نسخه شماره 2458 - 1389/07/01 -

کفش لژدار و کوله پشتي بهترين گزينه هستند
حواس پرتي ، نتيجه نخوردن صبحانه
دانش آموزان هموفيلي نيازمند چه مراقبتي هستند؟

تکرار وقوع حمله همراه بيمار به پرستار
لزوم اتخاذ تدبيري اساسي براي تامين امنيت پرستاران و پرسنل

ايجاد آلرژي هاي پوستي و تنفسي بامصرف هله هوله ها


نکاتي پيرامون نگهداري دارو


احتمال مرگ با برآمدگي شکم براي سالمندان


کاهش وزن بيش از 10 کيلوگرم از علايم ايدز است


کباب شتر مرغ


اخبار کوتاه


 کفش لژدار و کوله پشتي بهترين گزينه هستند
 حواس پرتي ، نتيجه نخوردن صبحانه 
 دانش آموزان هموفيلي نيازمند چه مراقبتي هستند؟

گروه سلا مت: ماه مهر رسيد و درهاي مدرسه باز شد تا يک سال تحصيلي ديگر دانش آموزان به کسب و يادگيري علم بپردازند. از ديرباز پيرامون اهميت  صبحانه سخن گفته شده و حال فرصتي ديگر براي يادآوري دوباره فرا رسيده است.
نخوردن صبحانه موجب حواس پرتي دانش آموزان مي شود و يادگيري آنها را مختل مي کند. مرتضي صفوي، متخصص تغذيه و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در گفت و گو با فارس، افزود: نخوردن صبحانه مي تواند اثرات منفي بر يادگيري داشته باشد زيرا در شرايط طبيعي ناشتايي (کوتاه مدت) مکانيسم هموستاتيک گلوکز خون را در سطحي ثابت نگه مي دارد تا بر عملکرد طبيعي مغز لطمه وارد نشود.
اگر مدت زمان نخوردن صبحانه طولاني تر باشد، نگهداري قند خون در سطحي که مغز قادر به فعاليت طبيعي خود باشد، دشوارتر شده و يادگيري و تمرکز حواس مختل مي شود.
حفظ قند خون در محدوده طبيعي موجب بهبود عملکرد مغز و يادگيري کودکان مدرسه اي مي شود.
يکي از دلايل افزايش يادگيري، ساخته شدن «استيل کولين» است که نقش آن در تقويت حافظه به اثبات رسيده است. کودکاني که از خوردن صبحانه امتناع مي کنند در انجام تکاليف رياضي کارايي کمتري دارند و قدرت خلاقيت و ابتکار آن ها کاهش مي يابد.  کودکان در سنين مدرسه علاوه بر 3 وعده اصلي غذايي به ميان وعده نيز نياز دارند. در اين سنين، کودکان بايد هر 4 تا 6 ساعت براي نگهداشتن غلظت قند خون در حد طبيعي، غذا بخورد تا فعاليت سيستم عصبي و عملکرد مغز در حد مطلوب باقي بماند.
کبد که مسوول ذخيره گلوکز به صورت گليکوژن و آزادسازي آن به خون در صورت نياز است. در کودکان اين سنين تنها براي حدود 4 ساعت گليکوژن ذخيره مي کند بنابراين دانش آموزان در اين سنين به خوردن غذا در وعده هاي بيشتر نياز دارند و بايد بين صبح تا ظهر و ظهر تا شب ميان وعده مصرف کنند.

