توانند از اين ظرفيت استفاده کنند. وي افزود: هم اکنون تمام تلاش شهرداري براين است که واگن هاي بيشتري به مترو اضافه کند. اگر بودجه هاي مربوط به مترو تخصيص داه شود، اين روند سرعت بيشتر خواهد گرفت و واگن هاي بيشتري به مترو اضافه مي شود و درنتيجه از ظرفيت هاي موجود مترو استفاده بهينه تري مي شود.


 ادامه واکنش نمايندگان به دولتي شدن انتخاب شهردار:
 مجلس، جايي براي ارائه پيشنهادات مغاير قانون نيست  
  دولتي شدن انتخاب شهرداران يک تجربه شکست خورده است

نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي انتصاب شهردار توسط وزارت کشور و استانداري ها را مغاير سياست هاي نظام دانست و گفت: انتصاب يا انتخاب شهردار توسط دولت، با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و اصول متعدد، برنامه سند چشم انداز و برنامه هاي بلند مدت نظام و دولت صد در صد تعارض دارد.  فرهاد تجري ضمن بررسي قانوني طرح پيشنهادي انتخاب شهردار توسط وزارت کشور و استانداري ها در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با "تهران سما"افزود : اين اتفاق از بعد قانوني کاملا ايراد داشته و امکان ندارد مجلس به عنوان قوه قانونگذار با چنين پيشنهادي همراهي کرده و خلاف سياست هاي نظام عمل کند. نماينده مردم قصر شيرين در مجلس هشتم شوراي اسلامي اذعان داشت: هم اکنون نيز تشريفات قانوني انتخاب شهردار به عهده وزارت کشور است، اما بازگشت به طرح اولين که امروز مدعي اصلاح آن هستيم، مغاير قانون و ناقض اهداف نظام است. نايب رئيس کميسيون قضايي مجلس تاکيد کرد : نمي دانم هدف افرادي که چنين پيشنهادات و طرح هايي مي دهند چيست ، اما برداشت ما اينست که قوه مقننه تنها به موضوعات قانوني بها داده و مجلس محملي براي اين پيشنهادات نيست. تجري با اشاره به تناقض قانوني پيشنهاد مطرح شده با قانون اساسي اذعان داشت: فلسفه وجودي شهرداري ها و شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها، واگذاري امور به مردم و بها دادن به نظر خود مردم است، در حاليکه اين پيشنهاد کاملا با قانون اساسي تعارض دارد و بعيد مي دانم به صحن علني مجلس راه پيدا کند. عضو فراکسيون مديريت شهري مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به نظر مخالف نمايندگان مجلس با مصوبه کميسيون شوراها درباره انتخاب شهرداران به پيشنهاد وزارت کشور، آن را مصوبه اي در مسير بازگشت به عقب دانست و گفت: دولتي شدن انتخاب شهرداران، زدن تيرخلاص به شوراهاست و اين در حالي است که شوراها بعد از سه دوره، رفته رفته دارند شکل و شمايل اصلي خود را پيدا مي کنند.  سيد شريف حسيني در گفت و گو با "تهران سما" ، انتخاب شهردار توسط وزارت کشور را تجربه شکست خورده ساليان گذشته دانست و با بيان اين که به جاي حرکت رو به جلو ، بازگشت به عقب را در دستور کار قرار داده ايم، گفت: با مصوبه کميسيون شوراها، هم تنها تجربه شکست خورده قبلي تکرار و هم اين که بود و نبود شوراها فرقي به حال شهر نخواهد داشت و اين يعني، هدر دادن سرمايه هايي که در اين مسير گذاشته ايم. وي با بيان اين که  دوستان، تجربه انتخاب شهردار توسط وزارت کشور را مورد مطالعه قرار دهند، گفت: در آن دوران افراد ثابت از يک شهر به شهر ديگر مي رفتند و شهردار مي شدند و خبري از گردش نخبگان و ايجاد فضا براي ديگران نبود. عضو فراکسيون مديريت شهري خاطرنشان کرد: با آمدن شوراها اين دايره بسته شکسته شد و امروز افرادي که وارد مجموعه مديريت شهري مي شوند، عمدتا، توانايي بيشتري از انتخاب هاي وزارت کشور دارند و اين موضوع نبايد با چالش هاي غيرضروري مواجه شود. وي در پايان از اعضاي کميسيون شوراها، انتقاد کرد و گفت: دوستان به جاي بررسي مصوبه صحن مجلس، سراغ طرح ديگري رفته اند که مغاير با مصوبه اصلي بوده است. نتيجه نهايي تحقق چنين مصوبه اي هم چيزي جز ضرر شهر و شهروندان نخواهد بود.