کيف وکفش مناسب مدرسه

يک ارتوپد گفت: پوشيدن کفشهاي لژ دار بهتر از کفشهاي پاشنه دار است چون کف پا روي زمين قرار نمي گيرد و ضربات ناشي از گام برداشتن به طور مستقيم به پا وارد نمي شود.
دکتر نسرين مومني در گفت وگو با ايسنا، افزود: کفش بايد 2 سانتيمتر لژ يا پاشنه داشته باشد. علاوه بر آن راحت، نرم و سبک باشد چون بچه ها در مدارس بيشتر مي دوند علاوه بر آن، کفشها بويژه کتاني بايد از تهويه مناسب برخوردار باشد.
کفش تا حد امکان چرم و حالت ارتجاعي داشته باشد و گودي پا را پر کند.
اين ارتوپد درباره کيف مناسب براي دانش آموزان و دانشجويان گفت: کوله پشتي، بهترين کيف براي آنان است بويژه کوله هايي که پس از قرار گرفتن هر بند آن روي شانه با يک بند از کمر به هم وصل مي شوند اما کوله هاي يک بندي مطلوب نيستند چون باعث وارد شدن فشار به يک طرف بدن مي شوند که انحناي ستون فقرات را در پي دارند.
کيف هاي دستي هم باعث آسيب رسيدن به اين عضو بدن مي شوند چون به علت حمل کيف در طولاني مدت با يک دست، اعصاب داخل آن آسيب مي بيند.  کيف هاي بند بلندي که به طور مورب از کتف آويخته مي شوند نيز وارد شدن فشار به ماهيچه ها و عضلات را در پي دارند بنابراين اين نوع کيف ها هم مناسب نيستند.

مراقبت هاي لا زم
 براي دانش آموزان هموفيلي

مديرعامل کانون هموفيلي ايران گفت: بسياري از معلمان مدارس با وجود برخورداري از اطلاعاتي درباره بيماري هموفيلي، ممکن است تصور غلطي از خونريزي اين بيماران داشته باشند. به گمان آنها خونريزي بيماران هموفيلي و ديگر مبتلايان به اختلالات انعقادي سريع تر از مردم عادي است در صورتي که اين تصور، غلط است.  احمد قويدل در گفت وگو با ايسنا افزود: خونريزي بيماران هموفيلي مانند مردم عادي است البته پروتئين مورد نياز براي توقف اين خونريزي ها در خون اين بيماران وجود ندارد بنابراين به آنان تزريق مي شود.
وي به معلمان و کارکنان مدارس توصيه کرد: کمک هاي اوليه براي دانش آموزان هموفيلي در هر حادثه اي مانند ديگر دانش آموزان است، اما بايد به سرعت امکان بهره مندي اين  گونه دانش آموزان از درمان اصلي از طريق تماس با والدين يا مرکز درماني ميسر شود. گزارش دقيق نوع حادثه و صدمه، نقش مهمي در درمان اوليه آنان دارد.
در صورت اعلام نياز والدين، امکان نگهداري داروي احتمالي مورد نياز اين گونه دانش آموزان با هماهنگي و اطلاع معلم بهداشت مدرسه در محيط هاي آموزشي فراهم شود.
قويدل با بيان اينکه از شايعترين خونريزي ها در بيماران هموفيلي خونريزي در مفاصل آنان است، گفت: معلمان و مديران بايد به گفته دانش آموز مبني بر وقوع خونريزي توجه کنند و به  سرعت اين موضوع را به والدين اطلاع و پيگيري هاي بعدي را انجام دهند. اين نوع توجه شامل خونريزي ماهيانه دانش آموزان دختر نيز مي شود.
با توجه به غيرطبيعي بودن حجم و مدت خونريزي ماهيانه دختران مبتلا به اختلالات انعقادي،استراحت آنان يکي از عوامل موثر در حفظ سلامت آنان طي اين دوره است. غيبت اين دانش آموزان تا 2 روز در ماه بدون گواهي پزشک با تائيد والدين مي تواند موجه شود.
وي با اشاره به ورزش بيماران هموفيلي اظهار کرد: اين بيماران برخي حرکات ورزشي را نمي توانند انجام دهند البته از ورزش معاف نيستند. ورزشهاي مناسب اين بيماران از طريق مراکز درماني آنان توصيه شده و والدين موظف هستند اطلاعات لازم را در اين زمينه به معلمان ورزش بدهند.
مديرعامل کانون هموفيلي ايران پيشنهاد کرد: غيبت دانش آموزان به مدت 2 روز در ماه با تائيد والدين و بيشتر از آن با گواهي مراکز درماني هموفيلي موجه شود و در صورت وقوع حادثه اي براي دانش آموز در ايام امتحانات که منجر به عدم شرکت وي در جلسه امتحان شود لازم است پس از ارايه گواهي مراکز درماني خاص اين بيماران در سراسر کشور، امتحان خارج از موعد از دانش آموز مبتلا به هموفيلي و مبتلايان به ديگر اختلالات انعقادي گرفته شود.
با توجه به مشکلات مفصلي بيماران هموفيلي، اختصاص کلاس اين بيماران در طبقات همکف و اول براي جلوگيري از بالا رفتن از پله در حفظ سلامت اين بيماران بسيار موثر است.
 تمام معلمان و کارکنان مدرسه بايد از بيماري دانش آموزان هموفيلي مطلع باشند، اما دانش آموزان و همکلاسي هاي دانش آموز هموفيل با موافقت والدين و او بايد از بيماري فرد مطلع شوند.
مديرعامل کانون هموفيلي ايران با بيان اينکه دانش آموزان هموفيلي نبايد از شرکت در اردوها و بازديدهاي علمي و گروهي تفريحي مدارس محروم شوند، گفت: آنان مانند دانش آموزان ديگر با آمادگي قبلي درماني و رضايت والدين مي توانند در اين  گونه فعاليت ها شرکت کنند البته حضور پرستار معرفي شده از سوي والدين و يا يکي از والدين در کنار معلمان و مديران در اين نوع برنامه ها مي تواند بسيار مفيد باشد.
قويدل در پايان به انجمن هاي اوليا و مربيان مدارس توصيه کرد: در مناسبت هاي خاص درباره بيماري هموفيلي و ديگر اختلالات انعقادي به والدين و دانش آموزان اطلاع رساني عمومي کنند و در اين زمينه انجمن حمايت کننده اين بيماران به نام کانون هموفيلي ايران آماده هر نوع همکاري با مدارس است.


 تکرار وقوع حمله همراه بيمار به پرستار 
 لزوم اتخاذ تدبيري اساسي براي تامين امنيت پرستاران و پرسنل

گروه سلا مت: حادثه حمله همراه بيمار به پرستار در ياسوج تکرار شد.
رييس کل سازمان نظام پرستاري گفت: کاري اساسي براي تامين امنيت پرستاران بايد انجام داد و در اين جهت از فرماندهي نيروي انتظامي مي خواهيم که جدي تر امنيت مراکز بهداشتي درماني را تامين کنند.
غضنفر ميرزابيگي در گفت وگو با  ايسنا افزود:سازمان نظام پرستاري به منظور پيشگيري از رخ دادن چنين اتفاقاتي در آينده، تصميماتي را اتخاذ کرده است تا اجراي آن ها به نفع جامعه پرستاري و نظام سلامت کشور باشد و امنيت بيشتري را براي پرستاران ايجاد کند.
رييس سازمان نظام پرستاري درباره حادثه شب گذشته بيمارستان ياسوج و مجروح شدن يک پرستار گفت: صالح درخشان 25 سال سابقه خدمت دارد و انسان خوشنامي است. او در مقام دفاع از خانم پرستاري برآمد که همراه بيمار به او حمله ور شده بود، ولي فرد حمله  کننده با پرونده آلومينيومي بيمار که به دست او افتاده بود، درخشان را مجروح کرد.
وي تاکيد کرد: حمله به يک خانم پرستار وحشتناک است چرا که حداقل مسائل انساني نيز رعايت نشده است.
ميرزابيگي اضافه کرد: تيم چشم پزشکي براي درمان درخشان فعال شده است و حدود يک ساعت و نيم وضعيت بيمارستان شهيد بهشتي ياسوج بهم خورد و پرستاران، پزشکان و کادر بهداشت و درماني در اعتراض به اين حادثه جمع شده و احساس نگراني و عدم امنيت مي کردند.
وي در پايان اظهار کرد: پس از اين رخداد، مجددا هيات رسيدگي به تخلفات را از طرف سازمان نظام پرستاري به آن جا فرستاده و به اين نتيجه رسيديم که بايد کاري اساسي براي تامين امنيت پرستاران و کادر درماني انجام شود.
 از سوي ديگر معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از تکرار برخوردهاي فيزيکي با فعالان عرصه سلامت ابراز نگراني کرد و خواستار پيگيري حقوقي و قضايي اينگونه برخوردهاي نسنجيده و دور از شان انساني شد.
به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، علي کامکار معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشکي ياسوج با اعلام اين خبر گفت: دکتر حسن امامي رضوي معاون درمان وزارت بهداشت در تماس تلفني با مسوولان بيمارستان شهيد بهشتي ياسوج ضمن ابراز همدردي و تاسف از برخوردهاي فيزيکي با فعالان عرصه سلامت و تاکيد بر ارائه تمهيدات لازم جهت جلوگيري از تکرار اينگونه اتفاقات ناخوشايند، دستورات لازم را در راستاي تسريع درمان پرستار بيمارستان شهيد بهشتي صادر نمود.