مديريت شهري همواره در اختيار شهرداري ها بوده و خواهد بود

عضو کميسيون تلفيق و عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که مجلس برنامه پنجم توسعه کشور را همسو با قانون هدفمندسازي يارانه ها و در راستاي چشم انداز 20 ساله و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، بررسي و تصويب کرد، به مواد مرتبط با مديريت شهري آن، اشاره و تاکيد کرد که دولت بايد لايحه بودجه سال آينده را منطبق بر همين برنامه تنظيم و تدوين کند.  شاپور پولادي در گفت وگو با "تهران سما"، با اشاره به اهميت توسعه حمل و نقل عمومي در زمان هدفمندي يارانه ها و موادي که مجلس دربرنامه پنجم و در راستاي بهبود هر چه بيشتر فضاي مديريت شهري تصويب کرد، انطباق لايحه بودجه سال 90 با برنامه پنجم و ارائه آن در زمان مناسب به مجلس را ضروري دانست. وي گفت : با تحقق مصوبات مجلس در برنامه پنجم، مديريت شهري شاهد اتفاقات خوبي خواهد بود و اين اتفاقات مي تواند تاثيرات نسبي در بهبود يافتن شرايط امروز آن داشته باشد. موفقيت هدفمندسازي يارانه ها نيز ايجاب مي کند که مسايل مرتبط با مديريت شهري، از جمله حمايت از مترو ديگر وسايل حمل و نقل عمومي را مورد توجه ويژه قرار دهيم. پولادي در عين حال تصويب افزايش سهم شهرداري ها از عوارض، به سه درصد، را يکي از مصوبات مهم مجلس در برنامه پنجم توصيف کرد و گفت: هر ساله يک درصد به اين عدد افزوده مي شود و تا پايان برنامه پنجم اين عدد، به 8درصد خواهد رسيد.
هدف نمايندگان از اين طرح ، افزايش دو برابري منابع شهرداري در حوزه عوارض است.  وي همچنين با انتقاد از مباحثي که در راستاي دولتي شدن مديريت شهري مطرح مي شود، گفت: متولي اصلي اداره شهرها، شهرداري ها هستند و بر اساس نظرات مجلس در برنامه پنجم، دولت براي تامين منابع مالي و سياستگذاري کلان مطابق با اصل 44 قانون اساسي اقدام خواهد کرد. وي افزود: مديريت شهري همچنان در اختيار شهرداريهاست و برنامه پنجم توسعه کشور هم، در صدد است تا دولت را درگير امور اجرايي نکند. علاوه بر اين، مديريت شهري ، همواره در اختيار شهرداري ها بوده و در همه جاي دنيا نيز همين روال به کار گرفته شده است. در ماه هاي گذشته، موضوع مربوط به مصوبه کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، مبني بر انتخاب شهرداران به پيشنهاد وزارت کشور، واکنش هاي منفي کارشناسان و بسياري از نمايندگان  مجلس را در پي داشت و آنها، چنين مصوبه اي را در راستاي دولتي کردن دوباره مديريت شهري و در واقع نوعي بازگشت به عقب دانسته و تاکيد کردند که هيچ گاه چنين مصوبه اي در صحن مجلس راي لازم را نخواهد آورد.