 ايجاد آلرژي هاي پوستي و تنفسي بامصرف هله هوله ها 

يک متخصص تغذيه گفت: مواد افزودني موجود در هله هوله ها آلرژي هاي پوستي و تنفسي شود و بيش فعالي کودکان را تشديد مي کند.
مريم مراداف در گفت و گو با فارس، افزود: عمده ترين مشکلات تغذيه اي کشور، سو» تغذيه ناشي از کمي دريافت پروتئين و انرژي، کمبود يد، کمبود آهن و کم خوني ناشي از آن است.
کودکان در جهش هاي رشدي نياز بيشتري به مواد مغذي و ريز مغذي ها مانند يد و آهن دارند. تفاوت نياز در دختران و پسران به ويژه در دوران بلوغ به دليل تفاوت سن بلوغ است و نياز به يد و آهن در دختران بيشتر است.
اگر ميان وعده ها داراي قند ساده فراوان باشد زمينه را براي ايجاد بيماري ديابت و اگر چرب و شور باشد، زمينه را براي ايجاد بيماري قلبي و عروقي و فشار خون در آينده به وجود مي آورد. اسيدهاي چرب ترانس بالا در هله هوله ها نيز از خود کلسترول مي تواند خطرناک تر باشد.
مواد افزودني که به اين ميان وعده ها اضافه مي شود مي تواند آلرژي هاي پوستي و تنفسي به وجود آورد و اين افزودني ها مي تواند موجب تشديد بيش فعالي در کودکان بيش فعال شود. اين افزودني ها از سد مغزي بچه هاي زير 3 سال عبور مي کند و بر خلق و خوي کودکان مي تواند اثر بگذارد.
بچه ها براي انتخاب ميان وعده و غذاها پيرو والدين خود هستند و والدين بايد با يک الگوي صحيح تغذيه زمينه رشد کودکان کود را به وجود آورند.