 26 آذر ، روز حمل و نقل در غبار آلودگي هوا گم شد
 معاون شهردار تهران: هر روز در تهران روز حمل و نقل است  

26 آذر «روز ملي حمل و نقل» امسال، در حالي در غبار آلودگي هواي تهران و مسائل و مشکلات ناشي از آن گم شد که اگر حمل و نقل عمومي مورد توجه لازم قرار گرفته بود، معضل آلودگي هوا هرگز به اين مرحله نمي رسيد.  به گزارش "تهران سما" به نقل از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران، در شرايطي امسال روز حمل و نقل به دست فراموشي سپرده شد که معضلاتي مانند ترافيک و آلودگي هوا که شهر تهران و شهروندان تهراني با آنها دست و پنجه نرم مي کنند، در صورت توجه به حمل و نقل عمومي به راحتي قابل پيشگيري بود تا شاهد بروز مسائل و مشکلاتي مانند آلودگي هوا نباشيم. معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران با تاکيد بر اهميت حمل و نقل شهري در حيات اقتصادي و اجتماعي شهرها، گفت: زندگي شهري بدون امکاني به نام حمل و نقل غيرقابل تصور است و از اين رو، هر روز در تهران روز حمل و نقل است. مهندس سيدجعفر تشکري هاشمي از حمل و نقل به عنوان يکي از مهمترين مباحث در بحث توسعه پايدار نام برد و افزود: در اين ميان حمل و نقل شهري از جايگاه ويژه اي به منظور خدمات رساني به شهروندان در کلان شهرهاي کشور برخوردار است. وي از حمل و نقل به عنوان دغدغه اول مسوولان شهر و شهروندان نام برد و اظهار کرد: حمل و نقل در تهران از چنان درجه اي از اهميت برخوردار است که امسال مديريت شهري 60 درصد از مجموع اعتبارات ساليانه خود را صرف اين حوزه کرده است. معاون شهردار تهران در بخش ديگري از سخنان خود از مترو به عنوان محور حمل و نقل شهري نام برد و تصريح کرد: توسعه مترو و گسترش ساير امکانات حمل و نقلي در کلان شهرها و شهرهاي کشور مي بايست بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. تشکري هاشمي افزود: در سال هاي گذشته ميانگين تونل سازي مترو در داخل شهر تهران سالي 2/5 کيلومتر بود، در صورتي که در دو سال اخير اين رقم به سالي 15 کيلومتر رسيده و البته براي سالي 30 کيلومتر نيز برنامه ريزي نموده ايم. وي اظهار کرد: ابلاغ مصوبه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در خصوص اختصاص اعتبار دو ميليارد دلاري به متروي تهران و ساير کلان شهرهاي کشور، مي تواند جهش بزرگي را نه تنها براي تهران بلکه براي تمام کلان  شهرهاي کشورمان رقم بزند. معاون شهردار تهران تصريح کرد: از مجموع 445 ميليارد تومان اعتبار مصوب سالانه توسعه مترو، 160 ميليارد تومان اختصاص پيدا کرده و