 نکاتي پيرامون نگهداري دارو 
نويسنده : دکتر حامد دقاق زاده

امروزه در بيشتر خانه ها قدري دارونگهداري مي شود.اين داروها معمولا در يخچال يا در جعبه کمک ها اوليه گذاشته مي شوند و معمولا شامل باقي مانده داروهائي است که به طور ناقص مصرف شده اند.
از قرار معلوم منظور از نگهداري داروها در منزل اين است که يک روزي از آنها استفاده شود.استفاده مجدد از اين دارو ها علاوه بر اينکه اغلب خودسرانه وبدون تجويز پزشک خواهد بود، احتمالا کاربرد نادرست داشته و خطر مصرف داروهاي فاسد و تاريخ گذشته را هم به همراه دارد. علاوه بر اين امکان مصرف اين دارو ها توسط کودکان يا افرادي که اختلالات روحي دارند وجود دارد و لذا به نظر مي رسد ضررهاي نگهداري دارو در منزل دربسياري از موارد بيشتر از فايده آن است. هر وقت يکي از افراد خانواده بيمار شود و نياز به مصرف دارو پيداکند شايسته است توسط پزشک معاينه شود و تجويز دارو توسط پزشک معالج انجام گيرد وهمان موقع دارو از دارو خانه تهيه شود وبااين حال اگر بخواهيم دارو در منزل نگهداري کنيم بهتر است به موارد زير توجه کنيم.
1-تاجاي ممکن دارو در منزل نگهداري نشود.
2-دارو هاي بدون برچسب ويا دارو هاي فله اي را هرگز در منزل يا محل کار نگه نداريم و آنها را دور بيندازيم.
3-حداقل هر سه ماه يک بار همه داروهاي موجود در منزل را از نظر تاريخ مصرف بررسي کنيم وداروهاي تاريخ گذشته را در سطل آشغال بيندازيم .
4-هرگز داروئي را در جعبه داروي ديگري نگذاريم.
5-به شرايط نگهداري دارو که روي جعبه دارو يا در برشور آن ذکر شده توجه کنيم.
6-باقي مانده محلول سرم، قطره وشربت هائي که به طور ناقص مصرف شده اند قابل نگهداري نيست و بايستي حتما دور ريخته شوند.
7-داروها را حتما در محلي مناسب و دور از گرما ، رطوبت ، و نور مستقيم آفتاب قرار دهيد. اين محل بايد دور از دسترس کودکان کنجکاو باشد.
8-بهتر است ليستي از داروهاي موجود در منزل تهيه شود ودر محل نگهداري داروها نصب شود. هر چند وقت يک بار اين ليست بازبيني شود.مي توان تاريخ انقضاي هر دارو را هم در اين ليست نوشت.
9-داورئي را که نمي شناسيد ، در منزل نگه نداريد.اينگونه داروها را مي توان به هلال احمر يا موسسات خيريه اهدا کرد. داروها را به افراد فقير و محتاج ندهيد زيرا ممکن است آنها را خودسرانه مصرف کنند وخطراتي متوجه آنها شود.
10-يادمان باشد مصرف خودسرانه دارو ويا تجويز دارو براي ديگران مجاز نيست. بري استفاده از داروهاي موجود در منزل ، هر بار با پزشک خود مشورت کنيم.
11-سرنگ و يا دستکش استريل نيز تاريخ انقضاي مصرف دارند.پاره شدن کاغذ پوشش سرنگ و دستکش سبب غير استريل و غير قابل استفاده شدن آنها مي شود.


 احتمال مرگ با برآمدگي شکم براي سالمندان 

يک مطالعه جديد نشان مي دهد: برآمدگي شکم به طوري که اندازه شلوار افراد از دور کمر آنها بيشتر باشد، حتي براي سالمنداني که چاق نيستند و يا اضافه وزن ندارند، مي تواند مرگبار باشد.
به گزارش ايسنا واحد علوم پزشکي ايران، در اين مطالعه، محققان به بررسي خطرات چربي هاي غيرمعمول در مردان و زنان داراي برآمدگي شکم پرداختند و دريافتند: اين افراد نسبت به ديگران دو برابر بيشتر خطر مرگ را تجربه مي کنند.  محققان اظهار داشتند: اين عامل به طور شگفت انگيز در افراد با وزن طبيعي، احتمال خطر مرگ را کاهش نمي دهد و شانس مرگ براي آنها بسيار بيشتر از ساير افراد بدون برآمدگي شکم است.
همچنين مشخص شد: سايز دور کمر يا همان برآمدگي شکم به بيماري هايي مانند جنون، آسم، بيماري هاي قلبي و سرطان سينه مرتبط است.
طبق اين گزارش، برآمدگي شکم، مشکلي است که در بسياري از افراد بالاي 50 سال رخ مي دهد.
براساس آمار تخمين زده شده، بيش از 50 درصد سالمندان مرد و 70 درصد سالمندان زن، دور کمري بيشتر از حد طبيعي را دارا هستند. همچنين اندازه سفارش براي مردان نبايد بيش از 40 اينچ و براي زنان بيش از 35 اينچ باشد.
در اين مطالعه، محققان 100 هزار نفر را از سال 1997 تا 2006 مورد تحقيق قرار دادند که در اين بين 15 هزار نفر ناشي از برآمدگي شکم، جان خود را از دست دادند.