اميدواريم در سه ماه باقي  مانده سال مابقي اين بودجه پرداخت شود. تشکري هاشمي افزود: از يارانه 60 ميليارد توماني بليت متروي تهران و يارانه 200 ميليارد توماني بليت اتوبوسراني هاي سراسر کشور 1/5 ميليارد تومان براي اتوبوسراني و 1/5 ميليارد تومان براي مترو تحويل گرفته ايم که اميدواريم در سه ماه پاياني سال با پرداخت يارانه بليت، اين دو مجموعه تقويت شوند تا بتوانند به خوبي ماموريت هايشان را انجام دهند. معاون شهردار تهران تصريح کرد: تعداد جابه جايي مترو در سال 83 بالغ بر 214 ميليون نفر بود که پيش بيني مي شود اين تعداد امسال با رشد 229درصدي به رکورد 500 ميليون جابه جايي برسد، ضمن اين که از سال 84 تا کنون با 285 درصد افزايش تعداد 493 دستگاه واگن مترو به تهران افزوده شده است. تشکري هاشمي افزود: در زمينه توسعه مترو براي آينده خيز بلندي بر داشته ايم، چنان چه در حال حاضر سه دستگاه اتوماتيک حفار مترو موسوم به TBM  نصب شده و دستگاه چهارم در حال حمل به کشورمان است که با اين 4 دستگاه مي توانيم سالانه 20 تا 24 کيلومتر تونل مترو را به صورت اتوماتيک حفر کنيم. وي اظهار کرد: با موافقت شهردار محترم تهران 430 ميليون يورو براي خريد واگن هاي جديد مترو گشايش ال سي شده و در حال حاضر اجناس و لوازم مربوط به واگن ها در حال بارگيري از مبدا چين به مقصد کشورمان است که بخشي از آن در اواخر سال جاري و بخشي از آن نيز در اوايل سال آينده به تهران خواهد رسيد. معاون شهردار تهران تصريح کرد: با ورود واگن هاي جديد مترو و تامين منابع مالي مورد نياز آن تا پايان سال 90 ظرفيت متروي تهران بيش از دو برابر شده و به روزي 4 ميليون نفر مي رسد، ضمن اين که با رسيدن واگن هاي جديد و راه اندازي خطوطي که در آستانه بهره برداري هستند، تا پايان امسال نيز بر ظرفيت مترو اضافه مي شود. تشکري هاشمي افزود: برنامه ويژه اي براي توسعه مترو داريم و تا پايان امسال هر ماه يک ايستگاه جديد مترو به ايستگاه هاي موجود افزوده شود و با ظرفيت گسترده اي که در متروي تهران ايجاد شده، هر قدر اعتبار در اختيارمان قرار دهند مي توانيم همان قدر مترو بسازيم و آن را در اختيار مردم عزيزمان قرار دهيم. وي در پايان خاطرنشان کرد: روز ملي حمل و نقل فرصت مناسبي بود که با استفاده از آن از تمام دست اندرکاران خدوم حمل و نقل شهري در تمامي بخش ها از جمله رانندگان شريف وسايل نقليه عمومي که در بدترين شرايط حتي زماني که شهر به دليل آلودگي هوا کاملا تعطيل مي شود به فعاليت خود در جهت خدمات رساني به شهروندان ادامه مي دهند، قدرداني کنم.


 آلودگي هوا و جلسه اي براي اجرايي شدن مصوبه مترو
 مترو همچنان در انتظار تصميم بهارستان و کمک پاستور 

بحث آلودگي هواي پايتخت بهانه اي شد تا علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي در نشست مطبوعاتي خود گريزي به اجرايي نشدن قانون مترو از سوي دولت بزند و از تشکيل جلسه اي براي تاخير اجراي اين قانون از سوي دولت خبر دهد. لاريجاني با بيان اين که "گسترش مترو و حمل و نقل عمومي  از راه هاي کاهش آلودگي هوا است، به قانون دو ميليارد دلاري مترو اشاره کرد که از چند سال پيش تصويب شده و تاکنون دولت آن را اجرايي نکرده است." رييس قوه قانون گذاري مجلس اما به راحتي از کنار اين مساله نگذشت و تاکيد کرد که "مجلس نظارت به اين موضوع را دنبال مي کند." وي در عين حال اين را هم يادآور شد که " تاخير مجلس براي نظارت در اجراي قانون مترو ، مشغله پارلمان در بررسي برنامه پنجم بوده است." حالا ماه ها از ابلاغ قانون مترو توسط رييس مجلس مي گذرد و هنوز از اجرايي شدن آن خبري نيست. احمدي نژاد پيش از اين گفته بود که قانون مترو را قانون نمي داند و اجرايي نمي کند. طبق قانون اساسي رييس جمهور موظف به ابلاغ و اجراي مصوبات مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام است. مطابق اصل 112 قانون اساسي اين رييس جمهور نيست که حق دارد بگويد مجلس درست تشخيص مصلحت داده يا نه; بلکه اين مجمع تشخيص مصلحت نظام است که چنين وظيفه اي دارد. با اين حال به نظر مي رسد عزم مجلس اين بار براي وادار کردن دولت به اجراي مصوباتي که ابلاغ مي کند، عزم شده است که علي لاريجاني با انتقاد از عدم اجراي قانون مترو و قوانين مشابه ديگري که با سرنوشت اين قانون مواجه هستند، اين هشدار را به دولت مي دهد که تخلفات آن را با پيگيري کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي از طريق مراجع قضايي و قوه قضاييه دنبال خواهد کرد. استدلال احمدي نژاد در اجرا نکردن قانون مترو اين است که به دليل آنکه قانون برداشت دو ميليارد دلاز از حساب ذخيره ارزي مشمول اصل 75 قانون اساسي در نتيجه آن  را قانون نمي داند; چون قانون برداشت دو ميليارد از حساب ذخيره ارزي را شوراي نگهبان ابلاغ نکرده است و از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد تاييد قرار گرفته است. با وجود امتناع احمدي نژاد در توجه به مصوبه مجلس مرتبط با قانون مترو، رييس مجلس شوراي اسلامي اين قانون را براي درج در روزنامه رسمي کشور ابلاغ کرد. به موجب قوانين مصوب، در صورتي که رييس جمهور مصوبه يا مصوبات مجلس شوراي اسلامي را براي ابلاغ به روزنامه رسمي کشور ارسال نکند، رييس مجلس شوراي اسلامي مي تواند قانون مذکور را براي ابلاغ و درج در روزنامه رسمي کشور امضا کند. روزنامه رسمي کشور نيز موظف است قانون مذکور را درج کند که به معناي ابلاغ رسمي آن است. بعد از ابلاغ رييس مجلس به جاي احمدي نژاد، شايد اراده مجلس بر اجراي اين قانون هم قرار گرفته است که لاريجاني در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد مترو اظهار داشت: "وزير اقتصاد دولت بايد در مورد تاخير در اجراي اين قانون به مجلس جواب دهد." وي، افزود: "دولت يک تلقي دارد که مواردي که به مجمع تشخيص ارجاع مي شود و در آنجا تصويب مي شود مبناي قانوني ندارد; اما ما فکر مي کنيم قانوني که مسيرش را طي کرده بايد اجرا شود." لاريجاني، يادآور شد: "عمده اختلافات دولت و مجلس در نحوه اجرا و نه عدم اجراي قوانين است. يعني به نظر مجلس مي آيد که برخي اقدامات خروج از قانون و تخلف است و اينها تعدادش بيشتر است تا مواردي که دولت اصلا مصوبات را اجرا نکند. در اين موارد هم کميسيون اصل 90 يا کميسيون هاي تخصصي بحث را بايد به پيش ببرند." وي، خاطرنشان کرد: "به نظر من اين يک قانون است و بايد اجرا شود." مشخص نيست بودجه مترو که خسارات اجرايي نشدن آن را اين روزها با آلودگي استشمام مي کنيم به کجا ختم خواهد شد و برنده بازي اي که يک سوي آن مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام است و ديگر سو دولت است کدام يک خواهند بود; اما شايد آلودگي هوا که حالا دردي عمومي است و هوايي مشترک است براي همه شهروندان تهراني و رييس و غيررييس، دولتي و غيردولتي نمي شناسد، راهي شود براي اجراي قانون دو ميليارد دلاري مترو..!


 معاون اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران :
 احداث باغ کتاب تهران اوايل سال آينده به اتمام مي رسد  