 کاهش وزن بيش از 10 کيلوگرم از علايم ايدز است  

يک متخصص پاتولوژي گفت: کاهش وزن بيش از 10 کيلوگرم، اسهال مزمن، تب هاي متناوب يا ثابت بيش از يک ماه از علايم بيماري ايدز به شمار مي روند.  به گزارش ايرنا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، 'ارسلان عزيزي' افزود: بيش از 80 درصد راه انتقال اين بيماري از طريق تماس جنسي با افراد آلوده است و از ديگر راههاي سرايت ايدز نيز مي توان به تزريق خون و فرآورده هاي خونآلود، سرنگ مشترک به ويژه در ميان معتادان تزريقي، انتقال بيماري از مادر آلوده به جنين در دوران حاملگي و وضع حمل يا کمي بعد از زايمان اشاره کرد.  پيوند بافت آلوده، خال کوبي، سوراخ کردن گوش، مسواک و استفاده از تيغ مشترک راههاي ديگر انتقال ويروس ايدز است که بيشترين آمار انتقال ويروس متعلق به گروه بالغين 20تا 45 سال با شيوع 75 تا 90درصد است و سپس شيرخواران و نوزادان متولد شده از مادر آلوده که 25 تا 30 درصد از مبتلايان را شامل مي-شوند.
سرفه مزمن بيش از يک ماه، عفونت پوستي منتشر، تب خال هاي عود کننده، برفک دهاني و بزرگ شدن عمومي غدد لنفاوي از علايم فرعي انتقال بيماري ايدز به شمار مي رود.
اين پزشک با بيان اينکه بيماري ايدز مجموعه اي از علايم است که در اثر ضعف دستگاه دفاعي بدن انسان و علايم مربوط به عفونت هاي فرصت طلب خود را نشان مي دهد، گفت: عامل بيماري، ويروس HIV است که سبب نابودي سلول هاي دفاعي بدن شده و اين عفونت در تمام دوران زندگي انسان ادامه پيدا مي کند.
تماس عادي در محيط کار، جامعه و مدرسه موجب انتقال ويروس ايدز نمي شود.
به گفته عزيزي، پيوندي-ها، دياليزي ها، هموفيلي ها، تالاسمي ها، معتادان تزريقي، همسر فرد مبتلا، تماس جنسي خارج از روابط زناشويي، هپاتيتي-ها، خالکوبي دسته جمعي مبتلايان به بيماري هاي آميزشي، ملوانان، رانندگان عبوري از مرزها، فرزندان مادران آلوده و جوانان ازگروه هايي هستند که بيش از سايرين در معرض خطر ابتلا به اين بيماري قرار دارند.
عفونت حاد بعد از چند هفته از انتقال ويروس به بدن رخ مي دهد و علايمي از جمله تب و گلو درد، دردعضلاني، بزرگي غدد لنفاوي، درد مفاصل، سردرد، ضعف، بي حالي، بي اشتهايي، تهوع، استفراغ، کاهش وزني از علايم مرحله اول انتقال اين ويروس است.
مرحله دوم انتقال ويروس ايدز بدون علايم بوده و از 15 تا 17 سال طول مي کشد و هرچند در فرد هيچ گونه علايمي مشاهده نمي شود اما براي ديگران آلوده کننده است.
مرحله نهايي انتقال ويروس، عفونت است که در اين مرحله ايمني به شدت افت نموده و فرد به انواع عفونت هاي فرصت طلب و سرطان ها مبتلا مي شود که در نهايت بيمار را از پا در مي آورد.
ايدز، درمان قطعي و واکسن ندارد و تنها راه مبارزه با آن پيشگيري و رعايت نکات بهداشتي است.