معاون اجتماعي ، فرهنگي شهرداري تهران گفت: احداث پروژه باغ کتاب از 60درصد پيشرفت فيزيکي برخوردار بوده و تا نيمه اول سال آينده به بهره برداري کامل مي رسد و در اين محل نمايشگاه دائمي کتاب نيز داير مي شود که در طول سال در حوزه هاي متعدد تخصص، کتاب  هاي مختلف ايراني و خارجي را عرضه مي کند.  محمد هادي ايازي در گفت وگو با  "تهران سما" با اعلام اينکه اوايل سال آينده باغ کتاب تهران به طور کامل به بهره برداري مي رسد، اظهار کرد: احداث باغ موزه کتاب تهران در زيربنايي با وسعت 40 هزار متر پيش بيني شده، ضمن اين که براي اين مجموعه هم فضاي بسته نمايشگاهي و هم فضاي باز در نظر گرفته شده است. وي ادامه داد: سرعت پيشرفت کار احداث باغ موزه کتاب در زمين هاي عباس آباد بالا بوده و اين طرح از پيشرفت فيزيکي قابل توجهي برخوردار است که در اين راستا اميدواريم با توجه به تمهيداتي که پيش بيني شده، اوايل سال آينده شاهد اتمام و بهره برداري از اين پروژه باشيم.  معاون اجتماعي ، فرهنگي شهرداري تهران با اشاره به اينکه در طول سال همواره نمايشگاه هاي مختلف کتاب در تهران برگزار مي شود ، عنوان کرد : نمايشگاه هاي کتاب در باغ موزه کتاب به اين معنا طراحي شده اند که هر کدام مربوط به موضوعات مختلف از قبيل تاريخ، کتاب هاي علوم پايه، علوم پزشکي هستند و به طور جداگانه نيز در هر دوره برگزار خواهند شد.  ايازي گفت: در باغ موزه کتاب تهران، تالارهاي متعدد و مخازن کتاب نيز ايجاد مي شود که از تالارها مي توانيم براي برگزاري نمايشگاه هاي متفاوت استفاده کنيم.  وي ادامه داد: باغ موزه کتاب به نحوي طراحي شده تا به فضاي سبز آن محوطه آسيبي وارد نشود و روي اين مجموعه نيز مجددا به فضاي سبز تبديل خواهد شد تا شهروندان تهراني بتوانند از فضاي سبز محل استفاده کنند.  معاون اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران با بيان اين مطلب که براي احداث باغ موزه کتاب تامين اعتبارهاي لازم در سال جاري صورت گرفته و اعتبار آن در اعتبارات مصوب شوراي اسلامي شهر تهران نيز قرار دارد، خاطر نشان کرد: اميدواريم با توجه به تامين اعتبارات، بتوانيم احداث اين مجموعه بزرگ فرهنگي را به زودي به اتمام رسانيم.  ايازي خاطرنشان کرد: در اين محل نمايشگاه دائمي کتاب نيز داير مي شود که در طول سال در حوزه هاي متعدد تخصصي ، کتاب  هاي مختلف ايراني و خارجي را عرضه مي کند. وي با بيان اينکه مردم همواره در طول برگزاري نمايشگاه کتاب براي خريد اشتياق دارند، افزود: برپايي اين نمايشگاه با توجه به اينکه در طول سال انجام مي شود آن فشار مربوط به نمايشگاه هاي کتاب را ندارد و شهروندان به راحتي مي توانند از اين نمايشگاه ها ديدن کنند، و با بهره برداري از اين مجموعه فرصت حضور حوزه هاي تخصصي مختلف در اين نمايشگاه ها فراهم مي شود. معاون اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران با اشاره به مجاورت باغ کتاب با کتابخانه ملي و مجموعه فرهنگستان ها، گفت: وجود اين مراکز در نزديکي باغ کتاب اين شرايط را فراهم مي کند تا يک کار ويژه مشترک با اين مراکز انجام دهيم و همچنين از توان اين مجموعه ها نيز بهره مند شويم. اکبر تشکري نيا نيز در گفت وگو با "تهران سما" در مورد چگونگي وضعيت باغ کتاب و زمان بهره برداري اين پروژه اظهار کرد : باغ کتاب تهران با زير بنايي در حدود 40 هزار متر مربع داراي فضاهاي اداري- تفريحي شامل، رستوران، فضاي کودک و نوجوان و فضاهاي چند منظوره بوده و علاوه بر آن 5 تالار نمايش که شامل يک تالار هزار نفره براي اجراي تئاتر و 4 سالن کوچکتر با ظرفيت هاي 200 و 100 نفر در آن ديده  شده است، در نيمه اول سال آينده به بهره برداري مي رسد.  وي ادامه داد : احداث فضاهاي نمايشگاهي در 11 بخش براي موضوعات مختلف در باغ کتاب ديده شده و هم اکنون وضعيت احداث آن 60 درصد پيشرفت فيزيکي داشته که طبق برنامه زمان بندي شده در نيمه اول سال 90 به بهره برداري کامل مي رسد.  مديرعامل شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران افزود: استفاده از مصالح مرغوب و بهره گيري از تکنولوژي روز در احداث اين پروژه و رعايت صرفه و صلاح شهرداري جهت اتمام پروژه با حداقل قيمت تمام شده از ويژگي هاي اين پروژه است.


 اخبار کوتاه 

مدير عامل شرکت واحد اتوبوسراني:
حدود 350 دستگاه اتوبوس فرسوده
در ناوگان فعال است

مدير عامل شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با بيان اينکه متوسط عمر ناوگان اتوبوسراني تقريبا 4 سال است گفت: از سال 85 تا پايان سال گذشته 2 هزار 796 اتوبوس فرسوده از رده خارج و مورد نوسازي قرار گرفته است.  مهندس پيمان سنندجي در گفت وگو با  "تهران سما" با بيان اين مطلب اظهار کرد: در حال حاضر حدود 350 دستگاه اتوبوس فرسوده با عمر بيش از 10 سال در ناوگان اتوبوسراني فعال است. اين اتوبوس ها مربوط به بخش بليتي هستند که اميدواريم با ورود اتوبوس هاي جديد بتوانيم اين تعداد اتوبوس فرسوده را هم از رده خارج کنيم. وي با بيان اينکه خوشبختانه در بخش خصوصي اتوبوس فرسوده اي نداريم گفت: 7 هزار دستگاه اتوبوس در شهر تهران فعال است که در مجموع روزانه بيش از 4 ميليون جابه جايي در شهر تهران را تحت پوشش قرار مي دهند. مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني با بيان اين که براساس مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران بايد سهم اتوبوس هاي بخش خصوصي از ميزان جابه جايي ها به 60 درصد برسد و سهم اتوبوس هاي بخش بليتي 40 درصد باشد گفت: هم اکنون سهم بخش خصوصي از جابه جايي مسافران توسط ناوگان اتوبوسراني حدود 37 درصد است که بايد اين ميزان افزايش يابد.
 
معاون مالي  و  اداري بانک شهر:
با توسعه شعب توان اشتغالزايي افزايش مي يابد

قربان قديري معاون مالي و اداري بانک شهر با اشاره به اينکه همزمان با توسعه شعب توان اشتغالزايي بانک افزايش مي يابد افزود: در حال حاضر تعداد کل کارکنان بانک نسبت به اول سال  جاري 42 درصد افزايش يافته است وي افزود تعدادکارکنان ليسانس در زمان مورد بحث 55 درصد وتعداد کارکنان فوق ليسانس 100 درصد رشد داشته است که البته اين بانک در حال حاضر نياز مبرم به کارکنان فوق ليسانس در رشته هاي تخصصي بانکداري، اقتصاد ومالي و IT دارد که فارغ التحصيلان اين رشته ها در مقطع فوق الذکر به ويژه از دانشگاه هاي معتبر به سرعت جذب و دوره هاي آموزشي آنان آغاز ميگردد. به گزارش مردم سالا ري به نقل از روابط عمومي بانک شهر، قربان قديري در رابطه با آموزش کارکنان افزود: از ابتداي سال جاري تا کنون بالغ بر 80828 نفر ساعت کلاس آموزشي برگزار شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل 100 درصد رشد دارد.وي سرانه آموزش کارکنان بانک را 110 نفر ساعت دانست و گفت براساس ديدگاه رياست هيات مديره دو عنصر در گزينش کارکنان واجد اهميت بسيار است، اول تحصيلات در مقطع فوق ليسانس در رشته هاي مورد نياز و دوم IT  که اداره آموزش نيز برنامه خود را گسترش مهارتهاي بانکداري قرار داده است. قربان قديري افزود، نيروي انساني نقش کليدي در رشد و توسعه سازمان ها در محيط متغير امروزي داردو به عنوان مهمترين منابع سازمان شناخته مي شود و بانک شهر امروزه معتقد است که نيروي انساني موجود مزيت رقابتي بانک است. وي افزود چنين نيروهاي توانمندي نقش بزرگي در توليد ثروت ، کاهش هزينه، رشد خلاقيت و نوآوري دارند و بانک نيز در رابطه با نيروي انساني سياست خود را دانش محوري و رشد روزافزون  اطلاعات و ارتقا» مهارت هاي اجرايي قرار داده است وي افزود، آموزش در کنار جذب نيروهاي کارآمد آنان را بروز کرده و روحيه کارکنان را جوان، شاداب و پويا مي کند، به همين خاطر اداره آموزش بانک نقشي کليدي در راه اندازي کارکنان، رشد علمي و ارتقا» روحيه نشاط، تازگي و شادابي در آنان را بر عهده دارد. قديري اضافه کرددر کنار سياست هاي جاري بانک شهر با جذب افراد با تجربه و کارکنان که عمدتا از بازنشستگان بانک هاي ديگر هستند بدنه مديريتي خود را به زيور تجربه و انديشه و دانايي آراسته و با جذب جوانان دانشمند، توانايي اجرايي بانک را بالا برده است.