 کباب شتر مرغ  

گوشت شتر مرغ به تازگي وارد بازار ايران شده و در همين مدت، توانسته مصرف کنندگان فراواني پيدا کند.اين گوشت با خواص غذايي بالا و بدون مواد مضر، بسيار زود طبخ و لذيذ است.
مواد لازم
گوشت شترمرغ:500 گرم
سير له شده: 2 حبه
آب ليموترش:4 قاشق سوپخوري
روغن زيتون:2 قاشق سوپخوري
فلفل قرمز تازه:1 عدد
پودر زيره سبز:1 قاشق چايخوري
پودر تخم گشنيز:1 قاشق چايخوري
برگ بو:8 عدد
نمک و فلفل سياه:به ميزان لازم
فلفل هاي رنگي کوچک: به تعداد لازم
سيخ چوبي: به تعداد لازم
مواد لازم براي سالاد
زيتون سبز: يک پيمانه
پياز قرمز: 1 عدد
گوجه فرنگي فيله شده: 4 عدد
فلفل دلمه اي قرمز: 1 عدد
روغن زيتون:2 قاشق سوپخوري
نمک: به ميزان لازم
طرز تهيه
ابتدا گوشت ها را در اندازه هاي يک در چهار سانتيمتري برش دهيد.
در ظرفي آب ليموترش، روغن زيتون،سير له شده، فلفل قرمز خرد شده،پودر زيره سبز، پودر تخم گشنيز، نمک و فلفل سياه را مخلوط کنيد. سپس گوشت ها را دو ساعت در اين مواد قرار دهيد و با درپوش در يخچال بگذاريد.
پس از اين مدت، گوشت ها را به سيخ بکشيد و بين هر تکه گوشت يک عدد برگ بو قرار دهيد. براي اين کار لازم است برگ بوها را 2 ساعت در آب ولرم قرار دهيد تا تازه شود و آنها را راحت از سيخ رد کنيد. در ضمن، مي توانيد بين گوشت ها از فلفل هاي رنگي نيز استفاده کنيد. (در صورتي که برگ بو در دسترس نداشتيد مي توانيد از برگ درخت نارنگي، نارنج يا پرتقال نيز استفاده کنيد.)
سپس مي توانيد کباب ها را روي حرارت مستقيم آتش، کباب کنيد و با سالساي گوجه فرنگي و زيتون آن را سرو کنيد.
طرز تهيه سالاد:
زيتون سبز، پياز، فيله گوجه فرنگي و فلفل دلمه اي قرمز را ريز خرد کنيد و در ظرفي همراه با روغن زيتون و نمک آن را مخلوط کنيد و سرو کنيد.


 اخبار کوتاه 

آزمايشگاه ژنتيک پزشک قانوني
 مسوول تشخيص ايراني بودن افراد

کارشناس بخش آزمايشگاه ژنتيک سازمان پزشکي قانوني کشور گفت: آزمايشگاه ژنتيک پزشکي قانوني، نسب و ايراني بودن افرادي که درخواست شناسنامه داده اند و ادعاي ايراني بودن را دارند، تعيين مي کند.  زهرا لشکري در گفت و گو با ايرنا افزود: آزمايشگاه ژنتيک در حقيقت، نسب و ايراني بودن افرادي که پيشتر نياکان و اجدادشان به کشورهاي مختلف مانند عراق و افغانستان مهاجرت کردند و اکنون به ايران برگشتند و ادعا مي کنند ايراني هستند،را تعيين مي کند.  مراجع ذي ربط از ما مي خواهند که با بررسي ژنتيک فاميل و اقوام که اين افراد خودشان را به آنها نسبت مي دهند، هويت آنان را به طور کامل مشخص کنيم. آزمايش هاي ژنتيک فاميل بر روي اين افراد و تطبيق آنها با آنچه که در ژنتيک ايراني وجود دارد، تعيين کننده هويت دقيق اين اشخاص است.