تعيين تکليف شرکت هاي در حال ادغام شهرداري
 تا پايان سال

مدير کل امور مجامع و شرکت هاي شهرداري تهران از تعيين تکليف شرکت هاي در حال ادغام شهرداري تا پايان سال خبر داد .  مهندس سعيد اقداميان در گفت و گو با  "تهران سما" با اشاره به اولويت هاي در دست انجام در رابطه با ساماندهي شرکت ها تا پايان سال گفت: ساماندهي شرکت  ها و سازمان ها در اولويت برنامه ها قرار دارد و اميدواريم تا پايان سال وضعيت شرکت  هاي در حال ادغام شهرداري تعيين تکليف شود . وي افزود: شرکت هاي در حال ادغام به دليل اينکه در اين مرحله فعاليت جاري ندارند بايد تسويه شوند و زماني فعاليت آن ها به طور کامل به پايان مي رسد که  اتمام تسويه آن ها اعلام شده باشد و اين کار تا پايان امسال انجام خواهد شد .  بر اساس اين گزارش ، بر اساس مصوبه شوراي شهر علاوه بر 30 شرکت غيرفعال شهرداري، بايد 75 شرکت ديگر ادغام، منحل و يا به بخش خصوصي واگذار شود و بعد از اجراي مراحل آن 40 شرکت و سازمان در مجموعه شهرداري به ادامه کار بپردازند.

 مديرکل دفتر مطالعات اجتماعي ، فرهنگي:
شهرداري اوايل دي ماه همايش ملي آلودگي هوا را برگزار مي کند
 

مديرکل دفتر مطالعات اجتماعي ، فرهنگي شهرداري تهران از برگزاري  همايش ملي آلودگي هوا اوايل دي ماه سال جاري خبر داد و گفت: اين همايش با هدف تبيين بحث آلودگي هوا و بررسي اقدامات لازم براي کاهش آن در تالار شمس معاونت اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران برگزار مي شود.  سيدرضا مصطفوي در گفت و گو با  "تهران سما" در مورد همايش ملي آلودگي هوا اظهار داشت: اخيرا در جلسه شوراي پژوهش سلامت شهرداري تهران تصميم گيري شد تا همايش ملي آلودگي هوا، اوايل دي ماه سال جاري با حضور صاحب نظران و افرادي که در اين زمينه مسووليت دارند، در تالار شمس معاونت اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران برگزار مي شود. وي ادامه داد: در اين همايش مجموعه عواملي که باعث آلودگي هوا شده، تاثير اين آلودگي بر شهر تهران و همچنين تمامي اقدامات لازم براي کاهش آلودگي هوا بررسي شده و راهبردهاي اساسي در اين زمينه ها مشخص خواهد شد. مديرکل دفتر مطالعات اجتماعي، فرهنگي شهرداري تهران با بيان اينکه راهبرد اصلي اين همايش کاهش آلودگي هوا بوده، عنوان کرد: در همايش ملي آلودگي هوا مجموعه اقداماتي که شهروندان و مديريت شهري بايد براي جلوگيري و کاهش آلودگي هوا به انجام رسانند بررسي و مشخص مي شود و همچنين در مورد فضاهاي تاثيرگذار برآلودگي هواي شهر تهران تصميمات لازم اتخاذ خواهد شد. مصطفوي اضافه کرد: همايش ملي آلودگي هوا با حضور اعضا» شوراي پژوهش سلامت، عده اي از صاحب نظران در اين زمينه،پليس راهور، اعضاي شوراي شهر، مسئولين مربوطه در شهرداري تهران و دستگاه هاي اجرايي تاثير گذار در بحث آلودگي هوا برگزار مي شود.