بررسي براي عرضه جهاني داروي ايراني

نماينده سازمان جهاني بهداشت از بررسي يکي از توليدات دارويي ايران به وسيله اين سازمان براي معرفي و عرضه در دنيا خبر داد. آمبروجيو ماننتي در گفت وگو با فارس اظهار داشت: ايران در سال هاي اخير از نظر توليد دارو پيشرفت هاي شاياني داشته است و در اين راستا سازمان جهاني بهداشت در حال بررسي يکي از توليدات دارويي ايران براي معرفي و عرضه دنيا است.
کيفيت داروهاي توليدي ايران از نظر سازمان جهاني بهداشت در وضعيت خوبي قرار دارد ولي براي عرضه و معرفي در دنيا بايد يک پروسه خاصي که جز» ملزومات و فرآيندهاي بازارهاي دارويي در جهان محسوب مي شود را طي کند.  کارهاي ويژه اي در زمينه بهداشت و درمان و توليد دارو در ايران صورت پذيرفته است ولي هنوز برخي موارد حوزه بهداشت از جمله پيشگيري و کنترل اچ آي وي و اجراي پزشک خانواده بايد تلاش بيشتري شود.  سازمان جهاني بهداشت از هرگونه کمک و مساعدت براي معرفي و عرضه توليدات دارويي ايران در جهان دريغ نخواهد کرد.  ماننتي در پاسخ به خبرنگار فارس مبني بر اينکه بيشتر داروهاي توليد ايران نوعي کپي از داروهاي اصلي به حساب مي آيند و آيا اين داروها مورد قبول سازمان جهاني بهداشت است، گفت:سازمان جهاني بهداشت داروهاي توليدي ايران را بررسي مي کند و داروهايي که قابليت عرضه جهاني از نظر کيفيت و استانداردهاي دارويي را کسب کند معرفي مي شوند.  وي در پاسخ به ارزيابي سازمان جهاني بهداشت در زمينه کيفيت و استاندارد بودن 2 داروي توليدي ايران از جمله آيمود و آنژي پارس افزود: هنوز اين 2 نوع دارو را خود به شخصه به عنوان نماينده سازمان جهاني بهداشت در ايران بررسي نکرده ام و مسلما نظر کارشناسي خاصي را نمي توانم ارائه کنم.  يکي از توليدات دارويي ايران توسط سازمان جهاني بهداشت براي معرفي و عرضه در دنيا در حال بررسي است ولي به دلايل خاصي نمي توانيم نام اين دارو را ذکر کنيم.

امکان تشخيص سريع و دقيق آسيب هاي کبدي

پزشکان دانشگاه ليورپول در حال انجام آزمايشات جديدي هستند که در نتيجه آن امکان تشخيص سريع و بسيار دقيق تر آسيب هاي کبدي فراهم خواهد شد. به گزارش ايسنا، اين تيم پزشکان دريافته اند که وجود پروتئين هاي خاص در خون نشان دهنده آسيب هاي زودهنگام به سلول هاي کبدي هستند و مي توانند نقطه اي را نشان دهند که در آن مرحله مرگ سلولي رخ مي دهد.  متخصصان علوم پزشکي دانشگاه ليورپول در اين آزمايشات که روي موشها انجام گرفتند، متوجه شدند: اين سلول هاي کبدي دو پروتئين آزاد مي کنند که تصويري مفصل و با جزئيات از ميزان آسيب هاي سلول هاي کبدي ارائه مي کند. به گزارش دومينيکن تودي، دومينيک ويليامز پزشک متخصص اين دانشگاه مي گويد: اين يافته ها حائز اهميت هستند چرا که آگاهي از چگونگي مرگ سلولي به پزشکان امکان مي دهد به داروهاي جديدي براي نجات سلولهاي کبدي دست پيدا کنند. همچنين مي توان تشخيص داد کدام بيماران بيشتر آسيب ديده اند و به مراقبت هاي ويژه پزشکي نياز دارند.